Page 1

22 BROSCHYR 2000 04/00

ETT NYTT LUMIKKO KYLAGGREGAT MED RUNDA LINJER FÖR SKÅPBILAR

LITET MED MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN LUMIKKO 22 är ett kylaggregat konstruerat för mindre skåpbilar och distributionsbussar. LUMIKKO 22 kyler, fryser och värmer under körning med kylkompressorn monterad i bilens motor rum. Som extra utrustning finns ett effektivt värmepaket på 4,0 kW som via värmeväxlare ansluts till bilmotorns kylarvätska. LUMIKKO 22 kan även utrustas med effektiv el-drift, 230 V, då aggregatet kyler, fryser eller värmer automatiskt t.ex. nattetid. Som extrautrustning vid eldrift kan uppvärmningen med elstavar på 3,0 kW monteras i kondensorenheten som tillsammans med den smala förångaren placeras på skåp taket. Kompressorn, som drivs av bilmotorn, placeras i motorrummet. På el-driftsmodellen driver elmotorn en separat nattdriftskompressor som är placerad vid kondensorn. Aggregatpaketet inkluderar manöverpanel och allt monteringsmaterial som behövs. Kondensor- och förångarenheterna kopplas ihop med fjädrande slangar.

KLARAR LÄTT ÄVEN FRYS TRANSPORTER LUMIKKO 22 är konstruerad att hålla minst -20C vid transport av frysta varor. Detta garanterar rätt temperatur för frysta varor under lagring och transport.


TEKNISKA DATA Lumikko 22: CHASSI OCH KAROSS: Chassi: Brännlackerad stålplåt Kåpa: Förstärkt ABS-plast, UV-skyddad KOMPRESSOR Kompressor: Cylinderantal:

Sanden Sex (6)

ELMOTOR (endast el-drift) Elmotor: 1-230 V AC Effekt: 1,5 kW Kraftöverföring: Kilrem FÖRÅNGARE OCK KONDENSOR Lameller: Aluminium Rör: Koppar Kopplingar: Anslutning till kompressor med flexibla slangar Strömlinjeformad takmodell med låg profil. Mycket effektiva kondensor och förångarelement. KYLA: Köldmedium: Luftmängd:

R 404A 1000 m3lh

Kyleffekt vid +30°C utetemperatur Skåptem p Kördrift (kW): Eldrift (kW) (°C): +0

2,30

1,72

- 20

1,30

0,87

VIKT Kördrift (kg):

Eldrift (kg)

Kondensor

32

69

Förångare

20

22

Mont.sats bil

16

16

VÄRME - Hetgas - Extra värmepaket med värmeväxlare via motorns kylarvätska (extra utrustning) - Värme via estavar, 230 V, vid nätdrift (extra utrustning) SÄKERHETS – OCH ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING - Automatsäkringar 12 1230 V - Övertrycksvakt för köldmedium - Undertrycksvakt för köldmedium - Överhettningsskydd - Värmereläer

Street address: Kylmätie 1, Hyllykallio Post address: P.O.BOX 304, 60101 Seinäjoki FINLAND Telephone: +358 (0)6 420 4000, fax +358 (0)6 414 1921 Internet: www.lumikko.com

STRYNING AV FUNKTIONERNA - Lätthanterlig manöverpanel - Kyl / Värme-funktionen regleras av termostaten - Termostaten har automatik för värme eller kyla - Startbrytare - Automatisk avfrostning - Avfrostningstermostat - Lampa för kyl- och värmefunktionerna - Enkel konstruktion, lätt att serva EXTRA UTRUSTNING - Extra värmepaket med värmeväxlare via motorns kylarvätska - Eldrift 230 V - Uppvärmning med elstavar 3,0 kW - Förångarelement för väggplacering (Optio) GARAN TI 12 månaders garanti som täcker originalreservdelar och arbete under normal arbetstid hos Lumikko-servicestation. Obs. Där kan inte vara luftkonditionering i bilen.

Lumikko 22 AS  

Lumikko 22 AS