Lyt til løven - læseprøve

Page 1

Lotte Salling og Emmamaria Vincentz

Bogen præsenterer 40 yogaøvelser for de allermindste og tager udgangspunkt i leg og fantasi ved hjælp af remser, som er tilknyttet de enkelte øvelser.

Lotte Salling og Emmamaria Vincentz

LYT TIL

LYT TIL LØVEN – Yogaremser for børn

LØVEN

Yogaremser for børn

Lille, fine sommerfugl, du er smuk og sommergul i dit sommerfugletøj. Hov, nu vendte du og fløj! Sprog og bevægelse understøtter hinanden fantastisk, da børns sprogindlæring stimuleres ved fysisk aktivitet, og da børn nemmere husker en yogaøvelse, når den kobles sammen med en remse.

9

788711 442852

Illustreret af Lea Letén


Lotte Salling er uddannet psykomotorisk terapeut og har arbejdet med sprogprojekter og bevægelsesundervisning af børn i 25 år. Hun har skrevet en lang række rim- og fagbøger omkring dialogisk læsning, sprog og bevægelse. Læs mere på www.lottesalling.dk. Emmamaria Vincentz er uddannet voksen- og børneyogalærer og er specialist i yoga for børn, unge og familier. Hun er pioner inden for børneyoga i Danmark og grundlægger af LilleYogahus, som uddanner pædagoger og skolelærere i at indrage yoga som pædagogisk redskab og læringsmæssig kompetence. Den røde tråd er at skabe kreative og frugtbare læringsrum, der samtidig forebygger stress og fremmer børns trivsel og livskvalitet. Læs mere på www.lilleyogahus.dk.

LYT TIL LØVEN – YOGAREMSER FOR BØRN Tekst © 2015 Lotte Salling og Emmamaria Vincentz og Forlaget Carlsen Illustrationer © 2015 Lea Letén og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning: Charlotte Flemmer Bogen er sat med ITC Stone Informal og Origo 1. udgave, 1. oplag Trykt hos Livonia, Letland, 2016 ISBN 9788711442852 Alle rettigheder forbeholdt Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk www.yogaremser.dk


Lotte Salling og Emmamaria Vincentz

LYT TIL LØVEN Yogaremser for børn

Illustreret af Lea Letén


Bjerget ØVELSENS FOKUS: JORDFORBINDELSE OG GOD HOLDNING. Stå med lige meget vægt på begge fødder og lidt afstand mellem dem. Håndfladerne samlet foran hjertet. Sig remsen, mens I først hælder til den ene side, derpå går lidt ned i knæ, strækker armene højt over hovedet (evt. op på tæer) og til sidst samler hænderne foran hjertet igen. Stå så lidt med lukkede øjne og ”mærk bjerget”.

Der er bjerge, der er skrå. Der er bjerge, der er små. Der er dem med toppe på, som når op til himlen blå.

Tips:

Efter øvelsen kan børnene stå klar til ”jordskælvstest”, hvor de gør sig tunge som bjerget. Den voksne går rundt til alle og ”skubber” forsigtigt på øvre ryg som et jordskælv, uden at børnene bevæger sig. Det giver børnene en god sansemæssig fornemmelse for jordforbindelse.


Sommerfuglen

ØVELSENS FOKUS: HOLDNING OG SMIDIGHED. Sid som på tegningen med lang, lige ryg. Fingrene kan sættes som antenner i panden, mens armene ”vifter”. I starten af verset vipper ben og arme langsomt. Til sidst: Vip hurtigere, eller kom op og flyv rundt.

Lille, fine sommerfugl, du er smuk og sommergul i dit sommerfugletøj. Hov, nu vendte du og fløj!

Tips:

I stedet for ”fingerantenner” kan man gribe om fødderne med hænderne. Brug gerne modsætninger, og bed barnet være en langsom, hurtig eller stille sommerfugl. Du kan også spørge dem, hvilken farve deres sommerfugl er, og hvor den flyver hen.


Lotte Salling og Emmamaria Vincentz

Bogen præsenterer 40 yogaøvelser for de allermindste og tager udgangspunkt i leg og fantasi ved hjælp af remser, som er tilknyttet de enkelte øvelser.

Lotte Salling og Emmamaria Vincentz

LYT TIL

LYT TIL LØVEN – Yogaremser for børn

LØVEN

Yogaremser for børn

Lille, fine sommerfugl, du er smuk og sommergul i dit sommerfugletøj. Hov, nu vendte du og fløj! Sprog og bevægelse understøtter hinanden fantastisk, da børns sprogindlæring stimuleres ved fysisk aktivitet, og da børn nemmere husker en yogaøvelse, når den kobles sammen med en remse.

9

788711 442852

Illustreret af Lea Letén


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.