Page 1

7. máj 2013

Ročník XXXVIII.

Cena 0,30 €

Číslo 18

Ľubovnianske noviny

+ TV program

Vzácnu monštranciu z kostola sv. Mikuláša vystavili v hradnej kaplnke

Saxofonová súťaž prvýkrát s Českou republikou

Mladí sa pokúšali o zloženie obrazu z vrnáčikov

1.

3.

7.

Čierna skládka sa upratuje Neuveriteľnému „bordelu“, ktorý roky špatil svah za garážami pri kotolni K3, je koniec. Začiatkom mája tam totiž Mesto začalo likvidovať nelegálnu skládku, čím spravilo prvý krok k tomu, aby čierny vred zo svojej tváre postupne vytlačilo. A neskôr i definitívne zmazalo.

„V minulosti sa tu navážal stavebný odpad za účelom vytvorenia podmienok na výstavbu garáží. Nedisciplinovaní občania tam však vysypávali aj zmesový komunálny odpad,“ odkryl pozadie vzniku takmer 30-ročného problému Miroslav Pristáš z MsÚ. Ako poznamenal, vďaka arogancii ľudí tak vznikla najväčšia nelegálna skládka v Starej Ľubovni, na odstraňovaní ktorej sa bude podieľať minimálne desať ľudí denne. „Najskôr tie smeti vyzbierajú ručne, čo je veľmi namáhavá, ale i nebezpečná práca. Po ich vyvezení potom pravdepodobne prekryjeme niektoré časti svahu zeminou,“ opísal 1. etapu prác M. Pristáš. Rekultivácia oblasti, kto-

„Je to nebezpečná robota. Sú tam porozbíjané sklá, zdochliny, musíme robiť opatrne, aby sa nestal úraz,“ uviedol Ladislav Čureja z partie chlapov, ktorí len za jediný deň vyzbierali túto kopu odpadu. rá mesto vyjde na minimálne 3000 €, by mala prebehnúť do konca júna t.r. Teda do termínu, ktorý samospráve určil Obvodný úrad životného prostre-

dia. V prípade, že by ho z objektívnych príčin (napr. počasie) nestihla, musí ju bezpodmienečne ukončiť do ďalších 30-tich dní.

n ZÁBRANY I KAMERA O nutnosti odstránenia nelegálnej skládky hovorili na poslednom MsZ aj občianski aktivisti. Tí upozorňovali, že za

tie roky sa tam nazhromaždilo až neskutočné množstvo smetí – čo sa objemu i rozmanitosti týka. „Našiel som tam chemikálie,

lieky, autobatérie... Je preto veľký predpoklad, že látky, ktoré sa tam nachádzajú, pôsobia negatívne na zdravie obyvateľov,“ uviedol pred poslancami Slavomír Strakula. Ako ďalej pokračoval, skládka je riziková hlavne kvôli možnosti šírenia hlodavcov, chorôb a zápachu. „Taktiež sa v jej tesnej blízkosti nachádza prameň a potok, ktorý potom, znečistený, odteká do rieky Poprad,“ dodal ešte signatár petície Za dôkladné odstránenie čiernej skládky, pod ktorú sa zatiaľ podpísalo 400 obyvateľov mesta. Tí pritom nesúhlasia iba s navozením zeminy. Žiadajú tiež zabezpečiť oblasť tak, aby tam nedochádzalo k ďalšiemu hromadeniu odpadu a tiež k úniku škodlivých látok do ovzdušia, vôd a okolia. Čo by sa však, podľa M. Pristáša, už nemalo stávať. „Uvažujeme nad postavením mechanických zábran, možno aj strážnou službou cez pracovníkov menších obecných služieb. Ale hlavne - chceli by sme tam umiestniť kameru, pretože bez nej sa asi ďalej nepohneme,“ povedal referent na úseku živ. prostredia MsÚ. Ako totiž poznamenal, vďaka nej by potom vedeli sledovať každý pohyb, ktorý by sa v tejto lokalite dial. „Pokiaľ by sa nám to podarilo, na 99 percent by sme problém s čiernou skládkou vyriešili na veľmi dlhú dobu. A verím, že definitívne.“ Text a foto (mv)

Brána hradu Ľubovňa je po 5. máji otvorená aj oficiálne

Staroľubovniansky hrad uplynulú nedeľu už po niekoľkýkrát otvoril bránu verejnosti a sprístupnil návštevníkom niekoľko expozícií. Najväčším lákadlom pre ľudí boli aj tohto roku korunovačné klenoty, ale hlavne novoreštaurovaná časť oltára Panny Márie v hradnej kaplnke sv. Michala Archanjela.

9 771338 034005

19

„K reštaurovaniu oltára som pristupovala s veľkou pokorou, tak, ako ku každému dielu, no práve tento oltár mi bol veľmi blízky,“ povedala už Dana Siváňová (na fotografii hore). Na

oltári nachádzajúcom sa vpravo v hradnej kaplnke bolo nutné vykonať niekoľko zložitých úprav. „Zadná strana bola hrubo zanesená voskom, ktorý sme museli odstraňovať veľmi opatrne a pomaly, aby sa neuvoľňovala maľba. Čistenie prednej strany bolo tiež veľmi zložité,“ dodala odborníčka. Práca sa D. Siváňovej podarila dokonale, čo potvrdilo aj niekoľko návštevníkov, ktorí jej dielo nadšene obdivovali. Mnohí ale obdivovali aj poľské korunovačné klenoty, ktorých repliky v roku 2010 vyro-

bil Józef Walczyk a obdiv vzbu- nov Spiša a Sokoliarov sv. BaHrad, ktorý sa minulý rok dzovalo aj sakrálne dielo nevyvona. Zaujala aj ukážka prá- tešil veľkému záujmu aj vďace kováča. ka zrekonštruovanému renečísliteľnej historickej hodnoty - neskorogotická monštrancia Hrad a skanzen má ako sančnému palácu a zaznamezo 16. storočia. Tú v roku 2011 vždy pripravené novinky nal 13 percentný nárast (120 tizachránili tunajší farníci v hona rok 2013. Okrem tradič- síc platiacich návštevníkov), dine dvanástej a spolu s bývaných kultúrnych podujatí bude sprístupnený 16. mája aj bude sprístupnená ďalšia nevidiacim. „Sme jediné múzelým dekanom sa postarali o jej rekonštrukciu. Vzácne dienová expozícia. „Bude um, ktoré bude mať sprístuplo bude vystavené na hrasa venovať kolekcii 44 nený pre nevidiacich okrem de celú novú letnú sezónu. jedinečným trámom- skanzenu aj hrad,“ dodal ria-tragarom, ktoré má diteľ múzea, ktorý verí, že tenĽudia, ktorí sa rozhodli navštíviť hrad Ľubovnianske múze- to rok bude priať návštevnosti a um vo svojej zbierke múzejníci sa priblížia k číslam, v túto slnečnú nedeľu, si okrem expozícií mohli ako jediné na Sloven- ktoré dosahovali v roku 2008 až pozrieť aj vystúpenia skusku,“ dodal riaditeľ Da- 140 tisíc históriechtivých. libor Mikulík. Text a foto (Ľ.Š.) piny historického šermu Pá-


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

2

strana

7. máj 2013 ĽN č. 18

SPRAVODAJSTVO / PUBLICISTIKA

Májová tradícia Stavanie tzv. májov je už niekoľko storočí starý zvyk, ktorý ľudia stále zachovávajú. Mladý smrekový alebo jedľový stromček už odpradávna symbolizuje príchod jari po zime. Niekoľko májov, na ktoré sú dievčatá určite patrične hrdé, nájdeme aj v Starej Ľubovni. Kedysi nebolo bežné, že sa tieto stromčeky stavali v mestách, no dnes už na tom, či je to v meste alebo v dedine, nezáleží. Jeden takýto „máj“ sa rozhodli postaviť aj študenti Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. Chceli presvedčiť starších a  aj svojich učiteľov o tom, že im na tejto tradícií záleží. Strom vysoký niekoľko metrov ozdobili študentky pestrofarebnou stuhou, zahrali na akordeóne a rozpútali dobrú náladu medzi všetkými. Študenti ostali prekvapení, keď sa do spevu pridal zástupca školy a  riaditeľka s  kolegyňami ukázali niekoľko tanečných variácií. Na pôde školy sa stavanie mája uskutočnilo prvýkrát, no žiakom, učiteľom a aj okoloidúcim sa to veľmi páčilo.

n Z histórie Korene stavania vyzdobených stromov siahajú až do roku 1250. Stavali sa ľuďom v meste, ktorí zastávali poprednú pozíciu. Bežní občania chceli odlíšiť úradníkov a vyššie postavených tým, že im na znak úcty stavali práve tieto „máje“. Časom si však uvedomili, čo pre spoločnosť znamenajú ženy a začali si ich uctievať podobným spôsobom. Tento zvyk neskôr prerástol až do tradície stavania stromov takým dievčatám, ktoré sa pripravovali na vydaj. V  niektorých dedinách dokonca na základe postaveného tzv. mája a  sľubu lásky uznávali právoplatnosť manželstva. Nie vždy to bolo tak, že sa venovali len obľúbeným ľuďom. „Suchár“ako ich nazývali v minulosti, sa staval tým, ktorí nepatrili medzi obľúbených. Text a foto (Ľ.Š.)

Obyvatelia túžia po ihriskách

Nie je nijakým tajomstvom, že v Starej Ľubovni chýbajú poriadne detské ihriská ako soľ. Dôkaz o tom, že mladé rodinky s deťmi túžia po moderných detských „parčíkoch“, poskytuje už druhý rok detské ihrisko v parku gen. Štefánika pred Poštou. V prípade priaznivého počasia je tam doslova hlava na hlave. Chodia naň aj ľudia zo sídliska Západ. Privítali by však, keby sa podobné vybudovali aj pri ich bytovkách. Niektorí už aj podpisujú petíciu. „Vieme o tom, máme tu petíciu obyvateľov z blokov B,D,E,F a  G sídliska Západ, ktorí chcú mať medzi blokmi D, E, F a G volejbalové a nohejbalové ihrisko,“ vyjadril sa k aktuálnej žiadosti obyvateľov mesta prednos-

ta MsÚ Rudolf Žiak. Staroľubovňania v tomto prípade operujú tým, že by išlo iba o rekonštrukciu pôvodného ihriska. „Je tu už vybudovaná pôvodná betónová plocha, obrubníky, osadené dva metrové stĺpiky na sieť pre volejbal a tenis, čo by znamenalo znížené náklady na výstavbu,“ uvádza sa v žiadosti občanov, ktorí navrhujú v danej lokalite (na fotografii) inštalovať oplotenie, stĺpiky pre volejbal, bedmintonovú sieť, dva koše na basketbal i bránky pre futbalistov. Takýchto socialistických ihriskových torz je však v meste viac a radnica zatiaľ nevie, do ktorých plôch sa pustí tento rok. „Urobili sme si obhliadku priestorov medzi blokmi na sídlisku. Vychádzame pritom aj z dokumentu z roku 2008 k revitalizácii ihrísk.

Osobne som si tiež prešiel naše najväčšie sídlisko a vidieť, že je toho veľa, čo nám chýba. Či už ide o nedostatok lavičiek, pieskovísk a športových zariadení,“ dodal k  stavu prednosta MsÚ. Ako doplnil, radnica si musí určiť, kde prioritne zainvestuje. Požiadaviek je totiž veľa a peňazí málo. Poslanci schválili pre rok 2013 v  Rozvojovom programe iba 17 tisíc eur. „Nejaké časti zariadení pre detské ihriská pripravuje naša spoločnosť Ekos, ale chceme kompletne riešiť každý priestor medzi bytovkami a  dohodnúť, ktorý sa bude vybavovať prednostne. Tam, kde už je nejaká plocha, či už betónová alebo antuková, tam plánujeme osadiť koše na basketbal alebo stĺpy na volejbal a nohejbal. Chceme ale ob-

noviť, samozrejme, aj pieskoviská, lavičky... Niekde treba opraviť chodníky. Ale to všetko je závislé od finančných možností. Keď sa bude priaznivo napĺňať príjmová časť rozpočtu, tak veríme, že aj poslanci navýšia pôvodnú čiastku určenú pre ihriská v meste,“ zhrnul prednosta MsÚ. Staroľubovňania tak nateraz musia byť trpezliví, kým radnica nevytypuje lokality. Vôbec nie je isté, či sa vyhovie aj obyvateľom, ktorí podpisujú petíciu. Rovnako totiž radní musia prihliadať aj na to, že podobných petícií, resp. požiadaviek bude viac a riešiť musia aj opačné podnety, ktoré sa tiež kopia. A síce od tých, ktorým v blízkosti blokov prekáža hluk športujúcej mládeže. Hlavne vo večerných hodinách. Text (hm), foto (mv)

Objavené v ľubovnianskom archíve (4)

Téma sociálnych nepokojov je práve v týchto májových dňoch aktuálna. Veď už oddávna existuje túžba človeka po lepšom živote, kde za svoju prácu dostane adekvátnu plácu. Je to v podstate večný vzťah medzi objednávateľom a realizátorom, alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Záleží len na tom, či sa na obidvoch stranách nachádzajú normálni a slušní ľudia. Už od čias socializmu sme zvyknutí hľadieť negatívne na tých, ktorí ľudí zamestnávajú a  sociálne cítiť s  tými slabšími - zamestnancami. No, ak by nebolo tých prvých, tak tí druhí by boli totálne bez príjmu. Preto, ak niekto poriadne (zdôrazňujeme slovo poriadne) odvedie svoju prácu, mal by za ňu dostať aj dohodnutú plácu. Žiaľ, u nás v tzv. divokom kapitalizme je viac prí- padov, kedy zamestnávateľ doslova zneužíva postavenie svojich zamestnancov a  deje sa tu až bezbrehé vykorisťovanie. Nepochopiteľným je fakt, že väčšina terajších zamestnávateľov tvorila v  čase socializmu elitu členskej základne komunistickej strany, ktorej ideológia vychádzala z  „Manifestu komunistickej strany.“ Marx a Engels v tejto brožúre už v roku 1848 prvýkrát pomenovali a vysvetlili,

Pohľad na cestu do Novej Ľubovne zo začiatku 40. rokov min. storočia, kde bola kedysi píla.

čo znamená vykorisťovanie človeka človekom.

Sociálne nepokoje a rebelka

500 Slovenských korún sa im málilo

Poďme ale naspäť do Starej Ľubovne, kde sa v marci roku 1941 schyľovalo k štrajku robotníkov firmy „Dobrovoľný.“ Táto spoločnosť prevádzkovala pílu a elektráreň patriacu mestu. Ako sme sa dozvedeli z  hlásenia žandárskej stanice, zamestnanci na píle sa už od októbra roku 1940 sťažovali na nízku mzdu. V hlásení sa uvádza: „Robotníci sú nespokojní so mzdami jednak preto, že všetky predmety potrebujúce v domácnosti sa zdražili a jednak tiež z čítania novín, kde čas od času sú upravované mzdy/platy tých-ktorých robotníkov-zamestnancov.“ Ďalej sme sa tu dozvedeli, že hodinová mzda robotníka na píle bola v rozmedzí 2,20 - 3,10 Ks (Korún slovenských). Denne odpracovali 8 hodín a pracovali šesť dni v týždni. Ak to zrátame, tak mesačná mzda sa pohybovala od 422,40 - 595,20 Ks. Pravdu-

povediac, nebolo to žiadne terno, ale ak vezmeme do úvahy, že mesačný príjem živnostníka (obuvníka) v Starej Ľubovni bol v tom období 400 Ks, tak to nebolo až také zlé. Aby sme mali predstavu o  akú hodnotu ide, vieme, že dom remeselníka na Nižnej ulici mal v tom čase trhovú cenu 25 000 Ks. Dokonca, ak tieto čísla porovnáme so súčasnosťou, môžeme im iba závidieť. Pretože podobný príjem (okolo 500 €) má robotník v Starej Ľubovni dnes, ale nech si tu skúsi kúpiť dom za 25 000 €! Bolo zakročené voči rebelom? Vráťme sa ale k hláseniu miestnych strážcov zákona. Je ukončené konštatovaním: „Keďže v tomto prípade ide o dosť početné rodiny robotníkov, zamestnaných na uvedenej píle, bolo by hodné, žeby v tejto veci bolo čo najskoršej dobe patričným spôsobom zakročené, lebo v opačnom prípade je tu podo-

zrenie zo stávky robotníkov a tým je ohrozený verejný pokoj a poriadok.“ A zakročené aj bolo. Okresný úrad zorganizoval 13. marca 1941 o 15.00 hodine stretnutie majiteľa firmy so zástupcami robotníkov. Nevieme však, či sa dohodli, pretože zápisnica zo stretnutia sa nezachovala, ale predpokladáme, že áno, keďže nepokoje sa v budúcnosti už nespomínajú. Žena - burička Hlavnou postavou druhého prípadu je obyvateľka Starej Ľubovne, žena obuvníka, ktorej meno nie je dôležité, aj keď oplývala talentom rebelky. Musela byť dosť nepríjemná pre vtedajšiu svetskú vrchnosť, keď sám okresný náčelník žiada listom z 10. augusta 1942 Ústredňu štátnej bezpečnosti v Bratislave o súhlas, „k dodaniu horemenovanej do zaisťovacieho tábora v Ilave na dobu aspoň 3 mesiacov, ináč neručím za udr-

žanie poriadku.“ V liste „našu“ rebelku aj opísal: „Horemenovaná je hysterickou ženou, ktorá nie je s ničím spokojná, rada sa robí medzi obyvateľstvom dôležitou a poburuje ináč spokojné obyvateľstvo k nespokojnosti a demonštráciám. Mieša sa nielen do úradných, ale aj do súkromných záležitostí, bez-dôvodne verejne napáda vedúce úradné osoby, ponižuje úrady a štát a znižuje autoritu vedúcich činiteľov.“ Zrejme pisateľ listu musel byť na miestnu buričku poriadne napálený, keď ju takto predstavil pracovníkom štátnej bezpečnosti. Nevieme, či tieto argumenty zabrali a okresný náčelník mohol aspoň tri mesiace bez obáv chodiť po uliciach, ale tak ako predchádzajúci prípad, sa ani tento už v ďalších písomnostiach nespomína. Je pochopiteľné, že také stretnutie na ulici s buričkou nemuselo byť pre úradníka alebo iného vedúceho predstavi-

teľa príjemné. Z hlásení žandárskej stanice týkajúcich sa tejto ženy uvádzame: Dňa 24. júla 1942 poburovala na námestí v Starej Ľubovni ženy: „Iďte si i vy na okresný úrad dožadovať sa múky a  potravín, aby len ja nebola som pred úradom zasratá. Páni len žerú a pijú. Česi republiku prežrali a  Slováci ju prepijú.“ Alebo 31. júla 1942 vyzývala znova na námestí pred obchodom Zoltána Ordelta, keď sa do obchodu mal dostaviť kontrolór: „Počkajme na kontrolóra, aby nás tu bolo čím viac, aby sme mohli kričať, kde je ceres, kde je múka...“ (Ďalšie slová si necháme pre seba, lebo sa dotýkajú konkrétnych osôb). Už 1. augusta 1942 zas verejne kričala: „Naše deti hladujú a pánske deti sa na námestí koláčkami napchávajú. Či je tuná vidieť nejakú pánsku úradníkovu ženu s odbernou knižkou, žeby nebola dostala plný prídel múky?“ V písomnostiach sú tieto výroky zaznamenané vo vtedajšej slovenčine, ale zrejme v origináli boli vypovedané v staroľubovnianskom nárečí, čo im isto iba pridalo na čare a údernosti. m m m

Nespokojných je aj dnes veľa, ale iba málo je takých, ktorí dokážu krivdu pomenovať a verejne sa dožadovať nápravy. Preto by sme týmto chceli vzdať hold ľuďom veriacim v spravodlivosť. Keby tu neboli, už dávno by bol verejný majetok úplne rozkradnutý. Škoda len, že je ich je tak málo. Pavol Mišenko foto (archív V. Dlugolínskeho)


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA

7. máj 2013 ĽN č. 18

Tiene týždňa Opití za volantom

Hliadka OO PZ Ľubotín minulý týždeň prichytila troch vodičov, ktorí sa pred jazdou potužili alkoholom. Najviac z nich asi F.M. z Plavča, ktorý svoju Mazdu viedol s 2,31 promile alkoholu v krvi. Š.M. sadol do Mercedesu s 1,78 %, a Orlovčan J.K. do Golfu s 1,68 promile. Obvinení muži boli zadržaní.

Krádež v Kamienke

Prvého mája okolo 22.30 h sa zatiaľ neznámi páchatelia vlámali do administratívnej budovy a budovy ,,Žarnovica“ v areáli Poľnohospodárskeho družstva v obci Kamienka. Krádežou a poškodením 16-tich dverí mu spôsobili škodu vo výške takmer 5 tisíc €.

Všimli sme si

Čudná značka v čudnej značke Každý vodič vie, že dopravné značky sa delia, okrem iných, na zákazové, príkazové a informatívne. No ale pri pohybe našimi ulicami je možné niekedy naraziť aj na úplne čudesné označenie. Napríklad na Štúrovej ulici pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša. Tam sa totiž nachádza informatívna tabuľa v zákazovej tabuli. Z hľadiska šetrenia materiálom je to skvelé, len či, by sa to ujalo aj na iných úsekoch ciest.

Každopádne, prvá lastovička už tu je. Uvažujeme! Keby sme chceli takú tabuľu speňažiť, či by sme za ňu dostali tiež dvojnásobok, prípadne trojnásobok, ak by sme ju ešte preškrtli a dosiahli by sme na nej aj zákaz zastavenia. Všetko je o kreativite. Tak,veľa šťastných kilometrov! (M.J.)

Najlepší saxofonisti u nás Charlie Parker, Kenny G, Felix Slováček, to je len pár umelcov, mená ktorých preslávil fajku pripomínajúci hudobný nástroj. Ktovie, možno k nim v budúcnosti pribudne i niekto z tých, ktorí sa 24. apríla predstavili na súťažnej prehliadke v hre na saxofón. „Táto súťaž mala naozaj vysokú úroveň a  najmä v  tretej kategórii boli výkony veľmi vyspelé,“ tieto slová, ktoré po jej skončení zazneli z úst pedagóga banskobystrického konzervatória, snáď ani nepotrebujú komentár. Súťažná prehliadka, ktorá pred štyrmi rokmi začínala ako regionálna, si tak za krátky čas stihla vybudovať skvelé renomé. A dáva o  sebe vedieť aj za hranicami Slovenska. „Určite raritou je, že sa nám prihlásili dvaja žiaci z  Českej republiky. Po prvý raz tu teda máme celoslovenskú súťaž s medzinárodnou účasťou,“ povedal už spokojný riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča Ján Sivuľka. Toho ale, mimochodom, potešil i fakt, že okrem novoprihlásených škôl im viaceré, ako napríklad Bratislava, Trenčín, Košice či Humenné, ostali verné „a prišli opäť.“ n ROZHODOVAL ZVUK Mimochodom, organizátori pre IV. ročník pripravili aj jed-

nu novinku. Povinné skladby totiž pre súťažiacich napísali súčasní skladatelia. A len tí, ktorí ich zvládli, mohli predstúpiť pred porotu. Okrem nich sa však mladí hudobníci predstavili i  s voľným výberom, v ktorom nechýbali mnohé „cover verzie“ hitov. „Saxofón je veľmi atraktívny nástroj a  zahrať to, čo letí a  je každému známe, je pre každého veľmi zaujímavé. Preto si mnohí vyberali aj takéto skladby,“ poznamenal k repertoáru Rastislav Solárik. Ako ďalej uviedol, pri hodnotení si s  kolegami všímali najmä celkový dojem. Takže vlastne to, čo osloví aj nezainteresovaného poslucháča. „Pre nás bol teda hlavným kritériom zvuk – a to v celej svojej škále.“ A ten najvyrovnanejší, najjasnejší a intonačne najčistejší vyšiel nakoniec z nástrojov Kristíny Harbutovej, Nikolu Bankova a Ondreja Valacha. „Vôbec som nečakal, že budem prvý. Chcel som si to hlavne užiť,“ povedal absolútny víťaz III. kategórie, ktorý si zo Starej Ľubovne odniesol už druhé víťazstvo. To, že sa stane laureátom zlatého pásma, nečakal ani N. Bankov. Dôvod? „S výkonom, ktorý som tu predviedol, som nebol spokojný. Na skúškach to bolo lepšie,“

strana

3

dodal mladý Humenčan, ktorý skladby Little Blue Rondo a Juliana cvičil tri mesiace.

n STAROĽUBOVŇANIA NESKLAMALI Medzi tridsiatkou súťažiacich, ktorí sa predstavili v koncertnej sále ZUŠ, nechýbali ani domáci hudobníci. Hoci na najvyššie méty nedosiahli, bez ocenenia napokon neodišli. A  to vďaka Marekovi Tančákovi, ktorý svoju štvrtú účasť pretavil 4-krát do striebra. „Myslím si, že zahral veľmi pekne. Keby som bol v porote ja, možno by som ho posunul i vyššie,“ poznamenal na margo jeho vystúpenia vedúci PK dychy Peter  Mosorjak. Ako dodal, ďalším jeho zverencom - Jánovi Matejovi Redajovi i Kristíne Harčaríkovej nevyšla súťaž podľa plánu, „ale na druhej strane, v tretej kategórii mali silnejšiu konkurenciu.“ m m m

Na záver ešte jedna zaujímavosť. Kým doteraz medzi účinkujúcimi prevládali skôr chlapci, tento ročník sa to otočilo. Čo však podľa R. Solárika len odráža celoslovenský trend. „Saxofón krásne vyzerá a navyše, keď je pri peknom dievčati, tak to zdvojnásobuje účinok.“ Text (mv), foto (M.T.)

Zlato na dosah Na súťaži, ktorá sa už stala tradičnou súčasťou Dní J. Melkoviča, žiaril aj Marek Tančák. Umiestnenie v striebornom pásme príliš nečakal. „V tak silnej konkurencii som nedúfal v žiadne popredné umiestnenie. Som ale šťastný, že to tak dopadlo,“ priznal 13-ročný saxofonista, ktorý bol so svojím výkonom veľmi spokojný. Zverenec P. Mosorjaka sa, mimochodom, pred porotou predstavil trikrát. Okrem povinnej„Little Blue Rondo“ zazneli z jeho nástroja i tóny The Entertainer a Mozartovho Andante. A po štvrtýkrát si z koncertnej sály ZUŠ odniesol cenu za druhé miesto. „Zlato bolo na dosah. Stačilo vložiť trochu viac srdca a inak ladenú hubičku na eso saxofónu, a tak pridať na umeleckom prejave, ktorý zavážil na pomyselnej váhe porotcov,“ dodal ešte Staroľubovňan, ktorý sa tomuto nástroju venuje len od roku 2009.

Daň za psa po novom Prestížna cena pre časopis Druhý zmysel Ako vlastne každý rok, aj teraz sú majitelia psov povinní zaplatiť daň za svojho štvornohého priateľa. Novelizáciou zákona o miestnych poplatkoch sa však pravidlá pre úhradu tejto povinnej dane trochu zmenili.

Tou najdôležitejšou novinkou je pritom termín na jej zaplatenie. Kým v minulosti sa daň platila do konca januára a samostatne, „odteraz bude vyrúbená správcom dane rozhodnutím, ktoré obyvateľom doručíme do 15. mája. Jej splatnosť je potom do 31. mája,“ uviedla vedúca Referátu daní a poplatkov MsÚ Alena Arendáčová. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta sa predmetom dane stáva len pes starší ako 6 mesiacov. Vo VZN č. 41 sú určené i konkrétne sumy, ktoré musia vlastníci, resp. držitelia psov za svojich miláčikov zaplatiť. Za psa chovaného v  rodin-

nom dome je to 10 €, v prípade panelákov o 30 € viac. „A 40 € je aj ročná sadzba za psa chovaného právnickou osobou alebo podnikateľom za účelom stráženia stavieb na podnikanie a zárobkovú činnosť,“ dodala ešte A. Arendáčová, podľa slov ktorej sú tejto dane oslobodené len osamelé osoby nad 70 rokov. Mimochodom, k  31. aprílu je v  Starej Ľubovni zaregistrovaných 551 psov. Tento počet sa oproti predchádzajúcim rokom pomaly zvyšuje, čomu napomohla aj ich evidencia internete. „Občania tak môžu porovnať zoznam s realitou a prípadne nás upozorniť na nesplnenie daňovej povinnosti niektorého z vlastníkov alebo držiteľov psa,“ poznamenala A. Arendáčová. Ako na margo toho dodala, Mesto tieto väčšinou anonymné informácie preveruje a v prípade ich potvrdenia obyvateľov vyzve, aby si svoje povinnosti splnili. (mv)

Druhý zmysel - tak znie názov školského časopisu, ktorý vychádza na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Jeho redakčný tím sa v dňoch 26. - 27. apríla zúčastnil známej novinárskej prehliadke Štúrovo pero. Súťaž konajúca sa vo Zvolene už osemnásť rokov vyhodnocuje najlepšie školské časopisy vysokých a stredných škôl z celého Slovenska. Tomu z Cirkevného gymnázia sa už jeho druhá účasť pretavila do skvelého úspechu v podobe druhého miesta kategórie ocenení Televízie Markíza. Krajská knižnica vo Zvolene bola opäť dejiskom populárnej súťaže, na ktorej sa to počas dvoch dní hemžilo nielen takmer stovkou školských časopisov, ale aj kvalitnými žurnalistami. Tí ako členovia odbornej poroty vyhodnocovali talent, ná-

pad, kreativitu či grafickú a obsahovú stránku jednotlivých časopisov a  ich tvorcov. Ponúkli im množstvo praktických rád, podelili sa o  vlastné skúsenosti a konkrétne vyjadrovali svoje postrehy na jednotlivé periodiká. Veľmi pozitívne a motivujúce slová sa dostali aj na adresu gymnaziálneho časopisu Druhý zmysel. „Časopis veľmi dobre zachytáva udalosti z prostredia školy. Vyzdvihujem reportáže,

ktoré sú živé a je z  nich cítiť aj vlastný postoj a  názor, ktorý im dodáva originalitu. Taktiež oceňujem cit pre nápad a samotný talent redaktorov. To všetko dopĺňa kvalitná práca s fotkami a textom, ktorá dáva časopisu aj vysokú grafickú úroveň,“ ohodnotil časopis člen asociácie slovenských novinárov a  šéfredaktor mesačníka Obrana Pavol Vitko. Kladné odozvy zazneli aj od šéfredaktora spravodajstva RTVS Lukáša Dika či známeho moderátora a šéfa publicistiky TV Markíza Patrika Hermana. Práve ocenenie od najväčšej komerčnej televízie získal už

pri sekundárnej účasti aj časopis Druhý zmysel. Snaha jeho tvorcov bola ohodnotená populárnou cenou druhého stupňa Televízie Markíza. „Na tento ročník Štúrovho pera sme cestovali s nádejou, že by sa nám mohlo podariť získať nejakú cenu. Snažili sme sa v  našom časopise prispôsobiť kritériám a  postrehom, ktoré sme načerpali z minulého roka. Ich naplnenie nie je ľahké, a tak sme radi, že sa nám v  konkurencii mnohých, skutočne kvalitných časopisov, podarilo presadiť,“ skonštatoval grafik Marek Hrebík. Presadiť sa v  konkurencii množstva kvalitných časopisov nebolo pre študentov Cirkevného gymnázia jednoduché. Úspech, ale najmä prirodzené novinárske zapálenie ich však motivuje v  snahe zlepšovať sa aj naďalej. Adam Takáč

Pravoslávni veriaci slávili uplynulý víkend veľkonočné sviatky

Kým katolíci, evanjelici a ďalší veriaci už majú Veľkú noc za sebou, ľudia z pravoslávnej cirkvi na Slovensku i v zahraničí, ktorí sa riadia juliánskym kalendárom, ju slávia práve v tomto období.

Preto sú rozdiely v dátume oslavy Paschy východnej a západnej, ktorá sa riadi podľa Gregoriánskeho kalendára,“ povedal duchovný správca tunajšej cirkevnej obce Ján Kuzan.

I keď je najväčšou pravoslávnou cirkvou tá ruská, v  súčasnosti sa k tomuto vierovyznaniu hlásia okrem obyvateľov Srbska, Čiernej Hory, Bulharska, Grécka či Rumunska, aj Staroľubovňania a ľudia z blízkeho okolia. Ide o tretiu najpočetnejšiu cirkev v okrese, ktorú tvorí takmer 900 veriacich. Podľa posledného sčítania je ich najviac (489) v Jarabine. Už niekoľko rokov sa u nás pravoslávni schádzajú vo svojom chráme na Prešovskej ulici. A aj po tieto dni je tam rušno. začiatku 4. stor. podľa tzv. vý- lendár. Ide o pohyblivý sviatok, Pravoslávni veriaci totiž slávia chodnej paschálie. „Výpočet dá- ktorý sa vzťahuje k jarnému splVeľkú noc. Je to tradícia už od tumu sa viaže na Juliánsky ka- nu mesiaca a židovskú paschu.

n PO PÔSTE OSLAVY Oslavám tzv. Paschy predchádza 40-dňový pôst, počas ktorého sa nekonzumujú okrem mäsa a rýb ani vajcia, mlieko a mliečne výrobky. V chráme prevláda tmavá výzdoba a smutné pôstne farby. Tento Veľký pôst je doplnený ešte o týždeň, ktorý sa nazýva Strastný. „Počas Veľkého pôstu máme bohoslužby, ktoré sa slúžia iba v tomto čase. V Strastnom týždni si každý deň pripomíname udalosti, ktoré viedli k zrade, utrpeniu a smrti nášho Spasiteľa,“ dodal J. Kuzan. Inak tomu teda nebolo ani uplynu-

lý týždeň. Napríklad vo Veľkú stredu sa pripomenula Judášova zrada, potom utrpenie Isusa Christa a vo Veľký piatok Jeho smrť a položenie do hrobu. Vo Veľkú sobotu sa spomínalo ako Isus Christos zišiel do pekla, aby z neho vyslobodil spravodlivých a verných. „V nedeľu po polnoci sa začínajú oslavy Vzkriesenia slávnostnými bohoslužbami. Nechýba ani radostný pozdrav Christós Voskrése! Voístinu Voskrése! Všetko sa oblieka do bieleho, slávnostného. A

po ranných bohoslužbách sa posväcujú pokrmy,“ doplnil duchový správca. Nechýbajú ani ďalšie tradičné obyčaje, ktoré tieto sviatky sprevádzajú. Aj pravoslávnych tak čakala oblievačka a šibačka podľa miestnych zvykov. Ako však J. Kuzan pripomenul, „hlavný význam týchto sviatkov je víťazstvo Isusa Christa nad smrťou, naše vykúpenie z večnej smrti a darovanie večného života v Kráľovstve Nebeskom.“ Text (eh), foto (M.K.)

Byzantský obrad sa dostal na naše územie s príchodom vierozvestcov Cyrila a Metoda v roku 863. Ich preklad byzantskej liturgie do staroslovienčiny sa s menšími zmenami používa v pravoslávnych či gréckokatolíckych bohoslužbách dodnes. Na Slovensku sa cirkev delí na dve eparchie - prešovskú a michalovsko-košickú. Arcibiskup sídli v Prešove. Vrcholným predstaviteľom je metropolita, ktorým je jeden z arcibiskupov. Jednotlivé svetové pravoslávne cirkvi majú rovnakú vieru, základné správno-politické princípy a liturgickú tradíciu. Pri liturgii používajú buď staré jazyky ako gréčtina, alebo súčasné národné jazyky.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

4

strana

7. máj 2013 ĽN č. 18

REKLAMA


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

TV PROGRAM

TELEVÍZNY PROGRAM Vitajte v džungli

21:40

Akčný / Dobrodružný / Komédia / Thriller USA, 2003, 104 min

SOBOTA 11.5.

TIPY TÝŽDŇA PIATOK 10.5.

strana

7. máj 2013 ĽN č. 18

5

7.5. - 13.5. 2013 Púštny kvet

20:30

Dráma / Životopisný GB / Rakúsko, 2009, 130 min zdroj foto: www.csfd.cz

UTOROK 7.5.2013

05:30 Góly - body - sekundy 05:45 Počasie 05:50 Dve tváre Anny 3/60 06:35 Správy RTVS 07:20 Góly - body - sekundy 07:30 Počasie 07:35 Svet v obrazoch 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 District III: Olej a voda 10:15 Žena na úteku 131 11:05 Sila lásky V. 100 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:40 Dve tváre Anny 3/60 15:30 Sila lásky VI. 113 16:25 Počasie 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:10 Hlavne, že sa máme radi: Panda

21:40 Dr.House VIII.: Telo vs. duša 18/23 22:25 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Šikana 18/24 23:05 District III: Olej a voda 23:50 Nikto nie je dokonalý 00:50 O 5 minút 12 02:00 Žena na úteku 131 02:50 Správy RTVS 03:30 Počasie 03:35 Sila lásky V. 100 04:25 Sila lásky VI. 113

05:00 Jastrabka 05:30 MS v hokeji 2013 07:00 Športy na Slovensku: Keď na Slovensku vládol hokej MS „C“ 1994 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Elá hop 08:55 Táraninky: Lode, vlaky, lietadlá 09:00 Osudy slávnych: Vzkriesenie Míny 10:25 MS v kocke 10:55 Šport Festival Slovakia 11:50 Na jednom dvore

12:25 Živá panoráma 12:55 ArtSpektrum 13:05 Klenotnica ľudovej hudby: Jar 13:30 Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch 2012 14:30 Halali 15:00 MS v hokeji 2013 18:00 Tajomstvá všetkého 4/6 18:30 Večerníček: Bambuľkine dobrodružstvá 18:40 Debut 1996: Stopy v piesku 19:00 MS v hokeji 2013 22:05 Veda zločinu: Daktyloskopia 23:00 MS v kocke 23:30 MS v hokeji 2013 01:00 Medicína: Astma 02:05 Vyšné Hágy 1941 - 2011 02:15 Veda zločinu: Daktyloskopia 03:05 Správy RTVS „N“ 03:50 ArtSpektrum 03:55 Večer tanečných hviezd

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:50 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 11:40 Komisár Rex VII. 5-6/13 13:40 Odložený prípad IV. 11/24 14:40 Monk VI. 7/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 21/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 21/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 HORÚCA KRV II. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 21/24 00:15 Monk VI. 7/16 01:00 Odložený prípad IV. 11/24 01:45 Hrozba z temnoty V. 18/22 02:30 Komisár Rex VII. 5-6/13 04:00 Bez servítky

06:05 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Otrava na potkany 08:50 Panelák: Všetko je vonku! 10:00 Dom snov 8,9 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Ty schudni a ty priber! II. 8 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Dohoda 21:40 Rodinné záležitosti: Tajomná láska 13 23:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 00:00 Kosti II. 21/21 01:00 Neskrotné kočky 03:00 Črepiny 03:30 3 libry 1/8 04:15 Chameleón

06:15 Policie Hamburk IV: Ostří hoši 12

07:15 Kutil Tim III: Čas houpání 08:00 M*A*S*H 177 08:50 Prostřeno! 09:40 To je vražda, napsala II: Příliš rychlé občerstvení 14 10:45 Julie Lescautová IV: Smrt účetního 9 12:55 Policie Hamburk IV: Noční můra Melanie 13 13:55 Walker, Texas Ranger VII: Na hranici 11 14:55 Vraždy v Kitzbühelu IV: Prsten mrtvých 2/2 15:55 Rosamunde Pilcher: Kouzelné léto 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Ano, šéfe! 21:30 Polívka na víně 22:35 Sběratelé kostí VI: Zabiják na mušce 15 23:35 Myšlenky zločince VI: Zákon nabídky a poptávky 00:30 Kriminálka Kolín I: Krvavá stopa 7 01:30 Volejte Věštce 03:30 Kriminálka Kolín I: Krvavá stopa 7 04:20 Prima SVĚT: To nejzajímavější ze zahraničí. Už od roku 1995!

STREDA 8.5.2013

05:20 Správy RTVS „N“ 06:00 Góly - body - sekundy 06:15 Počasie 06:20 Autosalón 06:45 Taxík 07:15 Biblické príbehy: Postavený na skale 07:40 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Tanec s včielkami 07:55 Willy Fogg:20 000 míľ pod morom 09:10 „Už zase skáču přes kaluže“ 10:40 Ťažší ako život 12:10 Tretí princ 13:40 Republika detí 15:20 Armáda v sukniach 17:10 Búrlivé výšiny 19:00 Správy RTVS 19:40 Počasie 19:45 Góly - body - sekundy 20:00 MS v hokeji 2013 22:45 Deň víťazstva 00:45 Armáda v sukniach 02:40 Búrlivé výšiny 04:25 Ťažší ako život

05:10 Jasovská jaskyňa 05:30 MS v hokeji 2013 07:00 Športy na Slovensku: Keď na Slovensku vládol hokej - MS „B“ 1995 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy: Fidlibum 09:00 Jar 09:35 Táraninky: Vojna 09:40 Simultánka s Aľjochinom 10:35 Tajomstvá všetkého 4/6 11:05 MS v kocke 11:35 Most 12:50 Cesta 13:15 Chodník cez Dunaj 14:45 Test magazín 15:00 MS v hokeji 2013 18:00 Fotografia: Surrealistická fotografia

18:30 Večerníček: Bambuľkine dobrodružstvá 18:40 Tempo 19:00 MS v hokeji 2013 22:00 Polícia 22:15 Profesionál 22:30 Autosalón 23:00 MS v kocke 23:30 Zdravie v Európe: Druhá šanca. Náhle úmrtia v športe 00:15 Medicína: Športom ku zdraviu alebo k trvalej invalidite? 01:15 MS v hokeji 2013 02:45 Správy RTVS „N“ 03:30 ArtSpektrum 03:35 Košice Interface 2013 03:45 Lesy Slovenska - Klimatická zmena 03:55 Krásna Ves perla Podhoria 04:25 Televízia po slovensky: 1956-1964

05:00 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 Rin Tin Tin: Štvornohý hrdina 07:35 Dva a pol chlapa II. 21/24 07:55 Scooby-Doo 2: Nespútané príšery 09:40 Ali Baba a štyridsať zbojníkov 11:30 Príchod z minulosti 13:40 Monštrá verzus votrelci (HD) 15:40 Čertova nevěsta (HD) 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Modré z neba 22:30 Srdce pre syna 00:50 Časovaná bomba 02:10 Srdce pre syna 04:00 Bez servítky

05:50 Súdna sieň: Vybielený byt 06:50 Panelák: Dohoda 08:00 Dobrý ročník 10:40 Rabín, kňaz a krásna blondína 13:35 Zbohom, Prada 16:00 Čivava z Beverly Hills 18:00 Súdna sieň: Na nože kvôli bytu 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Nečakaná návšteva 21:40 Môj život v ruinách 00:00 Hawaii 5.0 II. 14 01:00 Hawaii 5.0 10 02:00 Zbohom, Prada 03:45 3 libry 2 04:25 Chameleón

06:10 Zpravodajství FTV Prima

06:50 Slonisko a Medvídek Pú 08:20 Zvonilka a ztracený poklad 10:10 Prostřeno! 11:05 Kletba kouzelného kamene 13:15 VALL-I 15:25 Obušku, z pytle ven! 16:45 Pekařův císař 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů: Vše pro rodinu 187 21:45 TOP STAR magazín 22:50 Hawaii 5-0 II: Unesená 2 23:50 Právo a pořádek XIX: Bláznivý bruslař 21 00:45 Kriminálka Kolín I: Vražda nechodí nikdy sama 8 01:45 Volejte Věštce 03:30 Kriminálka Kolín I: Vražda nechodí nikdy sama 8 04:20 Jak se staví sen

ŠTVRTOK 9.5.2013

05:55 Správy RTVS „N“ 06:40 Dve tváre Anny 4/60 07:25 Správy RTVS „N“ 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 District III: Jasný prípad 10:15 Žena na úteku 132 11:05 Sila lásky V. 101 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:40 Dve tváre Anny 4/60 15:30 Sila lásky VI. 114 16:25 Počasie 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:40 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:05 MS v hokeji 2013 22:00 Borgiovci II. 9/10

22:45 District III: Jasný prípad 23:30 Inšpektor Rocca II: Vrah prichádza v noci 01:15 Borgiovci II. 9/10 02:05 Žena na úteku 132 02:50 Cirkus, Cirkus 2010 03:40 Dotknúť sa Denali 04:05 Sila lásky V. 101 04:55 Sila lásky VI. 114

05:25 MS v hokeji 2013 06:55 Športy na Slovensku 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Maškrtníček 08:55 Táraninky: Dobrodružstvo 09:05 Noc v archíve: Máj - čas lásky a manifestácií 10:30 MS v kocke 11:05 Ventily zeme 11:40 Fotografia: Surrealistická fotografia

12:05 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:40 Braňo Hronec v Štúdiu II 13:20 Majstrovstvá Slovenskej republiky v štandardných tancoch 2013 14:20 Senior klub-magazín 14:50 Rómsky magazín 15:25 Polícia 15:40 Profesionál 16:00 MS v hokeji 2013 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 Gen.sk: František Kele 20:00 MS v hokeji 2013 23:00 MS v kocke 23:30 Dvaja vo vlne 01:05 Zdravie v Európe: Čierna diera detstva 01:55 Správy RTVS „N“ 02:40 ArtSpektrum 02:45 International Gypsy Fest 2010 03:30 Špeciálna integrácia 04:25 Ján Ilavský 04:45 Televízia po slovensky: 1965-1969

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Modré z neba 10:50 Časovaná bomba 12:40 Komisár Rex VII. 7/13 13:40 Odložený prípad IV. 12/24 14:40 Monk VI. 8/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 22/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 22/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Záložný plán 22:50 Nočné Televízne noviny 23:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 22/24 00:00 Monk VI. 8/16 00:45 Odložený prípad IV. 12/24 01:30 Hrozba z temnoty V. 1920/22 03:15 Komisár Rex VII. 7/13 04:00 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

06:05 KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:10 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Konkurenti 08:40 Panelák: Nečakaná návšteva 09:45 Môj život v ruinách 11:50 Čivava z Beverly Hills 13:50 Ty schudni a ty priber! II. 10/10 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Súdna sieň: Hanblivá manželka 18:00 KRIMI 18:30 NOVINY TV JOJ 19:00 ŠPORT 19:10 NAJLEPŠIE POČASIE 19:15 NOVINY TV JOJ 20:00 Panelák: Všetko je vonku!, Dohoda, Nečakaná návšteva 23:15 X-Men: Posledný vzdor 01:35 Mŕtva zóna 03:40 3 libry 3 04:20 Chameleón

06:20 Policie Hamburk IV: Noční můra Melanie 13 07:20 Kutil Tim III: Realita 24

08:10 M*A*S*H 178 08:55 Prostřeno! 09:50 To je vražda, napsala II: Sud prachu 15 10:50 Julie Lescautová IV: Juliino pokušení 10 12:55 Policie Hamburk IV: Dobrý plán 14 13:55 Walker, Texas Ranger VII: Ztracení hoši 12 14:55 Vraždy v Kitzbühelu IV: Vražedné světlo 10 15:55 Rosamunde Pilcher: Kde začala láska 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 TOP STAR: František Peterka 21:30 Farmář hledá ženu: Závěr bude to happy end? 22:50 Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně III: V rodinném kruhu 9 23:45 Firma: Kapitola dvacátá druhá 22 00:45 Myšlenky zločince I 3 01:40 Volejte Věštce 03:25 Reportéři na vaší straně 04:00 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

6

strana

TV PROGRAM

7. máj 2013 ĽN č. 18 PIATOK 10.5.2013

05:45 Správy RTVS „N“ 06:30 Počasie 06:35 Dve tváre Anny 5/60 07:20 Správy RTVS 08:05 Počasie 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 District III: Otázka svedomia 10:20 Žena na úteku 133 11:05 Sila lásky V. 102 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 13:40 Nebíčko v papuľke: „Európa na Slovensku“ 14:10 Dve tváre Anny 5/60 15:00 MS v hokeji 2013 17:45 Počasie 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS

19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Milujem Slovensko 21:30 Policajti z centra: Erika 6/14 22:25 Had 00:20 District III: Otázka svedomia 01:05 Žena na úteku 133 02:00 Had 03:55 Sila lásky V. 102 04:45 Beckov - na hrade a v podhradí

05:45 MS v hokeji 2013 07:15 Zimák 07:45 Polícia 08:00 Živá panoráma 08:30 Straka Kata a jej deti 08:55 Táraninky: Farby, maliari 09:00 Film o filme: Modrý tiger 09:15 Germinie 10:35 MS v kocke

11:15 Rómsky magazín 11:40 Obete páchateľmi 12:10 Živá panoráma 12:40 Vitaj,nová jar 13:20 Mama to vie najlepšie 13:50 Kirchhoffov zákon 15:00 Strom života 15:20 Tvárou v tvár 16:00 MS v hokeji 2013 19:00 MS v hokeji 2013 22:00 Veda zločinu: Psychologická profilácia 23:00 MS v kocke 23:30 MS v hokeji 2013 01:00 Calder, sochár pohybu 01:55 Majstrovstvá SR v spoločenských tancoch 02:55 Správy RTVS „N“ 03:35 ArtSpektrum 03:50 Veda zločinu: Psychologická profilácia 04:40 Chemox Večer bojových umení

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 HORÚCA KRV II. 10:40 Záložný plán 12:40 Komisár Rex VII. 8/13 13:40 Odložený prípad IV. 13/24 14:40 Monk VI. 9/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 23/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 23/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 AKČNÝ PIATOK: Vitajte v džungli 23:50 AKČNÝ PIATOK: Kráčajúca skala 2: Odplata 01:30 Myšlienky vraha V. 10/23

02:10 Vitajte v džungli 03:55 Komisár Rex VII. 8/13

05:55 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI 07:30 Súdna sieň: Kongo 08:35 Súdna sieň: Upotená láska 09:45 X-Men: Posledný vzdor 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Ty schudni a ty priber! III. 1/11 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 18:00 Súdna sieň: Ruky preč od môjho syna 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Skazená torta 21:40 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 23:00 Nebezpečná rýchlosť 01:40 Čistič 03:15 Septembrový zabijak 04:40 Chameleón

06:10 Policie Hamburk IV: Dobrý plán 14 07:10 Kutil Tim III: Velký závod 2 25 07:55 M*A*S*H 179 08:40 Prostřeno! 09:35 To je vražda, napsala II: Vražda v elektrické katedrále 16 10:35 Julie Lescautová IV: Zlomené srdce 11 12:55 Policie Hamburk IV: Zázračné dítě 15 13:55 Walker, Texas Ranger VII: Zvláštní svědek 13 14:55 Vraždy v Kitzbühelu IV: Pravá nenávist 11 15:55 Rosamunde Pilcher: Láska jejího života 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Vraždy v Midsomeru XV: Vražda nevinnosti 2 22:20 Show Jana Krause 23:15 Cesty k úspěchu 23:25 Muž ve stínu 02:05 Zákeřné dvojče 03:40 Volejte Věštce

SOBOTA 11.5.2013

05:15 Slovensko v obrazoch 05:35 Svet v obrazoch 06:00 Správy RTVS „N“ 06:45 Góly - body - sekundy 06:55 Pinocchio: Pinocchio na súde 07:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Kráľ Vilko 07:35 Alica v krajine zázrakov 11/26 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:25 Kvet šťastia 3/3 09:05 Tanečná akadémia II.: Tancuj, aby sa nikto nedíval 6/26 09:35 Milujem Slovensko 10:55 Nikto nie je dokonalý 12:00 MS v hokeji 2013 14:55 Stredomorie 16:40 Hlavne, že sa máme radi: Panda

17:10 Postav dom, zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: „Trenčianske Teplice“ 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:10 Zo života chlapca 22:50 Góly - body - sekundy 23:05 Svitanie 00:40 Stredomorie 02:20 Inšpektor Rocca III: Výkrik do tmy 03:55 Zo života chlapca

05:30 MS v hokeji 2013 07:05 Hviezdy na ľade 08:00 Živá panoráma 08:30 Extrémne v horách 09:00 Televízny klub nepočujúcich 09:25 Trieda 9.A

10:00 Magazín Ligy majstrov 10:25 MS v kocke 11:00 MS v hokeji 2013 13:55 Kapura 14:35 Farmárska revue 15:00 MS v hokeji 2013 18:00 Na ceste II.: Na ceste po Zulii 18:30 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 18:35 Večerníček: Bambuľkine dobrodružstvá 18:45 Test magazín 19:00 MS v hokeji 2013 21:55 Osadné 23:00 MS v kocke 23:30 Československý filmový týždenník 23:40 Calder, sochár pohybu 00:30 Koncert tolerancie 01:40 Zdravie v Európe: V srdci Európy 02:35 Správy RTVS „N“ 03:15 Srdcové zlyhávanie 03:45 Strom života 04:05 Televízia po slovensky: 1970-1974

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Záchranári 17/18 06:45 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:05 Tom a Jerry 07:30 Tučniaky z Madagaskaru II. 6-7/39 08:15 Super pes 09:55 Alf III. 7/25 10:25 Evolúcia 12:25 SUPERSTAR 15:05 SUPERSTAR - Rozhodnutie 15:40 Moderná Popoluška 17:30 Zita na krku 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Marmaduk (HD) 22:20 S.W.A. . - Jednotka rýchleho nasadenia

00:35 Únos letu 777 02:10 S.W.A. . - Jednotka rýchleho nasadenia 04:30 Smotánka

05:20 NOVINY TV JOJ 05:50 Dobrodružstvá Toma Palčeka a Palculienky 07:35 My Little Pony 08:00 Panna Aquamarine 10:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. 8 11:00 Nákupné maniačky 12:10 Ty schudni a ty priber! III. 13:20 Septembrový zabijak 15:20 Nebezpečná rýchlosť 18:00 Sladké hviezdy 1,2/14 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Púštny kvet 23:20 Vykoľajení - Hra s neverou

01:40 Aljašský expres 03:25 Vykoľajení - Hra s neverou

06:00 Zpravodajství FTV Prima 06:55 Ninjago: Všechno, nebo nic 07:25 Mickeyho klubík II: Peteova havajská oslava 27 07:55 M*A*S*H 179 08:30 Autosalon 09:45 Columbo: Posvítit si na vraždu 11:20 Probuzení tmy 13:35 Bohové musí být šílení II 15:45 Vraždy v Midsomeru IV: Smrtící anděl 18:00 Reportéři na vaší straně 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Deník princezny 22:50 Neporazitelný Barbar Conan 01:15 Vetřelci vs. Predátor 2 03:00 Volejte Věštce 04:45 Receptář prima nápadů

NEDEĽA 12.5.2013

05:40 Adrenalín je ich život 06:00 Správy RTVS „N“ 06:40 Góly - body - sekundy 06:50 Počasie 06:55 Pinocchio: Stále mrzutosti s domácimi úlohami 07:25 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá: Nočné kvietky 07:35 Alica v krajine zázrakov 12/26 08:00 Maškrtníček 08:30 Zrkadlo: Otváranie Brány 3/3 09:10 Rozprávky bratov Grimmovcov: Kráľ drozdia brada 10:10 Planéta Zem zhora IV.: Sopky: nespútaná Zem 2. časť 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Mŕtva v knižnici 15:10 Film pre pamätníkov: „Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky“

16:40 Pošta pre teba 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:05 MS v hokeji 2013 21:45 A.I. Umelá inteligancia 00:05 Góly - body - sekundy 00:20 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Mŕtva v knižnici 01:55 Občan za dverami 02:20 A.I. Umelá inteligancia

05:05 MS v hokeji 2013 06:40 Kultúrna pasovačka 06:45 Extrémne v horách 07:15 Kapura 08:00 Živá panoráma 08:25 Farmárska revue 08:50 Test magazín 09:00 Bohoslužby 11:05 Valika 11:55 MS v kocke 12:25 Encyklopédia slovenských obcí: Krížová Ves 12:40 Princezná v ježovej koži 13:50 Nízke Tatry srdce Slovenska 14:20 Púť do Santiaga de Com-

postela 14:45 Orientácie 15:10 Slovo 15:25 Folklórny festival Detva: Zahrajže nám Ďatelinka 16:00 MS v hokeji 2013 19:00 Správy RTVS „N“ 19:40 ArtSpektrum 19:45 Počasie 20:00 Colnica alebo Československo po 20 rokoch: Naši vedľa nás 21:30 Anjeli strážni: Anjeli strážni Viery Dubačovej 21:55 Noc v archíve: Noc v archíve 23:00 MS v kocke 23:30 MS v hokeji 2013 01:00 Zdravie v Európe: Blázon odvedľa 01:55 Správy RTVS „N“ 02:35 Slovo 02:45 Prešiel som hranicu

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Záchranári 18/18

06:45 Tom a Jerry 07:10 Tučniaky z Madagaskaru II. 8-9/39 08:00 Marmaduk 09:30 Alf III. 8/25 09:55 Zita na krku 10:35 Dva a pol chlapa II. 23/24 11:00 Moderná Popoluška 13:00 Na telo 13:30 FORMULA 1: Veľká cena Španielska 16:45 Yes Man 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 SUPERSTAR LIVE 23:00 SUPERSTAR - Rozhodnutie LIVE 23:30 Nezvratný osud 3 01:10 Únos letu 777 03:30 Bez servítky 04:10 Na telo 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:10 Chameleón 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:00 Timon a Pumbaa II. 07:50 Rýchla rota Chipa a Dala 08:50 Gumkáči V. 09:50 Sladké hviezdy 1,2/14 10:50 Kde bolo, tam bolo II. 17 11:50 Kosti VI. 18 12:50 Púštny kvet 15:35 Bučkovci 2 17:20 Nové bývanie 18:00 KRIMI 18:30 NOVINY TV JOJ 19:00 ŠPORT 19:10 NAJLEPŠIE POČASIE 19:15 NOVINY TV JOJ 20:00 Tiene Toskánska 22:15 Tvárou v tvár 01:10 12 miliónov dolárov 03:00 Čistič 04:25 Chameleón

06:00 Zpravodajství FTV Prima 07:10 Ninjago: Bájný požírač

ožívá 07:40 Mickeyho klubík II: Plutův kamarád na hraní 28 08:10 Tajemství 2. světové války: Nepřítel pod námi 15 09:20 Prima SVĚT 09:55 Vraždy mezi muškáty I: Nadaný žák 11 11:00 Partie 11:50 Receptář prima nápadů 13:15 Holka na roztrhání 15:45 Vraždy v Midsomeru IV: Tajemné kruhy v obilí 18:00 Jak se staví sen 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Máme rádi Česko 22:20 Červený drak 00:55 Myšlenky zločince V: Černá hodinka 23 01:50 Volejte Věštce 03:35 Vraždy mezi muškáty I: Nadaný žák 11 04:25 Tajemství 2. světové války: Nepřítel pod námi 15

PONDELOK 13.5.2013

05:30 Správy RTVS „N“ 06:10 Dve tváre Anny 6/60 07:00 Správy RTVS „N“ 07:40 Slovensko v obrazoch 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:25 District III: Viera a náboženstvo 10:15 Žena na úteku 134 11:05 Sila lásky V. 103 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 13:40 Tajomstvo mojej kuchyne 14:20 Dve tváre Anny 6/60 15:10 Sila lásky VI. 115 16:00 MS v hokeji 2013 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Láska hory prenáša 21:35 Na krok od neba: Zberateľ 12/12 22:45 Policajti z centra: Erika 6/14 23:40 District III: Viera a náboženstvo

00:25 Láska hory prenáša 01:50 Na krok od neba: Zberateľ 12/12 03:00 Budem ešte vidieť? 03:25 Sila lásky V. 103 04:15 Sila lásky VI. 115

05:35 MS v hokeji 2013 07:05 Riverdance na ľade 08:00 Živá panoráma 08:30 Pre materské školy: Slniečko 08:50 Táraninky: Hygiena 08:55 Zlatá brána 09:45 Miestopis cechov a manufaktúr: Kysuckí drotári 10:10 Tvárou v tvár 10:35 MS v kocke 11:10 Čo nezmazal ani čas: Mikuláš Dohnány 12:00 Živá panoráma 12:45 ArtSpektrum 12:50 Svadobné zvyky zo Spiša a Šariša 13:35 Família: Família - Inverzia 14:15 Magazín Ligy majstrov

14:40 Profesionál 15:00 MS v hokeji 2013 17:55 60 zabijakov divočiny 13/26 18:25 Ovce.sk 18:30 Večerníček: Bambuľkine dobrodružstvá 18:40 GEN.sk: Milan Profant 19:00 MS v hokeji 2013 21:55 VAT - Veda a technika 22:25 Noc na Švédskom vale 23:00 MS v kocke 23:30 MS v hokeji 2013 01:00 Správy RTVS „N“ 01:40 ArtSpektrum 01:50 Televízia po slovensky: 1980-1984 02:50 Noc v archíve: Noc v archíve 03:50 Z galérie umelcov - Pavol Bagin 04:30 Zdravie v Európe: Tretí vek

06:00 Teleráno 08:25 Búrlivé víno 09:30 Zámena manželiek 10:50 Vráť mi moje deti! 12:40 Komisár Rex VII. 9/13

13:40 Odložený prípad IV. 14/24 14:40 Monk VI. 10/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 24/24 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 Lampáreň 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 23:45 Nočné Televízne noviny 00:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 24/24 01:00 Monk VI. 10/16 01:40 Odložený prípad IV. 14/24 02:25 Hrozba z temnoty V. 21/22 03:15 Komisár Rex VII. 9/13 04:00 Bez servítky 04:40 Lampáreň 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

06:05 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI

07:45 Súdna sieň: Sociálka 08:55 Súdna sieň: Prečo ho tajíš? 10:00 Dom snov V. 15,16 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Tvárou v tvár 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Sexi postavička 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Starý žiarlivec 21:40 Mama, ožeň ma! 23:15 Haló 9 00:00 Pikantných 10 02:10 Mama, ožeň ma! 03:25 Chameleón

06:15 Policie Hamburk IV: Zázračné dítě 15 07:15 Kutil Tim IV: Znovu v sedle 1

08:00 M*A*S*H 180 08:50 Prostřeno! 09:40 To je vražda, napsala II: Vražda na aukci 17 10:45 Julie Lescautová IV: Voyeur 12 12:55 Policie Hamburk IV: Medvědí služba 16 13:55 Walker, Texas Ranger VII: Ředitel 14 14:55 Vraždy v Kitzbühelu IV: Smrt kuchaře 12 15:55 Rosamunde Pilcher: A najednou to byla láska 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Reportéři na vaší straně 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů: DNA jako důkaz 188 21:45 Vylomeniny 22:35 Partička 23:20 Ponorka U-571 01:35 Kriminálka Kolín I: Bez ohledu na ztráty 9 02:35 Volejte Věštce 04:25 Autosalon


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

PUBLICISTIKA / REKLAMA / INZERCIA

Z vrchnáčikov sa skladal hrad Prekonať rekord je veľká výzva a pred takúto výzvu sa postavili aj mladí zo Starej Ľubovne v sobotu 4. mája.

Pokúsili sa totiž urobiť obraz z vrchnáčikov z pet fliaš. Aj keď všetko nasvedčovalo tomu, že počasie v tento deň nebude priaznivé, nakoniec bolo všetko perfektné. V priebehu niekoľkých desiatok minút pred očami prítomných vznikol obraz hradu Ľubovňa. „Chceli sme sa pokúsiť vytvoriť spoločný obraz, vyzývame ľudí, aby sa pridali a zapojili. Základom je položiť za určitý časový limit najviac vrchnákov do spoločného obrazu. Ako hlavná cena je pripravená noc v stredovekom vojenskom tábore,“ prezradila v sobotu organizátorka akcie Miroslava Poľanská z tunajšieho CVČ. „Zároveň je

táto akcia aj spoluprácou nášho CVČ, Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni a partnerského CVČ z Čiech.“ Okrem samotného skladania obrazu si mohli zúčastnení zahrať rôzne spoločenské hry, v ktorých, ako inak, hlavnú úlohu zohrali vrchnáčiky. Počas prekonávania rekordu

strana

7. máj 2013 ĽN č. 18

bežal na terase OD Družba aj trh príležitostí, na ktorom sa predstavili rôzne občianske združenia mesta a predstavovali svoju prácu verejnosti. Všetko bolo spríjemňované programom, ktorý pripravili deti zo záujmových útvarov centra. Predstavili sa mladí hip-hoperi pod vedením A. Arendáčovej, ale aj bongisti a taktiež folklórny súbor Vrchovina. Príjemným prekvapením organizátorov bol mladý chlapec Dávid Kečka, ktorý priniesol na akciu plnú škatuľu vrchnákov, takže sa mohlo skladať a skladať. Akcia to bola podľa organizátorov naozaj vydarená a ako prezradili, dielo, ktoré vzniklo, sa objaví onedlho na zatiaľ neznámom mieste, aby si ho mohli pozrieť všetci obyvatelia, ale aj návštevníci mesta. Text a foto (M.J.)

Boj o vstupenky Milí čitatelia! Májové dni môžete stráviť aj na veľkých podujatiach, ktoré sa chystajú v Starej Ľubovni. 24. mája bude vystupovať v športovej hale populárna kapela IMT Smile s jej lídrom Ivanom Táslerom a 29. mája prídu svoj kumšt predviesť do Domu kultúry nemenej známi „Radošínci.“ ĽMS v obidvoch prípadoch ponúka do súťaže vstupenky. O týždeň čakajte súťažné kupóny!

V

apríli zasadala v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove porota celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí -  XXVIII. ročníka výtvarnej súťaže. Porotu zaujali aj práce žiakov zo Súkromnej ZUŠ v Starej Ľubovni. A to Benjamína Konkoľa (9 rokov), Emy Kuzmiakovej (8 rokov) a  Kristíny Šujetovej (11 rokov), ktorí  získali hlavné ceny. Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. (H.F.)

Zamagurské slávnosti

7

Festival folklóru v Zamagurí sa blíži! Trojdnie nabité hlavne ľudovými piesňami a tancami bude obohatené o mnohé sprievodné akcie. Chýbať nebude ani diskotékový piatkový večer s hviezdou Petrom Nagyom a skupinou Indigo. Permanentku na festival môžete získať aj u nás. Stačí poslať alebo doručiť do redakcie ĽN kupón (bude ich niekoľko) spolu s kontaktnými údajmi. (red.)

"

Štatistické zisťovanie v domácnosti Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v máji 2013 štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Zisťovanie je súčasťou medzinárodného projektu a realizuje sa v krajinách Európskej únie podľa jednotného dotazníka. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií v domácnostiach za sledovaný rok. Podobné zisťovanie sa uskutočnilo aj v predchádzajúcich rokoch. V zisťova-

ní sa sleduje prístup k vybraným informačno-komunikačným technológiám, využívanie osobných počítačov, mobilných telefónov a internetu v domácnostiach a ich jednotlivcami. Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných 4 500 domácností, v Prešovskom kraji je do uvedeného zisťovania zaradených 668 domácností. Medzi náhodne vybranými domácnosťami sú aj domácnosti v meste Stará Ľubovňa a Podolínec. Zisťovanie v domácnostiach sa ukončí 31. mája 2013. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník

poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením vydaným ŠÚ SR a občianskym preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Mária Trybulová Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove

INZERCIA

Spoločenská rubrika opustili nás Najviac mi dokážete lásku, keď ma necháte žiť vo svojich srdciach, mysliach a dobrých skutkoch.

Inzeráty

služby n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SAMOLEPIACE FÓLIE, LIŠTY A SIETE PROTI HMYZU – predajňa nákupné centrum G, Popradská ul. 8, Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 4369 678. ĽN 3/2013 n Plastové okná zľava 52 % do 17.5.2013 + 6-komorový profil za cenu 5-komorového. Možnosť uskladnenia u nás (zdarma), montáž počas roka. SLORA NL tel. 43 68 172, 0911 625 547. ĽN 9/2013 n Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb. ) 0908 547 210. ĽN 12/2013 n Pôžičky pre živnostníkov do 5000 €. Bez ručiteľa. ) 0907 947  468, 0911 184  431, profysl@ gmail.com ĽN 85/2013 n STAROŽITNOSTI-BAZÁR Ponúkame Vám široký výber tovaru - nábytok, kuchynské a domáce potreby, keramika, porcelán, lustre, lampy, umelecké diela a ďalšie. Za veľmi nízke ceny. Vykupujeme starožitnosti. Nájdete nás: Prešovská 7, Stará Ľubovňa (oproti GAS Familia). ĽN 139/2013 n Nátery striech. Kvalitne, lacno a rýchlo. ) 0915 334 786. ĽN 159/2013

nehnuteľnosti n Predám chatu v chatovej osade Tábor v kat. území obce Sulín. Výhodná cena. ) 0907 925 024. ĽN 101/2013 n ANDOSA, s  r.o., Zimná ul. 885/1, SĽ ponúka na prenájom priestory 240 m2 (obchody, kancelárie, ambulancie). Cena dohodou. ) 0905 252 517. Ľ N 125/2013 n Zoberiem do prenájmu ubytovacie zariadenie asi 20 postelí v okrese SĽ dlhodobý prenájom v dobrom stave. Hneď k  užívaniu. ) 0915 937 631. ĽN 148/2013

n Dám do prenájmu garáž s rozlohou 168 m2 v SĽ, vhodná aj na sklad. ĽN 150/2013 n Predám pozemok na Garbiarskej ul. Cena 40 000 €. Dohoda možná. ) 0903 602 797. ĽN 156/2013

byty n Dám do prenájmu 3-izbový byt v centre mesta. Čiastočná rekonštrukcia. Cena 290 €. ) 0915 906 058. ĽN 143/2013 n Dám do prenájmu zariadený 3-izbový byt v SĽ na Letnej ul. 31. ) 0902 810 513. ĽN 160/2013 n ANDOSA, s.r.o., Stará Ľubovňa ponúka na predaj nové byty. Cena dohodou. ) 0905 252 517. ĽN 163/2013

auto-moto n Predám auto Š-Felícia Pick-up, r.v. 2001, najaz. 103 tis. km, dobrý tech. stav. Cena dohodou. ) 0905 252 517. ĽN 126/2013 n Predám traktor domácej výroby s vlečkou. Cena 710 €. ) 0918 748 922. ĽN 142/2013 n AGRIKA, s.r.o., Ľubotín odpredá fekálne vozidlo CAS 11. Cena dohodou. Info.: 0903 632 184. ĽN 162/2013 n Predám Renault Thalia, r.v. 2006, najazdených 63 tis. km, ťažné. Cena dohodou. 052  436 4167, 0918 132 059. ĽN 167/2013 n Predám malotraktor HONDA GXV 160 s  pluhom-obojak. Cena 750 €. Dohoda možná. ) 0907 394 315. ĽN 168/2013

predám n NOVÝ výkonný počítač + monitor!!! CENA 450 €. AMD Phenom II X4 945 3000 MHz (4-jadrový), RAM 4GB DDR2 Kingston, NVIDIA GeForce 9600 GT 1024 MB, DVDRW Samsung DL, HDD Seagate 1,5 TB, LCD Benq 22“. ) 0905 104 434. ĽN 71/2013

n TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKA, brúsený, I. tr. 3,80 €, II. tr. 3 €, dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. ) 0905 508 163, 0911 168 982. ĽN 65/2013 n Leštený smrekový TATRAN obklad 2,9 €/m2, hranoly, zrubový obklad a dlážku. ) 0908 234 866. ĽN 16/2013 n Tatranský profil – brúsený hr. 11 mm - 1. tr. 3,7 €, 2. tr. 2,8 €/m2, hr. 15 mm – 1. tr. 5,2 €, 2. tr. 4,5 €/m2, zrubový obklad, dlážkovica, lišty, hranoly. Doveziem. ) 0907 947 776, 0905 674 797. ĽN 138/2013 n Šrotovník a  stavebný kolovrátok. Ceny dohodou. ) 0903 575 235. ĽN 164/2013 n Miešačku 120 l a plechový sklad. Ceny dohodou. ) 0905 235 366. ĽN 170/2013 n Záhradný altánok. Cena dohodou. ) 0907 933 226. ĽN 171/2013 n TATRANSKÝ PROFIL – PERODRÁŽKA, brúsený, 1. tr. 3,8 €, 2. tr. 3 €, zrubový obklad. Doveziem. ) 0911 811 880, 0905 450 267. ĽN 172/2013

chovateľstvo n Predaj živej hydiny - Juraj HUDÁK, Jusková Voľa 115, okr. Vranov nad Topľou ponúka: 1-ročné nosnice, mladé nosničky, brojlerové kurčatá, morky na chov. Dovoz zdarma! Aktuálne ceny a objednávky na t. č. 057/449 0325, 0915 788775, 0908 366105. ĽN 89/2013 n Predám ošípané na jatočné účely. ) 0903 810 489. ĽN 165/2013 n Predám 8-týždňové teľa. Cena dohodou. ) 0904 297 083 po 18.00 h. ĽN 169/2013

kúpim n Staré čierne dosky, ktoré sú nabité na stodole a hranoly. Za výhodnú cenu. ) 0944 426 027. ĽN 58/2013

n Detské inline korčule - dievčenské (veľkosť 25 - 28), chlapčenské (30 - 33). ) 0911 363 853. ĽN 133/2013

práca n Agentúra TIMEA - práca  v Anglicku a ČR pre ženy, mužov a páry. ) 0904 891 941. ĽN 14/2013 n Penzión u Bažanta V. Ružbachy prijme čašníčky do TPP aj brigádničky na sezónu. ) 0911 656 706. ĽN 144/2013 n Prijmem automechanika a autoelektrikára s praxou. Záujemcovia volajte na ) 0905 384 382. ĽN 158/2013 n Spoločnosť PL-PROFY s.r.o., Orlov č. 344 prijme do prac. pomeru dvoch montážnych pracovníkov: - montáž mechanizmov klaníc žel. vagónov a overenie ich funkčnosti v kontrolnom prípravku. Termín nástupu: ihneď stabilná pracovná pozícia. Plat. podmienky: úkolová mzda. +421 908 974 814, email: helena.parilakova@plprofy.sk ĽN 173/2013

ponuka n Ponúkam nátery striech. Kvalita + záruka. ) 0907 673 941. ĽN 145/2013 n Stavební robotníci. Ovládame viac stavebných technológií súčasne. Seriózne. Cena dohodou. ) 0905 983 766. ĽN 157/2013 n Upratovacia firma hľadá upratovačku. Kontakt: 0907 304 069, 0918 514 766. ĽN 166/2013

kurzy n Kurz opatrovania – individuálne, diaľkovo, rýchlo, od 145 €. Úradné preklady - všetky jazyky, Práca pre opatrovateľov/-ky v Rakúsku. www.asined.sk, 0915 544 915, 0905 357 424. ĽN 10/2013

V týždni od 29. apríla do 5. mája nás opustili títo Staroľubovňania: Anna Šugová vo veku nedožitých 98 rokov. V srdciach tých, ktorí ich poznali a mali radi, ostáva večná spomienka

spomíname Už nie si medzi nami a len slzy a  bolesť ostali. Už niet návratu ani nádeje, len pri svetle sviečok spomíname. 11. mája uplynie 10 rokov, čo nás náhle a navždy opustil náš syn, brat, švagor a strýko Peter Kopčák. Ten kto Ťa poznal a mal rád, spomenie si. Smútiaca rodina

Infoservis

pozvánka Obvodný úrad Stará Ľubovňa, Mesto Stará Ľubovňa a Oblv Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozývajú občanov na oslavy 68. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnia 7. mája o 13.00 h pred Domom kultúry v Starej Ľubovni. Program: Pietny akt kladenia vencov a kultúrny program. m m m

PSK a ĽOS v Starej Ľubovni pozývajú 10. mája o 9.30 h na okresnú prehliadku detského nefolklórneho tanca TANEC AKO HOBBY, ktorá bude v Dome kultúry. m m m

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Podtatranská organizácia č. 28 Poprad spolu s firmou Ty-

flocomp, s.r.o. Bratislava pozývajú na výstavu kompenzačných, optických pomôcok pre zrakovo postihnutých. Termín: 15. máj 2013, Čas: 10.00 - 14.00 h (verejnosť). Miesto: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Dr. Alexandra 61, Kežmarok (bývalý hotel Lipa pri stanici).

oznam Rozpis lekárenských pohotovostných služieb v Starej Ľubovni: 7. mája – lekáreň SCHNEIDER, Obrancov mieru 8, 8. mája – Dr. MAX, OD Kaufland, 9. mája ADRIA, v  Poliklinike nemocnice, 10. mája – ANETT, Levočská 59 (za Tatra bankou), 11. mája PRI NEMOCNICI, Sládkovičova 10, 12. mája – ELIXÍR, Obchodná 3, 13. mája – VIVA, Mierová 94. Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne sviatky od 8.00 do 18.00 h.


ĽUBOVNIANSKE NOVINY

8

strana

ŠPORT

7. máj 2013 ĽN č. 18

Zápasníci Junošportu druhí

V poslednú aprílovú sobotu sa v športovej hale uskutočnil medzinárodný turnaj o Pohár primátora mesta Stará Ľubovňa v zápasení voľným štýlom. Turnaj bol určený mladým zápasníkom v kategóriách mladší žiaci, starší žiaci a kadeti a jeho usporiadateľom bol zápasnícky oddiel Junošportu Stará Ľubovňa.

Bolo to veľmi vydarené podujatie, charakteristické pohostinnosťou domácich usporiadateľov a perfektnou organizáciou. „Na turnaj prijalo pozvanie 106 pretekárov z  15-tich klubov zo všetkých krajín Višegradskej štvorky. S jeho priebehom som veľmi spokojný a podľa reakcií našich hostí sú spokojní aj oni,“ skonštatoval šéf organizačného výboru Michal Turkyňák. S. Koršňák O  vysokej a  nielen organizačnej, ale aj športovej úrovni turnaja svedčia slová ďalšieho z hostí. „Mám tu troch borcov, 2 žiakov a 1 kadeta a musím konštatovať, že úroveň tohto turnaja je vyššia, ako majstrovstvá Českej republiky. O to viac ma tešia dve bronzové medaily a jedno štvrté miesto. Aj chlapci sú nadšení a ak dostaneme pozvanie, prídeme aj nabudúce,“ vyjadril sa na adresu podujatia J. Živný z klubu Slavoj Plzeň. Pre-

Šport v skratke

Výsledky turnaja: 4 mladší žiaci:

31 kg/6 1. Samuel Bučko, Stará Ľubovňa 2. David Bredowski, Krašnik (POL) 3. Jakub Wicinski, Rzesow (POL) 33 kg/7 1. Daniel Budyka, Rzesow (POL) 2. Patryk Jurkowski, Krakow (POL) 3. Pavol Čureja Stará Ľubovňa 44 kg/12 1. Lukáš Neupauer, Stará Ľubovňa 2. Martin Horinek, Dunajplavba Bratislava 3. Mike Juřik, Plzeň (ČR) 62 kg/8

miérové vystúpenie v Starej Ľubovni absolvovali zápasníci maďarského klubu Hídasnéti. „Oceňujem vysokú úroveň a  som spokojný aj s vystúpením mojich zverencov,“ zhodnotil účasť Ondras Strelling, vedúci maďarského družstva. n SEDEM MEDAILÍ Spokojní môžu byť aj domáci borci, ktorí v silnej konkurencii získali sedem medailových umiestnení a v súťaži družstiev obsadili výborné druhé miesto. Tuhé boje zvádzal aj Lukáš Neupauer, ktorý v kategórii mladších žiakov do 44 kg a v konkurencii 12 pretekárov získal zlatú

boš Kožík - 1007 b. Ženy: 1. Klaudia Folvarčíková - 957 b., Jana Tešlová - 924 b., 3. Mária Kovalčíková - 871 b. (J.T.)

bowling V piatok 26. apríla sa v  ŠRC uskutočnil IV. bowligový turnaj. Zúčastnilo sa ho 12 hráčov - 8 mužov a 4 ženy, pričom okrem tradičných prišli aj staronoví a dvaja úplne noví hráči. Muži: 1. Martin Bujnovský - 1061 b., 2. Juraj Venglár - 1035 b., 3.Ľu-

Š

Šport servis

bowling V ŠRC sa 11. mája (sobota) uskutoční druhý dorážkový turnaj. Začiatok o 17.30 h. Bližšie info: 428 00 26 – 27.

medailu. „Dnes som veľmi spokojný s výsledkom aj výkonom. Zápasil som so štyrmi súpermi a všetkých som porazil. Najťažší bol Martin Horinek,“ zhodnotil svoje vystúpenie mladý zápasník Junošportu. Pretekári Starej Ľubovne sa, mimochodom, už pravidelne presadzujú nielen na domácich, ale aj medzinárodných podujatiach. Je to výsledok tvrdého tréningu a poctivej práce s mladými talentmi. „Dnes chlapci zabojovali vo veľmi silnej konkurencii. Dokázali, že patria k špičke. Tri prvé, tri druhé a jedno tretie miesto potvrdilo pripravenosť chlapcov a je to prísľub dobrých umiestnení a  výsledkov aj do budúcnosti,“ dodal Ján Plavčan, tréner domácich borcov. Text a foto (J.P.)

1. Vojtěch Piskoř, Vítkovice (ČR) 2. Adrián Dziak, Stará Ľubovňa 3. Patrik Tomlein, ZK 1904 Košice 4 starší žiaci:

66 kg/4 1. Samuel Koršňák, Stará Ľubovňa 2. Dušan Smižanský, ZK 1904 Košice 3. Stanislav Hanák, Vítkovice (ČR) 4 kadeti:

54 kg/4 1. Martin Kuko, Krakow (POL) 2. René Frőhlich, Stará Ľubovňa 3. Tomáš Klus, Plzeň (ČR) 76 kg/4 1. Marko Lukáč, ZK 1904 Košice 2. Martin Schwartz, Stará Ľubovňa 3. Marek Gajdošík, AC Nitra 4 Poradie družstiev: 1. ZK 1904 Košice 2. Junošport St. Ľubovňa 3. Dunajplavba Bratislava 4. Suplex Krašnik (POL) 5. Stal Rzesow (POL)

49 b 40 b 40 b 39 b 36 b

achový oddiel ŠKM Stará Ľubovňa oznamuje širokej verejnosti a zvlášť deťom, že v najbližších dňoch plánuje oficiálne otvoriť Ľubovniansku šachovú školu. Miestom pravidelných stretnutí (minimálne dvakrát v týždni) bude Dom kultúry. Pod dohľadom skúsených šachistov tak môžu tí noví načrieť nielen do základov šachu, ale postupne prenikať aj do čarovnej hĺbky tejto kráľovskej hry. Bližšie informácie: Patrik Nemergut - 0911 917 827, sachovyklubsl@gmail.com.

Štvrtá jarná prehra

V 24. kole IV. futbalovej ligy privítala Stará Ľubovňa lídra súťaže – ŠK Milénium Bardejovská Nová Ves. Domáci tím nachádzajúci sa v nezávideniahodnej situácii potreboval bodovať. Zázrak sa však nekonal, súper nedal domácim šancu a uštedril im ďalšiu jarnú prehru.

Úvodných pätnásť minút sa hral vyrovnaný zápas, domáci sa snažili dostať do súperovej šestnástky a vytvoriť si príležitosti na skórovanie. V  18. min však prišiel šok. Súper zahrával rohový kop, na center Šotta nabehol nepokrytý Valkučák a poslal lídra do vedenia. V 22. min. domáca obrana neustrážila Luščáka, ktorý prihral Jančošekovi a  ten bez problémov zvýšil vedenie hostí na 0:2. Domáci sa aj za tohto stavu snažili niečo ešte so zápasom urobiť. Ich akcie stroskotávali na nepresnej prihrávke. Súper podnikal nebezpečné protiútoky. V 37. min. sa rútil sám na brankára Jančošek, ale Bičuš včasným vybehnutím gólovú príležitosť zlikvidoval. V druhom polčase sa obraz hry nezmenil. Akcie domáceho tímu stroskotávali v súperovej šestnástke a naopak, deravá defenzíva umožňovala súperovi

vytvárať si ďalšie gólové príležitosti. V 50. min. po rýchlej akcii zvýšil Kiseľ na 0:3. V 55. min. sa domáci tím oslabil, keď po zbytočnom faule vylúčil rozhodca Richarda Vandžuru. V 79. min. založil rýchlu akciu Kiseľ, prihral Šottovi, ten uvoľnil nekrytého Knapa, ktorý uzavrel skóre zápasu na 0:4. Peter Drobňák (tréner MFK Stará Ľubovňa): „Hra bola celý prvý polčas vyrovnaná, súper akurát vyžil dve situácie, ktoré mal. Snahu chlapcom uprieť nemôžem, bojovali ale bez efektu. Trápime sa s koncovkou, robíme chyby v defenzíve a to nás stojí body. Ťažko sa hrá s nalomenou psychikou. Odchodom dvoch skúsených hráčov - Pekára a Vresiloviča, sa oslabila sa defenzíva, k tomu prišlo vylúčenie, zranenia. V takom stave sa ťažko získavajú body.“ MFK Stará Ľubovňa - ŠK Milénium Bardejovská Nová Ves 0:4 (0:2) Góly: 18. Valkučák, 22. Jančošek, 50. Kiseľ, 79. Knap. MFK: Bičuš – Selep, Vandžura, Ľ. Mariančík, Drobňák, Krajňák, Jozef Kosturko, Štefaňák, Turlik, Juraj Kosturko (Foľvarský), Mušinský (M. Mariančík, Nemergut). Text a foto (J.P.)

STK Slobytermia a mesto Stará Ľubovňa usporiadajú 11. mája XI. ročník stolnotenisového tunaja O pohár primátora mesta Stará Ľubovňa. Miesto konania: mestská športová hala Disciplíny: dvojhra, štvorhra Prihlášky: do 10. mája - písomne alebo telefonicky na adresu: Ondrej Haky, Okružná 6, 06401 St. Ľubovňa, tel. 0903 627 718, e-mail: hakyo@centrum.sk Štartovné: 4 € (vrátane štvorhry) Časový rozpis: 8.00 - 8.30 h prezentácia, 8.30 - 8.50 h žrebovanie, 9.00 h začiatok turnaja

V ostatných štyroch jarných zápasoch Ľubovňania nezískali ani bod. Sen o záchrane IV. ligy sa im začína rozplývať.

V stredoškolskom basketbale dominovali Popradčania Koncom apríla sa uskutočnili v Starej Ľubovni krajské kolá stredných škôl v basketbale dievčat a chlapcov. Už tradičným organizátorom boli Odborná komisia školských športových súťaží a Centrum voľného času v Starej Ľubovni. Skúsení organizátori potvrdili svoju dobrú povesť aj fakt, prečo sa tieto turnaje konajú pravidelne v našom meste. Zápasy finálových skupín sa hrali v športovej hale. Obidva turnaje ukázali, že najlepší basketbal sa hrá na stredných školách v Poprade. Stredoškoláci to potvrdili víťazstvami v obidvoch kategóriách - dievčat i chlapcov. n DIEVČATÁ Dievčenský turnaj potvrdil pokles úrovne a záujmu o tento šport. Svedčí o  tom nízka účasť. Zo všetkých okresov Prešovského kraja sa totiž prihlásilo iba 7 družstiev. Napo-

kon ich hralo iba 6, lebo Svidníčanky do Starej Ľubovne neprišli. Hodnotiť úroveň zápasov je veľmi ťažké. Pri hre niektorých družstiev to vyzera-

lo tak, že na ihrisko poslali päť dievčat oblečených do dresov, ktoré neovládajú ani základnú basketbalovú abecedu a bezradne pobehujú po pa-

lubovke. Česť dievčenského basketbalu zachraňovali Popradčanky, ktoré však nemali na turnaji dôstojného súpera. „Je to o tom, že tie baby, ktoré tu sú, poctivo trénujú, venujú sa basketbalu, je to ich život, ich priorita,“ vysvetlila, prečo je to tak trénerka popradského družstva Vitalia Bolozová. Hostiteľské mesto na turnaji reprezentovali basketbalistky Gymnázia T. Vansovej, ktoré vyhrali svoju skupinu a  hrali finále so súperkami zo Spojenej školy D. Tatarku Poprad. Domáce basketbalistky sa veľmi snažili, bojovali, ale na súperky absolútne nestačili a  zápas prehrali rozdielom 40 bodov. „Súper bol lepší ako my, ale dievčatá sa veľmi snažili a myslím, že podali celkom dobrý výkon. Tento kolektív bude hrať ešte aj na budúci rok, určite sa lepšie pripravíme a budeme sa usilovať aj o  lepšie výsledky,“ zhodnotila výkon domácich trénerka Tatiana Matoľáková.

n CHLAPCI Na chlapčenský turnaj sa prihlásilo 9 družstiev, ktoré hrali v troch skupinách (SOŠ na Levočskej, ZŠ na Komenského ul., športová hala). Víťazi skupín, SPŠ Mnoheľová Poprad, Gymnázium J. Francisciho Levoča a Gymnázium L. Svobodu, sa potom stretli vo finále v mestskej športovej hale. Úroveň zápasov vo finá-

Výsledky: Dievčatá o 3. miesto: SŠ J. Henischa Bardejov – Gymnázium sv. Moniky Prešov 34:9 o 1. miesto: SŠ D. Tatarku Poprad – Gymnázium T. Vansovej St. Ľubovňa 56:16 Chlapci 1. SPŠ Mnoheľova Poprad - 4 body (86:41) 2. Gymnázium J. Francisciho Levoča - 3 b. (54:66) 3. Gymnázium L. Svobodu Humenné - 2 b. (38:64)

lovej skupine bola veľmi slušná. Chlapci predvádzali pekné útočné akcie aj slušnú streľbu. Hráči na palubovke potvrdzovali, že chlapčenský basketbal je na úplne inej, oveľa vyššej úrovni, ako dievčenský. Aj napriek väčšej vyrovnanosti a vyššej úrovni aj tu vyčnievali nad ostatnými chlapci z Popradu, ktorí zaváhali iba v základnej skupine, kde museli rozhodnúť až v predĺžení. Vo finále už žiadnemu zo súperov nedali šancu a suverénne zvíťazili. „Áno, darilo sa nám až na zápas so Sabinovom, kde chlapci druhý polčas vypustili a v predĺžení sme šťastne vyhrali. Ale ďalšie zápasy vo finále sme už suverénne vyhrali. Som maximálne spokojný a teším sa na Slovensko. Tam súperov ešte nepoznáme, ale budeme sa snažiť obstať čo najlepšie,“ konštatoval Ľuboš Krempaský, tréner Popradčanov. Text a foto (J.P.)

Ľubovnianske noviny vydáva: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Konateľka spoločnosti: Mgr. Daša Jeleňová, šéfredaktorka: Mgr. Helena Musalová, redaktori: PhDr. Eva Halamová, Mário Veverka, športový redaktor: Ing. Ján Petrus, grafik: Martin Mrug, inzercia: Daniela Kravcová. Adresa redakcie: Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 3180, 0915 903 015, e-mail: noviny@slmedia.sk. Tlač: ROTAPRINT, spol. s r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice. Rozširuje: Slovenská pošta, a.s. v Starej Ľubovni a súkromní distribútori. Vlastnícka štruktúra: 100 % vlastníkom Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti, s.r.o., je Mesto Stará Ľubovňa so sídlom Obchodná 1, Stará Ľubovňa, IČO 36 477 206. Noviny vychádzajú týždenne, každý utorok. Uzávierka riadkovej inzercie je vo štvrtok do 15.30 h a plošnej v stredu do 15.30 h. ĽN sú súčasťou inzertnej siete MEDIABOX. Objednávky na predplatné prijíma redakcia ĽN. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť, prípadne neuverejniť ponúknutý článok. Neobjednané články nehonoruje. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Registračné číslo: EV 3798/09, ISSN 1338-0346.

Ľubovnianske noviny č. 18