Page 1

Dit vuggestue barn

CARLSEN

Dit vuggestuebarn.indd 5

16/11/2017 19.15


Dit vuggestuebarn Udgivet i samarbejde mellem Vores Børn og Forlaget Carlsen, 2017 På forsiden er barnet Sonja fotograferet af Philip Ørneborg Redaktør Katrine Memborg Illustrator: Ditte Breineberg Tak til Børnehuset Mundi i Vanløse Billeder © bragt efter aftale med Thinkstock.com på side 9, 10, 13, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 39, 41, 44 ISBN 9788711694114 1. udgave, 1. oplag, 2017 Trykt hos Livonia Print, 2017 Grafisk tilrettelæggelse: Ditte Breineberg Bogen er sat med Domaine Display og All Things Pink www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk www.voresbørn.dk Forlaget Carlsen - et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont

Dit vuggestuebarn.indd 4

16/11/2017 19.15


Ud i verden Jeg husker det tydeligt. Den allerførste dag, hvor mit allerførste barn skulle begynde i institution. Han var ti måneder, glad i låget og med en selvtillid som en verdensstjerne. Jeg derimod, var bekymret over at skulle aflevere min guldklump til fremmede mennesker, der ikke kendte hans behov. Heldigvis blev den bekymring hurtigt gjort til skamme. Vi oplevede hjertevarme og stor omsorg, men også læring og en kolossal udvikling. Den er der nemlig drøn på, fra dit barn er et til tre år. De lærer at gå og tale, de får deres egen fri vilje og øver sig i at omgås andre. I denne bog finder du masser af inspiration til livet med et barn i vuggestuealderen. Både konkrete tips til en god indkøring og aflevering, men også inspiration til en lettere hverdag og viden om dit barns mentale udvikling. Jeg håber, at du med denne håndbog kan finde svar på mange af de spørgsmål, du sikkert stiller sig selv med en tumling i huset.

God fornøjelse Mette Hovmand-Stilling Chefredaktør, Vores Børn Foto © Frederikke Brostrup

Dit vuggestuebarn.indd 6

16/11/2017 19.15


INDHOLDSFORTEGNELSE

Hvad kan barnet hvornår?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pasning - hvad skal du vælge?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Få en god vuggestue-start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 De vigtige venner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Mor/far-syge: Når kun mor eller far dur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Trodsalder: Dit barn vil bestemme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Gode råd til ulvetimen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Av! Når dit barn bider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Bye, bye, ble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Dit vuggestuebarn.indd 7

16/11/2017 19.15


FORSTÅ DIN TUMLING

Hvad kan barnet hvornår? Dit barn udvikler sig helt enormt fra det er 1-3 år. Her får du et hurtigt overblik over, hvad din tumling typisk kan og føler og hvad du skal være lidt ekstra obs på. Men husk nu – ingen børn er ens.

1 ÅR Kilde: Helen Lyng Hansen, netsundhedsplejerske.dk og forfatter til Helens bog om dit barns udvikling

Barnet går fra at være baby til at blive tumling, og der sker udviklingsmæssigt rigtigt meget både motorisk og mentalt. At tage de første skridt ud i verden på egen hånd er stort, og ligeså snart barnet begynder at gå, er der meget som skal undersøges og opleves. Det betyder blandt andet, at man skal til at sikkerhedstjekket hjemmet en ekstra gang, for barnet er konstant på farten. Det 1-årige barn er også meget optaget af at få lov til at prøve ting selv og finde ud af, hvordan verden fungerer.

Hvad kan dit barn nu? Nu begynder barnet at sige små ord som f.eks. "mad" og "mor". Ligeså laver barnet lydord og kan f.eks.sige "pip-pip", når det ser en fugl eller siger "bam", når klodsetårnet vælter. Barnet begynder også at kunne reagere på små opfordringer som: "Hvor er din sut? Kan du finde sutten?" Han kan spørge: "Hvad er det?" og forsøge at gentage de ord, du svarer med.

Hvordan leger dit barn? Den 1-årige leger bedst med voksne. Det kan være gemmeleg, hvor man skiftes til at gemme sig, sige lyde og finde hinanden. Barnet elsker også tumlelege og lege med masser af bevægelse. Det kan også være sjovt at køre med en dukkevogn, bygge tårne af klodser – og vælte dem, sidde i en sandkasse og lave sandkager eller trille bold til en voksen. Puttekasser i denne alder er ofte et stort hit. Det er sjovt med ting, der forsvinder, eller knapper man kan dreje på og låger der åbner osv. De leger ofte ikke så meget med andre børn, men nyder alligevel at studere og spejle sig i dem. De griner af og med hinanden og bruger masser af fagter og lyde, når de er sammen.

8

Dit vuggestuebarn.indd 8

16/11/2017 19.15


9

Dit vuggestuebarn.indd 9

16/11/2017 19.15


10

Dit vuggestuebarn.indd 10

16/11/2017 19.15


2 ÅR Den 2-årige er rigtig godt i gang med at udvikle sit selvbillede. Det betyder, at barnet er i gang med at forholde sig til, hvem det selv er, og hvordan barnet påvirker andre. Et led i dette er f.eks. at barnet begynder at sige "nej!", "vil selv!" eller "det er min. MIN!" – også om ting, der ikke er barnets. Barnets selvbillede udvikler sig stille og roligt i samspil med andre, og barnet begynder at kunne vise mere komplicerede følelser som stolthed og skam. Følelserne er stadig ikke så nuancerede og reaktionerne kan godt virke urimelige nogle gange. Dit barn kan f.eks. blive voldsomt vred over ting, der for dig er en bagatel. Det 2-årige barn er meget følsomt og meget sårbart over for, hvordan det bliver modtaget, hvordan voksne og andre børn reagerer på det barnet siger, og det barnet gør.

Hvad kan dit barn nu? I 2-års alderen begynder barnet ofte at bruge ‘jeg’, ‘mig’ og ‘du’. Barnet spørger mere og mere, vil gerne have, de voksne gentager ord og siger også selv flere og flere ord. Det toårige barn begynder ofte at besvare enkelte spørgsmål. Barnet begynder at sige tre-fem-ords sætninger og kan begynde at genkende og nævne enkelte farver. Barnet begynder også at kunne svare "2 år" og vise to fingre, når du spørger barnet, hvor gammelt det er.

lade som om man spiser. Det er også sjovt at lege med dukker, putte dem eller lege, at de får skiftet ble. Det kan også være sjovt at lege med biler, garageanlæg og lignende. I 2-års alderen begynder børn ofte at lege mere sammen og bruger hinanden mere direkte i leg. Når børnene leger, bruger de deres krop. De hopper, danser, løber, kravler, prøver at sparke til en bold. De følger efter hinanden og spejler sig i hinanden. De gør det ofte helt automatisk. Børn er født som sociale individer og i 2-års alderen udvikles evnen til at opfatte og påvirke andre mere og mere. Barnet forsøger mere og mere at finde ud af, hvad det barn gør, gør ved andre.

Vær obs på Børn under 2 år vil i perioder ofte være bange for fremmede. De kan have angst for personer, de ikke kender. Hvis I er et uvant sted eller har gæster, er det ofte rarest for barnet at være på mors eller fars skød og derfra studere verden og finde ud af, hvordan mor og far reagerer. Børn under to år, kan også græde, hvis nogen griner meget højt eller taler med en meget dyb stemme. Ligesom barnet kan protestere voldsomt, hvis nogen henvender sig direkte til barnet. (Gælder for de 2-årige og under).

Hvordan leger dit barn? Den 2-årige elsker at lege med vand, lege med køkken og efterligne det, barnet oplever mor og far gør – røre i gryden, servere maden på en tallerken, 11

Dit vuggestuebarn.indd 11

16/11/2017 19.15


3 ÅR Nu udvikles følelserne mere og mere. Den 3-årige begynder at kunne få skyldfølelse, hvis et andet barn får skylden for noget, den treårige har gjort. Det betyder, at barnet begynder at få lidt fornemmelse for moral, og for hvordan man bør opføre sig. Der vil fortsat kunne opstå konflikter med en treårig, men barnets evne til løse konflikter bliver gradvist større. Stadig har barnet dog ofte brug for voksne, der guider og forklarer. Den treårige vil ofte være god til at sætte lidt ord på sine følelser: “Jeg er ikke ked, jeg er sur”, eller barnet kan f.eks. sige: “Jeg glæder mig, til mormor kommer”. Barnet kan i denne alder ofte sætte ord på andre børns følelser ved f.eks. at sige “Hun græder, fordi moren gik.”

Hvad kan dit barn nu? I 3-års alderen kan barnet føre længere samtaler – både med andre og også med sig selv. Barnet kan som minimum tælle til fem og har et stort ordforråd. Barnet kan anvende nutid, datid, fremtid og før nutid. F.eks.: “Jeg cykler nu”, “I går cyklede jeg”, “I morgen skal jeg cykle” osv. I denne alder, vil mange børn elske rim og remser, og de vil kunne mange udenad. Det er i denne alder også sjovt at finde på sine egne sjove ord og remser. Barnet begynder også at have forståelse for, at ting kan have forskellige funktioner. Barnet ved f.eks. at det er en hammer, man bruger til at slå søm i med og hvad en støvsuger skal bruges til.

Hvordan leger dit barn? Den 3-årige har mere og mere glæde af leg med andre, og barnet begynder i denne alder også at forstå, at andre ikke nødvendigvis har samme ønsker og behov, som barnet selv har. Når børn i 3-års alderen leger, øver de sig ofte på forskellige færdigheder. Det kan være at gå, løbe, klatre, balancere og cykle. Det er en stor glæde at mestre en færdighed, og børnene øver sig ofte sammen – de følger hinanden. Slåskampe kan også opstå i denne alder. Det er ikke nødvendigvis alvorligt, men en øvelse i at mærke hinanden og hinandens grænser. Ofte ender det med gråd, fordi de stadig kan have svært ved at aflæse hinanden, og det er vigtigt, at voksne hjælper og guider. Børn i denne alder begynder også at skelne lidt mellem fantasi og virkelighed og begynder at lege rollelege, som f.eks. far, mor og børn.

Vær særligt obs på... I 2-3-års alderen bliver mange børn bange for mørke. De vil ikke have lyset slukket på værelset, men har brug for en lille natlampe eller at døren står åben, så de kan høre mor og far eller se lys fra stuen. Mange børn bliver også bange for små dyr. Det kan være en flue, der summer rundt på værelset – lyden af fluens summen kan gøre en treårig skrækslagen. Mange børn bliver også bange for små insekter, biller og lignende. Hvis I f.eks. vælter en stor sten eller en træstub, så insekterne kommer frem - det vil mange børn i 2-3-års alderen ikke bryde sig om. (Gælder for de 3-årige og under)

12

Dit vuggestuebarn.indd 12

16/11/2017 19.15


13

Dit vuggestuebarn.indd 13

16/11/2017 19.15


PASNING Hvad skal du vælge?

Hvem skal passe på dit barn og i hvilke rammer? Det er en stor beslutning, og der findes et hav af muligheder. Få styr på dem her.

INTEGRERET INSTITUTION

Tekst: Sofie Winther-Askgaard Fotograf: Kaare Smith Kilde: Børnepsykolog John Halse

En integreret institution har børn fra nul til seks år. Nogle er aldersopdelt, så vuggestue og børnehave er adskilt. I andre er børnene er blandet på tværs af alder. Ulempen ved det er, at de større børn er vildere i deres udtryk, mens fordelen er, at de små kan bruge de større som rollemodeller. De vil typisk iagttage dem på afstand i stedet for at interagere med dem. I den aldersopdelte integrerede institution er de små på ‘sikker grund’ på deres egne stuer, men kan mødes med de større børn på legepladsen. Desuden er det lettere for barnet at gå fra vuggestue til børnehave, og der er fleksibilitet i forhold til, hvornår det skal være. Passer den til mit barn? Den blandede institution kræver et robust barn, mens den aldersopdelte passer til de fleste – men der er mange voksne og børn og støj for det lille, sensitive barn.

VUGGESTUE En ikke aldersopdelt vuggestue har kun børn under tre år og kan være kommunal, selvejende eller privat. Det er typisk en mindre institution med maks. 40 børn og lille aldersspredning. Vuggestuen er altså specialiseret i 0-3-årige og har styr på, hvad netop denne alder og udvikling kræver. Ulempen er, at der kommer et stort skift, også fysisk, når dit barn skal i børnehave. Passer den til mit barn? Vuggestuen passer til de fleste børn. Selv hvis dit barn er sensitivt, er vuggestuen ikke et dårligt valg, for den er lille af størrelse og har mindre støj. Har du et barn med krudt i, er der også masser af udfordringer for banditten her.

DAGPLEJE I dagplejen bliver børn under tre år passet i et privat hjem. Dagplejeren kan være ansat af kommunen eller være privat og må max passe fem børn. Det kan være, at dit barn bliver passet i et hjemligt miljø med få børn, men en ulempe, når dagplejeren er syg, og dit barn havner i en gæstedagpleje. Det kræver ikke en uddannelse at blive dagplejer – dog har dagplejeren pligt til gå til årlige kurser hos kommunen. Passer den til mit barn? Har du et sensitivt barn, vil det passe godt ind i det trygge miljø hos en dagplejer. Er dit barn fuld af krudt og har brug for plads til at folde sig ud, vil det nok egne sig bedre til vuggestuens miljø.

14

Dit vuggestuebarn.indd 14

16/11/2017 19.15


15

Dit vuggestuebarn.indd 15

16/11/2017 19.15


16

Dit vuggestuebarn.indd 16

16/11/2017 19.15


PRIVAT PASNING Hvad?

Dit barn kan blive passet af en privat person hos jer eller hos vedkommende selv. Kommunen har ikke noget med det at gøre, men skal blot føre tilsyn. Det er en knald-eller-fald-ordning, fordi successen afhænger af, hvad det er for et menneske, du laver aftalen med. Alle kan blive privat børnepasser. Fordelen er, at dit barn ikke skal forholde sig til mange mennesker og som regel er i hjemlige omgivelser uden støj.

Passer den til mit barn? De fleste børn vil trives med privat pasning, men der kan blive for få aktiviteter og udfordringer på sigt. Har du et barn med særlige udfordringer, er det bedre at vælge pasning, hvor personalet er uddannet til at håndtere det.

TEMA-VUGGESTUE Hvad?

En temavuggestue er for børn under tre år og har fokus på for eksempel musik, natur eller idræt. Børnene synger og spiller, er ude i al slags vejr eller laver sansemotoriske øvelser. Det er selvfølgelig svært at vurdere, om dit barn på 11 måneder har en interesse i musik eller drama. Men hvis du selv er musikelsker eller trives bedst udendørs, er det oplagt at give glæden videre. Temavuggestuen er desuden ofte en mindre institution. Passer den til mit barn? De fleste børn trives i en lille vuggestue. Men er dit barn mere indendørstypen, skal du nok ikke gå efter en skovvuggestue.

INDEN DU VÆLGER: Besøg et par af stederne. Brug besøget til at mærke stemningen og få svar på dine spørgsmål, som eksempelvis kunne være: • Hvor mange børn er der på stuen? • Hvordan modtager I børnene om morgenen? • Hvordan kører I barnet ind? • Hvordan har I fokus på eks. læring • Hvor mange medhjælpere er der i forhold til pædagoger?

HUSK: Du kan skrive barnet op til institution allerede, når barnet har fået sit cpr-nr. Der er forskellige regler i kommunerne, men du kan læse alt på borger.dk

17

Dit vuggestuebarn.indd 17

16/11/2017 19.15


Dit vuggestue barn læseprøve  

En god guide til forældre, der har et barn som skal starte i eller går i vuggestue eller dagpleje. Bogen har fokus på dit barns udvikling og...

Dit vuggestue barn læseprøve  

En god guide til forældre, der har et barn som skal starte i eller går i vuggestue eller dagpleje. Bogen har fokus på dit barns udvikling og...