Page 1

RPD – Rope Position Detection kontrola polohy lana

… k zabezpečeniu.

Od kontroly …


2|3

RPD – Rope Position Detection kontrola polohy lana


Spol’ahlivosť vo všetkých polohách Pozerať sa dopredu, rozpoznať trendy, vytvárať inovácie – s týmito silnými stránkami môžete ako zákazník skupiny Doppelmayr/Garaventa počítať. S najmodernejšou lanovkovou technikou kladieme míľniky pre prepravné systémy, orientované do budúcnosti. Vaša dôvera v naše schopnosti a produkty sú pre nás motiváciou, aby sme ako spoľahlivý partner stále vykazovali najvyššie výkony.

zníži nebezpečenstvo vyskočenia lana. Prevádzkové výpadky sú tým takmer vylúčené. Jedinečný bezpečnostný systém RPD je v každom ohľade o krok vpredu. Sústavná kontrola polohy lana s najmodernejšou technológiou zabezpečuje prevádzkovateľom lanovkových dráh absolútnu hospodárnosť a ich zákazníkom najvyššiu mieru bezpečnosti.

Systém kontroly polohy lana (RPD) je bezkonkurenčným bezpečnostným štandardom pre lanovkové zariadenia. Je to jediný systém, ktorý vybehnutie lana z drážky spoľahlivo rozpozná a týmto významne

S bezpečnosťou krok vpred


4|5

RPD – Rope Position Detection kontrola polohy lana

Najvyššia úroveň bezpečnostnej techniky Inovatívny bezpečnostný systém RPD je nezávislý od poveternostných podmienok a nanajvýš odolný. Pracuje perfektne pri teplotách od -33° do +55° C a vydrží aj pri vlhkostiach vzduchu až do 100%. Navyše nie je citlivý voči silnému slnečnému žiareniu a disponuje integrovanou ochranou proti blesku. Bezpečnostný systém reaguje na nárazy vetra a rýchlo sa približujúce víchrice. Signalizuje zmeny polohy lana, vyvolané napr. ohybom základov podpier, pohybujúcich sa podpier na ľadovcoch alebo opotrebovanými dielmi. Akonáhle začne lano vybiehať zo stredu drážky, lanovka sa automaticky spomalí.

Tým sa redukuje kinetická energia lanovky a takto aj potenciál ohrozenia na minimum. Rozhodnutie v prospech RPD systému poskytne zodpovedným pracovníkom bezpečný pocit a radosť z kvality ich práce pre zákazníkov. Garantovaná kvalita služieb sa dopĺňa zníženými nákladmi, dlhšími dobami prevádzky v prípade vetra a viac prevádzkových dní. Inovácia za účelom zdokonalenia techniky.

Pokrokovo a spoľahlivo


6|7

RPD – Rope Position Detection kontrola polohy lana

Po stopách bezpečnosti Ako spoľahlivý systém včasného varovania pracuje detektor polohy lana s bezdotykovými senzormi a zbernicovým systémom od podpery k podpere. Bezchybové vyhodnotenie elektroniky je garantované, lebo systém rozpozná aj chybu v samotnom systéme. RPD je použiteľné univerzálne: jeden senzor pre všetky kladky, kladkové batérie a kombinácie priemerov kladiek a lán.

prevádzky sa dá RPD systém kontrolovať a preverovať: – pohodlne a rýchlo priamo z miesta obsluhy, rozpozná zdroj chyby presne v danom bode a zobrazuje číslo dotyčnej podpery a spínača na displeji. To znamená najvyššiu bezpečnosť pre celé zariadenie a všetkých cestujúcich.

RPD garantuje bezpečnosť v každej situácii a na každom mieste. Od dolnej stanice po celej dĺžke trasy až po hornú stanicu. Pred a počas celej

normálny chod

spomalenie

stop


Bezpečnostný systém RPD rozpozná nasledovné situácie:

zabiehanie lana z drážky vyskočenie lana cez kotúč bočnice vyskočenie lana ponad zachytávač lana vyskočenie lana do vnútra

zablokovanú kladku neprípustné opotrebenie gumového vyloženia kladky vypadnutie kladky


419/svk/doma/scju/092013/200

Doppelmayr Seilbahnen GmbH Rickenbacherstraße 8–10, Postfach 20 6922 Wolfurt / Österreich T +43 5574 604, F +43 5574 75590 dm@doppelmayr.com, www.doppelmayr.com

Garaventa AG Tennmattstrasse 15 6410 Goldau / Schweiz T +41 41 859 1111, F +41 41 859 1100 contact@garaventa.com, www.garaventa.com

Rpd 2013svk doppelmayr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you