Læs med Sebastian Klein - Verdens farligste fortidsøgler læseprøver

Page 1

carlsens læsestart

Læs med Seb Verdens farligste fortidsøgler COVER.indd 1

carlsens læsestart

Bogen er for dig, der har lært at læse, og som gerne vil vide noget om dyr!

V E R D E N S FA R L I G ST E F O RT I D S Ø G L E R

Hvad er en fortidsøgle? Hvilken dinosaur er den største, og hvorfor uddøde de mon? Få svar på det og meget mere i Sebastians bog om verdens farligste fortidsøgler.

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

S E B AST I A N K L E I N

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

carlsens læsestart

VERDENS FARLIGSTE

GOD LÆSESTART

Læsepædagogisk bearbejdet

FORTIDSØGLER 08.01.2020 10.37


LÌs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 2

08.01.2020 10.38


LÌs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 3

08.01.2020 10.38


TIL FORÆLDRENE Carlsens Læsestart er en begynderlæsningsserie, der henvender sig til de nye læsere. Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdet. Typografien er stor, åben og let læsbar, og bøgerne indeholder mange illustrationer, der fungerer som støtte for læsningen. FAGLIG LÆSNING – AT TILEGNE SIG NY VIDEN At læse fagtekster kræver, at barnet har tilegnet sig en vis form for læsefærdighed. Dvs. at barnet læseteknisk har en vis sikkerhed i at læse ord korrekt og flydende. I fagtekster er der nemlig fokus på indholdet af teksten og ikke det at læse selve ordene. At læse en fagtekst er at tilegne sig ny viden inden for et emne. Her læser barnet ikke blot en god historie – det tilegner sig ny viden og udvider sit ordforråd. SVÆRHEDSGRAD I Carlsens Læsestart er bøgerne normalt inddelt i tre niveauer, og lix- og lettal er angivet. Det har vi valgt ikke at gøre i denne serie, da der er tale om en fagbogsserie. Fagbøger adskiller sig fra skønlitterære letlæsningsbøger ved at indeholde mere tekst samt ord, der kan være svære at læse og forstå. Svære ord er derfor forklaret i teksten eller markeret med kursiv og forklaret i ordlisten bagerst i bogen. Barnet lærer at identificere og afkode ordet, som ofte gentages i teksten, da faglig læsning er en proces, som fører til, at barnet tilegner sig ny viden. Både om det enkelte

Læs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 4

08.01.2020 10.38


emne, men også som læsefaglig proces – man skal bruge det, man læser undervejs. Læs med Sebastian Klein kan læses fra 2. klasse, afhængigt af det enkelte barns læsefærdighed. GEVINSTEN VED FAGLIG LÆSNING En stor fordel ved faglig læsning er, at man kan finde et emne, der fanger det enkelte barns interesse. Det er især en fordel for de børn, der har svært ved at finde motivation til at læse. Derudover er tidlig faglig læsning med til at styrke barnets forståelse og interesse for fagtekster, hvilket er en stor hjælp i forhold til de forskellige fag i folkeskolen, barnet møder, samt barnets videre uddannelse.

Læs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 5

08.01.2020 10.38


VERDENS FARLIGSTE FORTIDSØGLER Copyright © 2020 Sebastian Klein, Rikke Klein og Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Tekst © 2020 Sebastian Klein, Rikke Klein og Forlaget Carlsen Fotos © Shutterstock Størrelsesforhold s. 17, 20 og 27 www.prehistoric-wildlife.com Illustrationer © 2020 Claus Rye Schierbeck og Forlaget Carlsen Alle rettigheder forbeholdt Grafisk tilrettelæggelse: Flemmer Grafisk Design Læsepædagogisk bearbejdning: Sanne Haugaard Fotos af Sebastian Klein i bogen © 2017 Christian Reinholtz og Forlaget Carlsen Foto af Sebastian Klein på forsiden © 2016 Line Klein – www.lineklein.com og Forlaget Carlsen ISBN 9788711919835 1. udgave, 1. oplag Trykt i 2020 hos Livonia, Letland Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder f.eks., at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node. www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk

Læs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 6

08.01.2020 10.38


VERDENS FARLIGSTE

FORTIDSØGLER Læsed SEBASTIAN KLEIN m I samarbejde med Rikke Klein

Læs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 7

08.01.2020 10.38


LÌs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 8

08.01.2020 10.38


Indhold Hvad er fortidsøgler?..................................................10 Hvordan så de ud?.......................................................12 Spinosaurus.................................................................14 Den største..................................................................16 Med sejl på ryggen......................................................18 Tyrannosaurus rex.......................................................20 Den berømte................................................................22 Små forben og stort gab..............................................24 Mosasaurus.................................................................26 Havets konge...............................................................28 Fundet i kalk...............................................................30 Hvorfor uddøde fortidens øgler?.................................32 Hvis du vil vide mere..................................................34 Ordliste........................................................................36 Ord, der ser sådan ud, er forklaret i ordlisten på side 36.

Læs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 9

08.01.2020 10.38


Hvad er fortidsøgler? Fortidsøgler er uddøde krybdyr. Det betyder, at de ikke findes mere. De levede for mange millioner år siden. Dengang var der ikke mennesker på Jorden. Vi kender til fortidsøgler fra fossiler. Der findes forskere, som studerer fortidens dyr. Dem kalder

Læs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 10

08.01.2020 10.38


Fortidsøgler var ofte meget store. Dem kalder man også kæmpeøgler.

man palæontologer. Der er nogle ting, som de ikke ved eller kun har en forestilling om. Og de finder ofte frem til noget nyt om dyrene. En fortidsøgle kan være en dinosaurus. Men det kan også være en flyveøgle eller en øgle, der levede i havet. 11

Læs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 11

08.01.2020 10.38


Hvordan så de ud? Fortidens øgler så meget forskellige ud. Flere af dem ligner de øgler og krybdyr, vi kender i dag. Men de kunne blive enorme. Flere af dem Euoplocephalus.

Læs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 12

08.01.2020 10.38


Mikroraptor.

kunne blive meget større end nutidens dyr. Kun store hvaler kan overgå fortidens kæmpeøgler i størrelse. Mange fortidsøgler havde skæl. Men man har fundet nogle fossiler i Asien, der også viser noget andet. Disse fund viser, at flere øgler havde fjer. Nogle af de største øgler var rovdyr. De åd andre store dyr. 3 af de største kødædende øgler var spinosaurus, tyrannosaurus rex og mosasaurus.

13

Læs med Seb Verdens fortidsøgler indh.indd 13

08.01.2020 10.38


carlsens læsestart

Læs med Seb Verdens farligste fortidsøgler COVER.indd 1

carlsens læsestart

Bogen er for dig, der har lært at læse, og som gerne vil vide noget om dyr!

V E R D E N S FA R L I G ST E F O RT I D S Ø G L E R

Hvad er en fortidsøgle? Hvilken dinosaur er den største, og hvorfor uddøde de mon? Få svar på det og meget mere i Sebastians bog om verdens farligste fortidsøgler.

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

S E B AST I A N K L E I N

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

carlsens læsestart

VERDENS FARLIGSTE

GOD LÆSESTART

Læsepædagogisk bearbejdet

FORTIDSØGLER 08.01.2020 10.37


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.