Page 1

Den lille bog om STORE folelser er udarbejdet med henblik på at

Barnets følelsesmæssige udvikling skal støttes og guides på vej, på samme måde som den sproglige og motoriske udvikling skal, og det er de voksnes opgave at hjælpe barnet med at forstå og regulere følelser. Bogen er lavet til børn mellem 11/2 og 6 år. 2-3 års-alderen er et godt tidspunkt at begynde at tale om følelser på, fordi børnene efterhånden forstår mere komplekse følelser og er i stand til at sætte nogle ord på det, de oplever. Bogen giver mulighed for at arbejde med både de små og de lidt større børn, som kan have mere nuancerede samtaler omkring følelser.

9

788711 489499

Den lille bog om STORE folelser

hjælpe og støtte barnet i den følelsesmæssige udvikling. Bogen indeholder forslag til samtaler og leg, så barnet kan forholde sig aktivt til forskellige følelser og konflikter, som barnet selv oplever i sit liv og sin hverdag.

Haller • Letén

Pelle, Ronja og deres forældre skal til fødselsdag hos Sofie. Vi følger familien dagen igennem og oplever alle de følelser, som opstår i mødet med andre børn og voksne.

Ina Victoria Haller

Den lille bog om

STORE folelser Illustreret af Lea Letén


Kaere oplaeser Billedbøger indeholder ofte et væld af følelser, som det kan være svært at tale med barnet om. Måske er man i tvivl om, hvor meget barnet egentlig forstår, eller måske tænker man ikke på at tale om historiens følelser, da de ofte står klart for den voksne læser. Denne bog skal gøre det lettere for dig at tale om følelser med det barn, du læser sammen med, ikke kun når I læser denne bog, men også når I læser andre billedbøger. Jeg håber også, at bogen kan bruges som inspiration til at tale om følelser i alle livets sammenhænge og ikke kun ved højtlæsning. Barnets følelsesmæssige udvikling skal støttes og guides på vej, ligesom den sproglige udvikling bliver det, når man taler med barnet og gentager ord igen og igen, og som den motoriske udvikling bliver det, når man holder barnet i hånden og øver balance. På samme måde er det de voksnes opgave at hjælpe barnet med at forstå og regulere følelser. Målgruppen for denne bog er børn i alderen 11/2 -6 år,

deres forældre, pædagoger eller andre omsorgspersoner. Aldersspredningen kan synes stor, men børn lærer og udvikler sig forskelligt. I 2-3-års alderen begynder barnet at forstå mere komplekse følelser, det udvikler empati (indlevelse), og det begynder at kunne sætte ord på sine følelser. Dette er et godt tidspunkt at begynde at tale om følelser på, hvis I ikke allerede gør det. Bogen kan ligeledes anvendes som hjælp til børn med socio-emotionelle vanskeligheder, hvor barnet har svært ved at omgås andre pga. særlige vanskeligheder ved at forstå andres følelser og intentioner fx ved ADHD eller autismespektrum forstyrrelser m.m. Den lille bog om store følelser iscenesætter mindre børns forskellige følelser. Hver ny dobbeltside præsenterer en ny følelse, og ved hver ny følelse vil der være forslag til, hvordan du kan tale om, og øge barnets forståelse for, den pågældende følelse. Det er ikke alle forslag og spørgsmål, som du skal bruge hver gang; spørgsmålene


er blot inspiration til samtale. Forhåbningen er, at barnet spontant fortsætter samtalen, og at der kommer en naturlig dialog omkring barnets oplevelser og følelser. Det afhænger af barnets alder, sproglige udvikling og følelsesmæssige forståelse, hvor lang en samtale I kan få omkring opslaget. Bogen inviterer til, at man læser den igen og igen, og som oplæser vil du kunne følge barnets voksende forståelse for følelserne og mærke, at dialogen bliver længere og længere. Med de mindre børn bør dialogen knytte sig mere til billederne. Her kan man bede barnet pege som svar til forskellige spørgsmål, hvis det ikke har sproget for følelserne endnu. Hvis barnet ikke selv kan huske eller beskrive engang, det selv var fx sur, så fortæl om en episode, du selv husker. Det vil være lettere at forstå følelsen, hvis barnet bliver mindet om engang, det selv havde det sådan. Bogen kan læses fra ende til anden, da en historie binder de forskellige følelser sammen. Det kan hjælpe barnet med at forstå, at der over et tidsforløb kan opstå

et væld af både positive og negative følelser, der ændres eller forløses af nye hændelser. Denne læring er vigtig især i forhold til de negative følelser, så barnet forstår, at disse følelser forsvinder igen. Bogen kan også bruges som opslagsværk, hvis man vil tale om en bestemt følelse. Her kan I både bruge situationen i bogen og barnets egne oplevelser til at blive klogere på den pågældende følelse.

God fornojelse Ina Victoria Haller Psykolog

Læs mere om det lille barns følelsesmæssige udvikling, og få flere ideer til, hvordan du støtter denne udvikling bagerst i bogen.


S PÆ N D I N G Pelle og Ronja er spændte. I dag skal de til Sofies 5 års fødselsdag. ”Ih, jeg glæder mig sådan til at få butterfly på,” siger Pelle. Mor glæder sig til bare at sidde stille og roligt og få en kop kaffe, og far er spændt på, hvad der er i gaven. ”Mor, mor!” kalder Ronja. ”Tror du, jeg må lege med Sofies gaver? Jeg er så spændt.”


Forslag til dialog: Spørg, hvad barnet glæder sig til eller er spændt på. Hvis barnet ikke ved det, så tal om jul, fødselsdag, tivoli, kage, og hvad du selv glæder dig til. Gode spørgsmål kunne være: Hvordan kan man se, at børnene er spændte? Kan du pege på det, Pelle/far glæder sig til? Kan du selv se spændt ud? Hvordan føles det i kroppen at være spændt?


F R U S T R AT I O N Nu skal familien af sted.

”Dumme sko,” råber Ronja. Hun er frustreret over, at hun ikke kan få sine sko på.

Pelle prøver at lukke sin butterfly. ”Øv, jeg kan ikke!” græder han.

Far kommer heldigvis og hjælper.

Han bliver glad igen, da Ronja hjælper ham.


Forslag til dialog: Hvordan kan man se, at personerne er frustrerede, og hvordan føles frustration i kroppen? Bed evt. barnet om at pege på de ting, der frustrerer personerne. Tal om, hvad barnet selv kan blive frustreret over, og hvordan man løser frustrationer på en god måde. Brug billederne som hjælp.

Mor er ærgerlig over, at hun ikke kan finde bilnøglen.

Og far kæmper med at lukke bukserne, der er for små.

Men hov! Den lå jo lige bag blomsten.

Han må tage nogle andre på.


Den lille bog om STORE folelser er udarbejdet med henblik på at

Barnets følelsesmæssige udvikling skal støttes og guides på vej, på samme måde som den sproglige og motoriske udvikling skal, og det er de voksnes opgave at hjælpe barnet med at forstå og regulere følelser. Bogen er lavet til børn mellem 11/2 og 6 år. 2-3 års-alderen er et godt tidspunkt at begynde at tale om følelser på, fordi børnene efterhånden forstår mere komplekse følelser og er i stand til at sætte nogle ord på det, de oplever. Bogen giver mulighed for at arbejde med både de små og de lidt større børn, som kan have mere nuancerede samtaler omkring følelser.

9

788711 489499

Den lille bog om STORE folelser

hjælpe og støtte barnet i den følelsesmæssige udvikling. Bogen indeholder forslag til samtaler og leg, så barnet kan forholde sig aktivt til forskellige følelser og konflikter, som barnet selv oplever i sit liv og sin hverdag.

Haller • Letén

Pelle, Ronja og deres forældre skal til fødselsdag hos Sofie. Vi følger familien dagen igennem og oplever alle de følelser, som opstår i mødet med andre børn og voksne.

Ina Victoria Haller

Den lille bog om

STORE folelser Illustreret af Lea Letén

Profile for Lindhardt og Ringhof / Forlaget Carlsen

Den lille bog om store følelser - læseprøve  

Den lille bog om STORE følelser skal hjælpe og støtte barnet i den følelsesmæssige udvikling. Bogen indeholder forslag til samtaler og leg,...

Den lille bog om store følelser - læseprøve  

Den lille bog om STORE følelser skal hjælpe og støtte barnet i den følelsesmæssige udvikling. Bogen indeholder forslag til samtaler og leg,...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded