Page 1

L400 SLÄPVAGNSLÖSNING

// EFFEKTIV Luftmängden och luftens utgångshastighet i Lumikko L400 är bland de högsta på marknaden. Dessa tillsammans med kyloch värmeeffekterna garanterar en jämn temperatur i hela lastutrymmet.

// SERVICE VÄNLIG Förutom filtren och oljebytet är vattenpumpsremmen den enda del som kräver service vid den periodiska servicen. Detta tillsammans med de långa oljebytesintervallerna innebär kännbara besparingar i driftskostnaderna.

// LÅGMÄLD KRAFT Steglöst reglerbara kondensorfläktar garanterar inte bara en låg ljudnivå för kylaggregatet, utan även en optimal funktion oavsett utomhustemperaturen. Den nya dämparen i avgasröret reducerar ljudnivån ytterligare.


L400 // LÅGMÄLD KRAFT – HÖG EFFEKT, LÅG LJUDNIVÅ Den remfria kraftöverföringen, dieselmotorernas standardhastighet, kylsystemets effektregleringsteknik och de steglöst reglerbara kondensorfläktarna garanterar en exempellös driftsäkerhet och låg ljudnivå tillsammans med minskade drifts- och servicekostnader. Den elektriska effekt som behövs vid dieseldrift genereras med en vattenkyld generator, som tillämpar den senaste permanentmagnettekniken. Generatorns servicebehov är endast en bråkdel av de traditionella generatorernas.

LÄTTHET OCH NOGGRANNHET MED DRIFTLOGIK

TILLFÖRLITLIGHET PÅ EN NY NIVÅ

Lumikkos användarvänliga manöverpanel gör anläggningen lättanvänd. Användningen av användargränssnittet styrs med hjälp av enkla symboler och anvisningar på användarens eget modersmål. Användaren behöver endast ställa in önskad temperatur och välja el- eller dieseldrift för anläggningen. Den start-/stoppfunktion som är inbyggd i styrsystemet är optimerad så att den minimerar dieselmotorns drifttid och minskar därmed bränsleförbrukningen. När aggregats drifttid minskar förlängs serviceintervallerna och även anläggningens livslängd.

Anläggningens nya uppbyggnad har gjort det möjligt att minska antalet servicekrävande komponenter, såsom remmar och lager. Dieselmotorns kontinuerliga drift med låga varvtal säkerställer en lång livslängd för motorn. Den semihermetiska kompressor som utgör kylsystemets kärna har ingen axeltätning, vilket minskar antalet köldmedieläckage avsevärt. Den eldrivna kompressorns drift är vibrationsfri och tyst.

LUMIKKO L400 PRESTANDAVÄRDEN OCH TEKNISKA DATA Kyleffekt +30 °C vid utomhustemperatur Transporttemperatur 0 °C -20 °C

Användbarhet

Vid dieseldrift Vid elektrisk drift

FNA över 15 m FRC över 15 m

13880 W 8570 W 13710 W 8430 W

Värmeeffekt -20 °C vid utomhustemperatur

Tekniska data

Vid dieseldrift Vid elektrisk drift

Vikt Dieselmotor Kompressor PM generator Köldmedium

10050 W 10050 W

Blåseffekt

Ånggeneratorns luftmängd Luftens utgångshastighet

5030 m3/h 22 m/s

940 kg Perkins 2,2 L/4 cyl. Bitzer/4 cyl. 17 KVA R404A/7,0 kg

Lumikko Technologies Oy Postal address: P.O.Box 304 // 60101 Seinäjoki // Finland Visitor address: Kylmätie 1 // 60510, Hyllykallio Seinäjoki // Finland FreeZone är signumet för Lumikkos miljövänliga kylaggregatserie. Läs mer på www.lumikko.com

Tel +358 (0) 10 835 54 50 // Fax +358 (0) 6 414 1921 lumikko@lumikko.com // www.lumikko.com

Lumikko Släpvagnslösning L400  

Lumikko Släpvagnslösning L400

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you