Ringo må ikke få firkantede øjne

Page 1


Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 2

18.09.2020 12.08


Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 3

18.09.2020 12.08


Martin Sommer RINGO må ikke få firkantede øjne Tekst og illustrationer © 2021 Martin Sommer og Forlaget Carlsen Udgivet 2021 af Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning: Martin Sommer Bogen er sat med Macarons Trykt 2021 hos Livonia 1. udgave, 1. oplag ISBN 9788711990148 Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder f.eks., at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node. www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk www.martinsommer.dk Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 4

18.09.2020 12.08


Martin Sommer

må ikke få firkantede øjne

CARLSEN

Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 5

18.09.2020 12.08


Her sidder Ringo med sin skærm. Han elsker den skærm. Hvis han SELV kunne bestemme, ville han kigge på den hele dagen.

Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 6

18.09.2020 12.08


Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 7

18.09.2020 12.08


Også mens han spiser aftensmad ...

Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 8

18.09.2020 12.08


... og mens han ligger i sin seng ...

... og mens han sidder på toilettet.

Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 9

18.09.2020 12.08


Ringos mor og far synes, at han kigger ALT for meget på sin skærm. “Sluk nu den skærm,” siger far. “Du har vist kigget længe nok på den for i dag.”

Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 10

18.09.2020 12.08


“Ved du ikke, at man får firkantede øjne, hvis man kigger for meget på sin skærm?” siger far.

Ringo må ikke få firkantede øjne_ins.indd 11

18.09.2020 12.08


Martin Sommer

Ringo bruger alt for meget tid foran sin skærm. Det synes hans mor og far i hvert fald.

Martin Sommer

Ringo skulle meget hellere lave noget andet, så han ikke får firkantede øjne af at se så meget på den skærm. Far er selvfølgelig fuld af forslag til, hvad Ringo kunne lave i stedet for.

må ikke få firkantede øjne må ikke få firkantede øjne

ISBN 978-87-11-99014-8

9 788711

990148

carlsen.dk

Ringo må ikke få firkantede øjne_cov.indd 1

Martin Sommer er musiker og tegner og er blandt andet kendt fra den tegnede Instagramprofil @jegfinderselvud

CARLSEN

21.09.2020 12.43


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.