Page 1


O 400GS LUMIKK

A A M I O V A tä T S n I ä A ä J n L I ä H oa, väh eh t n o j l a –p

haltimet lauhdutinpu asti säätyvät m tto . aa sa rt ns po ka iikka ja nusten honsäätötekn huoltokustan ttorin jestelmän te en käyttö- ja är alla. Generaa id äj ik ne lm ni tu ky ek en -t s, al eu ä PM op ss la al tin de m yn yh m n kä si vakio ettu uu äänitaso ka on toteut kä alhaisen eselmoottorin raattorilla, jo rmuuden se imansiirto, di ne va vo ta ge n in to lä im el na to is ih H dytte män nnäkemättö aan vesijääh in. takaavat enne rvittava sähköteho tuotet neraattoreih ge iin is te ta rin ä pe ss na tö tu äy at lk rr se Die to-osa ve on vain mur huoltotarve


L300DS -20%

-35% L400GS

Polttoaineen kulutus

-55%

Huoltokustannukset

Äänitaso

+20%

Jäähdytysteho -20°C/+30°C ulkolämpötilassa


Lumikko 400GS  
Lumikko 400GS  

Hihnaton voimansiirto, dieselmoottorin vakio käyntinopeus, kylmäjärjestelmän tehonsäätötekniikka ja portaattomasti säätyvät lauhdutinpuhalti...

Advertisement