Page 1

Liberalisme, Quid? Thomas Vanthournout


Spontaneous Order - Algemeen - Betekenis en voorbeelden - Is ‘spontane orde’ voldoende - Knowledge problem - Spontane orde - Onbewust ordesysteem - Ontdekkingsproces - Grenzen aan planning


Spontaneous Order - Kritieken en opmerkingen - Netwerkeffecten - Spontaneous disorder - Effect verkeerde beslissingen


Public Choice Theory - Algemeen - Marktimperfecties - Nirvana fallacy - Politieke besluitvorming als economische markt - Rent seeking – kleine homogene groepen - De vraagzijde - Rational ignorance - Bundle purchase effect - Concentrated benefits and dispersed costs


Public Choice Theory - De aanbodzijde - Short-termism - Bureaucratie - Opmerking - Federalisme en tweekamerstelsels

Liberalisme Quid Thomas  

Presentatie Thomas

Liberalisme Quid Thomas  

Presentatie Thomas

Advertisement