Læs med Sebastian Klein - Danmarks store fortidsdyr læseprøve

Page 1

carlsens læsestart

Læs med Seb STORE fortidsdyr COVER.indd 1

carlsens læsestart

Bogen er for dig, der har lært at læse, og som gerne vil vide noget om dyr!

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

DA N M A R KS STO R E F O RT I D S DY R

Hvad er en mammut? Hvor stort var det uldhårede næsehorn, og hvorfor uddøde det mon? Få svar på det og meget mere i Sebastians bog om Danmarks store fortidsdyr.

S E B AST I A N K L E I N

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

carlsens læsestart

DANMARKS STORE

FORTIDSDYR

GOD LÆSESTART

Læsepædagogisk bearbejdet

08.01.2020 10.32


Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 2

08.01.2020 10.34


Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 3

08.01.2020 10.34


TIL FORÆLDRENE Carlsens Læsestart er en begynderlæsningsserie, der henvender sig til de nye læsere. Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdet. Typografien er stor, åben og let læsbar, og bøgerne indeholder mange illustrationer, der fungerer som støtte for læsningen. FAGLIG LÆSNING – AT TILEGNE SIG NY VIDEN At læse fagtekster kræver, at barnet har tilegnet sig en vis form for læsefærdighed. Dvs. at barnet læseteknisk har en vis sikkerhed i at læse ord korrekt og flydende. I fagtekster er der nemlig fokus på indholdet af teksten og ikke det at læse selve ordene. At læse en fagtekst er at tilegne sig ny viden inden for et emne. Her læser barnet ikke blot en god historie – det tilegner sig ny viden og udvider sit ordforråd. SVÆRHEDSGRAD I Carlsens Læsestart er bøgerne normalt inddelt i tre niveauer, og lix- og lettal er angivet. Det har vi valgt ikke at gøre i denne serie, da der er tale om en fagbogsserie. Fagbøger adskiller sig fra skønlitterære letlæsningsbøger ved at indeholde mere tekst samt ord, der kan være svære at læse og forstå. Svære ord er derfor forklaret i teksten eller markeret med kursiv og forklaret i ordlisten bagerst i bogen. Barnet lærer at identificere og afkode ordet, som ofte gentages i teksten, da faglig læsning er en proces, som fører til, at barnet tilegner sig ny viden. Både om det enkelte

Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 4

08.01.2020 10.34


emne, men også som læsefaglig proces – man skal bruge det, man læser undervejs. Læs med Sebastian Klein kan læses fra 2. klasse, afhængigt af det enkelte barns læsefærdighed. GEVINSTEN VED FAGLIG LÆSNING En stor fordel ved faglig læsning er, at man kan finde et emne, der fanger det enkelte barns interesse. Det er især en fordel for de børn, der har svært ved at finde motivation til at læse. Derudover er tidlig faglig læsning med til at styrke barnets forståelse og interesse for fagtekster, hvilket er en stor hjælp i forhold til de forskellige fag i folkeskolen, barnet møder, samt barnets videre uddannelse.

Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 5

08.01.2020 10.34


DANMARKS STORE FORTIDSDYR Copyright © 2020 Sebastian Klein, Rikke Klein og Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Tekst © 2020 Sebastian Klein, Rikke Klein og Forlaget Carlsen Fotos © Shutterstock Størrelsesforhold s. 17, 21, 24 og 29 www.prehistoric-wildlife.com Foto s. 12-13 © Colourbox Foto s. 18-19 © Cyclonaut Foto s. 30-31 © Nationalmuseet Illustrationer © 2020 Claus Rye Schierbeck og Forlaget Carlsen Alle rettigheder forbeholdt Grafisk tilrettelæggelse: Flemmer Grafisk Design Læsepædagogisk bearbejdning: Sanne Haugaard Fotos af Sebastian Klein i bogen © 2017 Christian Reinholtz og Forlaget Carlsen Foto af Sebastian Klein på forsiden © 2016 Line Klein – www.lineklein.com og Forlaget Carlsen ISBN 9788711919842 1. udgave, 1. oplag Trykt i 2020 hos Livonia, Letland Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder f.eks., at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node. www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk

Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 6

08.01.2020 10.34


DANMARKS STORE

FORTIDSDYR s

Læ ed SEBASTIAN KLEIN m I samarbejde med Rikke Klein

Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 7

08.01.2020 10.34


Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 8

08.01.2020 10.34


Indhold Hvad er fortidsdyr?....................................................10 Fortidens vilde Danmark ...........................................12 Nyt klima i Danmark.................................................14 Uldhåret mammut......................................................16 Ruslands berømte mammut........................................18 Uldhåret næsehorn.....................................................20 10.000 år gammel unge..............................................22 Kæmpehjort................................................................24 Verdens største gevir..................................................26 Urokse........................................................................28 Jaget vildt...................................................................30 Hvorfor uddøde de?...................................................32 Hvis du vil vide mere.................................................34 Ordliste.......................................................................36

Ord, der ser sådan ud, er forklaret i ordlisten på side 36.

Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 9

08.01.2020 10.34


Hvad er fortidsdyr? Fortidsdyr er dyr, der er uddøde. Det vil sige, at de ikke findes mere. Nogle fortidsdyr levede for flere millioner år siden. Dengang var der ikke mennesker på Jorden. Mange af dyrene fra fortiden kender vi kun Dinosaur-fossil.

10

Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 10

08.01.2020 10.34


Hulemaleri af en okse.

fra fossiler. Nogle dyr har vi fundet knogler fra. Og andre har vi fundet med hud og hår – for eksempel i isen. Vi kender også nogle af dyrene fra hulemalerier. Under den sidste istid levede der nogle store dyr i Danmark. Blandt de største var uldhåret næsehorn, uldhåret mammut, kæmpehjort og urokse. 11

Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 11

08.01.2020 10.34


Fortidens vilde Danmark Danmark har set meget anderledes ud. Og klimaet har også været anderledes end det, vi kender i dag. For cirka 90.000 år siden begyndte den sidste istid. I lange perioder var næsten hele landet dækket af et tykt lag is. Engang var Danmark dækket af is.

Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 12

08.01.2020 10.34


Morænelandskab fra Røsnæs på Sjælland. De tykke lag is har formet Danmark med bakker og dale. De samme bakker og dale, som vi kan se i dag.

Da var det ikke muligt for mennesker at bo her. For cirka 15.000 år siden begyndte isen at trække sig tilbage. 13

Læs med Seb STORE fortidsdyr indh.indd 13

08.01.2020 10.34


carlsens læsestart

Læs med Seb STORE fortidsdyr COVER.indd 1

carlsens læsestart

Bogen er for dig, der har lært at læse, og som gerne vil vide noget om dyr!

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

DA N M A R KS STO R E F O RT I D S DY R

Hvad er en mammut? Hvor stort var det uldhårede næsehorn, og hvorfor uddøde det mon? Få svar på det og meget mere i Sebastians bog om Danmarks store fortidsdyr.

S E B AST I A N K L E I N

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

carlsens læsestart

DANMARKS STORE

FORTIDSDYR

GOD LÆSESTART

Læsepædagogisk bearbejdet

08.01.2020 10.32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.