Lillebjørn læseprøve

Page 1Denne Ælle Bælle-bog tilhører:


LILLBJØRN Ælle Bælle nr. 283 Tekst og illustrationer © 2005 Jan Mogensen All rettigheder forbeholdt. Denne udgave © 2019 Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning: Christian Bach 2. udgave, 1. oplag ISBN: 9788711914229 Trykt hos Livonia Print, Letland Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Forlaget Carlsen – en del af Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk


Lillebjørn


De store røde og gule blade dryssede ned fra træerne. Det var sent på efteråret. Lillebjørn legede i de store bunker af visne blade. “Nå,” sagde bjørnemor, “nu skal vi snart i hi og sove hele vinteren.” “Hvorfor skal vi det?” spurgte Lillebjørn forundret. “Om vinteren dækker sneen alting med et stort hvidt tæppe, og så er der ikke andet for os bjørne at gøre end at sove,” sagde bjørnemor. “Jamen jeg er slet ikke spor søvnig,” sagde Lillebjørn.


Den næste dag trak store, blygrå skyer ind over bjergene, og sneen begyndte at falde. Bjørnemor gik straks i gang med at indrette hulen, hvor de skulle sove vintersøvn. Da hun var færdig, kaldte hun på Lillebjørn. “Kom, Lillebjørn,” sagde hun, “nu er hulen klar.” “Jeg skal bare lige klatre lidt i træer,” råbte Lillebjørn. “Ja, men lad det ikke vare for længe.”


Lillebjørn klatrede helt op i toppen af det høje fyrretræ og så forundret ud over den sneklædte skov. “Kom nu,” råbte bjørnemor.


Lillebjørn klatrede ned igen. Men han skulle lige smage pü sneen. Og rulle sig i den.


Og gå balancegang på en træstamme. Da der var gået en hel dag på den måde, råbte bjørnem­or: “Kom så, Lillebjørn, nu skal du altså ind og sove.”


Langt om længe kom Lillebjørn sjoskende ind i hulen. “Kom og læg dig på de bløde grene,” sagde bjørnemor. Bjørneungen havde ikke ligget længe, inden den måtte op at stå igen. “Jeg ligger ikke godt,” sagde Lillebjørn. “Så læg dig på den anden side,” sagde bjørnemor. “Men nu er der noget, der kradser mig på ryggen,” sagde Lillebjørn. “Så flyt dig lidt rundt,” sagde bjørnemor. “Jeg er kold om poterne,” klagede Lillebjørn. “Så læg dig lidt tættere op ad mig,” sagde bjørnemor.


NR. 283 SERIE 29

Ælle Bælle-bøgerne er gode historier for de 3-6-årige til en god pris B Æ LE L

JAN MOGENSEN

Æ LLE

LILLEBJØRN

Lillebjørn og hans mor er egentlig på vej i vinter­ hi, men der er lige tusind ting, Lillebjørn skal nå først ...

ANDRE BØGER I SERIE 29:

Æ LLE

carlsen.dk

B Æ LE L

Lillebjørn


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.