MPK vuosikatsaus 2016 issuu

Page 1

VUOSIKATSAUS

2016


TURVALLISUUTTA YHDESSÄ.

2

M A A N P U O LU ST U S KO U LU T U S


V U O S I K AT S A U S 2 0 1 6

3


4

M A A N P U O LU ST U S KO U LU T U S


lähes

1 982 1 386 596 50 914 89 715

kurssia

tapahtumaa reserviläisille kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta

osallistujaa

koulutusvuorokautta Asteikolla 1-5

4,3

V U O S I K AT S A U S 2 0 1 6

kurssien tyytyväisyyskeskiarvo

5


6

M A A N P U O LU ST U S KO U LU T U S


2016 2015 €

%

%

Henkilöstö

2 116 110

64,8

2 193 749

63,20

Hallinto

561 893

17,21

601 208

17,32

Koulutus

475 450

14,56

582 128

16,77

Yhteistoiminta

28 957

0,89

33 084

0,95

Viestintä

82 975

2,54

59 264

1,71

Tutkimus

0

0

1 894

0,05

Yhteensä

3 265 385

100

3 471 328

100

2015

V U O S I K AT S A U S 2 0 1 6

2016

%

Avustukset

1 794 868

1 891 169

54,10

Koulutuksen tulot

1 470 713

1 596 826

45,68

Muut tuotot

8 527

7 989

0,23

Yhteensä

3 274 108

3 495 983

100

7


Pohjanmaan maanpuolustuspiiri