Page 1

Jún 2006 č. 169 • 31 ročník

Stánok firmy Doppelmayr na výstave SAM ve Grenoble bol veľmi dobre navštevovaný.

Funitel s obrovskými kolesami Lanovka Galzig v St. Anton am Arlberg, Rakúsko, bola obnovená str. 2

Funifor na Portavescovo V dolomitoch inštaloval Doppelmayr výkonný Funifor str. 8 Ešte jedna lanovka Doppelmayr pre Espace Killy Doppelmayr inštaloval v Tignes tretiu sedačku v priebehu dvoch rokov str. 10

­Viac istoty s RPD Zabrániť škodám so systémom kontroly polohy lana Rope Position Detection System str. 18

Magazín pre zákazníkov a pre zamestnancov

6-CLD-B Hexenboden s vyhrievaním sedačiek V Zürs str. 4


Skupina Doppelmayr/GaraventaNový Funitel pre St. Anton V St. Anton am Arlberg nahradí Funitel v zime 2006 starú Galzig-lanovku. Nová Galzig-lanovka je jedinečným technickým a architektonickým riešením: Najnápadnejšie sú obe obrovské kolesá s priemerom 8,5 m v údolnej stanici.

Na začiatku bola potreba obnovenia osvedčenej ale medzičasom už staršej kyvadlovej lanovky Galzig.1 Samozrejme mala nová lanovka poskytnúť aj viac komfortu. Predovšetkým nespĺňala dvojposchodová údolná stanica už súčasné požiadavky. Lyžiari museli prichádzať ku kabínke po schodoch; čo bolo v lyžiarkach zavše namáhavé a odvážne. Aby sme uľahčili lyžiarom prístup, mysleli sme najprv na eskalátor. No na kovových schodniciach by bolo nebezpečenstvo pošmyknutia príliš veľké. V priebehu diskusie s konateľom Arlberg Bergbahnen AG, Dkfm Mario Stedile-Foradori, napadla ľuďom z firmy Doppelmayr myšlienka charakteru paternoster. 1

74-osôb, Rok výstavby 1973

Svetová novinka: Obrovské koleso pre kabínkovú lanovku Z tejto myšlienky vzniklo nakoniec riešenie obrovského kolesa pre kabínkovú lanovku: Kabínky prichádzajú v hornom poschodí, prostredníctvom obrovského kola sa dostanú nadol a potom sú pomaly vedené jemným oblúkom oblasťou nástupu príp. výstupu, následne sú vyzdvihnuté prostredníctvom druhého obrovského kola k výjazdu zo stanice a tam sa napoja na trasu. Toto bola naozaj strhujúca myšlienka: Lyžiari sa dostanú zo zjazdovky v jednej rovine do kabínok! Architekt prispel ešte k tomuto geniálnemu návrhu svojím priťahujúcim efektom návrhu novej lanovky: nová budova je dookola presklená. Von


Skupina Doppelmayr/GaraventaSpokojní zákazníci – náš záväzok je vidieť techniku a zvnútra prekrásnu panorámu veľhôr. Preto sú potrebné síce rozsiahle stavebné zmeny, ale na druhej strane ich je menej, ako by sa dalo predpokladať. Takže nie je potrebné vrcholovú stanicu úplne zbúrať – v protiklade k údolnej stanici – aj keď je potrebné vykonať rozsiahle zmeny a prispôsobenia. Stará Galzig-lanovka bola odstavená až na jar 2006, po skončení zimnej sezóny. Koncom novembra by mala byť nová Galzig-lanovka uvedená do prevádzky ako nová atrakcia Albergu.

Systém funitel v skratke Mimoriadny charakter tohto systému je dvojmo položené lano: nekonečné lano vytvára tak štyri pásy lana. Vždy dve paralelné laná vedú smerom na vrchol a dve paralelné laná smerom do údolnej stanice. Lanovka je poháňaná pomocou vertikálneho lanového kotúča (pri Galziglanovke s priemerom 5,2 m). Centrálne napínanie závažím je riešené cez tri lanové kotúče na spoločnom pohyblivom vozíku1. Kabínky sú prepravované v staničnom oblúku pomocou kolesových dopravníkov na koľajničkách závesného dopravníka. Celková technika lanovky je upevnená na väzníkoch strechy haly. Preto nie sú potrebné stredné stojky, ktoré by obmedzovali cestujúcich.

Skupina Doppelmayr/Garaventa si objednala začiatkom roku 2006 štúdiu na prieskum spokojnosti svojich zákazníkov. Výsledky sú tu a sú povzbudzujúce: Naši zákazníci nám vystavili veľmi dobré vysvedčenie. Na to smieme byť trochu hrdí. Súčasne vidíme tieto výsledky ale aj ako výzvu pre budúcnosť, pretože požiadavky na našu výkonnosť sú veľmi vysoké a každý zákazník má a smie očakávať od nás veľa. Živá účasť našich zákazníkov na ankete nám dáva šancu, aby sme mohli cielene pracovať na ďalšom zlepšovaní sa. Znovu sa veľmi silne potvrdilo, aké je dôležité reagovať promptne a starostlivo na požiadavky každého jedného zákazníka. Chceme byť tí najlepší a nimi aj ostať. Na to bude každý z nás sústrediť všetku svoju energiu. Preto veríme, že budeme môcť naše vedúce postavenie na trhu úspešne posilniť a pre budúcnosť si ho zaistiť.

Doppelmayr použil u iných Funiteloch už aj hydraulické napínanie. 1

24-Funitel Galzig

Michael Doppelmayr

Prepravný výkon

2.200 os./h

Čas jazdy

9,0 min

Rýchlosť jazdy

6,0 m/s

Počet dopravných prostriedkov

28

Následnosť

39,0 s

Šikmá dĺžka

2.542 m

Prevýšenie

766 m

Pohon

Vrcholová stanica

Vratná-napínacia stanica

Údolná stanica


Doppelmayr/Garaventa-Gruppe

Komfort na lanovke Hexenboden Nová šesťsedačka s bublinami Hexenboden s vyhrievaním sedadiel nahrádza obe 3-sedačky Hexenboden I (pevný systém) a Hexenboden II (odpojiteľná lanovka). „Tým bol Hexenboden prispôsobený kvalitatívnemu štandardu iných lanoviek v spolku zjazdoviek Lech a Zürs“, zdôrazňuje Josef Moser, obchodné predstavenstvo spoločnosti Ski Zürs AG.

Novostavbou bola sedačka Hexenboden od základov prebudovaná: Obe sedačky sú teraz spojené do jednej sekcie, trasa je vedená nanovo. Vrcholová stanica starého zariadenia Hexenboden II je posunutá o 15 m, údolná stanica bývalého Hexenboden I o 20 m. Staré stanice boli až na údolnú stanicu bývalej lanovky Hexenboden II zbúrané. Užívatelia lanovky už teraz nemusia stáť dva krát v rade, aby sa dostali na vrcholovú stanicu hory. (Mimochodom tu už raz stál vlek, ktorý viedol až na vrchol; ktorý nahradili v polovici 80-tych rokov obe 3sedačky.) Údolnú stanicu integrovali do konfigurácie terénu. Vyrastá „ako skala“ zo zeme; impozantná kompozícia betónu, ocele a skla, ktorá sa vzdorovito a elegantne stavia do cesty prípadným lavínam. – V skutočnosti je príslušne zabezpečená. Napríklad majú všetky otvory protilavínové ochranné dvere. V pivnici údolnej stanici sa nachádza plnoautomatická stanica pre sedačky. Tam, kde bolo pred tým parkovisko pre obsluhu vlekov, bola postavená podzemná garáž s napojením na údolnú stanicu. V oblasti spodného podlažia sú umiestnené aj zariadenia infraštruktúry, odpadová stanica, údržbové dielne a sklad pre elektrické a strojárske komponenty.

trafostanicu, stanicu so stlačeným vzduchom a čerpaciu stanicu, ako aj depo pre snežné prístroje. Zasnežovacie zariadenie bolo vytiahnuté až k vrcholovej stanici. Je zapojené do systému okružnej siete dlhej 15 km s vodnými nádržami Zürsersee a Flexensee. Lanovka je zabezpečená systémom RPD. V údolnej stanici sa nachádza pohon a napínanie, na vrchole pevné otáčanie.

Preloženie potoka Zürsbach

1

V lyžiarskej oblasti Lech a Zürs je celkom skoro

84 vlekov a lanoviek a 260 km zjazdoviek.

Predpokladom pre tieto rozsiahle pozemné a hĺbkové stavby bolo preloženie potoka Zürsbach po dĺžke viac ako 100 m a zriadenie príjazdového mostu. Pre lepšiu ochranu pred povodňami a z dôvodov ochrany prírody boli zabudované do toku potoka dve rampy a biotop. Aby sa lyžiari dostali bezpečne k mostíku, ktorý vedie na druhú stranu štátnej cesty, bolo potrebné postaviť novú lyžiarsku cestu. Bývalá údolná stanica zbúranej lanovky Hexenboden II bola integrovaná do zasnežovacieho zariadenia. To obsahuje

6-CLD/B Hexenbodenbahn Prepravný výkon

2.400 os./h

Čas jazdy

5,6 min

Rýchlosť jazdy

5,0 m/s

Interval

9,0 s

Šikmá dĺžka

1.569 m

Prevýšenie

531 m

Počet podpier

17

Pohon

Údolná stanica


Vrcholová stanica je klasickou stanicou UNI-G. Lyžiari sú dodatočne chránení pri vystupovaní protiveternou ochrannou stenou zo skla. Na čelnej strane bola umiestnená podesta pre kontrolu lana; strecha stanice je pochôdzna pre údržbárske práce a servis. Pre túto stavbu bola zriadená materiálová lanovka, príp. bola použitá helikoptéra.

Sedačky lanovky Hexenbodenbahn sú vyhrievané. V lyžiarskom stredisku Zürs-Lech majú už nasledovné sedačky vyhrievanie sedadiel: Schlegelkopf, Kriegerhorn, Steinmähder, Petersboden, Hasensprung a Zürserseebahn. Predstavenstvo Ing. Josef Moser, Ski Zürs AG: Nová sedačka Hexenbodenbahn plne zodpovedá vysokým požiadavkám na kvalitu a na komfort lyžiarskej oblasti Zürs-Lech.

Pri údolnej stanici bol kladený mimoriadny dôraz na optiku. Dobre sa začleňuje do konfigurácie terénu a krajiny, bez toho, že by zapierala charakter funkčnej stavby.


Skupina Doppelmayr/GaraventaSchneeberg-Salamander Cez víkendy sa preháňajú tisícky Viedenčanov v regióne Schneeberg. Schneeberg je dobre sprístupnený: Vďaka preslávenej zubačke, postavenej ešte za vlády cisára Františka Jozefa, ako aj vďaka novej sedačke Salamander.

Jazda novou sedačkou Salamander vedie od časti mesta Losenheim (840 m) na Faden (.1210 m). Faden je sedlo medzi Schneeberg a Dürre Leiten; a je v lete ideálnym východiskom pre turistické prechádzky. Mimoriadny zážitok Vám pripraví predovšetkým túra na vrchol okolo vrchu Schneeberg s dych vyrážajúcim výhľadom až na Viedeň a hlboko až do Maďarska: zubačkou sa vyveziete na vrcholovú stanicu Hochschneeberg, vyjdete vyznačenou cestičkou na vrcholovú stanicu sedačky, a potom sa pohodlne odveziete späť k údolnej stanici. Táto túra sa stáva spojenou tarifou oboch lanoviek ešte atraktívnejšou. V zime je zubačka mimo prevádzky. Sedačka naopak sprístupňuje malú, milú rodinnú lyžiarsku oblasť, v ktorej je ešte jeden vlek a viacero zjazdoviek. Hostia prichádzajú predovšetkým ako každo-

4-CLD Salamanderseilbahn Prepravný výkon

1.200 os./h

Čas jazdy

4,0 min

Rýchlosť jazdy

5.0 m/s

Počet dopravných prostriedkov

40

Interval

12,0 s

Šikmá dĺžka

1112 m

Prevýšenie

337 m

Pohon

Údolná stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica

denní a víkendoví turisti prevažne z Viedne a z Viedenskej panvy, zo západného Maďarska a zo Slovenska. Sedačka Salamander nahrádza 2-sedačku Girak, postavenú v roku 1972, pričom údolná stanica ostala zachovaná, vedenie trasy sa zmenilo a vrcholová stanica – mimochodom prvá UNI-G stanica pre odpojiteľnú 4-sedačku v Nižnom Rakúsku – bola taktiež nanovo postavená.

Pre tento región je lanovka významným krokom k ďalšiemu budovaniu turizmu, ako hovorí starosta Purchberg, Michael Knabl (vľavo; vedľa neho GF Gerhard Stindl zo sedačky SchneebergSesselbahn GmbH).Preto museli vybudovať na vrchu vodovod. Hore totižto nie sú vo vápencovom masíve žiadne pramene, voda vystupuje až v pätke vrchu, kde narazí na nepriepustné vrstvy. Vpravo Martin Wanzenböck, jeden z konateľov SchneebergSesselbahn GmbH, vlastník vleku, úradujúci obecný radca, predseda turistického spolku Puchberg, ako aj hostinský z podniku Forellenhof.


Skupina Doppelmayr/GaraventaHochkar: Všetko od nás Hochkar je najväčšia lyžiarska oblasť Dolného Rakúska so skoro 20 km dlhými zjazdovkami a novými lanovkami. Všetky pochádzajú z dielne spoločnosti skupiny Doppelmayr /Garaventa. V roku 2005 postavil Doppelmayr dve pevne uchytené 4-sedačky, Almlift a Häsing. 4-CLF Almlift Prepravný výkon

2.361 os./h

Čas jazdy

3,5 min

Rýchlosť jazdy

2,4 m/s

Počet dopravných prostriedkov

71

Interval

6,1 s

Šikmá dĺžka

507 m

Prevýšenie

106 m

Pohon

Vrcholová stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica

4-CLF Häsing Prepravný výkon

2.378 os./h

Čas jazdy

5,9 min

Rýchlosť jazdy

2,6 m/s

Počet dopravných prostriedkov

119

Interval

6,1 s

Šikmá dĺžka

924 m

Prevýšenie

249 m

Pohon

Údolná stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica

500 m dlhá 4-sedačka Almlift s detskou poistkou jazdí na ľahkej zjazdovke, ako aj na svahu s umelým osvetlením v zábavnom parku Funpark.

Hochkar, 150 km západne od Viedne, bol sprístupnený ako lyžiarska oblasť v polovici 60-tych rokov: prostredníctvom deväť km dlhej spoplatnenej cesty, vleku Doppelmayr a 1-sedačky. V nasledovných rokoch boli postavené nové zariadenia a zastarané zariadenia boli nahradené. Dnes má Hochkar približne 20 km zjazdoviek a 9 dopravných zariadení. V roku 2005 postavil Doppelmayr dve zariadenia: namiesto vleku z roku 1965 bola postavená nová rýchlejšia a pohodlnejšia 4-sedačka „Almlift“ 4-CLF s hydraulickým napínaním a pohonom vo vrcholovej stanici, na mieste starej 2-sedačky z roku 1973 na vrchu Häsing, vysokom 1.728 m, vznikla nová pevná 4-sedačka 4-CLF s pevným pohonom v údolnej stanici.

Ročne prichádza do oblasti Hochkar okolo štvrť milióna lyžiarov. Väčšina z nich pochádza z Viedne a z Dolného Rakúska, približne tretina zo zahraničia, najmä z Maďarska. V samotnom údolí Hochkar sa nachádza športový rekreačný dom s 230 posteľami a ďalších necelých 200 ubytovacích miest je v hoteloch a súkromných penziónoch, v hlavnom mieste Göstling ešte približne 1.000 ubytovacích miest. V lete je Hochkar čarokrásne vysokohorské údolie, kedy je v prevádzke len sedačka na vrchol Hochkaru Hochkargipfel (1.808 m). – To by sa mohlo zmeniť. Síce nie je cieľom krátkodobé posilnenie letnej turistiky, avšak nové lanovky Doppelmayr sú tak dimenzované, že by sa dali pekne využiť aj v letnom koncepte, hovorí Mag. Bernhard Putz, konateľ.


S lanovkou Funifor pohodlne na Portavescovo Najrýchlejšou možnosťou, ako sa dostať z malebne položenej horskej dedinky Arabba a Portavescovo (biskupská stolica), je nové zariadenie Funifor od spoločnosti Doppelmayr. Nahrádza kyvadlovú obežnú lanovku z roku 1971 a zvyšuje prepravný výkon z 500 na 800 os./h. Funifor Arabba je prvá kyvadlová lanovka s konformitou podľa CE v Taliansku.

Lyžiarske stredisko Arabba-Portavescovo siaha z 1600 m na 2500 m a patrí so svojimi až 30.000 prevozmi za deň na turniketoch k najfrekventovanejším v „Superski Dolomiti“. Prevádzkovateľská spoločnosť SOFMA (Societá Funivie Marmolada Arabba) vlastní celkom sedem výstupných zariadení (jeden Funifor, dve DLM, štyri CLF). Lyžiarom tak bezprostredne sprístupňuje 20 km zjazdoviek. Voliteľná osobitná alebo kyvadlová prevádzka SOFMA uprednostnila Funifor od spoločnosti Doppelmayr pred konkurenciou predovšetkým z troch dôvodov: Po prvé, pretože boli potrebné len relatívne malé prestavby na a v staniciach a využili sa pôvodné základy podpier. Po druhé,

kvôli obrovskej stabilite voči vetru, a po tretie, kvôli možnosti veľmi stabilného využitia buď pre osobitnú alebo kyvadlovú prevádzku. Okrem toho, zanechalo celkovo veľký dojem inovatívne riešenie patentovaného konceptu Funifor. Doba stavby vrátane demontáže pôvodného zariadenia a kolaudácie činila osem mesiacov. Nosné laná, ktoré boli vymenené pred 2 rokmi, boli počas stavby nového zariaFunifor Arabba-Portavescovo Prepravný výkon

800 os./h

Čas jazdy

6,8 min

Rýchlosť jazdy

12 m/s

Šikmá dĺžka

2.677 m

Prevýšenie

872 m


Nový Funifor má dve kabínky pre 80 cestujúcich a dve podpery z hrazdenej konštrukcie so 42 m resp. 18 m výškou. Systém je veľmi stabilný voči vetru a nevyžaduje si žiadne nájazdové zariadenia. denia navinuté v údolnej stanici na dva lanové bubny a potom pomocou dvoch dodatočných nosných lán znovu vyložené.

Montáž pohonov v údolnej stanici – predtým to bola napínacia stanica – so zachovaním vonkajších rozmerov stanice, bola majstrovským výkonom. Vratné kotú-

Systém Funifor v skratke

prebieha prestupovaním z jednej kabínky do druhej. Za týmto účelom sú spojené obe kabínky pevným vyprosťovacím mostíkom. Odstup medzi oboma nosnými lanami je väčší ako šírka kabíniek, čo má za následok obrovskú stabilitu vetra. Slučka ťažného lana je s kabínkou spojená prostredníctvom štyroch horizontálne usporiadaných lanových kotúčov. Na základe krátkeho závesu, si vystačíme s kompaktnými, plochými staničnými budovami.

Funifor je dvojlanová kyvadlová lanovka (dvakrát nosné a ťažné lano) s dvoma lanovými stopami na kabínku. Ako u normálnej kyvadlovej lanovky jazdia kabínky nahor – na každú stopu, avšak každá kabínka je nezávislá od druhej, pretože ťažné lano je vedené nad kabínkou naspäť k údolnej stanici – a nie na lanovej stope druhej kabínky. Obe kabíny majú vlastný pohon. Preto nie je potrebná vyprosťovacia lanovka. Vyprosťovanie

če vo vrcholovej stanici sú z priestorových dôvodov usporiadané šikmo. Prevýšenie medzi naloženou a prázdnou kabínkou vyrovnávajú nové nájazdové botky.


6-CLD v Tichots: Tretia čiarka v priebehu dvoch rokov Doppelmayr postavil v roku 2005 v lyžiarskom stredisku Val d´Isère/ Tignes 6-sedačku 6-CLD Tichots, čo bola tretia odpojiteľná 6-sedačka v priebehu dvoch rokov

Val d´Isère/Tignes vo francúzskom Département Savoie je jedným z najkrajších a najväčších lyžiarskych stredísk v západných Alpách: 133 zjazdoviek s celkovou dĺžkou 300 km, od 1.500 výškových metrov až do oblastí trojapóltisícových ľadovcov. Je tu desať kyvadlových lanoviek, skoro 50 sedačiek a okolo 40 vlekov. Tignes pozostáva z mestských častí; z toho je Tignes-le-Lac so svojimi 2.300 obyvateľmi v 2.000 m najvyššie položená obec v Európe. V Tignes sa konali v roku 1989 prvé Majstrovstvá sveta vo voľnom štýle a v roku 1992 Zimné olympijské hry (Albertville). Z úcty a uznania veľkolepých výkonov známeho francúzskeho lyžiarskeho pretekára Jean-Claude Killy, ktorý pochádza z tohto regiónu (1968 tri zlaté olympijské medaily´- zjazd, obrovský slalom, slalom), bolo nazvané toto lyžiarske stredisko „Espace Killy“. Názov „Tichot označuje jeden z bokov vrchu v lyžiarskom stredisku. Nová 6-CLD je dôležitou prívodnou komunikáciou z parkoviska v údolí do tejto oblasti lyžiar-

skeho strediska. Predovšetkým ráno je potrebná obzvlášť vysoká prepravná kapacita, aby bolo možné vyviesť čo najviac lyžiarov nahor. (Zariadenie je mimochodom v prevádzke len počas zimnej sezóny.) Prvý tangenciálny nástup pre 6sedačku na svete Aby sme zabezpečili želanú vysokú prepravnú kapacitu 3.600 os./h, zrealizoval Doppelmayr s prvým „tangenciálnym nástupom“ u 6-sedačky vysoko zaujímavú inováciu. Sedačka prichádza šikmo, približne v 45° uhle, k oblasti nástupu. K bodu nástupu sú cestujúci dopravení nástupným pásom. Závory na nastúpenie na dopravný pás sa otvárajú s časovým odstupom, aby sa vyrovnala dĺžka oblúka dráh, ktoré opisujú sedadalá: Najprv štartujú cestujúci vo vnútornej dráhe, naposledy tí, ktorých sedadlo je celkom na vonkajšej strane. (Dá sa to dobre porovnať s odstupňovaným rozmiestnením na štarte bežcov na 400 metrov v ľahkej atletike.) Načasovanie je tak vypočítané,


Vrcholová stanica vo výške 2468 m. n. m., údolná stanica vo výške 2107 m (dole) s veľkým parkoviskom. že sa všetci cestujúci nachádzajú na konci dopravného pásu v jednej úrovni; teraz si môžu pohodlne sadnúť na sedačku. Na základe šikmého postavenia sedačky sa dá následnosť značne skrátiť: Ak by neboli sedačky vedené najskôr vedľa lyžiarov nachádzajúcich sa na dopravnom páse a ak by nezabočili až krátko pred nástupom za cestujúcich, museli by sme dať lyžiarom – ako to za normálnych okolností býva – oveľa viac času pre nastúpenie. Doppelmayr je mimochodom na celom svete pionierom v oblasti tohto princípu nástupu: Po prvý krát bol zrealizovaný v roku 2002 u 8-sedačky 8-CLD Les Tommeuses – taktiež v Tignes. (Táto lanovka má prepravnú kapacitu 4.500 os./h.) Toto zvýšenie kapacity je značne nad stanovenou hranicou doterajšími francúzskymi predpismi 3000 os./h. Preto bolo potrebný úradný schvaľovací proces; súhlas udelil úrad v novembri. Zákazník, Société des Télépheriques de la Grande Motte (STGM), je už 15 rokov zákazníkom firmy Doppelmayr. Doppelmayr dostal objednávku na šesťsedačku 6-CLD Tichots v máji 2005, koncom novembra bolo uvedené toto zariadenie do prevádzky.

6-CLD Tichots Prepravný výkon

3.600 os./h

Čas jazdy

4,3 min

Rýchlosť jazdy

5,0 m/s

Dopravné prostriedky 85 Interval

6,0 s

Šikmá dĺžka

1.169 m

Prevýšenie

361 m

Pohon

Údolná stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica

Tangenciálny nástup synchronizuje pohyb cestujúcich a sedačiek. V dobrých dňoch je prepravených 18.000 cestujúcich.


Skupina Doppelmayr/Garaventa

12

Kvetinová lanovka premáva teraz v Steibis v Allgäu Dva krát už poskytla najlepšie služby, teraz bude použitá tretí krát: hovoríme o kabínkovej lanovke s kabínkami pre 8 osôb, ktorá prepravovala v Mníchove na záhradnom veľtrhu BUGA a IGA/ Rostock v priebehu 335 dní milióny návštevníkov. Teraz slúži v lyžiarskom stredisku Steibis v bavorskom Allgäu.

Lanovka Imbergbahn má kvalitu vysokohodnotného a súčasne cenovo výhodného „automobilu roka“: bolo použitých 40 percent komponentov z BUGA, zvyšok je nový. Nové sú všetky kladkové batérie, elektronicky kontrolované lano pomocou systému RPD, časti staníc a elektrotechniky, ako aj kabínky OMEGA III LWI, pre ktoré bola postavená stanica s komfortným ovládaním. Jedným z podstatných dôvodov pre rozhodnutie na kúpu tejto lanovky bol koncept pohonu: vysokomoderný „Doppelmayr Sector Drive“ (DSD) s jeho moderným magnetickým motorom je bezhlučný a z energetického hľadiska o sedem percent hospodárnejší ako doterajšie jednosmerné motory. Kúpa celej lanovky podľa CEN zaručuje najvyšší v

Lanovka Imbergbahn má pohnutú minulosť. Najprv bola na záhradných veľtrhoch IGA Rostock (2003) a BUGA Mníchov (2005). 10 októbra, hneď po BUGA, začala demontáž, 14 dní neskôr montáž v Steibis. V polovici decembra 2005 bola pripravená k prevádzke ako nové zariadenie.

8-MGD Imbergbahn Prepravný výkon

1.600 os./h

Čas jazdy

5,1 min

Rýchlosť jazdy

5,0 m/s

Dopravné prostriedky

34

Interval

18 s

Šikmá dĺžka

1230 m

Prevýšenie

304 m

Pohon

Údolná stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica

súčasnosti možný štandard techniky. Že toto rozhodnutie bolo správne, potvrdzuje aj vysoká bezpečnosť prevádzky. K tomu hovorí Thomas Lingg, jeden z dvoch konateľov Imbergbahn & SkiArena Steibis: „V priebehu celej zimnej sezóny sme nemali ani jednu jedinú poruchu.“ Nová lanovka Imbergbahn nahrádza 54-ročnú jednosedačku a dva vleky. Údolná stanica bola posunutá, aby bol nástup – zo značne zväčšeného parkoviska v Steibis – pohodlnejší. Vo funkčnej budove v údolnej stanici sú pokladnice, kancelárie, záchranná čata a športový obchod. Dodatočná inštalácia vleku Doppelmayr zlepšuje sprístupnenie lyžiarskej arény a spojenie medzi lanovkou Imbergbahn a zariadeniami Bärenloch. Nové zariadenie Fuchskarlift má dôležitú rozvodnú funkciu. Región Oberstaufen je aj v lete atraktívnou dovolenkovou oblasťou, s rozsiahlymi turistickými chodníkmi a mnohými športovými možnosťami, ako je paragliding, plachtenie a surfovanie v blízkom alpskom jazierku, jazda na koni, let balónom, horská turistika alebo tenis; k tomu sa tu nachádza 18-jamkové golfové ihrisko v bezprostrednej blízkosti údolnej stanice lanovky Imbergbahn a dve ďalšie golfové ihriská vzdialené pól hodinu jazdy autom.


Skupina Doppelmayr/Garaventa

13

Ski-Boom na Ukrajine Doppelmayr inštaloval najnovšie dve sedačky v Bukovel. Ukrajinský zákazník je veľmi spokojný. Už zadávajú ďalšie zákazky.

V srdci ukrajinských Karpát leží lyžiarske stredisko Bukovel. V posledných rokoch zažilo enormný rozmach. Pred dvoma rokmi tu bola postavená odpojiteľná 4-sedačka, minulú zimu inštaloval Doppelmayr dve pevne uchytené 4-sedačky. Bukovel je stará dôstojná letná prázdninová oblasť a lyžiarska oblasť v typickej stredohorskej zóne: Chorna Kleva, vysoká 1370 m, je najvyšší vrch. Samotný Bukovel leží v 700 m výške. Od začiatku roku 2000 sa vyvinula najprv zaspatá horská dedinka na Ski-Dorado: Ako dorazil prednedávnom prezident Victor Yushchenko na prehliadku, oznámil Oleksandr Shevchenko, riaditeľ

4-CLF Bukovel zariadenie 12

prevádzkovateľskej firmy lyžiarskej oblasti Skorzonera, plný hrdosti: „Čoskoro budeme môcť v dedine ubytovať 30.000 hostí a vytvoríme 9.000 pracovných miest!“ Hostia prichádzajú prevažne z hraničiacich krajín centrálnej a východnej Európy. Riaditeľ Shevchenko označuje Bukovel ako prvé ukrajinské lyžiarske stredisko s prvotriednou kvalitou; nebojí sa porovnávať so západom. Je tu kopec dopravných pomôcok, umelo zasnežované zjazdovky a vynikajúca infraštruktúra hotelov a reštaurácií. A majú jasnú víziu: v krátkom čase chcú patriť k 20-tim najväčším lyžiarskym strediskám na svete.

4-CLF Bukovel zariadenie 8 Prepravný výkon

2405 os./h

Čas jazdy

5,6 min

Rýchlosť jazdy

2,6 m/s

Interval

6.0 s

Dopravné prostriedky

114

Šikmá dĺžka

874 m

Prevýšenie

187 m

Pohon

Údolná stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica

4-CLF Bukovel zariadenie 12 Prepravný výkon

2395 os./h

Čas jazdy

6,6 min

Rýchlosť jazdy

2,6 m/s

Interval

6.0 s

Dopravné prostriedky

133

Šikmá dĺžka

1.026 m

Prevýšenie

227 m

Pohon

Údolná stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica


Skupina Doppelmayr/Garaventa

14

5 lanoviek Doppelmayr v poľských Beskydách V poľskej časti Beskýd bolo v posledných mesiacoch uvedených do prevádzky 5 lanoviek Doppelmayr: Výraz pre Ski-Boom v Poľsku a hraničiacich krajinách Čechách, Slovenska, Ukrajiny a Bieloruska. Všetky lanovky sú v zhode s CEN-normou, čo je skutočnosťou, na ktorú kladú v Poľsku veľký dôraz.

V Szczawnica uviedli Polskie Koleje Linowe Spálka z o.o. na Vianoce do prevádzky sedačku 4-CLD Palenica. PKL je najväčší prevádzkovateľ lanových dráh v Poľsku s kyvadlovými a pozemnými lanovkami, pevnými a odpojiteľnými sedačkami a vlekmi. Prvá 4-CLD v Poľsku so staničným garážovaním Palenica, v dohľade Vysokých Tatier, je známe blízke rekreačné stredisko s letnou sánkarskou dráhou. Ako lyžiarska oblasť zažil tento región rozmach až pred nedávnom: bolo tu už postavených niekoľko dopravných zariadení. Lanovka Doppelmayr nahradila staršie zariadenie. Pretože je táto oblasť známa a obľúbená pre zimné túry, bola lanovka koncipovaná tak pre peších turistov, ako aj pre lyžiarov, s oddeleným nástupom pre peších cestujúcich v údolnej stanici. Okrem toho je toto prvá odpojiteľná štvorsedačka v Poľsku so staničným garážovaním. Garážuje sa tak v údolnej, ako aj vo vrcholovej stanici. Doppelmayr dodal lanovku na kľúč, vrátane všetkých stavebných prác, ako je zbúranie starého zariadenia, zriadenie stavieb na trase a staníc až po vydláždenie priedomia, prívodu elektrického prúdu, trafostanice atď.. Ostatné štyri zariadenia montoval Doppelmayr na kľúč, ale bez stavebných prác. 4-CLD Palenica

Druhá prívodná komunikácia pre Bialka Tatrzanska 6-CLD Kotelnica je druhá prívodná komunikácia do oblasti Kotelnica Bialzanska v Bialka Tatrzanska; bola prijatá s veľkým nadšením: počet lyžiarov sa zvýšil o 50%! Doppelmayr tu postavil už v roku 2003 jednu 4-CLF a v roku 2004 vykonal u lanovky 3-CLF (taktiež lanovky skupiny Doppelmayr) montáž dopravného pásu. Rytro: Všetko nové a veľmi moderné V lyžiarskom stredisku Rytro sprístupňuje nové zariadenie 4-CLF vrch Jastrebska Gora. Tento región má byť plynule vybudovaný. Už teraz zriadil zákazník, Osrodek Narciarsko Rekreacyjny „Rytro“ sp. z o.o.^, popri vleku a novej zjazdovke moderný hotel s reštauráciou. Zo slnečnej terasy reštaurácie je prekrásny výhľad na zjazdovky a pohorie. Predtým, ako si Osrodek Narciarsko Rekreacyjny „Rytro“ sp. z o.o., vytvoril svoj plán, tu existoval len malý cvičný vlek (ktorý je mimochodom ešte stále v prevádzke). Aby sme spravili túto oblasť atraktívnejšou, bolo potrebné postaviť nielen nový vlek, ale aj zriadiť novú zjazdovku. Táto, „červená zjazdovka“, je so sklonom 31% namáhavejšia, ako je to inak v tomto regióne bežné (približne 20 až 25%). V oblasti údolnej stanice križuje zjazdov6-CLD Kotelnica V

Prepravný výkon

2200 os./h

Prepravný výkon

3000 os./h

Čas jazdy

2,9 min

Čas jazdy

4,3 min

Rýchlosť jazdy

5,0 m/s

Rýchlosť jazdy

5,0 m/s

Dopravné prostriedky

54

Dopravné prostriedky

77

Interval

6,5 s

Interval

7,2 s

Šikmá dĺžka

757 m

Šikmá dĺžka

1.284 m

Prevýšenie

263 m

Prevýšenie

196 m

Pohon

Údolná stanica

Pohon

Údolná stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica


Skupina Doppelmayr/Garaventa

15

ka plnou šírkou rieku, ktorá je preto vedená na dĺžke cca. 200 m pod zemou. Zjazdovka je osvetlená a môže byť umelo zasnežovaná. Zieleniec: Dobrá kvalita servisu je dôležitejšia ako momentálna cenová výhoda Malebná dedinka Zieleniec so 100 obyvateľmi (smer Schlesien) leží v strede lyžiarskej oblasti: hlavná cesta je lemovaná po oboch stranách nie menej ako 20-timi väčšími a menšími vlekmi. Teraz má byť turizmus energeticky naštartovaný. Celé miesto je v rozmachu. Cesta – je taká úzka, že ráno vstupuje do platnosti pravidlo jednosmernej cesty smer Zieleniec, ktoré sa večer otočí – sa buduje. Zriaďujú sa nové hotely a už postavené sa renovujú. Cieľom zákazníka („Winterpol“) bolo dostať rýchly, spoľahlivý servis. Preto boli konkurenčné ponuky nezaujímavé. Chelm: Blízkosť mesta výhodou 4-CLF Chelm 1 v Myslenice je vynikajúco vyťažená nielen kvôli svojej blízkosti ku Krakowu. Bola dobudovaná v marci 2006. Nové zasnežovacie zariadenie zabezpečuje prevádzku aj v časoch chudobnejších na sneh.

Poľské lyžiarske oblasti ponúkajú svojím zákazníkom vždy viac moderné lanovky a najlepšiu infraštruktúru – aj vo vzťahu k údržbe zjazdoviek, hoteliérstvu a zariadeniam voľného času. Sú tu početné zjazdovky na večerné lyžovanie, takže sú mnohé zariadenia v prevádzke od 9,00 ráno až do 22,00 večer. Na obrázku je nová pevne uchytená štvorsedačka na Rytro.

4-CLF Jastrzebska Gora

4-CLF Chelm 1

4-CLD Zieleniec-Winterpol

Prepravný výkon

2008 os./h

Prepravný výkon

2392 os./h

Prepravný výkon

2376 os./h

Čas jazdy

4,8 min

Čas jazdy

4,9 min

Čas jazdy

4,6 min

Rýchlosť jazdy

2,4 m/s

Rýchlosť jazdy

2,6 m/s

Rýchlosť jazdy

2,6 m/s

Dopravné prostriedky

82

Dopravné prostriedky

100

Dopravné prostriedky

93

Interval

7,2 s

Interval

6,0 s

Interval

6,1 s

Šikmá dĺžka

694 m

Šikmá dĺžka

771 m

Šikmá dĺžka

720 m

Prevýšenie

207 m

Prevýšenie

235 m

Prevýšenie

173 m

Pohon

Údolná stanica

Pohon

Údolná stanica

Pohon

Údolná stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica

Otáčanie

Vrcholová stanica


Skupina Doppelmayr/Garaventa

16

Čarodejník Walter Eisenmann je konateľ spoločnosti „Berg- und Skilift Hochsöll GmbH & Co KG“. A prevádzkovateľ a pomoter sveta „Hexenwasser“, dobrodružného sveta, ktorý enormne oživuje letný turizmus v okolí Hohe Salve – a rozhodujúco prispieva k vyťaženosti lanovky s 8-miestnymi kabínkami Hochsöll.

GF Walter Eisenmann: „Pre mňa je Doppelmayr spoľahlivý, kompetentný, úprimný.

Walter Eisenmann bol pred tým bankár, ako bol zvolený v roku 1986 za konateľa Bergbahnen Söll. Ihneď sa vyvinuli nové marketingové aktivity na oživenie letného obchodu s mottom „Príroda a tradícia“. Ako bola inštalovaná začiatkom roku 2000 lanovka s 8-miestnymi kabínkami na Hohe Salve, vznikli nové šance. Rozhodujúci impulz prišiel následne od Hochsöllerského gazdu. Podporoval stavbu Kneippovej nádrže. „A pretože máme dostatok vody z našej nádrže na zasnežovanie, bolo to jednoduché, aby sme využili túto vodu pre nový „dobrodružný svet prírody“. Eisenmann nadchol prírodného architekta pre myšlienku vodného sveta, ktorá oživuje turistickú scénu už od roku 2002 ako „Hexenwasser“ (čarodejnícka voda). Značka „Hexenwasser“ prišla ako blesk

40% vyšší obrat na lanovke, ďalšie leto ešte o 60% vyšší.“ – To bolo v roku 2003, v roku vody. V tomto istom roku dostali Söllerčania za ich Hexenwasser cenu kraja „Tirol turistika“, a štátne turistické ocenenie Rakúskeho ministerstva hospodárstva. Čo vynikajúco zaúčinkovalo na trhu a v roku 2004 – už bolo dobrodružné portfólio vybudované – a v letnej sezóne malo za následok o 25% viac jázd: 180.000. Tento rok si dali za cieľ Söllerčania prekročiť hranicu 200.000. Mimochodom sa dajú všetky investície pre „Hexenwasser“ – doteraz okolo 700.000 EUR – financovať zo zvýšeného obchodu..

Pre mnohých užívateľov lanovky je Doppelmayr pozitívne zafarbený pojem.

Preto staviame len lanovky Dppelmayr.“

z jasného neba: „Museli sme tlačiť prospekty. Čas nás tlačil. Vtom nám prišla na um povesť o dvoch vrchárkach, ktoré sa dorozumievali pomocou svojich metiel z jednej strany údolia na druhú stranu údolia.“ (Ľudia to označili, že tak vyvolávajú zlé počasie a tieto ženy odsúdili.)

ho taniera: Aj horskí turisti, ktorí nepoužívajú jeho lanovku, sú vítaní. Stále je tu 13 lanoviek, ktoré sú k dispozícii v záujmovom území Söllerskej lyžiarskej oblasti. V zime ich je 93.

Početné vyznamenania

Doppelmayr je pre Eisenmanna ideálny partner. Preto postavilo Bergbahnen Hochsöll všetkých šesť od roku 88 realizovaných lanoviek s firmou Doppelmayr.

Projekt „Hexenwasser“ zaúčinkoval ako blesk v búrke: „V prvé leto sme mali o

Pohľad za okraj vlastného taniera Eisenmann pozerá spoza okraja vlastné-

Doppelmayr – ideálny partner


Posledná lanovka doteraz bola šesťsedačka v roku 2004 6-CLD-B „Hexen6er“. Odťažuje v zime tri blízke pevné lanovky a zvyšuje vyťaženie zjazdoviek. Okrem toho zlepšuje previazanie Hohe Salve do „Skiwelt“ (lyžiarskeho sveta), „najväčšej prepojenej lyžiarskej oblasti Rakúska“. Eisenmann umocňuje svoje marketingové možnosti a možnosti regiónu prostredníctvom tímového ducha: v zime sa spojí s Tourismus GmbH Wilder Kaiser-Brixental, v lete spolupracuje s reklamnou spoločnosťou Werbegemeinschaft Lifte, a uchádza sa o priazeň denných návštevníkov (ktorí tvoria 25% zákazníkov spoločnosti Bergbahnen Söll).. Princíp úspechu: „S prírodou“ Jeho princíp „S, nie proti prírode“ sa prísne dodržuje: Nielen zvýšenie komfortu a frekvencie boli zohľadňované pri stavbe lanovky, ale aj ochrana prírody a krajiny. Tak boli inštalované pri novších zariadeniach podzemné garáže pre dopravné prostriedky – aj pre pevné sedačky; sedačky na lanovkách, ktoré v lete nie sú v prevádzke, sa skladajú z lana dole. Stanica kabínkovej lanovky s 8-miestnymi kabínkami na vrchole Hohe Salve je včlenená do hory; tak nenarušuje obraz krajiny. Svojej línii jemného turizmu chce Eisenmann ostať verný aj naďalej, ako aj jeho záľube pre technické špičkové výkony: Ako dostal v roku 1988 zelenú pre stavbu lanovky Hochsöll-Bahn, bol prvým človekom v Rakúsku, ktorý podpísal zmluvu na kabínkovú lanovku s 8-miestnymi kabínkami. A tak integroval bezodkladne nový vývoj firmy Doppelmayr do svojej marketingovej stratégie.


Skupina Doppelmayr/Garaventa

18

Viac istoty s RPD Systém Rope Position Detection (RPD) – patentovaný právne chránený vývoj firmy Doppelmayr - je schopný rozpoznať vybehnutie lana z drážky, stratenú kladku alebo vykoľajenie lana cez záchytné lapače a včas spomaliť prevádzku lanovky alebo – ak je to potrebné – úplne ju zastaviť.

Funguje to nasledovne: Na podpery sa inštaluje RPD-spínač, trochu väčší ako päsť. Spínače rozpoznajú, keď lano vybehne zo stredu drážky lanovej kladky. Najprv sa lanovka spomalí a – pokiaľ lano i naďalej vybieha – sa vypne, ak príde k vykoľajeniu lana. Konvenčné systémy na kontrolu polohy lana, ako sú spínacie tyčinky, rozpoznajú vykoľajenie; avšak nevarujú pred hroziacim vykoľajením lana. Jedinečný na celom svete: „Fail-safe“-System zabezpečuje RPD pred chybami Systém RPD je na celom svete jediným elektronickým systémom na kontrolu polohy lana, ktorý je zabezpečený pred chybami. Rozpoznáva sám, či pracuje bezchybne alebo nie. Napriek tomu nevedú bežné prevádzkové zmeny na komponentoch lana (zníženie priemeru lana spôsobené starnutím lana atď) k vypnutiu.

RPD je robustné o odolné voči vysokým a nízkym teplotám o odolné voči námraze o použiteľné pri vysokej vlhkosti vzduchu: (Oblasť 15 až 100%) o odolné voči slnečnému svetlu: 1120 W/m2 o ochrana pred bleskom (testovaná vo vysokonapäťovom laboratóriu TUDarmstadt) o Druh ochrany IP67: izoluje proti vlhkosti aj pri drsných poveternostných podmienkach Ktoré situácie rozpozná RPD? o vybehnutie lana z drážky o vykoľajenie lana cez okraj kotúča o vykoľajenie lana cez záchytné lapače o vykoľajenie lana dovnútra o blokovanú kladku o nepovolené opotrebenie gumy v kladke o stratenú kladku

Systém RPD bol doteraz inštalovaný v 65 prípadoch: na sedačkách, jednolanových obežných lanovkách a Funitel-zariadeniach. S týmto systémom sa dá predísť poškodeniam zariadení a následne hospodárskym výpadkom kvôli prerušeniu prevádzky. Príklady uvedieme v nasledovnom vydaní WIR.


Skupina Doppelmayr/Garaventa

19

Investície do väčšej kapacity V minulom polroku rozšíril Doppelmayr vo svojej fabrike vo Wolfurt-Hohe Brücke výrobné kapacity. Cieľom je, aby sme mohli ešte pružnejšie reagovať na želania zákazníka a včas plniť obrovský objem zákaziek.

Univerzálne frézovacie centrum DMC 200 U s výmenným stolom

V „mechanickej výrobe“ boli umiestnené naposledy dve veľké zariadenia. Skoro 40 m dlhý obrábací systém slúži maloa veľkosériovej výrobe jadrových komponentov, ako sú spájacie úchyty, časti kladkových batérií atď. Pozostáva zo štyroch horizontálnych obrábacích stredísk, jedného zásobníka paliet a troch externých nakladacích a vykladacích staníc. Zásobník paliet obsiahne 50 paliet s dielcami na obrobenie. Toto zariadenie je náhradnou investíciou a investíciou na rozšírenie kapacity. Frézovacie centrum s dráhou dlhou 16 m a rozsiahlou perifériou prístrojov slúži vý-

robe častí kladkových batérií, stredných dielcov lanových kotúčov, oporných pätiek RopeCon atď. Je doplnené prídavnými systémami ako napr. dva dielčie aparáty a okrúhly stôl o rozmeroch 2 x 2 m. Obrobky sú upínané a odopínané pomocou kyvadlového obrábania na troch staniciach. Nové univerzálne frézovacie centrum s výmenným stolom slúži výrobe reťazových kolies pre pohony, ako aj rámcovým častiam pre Funitely, 3-lanové lanovky a DCC-dopravné prostriedky. V prirezávaní pracuje nový vypaľovací-vŕtací robot; vie vŕtať, spaľovať a frézovať a je potrebný pre prípravu zvarových úkosov, ako aj pre obrábanie rámových rúr. Ďalší zvárací robot vie zvárať lanové kotúče až do priemeru 5 m a hmotnosti 5 ton v kuse. Používa sa najmä na výrobu štvrtiek lanových kotúčov a stredných dielcov lanových kotúčov, ako aj pre komponenty intenzívne na zváranie, ako sú hlavy podpier RopeCon alebo ložiská podpier RopeCon.

Frézovacie centrum pre pojazdné stojany SHW Power Speed

Vypaľovacie-vŕtacie roboty IGM-IBS pre prípravu zvarových úkosov

Zvárací robot IGM zvára komponenty až do hmotnosti 5 t.

Štyri spriahnuté obrábacie centrá Makino A81 (vpravo), s troma nakladacími a vykladacími stanicami (vľavo biele) a miestom na vybavenie materiálom (vpredu).


Skupina Doppelmayr/Garaventa

20

Fabrika pri Pekingu Doppelmayr začal v marci 2006 vo fabrike Sanhe pri Pekingu výrobu komponentov lanoviek. Zamestnáva 12 stálych pracovníkov.

Až doteraz sama spoločnosť Sanhe Doppelmayr Transport Systems Co.Ltd. (DMS) nevyrábala: DMS vykonávala montážny dozor a viedla uvedenie do prevádzky nových zariadení a bola zodpovedná za následný popredajný servis (after sales service). Všetky bezpečnostné relevantné dielce pochádzajú z Wolfurtu DMS bola založená v decembri 1995 ako 100 %-ná dcéra spoločnosti Doppelmayr Seilbahnen. Cieľom bolo a je, byť prítomný v Číne a postarať sa o produkciu čínskych komponentov, pokiaľ si to vyžaduje čínsky trh. A toto je ten prípad. K tomu hovorí konateľ DMS, Ernst Nigg: „Dnes sme tlačení stále viac a viac do tejto situácie. Niektoré typy, ako sú pevné systémy (CLF, Skupinové impulzné lanovky, SL, 2-lanové pevné systémy), sú pokryté už len lokálnymi producentmi.“ DMS teda nebola založená preto, aby vyskladňovala, ale aby zabezpečila trh. Na základe toho začala najprv výroba nosných konštrukcií a jednoduchých oce-

Vlastník média a vydávateľ: Doppelmayr Seilbahnen GmbH, A 6961 Wolfurt • Redakcia a producent: WIR Public Relations Wolfgang M. Wagenleitner, Weißachergasse 19, A 6850 Dornbirn • www. wirpr.at

ľových konštrukcií, ako sú priečniky podpier, podesty atď. Všetky bezpečnostné relevantné komponenty a komponenty intenzívne na know-how sú naďalej dodávané z Wolfurtu.

Factbox Fabrika sa nachádza v zóne Yanjiao Economic & Development Zone, Yanjiao/Sanhe 101601, v provincii Hebei, cca. 45 km východne od centra mesta Beijing (Tian´anmen) na okraji mesta • veľkosť pozemku 100 mu (6,67 ha) • veľkosť haly: 102 m x 60 m = 6120 m2, z toho 5400 m2 uzavreté + 1800 m2 zastrešené • kancelárska budova dvojpodlažná, cca. 1200 m2. Stavba tejto veľkosti bola potrebná, aby sa zabránilo vyvlastneniu tejto časti pozemku. Časť kancelárskej plochy sa zatiaľ prenajíma. • Pracovníci: na stálo zamestnaní 12 plus nezávislí pracovníci podľa potreby.

Vo fabrike Doppelmayr v Sahne pri Pekingu sa vyrábajú len časti zariadenia pre čínsky trh. Spoločnosť „Sanhe Doppelmayr Transport Systems Co. Ltd.“ zamestnáva 12 pracovníkov.

Wir 200605 svk doppelmayr  
Wir 200605 svk doppelmayr