Lille Ælling gik en tur læseprøve

Page 1Denne Ælle Bælle-bog tilhører:


LILLE ÆLLING GIK EN TUR Ælle Bælle nr. 280 er oversat fra engelsk af Christian Bach efter “The Fuzzy Duckling” © 1942, 1976 Random House, Inc. All rights reserved. Denne udgave © 2019 Forlaget Carlsen Published by arrangement with Random House Children’s Books, a division of Random House, Inc., New York Grafisk tilrettelægning: Christian Bach 2. udgave, 1. oplag ISBN: 9788711913895 Trykt hos Livonia Print, Letland Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Forlaget Carlsen – en del af Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk


Lille Ælling gik en tur

af

Jane Werner Watson illustreret af

Alice & Martin Provensen pĂĽ dansk ved Christian BachE n tidlig morgen gik Lille Ælling ud pü tur. Han gik i solskinnet. Han gik i skyggen.


I skyggen af det høje græs mødte han to glade føl.


“Hej med jer,” sagde Lille Ælling. “Vil I gå en tur med mig?”


Men det havde de to glade føl ikke lyst til.


SĂĽ den lille ĂŚlling gik videre op over en bakke.


NR. 280 SERIE 28

Ælle Bælle-bøgerne er gode historier for de 3-6-årige til en god pris B Æ LE L

illustreret af

Alice og Martin Provensen

Lille Ælling gik en tur

LILLE ÆLLING GIK EN TUR

En tidlig morgen går Lille Ælling en tur på gården. Hvem møder han undervejs? To glade føl, tre små kalve ... De mindste læsere vil elske at følge med Lille Ælling på tur og tælle hans nye dyrevenner.

Jane Werner Watson

WATSON & PROVENSEN

Æ LLE

ANDRE BØGER I SERIE 28:

Æ LLE

carlsen.dk

B Æ LE L


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.