Page 1

Memòria del projecte

Gorka Carreras, Dídac Lírio, Cristina González, Ari González, Lluís López, Ramon Parnau, Aniol Pla-giribert i Anna Valls Direcció de Projectes I Francesc Font 11/06/09


ÍNDEX

1. Descripció del projecte 1.1 Objectius i justificació 1.2 Descripció 1.3 Usuaris 1.4 Usabilitat 2. Objectius del projecte 3. Anàlisi de continguts 1.1 Jocs 1.2 Contes 1.3 Manualitats 1.4 Infromació sobre nosaltres 4. Organigrama 5. Plantejament formal 6. Especificacions tècniques

Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font


1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 1.1 OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ L’objectiu principal d’Aiopi és oferir als usuaris diferents jocs, contes i manualitats per a entretenir els usuaris alhora que aprenen diferents temàtiques i valors. Aiopi destaca en el sector de la web per l’infant ja que ofereix una interfície original i innovadora, molt intuïtiva que fa que els usuaris la sentin com a seva. L’eina que volem oferir va més enllà de ser un recurs per a repassar els temes tractats a l’escola. El que oferim és un espai de diversió on els usuaris podran trobar-hi des de jocs lúdics a contes que transmetran diferents valors socials com l’amistat i la sinceritat.

1.2 DESCRIPCIÓ El nostre projecte consisteix en la creació d’un espai web, orientat a usuaris de 3 a 6 anys aproximadament, així com a pares i professors que vulguin acompanyar els nens en la tasca de l’aprenentatge. Aiopi és una gran eina de reforç per als professors i pares i un extraordinari món imaginari de diversió per als nens. Mitjançant una petita animació accedirem al menú principal on es troben quatre illes dins un conte (pop-up), d’entre més elements com el cas d’una balena. En clicar en cadascuna d’aquestes illes s’accedirà a ella amb una animació en què es passa pàgina del llibre on estan situades les illes, de manera que aquesta quedarà a primer pla, mostrant alhora els elements que conté, que alguns d’aquests seran els enllaços als continguts principals de la nostra web, ja siguin jocs, contes i documents videogràfics que explicaran manualitats.

Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font


1.3 USUARIS La nostra web està pensada per a nens i nenes d’edats compreses entre els 3 i els 6 anys; aquest és el nostre públic principal. Però per altra banda, també és una eina útil per a professors i per a pares, ja que els pot ajudar a seguir la tasca d’ensenyament dels nens. Tot i que l’idioma principal de l’aplicació és el català, intentarem adaptar el contingut per tal que sigui el màxim audiovisual i sobretot induïble. Els continguts i el disseny de la web tindran la consideració que també existeix un usuari indirecte comprès en l’edat adulta i amb relació amb els infants.

1.4 USABILITAT El principal que volem aconseguir amb el projecte pel que fa al tema de la usabilitat és crear un espai on el nen es pugui moure intuïtivament sense l’ajuda de fragments de text. Per aquest motiu els elements representatius de cada àncora hauran de ser força senzills i se n’haurà de captar ràpidament la metàfora. En aquest sentit, hem buscat elements que es puguin relacionar fàcilment amb els continguts als quals ens dirigeixen ja que seran molt més fàcils de recordar. Malgrat tot, aclarir que el principal és que el nen conegui a l’hora que va descobrint, és a dir, el nen no entra en una pàgina web on se’l condueix a diferents jocs, contes i manualitats, sinó que va descobrint per si sol que fa cada element i quines possibilitats té d’interacció.

Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font


2. OBJECTIUS DEL PROJECTE Els objectius principals del nostre projecte són crear un espai web per a cobrir una necessitat bastant desatesa en el mercat, com són les webs per a nens d’edats compreses entre 3 i 6 anys. Altres objectius secundaris, però no menys importants són: - Ensenyar valors com l’amistat i el respecte mitjançant els jocs i els contes. - Demostrar que els jocs i Internet són una bona metodologia per aprendre. - Fer que els nens passin una bona estona. - Aconseguir crear un espai propi, un món imaginari personal i pragmàtic. - Crear una interfície atractiva per despertar sensacions i inquietuds en els nens - Enfortir la unitat familiar, a través dels vídeos de manualitats en què els pares hauran d’ajudar els nens - Aportar informació per als pares/tutors - Oferir una eina de reforç per als professors per a que disposin d’una eina pràctica on aplicar els coneixements que inculquen als nens

Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font


3. ANÀLISI DE CONTINGUTS 1.1 JOCS Els jocs que afegirem a la nostra pàgina web estaran escampats per les diferents illes i s’accedirà a ells a través d’unes icones que, metafòricament, es relacionaran amb el jocs. D’entre tots els jocs, en podem distingir diferents categories, que ens serveixen per a ordenar una mica els continguts i per a compensar una mica la diversió amb l’aprenentatge. Amb això ens trobem amb jocs simplement lúdics, com serien jocs de curses, de punteria, de rapidesa, etc. Però també hi haurà jocs que reforçaran els temes tractats a l’escola, com jocs de matemàtiques, de llengua, de música, etc. I també hi haurà jocs que potenicaran aspectes com la memòria, l’agilitat mental, etc.

1.2 CONTES Tots els contes que afegirem a la pàgina web tindran un component en comú, i és que aportaran algun valor en el nen, és a dir, ens basarem molt en faules i en contes educatius. Els nens podran percebre aquests contes de tres maneres diferents: per una banda, els podran llegir, en lletra de pal o en lletra lligada per a aquells més atrevits, també el podran escoltar a través d’una locució o fins i tot, en podran veure una animació que il·lustrarà el conte.

Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font


1.3 MANUALITATS La pàgina web tindrà un apartat en vídeo en que presentarem diferents manualitats que els nens poden realitzar i que els poden servir per a aprendre i passar una bona estona. En aquest apartat és en el que els nens necessitaran més ajuda dels pares, ja que aquests els hauran de proporcionar el material i fins i tot en algun moment els hauran d’ajudar a retallar, enganxar, etc. El que volem potenciar en aquesta part és que els nens també vegin des de petits que hi ha molta cosa a fer també fora de l’ordinador i que no necessàriament s’ha de buscar la diversió en ordinadors ni videoconsoles.

1.4 INFROMACIÓ SOBRE NOSALTRES En aquest apartat, al qual s’accedirà únicament des de la pantalla menú, a través de la icona d’una balena, hi posarem informació sobre nosaltres i hi afegirem un formulari per a que, qualsevol que ho vulgui, ens pugui enviar algun correu amb alguna suggerència o qualsevol comentari que vulgui fer.

Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font


4. ORGANIGRAMA

Saltar si

Menú

Illa Espurna Illa Tropical

Jocs

Illa Desert

Crèdits

Contes Manualitats

Illa Glaçó Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font

Introducció no


5. PLANTEJAMENT FORMAL

A l’inici de la pàgina web hi haurà una introducció que mostrarà la història resumida del món en el qual s’endinsarà el nen i que mostrarà també una mica com és la navegació per aquest món. Hi haurà la opció de saltar-se la introducció si és que ja se sap com funciona la web. Una animació ens introduïrà al menú principal que consistirà en quatre illes que es veuen des de lluny, les quals representaran cadascuna un element diferent; ja sigui, foc, terra, aigua i vent. A part d’aquests quatre botons també hi haurà una balena, que serà el botó que portarà a la informació sobre nosaltres. A partir de cada illa, clicant sobre ella, podrem accedir de més a prop a ella i veure quins són els continguts que ens ofereix i també quins són els continguts dinàmics que augmenten la interactivitat entre el nen i el món imaginari que creem.

Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font


S’ha de comentar que ens trobem dins un llibre desplegable, i que per tant, per anar a una illa en concret després d’haver-la clicat en el menú principal o en el secundari (que apareixerà al mar de cadascuna de les illes) es produirà una animació d’obertura d’una nova pàgina del llibre a l’estil “pop-up”. Pel que fa als continguts, és a dir, jocs, contes i animacions, aquests es trobaran esparcits per les illes i s’accedirà a ells a través d’unes icones que il·lustraran metafòricament els continguts als quals es refereixen. Un cop haguem clicat a sobre un ancoratge, es desplegarà des del fons, al mateix estil “pop-up”, una pestanyeta que s’anirà obrint a mesura que el contingut es vagi carregant i que acabarà d’estar desplegada en una peça grossa que farà de contenidor del contingut. En aquest moment, es farà un breu moviment de càmera, pujant cap a dalt i deixant enrere el llibre amb l’illa i els elements que la componen. Aquest funcionament és el mateix en cadascuna de les illes i per a cadascun dels continguts, però canviarà l’ambientació d’aquesta pantalla segons ens trobem en una illa o en una altra i segons quin sigui el contingut que presenta. També és interessant comentar que, des del menú principal es pot accedir a l’apartat que proporciona informació sobre nosaltres, com he dit abans, a través d’una balena. Bé doncs, el que es produeix en aquest moment és un abandó del llibre, és a dir, en clicar la balena aquesta marxa pel costat dret, sortint del llibre, per entendre-ho, i se’n va cap a mar obert, on trobarà vuit vaixells amb els membres del grup.

Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font


6. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES La nostra web tindrà un manteniment rutinari pel que fa a les estadístiques de funcionament. Pel que fa als continguts (jocs, contes...) no necessitaran cap manteniment perquè no s’actualitzaran. Si el projecte funciona segurament ens plantejarem extendre aquesta secció. Els patrocinis de la web, en tot cas, podríen estar sotmesos a un control més exhaustiu.

Gorka C, Cris G, Ari G, Dídac L, Lluís L, Ramon P, Aniol P, Anna V Memòria de l’aplicació “Aiopi” / Direcció de Projectes I - Francesc Font

Memòria  
Memòria  

Memòria del treball

Advertisement