Page 1

L7 LASTBILSLÖSNING

// AVANCERAD EFFEKTIVITET

// NY TEKNIK

// MINIMALT SERVICEBEHOV

Lumikko L7 är den effektivaste dieseldrivna lastbils-

Lumikko L7 är en kostnads- och energieffek-

Lumikko L7-anläggningens servicepunk-

lösningen på marknaden när det gäller värme- och

tiv lösning där kärnan av kylkretsen består av

ter är lätta att se. Täckande avtalsservi-

fryseffekten. Flerfacksberedskap som standard.

en kompressor utvecklad av Bitzer.

cenät och snabb tillgång till reservdelar säkerställer anläggningens funktion.


L7

// DEN KONTINUERLIGA PRODUKTUTVECKLINGEN HAR LETT TILL EN ENERGIEFFEKTIV LÖSNING Utgångspunkten för utvecklingen av Lumikko L7 har varit kostnads- och energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. Produktutvecklingen har lett till marknadens effektivaste dieseldrivna lastbilslösning med en fryseffekt på hela 7 kW (-20 °C) vid utomhustemperatur +30 °C. Effektiviteten i L7 bygger på en uppdaterad kylkrets, vars kärna består av en kompressor utvecklad av Bitzer. Genom att uppdatera anläggningens driftlogik har anläggningens styrning dessutom förenklats och driftsäkerheten förbättrats. Produktuppdateringarna och den högre effekten har förbättrat start-/stoppfunktionens positiva miljökonsekvenser.

LÄTTHET OCH NOGGRANNHET MED DRIFTLOGIK

TILLFÖRLITLIGHET PÅ EN NY NIVÅ

Lumikkos användarvänliga manöverpanel garanterar att anläggningen är lätt att använda. Användningen av användargränssnittet styrs med hjälp av enkla symboler och anvisningar på användarens eget modersmål. Användaren behöver endast ställa in önskad temperatur och välja el- eller dieseldrift för anläggningen. Den start-/stoppfunktion som är inbyggd i styrsystemet är optimerad så att den minimerar dieselmotorns drifttid och minskar därmed bränsleförbrukningen. När aggregats drifttid minskar förlängs serviceintervallerna och anläggningens livslängd.

De långa serviceintervallerna och den ännu effektivare styrningen håller din fordonspark i drift på ett effektivt sätt. Serviceintervallen har förlängts genom att man ökat oljevolymen för dieselmotorn och minskat motorns varvtal. Kraftöverföringens multiribbremmar med automatsträckning har en lång livslängd och kräver ingen service under bytesintervallen. Alla serviceobjekt har placerats för att så långt som möjligt underlätta service. Byte av filter och motorolja sker till exempel genom en och samma servicelucka.

LUMIKKO L7 PRESTANDAVÄRDEN OCH TEKNISKA DATA Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur Transporttemperatur 0 °C -20 °C

Vid dieseldrift Vid elektrisk drift

11950 W 6960 W 11930 W 6970 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur

Vid dieseldrift Vid elektrisk drift

10000 W 4500 W

Blåseffekt

Ånggeneratorns luftmängd Luftens utgångshastighet

3 530 m3/h 8,1 m/s

Användbarhet

FRC max 15 m FNA max 15 m Tekniska data

Vikt Dieselmotor Kompressor Elmotor Köldmedium

620 kg Kubota D1105/3 cyl. Bitzer 4 cyl. 9 kW R404A/9 kg

Lumikko Technologies Oy Postal address: P.O.Box 304 // 60101 Seinäjoki // Finland Visitor address: Kylmätie 1 // 60510, Hyllykallio Seinäjoki // Finland FreeZone är signumet för Lumikkos miljövänliga kylaggregatserie. Läs mer på www.lumikko.com

Tel +358 (0) 10 835 54 50 // Fax +358 (0) 6 414 1921 lumikko@lumikko.com // www.lumikko.com

Lumikko Lastbilslösning L7  

Lumikko Lastbilslösning L7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you