Page 1

Peter Halldorf: ”Med evig kjærlighet” (Luther) – Dustcover: CMYK

Peter Halldorf

F

å ting er så uunnværlige for et levende trosliv som regelmessig, åndelig lesning. Med evig kjærlighet består av daglige betraktninger for ett år. Alle som leter etter hjelp til dypere refleksjon over troens hemmeligheter vil i denne boken finne en kilde til fornyelse.   De korte, innholdsrike tekstene taler til både tanke og hjerte, og inspirerer til videre bibellesning og bønn. Slik blir den daglige lesningen et arnested der troen fødes og livet modnes.   Med evig kjærlighet er en dypt personlig bok skrevet av en klok, åndelig veileder. Peter Halldorf deler det han selv tror på og lever av.

Peter Halldorf

212 mm

Peter Halldorf har vært pastor i Pinsebevegelsen siden 1976 og er redaktør for tidsskriftet Pilgrim. Til daglig leder han gudstjenestelivet på Ekumeniska Kommuniteten i Bjërka-Säby, der han er preses. Han har skrevet en rekke bøker og er oversatt til flere språk.

Daglige lesninger

Luther ISBN 978-82-531-4782-6

9

788253

147826

Luther

90 mm

139 mm

35 mm

139 mm

90 mm


© Luther Forlag AS, Oslo 2013 Til norsk ved Asle Dingstad Omslagsdesign: Tomas Einarsson Sats: Brødr. Fossum AS Trykk og innbinding: InPrint, Latvia ISBN: 978-82-531-4782-6 www.lutherforlag.no

Med evig kjærlighet - ombr.indd 4

131030.. 10.41


Til leseren To ting ber apostelen sin åndelige sønn om i et brev fra Roma. «Når du kommer, må du ta med deg kappen som jeg lot bli igjen i Troas hos Karpos, og bøkene, framfor alt pergamentrullene.» En kappe til beskyttelse mot kulden når vinteren nå nærmer seg, og bøkene til å varme sjelen med. Mer trengs ikke. Knapt noe er så avgjørende for et varmt åndelig liv enn nettopp regelmessig lesning. Det trenger ikke være så mye, eller ta så lang tid. Ord som knytter sinnet og hjertet til Gud kan, om de leses med ettertanke, gi «liv og overflod». Lesningen blir stedet der troen blir til og vokser. Det hellige rommet der vårt indre øre fin­ stilles. Betraktningene i denne boken er tilrettelagt for daglig lesning gjennom ett år. De er et resultat av min egen omgang med Bibelen og er på den måten en fortløpende granskning av troens rikdommer. Når Skriften leses regel­messig og i kirkens fellesskap, vokser kjærligheten til Guds ord. Da blir Bibelen det den er ment å være, ord som stille og enkelt leder oss inn i bønnens landskap og gir oss et hjem i de helliges samfunn. Innholdet i betraktningene følger stort sett kirkeårets rytme. Hvert kirkeår er en krets/en runde rundt Kristus. Lever vi med de ulike tidene under årets gang, får vi hjelp til å holde oss nær Jesus i livets forskjellige vekslinger og faser, hele tiden med det for øye: at Kristus skal bli vårt liv. Den åndelige lesningen har nettopp dette sikte. Vi leser ikke for å ha lest, men for å lese. Vi leser

2 Tim 4,13

Joh 10,10

5

Med evig kjærlighet - ombr.indd 5

131030.. 10.41


for å møte Ordet bak ordene. Lesningen former troen. Leseren blir lutter øre. Slik Kristi stemme høres på hver side i Bibelen, er det mitt håp at leseren av disse betraktningene skal bli vàr den stemmen som uten opphør kaller oss inn i den elskede Sønns samfunn med sin himmelske Far. Anholt, Minnedagen for William J. Seymour den 28. september 2012 Peter Halldorf

Med evig kjærlighet - ombr.indd 6

131030.. 10.41


Med evig kjĂŚrlighet

Med evig kjĂŚrlighet - ombr.indd 7

131030.. 10.41


Januar

Med evig kjĂŚrlighet - ombr.indd 8

131030.. 10.41


1. januar

Navnet Jesus På årets første dag ber vi med ord fra Salmenes bok: «Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt ... Mett oss med din godhet om morgenen så vi kan juble og glede oss alle våre dager.» For troens mennesker er ikke tiden et timeglass som uavvendelig renner ut. Tid er at Herren kommer. Hans dag nærmer seg. Fra fremtiden kommer han oss i møte og stiller vår uro for ukjente dager. For den som lever i «Guds nå», der gårsdagen og morgendagen er samlet, leder hver dag til større modenhet. Nyttårsdagen er en festdag i kirkens år. Ikke fordi den er årets første dag, men fordi den er julens oktav, den åttende dagen etter Jesu fødsel. Ifølge jødisk tradisjon er det dagen for omskjærelse og navngiving. «Du skal gi ham navnet Jesus», sa engelen Gabriel til Maria om barnet hun skulle føde. Påkallelsen av Jesu navn er den mest bærekraftige av alle bønner. Den bønnen kan bes i den formen som evangeliet lærer oss: «Herre, Jesus Kristus, ha barmhjertighet med oss!» Eller enda enklere, ved bare å gjenta navnet Jesus. I dette navnet er liv og frelse. Over alle dager og hendelser i våre liv kan vi uttale navnet som betyr Herren frelser. På årets første dag, en dag som mange forbinder med nyttårsløfter og gode forsetter, fremholder Skriften Guds løfte og redning gjennom Jesus Kristus. På dagen for sin omskjærelse utgyder Jesus for første gang sitt blod for menneskeheten. Allerede nå ser vi frem mot påsken!

Sal 90,1.14

Luk 1,31

Matt 20,30

9

Med evig kjærlighet - ombr.indd 9

131030.. 10.41


Peter Halldorf: ”Med evig kjærlighet” (Luther) – Dustcover: CMYK

Peter Halldorf

F

å ting er så uunnværlige for et levende trosliv som regelmessig, åndelig lesning. Med evig kjærlighet består av daglige betraktninger for ett år. Alle som leter etter hjelp til dypere refleksjon over troens hemmeligheter vil i denne boken finne en kilde til fornyelse.   De korte, innholdsrike tekstene taler til både tanke og hjerte, og inspirerer til videre bibellesning og bønn. Slik blir den daglige lesningen et arnested der troen fødes og livet modnes.   Med evig kjærlighet er en dypt personlig bok skrevet av en klok, åndelig veileder. Peter Halldorf deler det han selv tror på og lever av.

Peter Halldorf

212 mm

Peter Halldorf har vært pastor i Pinsebevegelsen siden 1976 og er redaktør for tidsskriftet Pilgrim. Til daglig leder han gudstjenestelivet på Ekumeniska Kommuniteten i Bjërka-Säby, der han er preses. Han har skrevet en rekke bøker og er oversatt til flere språk.

Daglige lesninger

Luther ISBN 978-82-531-4782-6

9

788253

147826

Luther

90 mm

139 mm

35 mm

139 mm

90 mm

Med evig kjærlighet / Peter Halldorf  

Få ting er så uunnværlige for et levende trosliv som regelmessig, åndelig lesning. Med evig kjærlighet består av daglige betraktninger for e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you