Donna finder hjem læseprøve

Page 1


Donna finder hjem.indd 2

01.02.2021 12.14


Donna finder hjem.indd 3

01.02.2021 12.14


donna finder hjem Tekst © 2021 Merete Pryds Helle og Forlaget Carlsen Illustrationer © 2021 Charlotte Pardi og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelæggelse: Maria Lundén Grafisk Design Bogen er sat med Source Sans 1. udgave, 1. oplag, 2021 Trykt af Livonia, Letland, 2021 ISBN: 9788711987063

Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder f.eks., at kopiering til undervis­ ningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node.

www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Alle rettigheder forbeholdt

Donna finder hjem.indd 4

01.02.2021 12.14


Dfoinndnera hjem

MeRete Pryds Helle charlotte Pardi ca rls en

Donna finder hjem.indd 5

01.02.2021 12.14


Døren knirker, en strimmel lys falder ind over Donna, ivrige trin nærmer sig. Donna ser op, mens hun putter sig tættere ind til sine søskende Dut, Dotte, Lotte, Potte og Lille Tis. Nogle fremmede mennesker læner sig ind over dem, der er en pige i gul regnfrakke. Hun råber: »Ihh, den er for sød, mor, mor, må jeg få den?« »Hvilken en af dem, min skat?« siger en kvindestemme. Donna ser pigens arme række ned og løfte Potte op.

Donna finder hjem.indd 6

01.02.2021 12.14


Donna finder hjem.indd 7

01.02.2021 12.14


Donna finder hjem.indd 8

01.02.2021 12.15


Døren knirker, en strimmel lys falder ind over Donna, ivrige trin nærmer sig. Donna ser op, hun putter sig tættere ind til Dut, Dotte, Lotte og Lille Tis. Der står to små drenge, de ligner hinanden som to snefnug, og de råber i kor, som om de kun har én stemme. »Åhh, hvor er den nuttet, far. Mor, må vi ikke få den?« »Hvaffor en vil I have, unger?« siger en dyb mandestemme. Donna ser drengenes fire arme række ned og løfte Dut op.

Donna finder hjem.indd 9

01.02.2021 12.15


Døren knirker, en strimmel lys falder ind over Donna, ­lyden af hjul, der kører over trægulvet. Donna ser op, hun ­putter sig tættere ind til Lotte og Dotte og Lille Tis. Der kommer en pige til syne, hun har en prikket kjole på. »Åh, mor, hvorfor skal jeg vælge, må jeg ikke nok få to?« spørger pigen. »Sikke en dejlig ide,« siger moren. »Hvilke to?« »De gule med de sorte pletter,« siger pigen. En arm rækker ned og løfter Lotte og Dotte op og ­lægger dem i pigens skød.

Donna finder hjem.indd 10

01.02.2021 12.15


Donna finder hjem.indd 11

01.02.2021 12.15


Donna

Merete Pryds Helle og Charlotte Pardi

Hundehvalpen

bor trygt og godt

med sin mor og sine fem søskende. Men en for en forsvinder alle Donnas søskende. Hvor forsvinder de hen? Donna går efter dem ud i sneen, ud i verden …

Dfoinndnera hjem

donna finder hjem

9 788711 987063

ca r ls en. d k

Donna finder hjem Omslag.indd 1

MeRete Pryds Helle charlotte Pardi ca r ls en

02.02.2021 11.43


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.