Lyse nætter læseprøve

Page 1

Forår og sommer, varme dage at være sammen i. Vinteren kan føles lang og kold. Men når de lyse nætter vender tilbage, er det som at se en gammel ven igen.

Alberte Winding

LYSE N ÆTTE R

Alberte Windings ‘Lyse nætter‘ er en af de mest elskede danske sange. Charlotte Pardi har sat billeder på Albertes tekst, og det er blevet til en billedbog om en bedstemor og hendes barnebarn.

Alberte Winding og Charlotte Pardi

Nu kommer fuglene igen Og lyset vælter pludselig ind Det kommer gennem alle sprækker Lyse nætter er tilbage

9 788727 006413

carlsen.dk

carlsen

Illustreret af Charlotte Pardi
Lyse nætter Tekst © Alberte Winding og Forlaget Carlsen 2022 Illustrationer © Charlotte Pardi og Forlaget Carlsen 2022 Grafisk tilrettelægning: Lundén Grafisk Design Bogen er sat med Bliss Pro og trykt hos Livonia Print Printed in Latvia 2022 1. udgave, 1. oplag ISBN 9788727006413 Sangen “Lyse nætter” er udgivet på Alberte Windings album Lyse nætter (Pladecompagniet, 1991). Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder f.eks., at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node. www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Egmont er Danmarks største mediekoncern og en fond, som hvert år uddeler næsten 100 millioner kroner til udsatte børn og unge.

FSC®-mærket er din sikkerhed for, at vores papir kommer fra bæredygtigt drevne FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.


Alberte Winding

Illustreret af Charlotte Pardi carlsen


Nu kommer fuglene igen Og lyset vælter pludselig indDet kommer gennem alle sprækker Lyse nætter er tilbageForår og sommer, varme dage at være sammen i. Vinteren kan føles lang og kold. Men når de lyse nætter vender tilbage, er det som at se en gammel ven igen.

Alberte Winding

LYSE N ÆTTE R

Alberte Windings ‘Lyse nætter‘ er en af de mest elskede danske sange. Charlotte Pardi har sat billeder på Albertes tekst, og det er blevet til en billedbog om en bedstemor og hendes barnebarn.

Alberte Winding og Charlotte Pardi

Nu kommer fuglene igen Og lyset vælter pludselig ind Det kommer gennem alle sprækker Lyse nætter er tilbage

9 788727 006413

carlsen.dk

carlsen

Illustreret af Charlotte Pardi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.