Page 1

Alle mine veier omsl-13.indd 1

Anne Kristin AAsmundtveit (f. 1962) har i mange år

jobbet som forlagsredaktør i Verbum forlag, blant annet med pilegrimslitteratur som et satsningsfelt. I dag jobber hun som rådgiver i Bibelselskapet og som forteller. Hun har skrevet bøker både for barn og voksne, blant annet Pilegrimsprat (essaysamling) og Pilegrimen i deg (meditasjoner).

www.lutherforlag.no

Alle mine veier Anne Kristin Aasmundtveit

(utdrag fra boken.)

I Alle min veier – en pilegrims vandringer blir vi med Anne Kristin Aasmundtveit langs mange av Norges og Europas viktigste pilegrimsleder. Langs veien reflekterer hun over spørsmål som: Hva skiller pilegrimen fra turisten? Finnes det en særegen pilegrimsspiritualitet? Hva vil det si «å gå pilegrim»? I tillegg deler hun med oss sine store kunnskaper om pilegrimsledenes kultur- og kirkehistorie, samt et vell av egne erfaringer fra sine vandringer i regn og solskinn.

når jeg tenker på pilegrims­ vandring, så tenker jeg på erfaringer jeg har fra å gå. Jeg tenker på konkrete episoder fra vandringene mine, mennesker jeg har møtt og tanker jeg har gjort meg underveis. Jeg tror at alle som formid­ ler noe om det å være pilegrim, må ha gått selv. Ellers blir det skrivebordstanker, ikke levd liv. Jeg tror at det som formidles om pilegrimsvandring, må være erfaringsbasert. Ellers er man på feil spor. Folk sier ofte at de «går pilegrim». Jeg er usikker på om Språkrådet har godkjent denne vendingen. Men det er et fint uttrykk. Det sier meg at pilegrim er noe man gjør, en handling. Det gir meg også en fornemmelse av identitet, uttrykket er nær opp til det at man «er pilegrim». Ikke bare at man «er på pilegrimsvand­ ring», som et foretak, men at det er noe som griper dypt ned i den som går.

Alle mine veier

En pilegrims vandringer

tidligere utgitt av anne kristin aasmundtveit: Den evighet stykket varer (roman 1995) Biografisk leksikon til Norsk Salmebok og Norsk Koralbok (oppslagsverk 1995) Pilegrimsprat (essaysamling 1999) Tidløs reise (roman 2002) Barnet og treet (barnebok 2003) Gule roser til pappa (prisbelønnet barnebok 2005) Pilegrimen i deg (meditasjoner 2007) Mirakelet i Amsterdam (roman 2010) Trøstehunden (barnebok 2012) antalogier (red.):

Anne Kristin Aasmundtveit

Sanger fra vest (2000) Sanger på reisen (2005) Sanger fra Lindisfarne (2009) Påskeglede (2003) Juleglede (2004) Sommerglede (2004) Verbums julebok (2006) Godord (2010)

2013-03-01 14.59


En takk til alle som har hjulpet fram denne boka. En varm tanke til alle jeg har gått pilegrim sammen med.

© Luther Forlag as, Oslo 2013 omslagsdesign, grafisk formgivning og sats: Margareta Brisell Axelsson / brisellaxelsson.se omslagsillustrasjon: Annie Axelsson trykk og innbinding: InPrint, Latvia 2013 isbn: 978-82-531-4795-6 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. www.lutherforlag.no

4

Alle mine veier in-13.indd 4

2013-03-01 11.15


Innhold

Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Å gå pilegrim Barbeint • Astorga–Santiago de Compostela . . . . . . . . 13 Gjennom åkeren • Svinesund–Oslo . . . . . . . . . . . . . . . 25 Å våge • Fredrikstad, Lørenskog, Saint-Jean-Pied-de-Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rytme • Melrose–Lindisfarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Øyeblikk • Oslo–Gardermoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Starte på nytt • Iona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Pilegrimsmål Dragen i nord • Nidaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 En vestvendt sjel • Selja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 På østlig pilegrimsvei • Drammen, Oslo . . . . . . . . . . . 117 Mirakler ved Jonsok • Filefjell, Røldal . . . . . . . . . . . . 125 Kamskjell i sør • Santiago de Compostela . . . . . . . . . . 135 Alle veier fører til … • Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Vikinger på pilegrimsferd • På vei mot Det hellige landet, Nasaret–Kapernaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Du klarer det! • Lindisfarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Flukten til katakombene • Kiev . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 5•

Alle mine veier in-13.indd 5

2013-03-01 11.15


Pilegrimsvandringer Meditativ vandring • Hvaler, Randøya, Utstein kloster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Historisk vandring • Irland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Langvandring • Conques–Cahors . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Pilegrimsprat Pilegrim + fortelling = sant • Litteraturhuset i Oslo . . . 237 Legenden om St. Kristoffer • Kana i Palestina, Samos . 245 Byrder • Cruz de Ferro, O Cebreiro . . . . . . . . . . . . . . 253 Å knytte bånd • Veylats, Villafranca del Bierzo . . . . . . 259 Respekt • Jedburgh–Kirk Yetholm, Kinn–Selja . . . . . . 265 Medvandrer • Wooler–Lindisfarne . . . . . . . . . . . . . . . 275 Engler • Pamplona–Puente la Reina, Cajarc . . . . . . . . 281 Okser • Fenwick–Lindisfarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Den onde fienden • Caminoen, den syriske ørkenen . . 293 Pilegrimsspiritualitet • Puente la Reina–Estella, pilegrimshagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Ved veis ende • Santiago de Compostela, Lindisfarne, Domkirkeodden, Finisterre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Reisestart Begynnelse og slutt og ny begynnelse • Olavskilden i Lørenskog, St. Nazairekirken i Carcasonne . . . . . 321 Nyttig litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Nyttige internettadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

6

Alle mine veier in-13.indd 6

2013-03-01 11.15


Før du starter

O

rdet «pilegrimsvandring»

betyr ikke det samme

for alle. I mange år anbefalte jeg pilegrimsbøker i lunsjen på jobben. Ikke så rart, siden jeg hele mitt voksne liv har levd tett på bøker – som forlagsredaktør, forfatter og bokanmelder. Alle kollegaene nikket og smilte, trodde jeg. Brått og uten forvarsel kom en dypt kritisk kommentar fra en av dem. Skulle det være nødvendig i dag gå en slik botsgang som pilegrimsvandring er? «Har ikke Martin Luther fått oss på bedre tanker?» Jeg satt der med ferske minner om måltidsfellesskap og livsnytelse langs pilegrimsveien og hadde problemer med å skjønne hva han mente. Snakket vi om det samme? Om pile­grims­ vandring? Og jeg skjønte langsomt at utfordringen ikke alltid er å finne de riktige ordene, men å fylle dem med innhold. Når jeg tenker på pilegrimsvandring, så tenker jeg på erfaringer jeg har fra å gå. Jeg tenker på konkrete episoder fra vandringene mine, mennesker jeg har møtt og tanker jeg har gjort meg underveis. Jeg tror at alle som formidler noe om det å være pilegrim, må ha gått selv. Ellers blir det skrivebordstanker, ikke levd liv. Jeg tror at det som formidles om pilegrimsvandring, må være erfaringsbasert. Ellers er man på feil spor. 7•

Alle mine veier in-13.indd 7

2013-03-01 11.15


Folk sier ofte at de «går pilegrim». Jeg er usikker på om Språkrådet har godkjent denne vendingen. Men det er et fint uttrykk. Det sier meg at pilegrim er noe man gjør, en handling. Det gir meg også en fornemmelse av identitet, uttrykket er nær opp til det at man «er pilegrim». Ikke bare at man «er på pilegrimsvandring», som et foretak, men at det er noe som griper dypt ned i den som går. Den som går pilegrim, må være forberedt både på det mono­tone, det som gjentar seg, og på de brå vekslingene. Dagene er en rytme, de er i en forstand forutsigbare. Veien er en konstant størrelse som har ligget der i årtusener og tatt imot mange, mange før. Men den skifter karakter underveis, veien tar vandreren både gjennom store byer og gjennom uberørt landskap. Været kan skifte, vandreren kan gå fra solskinn og rett inn i snøstorm. Menneskene langs veien skifter; den ene dagen har man samtaler med medvandrere som gjør så dypt inntrykk at man alltid vil bære et bilde av dem med seg, den andre dagen spiser man med så selvopptatte mennesker at det er en plage å komme seg gjennom måltidet. Det å gå pilegrim er et samspill mellom kropp og sjel. Det er kropp og sjel samtidig. Jeg ønsker å formidle noe av dette gjennom denne boka. Noe av samspillet mellom lange linjer og brå vekslinger, og samspillet mellom kropp og sjel. Jeg håper du som leser er med meg i disse bevegelsene. Jeg vil forsøke å si noe erfaringsbasert om identiteten man får når man går pilegrim, og å gi noen innspill fra andres og egen vandring. Jeg håper jeg hele veien vil trigge lysten din til å gå, både når jeg beskriver konkrete strekninger og sentrale pilegrims•

8

Alle mine veier in-13.indd 8

2013-03-01 11.15


mål, sentrale sett med norske øyne. Det finnes nesten alltid litterære eller muntlige fortellinger knyttet til disse målene. Et av mine mål er å åpne døra på gløtt til historiene, for at de skal skape et rom bak rommet som pilegrimsvandringen er. Jeg håper du liker fortellinger. Dem har jeg mange av, både egne og andres. Til underholdning, til ettertanke – og kanskje til noe du kan identifisere deg med og gjøre til ditt. Pax et bonum – fred og alt godt!

9•

Alle mine veier in-13.indd 9

2013-03-01 11.15


•

10

Alle mine veier in-13.indd 10

2013-03-01 11.15


Å gå pilegrim

11 •

Alle mine veier in-13.indd 11

2013-03-01 11.15


Santiago de Compostela

Astorga Barcelona

Madrid

Lisboa

•

12

Alle mine veier in-13.indd 12

2013-03-01 11.15


Barbeint Astorga–Santiago de Compostela

i foten. Jeg våknet av lyder utenfra. Ingen støy, bare den dempede rytmen av skritt mot asfalt, mange skritt, noen trestaver innimellom som slo i bakken, og over grunnrytmen: lave, morgen­ friske stemmer. Klokka var åtte. Var jeg sent ute? Jeg tok en dusj, stelte meg, gikk ned i spiserommet på det lille hotellet. Fikk raskt i meg en frokost, tilbake på rommet: tannpuss, jakke, sko og sekk, og så sjekket jeg ut. Ut på veien, ut på caminoen. Jeg så ingen pilegrimer. De var gått, alle sammen. De hadde startet tidligere om morgenen. De hadde etterlatt meg i tvil om jeg virkelig var en pilegrim nå, eller om jeg fortsatt var turist. Skulle gjerne ha spurt noen om hvordan de gjør det, pilegrimene. Jeg bestemte meg for å holde øynene åpne. Det var tidlig, tidlig vår. Frost i bakken om natta, men da jeg gikk ut av byen, hadde vårsola skint noen timer, frosten hadde sluppet taket i bakken og sola var i ferd med å slikke opp fuktigheten. Det luktet våt jord og damp, det luktet gress som var i ferd med å spire fram på nytt. Forråtnelse og for­ nyelse i samme luftdrag. Jeg smilte mot sola. På den andre siden av veien kom det gående en eldre Det rykket

13 •

Alle mine veier in-13.indd 13

2013-03-01 11.15


Alle mine veier omsl-13.indd 1

Anne Kristin AAsmundtveit (f. 1962) har i mange år

jobbet som forlagsredaktør i Verbum forlag, blant annet med pilegrimslitteratur som et satsningsfelt. I dag jobber hun som rådgiver i Bibelselskapet og som forteller. Hun har skrevet bøker både for barn og voksne, blant annet Pilegrimsprat (essaysamling) og Pilegrimen i deg (meditasjoner).

www.lutherforlag.no

ISBN 978-82-531-4795-6

,!7II2F3-behjfg!

Alle mine veier Anne Kristin Aasmundtveit

(utdrag fra boken.)

I Alle min veier – en pilegrims vandringer blir vi med Anne Kristin Aasmundtveit langs mange av Norges og Europas viktigste pilegrimsleder. Langs veien reflekterer hun over spørsmål som: Hva skiller pilegrimen fra turisten? Finnes det en særegen pilegrimsspiritualitet? Hva vil det si «å gå pilegrim»? I tillegg deler hun med oss sine store kunnskaper om pilegrimsledenes kultur- og kirkehistorie, samt et vell av egne erfaringer fra sine vandringer i regn og solskinn.

når jeg tenker på pilegrims­ vandring, så tenker jeg på erfaringer jeg har fra å gå. Jeg tenker på konkrete episoder fra vandringene mine, mennesker jeg har møtt og tanker jeg har gjort meg underveis. Jeg tror at alle som formid­ ler noe om det å være pilegrim, må ha gått selv. Ellers blir det skrivebordstanker, ikke levd liv. Jeg tror at det som formidles om pilegrimsvandring, må være erfaringsbasert. Ellers er man på feil spor. Folk sier ofte at de «går pilegrim». Jeg er usikker på om Språkrådet har godkjent denne vendingen. Men det er et fint uttrykk. Det sier meg at pilegrim er noe man gjør, en handling. Det gir meg også en fornemmelse av identitet, uttrykket er nær opp til det at man «er pilegrim». Ikke bare at man «er på pilegrimsvand­ ring», som et foretak, men at det er noe som griper dypt ned i den som går.

Alle mine veier

En pilegrims vandringer

tidligere utgitt av anne kristin aasmundtveit: Den evighet stykket varer (roman 1995) Biografisk leksikon til Norsk Salmebok og Norsk Koralbok (oppslagsverk 1995) Pilegrimsprat (essaysamling 1999) Tidløs reise (roman 2002) Barnet og treet (barnebok 2003) Gule roser til pappa (prisbelønnet barnebok 2005) Pilegrimen i deg (meditasjoner 2007) Mirakelet i Amsterdam (roman 2010) Trøstehunden (barnebok 2012) antalogier (red.):

Anne Kristin Aasmundtveit

Sanger fra vest (2000) Sanger på reisen (2005) Sanger fra Lindisfarne (2009) Påskeglede (2003) Juleglede (2004) Sommerglede (2004) Verbums julebok (2006) Godord (2010)

2013-03-01 14.59

Alle mine veier  

Anne Kristin Aasmundtveit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you