Her er vi – læseprøve

Page 1
Til min søn, Harland Denne bog blev skrevet de første to måneder af dit liv, fordi jeg ville prøve at forklare det hele for dig. Her er de ting, som jeg synes, at du bør vide noget om.

“Skal vi aftale en ny regel for livet denne aften: Prøv altid at være lidt venligere, end det er nødvendigt?” J. M. Barrie

Jamen, hej! Velkommen til planeten her. Vi kalder den Jorden. Det er den store kugle, der svĂŚver rundt i rummet, som vi bor pĂĽ.Godt, at du fandt os, rummet er nemlig ret stort.
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.