Earline #4

Page 14

GELD kan een aantal

GEHOORPROBLEMEN OPLOSSEN STICHTING OORFONDS NEDERLAND “gehoorverlies kost ons land jaarlijks 9 miljard euro. wereldwijd gaat het om honderden miljarden. maar voor onderzoek naar gehoorproblemen wordt nauwelijks geld vrijgemaakt”. reden voor journalist rene van der heijden om vorig jaar stichting oorfonds nederland in het leven te roepen; een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar gehoorproblemen. zelf is rene slechthorend als gevolg van een dfna9-mutatie aan het coch-gen. TEKST Marie-Catrien van Deijck

14

“Gehoorverlies is nog steeds een taboe. In vergelijking met onderzoek naar andere gezondheidsproblemen komt het gehoor er vreselijk bekaaid af. Dat was voor mij reden met Stichting Oorfonds Nederland aan de slag te gaan. Sinds kort zijn namelijk bepaalde gehooraandoeningen wel aan te pakken, zoals mijn DFNA9. Daar zijn we best een eind mee. Aan de ene kant heb je de biometrische vooruitgang, de celtherapie en DNA-therapie, en aan de andere kant is er de biotechnologische vooruitgang. Aan de Universiteit van Antwerpen en de Radboud Universiteit in Nijmegen werken ze aan methodes voor DFNA9 die waarschijnlijk ook op andere erfelijke aandoeningen toepasbaar zijn. Maar er moet wel meer geld voor beschikbaar komen, dat is ons doel en dat is nu, in coronatijd, verdomd moeilijk”.

Taak voor audiciens “Een belangrijke reden dat mensen niet aan een hoortoestel willen beginnen, is de communicatie vanuit audiciens. In de winkels zie ik alleen reclamefoto’s met grijze, oude mensen. Natuurlijk zijn die oude mensen de belangrijkste klantengroep, maar er zijn ook heel veel mensen jonger dan 50 die een hoortoestel nodig hebben. Waarom stappen zij niet naar binnen? Omdat een hoortoestel door de reclame is gekoppeld aan ouder worden. Wanneer je een hoortoestel nodig hebt, ben je oud, is er niets meer aan te doen en ben je alleen nog op weg naar de uitgang van het leven. Die breed lachende grijze duiven in de etalage trekken mensen onder de 60 met een serieus gehoorprobleem niet naar binnen”.

Mensen wachten veel te lang “Er moet veel meer awareness komen omtrent slechthorendheid. Veel mensen denken dat er helemaal niets aan te doen is; dat een hoortoestel de enige oplossing is. Er is verder geen hoop. Wanneer mensen slechter gaan horen, wachten ze gemiddeld zeven jaar voordat ze een hoortoestel nemen. Dat is zeven jaar te laat en daardoor neemt de ellende toe, komen ze in een isolement en stijgt de kans op dementie met factor vijf. Ik heb er ook veel te lang over gedaan voordat ik zo’n apparaatje aanschafte. Gehoorverlies zit heel anders in elkaar dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Ik dacht dat je steeds minder geluid zou binnenkrijgen alsof je oordopjes in hebt, maar het gaat heel anders. Je lijkt een hele zin prima te kunnen verstaan, maar net dat ene woord mis je, waardoor het invullen van de andere woorden onmogelijk wordt en de betekenis van de zin je helemaal ontgaat”.

Imagoprobleem “Maak die apparaatjes aantrekkelijker! Daarover zou ik graag met de business in gesprek gaan. Hoe gaan we dat doen? En hoe halen we het uit de taboesfeer? Ik denk dat er een wereld te winnen is. De business heeft het tij mee: mijn kinderen lopen de hele dag met de Apple-oortjes in. Ik noem mijn apparaten ook gewoon oortjes. Nú is het moment om iets aan het imago te doen. Het zou ook helpen als meer jonge -en bekende- mensen ermee naar buiten zouden komen. Dione de Graaff heeft in de media verteld over haar gehoorproblemen. Dat is heel dapper. Ook Jett Rebel meldde het ooit een interview en Arjen Lubach schrijft in zijn boek dat hij tinnitus heeft. Als meer mensen hier open over worden, zou dat enorm helpen om slechthorendheid uit de taboesfeer te halen”.

earline

voor meer info: www.oorfonds.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.