Knud romers abc læseprøve

Page 1

KNUD ROMER

Illustrationer John Kørner

Romer og Kørner

ABC

ABC

29 fabler fra Paradis til børn og dyr og mennesker.

Carlsen

9 788711 346495

Knud_ABC_Book_v10a_FINAL_Cover.indd 1

ABC KNUD ROMER

Illustrationer John Kørner

1/22/14 10:09 AM


114210_Knud_ABC_Book_v19a_Limited_Pages.indd 1

20/03/14 14.10


ABC KNUD ROMER Illustrationer John Kørner

CARLSEN

114210_Knud_ABC_Book_v19a_Limited_Pages.indd 5

20/03/14 14.10


A Aber og ænder og selv kakerlakker er ligesom dig og mig. Vi er alle sammen børn af mirakler og hver især noget for sig.

114210_Knud_ABC_Book_v19a_Limited_Pages.indd 6

20/03/14 14.10


A a 114210_Knud_ABC_Book_v19a_Limited_Pages.indd 7

20/03/14 14.10


B Bjørnen er en dovenkrop og sover hele tiden. Den drømmer om at vågne op engang i evigheden.

114210_Knud_ABC_Book_v19a_Limited_Pages.indd 8

20/03/14 14.10


B b 114210_Knud_ABC_Book_v19a_Limited_Pages.indd 9

20/03/14 14.10


C Citronsommerfuglen er sur og gul, fordi den ikke er nogen fugl. Den flyver rundt som presset citron og tisser p책 alle af irritation.

114210_Knud_ABC_Book_v19a_Limited_Pages.indd 10

20/03/14 14.10


C c 114210_Knud_ABC_Book_v19a_Limited_Pages.indd 11

20/03/14 14.10


KNUD ROMER

Illustrationer John Kørner

Romer og Kørner

ABC

ABC

29 fabler fra Paradis til børn og dyr og mennesker.

Carlsen

9 788711 346495

Knud_ABC_Book_v10a_FINAL_Cover.indd 1

ABC KNUD ROMER

Illustrationer John Kørner

1/22/14 10:09 AM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.