Page 1

HEAT POWER TR Diesel

BROSCHYR 2005 04/00

DIESELDRIVET VÄRMEAGGREGAT FÖR SLÄPVAGNAR OCH TRAILERS

SMÄCKERT DIESELDRIVET VÄRMEAGGREGAT LUMIKKO HEAT POWER TR värmeaggregat drivs av en dieselmotor med Start / Stop-automatik som regleras av en termostat. Skåpet värms upp till vald temperatur. När denna är uppnådd stannar dieselmotorn automatiskt och startas igen då temperaturen sjunkit ett antal grader. Vid full värmeeffekt producerar aggregatet 9,0 kW och en luftgenomströmning på 5.400 m3/h. Vid måttlig utomhuskyla räcker halv värmeeffekt som ger 3,0 kW och luftgenomströmning på hela 1.800 m3/h. Aggregatet kan även utrustas för el-drift, 400 V, och ger då en värmeeffekt på 4,0 kW. Aggregatets chassi är av varmförzinkat stål och skyddskåpan av slagtålig HDPE-plast.


TEKNISKA DATA Lumikko Heat Power TR: CHASSI OCH KAROSS: Chassi: Varmförzinkade stålrör Kaross: Förstärkt HDPE-plast, UV-skyddad Vibrationsdämpning: Dieselmotor och el-motor är fästa i ett särskilt chassi, som är vibrationsdämpat med gummi-stål-vibrationsdämpare. DIESELMOTOR Dieselmotor: Effekt: Kraftöverföring: Vikt: Bränsletank:

3-cylindrig Kubota 722 14 kW / 3600 r/min, SAE-J1349 Kilrem 74 kg 180 l tank

VÄRME Uppvärmning sker automatiskt, reglerat med en termostat som styr dieselmotorns Start / Stop-automatik. Luftmängd: 1 800 – 5 400 m3/h Värmeeffekt (kW) Full effekt

9,0

Halv effekt

3,0

El-drift

4,0

Effektiva fläktar sprider värmen jämnt i hela lastrummet. Dieselmotorn driver fläktarna med hjälp av kilrem. Genom en speciell teknik, som Lumikkos teknik er utvecklat, utnyttjas kylarvätskan i aggregatets dieselmotor. Kylarvätskan tvingas cirkulera genom en separat värmeväxlare inne i värmeenheten som avger värme-effekten (9 kW). SÄKERHETS- OCH ÖVERVAKNINGSUTRUSTNING - Oljetrycksvakt / stopp av motorn - Temperaturvakt för dieselmotorns kylvätska / stopp av motorn - Vakt för expansionskärlets vätskeyta / stopp av motorn - Automatsäkringar - Timräknare FUNKTIONSSTYRNINGAR - Termostaten styr funktionen av Start / Stop - Glöd- / startbrytare - Diesel / El-brytare - Start / Stop automatik - Oljetryckslampa - Lampa för laddning STANDARDUTRUSTNING - Batteri - Bränslefilter och –pump - Manöverpanel - Start- / stopautomatik - Bränsletank 180 l EXTRA UTRUSTNING - 12 V bränslevärmare - Motorvärmare 500 W / 230 V eller 230 W / 24 V - Elmotordrift 4,0 kW GARAN TI 12 månaders garanti som täcker originalreservdelar och arbete under normal arbetstid hos Lumikko-servicestation.

Street address: Kylmätie 1, Hyllykallio Post address: P.O.BOX 304, 60101 Seinäjoki FINLAND Telephone: +358 (0)6 420 4000, fax +358 (0)6 414 1921 Internet: www.lumikko.com

Heat Power TR  

Heat Power TR