Luzernerposten nr 1 2015

Page 1

posten Utgitt av Luzernerringen

Nr. 1 – 2015 Årgang 23

LES OM Samlinga på Lampeland

Avlsrådets hederbevisning

Utstillingsresultater

Stafettpinnen

Info om landskampen

Nytt fra Avlsrådet

Årets utmerkelser

DM for første gang

Gammel årgang

ÅRETS LUZERNERSTØVER INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13 IRIS

-1-

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Foto forside: Øverst: Samlebilde fra årets samling på Lampeland, foto: Tone P. Eriksen Nederst: Årets Luzernerstøver Iris, foto: Geir Holden

INNHOLDSFORTEGNELSE NUMMER 1/2015 Diverse informasjon Ord fra formann Tom Protokoll fra årsmøtet Årets utmerkelser Årsrapport fra avlsrådet Avlsrådets hedersbevisning Valper til salgs Ny NUCH Skuterud/Korneliussen Gammel årgang Stafettpinnen Utstillingsresultater fra samlinga Nytt fra avlsrådet Informasjon om årets landskamp Ord fra kasserer/Produkter for salg DM for første gang Redaktørens siste side LUZERNERRINGENS STYRE Leder Tom Sigurd Braaten Nestleder Kurt Johnny Moen Kasserer Elin Ruud Sekretær Tone P. Eriksen Styremedlem Pål Niclas Vestli

side 2 side 3 side 4-7 side 8-10 side 11 side 11 side 12 side 12 side 13 side 13 side 14-15 side 16-21 side 22 side 23 side 24 side 25-26 side 27

482 75 236 414 20 671 910 07 307 920 55 284 950 33 259

LUZERNERRINGENS PRISLISTE: Medlemskap, vanlig medlem Medlemskap, familiemedlem Medlemskap i svenske ringen Bok om de sveitiske støvere Bilmerke Bamsefleece

kr. 300,kr. 400,kr. 220,kr. 50, kr. 40,kr. 700,-

Caps T-shirt Genser Tøymerke

kr. 80,kr. 200,kr. 400,kr. 50,-

Alt bestilles hos kasserer Elin Ruud Mob: 910 07 307 Mail: elin.ruud@broadpark.no DU KAN ENKELT LEGGE INN DIN BESTILLING PÅ VÅR HJEMMESIDE, HUSK Å OPPGI STØRRELSE!

-2-

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Formannen har ordet Årets samling ble litt annerledes enn dere medlemmer har vært vant til, med hotellinnkvartering på Lampeland hotell. Ingen sure miner blant medlemmene for det. Neste år blir samlingen på Røed camping i vante omgivelser igjen. For min del ble årets samling litt amputert lørdagskveld da jeg ikke kunne unnlate å stille opp i barnebarnets dåp på søndag. Noen la kanskje merke til det nye beach-flagget ringen har investert i. Nå blir det enklere, uten å være avhengi av busker og trær når vi skal profilere oss! Utstillingssesongen er godt i gang når dette skrives, mange Luzerner stiller, og det er moro å se så mange hunder i brukshundklassen på mange utstillinger. En artig episode jeg var utsatt for på utstilling i Hakadal i juni. En, for meg, ukjent kvinnelig dommer dømte. Da jeg endelig kom inn i ringen utbrøt hun: « Åååå en luzernerstøver, en av mine favorittraser» Herregud tenkte jeg, hvor skal dette ende? Det ble full pakke og 4 BIG. Det går litt opp og ned her i hundeverden. Kondisjonstrening er viktig i denne stille perioden om sommeren. Finn fram sykkelen å ta to-tre turer i uka med hunden, 8-9 km ene dagen og litt lenger de to neste. Dette er fint for å herde labber og ikke minst for eventuelle hjerteskader som er uopprettelig for en jakthund. I høst ser vi fram til å få flere jaktchampions i rasen, da årets prøvesesong var av de bedre med mange eliteklare hunder. Tilslutt vil jeg få ønske de uttatte ekvipasjer til landskamp mot Sverige lykke til i Småland.

Ha en riktig god sommer

Tom -3-

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE, LAMPELAND 30. MAI 2015 Tilstede 28 medlemmer herav 5 styremedlemmer og 1 æresmedlem. 

ÅPNING Leder, Tom S. Braaten, hilste årsmøtet og ønsket velkommen. De ble holdt 1 minutts for de medlemmer som gikk bort i årsmøteperioden. Leder ønsket spesielt alle de nye medlemmene velkommen. Tom takket medlemmene som flinke representanter for rasen i forbindelse med utstillinger. Det ble også rettet en stor takk til leder av avlsrådet, Geir Holden for den jobb han legger ned for rasen.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling godkjent uten anmerkninger Saksliste godkjent uten anmerkninger

VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Tom S. Braaten ble valgt til møteleder, Tone P. Eriksen valgt til referent og Thorleif Øverland og Knut Aaserud ble valgt til å underskrive protokollen.

ÅRSBERETNING Sekretær, Tone P. Eriksen, leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent med anmerkninger. Det ble, av sekretær påpekt noen skrivefeil – disse rettes opp.

FASTSETTELSE AV KONTINGENT Kontingenten foreslås uendret i neste årsmøteperiode. Kontingent enkeltmedlemskap kr. 300,- pr. år. Kontingent familiemedlemskap kr. 400,- pr. år.

REGNSKAP Kasserer, Elin Ruud, gikk gjennom regnskapet. Regnskapet godkjent uten anmerkninger.

BUDSJETT Kasserer, Elin Ruud, gikk gjennom budsjettet. Budsjettet ble godkjent med den anmerkning fra årsmøtet om at et budsjett bør gå i 0.

-4-

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


INNKOMNE FORSLAG FORSLAG 1 – Vidar Salvesen og Arnold Bjørklund Vandrepremier Vil foreslå at alt av vandrepremier utgår. Slik at hvis du får en pris så skal den beholdes. Vil gjerne ha en diskusjon om dette på årsmøtet. Tina til årets hund må det vel være penger til og kjøpe en ny vert år. Styrets innstilling og begrunnelse: Styret har hatt forslaget oppe til behandling og kan ikke se at allerede oppsatte vandrepremier kan utgå. Premiene og kriteriene er allerede oppsatt og kan dermed ikke endres. Dette gjelder følgende vandrepremier: Ove Svartvadets pokal Gudolf Skuteruds ærespris Erik Korneliussens Minnepremie Copiads vandringspris ÅP-prisen Årets hund Spesielt for årets hund: alle vinnere tildeles en premie til odel og eie i tillegg til napp i vandrepremien. Denne vandrepremien må vinnes 3 ganger med minimum 2 forskjellige hunder. Da nåværende vandrepremie (tine) allerede har 4 forskjellige hunder med napp, vil det være vanskelig å tildele denne til bare en av disse hundene. Dersom vandrepremien for årets hund skal utgå vil det være naturlig å vente til nåværende vandrepremie er tildelt en til odel og eie. Styret anbefaler derfor årsmøte om å avvise forslaget og la vandrepremier og kriterier være uendret. Årsmøtets vedtak: Etter lange diskusjoner ble innkommet forslag og styrets innstilling satt opp mot hverandre der styrets innstilling mot 1 stemme.

FORSLAG 2 – Forslagstiller styret Samling og årsmøte i 2016 I henhold til vedtak på forrige årsmøte har styret arbeidet med å komme på tur med samlinger annethvert år sør i landet. Styret har fått bekreftet at Aust Agder Harehundklubb ønsker oss velkommen til å avholde samlinga i 2016 i forbindelse med deres utstilling på Røed Camping. Videre har de også bekreftet at vi kan arrangerer RM hos de samme år. År Samling Jaktprøve

2016 Røed(AaHK) RM (AaHK)

2017 Østlandet LK Østlandet

-5-

2018 Sørlandet RM Sørlandet

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Styrets innstilling og begrunnelse: Styret innstiller på at neste års samling avholdes i forbindelse med AaHK sin utstillling på Røed. Årsmøtets vedtak: Enstemmig vedtatt FORSLAG 3 – Forslagstiller styret Ny vandrepremie oppsatt etter gave fra svenske Luzernerringen I forbindelse med ringens 25-års jubileum fikk vi en gave fra svenskene. Denne gaven ønsket svenskene at vi satt opp som en vandrepremie. Styrets innstilling og begrunnelse: Styret foreslår at gaven settes opp som vandrepremie og kalles 25-års jubileumspris – gitt av svenske Luzernerringen Vandrepremien deles ut etter følgende kriterier: Tildeles den Luzernerstøver som oppnår høyeste plassering i NM. Dersom ingen hund deltar i NM tildeles vandreprisen den hund som oppnår høyeste/beste plassering i DM’ene samme jaktsesong. Ved lik plassering i forskjellige distrikt tildeles vandreprisen den hund med høyeste konkurransepoeng (jaktprøveresultat= PP+KP) Prisen går i 5 år, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020, og tildeles til odel og eie den som i perioden har oppnådd høyeste/beste premiering. Årsmøtets vedtak: Enstemmig vedtatt FORSLAG 4 – Forslagstiller styret Kriterier for økonomisk kompensasjon fra Luzernerringen ved import av Luzernerstøver fra land utenfor Norden Styret ønsker at årsmøtet kan vedta nye kriterier for at ringen gir økonomisk kompensasjon ved import av Luzernerstøver fra land utenfor Norden. Styrets innstilling og begrunnelse: Styret foreslår at årsmøtet vedtar at følgende kriterier må oppfylles for økonomisk kompensasjon ved import av Luzernerstøver fra land utenfor Norden. Kriterier for økonomisk kompensasjon fra Luzernerringen ved import av Luzernerstøver fra land utenfor Norden Følgende kriterier må oppfylles for at kompensasjon gis: 1. Luzernerringen støtter medlemmer, som etter søknad, ønsker å importere hund fra land utenfor Norden. Ringen støtter en import med inntil kr. 5.000,-. 2. Importen må være ubeslektet i minimum 2 ledd bak importhunden. 3. Importen bør være etter de beste jaktlige linjer i landet den kommer fra. 4. Importen må være at den skal benyttes videre i avl. 5. Den økonomiske kompensasjonen utbetales ikke før det er født valper etter importen.

-6-

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Årsmøtets vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag med følgende endringer (i kursiv og fet) i kriteriene: 1. Luzernerringen støtter medlemmer, som etter søknad behandlet av styre og avlsråd, ønsker å importere hund fra land utenfor Norden. Ringen støtter en import med inntil kr. 5.000,-. 2. Importen må være ubeslektet i minimum 2 ledd bak tidligere importerte i Norge og Sverige. 3. Importen bør være etter de beste jaktlige linjer i landet den kommer fra. 4. Importen må være at den skal benyttes videre i avl. 5. Den økonomiske kompensasjonen utbetales ikke før importen er benyttet i avl.

 VALG Valgkomiteen, ved Vidar Salvesen, redegjorde for valgkomiteens arbeid og følgende valg ble gjennomført: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Redaktør Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Revisor Revisor Revisor Vararevisor Valgkomitee Valgkomitee Valgkomitee

Navn Tom S. Braaten Kurt Johnny Moen Elin Ruud Tone P. Eriksen Tone P. Eriksen Pål Niclas Vestli Morten Kristiansen Arnt Skeibrok Dag Haugen Karin Fagerås Cecilie Sundtvedten Vidar Salvesen Pål Leonardsen Vidar Salvesen Arnold Bjørklund John Smedbakken

På valg På valg På valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg På valg NY Ikke valg Ikke på valg På valg Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling Valgt for 1 år i 2015 Valgt for 2 år 2015 Valgt for 2 år 2015 Valgt for 2 år 2014 Valgt for 2 år 2014 Valgt for 2 år i 2014 Valgt for 2 år 2015 Valgt for 2 år 2015 Valgt for 2 år i 2014 Valgt for 2 år i 2014 Ikke medlem Valgt for 2 år i 2015 Valgt for 2 år i 2014 Valgt for 3 år i 2014 Valgt for 3 år i 2015 Valgt for 2 år i 2014

Enebakkneset 1. juni 2015, Tone P. Eriksen referent

_________________________________ dato for undertegning ____________________________ Thorleif Øverland

____________________________ Knut Aaserud

-7-

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


ÅRETS UTMERKELSER ÅR 2015 VINNER ÅRETS LUZERNERSTØVER 2015 INT N UCH SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13 IRIS Reg.nr: 01021/07 Eier: Geir Holden Jaktprøver 1 x 1 EP 1 x 1 ÅP

30 13

Utstilling

8 8 59

1 x BIR 1 x BIR

Til sammen

VINNER ÅRETS UNGHUND 2015 Reg.nr/Navn/Fødtdato: NO42412/13 Valdo f: 23.04.2013 Eier: Thorleif Øverland Jaktprøver 1 x 1 ÅP 1 x 1 ÅP 1 x 3 EP Utstilling 1 x BIM 1 x BIM Til sammen

13 13 15 6 6 53

VINNER ÅRETS YNGSTE JAKTPREMIERTE 2015 Reg.nr/Navn/Fødtdato: NO42412/13 Valdo f: 23.04.2013 Eier: Thorleif Øverland Jaktpremiert 30.11.2014 med 1 ÅP 18 måneder gammel

-8-

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


VANDRINGSPRISER Ove Svartvadets pokal

Tildeles den jaktpremierte hund som når lengst på utstillingen samlingen er lagt til. Vinnes tre ganger med 2 (to) forskjellige hunder ÅRETS VINNER: KS Suu EIER: Kittil Songe

Gudolf Skuteruds ærespris

Tildeles den luzernerstøvertispe Under 3 (tre) år som i løpet av jaktprøvesesongen 12/13, 13/14 og 14/15 har oppnådd høyest jaktprøveresultat på åpen prøve (ÅP). Ved likhet går yngre foran eldre. ÅRETS VINNER: KS Suu FØDT: 23.03.2013 POENGSUM: 190 KP EIER: Kittil Songe

Erik Korneliussens minnepremie

Tildeles den luzernerstøverhannhund under 3 (tre) år som i løpet av jaktprøvesesongen 12/13, 13/14 og 14/15 har oppnådd høyest jaktprøveresultat på åpen prøve(ÅP). Ved likhet går yngre foran eldre. ÅRETS VINNER: Himdalen’s Isack FØDT: 22.03.2012 POENGSUM: 194 KP EIER: Knut Bjørnar Sørmoen

Copiads Vandringspris Oppsatt av Bo Palmqvist

Priset utdeles fra 2002. Utdeles til den vakraste luzernerstøver med minst 2. pris på drevprov og som på utstillingen tildeles minst CK. For å få prisen til odel og eie kreves 3 (tre) inntegninger med 2 (to) forskjellige hunder. Kun norskregistrerte. ÅRETS VINNER: KS Suu EIER: Kittil Songe

ÅP-PRISEN

Tildeles den hund som i jaktprøvesesongen har høyeste poengsum på ÅP-prøve. Prisen deles ut fra og med sesongen 2012/2013 i forbindelse med Luzernerringens årsmøte/samling. Vandrepremien skal gå i en periode på 10 år og tildeles dermed til odel og eie til den hund som har høyest poengsum i løpet av de 10 år prisen har gått i 2023. Ved likhet går yngre foran eldre ÅRETS VINNER: Himdalen’s Isack FØDT: 22.03.2012 POENGSUM: 194 KP EIER: Knut Bjørnar Sørmoen

-9-

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


PREMIERINGER FRA UTSTILLINGEN PÅ ÅRETS SAMLING BESTE JAKTPREMIERTE HANNHUND

ÅRETS VINNER: Marko EIER: Kjartan Lie

BESTE JAKTPREMIERTE TISPE

ÅRETS VINNER: KS Suu EIER: Kittil Songe

BIR

ÅRETS VINNER: Ks Suu EIER: Kittil Songe

BIM

ÅRETS VINNER: Marko EIER: Kjartan Lie

Jaktpremierte luzernerstøvere sesongen 14/15 HANNHUNDER N UCH PEIK VALDO Himdalen’s ISACK N UCH N JCH STORM Sr MIKKO

REG.NR. NO42520/11 NO42412/13 NO39650/12 26929/07 NO42518/11 N UCH N J(D)CH Tällmyrans RUFUS S33407/09 RR Himdalen's BARACK NO45499/10 RR NUCH NV-13 Himdalen's ZALTO NO45500/10 AB TEX NO37184/13 N UCH Tällmyrans RICCO S33405/2009 Lärkvallens Don IKAROS S27420/2008 AB DERRICK NO37182/13 AB PRINS NO37180/13 Himdalen’s LARRIS NO45501/10 MARKO NO42411/13

EIER Rolf Havord Thorleif Øverland

PREMIERING 1x3EP, 1x1ÅP, 1x3ÅP 1x3EP, 2x1ÅP Knut Bjørnar Sørmoen 1x3EP, 1x1ÅP Jan E. Fredriksen 1x3EP Siss Marianne Andersson 1x1ÅP Thorleif Øverland 1x2EP Bjørn Martinsen 1x2EP, 1x3EP, 1x1ÅP Tone P. Eriksen 2x3EP Olav Haugen 2x1ÅP, 1x3ÅP Arne Wester 2x1ÅP, 1x2ÅP Tor Karlsen 1x1ÅP Erik Skibeli 1x1ÅP Kjell Igland 2x1ÅP Jan Einar Gjemble 1x1ÅP Kjartan Lie 1x3ÅP

TISPER Øgår’n MISSI

REG.NR EIER NO52827/10 Svein Bakke INT N UCH SE UCH N J(D)CH Øgår'n MICHJA NO52826/10 Randi Grønsund INT N UCH SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13 IRIS 01021/07 Geir Holden Øgår'n TOJJA NO52822/10 Ove Stenslie Gårdstunet's Mademoiselle ZUZETTE NO47698/11 Tom S. Braaten Himdalen's SITA NO45503/10 Vidar Granvold N UCH KS SUU NO43749/13 Kittil Songe Flisstølens UNI NO50888/10 Asle og Else M.Wik Yebackens Tessie SE26905/2010 Sune Hansson Briskebyens Sabina SE52497/2012 Lars Erik Tollbom

- 10 -

PREMIERING 1x3EP, 1x1ÅP 1x1EP, RR 1x1EP, 1x1ÅP 1x1ÅP 1x1ÅP, 1x2ÅP 1x1ÅP 1x1ÅP 1x2ÅP 1x1EP, 1x3EP, 1x1ÅP 1x2ÅP

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Avlsrådet for Luzernerstøveren har i 2015 bestått av: Geir Holden - leder, Tom S. Braaten - valpeformidler, Arnt Skeibrok og Knut Lundberg – varamedlem. Sittende råd har meget god kontakt og samarbeider godt. Det er avholdt 1 møte hittil i år. På RS-møtet i april møtte Geir Holden for Avlsrådet. Hittil i sesongen 2015 har vi hatt har vi hatt 10 parringsforespørsler. Det har resultert i 5 fødte kull. 1 tispe gikk tom, og 1 fikk livmorbetennelse og kastet valpene (5 stk). 3 har av forskjellige årsaker ikke blitt parret. I de 5 kullene ble det født 26 valper, med et snitt på 5,6 valper pr. kull og fordelingen på kjønn var 14 hanner og 12 tisper. Laveste innavlsprosent var 0 % mens høyeste 2,39 %. Vi har i løpet av prøvesesongen 2014/2015 hatt 31 hunder på jaktprøve. Til sammen utgjør dette en premieprosent på 75,7 % på ÅP-prøver og 50 % på EP-Prøver, total jaktprøveprosent er 62,9 % samlet. Vi har i år 10 nye jaktpremierte Luzernerstøvere. Mange av disse er under tre år, noe som er meget bra! Når det gjelder HD i rasen er 6 hunder røntget hittil i 2015. Alle røntget frie for HD (A/B). Av de siste 50 HD-røntgede Luzernerstøvere er 47 røntget fri for HD, 3 har HD-grad C. Det er et godt samarbeid mellom avlsrådet i Norge og i Sverige med jevnlig kontakt. Enebakkneset 26. mai 2015 For Avlsrådet Geir Holden /s/

Avlsrådets Hederspremie 2014/2015 2014 - 2015

RR SJCH Finabo's Knut – NDCH Mimmibackens Maggan Hannhundeier: Anders Johansson

Tispeeier: Arnold Bjørklund

Dette kullet ble født 21. februar 2013 og besto av 3 tisper og 5 hanner. 3 av avkommene ble jaktpremierte i sesongen 2014/2015 med følgende tellende resultater i kåringen: AB Tex AB Derrick AB Prinz

: : :

1 x 1 ÅP (5 poeng) 1 x 1 ÅP (5 poeng) 1 x 1 ÅP (5 poeng)

- 11 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


KS Suu til Kittil Songe ble NUCH på ei uke tidligere i vår. Vi gratulerer hund og eier med championat og ønsker lykke til i skogen til høsten!

- 12 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Erik Korneliussens Minnepremie og Gudolf Skuteruds ærespris Det deles ut napp i Erik Korneliussens Minnepremie og i Gudolf Skuteruds ærespris hvert år. I år ble pokalene delt ut til den hund(tispe og hannhund) som gjennom jaktprøvesesongene 12/13, 13/14 og 14/15 hadde oppnådd høyest jaktprøveresultat på Åpenprøve. POKALEN TILFALT 12/13 Napp i pokalen 13/14 Napp i pokalen 14/15 Napp i pokalen

Himdalen’s Barack Himdalen’s Barack Himdalen’s Isack Himdalen’s Isack

Bjørn R. Martinsen Bjørn R. Martinsen Knut B. Sørmoen Knut B. Sørmoen

197 KP 192 KP 194 KP

POKALEN TILFALT 12/13 Napp i pokalen 13/14 Napp i pokalen 14/15 Napp i pokalen

Mimmibackens Maggan Mimmibackens Maggan Himdalen’s Zita KS Suu

Arnold Bjørklund Arnold Bjørklund Geir Flaten Kittil Songe

200 KP 161 KP 190 KP

Gammel årgang

Fra Finn Hoff har vi fått tilsendt noen artige utklipp fra Harehunden i 1978 der jaktprøveprotokollene var noe annerledes en vi kjenner de i dag. Takk skal du ha, Finn!

- 13 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Da har min tid kommet for å skrive litt om meg selv i stafettpinnen. Da jeg, Ingar Hære, kom til verden sommeren 1960 hadde min far Schweitzerstøvere. Disse to tispene omkom på jernbanen vinteren sekstitre. Da min far ringte Gudolf Skuterud fikk han beskjed om at han hadde byttet til Luzernerstøver. Men han ventet ett kull Luzernerstøvere og der var det muligheter for å få valp. Så helt i slutten av april like etter at min bror var født, kom Gruveåsens King til oss. Ikke den beste timingen fatter’n har hatt på ankomst av valp. Det var mitt første møte med rasen. Siden hadde vi en tispe Mira også fra Skuterud. Så var det noen år uten hund, det ble da jaktet med min onkels hunder. Som helst skulle være blanding av dunker og Hygen. Så i 1987, da jeg skulle ha meg hund så var valget enkelt. Det måtte bli Luzernerstøver. Tok da kontakt med Gudolf for å høre om valp. Fikk da beskjed av han at det var ett kull på Veme hos Borghild Bretun. Kjøpte den siste valpen i kullet. En hanne som fikk navnet Richi. Som var vanskelig å utale for to barn på vel ett år. Så han og de andre med samme navn, har etterpå har lydd navnet Rikki. Da Richi var tre år så kjøpte jeg en hanne fra Åsmund Røste som fikk navnet King. Han var etter Gruveåsens Bella og Hero. Dessverre ble ikke han mer enn tre år. Da han måtte avlives på grunn av voksende lunger. Hadde til tider store pusteproblemer. Så jeg måtte ut på leit etter valp. Kjøpte da en tispe fra Ivar Bjørknes etter anbefaling fra avlsrådet. Far til kullet var en hanne (Heiki) fra en linje som var i ferd med å forsvinne. Som avlsrådet hadde leitet opp. Dette var en liten tispe som så vidt holdt mål. Jaktlysta var så som så på henne. Hun ble da hun var fem år bitt av huggorm da hun gikk på fot. Etter den dagen var det ikke mulig å få henne til å gå på fot. Min far prøvde en vinter å tre henne på en fot på en brøytekant. Resultatet var hat hun hugg etter han i frykt. Hun hadde en kullbror som havnet i Sverige å gjorde bra der. Han het Norsken og var vel SJCH. Han er brukt i avl, så linja etter Heiki lever fortsatt. Jeg fikk etter hvert rotet meg på jaktprøve med Richi. Resultatet ble 1x2 og 1x3 åp. Det hører også med til historien at jeg prøvde en prøve tidligere. Da fikk jeg en G for klov jag og diplom for jaging Sandsvær rundt.. Det tok tre år å komme over den, å starte på nytt igjen. Han fikk da en parring. Jeg tok da igjen en hanne som fikk navnet Richi ll. Det er vel den beste hunden jeg har hatt. Han ble Luzerner klubbmester året 2002. Han ble NUCH etter fire starter på utstilling og tre på jaktprøve for å bli NJCH. I 2002 ble Richi ll brukt i avl og jeg tok da igjen en hanne som fikk navnet Snåbben. Han er oppkalt etter far til første Richi. Kunne ikke ha to med samme navn. Trøllåsens Snåbben er fra ett tidligere oppdrett fra Astrid Skau. Mor til Snåbben var Mira til Vidar Melsnes. Han ble startet en gang på elite prøve. Var da to poeng fra å få tredje elite. Fikk ikke ut første dag. Andre dag hadde han en første premie og en andre premie inne. Dessverre ble han for løs. Men en god jakt hund. Han var to tonig og kunnes høres ut som at det var to hunder i losen når det var trøkk. Jeg fikk ikke tatt igjen en valp etter Snåbben. Men fikk tak i en valp etter broren. Han fikk da navnet Richi lll. Jeg fikk han da han var åtte måneder gammel. Dessverre var han litt for preget av sin oppvekst. Så jeg måtte avlive han til slutt. Ut på ny leit etter valp. Fant da ut at Pinehas Austeng hadde valper etter sin hund

- 14 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Briskebyens Lizzi og Rex. Rex var etter importen til Gregert Sletten og Lizzi etter Festus og Tinka til Smedbakken. Dette virket som en spennende kombinasjon. Kjøpte da en hanne der som fikk navnet Richi lV, kanskje ikke helt uventet dette navnet. Han var tung å få i gang med jaging. Når nesten to sesonger hadde gått så ble det en tur til Søyland Larsen. Det viste seg at han var tett i nesa og hadde ørebetennelse. Etter en kur der så var han istand til å gå på fot mer en i femten minutter som nesten hadde vært maks før. Han er nå blitt fire år men er ikke blitt det jeg håpet på. Litt for rask av tap og jager alt for fort i forhold til egenskapene sine. Men han er den hunden jeg har hatt som har det desidert best hørbare målet. Snåbben hadde sin to tonig het men ikke samme hørbarhet som Richi lV. Jeg har vel gitt opp at det blir en topp hund. Så han blir kanskje en nummer to hund. På grunn av dette har jeg kjøpt fra Sverige en hund som har navnet Billy. Meningen var at jeg skulle bytte navn til Snåbben på han. Men han er ikke noen Snåbben, så han har derfor fått beholde sitt opprinnelige navn. Denne ser ut til å ha en bra jaktlyst. Det jeg leitet etter når jeg skulle finne valp her var at jeg ville ha tilbake noe av det jeg hadde før i hundene. Så jeg leiet etter noe som hadde importen Baron bak i linjene. Så på Billy er det Baron flere ganger bakover. Grunnen til dette med Baron, er at han ga en god del jaktlyst og at mine tidligere hunder Richier og Snåbben hadde han bak i stamtavla. Jeg er vel en av noen få som er igjen fra starten på ringen. Har i noen år vært revisor for regnskapet i ringen. Jeg kom inn i avlsrådet etter påtrykk av Gudolf Skuterud. Å han var en mentor der for meg i noen år. Der var jeg med i tretten år før jeg trakk meg ut. Det var mange lærerike år å drive med dette. Startet med å regne innavl på papir og senere kom avlsprogrammet til forbundet. Dette gjorde det mye enklere å beregne innavl. Men det hadde også sine sykdommer, så en måtte se etter at det var riktig på papir til å begynne med. Men ble bedre for hver utgave. Så kom NKK sitt avlsprogram som mange kjenner til som Dog web. Noe som er ennå bedre etter at jaktprøver også har kommet med. Jeg fikk min opplæring om harejakt gjennom min far og onkel helt fra barnsbein av. Når jeg begynte å jakte for fult var det min Onkel Kåre som var den stor mentoren og min far den som var hundemannen. Fikk mye god hjelp av Gudolf Skuterud, når det var noe jeg lurte på. Jeg har på tretten år at med meg flere forskjellige i avlsrådet. De har hatt sine forskjellige styrker. Men skal jeg fremheve noen så må det bli Per Hansen. Han var kunnskapsrik og satte seg inn i alt som han trengte. Synd at han er borte fra miljøet. Har ikke brukt mine hunder mye i avl. Første Richi hadde ett kull etter seg, Richi ll og Snåbben hadde to kull vær. Jeg mener at det er viktig å spre avlen på så mange hunder som mulig, å ikke nødvendig vis at alle hanner må ha maks kull etter seg. Skal man beholde bredden i rasen, så mener jeg at en ikke kan bare bruke jaktpremierte hunder i avlen. Da vil det fort snøre seg til med innavl i rasen. Vi har en liten rase som en må være ha fokus også på utavl. Synes vi har fått kanskje litt for mørke og sotet hunder i rasen. Mulig dette kommer av at vi har fått inn mye Jura med importene. Fargene er lette å avle vekk bare en er bevisst på det i flere ledd. Man må se flere ledd bakover for å få en raskere tilbake gang på sort/sotet. Miljøet i ringen har i alle år jeg har vært med vært meget bra. Det har på samlingene vært plass til både gamle og ung. Så jeg håper at dette fortsetter i fremtiden. Lykke til alle sammen med rasen og hundene deres. Ingar Hære

- 15 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


UTSTILLINGSRESULTATER SAMLINGA 2015 Buskerud Harehundklubb, Lampeland, 30. mai 2015 Dommer: John Smedbakken

Juniorklasse Hannhund Himdalen's THORIN NO41955/14 F 28.04.14 Good (god) JK Eier: Erik Tveiti, Rjukan Oppdr: Geir Holden (Sr Mikko – INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13)

Himdalen's LUCKY NO41954/14 F 28.04.14 Very Good (meget god) JK, 2 JKK Eier: Morten Kristiansen, Skien Oppdr: Geir Holden (Sr Mikko – INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13)

Himdalen's OZZY NO41953/14 F 28.04.14 Very Good (meget god) JK, 1 JKK Eier: Jan Erik Haugsrud, Nissedal Oppdr: Geir Holden (Sr Mikko – INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13)

Unghundklasse Hannhund BILLY SE51023/2013 F 18.08.2013 Excellent (utmerket)UK, 1 UKK Eier: Ingar Hære, Solbergelva Oppdr: Johan Yderfors (RR NORDV-11 SEV-09-10 VV-10 Klackebos Mister – Babs)

- 16 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Åpenklasse Hannhund Himdalen's BONZO NO41475/13 F 22.04.13 Excellent (utmerket)AK, 3 AKK Eier: Bård Andersen, Skien Oppdr: Geir Holden (RR NUCH NV-13 Himdalen’s Zalto – INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13 Iris)

GS DINO NO44301/13 F 14.04.13 Very Good (meget godt)AK, 4 AKK Eier: Ingvar Skaug, Revetal Oppdr: Gregert Sletten (N UCH N J(D)CH Tällmyrans Rufus – Senta)

ZUNNY ZALZABILL NO38885/13 F 13.03.2013 Sufficient(godtagbar) AK Eier: Elin Ruud, Krøderen Oppdr: Ove Stenslie (The King– Øgår'n Tojja)

Øgår’n KEISER NO52821/10 F 19.02.2010 Excellent (utmerket) AK, 2 AKK Eier: Sven Olav Østli, Blaker Oppdr: Anders Sandvig (N J(D)CH Pjokken - Briskebyens Missi)

RUSKEN NO45206/11 F 24.05.2011 Excellent (utmerket) AK, 1 AKK, CK Eier: Rune Stende, Nordre Toten Oppdr: Johnny Slartmann (The King - Shira V Riedfluh)

- 17 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Brukshundklasse Hannhund Himdalen’s ISACK NO38650/12 F 22.03.2012 Excellent (utmerket) BK, 3 BKK Eier: Knut Bjørnar Sørmoen, Vang på Hedemarken Oppdr: Geir Holden (RR Klackebo´s Sacke– INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13 Iris)

VALDO NO42412/13 F 23.04.2012 Excellent (utmerket)BK, 2 BKK, CK Eier: Thorleif Øverland, Sannidal Oppdr: Thorleif Øverland (N UCH N J(D)CH Tällmyrans Rufus – Skrubenattens Vanja)

Himdalen’s BARACK NO45499/10 F 15.05.2010 Very Good (meget god) BKK Eier: Bjørn R. Martinsen, Manstad Oppdr: Geir Holden (N UCH N J(D)CH Balder - Azzie von Silar)

AB PRINS NO37180/13 F 21.02.2013 Very Good (meget god) BKK Eier: Kjell Igland, Grimstad Oppdr: Arnold Bjørklund (RR SE JCH Finabos Knut – N UCH N J(D)CH Mimmibackens Maggan)

AB TEX NO37184/13 F 21.02.2013 Excellent (utmerket)BK, 4 BKK Eier: Olav Haugen, Oslo Oppdr: Arnold Bjørklund (RR SE JCH Finabos Knut – N UCH N J(D)CH Mimmibackens Maggan)

- 18 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


MARKO NO42411/13 F 23.04.2012 Excellent (utmerket)BK, 1 BKK, CK, CERT, 1 BHK, BIM Eier: Kjartan Lie, Gjerstad Oppdr: Thorleif Øverland (N UCH N J(D)CH Tällmyrans Rufus – Skrubenattens Vanja)

Championklasse Hannhund Himdalen’s ZALTO NO45500/10 F 15.05.2010 Excellent (utmerket)CHK,1 CHKK, CK, 3BHK Eier: Tone P. Eriksen, Enebakkneset Oppdr: Geir Holden (N UCH N J(D)CH Balder - Azzie von Silar)

Veteranklasse Hannhund PAN II 17996/06 F 23.04.2006 Excellent (utmerket) VTK, 2 VTKK, CK, 4 BHK Eier: Erik Ovnerud, Jevnaker Oppdr: Kjell Edvindsen (N UCH N JCH Billy – N UCH N JCH Laika)

NV-09 KASPER 17998/06 F 23.04.2006 Excellent (utmerket) VTK, 1 VTKK, CK, 2 BHK, Beste veteran Eier: Tom Hammerstad, Jevnaker Oppdr: Kjell Edvindsen (N UCH N JCH Billy – N UCH N JCH Laika)

Juniorklasse Tispe Himdalen's KALISI NO41956/14 F 28.04.2014 Excellent (utmerket)JK, 1 JKK Eier: Arnt G. Skeibrok, Gjerstad Oppdr: Geir Holden (Sr Mikko – INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13)

- 19 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Åpenklasse Tispe STELLA NO46936/12 F 10.06.2012 Excellent (utmerket)AK, 1 AKK, CK, 2 BTK Eier: Astrid Skaug, Holmestrand Oppdr: Lars Gundersen (Solkustens Xcell – Tinka)

AB FANNY NO37187/13 F 21.02.2013 Very Good (meget god) AKK, 2 AKK Eier: Bjørn Brokeland, Gjerstad Oppdr: Arnold Bjørklund (RR SE JCH Finabos Knut – N UCH N J(D)CH Mimmibackens Maggan)

Brukshundklasse Tispe Øgår’n TOJJA NO52822/10 F 19.02.10 Excellent (utmerket)BK, 1 BKK Eier: Ove Stenslie, Gjøvik Oppdr: Anders Sandvig, Vestre Gausdal (N J(D)CH Pjokken– Briskebyens Missi)

Gårdstunet’s Mademoiselle Zuzette NO47698/11 F 23/07/2011 Excellent (utmerket)BK, 2 BKK Eier: Tom S. Braaten, Fetsund Oppdr: Gjert og Cecilie Sundtveten (Lärkvallens Don Ikaros – NJCH RR B-J Luz-Erna)

DOLLY NO33488/10 F 10.10.2009 Excellent (utmerket)BK, 3 BKK Eier: Dag Haugen, Grimstad Oppdr: Jan Erik Stensrud (N JCH N UCH RR Pluto– Kira)

- 20 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Championklasse Tispe N UCH KS SUU NO43749/13 F 23.03.2013 Excellent (utmerket) CHK, 1 CHKK, CK, 1 BTK, BIR Eier: Kittil Songe, Songe Oppdr: Kittil Songe (Messi - N UCH N SE J(D)CH Ene)

Veteranklasse Tispe INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13 IRIS, 01021/07 F 26/06/2006 Excellent (utmerket) VTK, 1 VTKK, CK, 3 BTK Eier: Geir Holden, Enebakkneset Oppdr: Harry Brenntrø (Windanbergets Harpo – N S JCH N UCH Centa)

Avlsklasse Tispe INT N SE UCH N J(D)CH NORDV-10 NV-13 IRIS, 01021/07 F 26/06/2006 Med følgende avkom: Himdalen's LUCKY NO41954/14 F 28.04.14 Himdalen's KALISI NO41956/14 F 28.04.2014 Himdalen's BONZO NO41475/13 F 22.04.13 Himdalen’s ISACK NO38650/12 F 22.03.2012 Gruppa tildelt Excellent

Oppdretterklasse HIMDALEN Eier: Geir Holden, Enebakkneset Med følgende avkom: Himdalen's LUCKY NO41954/14 F 28.04.14 Himdalen's KALISI NO41956/14 F 28.04.2014 Himdalen's BONZO NO41475/13 F 22.04.13 Himdalen’s ISACK NO38650/12 F 22.03.2012 Oppdrettet tildelt Excellent

- 21 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Går du med tanker om å parre tispa di er det viktig at du kontakter avlsrådet tidlig. Dette for et best mulig resultat når hannhund skal velges. Avlsrådet ønsker alle lykke med videre fremganger for deres hunder både på jakt og i utstillingsringen. Geir Holden

Aktuelle kom binasjoner som vises på denne listen

Leder: Geir Holden toneriks@online.no 63 88 04 36 / 901 96 342 Melnesveien 57 1910 ENEBAKKNESET

Medlem: Arnt G. Skeibrok m-skeibr@online.no 994 13 030

Valpeformidler: Tom S. Braaten tombraaten@fetkommune.no 63 88 20 85 / 482 75 236 Frøyasvn. 9 1900 Fetsund

Varamedlem: Knut Lundberg klundbe@online.no 905 55 752 Skramstadsæterveien 94 2450 Rena

Tispe: J=Jaktprem iert Reg.nr Foreldre

Øgår'n Missi J NO52827/10 HD:B Kom binasjon nr. 10 avlsesongen 2015

Kom binasjon nr. 8 avlsesongen 2015

N J(D)CH Pjokken Briskebyens Missi

Lysti NO46935/12 HD:B

Solkustens Xcell Tinka

LE Luzy NO43653/09 HD:B Kom binasjon nr. 2 avlsesongen 2015

RR SEJCH Errolf NUCH NV-10 Liz

Eier/ kontaktperson til tispa

Svein Bakke 1878 Hærland Tlf: 69 89 45 71 Mob: 908 88 067

4980 GJERSTAD

Hannhund: J=Jaktprem iert Reg.nr Eier

RR Him dalen's Barack J NO45499/10 HD: A

Anbefalt/ Godkjent Innavl %

Dato for parring

Anbefalt 0,2%

Parring m islyktes. Ønsker å forsøke igjen på neste løpetid m ed sam m e hannhund. Parring planlegges okt/nov.

Anbefalt 1,2 %

Parret 27/1 og 28/1

Anbefalt 1%

Planlegges Parret 11. og 12. juni januar/februar Konstatert drektig 2015

Bjørn R. Martinsen m ob: 466 45 969

Widar Bekkelien Mob: 959 25 040 Tlf: 61 12 87 99

AB Tex J NO37184/13 HD:A

Frida Laeskogen Mob: 974 34 196

Olav Haugen m ob: 906 99 773

Hans Jørgen Ovlien Vestm arka Mob: 911 47 012

NJ(D)CH SJ(D)CH Axem m y's Walle J SE58177/2010 HD:A Vidar Salvesen m ob: 975 39 930

- 22 -

Fødtdato antall valper

7 valper født 28/3-15 2 hanner og 5 tisper

Luzernerposten Nr. 1 - 2015

Antall ledige valper

3 ledige tisper


Landskamp 16/17-11-2015 Landskampen mellan Sverige och Norge kommer att gå i dom Småländska skogarna runt Högsby 2015-11-16/17. Där har då Småland stövarklubb ett av sina ordinarie elitprov (Högsby provet) och där var Luzernerringen välkomna att förlägga sin landskamp mot Norge. nkvartering kommer att vara på Stabygården som ligger i utkanten av Högsby samhälle (se hemsida www.stabygården.se ) Där samlas vi på em. den 15/11 och efter att deltagarna installerat sej i sina rum ska vi ha presentation och fotografering av hundarna och en lättare förplägnad. På Stabygården finns det frukost och efter första tävlingsdagens kollegie serveras deltagarna en jägarmiddag som Svenska Luzernerringen bjuder på. Vi ska också försöka att ha direktrapportering på nätet under Landskampen vår webbmaster Johan Bondesson ska förhoppningsvis få rapporter via sms om hur det går för dom deltagande Luzernerna och fortlöpande lägga ut det på Svenska Luzernerringens hemsida, om detta fungerar kan Luzernerfolket i Sverige och Norge följa tävlingen på nätet, vi hoppas att detta kommer att fungera men vi är beroende av mobiltäckning och godkännande av domare och fullmäktige för provet Håkan Ljung, Tävlingskomiteen Uttagna hundar till landskampen Sverige Namn:

Ägare:

1 2 3

Lasse Fritz Rikard Edman Leif Karlsson

SE 58175/2010 Axemys Wirre SE 23391/2005 Högklintens Asalix SE 28478/2012 Tällmyrans Sussi

Reserver Namn: 1 SE 26905/2010 Yebackens Tessie 2 S 43695/2009 Le Greta

Ägare: Sune Hansson Lars Johansson

3 S 27424/2007 Doriz

Kent Axelsson

Norge Namn: 1 01021/2007 Iris 2 NO 45499/10 Himdalen’s Barack 3 NO 42520/11 Peik

Ägare: Geir Holden Bjørn Martinsen Rolf Havord

Reserver Namn: 1 SE 58177/2010 Axemys Walle 2 NO 52826/10 Ogårns Michja 3 SE 46738 Messi

Ägare: Vidar Salvesen Randi Grønsund Ivar Songe

- 23 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Takk for ei hyggelig samling på Lampeland! Adresseendringer er det viktig at dere gir oss beskjed om, dette kan dere gjøre via ringens hjemmeside, nye medlemmer kan også melde seg inn via hjemmesiden. Jeg sender dere en mail som bekreftelse på at medlemskapet er registrert. Oppdrettere i Norge og Sverige oppfordres til å sende meg navn og adresse på valpekjøperne sine. Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen :). Ringen har fortsatt klær for salg, jeg samler opp og bestiller ca 3 ganger pr år, dette for å holde kostnadene nede. Bestilling kan gjøres via hjemmesiden eller ta kontakt med meg direkte. Ved bestilling via hjemmesiden så sender jeg dere en bekreftelse på at bestilling er mottatt.

Ønsker du å bestille vår nye genser, med gull-skrift på rygg er det bare å ta kontakt med kasserer eller du kan benytte bestillingsskjema på hjemmesida. Pris for genseren er kr. 400,- pluss porto.

- 24 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Av Geir Holden

Det har alltid vært en mål å få til ei så god bikkje at det er mulig å delta i DM. Forrige høst var tiden inne – Himdalen’s Zalto ble meldt på og jeg ventet i spenning på uttaket. Det var ikke gitt at han fik plass. To dager før start fikk vi klarsignal – Zalto og jeg skulle være med! Vi dro spent av gårde til Nordmarka en fredag i november. Vel framme ble vi innkvartert på rommene og praten gikk løst mellom spente harehundeiere – alle spente av forventning. Kvelden bød på dommertrekning, middag og sosialt samvær. Ikke mye tid til å kjenne på nervøsiteten. Tidlig neste morgen var vi opp før fugla. Etter nistesmøring og hundelufting bar det til skogs. Vi hadde trukket et terreng som ikke var brukt på ei stund, men vi ble fortalt at det tidligere hadde vært godt om hare der. Bilen ble parkert i veikanten og vi ventet på at klokka skulle passere slipptid, 08:00. Zalto ble sluppet og jeg fant fram kaffen. Zalto dro raskt ut i søk og da han, etter 3 kvarter, hadde gjennomsøkt heleområdet i en omkrets av 400 meter uten å markere fot valgte vi å flytte på oss litt. Stolsekken ble på ny plassert i veikanten og etter en ny søksrunde så vi på gps’en at han hadde kommet i harefot. Dessverre fikk ikke Zalto ut noen hare denne første dagen av DM, til tross for at han jobbet iherdig hele dagen ut. Dette var da forbasket også, han som nesten alltid bruker å få ut hare! Men, sånn er det noen ganger! Da vi kom tilbake til hovedkvarteret var det mange som hadde jaget meget godt, og selvsagt var det flere som ikke hadde fått ut sånn som oss. Noen valgte å trekke sine hunder på grunn av lite poeng dag 1. Det var også meget skarpt føre disse prøvedagene i Nordmarka. For vår del var det uaktuelt å trekke seg etter dag 1 – dette skulle vi fullføre! Tidlig dag 2 var vi oppe, inntok frokost og pakket niste før vi dro ut til nytt terreng med ny dommer. Zalto ble sluppet ved bilen klokka 08:00 og dro rett ut på søk. Etter noen større søksrunder kom han i fot ca 600 meter unna oss. Denne dagen så det ut til at det var noe bedre vitring, da vi hørte Zalto støytet noe innimellom. Etter ca 45 minutter kom det beste du kan tenke deg – et luzernerbeskrik – og losen gikk for fulle mugger. Det gikk ikke mer enn 10 minutter før det kom en grå-hvit pus ned til oss. Den hoppet 100 meter - 25 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


nedover veien før den øddet og hoppet opp i skogen samme sted som den kom ut. Dommeren så på klokka, nå skulle han sjekke hvordan Zalto skulle klare dette. 2 minutter etter haren kom Zalto ned i veien og jaget nedover. Der hvor haren hadde øddet klippet han losen og begynte og ringe. God innenfor 5minuttersregelen gikk losen igjen takt-fast oppe i lia. Nå var jeg fornøyd! Zalto jaget denne haren inn til 120 minutter, kun avbrutt av noen små tap innimellom, alle under 5 minutter. Zalto ble ropt av i et lite tap, koblet og vi satte våre støvler mot bilen. Vi skulle forflytte oss litt å prøve en ny hare. Zalto tok noen runder og jammen kom han ikke i ny fot etter en stund. Etter 2 timers fotarbeide, til og med over en noe trafikkert skogsvei, tok han ut med beskrik. Denne haren jaget han på til prøvetiden var ute. Zalto ble på nytt blåst inn, denne gang i full los! Vel tilbake ved bilen avsluttet vi for dagen og dommeren kunne fortelle at han var meget fornøyd med hunden min i dag. Når resultatlista ble opplest hadde vi gjort et kraftig byks oppover på lista – vi havnet vel sånn midt på treet. Det viste seg at Zalto hadde det nest beste prøveresultat på dag 2 og i følge gps’en hadde han gått hele 6,2 mil! DM ble for meg en ny og god erfaring, bare så synd vi ikke fikk hare på beina dag 1! Håper på mulighet til å delta i DM flere ganger!

Geir, Zalto og Martin etter en vellykket jaktdag!

- 26 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Sommeren er over oss, selv om det noen dager kjennes ut som om høsten er her alt. I skrivende stund har undertegnede sin siste arbeidsdag før sommerferie – det skal bli godt med noen ukers avbrekk Det var så hyggelig å treffe dere alle igjen på samlinga på Lampeland – flott atmosfære og herlige folk og bikkjer. Takk til dere som har bidratt med stoff til dette nummeret av Luzernerposten! ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG FIN SOMMER OG EN SPENNENDE HØST FYLT MED KLANGFULLE HARELOSER! Tone

TAKK TIL NORASONDE FOR TRYKK OG UTSENDELSE A V DETTE NUMMER AV LUZERNERPOSTEN!

Bilde bakside: Valdo og Thorleif Øverland, fotograf Pål Nicklas Vestli

- 27 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


ÅRETS UNGHUND OG ÅRETS YNGSTE JAKTPREMIERTE 2015 NO42412/13 Valdo Eier: Thorleif Øverland

Følg oss for hyppige oppdateringer på vår hjemmeside www.luzernerringen.org

- 28 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2015


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.