Eddie skal i zoologisk have

Page 1


EddieiZoo_indhold.indd 2

03/09/2021 11.04


EddieiZoo_indhold.indd 3

03/09/2021 11.04


Eddie skal i zoologisk have Tekst © 2021 Thomas Brunstrøm og Forlaget Carlsen Illustrationer © 2021 Thorbjørn Christoffersen og Forlaget Carlsen All rights reserved Grafisk tilrettelægning: Lone Simonsen Brunstrøm 1. udgave, 1. oplag ISBN: 9788711999530 Trykt af Livonia, Letland 2021 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. carlsen.dk lindhardtogringhof.dk

Forlaget Carlsen - et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

EddieiZoo_indhold.indd 4

03/09/2021 11.04


THOMAS BRUNSTRØM OG THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

skal i zoologisk have

CARLSEN

EddieiZoo_indhold.indd 5

03/09/2021 11.04


Det er lørdag, og Eddie skal i zoologisk have sammen med sin far og sin storesøster. Det har han glædet sig til hele ugen.

EddieiZoo_indhold.indd 6

03/09/2021 11.04


EddieiZoo_indhold.indd 7

03/09/2021 11.04


EddieiZoo_indhold.indd 8

03/09/2021 11.04


Heldigvis er der ingen kø, og man kan bare gå lige ind.

EddieiZoo_indhold.indd 9

03/09/2021 11.04


Man kan lave alle mulige sjove ting i zoologisk have. Eddie starter med at bade.

EddieiZoo_indhold.indd 10

03/09/2021 11.04


EddieiZoo_indhold.indd 11

03/09/2021 11.04


BRUNSTRØM OG CHRISTOFFERSEN

EDDIE-bøgerne er en serie til de mindste med den populære lillebror fra SALLYS FAR.

skal i zoologisk have skal i zoologisk have

Eddie skal i zoologisk have. Han har glædet sig hele ugen. Og det bliver heldigvis endnu sjovere, end Eddie havde troet – og lidt vildere, end far havde håbet.

THOMAS BRUNSTRØM OG THORBJØRN CHRISTOFFERSEN

ISBN 978-87-11-99953-0

9 788711 999530 carlsen.dk

EddieiZoo_cover.indd 1

CARLSEN

23/08/2021 10.08


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.