Nora og Noa på stranden læseprøve

Page 1


Nora og Noa paĚŠ stranden indhold.indd 2

06.01.2020 15.51


Nora og Noa paĚŠ stranden indhold.indd 3

06.01.2020 15.51


Til forældrene – sådan får I den bedste læsestart

Carlsens læsestart er en begynderlæsningsserie, som henvender sig til de nye læsere. Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdet. Typografien er stor, åben og let læsbar, og bøgerne indeholder mange illustrationer, der fungerer som støtte for læsningen. Serien indeholder bøger på tre niveauer: Niveau 1: 16-32 sider. Til den allerførste læsning. Bøgerne indeholder mange lydrette ord, mange gentagelser og korte sætninger. Lixtal: 3-7. Niveau 2: 32-48 sider. Til de let øvede læsere, der kan læse flere ord, og som er i stand til at læse lidt længere tekster. Lixtal: 6-12. Niveau 3: 40-48 sider. Til de læsere, der er kommet godt i gang med læsningen. Lixtal: 8-15. Denne bog har lixtal 7 og lettal 15 Før læsning Fortæl barnet, ud fra forsiden, at bogen handler om … Læs sammen bogens titel, og tal om forsiden. Kig bogen igennem, og tal om tegningerne. Hvad mon bogen handler om? Mens barnet læser Hvis barnet har brug for det, så læs bogen højt sammen med barnet. Bagefter prøver barnet selv. Hvis barnet går i stå 1. Hjælp med at sige den eller de første bogstavlyde. 2. Lad barnet læse ordet igen. 3. Læs hele sætningen. 4. Hjælp barnet med at lydere/stave hele ordet. 5. Fortæl, hvad der står. 6. Læs hele sætningen igen. Lixtal og lettal er to måder at udregne på, hvor svær eller let en tekst er at læse. Nogle lærere benytter lixtal – andre benytter lettal. Carlsens Læsestart angiver begge dele. Bøger, der har samme lixtal, kan godt have forskellige lettal, fordi det er forskellige elementer, de to metoder beregnes ud fra. Lix er en forkortelse for læsbarhedsindeks. Udregningen tager udgangspunkt i antallet af ord, ordenes længde og længden på sætningerne. Men da lixtallet ikke tager hensyn til ords gentagelser eller understøttende billeder, er lixtallet kun vejledende. Herunder ses en vejledende oversigt over, hvilke lixtal barnet ca. skal kunne læse på de enkelte klassetrin: • 0. klassetrin: Lixtal: 2-5 • 1. klassetrin: Lixtal: 5-10 • 2. klassetrin: Lixtal: 10-15 Lettal står for læseegnethedstal. Tallet beregnes ud fra antal ord, antal lange ord, sætningslængde, syntaktiske træk samt sidetal. Disse elementer vurderes på en skala, der angiver et tal for tekstens sværhedsgrad. Det laveste lettal er 5; det højeste er 20.

Nora og Noa på stranden indhold.indd 4

06.01.2020 15.51


Sabine Lemire

NOA OG NORA

på stranden Illustreret af Jenz Koudahl

Nora og Noa på stranden indhold.indd 5

06.01.2020 15.51


Nora og Noa er taget til stranden. “I skal have solcreme på,” siger Noras far. “Det gider jeg ikke,” siger Nora, “det er klamt.”

6

Nora og Noa på stranden indhold.indd 6

06.01.2020 15.51


Far trykker en stor klat ud i hĂĽnden.

Nora og Noa paĚŠ stranden indhold.indd 7

06.01.2020 15.51


Han smører først Nora ind og så Noa. Noa griner. “Du er helt hvid nu,” siger han til Nora. Nora ser vred ud.

8

Nora og Noa på stranden indhold.indd 8

06.01.2020 15.51


Hun sĂŚtter sig i sandet. Sandet sidder fast pĂĽ benene. Det ser sjovt ud. Nora ruller sig i sandet. Der er sand over det hele.

Nora og Noa paĚŠ stranden indhold.indd 9

06.01.2020 15.51


“Mor skal også have creme på,” siger Nora. Noras mor ligger med lukkede øjne. “Du skal altså,” siger Nora. Mor svarer ikke.

Nora og Noa på stranden indhold.indd 10

06.01.2020 15.51


11

Nora og Noa paĚŠ stranden indhold.indd 11

06.01.2020 15.51


carlsens læsestart

carlsens læsestart Sabine Lemire

NOA OG NORA på stranden

Noa og Nora er taget til stranden. De bygger små huse og et fint slot i sandet. Så finder Nora en død krabbe ...

carlsen.dk

Nora og Noa på stranden COVER.indd 1

1

Sabine Lemire

NOA OG NORA på stranden

GOD LÆSESTART

Læsepædagogisk bearbejdet

Illustreret af Jenz Koudahl

carlsens læsestart

Lixtal: 7 Lettal: 15

N

N

U

1

IVEA

U

IVEA

06.01.2020 15.51


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.