Hundemand – læseprøve

Page 1

... spæ ndi ng ...

... Kærlighed s nus e

... og grin!

snu s e

Hundemand

Masser af action ...

Dav Pilkey

KLAR Tl L AT OPSNUSE FORBRYDERE...

m e n d a n u d H

“Det er den bedste bog om en betjent med hundehoved, jeg nogensinde har læst!” – Ottos oldemor “For hunde hvor er den sjov!” – Jimmys bedstefar “Jeg hadede hver en side! ” – Hr. Knold

Halvt hund - halvt menneske - 100 % betjent

Dav    Pilkey

SKABEREN AF KAPTAJN UNDERHYLER

Hundemand COVER_TRYK.indd 1

19/01/2017 15.31Tegneserie­ forlaget HULEN I TRÆET A/S præsenterer

n u H andem d

SKREVET OG TEGNET AF DAV PILKEY SOM JIMMY DAHL OG OTTO FISKER FARVELAGT AF JOSE GARIBALDI OG OVERSAT TIL DANSK AF KIM LANGER

Hundemand_DK_TRYK.indd 1

16/01/17 15.57


Til Dan, Leah, Alek og Kyle Santat

Dav Pilkey Hundemand Oversat af Kim Langer efter Dog Man Copyright @ 2016, Dav Pilkey Dansk udgave @ Forlaget Carlsen, 2016 Alle rettigheder forbeholdes First published in 2016 by Graphix, an imprint of Scholastic Inc., publishers since 1920. Bogdesign: Dav Pilkey og Phil Falco Farvelagt af Jose Garibaldi Dansk sats: BogGrafisk Isbn: 9788711563908 1. udgave, 1. oplag Trykt hos Livonia, 2016 www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont

Hundemand_DK_TRYK.indd 2

16/01/17 15.57


DE M A N D H UFN r maskinrummet a

Engang mødte Jimmy og Otto hinanden i børnehaven. Goddaggoddag. O ss e

De ble v bed ste ven ner og be­g ynd te at lav e teg nes eri er.

m ig .

Deres allerførste tegneserie var et episk hæfte, der hed:

I åre nes løb lav e­ de de ton svi s af hæ fte r om Hun dem and .

HUNDEMANDS EVENTYR A c ti o n F is sj o v Jimmy og Otto

Hundemand_DK_TRYK.indd 3

16/01/17 15.58


Så en dag i 4. klasse fik de en idé.

De begyndte p å en n y tegneserie. KAPTAJN UNDERHYL ER

Jimm y og Otto

Ind en læ ng e ble v alt ing kom pli ce ret !

Der var

fare …

Hundemand_DK_TRYK.indd 4

meget

ræ dse l

16/01/17 15.58


… og håbløst ind­ viklet han dling .

Og så, da det til­ syneladende ikke kunne blive værre …

Blev det bedre.

Pludselig var dramaet slut.

Hey!

? Men der var stadig en masse ubesvarede spørgsmål.

Hundemand_DK_TRYK.indd 5

Hvor er Tonny, Hvor er vores Orlando og dobbeltgængere? Gry?

16/01/17 15.58


Jimmy og Otto ledte efter spor i deres hule …

… men kom hurtigt til at tænke på noget andet.

Hey, se!

Hvor fedt!

Det er en kasse fuld af Dem havde jeg gamle tegneserier om fuldstændig som d,   Hundeman glemt!!! vi lavede, da vi var små.

De læste i timevis.

Hundemand_DK_TRYK.indd 6

Jeg er for sjov!

16/01/17 15.58


Og se, hvor Se, hvordan du dĂĽrlig du var til tegnede dengang! at stave!!! G a m m e ld a g s!

H va d sk a l vi n u la ve ?

Om Kaptajn Underhyler?

Hundemand_DK_TRYK.indd 7

Hv ad me d en ny te gn es e rie ?

Nej, lad os finde pĂĽ noget andet!

16/01/17 15.58


Hvad så med en om Hundemand? OK!

Jim my fo rsø gte at sta ve me re be dre …

Og så skrev og tegnede og lo de to venner hele eftermiddagen.

… Otto forsøgte at tegne mere enklere …

… og således blev H u n d e m a n d født på ny! God Klasse! HUNDEMAND fornøjelse!!!

Hundemand_DK_TRYK.indd 8

16/01/17 15.58


m e n d a n u d H Ka p it e l 1

E n h e lt e r f ø  d t

Af J i m my o g Ot t o

Hundemand_DK_TRYK.indd 9

16/01/17 15.58


... spæ ndi ng ...

... Kærlighed s nus e

... og grin!

snu s e

Hundemand

Masser af action ...

Dav Pilkey

KLAR Tl L AT OPSNUSE FORBRYDERE...

m e n d a n u d H

“Det er den bedste bog om en betjent med hundehoved, jeg nogensinde har læst!” – Ottos oldemor “For hunde hvor er den sjov!” – Jimmys bedstefar “Jeg hadede hver en side! ” – Hr. Knold

Halvt hund - halvt menneske - 100 % betjent

Dav    Pilkey

SKABEREN AF KAPTAJN UNDERHYLER

Hundemand COVER_TRYK.indd 1

19/01/2017 15.31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.