Page 1

Liberalisme, Quid? Lawrence Vanhove


Liberalisme, Quid? •Wie spreekt? •Bedoeling van de avond? •Inleidend •interactief •Nadien vragen & debat in groep •Vergeef ons voor eventuele lacunes!


“Aartsvaders van het Liberalisme”

-zelfbeschikkingsrecht (LLP) -homesteading -’sociaal contract’-denken 2 treatises of Government

-sympathy -invisible hand -arbeidsverdeling -gevaar van monopolies Wealth of Nations

-soevereiniteit vh individu -harm principle -definitie van vrijheid On Liberty


positieve vs. negatieve vrijheden Positieve vrijheid

Negatieve vrijheid

Recht op zelfontplooiing van het individu

Onthouding van dwang

ďƒœ actieve rol voor overheid

ďƒœ terughoudende rol voor overheid


Sociaal Liberalisme

-veil of ignorance -difference principle(!) A Theory of Justice

-capability approach


Klassiek Liberalisme

-Spontane orde -politieke & economische vrijheid -broken window fallacy -knowledge problem The Law -democratie -monetarisme Road to Serfdom -school-voucher +Mises, zie verder Free to Choose


Austrian School of Economics -waarde is subjectief -calculatieprobleem -knowledge problem -rol van competitie

+Public Choice school


Anarchokapitalisme

-geweldsmonopolie is moreel onjuist -Wilt Chamberlain -dominant protective agency(!) Anarchy, State & Utopia

-trade-off tussen staat en -natuurrecht vrije markt -non-agressie Machinery of Freedom -kinderen What has the Government done to our Money


Conclusie -Life, Liberty & Property als fundament -individuele vrijheid -”scheldwoorden” genre ‘neolibaralisme’ & ‘Libertarisme’ -brede stroming


Literatuurtips voor beginners

Liberalisme, Quid - Lawrence  

Presentatie van Lawrence