Page 1

Reunions de grup

Gorka Carreras, Dídac Lírio, Cristina González, Ari González, Lluís López, Ramon Parnau, Aniol Pla-giribert i Anna Valls Direcció de Projectes I Francesc Font 11/06/09


Projecte AYOPI Data: 24 febrer 2009 Reunió nº : 1 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 13:55 Assistència Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: Malaltia: Gorka, Cristina i Ramon Classe: Aniol Temes a tractar durant la reunió: -

Definició dels continguts del projecte

-

Replantejar l’organigrama

-

Plantejament de la pantalla menú

-

Plantejament del logo de l’equip

-

Revisió de les tasques individuals en el grup

Conclusions extretes de la reunió S’ha donat una circumstància que no esperavem per tant no hem pogut decidir els continguts del projecte ni replantejar l’organigrama per falta de la meitat de membres del grup. Hem creat un document amb les tasques individuals de cada membre dins el grup i hem estructurat els apartats amb caps i ajudants.


Altres observacions Per a la propera reunió seria interessant que tothom hagués donat el vistiplau a l’organigrama de les tasques internes i, molt important, que cadascú porti la pantalla menú individual per a la creació de la pantalla menú en grup. Hora de finalització: 16:00h


Projecte AYOPI Data: 26 febrer 2009 Reunió nº: 2 Convocada per: Ari i Anna Hora d’inici: 13:00 Assistència Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: Malaltia: Ramón Parnau i Gorka Carreras Temes a tractar durant la reunió: -

Especificació dels continguts de la pantalla menú

-

Exposició d’algunes de les idees per la pantalla menú

Conclusions extretes de la reunió: A partir de les exposicions de les idees d’alguns membres del grup, s’han extret elements que poden ser interessants en la proposta de menú col·lectiu. En el cas de l’Ari, la seva idea és crear un llibre, on es mostrin en les dues pàgines que es veuran, els dos mons en que es divideix Ayopi (o continguts), que són els jocs i els contes. D’altra banda, en Dídac ha exposat la seva idea, que consisteix en una illa deserta, on els continguts estan repartits a través d’aquesta illa, de manera que l’usuari n’és el protagonista. Mitjançant aquestes dues exposicions, els elements que s’han trobat interessants són la possibilitat d’inserir un comptador per tal de donar més realisme a l’estona que passa l’usuari amb l’aplicació; l’addició d’un telescopi per mirar les estrelles, un vaixell que apareix pel mar, el qual porta diferents


novetats i, per últim, una presentació en forma de trencaclosques, que apareix mentre es carrega la pàgina d’Ayopi.

Altres observacions

Hora de finalització: 13:52


Projecte AYOPI Data: 30 febrer 2009 Reunió nº : 3 Convocada per: Dídac, Lluís, Ari i Anna Hora d’inici: 10:00 Assistència Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: Temes a tractar durant la reunió: -

Tancar el tema de la quedada de setmana santa

-

Visionat dels treballs de creativitat individual

-

Replantejar l’organigrama

-

Posada en comú de les pantalles menú individuals

-

Realització de la pantalla menú grupal

Conclusions extretes de la reunió Altres observacions Hora de finalització:


Projecte AYOPI Data: 3 de Març de 2009 Reunió nº : 4 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 9:45h Assistència Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: Temes a tractar durant la reunió: Minitutoria amb en Font pels dubtes del grup Creació de la proposta gràfica de pantalla principal Creació de l’organigrama Conclusions extretes de la reunió El grup ha pres la decisió que la pantalla principal estarà composada per diferents illes, cadascuna de les quals té un nom diferent (Tropical, Glaçó, Desert i Espurna). Cada illa tindrà els seus elements característics. De moment no està predeterminat el tipus de suport que utilitzarem; per tant, es crearan diferents tipus de pantalles, o bé amb tintes planes o bé fotografia. Pel que fa a l’organigrama, l’Anna ja s’ha encarregat de fer-lo, a partir de la determinació dels continguts de l’aplicació. Altres observacions Hora de finalització: 18:00h


Projecte AYOPI Data: 10 de Març 2009 Reunió nº : 5 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 13:30h Assistència Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: Temes a tractar durant la reunió: Parlar i Repartir les tasques de cada grup, i assignar una altre dia de reunió per a comprovar els resultats Conclusions extretes de la reunió (Word a part) Altres observacions Propera reunió Dilluns 23 de Març a les 13:30h. Reunió creativa a la Comacros el Dilluns 30 de Març. Hora de finalització: 14:00h


Projecte AYOPI Data: 23/03/09 Reunió nº: 6 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 13:30h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu:

............................................................................................................. Temes a tractar durant la reunió: -

Mostrar als altres membres del grup les creacions, experimentacions, docs, opinions, dubtes, suggerències, etc. de cada grup de treball.

-

Un cop extretes i escoltades totes les opinions, decidir aspectes claus de la pàgina web i repartir-nos la feina per grups de treball.

-

Decidir què portar per a la propera reunió.

Conclusions extretes de la reunió No hem fet els temes a tractar durant la reunió ( a l’Anna se li ha petat el disc dur, en Sito tenia que currar,...) i només hem parlat un moment, i hem decidit de quedar demà a la mateixa hora. També s’ha informat del canvi de càrrec d’ell i en Lluís, de com va la banda sonora,.... Altres observacions Estem a l’espera de saber si podrem quedar el dia 30 com era previst i si ens deixen anar a la Comacros. Hora de finalització 13:45h


Projecte AYOPI Data: 24/03/09 Reunió nº: 7 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 13:30h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: L’Aniol no ha pogut assistir a la reunió perquè tenia classe de Llenguatges de programació I Temes a tractar durant la reunió: Mostrar: -

Creacions individuals

-

Proves individuals, per grups de tasques

-

Decidir coses d’AYOPI

-

Veure exemples web/Vídeos

-

Més.

Conclusions extretes de la reunió En aquesta reunió s’han mostrar les fotografies realitzades per la Cristina, les quals es podran aprofitar per realitzar textures més endavant. Per part de l’Anna, tenim una sèrie de fotografies classificades en diferents categories: costa, gel, aigua, herba, mar, molsa, roques, sorra de platja i terra. Per part d’en Ramon, tenim una prèvia d’una presentació tridimensional pel projecte Ayopi, la qual ha estat renderitzada a una qualitat per ser visualitzada en qualsevol PC; tot i així, està previst fer-ho en alta resolució. En Gorka ha aportat un arxiu tridimensiona d’una possible illa, amb la qual ha aportat un


efecte tridimensional que pot servir-nos d’ajuda visual. Entre l’Ari, en Lluís i en Gorka han epxlicat quines van ser les conclusions que van obtenir de la reunió amb en Jordi Márquez. Per últim, en Dídac ha fet una recerca dels documents necessaris per tal de crear-nos com a associació i també ha cercat informació sobre els dominis. També ens ha informat que disposem de banda sonora pel projecte, aportant la partitura de la música per si s’han de fer modificacions o retocs. Altres observacions: S’ha assignat data per la següent reunió (veure el Google Groups i el Google Calendar), tot i que aquesta reunió pot suspendre’s en cas que dilluns 30 de Març hi hagi classe. De totes maneres, s’han assignat diferents tasques a cadascun dels membres del grup per continuar endavant el projecte. Hora de finalització: 14:30h


Projecte AYOPI Data: 30/03/09 Reunió nº: 8 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 13:30h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu:

............................................................................................................. Temes a tractar durant la reunió: -

Decidir finalment “format” de la web (Llibre desplegable, mòbil, conjunt, diferents móns per edats,...)

-

Dies de reunió setmana santa (decidits divendres)

Conclusions extretes de la reunió Hem fet les votacions corresponents, i els resultats han estat: •

Illes: 2 vots (Ari i Aniol)

Llibre desplegable:5 vots (Lluís, Cris, Dídac, Ramon i Anna)

Mòbil:1 vot (Gorka)

I segons les votacions, s’ha decidit tirar endavant la idea del desplegable. Un cop escollida la idea i parlada, s’ha quedat l’andemà, per així deixar un dia al mig per a pensar, i per a començar el guió. Altres observacions: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Hora de finalització: 14:00h


Projecte AYOPI Data: 31/03/09 Reunió nº: 09 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 11:30h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu:

............................................................................................................. Temes a tractar durant la reunió: -

Seguir creant el guió

Conclusions extretes de la reunió Hem decidit quina serà la proposta final del nostre projecte: (la majoria d’elles per votacions). Hi haurà 2 jocs i un conte per illa. Una balena serà el contacte. Amb 7 votacions a favor hem decidit que els jocs i els contes s’obriran amb un tràveling vertical en direcció cap a dalt. Amb 5 vots a favor hem decidit que els jocs tindran retorn al món principal. La musica de cada illa anirà bm relació amb el seu element: foc – percussió, vent – instruments de vent, desert – instruments de corda, glaçó – Xilofon. Hem tornat a quedar divendres per a decidir: La intro, els elements interactius (boto ajuda, boto contacte, iconografia concreta de cada illa, interactivitat dels elements de les illes, localitzador, sons dels elements; el guió tècnic, els storyboards, dins dels quals hi ha, introducció, moviment de la pàgina, moviment d’obertura del llibre complert, evolució accés als continguts, tornar dels continguts de l’illa.


Altres observacions: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Hora de finalització: 18:00h


Projecte AYOPI Data: 02/04/09 Reunió nº: 10 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 12:30h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu:

............................................................................................................. Temes a tractar durant la reunió: - Decidir les coses pendents Conclusions extretes de la reunió El botó ajuda existirà, apareixerà només als jocs i als contes, i serà amb una icona d’un mono (animal de la saviesa). El botó de contacte serà una balena (animal de la incògnita). I només apareixerà a la pàgina principal. La iconografia i la interactivitat dels elements de cada illa ja s’ha revisat i canviat i està penjat al gmail. El localitzador finalment serà una icona amb un cercle al centre referint-se a la illa on ens trobem, i amb tres illes petites al voltant, col·locades en forma de cercle, per a poder accedir fàcilment a les altres illes sense haver de passar d’una a l’altra. Aquest localitzador estarà col·locat a baix a la dreta, i només apareixerà a les illes, ni dins dels jocs/contes, ni dins la pantalla principal. Els sons dels elements (jocs/contes) tindran el mateix timbre, però diferent nota.


Altres observacions: La presentació final serà el dijous 28 de Maig, de 17:00h a 18:00h a la Comacros, i durarà uns 15 minuts aproximadament.

Hora de finalització: 14:00


Projecte AYOPI Data: 07/04/09 Reunió nº: 11 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 9:30h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: Cristina – Compromís familiar Temes a tractar durant la reunió: -

Seguir creant el guió

Conclusions extretes de la reunió S’ha creat quasi tot el guió literari (penjat al googlegroups), també el diagrama de flux (clàssic i versió Flash), els dibuixos de tots els storyboards, propostes gràfiques de les illes i els seus elements, i també, hem tancat la composició de les pantalles jocs, contes i crèdits. Hem decidit, per 6 vots a favor i 1 vot en contra, que la superfície de les illes serà la mateixa superfície que les pàgines del llibre, és a dir, que només es veurà mar a davant. També hem decidit que els nens podran decidir no escoltar la música de fons amb el botó de la icona d’una petxina a totes les pantalles. (petxina oberta: música sí(surten notes), petxina tancada: música no (no surten notes). A la tria d’elements han guanyat: -

Illa deserta (piràmides 4 vots, cactus 0 vots, magdalena 2 vots, illa normal 1 vot)

-

Illa espurna (volcà 5 vots, flam 1 vot, flama 0 vots, i illa normal 1 vot)


-

Illa glaçó (Copa gelat 2 vots, iceberg 4 vots, pop 0 vots, i illa normal 1 vot).

-

Illa tropical (Nenúfar 1 vot, flor 0 vots, tortuga 2 vots, i illa normal 4 vots)

Hem escanejat la diapositiva!

Altres observacions: Hem vist, que dividir-nos amb departaments, ens ha ajudat a treballar amb més eficiència. Hem après, que s’han de guardat bé els arxius. Hora de finalització: 19:30h


Projecte AYOPI Data: 09/04/09 Reunió nº: 12 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 9:30h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: En Lluís López només va poder assistir a la primera part de la reunió (des de les 9:30h fins a les 11:30h) per motius laborals. Temes a tractar durant la reunió: -

Escriure la intro

-

Tractament formal

-

Acabar Disseny gràfic pantalles i elements

-

Escollir Colors/paleta web

-

Explicació storyboards

-

Logline

-

Piching

-

Protocols diapo

Conclusions extretes de la reunió En aquesta reunió es va aplicar una estructura semblant de treball a la que es va aplicar en la reunió anterior: els 8 membres del grup ens vam dividir en grups de 2 (màxim 3) per tal d’augmentar l’efectivitat i el rendiment en el projecte. Entre l’Ari i en Lluís van dissenyar un logline provisional pel projecte, a


més de crear els protocols a seguir en l’escanneig d’una diapositiva. L’escanneig de la diapositiva va ser escanejada per l’Aniol. Pel que fa al tractament formal i a l’elecció de la paleta de colors que utilitzarem pel portal web, l’Anna i la Cris van ser les encarregades. El disseny dels storyboards ha estat fet per en Ramón i en Gorka, i amb l’ajuda de l’Ari han posat text a totes les vinyetes que formen cadascun dels storyboards Altres observacions:

Hora de finalització: 20.00h


Projecte AYOPI Data: 21/04/09 Reunió nº: 13 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 13:30h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu:

............................................................................................................. Temes a tractar durant la reunió: -

Decidir tasques individuals a fer fins a la presentació final (2 o 3 per cap)

-

Mirar preus i pressupostos cartró ploma i marxandatge i decidir-ho.

-

Logo / Pantalla principal (dibuixos definitius)

-

Pot diners

-

Intro

-

Música Aiopi

-

Reescriptura del guió (data?)

-

Manualitats?

-

Heli?

Conclusions extretes de la reunió

REUNIÓ POSPOSADA DIA 29/04/09 Altres observacions:


…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Hora de finalització:


Projecte AYOPI Data: 23/04/09 Reunió nº: 14 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 12:00h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu:

............................................................................................................. Temes a tractar durant la reunió: -

Mides web, vídeos,...

-

Programació de la web

-

Passos des del dibuix de la web

-

Problemes

-

Tasques a repartir

Conclusions extretes de la reunió Assumptes del dia: 3D optimitzat per a la web Passos des del dibuix a la web (3D) Dibuix Vectorització (Illustrator) Modelatge i il·luminació (3D Maya) Texturització elements disseny gràfic (Photoshop) Vídeo (After Effects/ Dr.) Compressió vídeo per integrar al Flash (After Effects/Compressor)


ƒ

Integrar multimèdia al Flash.

ƒ

Muntar-ho (Flash i HTML)

Problemes ƒ

Optimitzar el vídeo

ƒ

Posar un formulari a la web, Secció contactes

--Carregar Flash en nivells Animacions Preloader (vídeo) es va carregant i evolucioa el vídeo Formulari integrat al Flash (PhP, MySQL??) Jocs --Mides pàgina web Votacions: ƒ

800 x 600 ppp (4:3) (+ botó pantalla completa) > 5 vots

ƒ

1024 x 768 ppp > 1 vot

ƒ

950 x 768 > 1 vot

Finalment, 800 x 600 ppp, amb un botó per a veure-ho en pantalla completa. Contes, jocs, ... ƒ

Format panoràmic – extra panoràmic

ƒ

720 x 576 ppp

Vídeos

Per a la presentació ƒ

Només la pantalla principal i la intro

ƒ

Cap illa, ni joc, ni conte

ƒ

No localitzador

ƒ

Si moviment preloader cap als contes

(PDF a part - PD_090424_Tasques_Presentació_final_01)

Altres observacions: Hem demanat per anar a la Comacros, per a segon cop, i ens han dit que això no és possible. (pdf a part – PD_090424_Email_Tema_Comacros_01)


Haurem de buscar altres llocs per a fer reunions o anar a parlar amb en Font per a veure si ell i pot fer alguna cosa. Per a la propera reunió hem decidit que tothom inventi una història original per a la creació d’Aiopi, o sigui, per a la Intro, i en Dídac, en Ramon i l’Anna portaran pressupostos de cartró pluma.

Hora de finalització: 13:30h


Projecte AYOPI Data: 30/04/09 Reunió nº: 15 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 9:30h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: En Ramon no ha pogut assistir perquè estava malalt. I fins a les dues hem estat treballant tots, fins que per motius de feina o de classe l’Aniol, en Dídac i en Lluís han hagut de marxar. Conclusions extretes de la reunió -

Ens hem repartit la feina.

-

Hem separat els elements de les illes, els hem portat a imprimir, els hem retallat, els hem enganxat al cartó pluma i els hem pintat amb acuareles, afegint-hi també diferentes textures, com ara; herba, paper de plata, paper de film,... Llavors, en retallar-los i intentar muntar-los, hem descobert que haurem de trobar una altra eina, com ara una serra petita, per a tallar el cartó pluma amb les mides adients i de manera neta i pulida.

-

El cartró pluma serà aportat per en Dídac, d’aproximadament 1x1’5 m, i gruix de 3mm, ja que és més barat. En comprarem 4 fulles.

-

Del protocol hem omplert les fitxes dels documents videogràfics, hem triat definitivament el format de vídeo, i hem decidit que el format d’àudio serà AAC. La compressió encara està per decidir.


-

Hem definit la Intro, hem fet l’storyboard de la part de vídeo, i hem repartit la seva temporalitat.

-

Fent algunes proves amb paper i cartolina, hem escollit com serà l’estructura de les targetes de presentació, tot fent un esborrany del disseny, a l’espera de les proves d’impressió i del pressupost.

-

Hem decidit que cada grup haurà de tenir tota la feina feta pel piching, el divendres 15 de maig.

-

Hem creat una compta de correu del grup enfocada al contacte de persones externes al projectes. ( aiopi.cat@gmail.com - mot de pas: elsquatreelements )

-

Hem definit les tasques que relaitzarà cadascú al dia de la presentació (piching) a la Comacros: o Lluís, Ari i Dídac – PRESENTADORS o Anna – ORDINADOR o Gorka i Cris – ASAFATES TARGETES I GLOBUS o Aniol – IL.LUMINACIÓ I SO o Ramon – VÍDEO MAKING – OFF

I el material que necessitarem serà: Altaveus, una càmera i portàtils. -

S’ha canviat el cap de 3D pel de vídeo.

-

Hem decidit que el marxandatge seran nomès globus i targetes amb el logotip. I que el vestuari de la presentació sera uniforme per tots els membres del grup, texans i camiseta a decidir.

Altres observacions: A fer fins els dia 15 de Maig: (Urgent per el pròxim dia) -

Demanar HD Cam i material àudio (Dídac i Aniol)

-

Grabar Intro (Ari, Dídac i Aniol)

-

Grabar sons (Aniol)

-

Mescles BSO aiopi (Dídac)

-

Realitzar el guió del pitching (Tots, sobretot Ari)

-

Escanejar textures (Anna i Cris)


-

Animació Intro (Gorka i Ramon)

-

Anar a la impremta per les targetes (Cris, Anna i Gorka)

-

Portar cadascú l’ho de creativitat

-

Protocols de direcció (Lluís)

-

3D (Ramon i Gorka)

-

Maqueta (Impressió, enganxar, retallar i muntar) (Anna i Cris)

LA PROPERA REUNIÓ SERÀ DIMARTS DIA 5 DE MAIG A LES 13:30H. ÉS CONVENIENT QUE TOTHOM PORTI ALGUNA COSA FETA, PER A SEGUIR TREBALLANT-HI. Hora de finalització: 19.15hProjecte AYOPI Data: 05/05/2009 Reunió nº: 16 Convocada per: AIOPI Hora d’inici: 14:00 Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramon Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: En Lluís i en Dídac no han pogut assistir per malaltia. Temes a tractar durant la reunió: -

Reescriptura del guió literari i del tractament formal.

-

Redacció de l’informe de viabilitat.

-

Anar a la imprempta.

Conclusions extretes de la reunió S’ha decidit que pel piching es prepararan 100 targetes corporatives d’aiopi. Pel que fa a la viabilitat ens trobem amb una web fàcil de programar. Els únics entrebancs possibles són la optimització del vídeo i un formulari de contacte. Altres observacions: Cal destacar la poca dedicació per la major part dels membres del grup per la realització de tasques alienes al projecte. Hora de finalització: 18:00 h!


Projecte AYOPI Data: 12/05/09 Reunió nº: 17 Convocada per: AIOPI Hora d’inici: 14:00h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: L’Aniol Pla-Giribert no ha pogut assistir a aquesta reunió per motius d’horaris de classe, però en el descans de l’assignatura de Llenguatges de Programació ha aprofitat per interessar-se per la reunió. Temes a tractar durant la reunió: -

Visionat de les propostes de targetes de presentació

-

Revisió d’organigrama de tasques

-

Correcció de documents que s’han d’entregar

-

Reelaboració del documentalisme

Conclusions extretes de la reunió A partir de les proves que s’han realitzat dels diferents dissenys de targetes, hem estat valorant quina seria la millor opció a l’hora de realitzar-les. Estèticament, trobem que no ens agraden les cantonades tan marcades que queden en la targeta en la zona del plec; per aquest motiu, els membres del departament de disseny gràfic estan buscant alternatives per tal que això no succeeixi.


També hem redissenyat l’organigrama de tasques que es va crear el 2 de Març de 2009. Els canvis que s’han produït són: -

Coordinació •

-

En Lluís López ha passat a formar part d’ajudant de direcció

Producció •

En Ramon Parnau deixa el càrrec de cap de producció i el substitueix en Lluís López

En Dídac Lirio ja no és ajudant de direcció (per evitar sobrecàrrega de càrrecs)

-

Documentalisme •

Només estarà format pel càrrec de cap de documentalisme, ocupat per en Lluís López

-

Animació gràfica •

L’ari González deixa de ser ajudant del departament d’animació gràfica i serà substituïda per l’Aniol Pla-Giribert

-

Fotografia •

-

Aquest departament passa a tenir un nou ajudant: en Ramon Parnau

Realització videogràfica •

L’ari González deixa el càrrec de cap de realització videogràfica i serà substituïda per en Ramon Parnau

En Lluís López i la Crisitna González deixen de ser els ajudants d’aquest departament, ja que en Dídac Lirio i l’Aniol Pla-Giribert en seran els nous ajudants

-

Infografia •

L’Ari González deixa de ser l’encarregada de l’infografia gràcies a la substitució d’en Ramon Parnau

-

Àudio •

L’Anna Valls deixa de ser ajudant de so

Pel que fa al documentalisme que s’ha de tornar a entregar, l’Ari i en Lluís (amb la intervenció en certs moments d’en Gorka) seran els encarregats de dur-lo a terme, ja que aquest apartat el tenen suspès dels grups anteriors dels que han sigut membres (FG6 i J3FA).


Altres observacions: S’està plantejant la possibilitat de crear un nou departament, que seria el departament de màrqueting, ja que últimament s’està parlant molt del disseny de targetes i de la compra de material per utilitzar-lo com a màrqueting del projecte en la presentació del 18 de juny. En el cas que es crees aquest departament, en Dídac Lirio en seria el cap del departament, amb l’ajuda de l’Anna Valls i la Cristina González

Hora de finalització: 17.00h


Projecte AYOPI Data: 15/05/09 Reunió nº: 18 Convocada per: AYOPI Hora d’inici: 11:00 h Conclusions extretes de la reunió Avui no teníem cap reunió concertada, però hem fet una mini-reunió a l’hora del pati amb els que érem a classe. Hem parlat del tema que va ocórrer ahir a classe, ja que no tots hi érem, de les hores de les tutories, dels malentesos per l’hora, ... finalment, serà: Dia 28/05/09 a les 11:30h Dia 11/06/09 a les 11:30h ( i no pot faltar cap membre del grup, si no és que està malalt, perquè sinó en Font no ens farà la tutoria) Desprès hem repassat la llista que havíem previst de coses a fer fins el 15 de maig. Les coses a fer, a partir del dia 30 d’abril, escrites a la reunió número 15, i que s’havien d’anar fent són: (les marcades amb groc eren les més urgents)i les respostes d’avui són en negre. -

Demanar HD Cam i material àudio (Dídac i Aniol) No queden cap HD Cam disponible per aquest cap de setmana, per tant, s’ha demanat una càmera normal. L’Aniol ha demanat un gravador per els sons.

-

Gravar Intro (Ari, Dídac i Aniol) Serà aquest dissabte al matí, i hi aniran: Ari, Gorka i Aniol

-

Gravar sons (Aniol)

-

Mescles BSO aiopi (Dídac)

-

Realitzar el guió del pitching (Tots, sobretot Ari) Hem decidit que crear el guió del pitching serà una feina conjunta de grup, intentarem quedar el dimecres, o demanar-li a en Font per fer treball de grup la segona hora de classe, ja que sinó no trobem dies entre setmana que puguem quedar tots junts.


-

Escanejar textures (Anna i Cris) Està fet. Aquest dimarts quedarem per aplicar-les.

-

Animació Intro (Gorka i Ramon) S’han fet algunes proves.

-

Anar a la impremta per les targetes (Cris, Anna i Gorka) S’hi ha anat durant tota la setmana per a fer proves i per a calcular els pressupostos. Està en una reunió a part dels de DG.

-

Portar cadascú l’ho de creativitat

-

Protocols de direcció (Lluís) Fet.

-

3D (Ramon i Gorka)

-

Maqueta (Impressió, enganxar, retallar i muntar) (Anna i Cris) S’ha mirat diferents preus a diferents llocs, i mides de cartolines. Segurament es compraran a l’Abacus i seran de mides de 500 x 650 cm.

També, tot i que es va decidir fa alguns dies, vam decidir que tots els membres dels grup, per al bon funcionament coma equip, i per a tirar endavant el nostre projecte i no quedar-nos a la meitat, a totes les reunions conjuntes i importants de grup, ningú podrà fer altra feina que relacionada amb el projecte Aiopi. Perquè sinó, tothom té altra feina i ningú acaba fent res d’Aiopi.

Altres observacions: Per qui no hagi pogut assistir a la reunió, el dilluns o dimarts que ve, els de disseny gràfic, o qualsevol altre membre del grup que vulgui, portarà un disseny, diferent, però seguint l’estil de les targetes passades i amb la mateixa estructura, per a decidir definitivament les targetes finals i portar-les a la impremta. També, els de documentalisme i els de DG han quedat dimarts 19 a partir de les 14:00h aprox. per avançar feina.


Projecte AIOPI Data: 19 de Maig de 2009 Reunió nº: 19 Convocada per: Grup Aiopi Hora d’inici: 14:00 Assistència Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu: Temes a tractar durant la reunió: -

Nombre de targetes que s’han de fer? Quin disseny serà el definitiu?

-

Quants € per cap s’han de posar per tal de cobrir tots les despeses? Calcular el preu per cobrir les despeses també de les cartolines i la cola per fer la maqueta

-

Quins productes hi ha de màrqueting?

Conclusions extretes de la reunió: Hem decidit que per saber la quantitat aproximada d’articles de màrqueting necessitarem parlar amb en Font per a que ens informi. Pel que fa als articles de màrqueting, hem trobat les següents propostes: -

Samarretes  2 de cada color (blau, vermell, verd i groc)  l’Ari s’encarrega de mirar-ho  Pals dels globus (5 cèntims per unitat) + globus a part (falta mirar els preus)

Tot i així, hem posposat el tema econòmic per dijous,


Coses que s’han de portar fetes dijous -

Preparar la taula de valoració per passar-la a tots els membres del grup, de manera que tots tinguem els mateixos paràmetres a l’hora d’avaluar

-

Cadascun dels membres portar una selecció de 20 arxius de creativitat

-

Acabar la pantalla de manualitats per incorporar-la al guió

Altres observacions

Hora de finalització: 15:30


Projecte AYOPI Data: 21/05/09 Reunió nº: 20 Convocada per: AIOPI Hora d’inici: 12:00h Assistència: Gorka Carreras Ari González Cristina González Dídac Lirio Lluís López Ramón Parnau Aniol Pla-Giribert Anna Valls En cas de falta d’assistència, indicar motiu:

............................................................................................................. Temes a tractar durant la reunió: -

Com presentarem el pitching, i alhora triar el material que utilitzarem.

-

Fer una taula de avaluació.

-

Ensenyar i passar les fotografies de textures al ordinador.

-

Fotos Dídac.

-

Comentar el preu de les samarretes.

-

Decidir la quantitat de diners que hem de dipositar cadascú.

-

Parlar sobre el informe de viabilitat.

-

Qui farà la introducció?

-

Aplicar els sons.

-

Acabar de fixar la BSO.

-

Creativitat individual.

Conclusions extretes de la reunió La presentació del nostre projecte començarà ambientada per sons. Tot seguit, mentre aquests disminueixen progressivament fins a sentir-se molt poc, es veurà una petita animació, la qual presentarà el logo ‘AIOPI. Seguidament en


Dídac, l’Ari i en Lluís explicaran el pitching i projectarem el vídeo de la introducció, aquí els sons d’ambient no es sentiran, perquè els haurem fet desaparèixer. Un cop acabat aquest apartat, es resumirà el què s’ha dit anteriorment, tot ressaltant els punts més forts. Mentre es tornen a sentir els sons, en Gorka i la Cris repartiran les targetes, i un cop acabat, aniran a l’escenari, tot recollint a l’Anna, a l’Aniol i en Ramon. Finalment ens presentarem com equip o grup d’AIOPI, sense anomenar els nostres noms. Encara estar per decidir si després de la frase: hi això és tot, o alguna cosa semblant, petem un globus de grans dimensions.

L’Ari, en Dídac i en Lluís, hauran de quedar per desenvolupar el guió que dirà cadascú d’ells. ƒ

Què és aiopi?

ƒ

Per a què és essencial?

ƒ

L’objectiu del projecte.

ƒ

Com seria la Interfície?

ƒ

Etc.

Després d’estar-nos molta estona trencant-nos el cap per decidir un Eslogan per AIOPI, s’ha triat el de: tots plegats! La introducció serà produïda per l’Aniol i l’Ari. S’han de buscar més sons, per l’ambientació de la pàgina web i per la presentació final. El logo de les samarretes pregunat a Santa Coloma surt per a 10€/u. Per altre banda, a Olot i fetes amb transfer, creiem que pot sortir més econòmic, per aquest motiu li preguntarem en Manel Caro quina és la sortida més fàcil que hem d’agafar. El final s’ha decidit que a darrera de la samarreta no hi haurà res escrit, i a davant, hi projectarem AIOPI.cat. (AIOPI amb la lletra del logo i .cat amb la lletra Little Days, totes dues de color blanc).


Altres observacions: El dilluns dia 25 tots haurem de portar 10€, a més a més dels 20 arxius individuals de creativitat. Hem parlat amb en Font i ens ha dit que per el marxandatge no calen fer coses per a nens, que parli d’ells però que ha d’estar més dirigit de cara als productors, per tan ens quedem amb la idea de les targetes. A més a més ens ha donat una idea molt interessant, ambientar la sala amb bombolles de colors. Amb un altre projector, volem ambientar l’entorn amb onades abstractes de colors.

Hora de finalització: 18:00

Reunions de grup  

Reunions de grup

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you