Page 1

EkonomihÜgskolan studera ekonomi och systemvetenskap vid lunds universitet | 2016–17


Innehåll Välkommen till Lund ........................................... 4 Vad kan du bli?................................................... 6 Making a difference............................................ 8 Ekonomie kandidatprogrammet........................ 10 Systemvetenskapliga ­kandidatprogrammet – Design av informationssystem......................... 16 Ämnen/Fristående kurser.................................. 20 Magister- och masterprogram........................... 22 Studera utomlands............................................ 24 Från studentliv till arbetsliv ............................... 28 Bra att veta....................................................... 34 Kontakt............................................................ 35

Redaktör: Tove Eriksson Produktion: Tove Eriksson, Katarina Csanta | Ekonomihögskolan Foto: Charlotte Carlberg Bärg, Kennet Ruona, Johan Persson, Jens Leire. Arkiv: iStockphoto, 123RF. Tryck: Lenanders Grafiska. Med reservation för ändringar.


3

Världen väntar. Ekonomi finns överallt, i stort och smått. Det används för att göra smarta investeringar, bli en bättre ledare, förklara vad som styr hur vi shoppar och inreder, lansera nya varumärken, skapa välfungerande affärssystem och sociala sajter, förvandla goda idéer till lönsamma företag och för att utforma politik på ett sätt som minskar fattigdom och bidrar till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Bara för att ta några exempel. Med kunskaper i ekonomi eller systemvetenskap har du världen som arbetsfält. Det är språk som företag, myndigheter och organisationer världen över behöver kunna tala för att förstå sin omvärld, lösa problem och bli framgångsrika. Arbetsmarknaden är bred och internationell och duktiga ekonomer och systemvetare är efterfrågade. På Ekonomihögskolan ger vi dig de bästa förutsättningarna för att lyckas. Hos oss får du en utmanande och användbar utbildning med gott rykte. Du läser i en internationell, kreativ och stimulerande miljö och utifrån vad som passar dig bäst väljer du själv inriktning på dina studier. Våra lärare ger dig insikter från forskningsfronten inom det område du läser. Genom goda kontakter med näringslivet och undervisning där du får lösa riktiga problem från näringslivet så minskar vi avståndet från studier till jobb. På så sätt förbereds du på skarpa lägen ute i olika positioner på företag och i organisationer. Så oavsett vad du vill jobba med eller i vilken bransch så har du nytta av kunskap om hur ekonomi, pengar och IT–system fungerar. Ta chansen att lära dig tala ekonomiska. Världen väntar. Välkommen till Ekonomihögskolan.


4

Välkommen till Lund. Studentstaden Lund erbjuder ett gränslöst utbud av aktiviteter, festligheter och spännande möten. Medan utbildningen blir din språngbräda i karriären, skapar du här vänner och nätverk för livet. Genom att engagera dig i nationslivet, i studentkåren eller i någon studentförening, knyter du kontakter och träffar vänner som läser andra kurser och program. Baler, sittningar, spex och andra festligheter är starkt knutna till den lundensiska traditionen. Det är många som vill studera på Ekonomihögskolan i Lund och varje år söker tusentals studenter till våra program och fristående kurser. Ekonomihögskolan har en unik ämnesbredd och våra studenter har all möjlighet att fördjupa sig inom många områden. Här finns ämnen som företagsekonomi och nationalekonomi, men du kan också läsa ekonomisk historia, handelsrätt, informatik eller statistik.

När du läser på Ekonomihögskolan har du också möjlighet att läsa andra kurser som ges vid Lunds universitet och på så vis få en kombination av kurser som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande. Du kan välja att kombinera dina studier på Ekonomihögskolan med exempelvis språk, statsvetenskap, teknik, filosofi, miljövetenskap eller psykologi. Det är inte många ekonomi- och handelshögskolor som kan erbjuda samma bredd och djup.


5


6

Vad kan du bli? Affärsutvecklare Aktiemäklare Controller Entreprenör Finansanalytiker IT-konsult Managementkonsult Marknadsanalytiker Marknadsförare Projektledare Revisor Statistiker Systemvetare Utredare ... och mycket mer. Idag är innovativa idéer, långsiktiga lösningar och hållbarhet viktiga frågor för din framtida karriär. Arbetsmarknaden är bred och ekonomer och systemvetare från Lund har hela världen som arbetsfält. Vi förbereder dig på skarpa lägen ute i olika positioner i näringsliv, företag och organisationer.


7

systemvetarstudenten | amanda jungstrand

”Jag har en bakgrund i beteendevetenskap, och blev tipsad om Systemvetenskapliga kandidatprogrammet av en kompis. Jag föll för blandningen av interaktionsdesign och programutveckling – vi ska inte bara lära oss hur programmeringen bakom olika informationssystem fungerar utan även hur man designar det bästa informationssystemet enligt företagets och användarnas önskemål och behov. I arbetslivet blir vi länken mellan de mer tekniska utvecklarna och ekonomerna.” Amanda Jungstrand läser andra året på Systemvetenskapliga kandidatprogrammet, och känner att programmets blandning av IT, ekonomi och management var rätt val för henne.


8

Making a difference. Att göra en skillnad är Ekonomihögskolans vision. Ekonomi är förändringens språk. Med kunskaper i ekonomi får du en kraftfull verktygslåda att förstå din omvärld och utveckla den till det bättre. En examen med gott rykte

Kvalitetssäkrad utbildning

Ekonomihögskolan är en del av Lunds universitet, som rankas bland de 100 bästa universiteten i världen. I QS World University Rankings 2015/16 hamnar universitetet på plats 70, vilket är bäst i Sverige, och i Times Higher Education (THE) World University Rankings 2015/16 på plats 90.

Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad. EQUIS är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildningar inom ekonomi och ledarskap. Detta är en garanti du kan lita på. Den visar att Ekonomihögskolan håller en hög internationell nivå inom forskning, utbildning, internationalisering och företagssamverkan.

Rankningarna omfattar ett flertal ämnen vid Ekonomihögskolan, bland annat finans, redovisning, nationalekonomi och ekonometri. När du läser vid Lunds universitet läser du alltså vid ett av världens bästa universitet. Det är en trygghet för dig som student – inte minst när du ska söka jobb efter studierna.

Ackrediteringen ger dig samtidigt större möjligheter till internationella utbytesstudier vid andra ansedda lärosäten och att utvecklas personligt och professionellt i en miljö med duktiga studiekamrater.

Ekonomihögskolan är ackrediterad av EQUIS – en internationell kvalitets­stämpel för högre utbildningar inom ekonomi och ledarskap.


9


10

Ekonomie kandidatprogrammet 3 ÅR | 180 HP | EKONOMIE KANDIDATEXAMEN

Hur styrs ett börsbolag? Vad är företags sociala ansvar? På vilket sätt påverkas människor av reklam? Vilken är kopplingen mellan världsekonomin och bolagets årsrapport? Hur finansieras ett nystartat företag? Det här är exempel på frågor som ekonomer hanterar dagligen. Vill du ha karriärmöjligheter efter examen är det här programmet för dig! Ekonomie kandidatprogrammet är ett flexibelt program. Genom den starka forskningstraditionen kan Ekonomihögskolan erbjuda kurser som ger djup och komplex kunskap om ämnet, parallellt med en verklighetsnära koppling mellan teori och praktik. Programmet, som består av tre års studier (180 hp), leder till en ekonomie kandidatexamen som gör dig behörig att söka medlemskap i Civilekonomförbundet.

Välj din inriktning Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Här får du möjlighet att känna efter vilket ämne som passar dig bäst och som senare blir ditt huvudområde. Ekonomihögskolan erbjuder många inriktningar där du kan fördjupa dig för att få en ämneskombination som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande.

Utbytesstudier eller internship Programmet innehåller en valfri termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet eller studera utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Ekonomihögskolan har utbytesavtal med högt rankande universitet över hela världen och utlandsstudierna vid våra partneruniversitet är avgiftsfria. Du kan också genomföra ett internship som en del av din utbild­ning. Det innebär att du utför praktik på ett företag och får använda dina nya kunskaper från din utbildning i en professionell miljö.

Honours track – för högpresterande studenter De mest studiebegåvade och motiverade studenterna erbjuds plats på programmets s.k. honours track vilket är en unik möjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare. Programmets honours track löper under ter­min tre och fyra, parallellt med övriga studier, och innebär kvalificerade fördjupningsstudier utöver ordinarie studier. Totalt omfattar Ekonomihög­skolans honours track 20 hp som läggs ovanpå programmets 180 hp.

Karriär och arbetsmarknad Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil – den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmark­nad framför dig – du kan arbeta med marknadsföring, redovisning, kapitalplacering, utredningsarbete inom såväl offentlig som privat sektor, personalutveckling, rekrytering och organisationsfrågor för att nämna några exempel. En ekonomie kandidatexamen ger också behörighet till många olika utbildningar på avancerad nivå där du har möjlighet att specialisera dig ytterligare. Ekonomihög­skolan erbjuder flera magister- och masterprogram i en internationell och stimulerande miljö där du läser tillsam­mans med studenter från hela världen. Du har även stora möjligheter att läsa vidare på ett masterprogram inom det ekonomiska och samhällsvetenskapliga området vid andra universitet – både i Sverige och utomlands.

Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4). Anmälan Du söker till programmet via antagning.se. Sista ansökningsdag för att börja studera på höstterminen är den 15 april. Sista ansökningsdag för att börja studera på vårterminen är den 15 oktober. Läs mer om programmet: www.ehl.lu.se/ekonomprogrammet


11

Programmets innehåll och struktur Inriktning (track) företagsekonomi Termin 1: Företagsekonomi 30 hp Termin 2: Nationalekonomi 30 hp Termin 3: Statistik 15 hp | Juridisk översiktskurs 15 hp Termin 4: Företagsekonomi 30 hp Termin 5: Valfria kurser 30 hp | Möjlighet till utlandsstudier eller praktik Termin 6: Företagsekonomi 15 hp | Examensarbete 15 hp

Inriktning (track) nationalekonomi Termin 1: Företagsekonomi 30 hp Termin 2: Nationalekonomi 30 hp Termin 3: Statistik 15 hp | Juridisk översiktskurs 15 hp Termin 4: Nationalekonomi 30 hp Termin 5: Valfria kurser 30 hp | Möjlighet till utlandsstudier eller praktik Termin 6: Nationalekonomi 15 hp | Examensarbete 15 hp

Inriktning (track) redovisning och revision Termin 1: Företagsekonomi 30 hp Termin 2: Nationalekonomi 30 hp Termin 3: Statistik 15 hp | Juridisk översiktskurs 15 hp Termin 4: Företagsekonomi 30 hp Termin 5: Beskattningsrätt 1 | Revisorsjuridik Termin 6: Kandidatkurs i redovisning 15 hp | Examensarbete 15 hp


12

ekonomistudenten | sebastián Muiño

”Jag valde att läsa Ekonomie kandidatprogrammet eftersom det ger tillträde till många utbildningar på masternivå, över hela världen. En ekonomie kandidatexamen översätts till en ’Bachelor of Science in Business and Economics’, och det är en bra grund om man vill studera vidare eller jobba utomlands.”

Sebastián Muiño läser andra året på Ekonomie kandidatprogrammet, och vill i framtiden jobba utomlands, gärna inom modebranschen.


13

Alumn | sara messa

”Jag har lärt mig otroligt mycket genom att arbeta med case. Att arbeta under tidspress, att vara kreativ, träna min analytiska förmåga, jobba i ett team – listan kan göras lång. Ett case löses oftast i lag, eftersom vi alla har olika styrkor. Att arbeta mot en deadline, i en liten grupp, där man ska leverera en lösning av ett komplext problem är minst sagt pressande. Men det är något som jag verkligen har haft nytta av på arbetsmarknaden.” I många program och kurser på Ekonomihögskolan tränar du på att lösa problem – case – tagna ur verkligheten ute på företag, myndigheter och organisationer. Sara Messa löste många olika typer av case, i undervisningen och i casetävlingar, under sin studietid i Lund. Idag jobbar hon som business controller på H&M.


14

faculty | johan anselmsson

”Jag undervisar i marketing management, brand management och service management. Med andra ord, allt som berör management. Jag lär ut om marknadsföringsprinciper och vad som verkar fungera och inte fungera i praktiken – det vill säga, jag delar med mig av mina och andras erfarenheter både från praktik och forskning.” Lunds universitet har ett av Sveriges starkaste och bredaste forskningsutbud. Vi har forskare med gott anseende som dessutom blir dina lärare. En av dem är Johan Anselmsson som forskar och undervisar i företagsekonomi på Ekonomihögskolan. Johan är också en flitigt anlitad föreläsare av näringslivet.


15

Leila Adrovic studerar tredje året på Ekonomie kandidatprogrammet. Hon var från början osäker på om programmet verkligen var något för henne. Men för varje kurs hon läst upplever Leila fler möjligheter med sin utbildning.

ekonomistudenten | Leila Adrovic

”Till våren ska jag åka på utbyte till Hong Kong. Jag ska precis välja kurser och har så många val att jag nästan får beslutsångest. Jag har också valt inriktning på programmet. Det var riktigt svårt att välja mellan företagsekonomi och nationalekonomi, men jag vet om att oavsett vad jag väljer så öppnar det många dörrar på arbetsmarknaden.”


16

SYSTEMVETENSKAPLIGA ­KANDIDATPROGRAMMET DESIGN AV INFORMATIONSSYSTEM 3 ÅR | 180 HP | FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN I SYSTEMVETENSKAP | HUVUDOMRÅDE INFORMATIONSSYSTEM

Designer av informationssystem, IT-konsult eller kanske projektledare? Du gillar att vara drivande i olika projekt och hålla i många trådar. Du vill vara med och forma framtidens företag och organisa­tioner. Du är intresserad av IT, informationssystem och människor, och vill ha en central roll på din framtida arbetsplats. Då är Systemveten­skapliga kandidatprogrammet ett starkt ­al­ter­nativ för dig. Framtiden är digital Arbetsmarknaden är god för personer med kompetens att utveckla och designa informationssystem och det är inte så förvånande – informationssystem är så viktiga och närvarande i vår vardag. Du kommer dagligen i kontakt med informationssystem när du bokar flyg- och konsertbiljetter, kollar på videoklipp från YouTube eller använder andra sociala medier som Facebook eller Instagram. Andra exempel på informationssystem är lönesystem, ekonomisystem och e-handelsportaler. De finns överallt omkring oss! Alla typer av organisationer behöver informationssystem för att stödja sina verksamheter. På Systemveten­ skapliga kandidatprogrammet lär du dig att designa infor­ mationssystem som är väl anpassade efter användares och verksamheters behov.

Relevanta kunskaper och färdigheter Programmet erbjuder dig en bred och g ­ ränsöverskridande utbildning där du bygger upp kunskaper och färdigheter för att möta de krav som du kan komma att ställas inför i din yrkesroll som systemvetare och designer av informationssystem. Efter avslutad utbildning får du en internationellt gångbar kandidatexamen i systemvetenskap med inriktning informationssystem. Vill du spetsa din utbildning ytterligare, har du möjlighet att läsa vidare på magisterprogrammet i informationssystem i Lund eller liknande program vid andra universitet runt om i världen.

Inledningsvis handlar studierna om att få en grundläggande förståelse för informationssystem och dess användning, att få ett grepp om vilka verktyg som finns att arbeta med samt hur dessa fungerar. Du får träna hur man arbetar i och driver projekt, eftersom utveckling av informationssystem oftast sker i projektform ute i arbetslivet. Projektledning och gruppdynamik är därför väsentliga inslag i programmet och en systemvetare får ofta rollen som ”spindeln i nätet” i systemutvecklings­projekt. Längre fram i utbildningen fördjupar du dina kunskaper i att designa informationssystem. Du utvecklar din förmåga att identifiera, analysera och konstruktivt lösa människors och verksamheters problem. Under programmets gång tränas du i att skriva, kommunicera och presentera både på svenska och engelska. Du utvecklar såväl ett kritiskt tänkande som skicklighet i att lösa problem och finna vägar för genom­förande.

Bygg din portfolio Inom programmet arbetar du med en så kallad Learn­ing portfolio som följer med dig under hela utbildningen. I portföljen samlar du synliga och konkreta bevis på vad du har gjort och kan, samt dina egna reflektioner om vad du har lärt dig. Portföljen kan du visa upp vid olika tillfällen, inte minst då du söker jobb för att visa exempel på dina färdigheter.­

Karriär och arbetsmarknad Det finns mycket du kan jobba med när du är färdig med din utbildning beroende på dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Vi utbildar och förbereder dig för flera yrkesroller. Du kan till exempel arbeta som designer av informationssystem, som har till uppgift att utveckla nya system eller anpassa befintliga system efter verksamheters och användares behov. Du kan arbeta som IT-konsult i Sverige och utomlands, eller som IT-samordnare som planerar och håller i IT-verksamheten på ett företag. När du skaffat dig en del arbetslivserfarenhet kan du även axla rollen som projektledare eller IT-chef.


17

Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4).

Anmälan Du söker till programmet via antagning.se. Systemvetenskapliga kandidatprogrammet startar endast på hösten. Sista ansökningsdag är den 15 april. Läs mer om programmet: www.ehl.lu.se/systemvetarprogrammet

Programmets innehåll och struktur Termin 1: Introduktion till informationssystem 30 hp Termin 2: Informationssystem och verksamhet 30 hp Termin 3: Informationssystem och verksamhetsutveckling 30 hp Termin 4: IT-arkitektur och mjukvarusystem 30 hp Termin 5: Möjlighet till utlandstermin/specialisering 30 hp Termin 6: Projekt- och examensarbete 30 hp


18

faculty | Mirella muhic

”Då många företag tillämpar molnlösningar idag, är andra företag mer försiktiga, eftersom vi vet för lite om dess säkerhet och stabilitet på längre sikt. Det kommer bli en viktig strategifråga för alla organisationer, och det är något som jag tittar närmare på i min undervisning och forskning.” Lunds universitet har ett av Sveriges starkaste och bredaste forskningsutbud. Vi har forskare med gott anseende som dessutom blir dina lärare. En av dem är Mirella Muhic, som forskar och undervisar i systemvetenskap på Ekonomihögskolan.


19

Alumn | Esmail ben moussa

”Jag ville läsa ett program inom IT som inte bara fokuserar på programmering utan också behandlar områden som management och ekonomi. Som systemvetare möter jag en spännande bransch som utvecklas i hög fart, samtidigt som den ständigt bidrar med nya möjligheter och utmaningar.” Esmail Ben Moussa läste Systemvetenskapliga kandidatprogrammet, och arbetar idag som IT-analytiker på Nordea. Bilden är tagen när Esmail var kommunikationsanvarig under Lundaekonomernas arbetsmarknadsdagar 2014.


20

ÄMNEn/ fristående kurser Bygg din egen utbildning! Inom våra ämnesområden ges ett stort antal fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver god planering eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar. En ekonomie eller filosofie kandidatexamen kan du få både om du läser program eller fristående kurser. Läser du fristående kurser bör du dock planera din studieväg och noga undersöka vad ditt val av kurser innebär för möjligheterna att få ut en examen, då kraven skiljer sig åt beroende på vilken examina du eftersträvar.

Ta kontakt med vår studievägledning och diskutera möjligheter och alternativ att bygga din egen utbildning! Läs mer på www.ehl.lu.se/kurser

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Hur hänger de ihop – människor, hushåll, företag, marknader, offentliga organisationer och olika intresse­ grupper? Det får du lära dig inom ekonomisk historia. Här utvecklar du kunskap, teori och metod för att beskriva och förklara långsiktig samhällsförändring. Ämnet handskas med hur den ekonomiska strukturen förändras över tid, sambandet mellan ekonomi och befolkning eller mellan utbildning och arbetsmarknad och utvecklingen i tredje världen. När du läser ekonomisk historia får du en bred utbildning och tränas i kritiskt tänkande, vetenskapligt arbete och i att for­mulera dina insikter – färdigheter som lämpar sig väl för att arbeta med utredning och information. Liksom andra tidigare studenter kan du exempelvis arbeta som handläggare på statliga verk, marknadsanalytiker, akade­miker, journalist, lärare och arkivarie.

Företagsekonomi är ett populärt ämne i ständig utveckling. Som företagsekonom får du god kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar internt och som en del av samhället. Du får god träning i att lösa problem, bland annat genom projektarbeten och praktikfall, så kallade case. Det första året får du grundläggande kunskaper inom flera områden, och sedan väljer du att fördjupa dig inom strategi, marknadsföring, organisation, redovisning, finansiering eller entreprenörskap. Arbetsmarknaden för företagsekonomer är bred och utbildningen förbereder dig för en mängd olika arbetsuppgifter och roller. De flesta företag och organisationer anställer företagsekonomer inom alla branscher. Beroende på specialisering kan du jobba som bland annat controller, produktchef, konsult, revisor, egen företagare eller aktiemäklare.


21

Handelsrätt

Nationalekonomi

Kunskap i juridik behövs inom alla möjliga yrkesområden. Lagar, regler och normer kan fungera både som hinder och som olja i maskineriet, och det gäller att ha kunskap för att använda dem på rätt sätt. Handelsrätt är den samlade beteckningen på de delar av juridiken som är speciellt viktiga för företag, internationellt och nationellt, och dit hör bland annat avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, i­mmaterialrätt och ­konkurrensrätt. Vare sig du arbetar som VD, perso­nalchef, revisor, internationell förhandlare, kommunal handläggare, som egenföretagare eller inom media eller sjukvården måste du kunna hantera regler på ett strategiskt och kunnigt sätt. Det lär du dig genom att läsa handelsrätt.

Nationalekonomi handlar om hur samhällsekonomin fungerar. Utifrån individers, företags och politikers beslut analyseras många olika sorters samhällsfrågor. Några exempel är globalisering, tillväxt, fattigdom, inkomstfördelning, den offentliga sektorn, ekonomisk politik, konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarkna­den samt sjukvårdssektorn. Kunskaper i nationalekono­mi behövs för att utreda och göra prognoser av hur sam­hällsekonomin utvecklas och hjälper oss att förstå konsekvenserna av ekonomiska och politiska händelser och beslut. Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och jobbar inom privat näringsliv, exempelvis bank- och finansvärlden, samt statliga myndigheter som till exempel departement, Kommerskollegium, Riksbanken, SCB och Sida. Andra arbetsplatser är kommuner och landsting, branschorganisationer, massmedia samt i internationella organ som EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken.

Informatik Informatik används inom alla företag och organisationer som tar stöd av IT. Hela samhället genomsyras av olika informationssystem och de är helt centrala för organisationers data- och informationshantering. Utbildningen i informatik är bred och gränsöverskridande och syftar till att skapa förståelse för verksamhetssystem och informationssystem. Under utbildningen arbetar du målinriktat i projekt med verksamhetsförändring, systemdesign och programmering. Du lär dig också argumentera, söka och presentera information samt att skriva och kritiskt granska rapporter och PM. Yrket passar dig som vill utvecklas, jobba i projekt och samarbeta med många olika typer av människor. Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som projektledare, programmera i ett nystartat bolag, starta eget eller kanske börja med att som konsult utforma och testa nya system.

Statistik Varje dag kan vi se uppgifter från massmedia som bygger på statistik. Väljarundersökningar, arbetslöshets­ undersökningar, konsumtionsundersökningar och mycket annat. För att göra en kritisk analys av olika påståenden krävs kunskaper i datainsamling, dataanalys och vilka slutsatser man kan dra av dem. Som beslutsunderlag är statistik ovärderlig för såväl samhällsplanerare och politiska beslutsfattare som för företag och organisationer inom den privata sektorn. Statistiker är betydelsefulla och efterfrågade på arbetsmarknaden. En statistiker kan arbeta med allt från läkemedelsutveckling, marknadsanalyser och riskvärdering i banker, försäkringsbolag och telekombranschen till sökmotorförbättringar och övervakningsanalyser. Som student har du nytta av kunskaper i statistik när du läser andra ämnen, bland annat vid uppsatsarbeten.


22

Uppåt och vidare. För dig som redan har en ­kandidatexamen erbjuder Ekonomihögskolan flera ­magister- och masterprogram där du spetsar din kompetens. Alla programmen ges på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen som sökt sig till Lund. I undervisningen möter du många av våra allra bästa forskare, internationella gästprofessorer och företagsledare från flera olika branscher och organisationer. Att du dessutom får kurskamrater som kommer från hela världen är en extra bonus. Redan under studie­tiden tränas du i att samarbeta med personer från andra kulturer – precis det du kommer att göra i din framtida karriär. Utbudet av magister- och masterprogram kan variera mellan läsåren. Programmen startar på höstterminen och sista anmälningsdag är den 15 januari.


23

Magister- och masterprogram Accounting and Finance Economic Development and Growth Economic Growth, Population and Development Economics Entrepreneurship and Innovation European and International Tax Law Finance Information Systems Innovation and Spatial Dynamics International Economics with a focus on China International Marketing and Brand Management International Strategic Management Management Managing People, Knowledge and Change Du hittar aktuell information om programmen på vår ­hemsida: www.ehl.lu.se/masterprogram


24

Studera utomlands. Vi ger våra studenter unika möjligheter att söka sig ut i världen under sin studietid. Utlandsstudier ger kunskap, vänner och minnen för livet och värdefulla erfarenheter som är till stor nytta när du efter din utbildning ska ut på arbetsmarknaden. Varje år reser hundratals av våra studenter iväg för att studera vid något av de många välrenommerade lärosäten som vi samarbetar med runt om i världen. Att studera utomlands via ett utbytesprogram innebär att du förlägger en termin upp till ett år av din utbildning vid något av våra partneruniversitet. Som utbytesstudent är undervisningen avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Vi tar emot lika många utländska studenter som kommer till oss i Lund för att studera en eller två terminer. Detta betyder att vi är inter­nationella även på hemmaplan. När du läser på Ekonomihögskolan i Lund har du därför möjlighet att bygga ett världsomspännande nätverk med kurskamrater från när och fjärran.


25

Ekonomihögskolans partneruniversitet Australien Bond University

Japan Hitotsubashi University

Singapore National University of Singapore

Curtin University of Technology Deakin University Griffith University

Nagoya University of Commerce and Business (NUCB) Rikkyo University College of Business

Singapore Management University

Monash University Murdoch University Royal Melbourne Institute of Technology

Ritsumeikan Asia Pacific University Kanada

Universidad Pontificia Comillas de Madrid Universitat de Barcelona University of Deusto

University of Adelaide The University of Melbourne University of New South Wales

Concordia University HEC Montréal McGill University

Storbritannien Durham Business School

University of Queensland University of Sydney University of Technology Sydney

Simon Fraser University Université Laval University of Ottawa

Leeds University Business School Manchester Business School Newcastle University

The University of Western Australia

Queen’s University

Belgien Solvay Brussels School of Economics and Management

Kina Fudan University Peking University, Guanghua School of

Sheffield University Management School University of Edinburgh Business School University of Exeter Business School University of Strathclyde Business School

Chile Pontificia Universidad Católica de Chile

Management & School of Economics Tsinghua University Zhejiang University

Taiwan National Chengchi University National Taiwan University

Korea Seoul National University

Tyskland Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Eberhard Karls Universität EBS Universität Freie Universität Berlin Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Ludwig-Maximilians-Universität München Universität Konstanz Universität Mannheim Universität Passau

Danmark Copenhagen Business School Finland Aalto University School of Business Hanken School of Economics Frankrike EDHEC Business School EM Lyon Business School ESSEC Business School Grenoble Ecole de Management

Nederländerna Maastricht University University of Amsterdam University of Groningen Utrecht University VU University Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam

Spanien

IESEG School of Management

Norge

Universität zu Köln

KEDGE Business School Université Dauphine

BI Norwegian Business School NHH - Norwegian School of Economics

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Hongkong The Chinese University of Hong Kong

Nya Zeeland University of Canterbury

USA

City University of Hong Kong

Babson College North Carolina State University Oregon State University

The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong University of Science and Technology

Polen Warsaw School of Economics

Pepperdine University Santa Clara University University of California

Irland University College Cork

Portugal Universidade Católica Portuguesa

University of Connecticut University of North Carolina at Chapel Hill

Italien LUISS Guido Carli University Università Bocconi

Schweiz HEC Lausanne University of St. Gallen

Österrike University of Vienna Vienna University of Economics and Business

Università di Bologna

Vårt partnernätverk är specifikt utformat för att passa Ekonomihögskolans studenter och uppdateras löpande. Universitet kan tillkomma eller tas bort.


26

Internationella möjligheter.

STUDENTLIVET | hanna sjöstrand

”Så fort en internationell student har anmält sig till ett av Lundaekonomernas event så sker all kommunikation på engelska, vare sig det är en toastmaster som pratar engelska under en sittning, eller en casetävling där samtliga lag ska presentera på engelska. Det ger även svenska studenter möjlighet att utveckla sina engelskakunskaper på många olika plan under tiden i Lund.” Hanna Sjöstrand är Head of International Affairs i studentkåren Lundaekonomerna, och ansvarig för alla internationella frågor inom kåren. En viktig del av hennes uppdrag är att ge de internationella studenterna möjlighet att komma in i det svenska studentlivet, och att driva frågor som rör internationalisering.


27

masterstudenten | nicole johansson

”Vid magisterprogrammet i International Marketing and Brand Management är all undervisning på engelska. Min klass består till största del av internationella studenter. De har kommit från olika delar av världen som alla valt att komma hit för att läsa just det här programmet.” Nicole Johansson läser ett av Ekonomihögskolans populära magister- och masterprogram, International Marketing and Brand Management. Alla våra program på avancerad nivå ges helt på engelska.

UTBYTEsstudenten | JENS LEIRE

”Ansökan om utbytestermin via Ekonomihögskolan sker en gång på år, sent på hösten. För mig som sökte utbyte till våren innebar det alltså att jag fick söka mer än ett år innan jag skulle åka. Stor del av tiden la jag på att läsa reseberättelser för att komma på vart jag ville åka, och i övrigt fick jag bra information från Ekonomihögskolans internationella avdelning.” Jens Leire är tillbaka på Ekonomihögskolan igen efter att ha varit utbytesstudent i Hongkong.


28

Från studentliv till arbetsliv. Karriärcenter Ekonomihögskolans karriärcenter vänder sig till dig som är student på Ekonomihögskolan och som är nyfiken på hur det är i arbetslivet, som vill diskutera karriärval och hitta intressanta jobb.

I många program och kurser på Ekonomihögskolan får du dessutom träning i att lösa problem tagna ur verkligheten ute på företag, myndigheter och organisationer.

Din framtida karriär är något som du bör planera inför så tidigt som möjligt i utbildningen. Karriärcenter guidar, coachar, tipsar, hjälper dig att boosta ditt CV och tränar dig inför anställningsintervjun. Du kan även registrera dig i universitetets karriärportal MyCareer där du hittar jobb och praktikplatser. Vi försöker ge dig en så bra start som möjligt på vägen från student till arbetsliv helt enkelt.

Varje år anordnar Ekonomihögskolans studenter olika typer av arbetsmarknadsdagar där företag och organisationer från olika ­branscher ställer ut. De har alla kommit hit för att bygga en relation till våra studenter och det är ett utmärkt tillfälle som student att knyta kontakter med framtida arbetsgivare och kollegor.

Praktik ger kontakter och erfarenhet På Ekonomihögskolan har du möjlighet att genomföra praktik på en arbetsplats som en del av din utbildning. Det innebär att du utför ett arbete på ett företag där du får testa dina nya kunskaper från utbildningen i en professionell miljö. Här kommer du ha nytta av Ekonomihögskolans omfattande nätverk med partnerföretag.

Arbetsmarknadsdagar

Arbetsmarknadsdagarna förvandlar Ekonomihög­skolans campus och bjuder på inspiration, nätverk­ande och kunskapsutbyte under några intensiva dagar. Personliga kontaktsamtal mellan företag och studenter, montrar med hopp om en lovande karriär och föreläsningar från näringslivsprofiler, politiker och innovatörer.


29

alumn | alexander lindén

”Mitt tips till nya studenter är att tidigt förstå innebörden av utbildningens olika inriktningar och branschmöjligheter. Ta även chansen att få kontakt med näringslivet genom skolans olika organiserade event i form av näringslivsdagar, gästföreläsningar och seminarier.” Alexander Lindén läste Ekonomie kandidatprogrammet, och har under sin studietid varit på utbyte i USA, jobbat som studentambassadör, och engagerat sig inom finansföreningen LINC (Lund University Finance Society). Alexander jobbar idag som marknads- och säljkoordinator på Kraft Heinz Company Sverige.


30

30

Karriärcenter | anna månsson

”Hos oss på Karriärcenter kan du få hjälp med CV och personligt brev, karriärrådgivning och intervjuträning, få tillgång till en mentor, samt tillträde till vår karriärportal MyCareer som är full av jobb, praktikplatser och traineeplatser – både nationellt och internationellt. Vi har även internships och anordnar karriärseminarier.” Anna Månsson är arbetslivskoordinator på Ekonomihögskolans Karriärcenter. Att söka jobb och gå på arbetsintervjuer kan vara en utmaning, och här är Karriärcenter en resurs för alla våra studenter.


31

internship | Mercedes Benz

”Vi vill knyta till oss talanger och motiverade studenter. Genom Ekonomihögskolans internship får vi en ömsesidig och utmärkt möjlighet att växa tillsammans i den riktiga miljön, med riktiga arbetsuppgifter. Vi ser detta som ett långsiktigt sätt att kompetensförsörja vårt bolag och samtidigt ge studenter en möjlighet att prova på hur det är att arbeta för oss och att bli en del av vår framgångssaga.”

Helena Truedsson, Head of HR Sweden/Denmark på Mercedes-Benz berättar om samarbetet med Ekonomihögskolan. På Ekonomihögskolan har du möjlighet att genomföra praktik på en arbetsplats som en del av din utbildning. Du kan själv hitta en praktikplats, eller söka internship genom Ekonomihögskolans Karriärcenter, i samarbete med våra partnerföretag.


32

Engagera dig! Lunds studentliv är unikt och erbjuder många olika aktiviteter och upplevelser, sida vid sida med dina studier. Här finns ett brett utbud av allt från kultur och nöjen till studentpolitik och sport. Det finns en mängd föreningar och aktiviteter som du som student kan engagera dig i.


33

Lundaekonomerna | Felicia JÖNSSON

”Lundaekonomerna har ett väldigt stort och mångsidigt utbud av event och projekt. Bland annat arrangerar vi nordens största karriärsmässa för ekonomer och IT-studenter, med 4000 besökare och 80 utställande företag. Vi har mer än 300 aktiva medlemmar i 24 olika utskott och projekt, vilket gör att vi har något som passar alla.” Felicia Jönsson är ordförande i studentkåren Lundaekonomerna. Kårens verksamhet vilar på tre ben: Education, Social och Career. Lundaekonomernas vision är hjälpa sina medlemmar att få ut så mycket som möjligt av sin studietid. Detta genom att skapa gemenskap, arrangera sociala evenemang, bevaka utbildningen och ge möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

LINC | DAVID SUNDSTRÖM

”LINC är Lunds universitets finansförening, som drivs för och av studenter. Vi erbjuder allt ifrån kurser, workshops och mentorskapsprogram till forum på plats i Lund där vi bjuder in internationella finansfirmor. Vi arrangerar också resor till Köpenhamn, London och Stockholm för besök på världens ledande finansfirmor. Är du intresserad av finans så är det här föreningen för dig.” David Sundström är ordförande i studentföreningen LINC (Lund University Finance Society) som är den självklara mötesplatsen för finansintresserade Lundastudenter.


34

Bra att veta! Så anmäler du dig

Kolla att du är behörig

Du söker både nybörjarprogram och kurser via webbportalen antagning.se. Genom att skapa ett användarkonto och logga in kan du enkelt söka fram utbildningar och göra din anmälan. Är du redan student vid Lunds universitet loggar du in med din StiL-identitet.

För att kunna antas till en utbildning måste du uppfylla vissa behörighetskrav – det gäller både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Den särskilda behörigheten varierar mellan olika utbildningar. Mer information hittar du på lu.se/utbildning.

På studera.nu finns information om hur det är att läsa på högskola och universitet, regler för behörighet, meritvärdering, antagning med mera. Sista ansökningsdag för att börja studera på hösten är den 15 april, och för att börja studera på våren den 15 oktober. Alla våra magister- och masterprogram startar på höstterminen och sista ansökningsdag är den 15 januari. Du hittar mer information via vår hemsida ehl.lu.se.

Mer information och inspiration om studentliv, boende, nationer och mycket mer hittar du i Lunds universitets utbildningsmagasin för läsåret 2016/17. Få den hemskickad eller ladda ner på lu.se/kataloger.

När du ska ta ut din examen När du är färdig med din utbildning och uppfyller de krav som ställs på avklarade kurser kan du ta ut en examen. Du får då ett examensbevis, där det framgår vilka kurser du har läst. Mer information: lu.se/examen.


35

Kontakt Kontakt – program Ekonomie kandidatprogrammet Tel: 046-222 46 46 E-post: studievagledare@fek.lu.se Hemsida: www.ehl.lu.se/ekonomprogrammet Systemvetenskapliga kandidatprogrammet Tel: 046-222 80 25 E-post: systemvetare@ehl.lu.se Hemsida: www.ehl.lu.se/systemvetarprogrammet Kontakt – ämnen och institutioner Ekonomisk historia E-post: studievagledare@ekh.lu.se Hemsida: www.ekh.lu.se Företagsekonomi E-post: studievagledare@fek.lu.se Hemsida: www.fek.lu.se Handelsrätt E-post: studievagledare@har.lu.se Hemsida: www.har.lu.se Informatik E-post: studievagledare@ics.lu.se Hemsida: www.ics.lu.se

Nationalekonomi E-post: studievagledare@nek.lu.se Hemsida: www.nek.lu.se Statistik E-post: studievagledare@stat.lu.se Hemsida: www.stat.lu.se Adresser Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Tel: 046-222 34 34 E-post: info@ehl.lu.se Hemsida: www.ehl.lu.se Lundaekonomernas studentkår Skånelängan, Tunavägen 3, 223 63 Lund Tel: 046-13 01 30 E-post: info@lundaekonomerna.se Hemsida: www.lundaekonomerna.se AF Bostäder Besöksadress: Tunavägen 39C, Sparta, Lund Tel: 046-191500 E-post: info@afb.se Hemsida: www.afb.se


15

Jan | apr | okt Anmäl dig senast! 15 januari till magister- och master­program som börjar på höstterminen 15 april till program och kurser på grundnivå som ­börjar på höstterminen 15 oktober till program och kurser på grundnivå som börjar på vårterminen

ekonomihögskolan Lunds universitet

www.ehl.lu.se w w w.facebook.com/ehl.lu.se

Box 7080 220 07 Lund Tel 046-222 34 34 www.ehl.lu.se

Ekonomihögskolans utbildningar 2016/17  

Program och kurser inom ekonomi och systemvetenskap vid Lunds universitet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you