Page 1

EKONOMIHÖGSKOLAN STUDERA EKONOMI OCH SYSTEMVETENSKAP VID LUNDS UNIVERSITET | 2018–19

Ekonomie kandidatprogrammet International Business - kandidatprogram Systemvetenskapliga kandidatprogrammet Internationella masterprogram Studera utomlands!


2

Innehåll Välkommen till Lund ........................................... 4 Vad kan du bli?................................................... 6 Making a difference............................................ 8 Ekonomie kandidatprogrammet........................ 10 International Business - kandidatprogram.......... 12 Systemvetenskapliga ­kandidatprogrammet........ 18 Bygg din utbildning med fristående kurser......... 22 Magister- och masterprogram........................... 24 Studera utomlands............................................ 26 Från studentliv till arbetsliv ............................... 30 Bra att veta....................................................... 34 Kontaktuppgifter.............................................. 35

Produktion: Katarina Csanta, Tove Eriksson | Ekonomihögskolan vid Lunds universitet | 2017 Foto: Camilla Lekebjer, Charlotte Carlberg Bärg, Håkan Röjder, Johan Bävman, Johan Persson, Kennet Ruona. Arkiv: iStockphoto, 123RF. Tryck: Åtta.45 Tryckeri. Med reservation för ändringar.


3

Världen väntar. Ekonomi finns överallt, i stort och smått. Det används för att göra smarta investeringar, bli en bättre ledare, förklara vad som styr hur vi shoppar och inreder, lansera nya varumärken, skapa välfungerande affärssystem och sociala sajter, förvandla goda idéer till lönsamma företag och för att utforma politik på ett sätt som minskar fattigdom och bidrar till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Bara för att ta några exempel. Med kunskaper i ekonomi eller systemvetenskap har du världen som arbetsfält. Det är språk som företag, myndigheter och organisationer världen över behöver kunna tala för att förstå sin omvärld, lösa problem och bli framgångsrika. Arbetsmarknaden är bred och internationell och duktiga ekonomer och systemvetare är efterfrågade. På Ekonomihögskolan ger vi dig de bästa förutsättningarna för att lyckas. Hos oss får du en utmanande och användbar utbildning med gott rykte. Du läser i en internationell, kreativ och stimulerande miljö och utifrån vad som passar dig bäst väljer du själv inriktning på dina studier. Våra lärare ger dig insikter från forskningsfronten inom det område du läser. Genom goda kontakter med näringslivet och undervisning där du får lösa riktiga problem från näringslivet så minskar vi avståndet från studier till jobb. På så sätt förbereds du på skarpa lägen ute i olika positioner på företag och i organisationer. Så oavsett vad du vill jobba med eller i vilken bransch så har du nytta av kunskap om hur ekonomi, pengar och IT–system fungerar. Ta chansen att lära dig tala ekonomiska. Världen väntar.


4

Välkommen till Lund. Studentstaden Lund erbjuder ett gränslöst utbud av aktiviteter, festligheter och spännande möten. Medan utbildningen blir din språngbräda i karriären, skapar du här vänner och nätverk för livet. Genom att engagera dig i nationslivet, i studentkåren eller i någon studentförening, knyter du kontakter och träffar vänner som läser andra kurser och program. Varje år söker tusentals studenter till Ekonomihögskolan. Här finns en stor ämnesbredd och våra studenter har all möjlighet att fördjupa sig inom många områden. När du läser på Ekonomihögskolan har du också möjlighet att läsa andra kurser som ges vid Lunds universitet och på så vis få en kombination av kurser som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande. Du kan välja att kombinera dina studier på Ekonomihögskolan med exempelvis språk, statsvetenskap, teknik, filosofi, miljövetenskap eller psykologi. Välkommen till Lund - Sveriges mesta studentstad.


6

Vad kan du bli? Affärsutvecklare Aktiemäklare Controller Entreprenör Finansanalytiker IT-konsult Managementkonsult ... och mycket mer.

Marknadsanalytiker Marknadsförare Projektledare Revisor Statistiker Systemvetare Utredare


7

Idag är innovativa idéer, långsiktiga lösningar och hållbarhet viktiga frågor för din framtida karriär. Arbetsmarknaden är bred och ekonomer och systemvetare från Lund har hela världen som arbetsfält. Vi förbereder dig på skarpa lägen ute i olika positioner i näringsliv, företag och organisationer.


8

Making a difference. Att göra skillnad är Ekonomihögskolans vision. Ekonomi är förändringens språk. Med kunskaper i ekonomi får du en kraftfull verktygslåda att förstå din omvärld och utveckla den till det bättre. EN EXAMEN MED GOTT RYKTE

KVALITETSSÄKRAD UTBILDNING

Ekonomihögskolan är en del av Lunds universitet, som rankas bland de 100 bästa universiteten i världen. I QS World University Rankings 2017 hamnar universitetet på plats 78, vilket är bäst i Sverige, och i Times Higher Education (THE) World University Rankings 2017 på plats 93. Rankningarna omfattar ett flertal ämnen vid Ekonomihögskolan, bland annat finans, redovisning, nationalekonomi och ekonometri. När du läser vid Lunds universitet läser du alltså vid ett av världens bästa universitet. Det är en trygghet för dig som student – inte minst när du ska söka jobb efter studierna.

Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad. EQUIS är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildningar inom ekonomi och ledarskap. Detta är en garanti du kan lita på. Den visar att Ekonomihögskolan håller en hög internationell nivå inom forskning, utbildning, internationalisering och företagssamverkan. Ackrediteringen ger dig samtidigt större möjligheter till internationella utbytesstudier vid andra ansedda lärosäten och att utvecklas personligt och professionellt i en miljö med ambitiösa studiekamrater.

Ekonomihögskolan är ackrediterad av EQUIS – en internationell kvalitets­stämpel för högre utbildningar inom ekonomi och ledarskap.


9


10

EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET 3 ÅR | 180 HP | EKONOMIE KANDIDATEXAMEN

Hur styrs ett börsbolag? Vad är företags sociala ansvar? På vilket sätt påverkas människor av reklam? Vilken är kopplingen mellan världsekonomin och bolagets årsrapport? Hur finansieras ett nystartat företag? Det här är exempel på frågor som ekonomer hanterar dagligen. Vill du ha karriärmöjligheter efter examen är det här programmet för dig! Ekonomie kandidatprogrammet är ett flexibelt program. Genom Ekonomihögskolans starka forskningstradition kan vi erbjuda kurser som ger djup och komplex kunskap om ämnet, parallellt med en verklighetsnära koppling mellan teori och praktik. Programmet, som består av tre års studier (180 hp), leder till en ekonomie kandidatexamen som gör dig behörig att söka medlemskap i Civilekonomförbundet.

VÄLJ DIN INRIKTNING Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Här får du möjlighet att känna efter vilket ämne som passar dig bäst och som senare blir ditt huvudområde. Ekonomihögskolan erbjuder många inriktningar där du kan fördjupa dig för att få en ämneskombination som är både konkurrenskraftig och personligt utvecklande. Sista terminen skriver du en rapport om din utbildning som en del av ditt examensarbete. Det här momentet kallas för learning objective assessment.

UTBYTESSTUDIER ELLER INTERNSHIP Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet eller studera utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Ekonomihögskolan har utbytesavtal med högt rankande universitet över hela världen och utlandsstudierna vid våra partneruniversitet är avgiftsfria. Du kan också genomföra ett internship som en del av din utbild­ning. Det innebär att du utför praktik på ett företag och får använda dina nya kunskaper från din utbildning i en professionell miljö.

HONOURS TRACK – FÖRST I SVERIGE De mest högpresterande och motiverade studenterna erbjuds plats på programmets s.k. honours track vilket är en unik möjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare. Programmets honours track löper under ter­min tre och fyra, parallellt med övriga studier, och innebär

kvalificerade fördjupningsstudier utöver ordinarie studier. Totalt omfattar Ekonomihög­skolans honours track 20 hp som läggs ovanpå programmets 180 hp.

KARRIÄR OCH ARBETSMARKNAD Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil – den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmark­nad framför dig. Du kan arbeta med marknadsföring, redovisning, kapitalplacering, utredningsarbete inom såväl offentlig som privat sektor, personalutveckling, rekrytering och organisationsfrågor för att nämna några exempel. En ekonomie kandidatexamen ger också behörighet till många olika utbildningar på avancerad nivå där du har möjlighet att specialisera dig ytterligare. Ekonomihög­skolan erbjuder flera magister- och masterprogram i en internationell och stimulerande miljö där du läser tillsam­mans med studenter från hela världen. Du har även stora möjligheter att läsa vidare på ett masterprogram inom det ekonomiska och samhällsvetenskapliga området vid andra universitet, både i Sverige och utomlands.

Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4).

Anmälan Du söker till programmet via antagning.se. Sista ansökningsdag för att börja studera på höstterminen är den 15 april. Sista ansökningsdag för att börja studera på vårterminen är den 15 oktober.

Läs mer om programmet: ehl.lu.se/ekonomprogrammet


11

Innehåll och struktur TERMIN 1–3: GEMENSAMMA GRUNDKURSER Termin 1: Företagsekonomi 30 hp Termin 2: Nationalekonomi 30 hp Termin 3: Statistik 15 hp + Juridisk översiktskurs 15 hp

TERMIN 4–6: VÄLJ INRIKTNING/TRACK Inriktning (track) företagsekonomi Termin 4: Företagsekonomi 30 hp Termin 5: Valfria kurser 30 hp / Möjlighet till utlandsstudier eller praktik Termin 6: Företagsekonomi 15 hp + Examensarbete 15 hp Inriktning (track) nationalekonomi Termin 4: Nationalekonomi 30 hp Termin 5: Valfria kurser 30 hp / Möjlighet till utlandsstudier eller praktik Termin 6: Nationalekonomi 15 hp + Examensarbete 15 hp* Inriktning (track) redovisning och revision** Termin 4: Företagsekonomi 30 hp Termin 5: Beskattningsrätt 1 15 hp + Revisorsjuridik 15 hp Termin 6: Kandidatkurs i redovisning 15 hp + Examensarbete 15 hp

* För dig som läser 60 hp nationalekonomi finns möjlighet att söka stipendium för fältstudier i ett utvecklingsland, så kallade ”Minor Fields Studies”. ** Den här inriktningen uppfyller gällande krav från Revisorsnämnden avseende den teoretiska utbildningen för att bli auktoriserad revisor.


12

E ENG Å P T HEL

LSKA

!

KANDIDATPROGRAM

INTERNATIONAL BUSINESS 3 ÅR | 180 HP | FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN – HUVUDOMRÅDE INTERNATIONAL BUSINESS

Kandidatprogrammet i International Business startade för första gången hösten 2017 och blev direkt ett mycket populärt program bland både svenska och internationella studenter. Alla kurser ges på engelska och du pluggar tillsammans med studenter från hela världen. Kandidatprogrammet i International Business innehåller kurser där du lär dig grunderna i det du behöver för att kunna jobba i internationella miljöer. Alla kurser ges på engelska och du pluggar tillsammans med studenter från hela världen.

PROGRAMSTRUKTUR Under de fyra första terminerna följer du ett kursupplägg som blandar kunskaper från olika ämnen. Under termin fem väljer du kurser efter dina egna intressen. Om du väljer att plugga utomlands så har Ekonomihögskolan ett mycket stort utbud av samarbeten med högt rankade internationella universitet över hela världen – och du kan åka till dessa universitet som utbytesstudent utan att betala några studieavgifter. Om du hellre vill prova på praktik (internship) så går det också bra. Självklart kan du också välja att läsa kurser i ekonomi, språk eller något helt annat inom Lunds universitets stora utbud. Den sista terminen består av en fördjupning inom huvudområdet International Business där du även skriver ditt examensarbete, vilket delvis också kan göras utomlands. Under sista terminen genomför du även en så kallad learning objective assessment där du får tillfälle att repetera tidigare kunskaper samt reflektera över din egen utveckling på programmet – allt för att du ska kunna förbereda dig för att söka ditt drömjobb när du är klar med studierna. Notera att programmet inte är anpassat för svensk revisorsbehörighet. Är du intresserad av att jobba som revisor, ska du istället söka till vårt Ekonomie kandidatprogram.

KARRIÄR OCH ARBETSMARKNAD Idag har nästan alla företag och organisationer internationell verksamhet. Oavsett om du vill jobba i Sverige eller internationellt, eller om du vill jobba för företag eller kanske ideella organisationer, så behöver du förbereda dig på vad jobb över gränserna innebär – international business. När du är klar med kandidatprogrammet kan du också välja att plugga vidare mot en masterexamen, i Sverige eller utomlands.

Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4).

Anmälan Du söker till programmet via antagning.se. BSc International Business startar endast på hösten. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Läs mer om programmet: ehl.lu.se/bsc-international-business


13

Programmets innehåll och struktur TERMIN 1

TERMIN 2

The Firm in a Historical Setting (5 hp) Introduction to International Business (5 hp) Business Statistics (5 hp) Financial Accounting (7,5 hp) International Marketing (7,5 hp)

Microeconomics (10 hp) Financial Economics (5 hp) Organisation and Leadership (5 hp) Management Control Systems (5 hp) Managing Digitalisation (5 hp)

TERMIN 3

TERMIN 4

International Business Law (7,5 hp) Fundamentals of Business Analytics (7,5 hp) Macroeconomics (10 hp) International Economics (5 hp)

Innovation and Entrepreneurship (7,5 hp) Corporate Finance (7,5 hp) Business Ethics and Sustainability (5 hp) Business Research Methods for IB (5 hp) Cross-cultural Teams and Project Management (5 hp)

TERMIN 5

TERMIN 6

Electives (30 hp): Välj mellan utbytesstudier, praktik eller valfria kurser på Ekonomihögskolan eller inom andra ämnen vid Lunds universitet.

International Business Strategy (15 hp) International Degree Project (15 hp)


14

FACULTY | DEVRIM GÖKTEPE-HULTÉN

”Jag är ursprungligen från Turkiet, men har jobbat och forskat i Israel, Tyskland, USA, Turkiet, Litauen och nu Sverige. Jag tycker det är viktigt att ha ett ’global mindset’ och en öppenhet för olika kulturer. Och jag vill uppmuntra mina studenter att vara kreativa och att använda sina kunskaper till att finna lösningar inom discipliner som kanske ligger utanför deras egna!”

Devrim Göktepe-Hultén är lärare och forskare inom företagsekonomi. Devrims bakgrund är inom innovation och forskningspolitik, och hon undervisar framförallt i strategi- och organisationsfrågor. En kärnfråga för Devrim är att få sina studenter att tro på sina idéer, och att få dem att testa sina kunskaper utanför klassrummet.


15

EKONOMISTUDENTEN | CHRISTOS KARABELAS

”Jag har alltid haft ett starkt intresse för företagande och affärsutveckling, samt en dröm om att starta eget. Den här utbildningen ger mig en stabil grund att stå på, och öppnar upp för många olika möjligheter i framtiden, oavsett om jag vill jobba eller plugga vidare på ett masterprogram.” Christos Karabelas är inne på sin femte termin på Ekonomie kandidatprogrammet, och befinner sig för tillfället på en efterlängtad utbytestermin på University of St. Gallen, Schweiz. Under sin studietid har Christos varit engagerad både i kåren samt finansföreningen LINC, som länkar studenter med den europeiska finansbranschen. Tiden i Lund har gått fort, och Christos funderar nu på framtiden.


16

FACULTY | JOHAN ANSELMSSON

”Jag undervisar i marketing management, brand management och service management. Med andra ord, det som berör management. Jag lär ut om marknadsföringsprinciper och vad som verkar fungera och inte fungera i praktiken – det vill säga, jag delar med mig av mina och andras erfarenheter både från praktik och forskning.” Lunds universitet har ett av Sveriges starkaste och bredaste forskningsutbud. Vi har forskare med gott anseende som dessutom blir dina lärare. En av dem är Johan Anselmsson som forskar och undervisar i företagsekonomi på Ekonomihögskolan. Johan är också en flitigt anlitad föreläsare ute i näringslivet.


17

EKONOMISTUDENTEN | SARA TEGBARU

”Jag valde att läsa ekonomi på grund av alla fantastiska valmöjligheter. Jag siktar på att jobba med finans och strategi för ett globalt företag. Att få vara med ett företag och hjälpa det upptäcka nya marknader och utvärdera direkta och indirekta investeringar, i exempelvis utlandet, hade varit väldigt spännande och roligt att jobba med.” Sara Tegbaru läser Ekonomie kandidatprogrammet och i skrivande stund har hon växlat miljö och är på utbyte på Hong Kong University of Science and Technology. När hon kommer hem igen våren 2018 planerar hon att skriva sin uppsats inom corporate finance. Under sin tid i Lund har hon hunnit ta del av det mesta som studentlivet har att erbjuda. Hennes bästa tips till blivande studenter är att engagera sig i något utöver plugget, i en studentkår, nation eller förening - helt enkelt, träffa nya människor. Hon uppmanar alla att åka på utbyte och leta efter nya sätt att utmana sig själv på.


18

SYSTEMVETENSKAPLIGA ­K ANDIDATPROGRAMMET DESIGN AV INFORMATIONSSYSTEM 3 ÅR | 180 HP | FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN I SYSTEMVETENSKAP | HUVUDOMRÅDE INFORMATIONSSYSTEM

Det här programmet är ett ­a l­ter­nativ för dig som gillar att vara drivande i olika projekt och hålla i många trådar. För dig som vill vara med och forma framtidens företag och organisa­tioner. För dig som är intresserad av IT, informationssystem och människor, och vill ha en central roll på din framtida arbetsplats. FRAMTIDEN ÄR DIGITAL Arbetsmarknaden är god för personer med kompetens att utveckla, implementera och designa informationssystem och det är inte så förvånande. Informationssystem är så viktiga och närvarande i vår vardag. Du kommer dagligen i kontakt med informationssystem när du bokar flyg- och konsertbiljetter, kollar på videoklipp från YouTube eller använder andra sociala medier som Facebook eller Instagram. Andra exempel på informationssystem är lönesystem, ekonomisystem och e-handelssystem. Systemvetenskap är ett brett och tvärvetenskapligt ämne, som berör ämnen som IT, teknik, organisation och ekonomi i sin strävan att förstå, förklara och förbättra informationssystem och verksamhet. När du läser det här programmet tränas du i att bli en reflekterande praktiker. Det betyder att du ska kunna designa och implementera informationssystem i nära samarbete med beställaren, men du ska också kunna reflektera över effekterna som informationssystemen har på människa, organisation och verksamhet. Programmet passar dig som utmanas av problemlösning och som jobbar målinriktat för att finna lösningar. Du är analytisk och framåtblickande och tycker om att jobba i grupp. Du behöver inte kunna programmera när du börjar programmet, utan det lär du dig genom föreläsningar och programmeringslabbar.

RELEVANTA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Systemvetenskapliga kandidatprogrammet ger dig en solid kunskapsbas om systemdesign, informationsstruktur, standardsystem, webbtjänster och databaser. Grundtanken är att du för varje kurs ska få lika stor del praktiska kunskaper som teoretiska. Under programmets gång tränas du i att skriva, kommunicera och presentera både på svenska och engelska. Utöver tentor så förekommer det även inlämningsuppgifter

och redovisningar. I slutet av terminen får du tillämpa det du har lärt dig genom en praktisk del, ett så kallat informationssystemprojekt. Ditt projekt utför du oftast i grupp. Programmets femte termin ger dig möjlighet till specialisering. Här kan du också välja att göra en utbytestermin utomlands. Den sjätte och sista terminen gör du, i en grupp med tre andra studenter, ditt projektarbete med ett externt företag. Du kommer då få testa dina kunskaper i en verklig situation med ett konkret problem. Under terminens andra halva skriver du ditt examensarbete.

BYGG DIN PORTFOLIO Inom programmet arbetar du med en så kallad learn­ing portfolio som följer med dig under hela utbildningen. I portföljen samlar du synliga och konkreta bevis på vad du har gjort och kan, samt dina egna reflektioner om vad du har lärt dig. Portföljen kan du visa upp vid olika tillfällen, inte minst då du söker jobb för att visa exempel på dina färdigheter.­

KARRIÄR OCH ARBETSMARKNAD Efter avslutad utbildning får du en internationellt gångbar kandidatexamen i systemvetenskap med inriktning informationssystem. Du kan välja att börja jobba, eller att fördjupa dina kunskaper ytterligare med en magister- eller masterexamen. Det finns mycket du kan jobba med när du är färdig med din utbildning beroende på dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Vi utbildar och förbereder dig för flera yrkesroller. Du kan till exempel arbeta som designer av informationssystem, som har till uppgift att utveckla nya system eller anpassa befintliga system efter verksamheters och användares behov. Du kan arbeta som IT-konsult eller som IT-samordnare som planerar och håller i IT-verksamheten på ett företag. När du skaffat dig en del arbetslivserfarenhet kan du även axla rollen som projektledare eller IT-chef.


Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Anmälan Du söker till programmet via antagning.se. Systemvetenskapliga kandidatprogrammet startar endast på hösten. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Läs mer om programmet: ehl.lu.se/systemvetarprogrammet

Innehåll och struktur Termin 1: Introduktion till informationssystem 30 hp Termin 2: Informationssystem och verksamhet 30 hp Termin 3: Informationssystem och verksamhetsutveckling 30 hp Termin 4: IT-arkitektur och mjukvarusystem 30 hp Termin 5: Möjlighet till utlandstermin/specialisering 30 hp Termin 6: Projekt- och examensarbete 30 hp


20

Nicklas Holmberg är lärare och forskare i informatik. Nicklas forskar och undervisar huvudsakligen inom Business Decision Management.

FACULTY | NICKLAS HOLMBERG

”Systemvetenskapliga kandidatprogrammet passar dig som utmanas av problemlösning och som jobbar målinriktat för att finna lösningar. Du är analytisk och framåtblickande och tycker om att jobba i grupp. Systemvetare från Ekonomihögskolan i Lund har ett gott rykte och nyutexaminerade systemvetare har ett bra läge på arbetsmarknaden idag.”


21

SYSTEMVETARSTUDENTEN | EMILIA PETERSSON

”Det är intressant och spännande att få läsa ett program med en kombination av teknik och verksamhet. Istället för att fokusera på individuella detaljer lär man sig istället holistiskt tänkande, vilket ger ett bredare perspektiv för digitaliseringens utveckling och möjligheter. Programmet ger oss verktygen för att vi ska kunna finna de bästa lösningarna för verksamheters olika behov, när vi skapar och designar informationssystem.”

Emilia Petersson är på utbytestermin i Sydney hösten 2017 som en del i sin utbildning. Hon har siktet inställt på framtiden och vill starta karriären på ett innovativt och växande företag där hon kan få utmana sig själv med hjälp av de verktyg som hon fått från programmet.


22

Bygg din utbildning med fristående kurser. Inom våra ämnen ges ett stort antal fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver god planering eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar. Läser du fristående kurser bör du noga undersöka vad ditt val av kurser innebär för möjligheterna att få ut den examen du eftersträvar. Ta kontakt med vår studievägledning och diskutera möjligheter och alternativ att bygga din egen utbildning! Läs mer på ehl.lu.se/kurser.


23

Ekonomisk historia

Informatik

Hur hänger de ihop – människor, hushåll, företag, marknader, offentliga organisationer och olika intresse­ grupper? Det får du lära dig inom ekonomisk historia. Här utvecklar du kunskap, teori och metod för att beskriva och förklara långsiktig samhällsförändring. Ämnet handskas med hur den ekonomiska strukturen förändras över tid, sambandet mellan ekonomi och befolkning eller mellan utbildning och arbetsmarknad och utvecklingen i tredje världen. När du läser ekonomisk historia får du en bred utbildning och tränas i kritiskt tänkande, vetenskapligt arbete och i att for­mulera dina insikter – färdigheter som lämpar sig väl för att arbeta med utredning och information. Liksom andra tidigare studenter kan du exempelvis arbeta som handläggare på statliga verk, marknadsanalytiker, akade­miker, journalist, lärare och arkivarie.

Informatik används inom alla företag och organisationer som tar stöd av IT. Hela samhället genomsyras av olika informationssystem och de är helt centrala för organisationers data- och informationshantering. Utbildningen i informatik är bred och gränsöverskridande och syftar till att skapa förståelse för verksamhetssystem och informationssystem. Under utbildningen arbetar du målinriktat i projekt med verksamhetsförändring, systemdesign och programmering. Yrket passar dig som vill utvecklas, jobba i projekt och samarbeta med många olika typer av människor. Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som projektledare, programmera i ett nystartat bolag, starta eget eller kanske börja med att som konsult utforma och testa nya system.

Företagsekonomi

Nationalekonomi

Företagsekonomi är ett populärt ämne i ständig utveckling. Som företagsekonom får du god kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar internt och som en del av samhället. Du får god träning i att lösa problem, bland annat genom projektarbeten och praktikfall, så kallade case. Det första året får du grundläggande kunskaper inom flera områden, och sedan väljer du att fördjupa dig inom strategi, marknadsföring, organisation, redovisning, finansiering eller entreprenörskap. Arbetsmarknaden för företagsekonomer är bred och utbildningen förbereder dig för en mängd olika arbetsuppgifter och roller. De flesta företag och organisationer anställer företagsekonomer inom alla branscher. Beroende på specialisering kan du jobba som bland annat controller, produktchef, konsult, revisor, egen företagare eller aktiemäklare.

Nationalekonomi handlar om hur samhällsekonomin fungerar. Utifrån individers, företags och politikers beslut analyseras många olika sorters samhällsfrågor. Några exempel är globalisering, tillväxt, fattigdom, inkomstfördelning, den offentliga sektorn, ekonomisk politik, konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarkna­den samt sjukvårdssektorn. Kunskaper i nationalekono­mi behövs för att utreda och göra prognoser av hur sam­hällsekonomin utvecklas och hjälper oss att förstå konsekvenserna av ekonomiska och politiska händelser och beslut. Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och jobbar inom privat näringsliv, exempelvis bank- och finansvärlden, samt statliga myndigheter som till exempel departement, Kommerskollegium, Riksbanken, SCB och Sida. Andra arbetsplatser är kommuner och landsting, branschorganisationer, massmedia samt i internationella organ som EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken.

Handelsrätt

Statistik

Kunskap i juridik behövs inom alla möjliga yrkesområden. Lagar, regler och normer kan fungera både som hinder och som olja i maskineriet, och det gäller att ha kunskap för att använda dem på rätt sätt. Handelsrätt är den samlade beteckningen på de delar av juridiken som är speciellt viktiga för företag, internationellt och nationellt, och dit hör bland annat avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, ­immaterialrätt och ­konkurrensrätt. Antingen du arbetar som VD, perso­nalchef, revisor, internationell förhandlare, kommunal handläggare, som egenföretagare eller inom media eller sjukvården måste du kunna hantera regler på ett strategiskt och kunnigt sätt. Det lär du dig genom att läsa handelsrätt.

Varje dag kan vi se uppgifter från massmedia som bygger på statistik. Väljarundersökningar, arbetslöshets­ undersökningar, konsumtionsundersökningar och mycket annat. För att göra en kritisk analys av olika påståenden krävs kunskaper i datainsamling, dataanalys och vilka slutsatser man kan dra av dem. Som beslutsunderlag är statistik ovärderlig för såväl samhällsplanerare och politiska beslutsfattare som för företag och organisationer inom den privata sektorn. Statistiker är betydelsefulla och efterfrågade på arbetsmarknaden. En statistiker kan arbeta med allt från läkemedelsutveckling, marknadsanalyser och riskvärdering i banker, försäkringsbolag och telekombranschen till sökmotorförbättringar och övervakningsanalyser. Som student har du nytta av kunskaper i statistik när du läser andra ämnen, bland annat vid uppsatsarbeten.


24

Uppåt och vidare. För dig som redan har en ­kandidatexamen erbjuder vi flera ­magisteroch masterprogram där du kan spetsa din kompetens ytterligare. Alla programmen ges på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen som sökt sig till Lund. I undervisningen möter du många av våra allra bästa forskare, internationella gästprofessorer och företagsledare från flera olika branscher och organisationer. Att du dessutom får kurskamrater som kommer från hela världen är en extra bonus. Utbudet av program kan variera mellan läsåren, men de startar alltid på höstterminen och sista anmälningsdag är den 15 januari. Du hittar aktuell information om alla program på ehl.lu.se/masterprogram.

Visste du att vårt finansprogram rankas som ett av de femtio bästa i världen? Den internationella finanstidningen Financial Times frågar studenter som tog examen för tre år sedan om vad utbildningen gett dem, hur deras karriär har tagit fart, vad de tjänar, hur mycket de upplever att de fått tillbaka för sin utbildning och hur nöjda de är med de mål de nått hittills. Rankningen är öppen för masterprogram i finans över hela världen.

Master

Ranking


25

Magister- och masterprogram Accounting and Finance 60 hp Economic Development and Growth 120 hp Economic Growth, Population and Development 120 hp Economics 120 hp Entrepreneurship and Innovation 60 hp European and International Tax Law 60 hp Finance 60 hp Information Systems 60 hp Innovation and Global Sustainable Development 120 hp International Economics with a focus on China 60 hp International Marketing and Brand Management 60 hp International Strategic Management 60 hp Managing People, Knowledge and Change 60 hp Master’s in Management (MiM) 60 hp


26

Studera utomlands. Varje år reser hundratals av våra studenter iväg för att studera vid något av de många välrenommerade lärosäten som vi samarbetar med runt om i världen. Att studera utomlands via ett utbytesprogram innebär att du förlägger en termin upp till ett år av din utbildning vid något av våra partneruniversitet. För utbytesstudenter är undervisningen avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Vi tar emot lika många utländska studenter som kommer till oss i Lund för att studera en tid. Vi är inter­nationella även på hemmaplan! Och det betyder att du kan bygga ett världsomspännande nätverk med kurskamrater från när och fjärran under din studietid i Lund.


27

Ekonomihögskolans partneruniversitet Australien Australian National University

Italien LUISS Guido Carli University

Spanien IE Business School

Bond University Curtin University of Technology

Università Bocconi Università di Bologna

Universidad Pontificia Comillas de Madrid Universitat de Barcelona

Deakin University Griffith University Monash University Murdoch University Royal Melbourne Institute of Technology University of Adelaide The University of Melbourne University of New South Wales University of Queensland University of Sydney University of Technology Sydney The University of Western Australia Belgien KU Leuven Solvay Brussels School of Economics and Management Chile Pontificia Universidad Católica de Chile Danmark Aalborg University Copenhagen Business School Finland Aalto University School of Business Hanken School of Economics Frankrike Audencia Business School EDHEC Business School EM Lyon Business School ESC Rennes School of Business ESCP Europe ESSEC Business School Grenoble Ecole de Management IESEG School of Management KEDGE Business School NEOMA Business School Toulouse Business School Université Dauphine Hongkong The Chinese University of Hong Kong City University of Hong Kong Hong Kong Baptist University The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong University of Science and Technology Irland University College Cork Island University of Iceland

University of Deusto Japan Hitotsubashi University Nagoya University of Commerce and Business (NUCB) Rikkyo University College of Business Kanada Concordia University HEC Montréal McGill University Simon Fraser University Université Laval University of Ottawa University of Toronto Queen’s University Kina Fudan University Peking University Tsinghua University Xiamen University Zhejiang University Nederländerna Erasmus University Rotterdam Maastricht University University of Amsterdam University of Groningen Utrecht University VU University Amsterdam Norge BI Norwegian Business School NHH - Norwegian School of Economics Nya Zeeland University of Auckland University of Canterbury Polen Warsaw School of Economics (SGH) Portugal Universidade Católica Portuguesa Schweiz HEC Lausanne University of St. Gallen Singapore National University of Singapore Singapore Management University

Storbritannien Alliance Manchester Business School Durham Business School Leeds University Business School Newcastle University Sheffield University Management School University of Birmingham - Birmingham Business School University of Edinburgh Business School University of Exeter Business School University of Glasgow University of Nottingham University of Strathclyde Business School Sydafrika University of Pretoria Sydkorea EHWA Womans University Seoul National University Taiwan National Chengchi University National Taiwan University Tyskland EBS Universität Freie Universität Berlin, School of Business and Economics Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Ludwig-Maximilians-Universität München Universität Konstanz Universität Mannheim Universität Passau Universität zu Köln Westfälische Wilhelms-Universität Münster USA Babson College North Carolina State University Oregon State University Pepperdine University Santa Clara University University of California University of Connecticut University of Texas at Arlington Österrike University of Vienna Vienna University of Economics and Business

Vårt partnernätverk är specifikt utformat för att passa Ekonomihögskolans studenter och uppdateras löpande. Med reservation för ändringar.


28

Internationella erfarenheter.

ARJANIT FAIK KELMENDI IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT, FRANKRIKE

”Det var definitivt annorlunda att plugga i Frankrike, och jag fick lösa många problem på egen hand. Men man blir otroligt självständig av det. Och varje helg reste jag runt i Europa med mina nya vänner. Jag rekommenderar att åka på utbyte till varje person jag pratar med det om. Det vore synd att missa chansen!”


29

JULIA LUNDSTRÖM STENUDD UNIVERSITY OF MELBOURNE

”Under min utbytestermin vid University of Melbourne läste jag marknadsföringsoch managementkurser. Dessa kurser har varit väldigt givande i min fortsatta utbildning på masternivå. Att jag fick möjligheten att åka till Australien och studera är jag obeskrivligt glad över. Jag har fått vänner för livet och jag har fått uppleva delar av världen som jag tidigare inte har varit i.”

PHILIP HALLBERG UNIVERSITY OF ST. GALLEN, SCHWEIZ

”Jag rekommenderar alla starkt att åka på en utbytestermin. Att få möjligheten att studera på några av världens främsta universitet och ta del av deras kompetenser och kultur är någonting som är få förunnat. Mitt utbyte vid St. Gallen har setts som mycket positivt vid de arbetsintervjuer som jag har varit på, då det är en mycket välrenommerad skola inom just finans och management.”


30

Från studentliv till arbetsliv. KARRIÄRCENTER Ekonomihögskolans karriärcenter vänder sig till dig som är student på Ekonomihögskolan och som är nyfiken på hur det är i arbetslivet, som vill diskutera karriärval och hitta intressanta jobb. Din framtida karriär är något som du bör planera för så tidigt som möjligt i utbildningen. Karriärcenter guidar, coachar, tipsar, hjälper dig att boosta ditt CV och tränar dig inför anställningsintervjun. Du kan även registrera dig i universitetets karriärportal MyCareer där du hittar jobb och praktikplatser. Vi försöker ge dig en så bra start som möjligt på vägen från student till arbetsliv helt enkelt.

PRAKTIK GER KONTAKTER OCH ERFARENHET På Ekonomihögskolan har du möjlighet att genomföra praktik på en arbetsplats som en del av din utbildning. Det innebär att du utför ett arbete på ett företag där du får testa dina nya kunskaper från utbildningen i en professionell miljö. Här kommer du ha nytta av Ekonomihögskolans omfattande nätverk med partnerföretag.

I många program och kurser på Ekonomihögskolan får du dessutom träning i att lösa problem tagna ur verkligheten ute på företag, myndigheter och organisationer.

ARBETSMARKNADSDAGAR Varje år anordnar Ekonomihögskolans studenter olika typer av arbetsmarknadsdagar där företag och organisationer från olika ­branscher ställer ut. De har alla kommit hit för att bygga en relation till våra studenter och det är ett utmärkt tillfälle att som student knyta kontakter med framtida arbetsgivare och kollegor. Arbetsmarknadsdagarna förvandlar Ekonomihög­skolans campus och bjuder på inspiration, nätverk­ande och kunskapsutbyte under några intensiva dagar. Personliga kontaktsamtal mellan företag och studenter, montrar med hopp om en lovande karriär och föreläsningar från näringslivsprofiler, politiker och innovatörer gör steget från studentliv till arbetsliv kortare.


31 31

KARRIÄRCENTER | ANNA MÅNSSON

”Hos oss på Karriärcenter kan du få hjälp med CV och personligt brev, karriärrådgivning och intervjuträning, samt tillträde till vår karriärportal MyCareer som är full av jobb, praktikplatser och traineeplatser – både nationellt och internationellt. Vi har även internships och anordnar karriärseminarier.” Anna Månsson är arbetslivskoordinator på Ekonomihögskolans Karriärcenter. Att söka jobb och gå på arbetsintervjuer kan vara en utmaning, och här är Karriärcenter en resurs för alla våra studenter.


Engagera dig! Lunds studentliv är unikt och erbjuder många olika aktiviteter och upplevelser, sida vid sida med dina studier. Här finns ett brett utbud av allt från kultur och nöjen till studentpolitik och sport. Det finns en mängd föreningar och aktiviteter som du som student kan engagera dig i.


33

LUNDAEKONOMERNA | ERIK MÅNSSON

”Lundaekonomernas främsta syfte är att utbildningsbevaka och representera studenterna i olika utbildningsfrågor. Utöver det erbjuder vi event och aktiviteter där du kan tillämpa din utbildning och förbereda dig inför arbetslivet. Vi har mer än 300 aktiva medlemmar i 27 olika utskott, vilket gör att det finns någonting för alla!” Erik Månsson är ordförande i studentkåren Lundaekonomerna. Kårens verksamhet vilar på tre ben: Education, Social och Career. Lundaekonomernas vision är hjälpa sina medlemmar att få ut så mycket som möjligt av sin studietid. Detta genom att skapa gemenskap, arrangera sociala evenemang, bevaka utbildningen och ge möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

LINC | JOHN KLEVEN FALCK

”LINC drivs av och för studenter med sikte på en karriär i finansbranschen. Vi erbjuder allt ifrån kurser, workshops och mentorskapsprogram till forum på plats i Lund där internationella finansfirmor deltar för att rekrytera. Vi arrangerar resor till London, Stockholm och Köpenhamn för att besöka världens ledande finansbolag.” John Kleven Falck är ordförande i studentföreningen LINC, Lund University Finance Society, som har byggt broar mellan Lund och Europas finanscenter i 25 år. LINCs verksamhet bygger på tre ben: Career, Event och Training, och målet är att leda dig som medlem mot toppjobb i branschen.


34

Bra att veta. SÅ ANMÄLER DU DIG

KOLLA ATT DU ÄR BEHÖRIG

Du söker både nybörjarprogram och kurser via webbportalen antagning.se. Genom att skapa ett användarkonto och logga in kan du enkelt söka fram utbildningar och göra din anmälan. Är du redan student vid Lunds universitet loggar du in med ditt elektroniska studentkonto.

För att kunna antas till en utbildning måste du uppfylla vissa behörighetskrav – det gäller både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning. Den särskilda behörigheten varierar mellan olika utbildningar. Mer information hittar du på lu.se/utbildning.

På studera.nu hittar du information om hur det är att läsa på högskola och universitet, regler för behörighet, meritvärdering, antagning med mera. Sista ansökningsdag för att börja studera på hösten är den 15 april, och för att börja studera på våren den 15 oktober.

NÄR DU SKA TA UT DIN EXAMEN När du är färdig med din utbildning och uppfyller de krav som ställs på avklarade kurser kan du ta ut en examen. Du får då ett examensbevis, där det framgår vilka kurser du har läst. Mer information: lu.se/examen.

Alla våra magister- och masterprogram startar på höstterminen och sista ansökningsdag är den 15 januari. Du hittar mer information via vår hemsida ehl.lu.se.

Mer information och inspiration om studentliv, boende, nationer och mycket mer hittar du i Lunds universitets utbildningsmagasin för läsåret 2018/19. Få den hemskickad eller ladda ner på lu.se/kataloger.


Kontaktuppgifter PROGRAM

ÄMNEN OCH INSTITUTIONER

Ekonomie kandidatprogrammet Tel: 046-222 46 46 E-post: ekonkand@ehl.lu.se Hemsida: ehl.lu.se/ekonomprogrammet

Ekonomisk historia E-post: studievagledare@ekh.lu.se Hemsida: ekh.lu.se

Kandidatprogram International Business Tel: 046-222 46 46 E-post: bachelor@ehl.lu.se Hemsida: ehl.lu.se/bsc-international-business Systemvetenskapliga kandidatprogrammet Tel: 046-222 80 25 E-post: systemvetare@ehl.lu.se Hemsida: ehl.lu.se/systemvetarprogrammet

Företagsekonomi E-post: studievagledare@fek.lu.se Hemsida: fek.lu.se Handelsrätt E-post: studievagledare@har.lu.se Hemsida: har.lu.se Informatik E-post: studievagledare@ics.lu.se Hemsida: ics.lu.se

ADRESSER Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Tel: 046-222 34 34 E-post: info@ehl.lu.se Hemsida: ehl.lu.se Lundaekonomernas studentkår Skånelängan, Tunavägen 3, 223 63 Lund Tel: 046-13 01 30 E-post: info@lundaekonomerna.se Hemsida: lundaekonomerna.se

Nationalekonomi E-post: studievagledare@nek.lu.se Hemsida: nek.lu.se Statistik E-post: studievagledare@stat.lu.se Hemsida: stat.lu.se


15

JAN | APR | OKT Anmäl dig senast! 15 januari till magister- och master­program som börjar på höstterminen 15 april till program och kurser på grundnivå som ­börjar på höstterminen 15 oktober till program och kurser på grundnivå som börjar på vårterminen

EKONOMIHÖGSKOLAN LUNDS UNIVERSITET Box 7080, 220 07 LUND Tel 046-222 34 34 ehl.lu.se

Ekonomihögskolans utbildningskatalog 2018/19  

Studera ekonomi och systemvetenskap vid Lunds universitet. Om program, kurser och arbetsmarknad.

Ekonomihögskolans utbildningskatalog 2018/19  

Studera ekonomi och systemvetenskap vid Lunds universitet. Om program, kurser och arbetsmarknad.