__MAIN_TEXT__

Page 1

85 година Дома здравља у Врању

Историјски архив „31. јануар“ Врање


Историјски архив „31. јануар“ Врање

Изложба

85 година Дома здравља у Врању

Врање, децембар 2013.


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

85 година Дома здравља у Врању Аутори изложбе и каталога Божа Јањић, архивски саветник и Мирољуб Стојчић, архивиста Техничка припрема докумената и каталога Мирољуб Стојчић Уредник каталога Божа Јањић Сарадници у организацији изложбе Славица Димитријевић Јасмина Станковић Весна Цветковић Издавач Историјски архив „31. јaнуар“ - Врање Партизанска 17а Тел.: 017/423334 istarhivvr@gmail.com www.vranjearhiv.com Штампа Аурора - Врање Тираж 200 примерака


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

Историјат Дома здравља у Врању По завршетку Првог светског рата формирано је Министарство народног здравља са пет одељења – административно, хигијенско, одељење за здравствену службу, одељење за здравствено проучавање народа и апотекарско одељење. Образован је и Главни Санитетски Савет, као и Стална епидемијска комисија и Болничка комисија. Закон о оснивању посебних санитетскох установа за испитивање и сузбијање заразних болести и давање бесплатне лекарске помоћи донет је 25. новембра 1921. године. Овај закон пружио је Министарству народног здравља могућност да унапреди превентивну медицину у тадашњој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (СХС). Најпре се кренуло са оснивањем централних здравствених установа – Домова народног здравља, а затим и мањих - Здравствених станица. Организација здравствене службе одвијала се поступно. Најпре је, због епидемије маларије, организована здравствена служба у Македонији. Мрежа формираних здравствених установа будуће послужила је као добар пример организације здравствене службе. Пре Првог светског рата у Врању је постојала само болница са малим бројем постеља и неколико лекара. Дом народног здравља у Врању основан је октобра 1928. године, као прва здравствена институција која се бавила превентивном заштитом и унапређењем здравља становништва, а за првог управника постављен је др Александар Констатиновић. За време службовања у Врању, др Констатиновић је основао школску поликлинику са кухињом за сиромашне ђаке и приручном клиничком лабораторијом за хемијске и микроскопске прегледе материјала, антирабични одсек за превентивно лечење од беснила и ђачко купатило. При школској поликлиници постојала је и зубна амбуланта. Године 1933. из Дома народног здравља у Битољу, за управника Дома народног здравља Врање долази врањанац др Тома Јовановић. Његовим залагањем основано је бактериолошко одељење, а са појавом епидемије маларије у околним селима Јужне Мораве и антималарично одељење. До 1941. године у Дому народног здравља постојала су следећа одељења: школска поликлиника са дечијим диспанзером, епидемиолошко-бактериолошко одељење са маларичним и антирабичним одсеком и ђачко купатило, а залагањем др Драгољуба Михајловића оснива се антитуберкулозни диспанзер.

3


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

До почетка Другог светског рата, поред поменутих лекара, радили су још и др Берта Трајер, др Никола Филатов, др Анђелија Весић-Коцић, у школској поликлиници радила је др Ксенија Митровић-Аћимовић, а у зубној амбуланти зубарка Вера Шелеметјева. Дом народног здравља био је смештен у Декеровој бараци на простору садашњег објекта вртића „Дечија радост“ у улици Кнеза Милоша (на слици). Под окупацијом, од 1941-1944. године, здравственом заштитом и сузбијањем заразних болести бавила се здравствена служба окупаторске Бугарске. По ослобођењу, под надзором Окружног народноослободилачког одбора, обновљен је рад Дома народног здравља и антитуберколозног диспанзера и приступа се отварању нових здравствених амбуланти. На седници Среског већа Народног одбора Среза врањског, 19. јануара 1953. године, донето је Решење о оснивању заједничког Дома народног здравља за Срез врањски и град Врање. У састав Дома народног здравља улазе и здравствене станице у Врањској бањи и Трговишту. Народни одбор општине Врање на седници одржаној 27. марта 1959. године, доноси Решење којим Дом народног здравља престаје са радом 30. јуна 1959. године, а имовина Дома народног здравља прелази на управу Здравствених станица 1, 2 и 3 у Врању, Зубне амбуланте, Станице за хитну помоћ, Диспанзера за жене и Бироа за вођење књиговодства. Законом о здравственој заштити и здравственој служби од 9. јула 1961. године, 24. јуна 1965. и 25. јула 1968. године, па све до 1990. године мењао се статус здравствених установа, а установе здравствене заштите развијале од амбулантно-поликлиничких здравствених станица до Дома здравља као Радне организације, ООУР-а и Радне јединице. Одлуком о оснивању Здравственог центра у Врању од 26. јула 1990. године у састав Здравственог центра улазе: РО Међуопштински здравствени центар „Врање“, са ООУР Дом здравља – Врање, ООУР Медицински центар – Сурдулица, ООУР Завод за лечење и рехабилитацију оболелих од туберкулозе, професионалних и других обољења респираторног 4


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

система - Сурдулица, ООУР Дом здравља „15. новембар“ – Прешево, ООУР Дом здравља „Драгољуб Димковић“ – Бујановац, ООУР Дом здравља – Владичин Хан, ООУР Дом здравља „Вељко Влаховић“ – Трговиште, ООУР Дом здравља – Босилеград, „Народна апотека“ – Владичин Хан, „Народна апотека“ – Сурдулица, „Апотека здравље“ 1 и 2 – Врање и РО „Народна апотека Босилеград“ – Босилеград. Упоредо са статусним променама развијала се и потреба за обезбеђењем адекватног простора па је године 1958. покренута је иницијатива за изградњу наменске зграде Дома здравља у Врању, да би 1966. године Грађевинско предузеће „Новоградња“ из Врања било изабрано као извођач радова. Камен темељац положен је 7. септембра 1979. године, а свечано отварање Дома здравља у Врању уприличено је на дан 29. април 1983. године. Формирањем Агенције за акредитацију здравствених установа Србије при Министарству здравља Републике Србије, Дом здравља у Врању укључио се у поступак акредитације, чиме је потврђен квалитет рада ове здравствене установе у оквиру примене стандарда у областима здравствене заштите. Покренута је иницијатива, а на основу законских прописа, да се из Здравственог центра у Врању издвоји Дом здравља, као посебна здравствена установа.

5


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

1. „Оснивање Дома народног здравља у Врању“ - др Тома Јовановић (архива Завода за јавно здравље) 2. Декерова барака

2

6


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

3. др Александар Констатиновић, први управник Дома народног здравља у Врању од 1928-1933. године 4. др Тома Јовановић, управник Дома народног здравља од 1933-1940 и од 1945-1961. године 5. др Ксенија Митровић -Аћимовић, лекар школске поликлинике од 1930-1933. године

3

4

7

5


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

6. Иницијатива за поправку крова Дома народног здравља у Врању, 1934. (ДАРМ, Хигијенски завод Скопље) 7. Оглас за поправку крова Дома народног здравља у Врању, 1934. (ДАРМ, Хигијенски завод Скопље) 8. Понуда извођача радова, 1934. (ДАРМ, Хигијенски завод Скопље) 9. Записник о избору извођача радова (ДАРМ, Хигијенски завод Скопље)

9

10. Скица крова Дома народног здравља у Врању, 1934. (ДАРМ, Хигијенски завод Скопље) 10

8


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

11. Постављење др Томе Јовановића за директора Дома народног здравља у Врању 1933. године (архива Завода за јавно здравље)

12. Заклетва др Томе Јовановића од 11. октобра 1934. године (архива Завода за јавно здравље)

12

13. Заклетва др Томе Јовановића од 06. фебруара 1949. године (архива Завода за јавно здравље)

11 13

9


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

14. Захтев за изградњу хигијенског бунара у Основној школи у Прибоју,1934. (ДАРМ, Хигијенски завод Скопље) 15. Нацрт хигијенског бунара, 1934. (ДАРМ, Хигијенски завод Скопље) 16. Извештај о епидемији маларије у селу Ђерекарце, општина Трговиште од 23. септембра 1935. године (архива Завода за јавно здравље)

14

15

10


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

17. Извештај о бројном стању запосленог особља Дома народног здравља у Врању на дан 01. април 1936. године (архива Завода за јавно здравље) 18. Особље Дома народног здравља 1936. године

18

11


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

19. Дом здравља на превенцији и заштити од заразних болести (ИАВр из више фондова)

19

12


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

20. Извештај о раду одељења Дома народног здравља у 1940. години (архива Завода за јавно здравље) 21. Списак особља Дома народног здравља у 1940. години (архива Завода за јавно здравље) 22. Упутство Министарства социјалне политике и народног здравља од 18. маја 1940. године (ДАРМ, Хигијенски завод Скопље)

22

13


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

23. Графички приказ кретања заразних болести на територији Дома народног здравља у Врању (архива Завода за јавно здравље) 24. Графички приказ кретања маларије на територији Дома народног здравља у Врању (архива Завода за јавно здравље)

24

14


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

25. Активности Дома здравља на превенцији и заштити од заразних болести (ИАВр из више фондова)

25

15


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

26. Табеларно-графички приказ кретања заразних болести на територији Дома народног здравља у Врању (архива Завода за јавно здравље) 27. Табеларни приказ кретања заразних болести на територији Дома народног здравља у Врању (архива Завода за јавно здравље)

27

16


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

28. Годишњи извештај о раду Окружне санитарно-епидемиолошке станице у Врању за 1945. годину (архива Завода за јавно здравље) 29. Графички приказ кретања кадрова у здравству, на територији Среза Врање (архива Завода за јавно здравље)

28

30. Извештаји о раду здравствених служби (архива Завода за јавно здравље)

30

17


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

31. Графички приказ кретања маларије и тифуса на територији Среза Врање (архива Завода за јавно здравље) 32. Графички приказ кретања жутице и малих богиња на територији Среза Врање (архива Завода за јавно здравље) 33. Графички приказ оболелих, умрлих и имунизованих пацијената од дифтерије (архива Завода за јавно здравље)

32

18


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

34. Реорганизација здравствених служби 1957. године (ИАВр, Дом народног здравља)

34

35. Реорганизација здравствених служби 1959. године (ИАВр, Дом народног здравља)

35

19


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

36. Просторије новоформираних здравствених установа (ИАВр, Дом народног здравља) 37. Списак радника и службеника Дома народног здравља (ИАВр, Дом народног здравља)

37

36

20


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

38. Покретање иницијативе за изградњу нове зграде Дома здравља (ИАВр, Дом народног здравља и архива Завода за јавно здравље)

38

21


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

39. Постављање камена темељца Дома здравља 7. септембар 1979. године (архива Дома здравља)

39

22


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

40. Отварање Здравствене станице у Врањској Бањи 30. мај 1980. године (архива Дома здравља)

40

23


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

41. Свечано отварање Дома здравља 29. април 1983. године (архива Дома здравља) 41

24


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

42. Одлука о оснивању Здравственог центра Врање ( „Службени гласник СРС“ 42/90) 43. Извештај о организационој структури, кадровима и опремљености Дома здравља (архива Завода за јавно здравље)

42

43

25


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

44. Акредитација

44

26


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

Витрина 1: - Диплома др Томе Јовановића (Архива Дома здравља) - Личне белешке др Томе Јовановића (архива Завода за јавно здравље) - Радови Завода за здравствену заштиту у Врању – др Тома Јовановић (архива Завода за јавно здравље)

27


85 ГОДИНА ДОМА ЗДРАВЉА У ВРАЊУ

Витрина 2: - Албум фотографија (Архива Дома здравља) - „Развој здравствене службе у Врању“ – Др Драгољуб Михајловић (Библиотека ИАВр) - „Наша 30-годишњица“ – Др Драгољуб Михајловић (Библиотека ИАВр) - „Maladies des Enfants“ (Дечије болести) – Paris, 1920. (Завичајно одељење Народне библиотеке „Бора Станковић“ Врање)

28


Историјски архив „31. јaнуар“ - Врање Партизанска 17а Тел.: 017/423334 istarhivvr@gmail.com www.vranjearhiv.com

Profile for Misa Stojcic

85 godina doma zdravlja katalog izlozbe  

Katalog izložbe Istorijskog arhiva "31. januar" Vranje povodom 85 godina od osnivanja Doma zdravlja u Vranju

85 godina doma zdravlja katalog izlozbe  

Katalog izložbe Istorijskog arhiva "31. januar" Vranje povodom 85 godina od osnivanja Doma zdravlja u Vranju

Profile for m100ychic
Advertisement