__MAIN_TEXT__

Page 1


FÅ STYR PÅ DIT BARNS DIGITALE VERDEN

Få_styr_på_FINAL.indd 1

23/08/2018 10.56


Få_styr_på_FINAL.indd 2

23/08/2018 10.56


U LL A DY RL ØV

FÅ STYR PÅ DIT BARNS DIGITALE VERDEN GUIDE TIL DET GODE ONLINELIV  

I samarbejde med Sabine Klindt

Få_styr_på_FINAL.indd 3

23/08/2018 10.56


Få_styr_på_FINAL.indd 4

23/08/2018 10.56


INDHOLD

INDLEDNING På jagt efter god opdragelse og god opførsel 11 KAPITEL 1 Sæt dig ind i dit barns digitale liv 17 Vær nærværende 17 Sig ”ja tak” til invitationen 18 Hvis du gang på gang afviser invitationen 21 Vis interesse uden at overvåge 23 Præsentér noget for barnet 24 Vær sammen om det digitale 25 Bliv klogere sammen 25 Læring og indlæring 27 Hjælp dit barn til at kunne selv 28 Vær kritisk – og lær dit barn at være det 29

KAPITEL 2 Familieliv i den digitale verden 33 Kan vi ikke bare hygge os? 34 Den digitale ”sut” 36 Familiediskussioner 38 Konflikter er vigtige for børns udvikling 39 Gør det tydeligt, hvad barnet må og ikke må 40 Forudsigelighed kan forebygge konflikter 42 Hvordan håndterer man konflikter? 45 Skærmtid – hvornår og hvor længe? 47 Om morgenen 48 Efter skole 50 Under aftensmaden 52

Få_styr_på_FINAL.indd 5

23/08/2018 10.56


Før sengetid 52 Med på farten 54 Vær en god rollemodel 55 Tag ansvaret 56

KAPITEL 3 Små børn i den digitale verden 61 Virtuel og fysisk leg 62 Sanser og motorik 62 Frustrationer og succesoplevelser 65 Skærme kan forstyrre leg og læring 66 Børn har brug for at kede sig 68 Underholdning on demand 68 Børn skal kunne beskæftige sig selv 70 Alenetid styrker dit barns selvtillid og tryghedsfølelse 72 For meget skærmtid kan give søvnproblemer 74 Børn udvikler sig i samspil 76 Betydningen af ansigtsudtryk 77 Læg telefonen væk, når du er sammen med dit barn 79 Udvikling af sociale evner 81 Højtlæsning, lydbøger og læse-apps 82 Den sproglige udvikling 82 Nærvær og tryghed 84 En fælles forståelsesramme 85 Brug lydbøger på en god måde 86 Anbefalede aldersgrænser 87 Tablet 87 Mobil 88 Sociale medier 90 Computerspil 91

Få_styr_på_FINAL.indd 6

23/08/2018 10.56


KAPITEL 4 Hvad kan mit barn finde på nettet? 95 Uendeligt meget underholdning 95 Bloggere og youtubere 97 Viden – på godt og ondt 98 Google 98 YouTube 101 Wikipedia 102 Nyheder 103 Mange børn er bange for nyheder 103 Fortæl om nyhederne i børnehøjde 106 Falske nyheder 107 Ubehageligt indhold 108 Lukkede grupper og anonyme hjemmesider 109 Gysere 110 Porno 113 Børn i alderen 7-12 år 115 Børn over 13 år 117 Online fællesskaber 119 Virtuelle og fysiske venskaber 119 Misforståelser og konflikter 122 Socialt udfordrede børn 126

KAPITEL 5 Forstå dit barns lyst til computerspil 129 Hvordan påvirkes børn af computerspil? 130 Værdier, etik og moral 130 Indlæring og opmærksomhed 132 Stress 136 Afhængighed 141 Fysisk afhængighed 142 Social afhængighed 144

Få_styr_på_FINAL.indd 7

23/08/2018 10.56


Er der grund til bekymring? 146 Sæt rammer for dit barns spilforbrug 148 Spilletid 148 Hverdage 149 Weekender 151 Ferier 153 De fysiske rammer 156 Aldersgrænser 158 Uenighed om regler og rammer 161 Uenighed mellem forældre 162 Sammenbragte familier 164 Vennernes forældre 165 Fritidsordning eller klub 165 Hvordan præsenterer jeg nye regler for mit barn? 167 Hvad kan man gøre, hvis det allerede er løbet af sporet? 169 Tag ansvaret 170 Vis interesse 171 Flyt computeren ud af barnets værelse 174 Gaming på eliteniveau 176 eSport 177 Ansvarsposter i online-spil 178 Spillere med mange følgere 180

KAPITEL 6 Sociale medier på en god måde 183 Mit barn vil oprette en profil 184 Forældre på de sociale medier 185 (A)sociale medier 187 Tag en fælles pause fra internettet 189 Lukket land for forældre 191 Internetmobning 194 Gruppepres 198

Få_styr_på_FINAL.indd 8

23/08/2018 10.56


Hævnporno 199 Mit barn har medvirket til hævnporno 201 Mit barn har været udsat for hævnporno 202 Grænseløs deling 204 Når spotlightet rykker ind på børneværelset 206

AFSLUTNING Kræv samvær med dit barn 211 Du skal være sammen med dit barn 211 I den digitale verden udvikler børn ”antenner” 214 Vi har skabt et samfund, der er uegnet for børn 215 Det er vores ansvar – ikke børnenes 218 Litteraturliste 221

Få_styr_på_FINAL.indd 9

23/08/2018 10.56


Få_styr_på_FINAL.indd 10

23/08/2018 10.56


INDLEDNING På jagt efter god opdragelse og god opførsel

Hvilke spørgsmål står du med omkring dit barns onlineliv? Det spurgte jeg mine følgere på Facebook om, mens jeg var i gang med at skrive denne bog. Få minutter senere, begyndte det at tikke ind med spørgsmål og kommentarer:

• Bør man indføre faste skærmtider – og i så fald, hvilken tid på • • • • •

dagen og i hvor mange timer? Hvad skal man gøre, hvis den faste skærmtid afbryder en god ”rigtig” leg? Hvordan tager man det op i fritidsordningen eller klubben, om børnene skal være online der? Man er jo ikke nødvendigvis enig med de andre forældre. Hvordan påvirker den digitale verden børns sociale kompetencer – på kort og lang sigt? Moralkodeks i den digitale verden, hvor man ikke kan se offeret – både i forhold til digital mobning og adfærd i spil. Balancen mellem at respektere barnets privatliv og behovet for at passe på dem. Må man fx tjekke barnets beskeder? Hvordan forklarer man børn, at der findes voksne, der ikke altid vil børn det bedste og kan finde på at udgive sig for at være et barn – uden at de mister tilliden til voksne?

I mit arbejde som psykolog har jeg talt med rigtig mange forældre. Forældre fra alle samfundslag, med børn i alle aldre, fra alle områder 11

Få_styr_på_FINAL.indd 11

23/08/2018 10.56


Ind led ning

i Danmark og fra både små og store byer. Alle har de til fælles, at de føler sig magtesløse over for én bestemt ting: Hvordan de skal håndtere den digitale virkelighed, som både de og deres børn lever i. Det er altså ikke mærkeligt, hvis du som forælder føler dig usikker på, hvordan du skal forholde dig til den teknologiske udvikling i forbindelse med opdragelsen af dit barn. Nærmest alle forældre er usikre, når det kommer til dette spørgsmål. Og med god grund. Sjældent har vi vidst så lidt om et fænomen, der er så stort og verdensomspændende. Vi mangler erfaringer og langtidsstudier, og teknologien udvikler sig så hurtigt, at mange undersøgelser bliver forældede, før de er færdige. Samtidig er der store økonomiske kræfter på spil, hvilket kan gøre det tvivlsomt, om man kan stole på alle de undersøgelser, der kommer ud. Problematikkerne omkring det digitale bliver hele tiden mere komplekse, og det bliver derfor sværere og sværere for forældre at navigere i. Da mine egne børn var små, fik de ikke nogen GameBoy, selv om de plagede om det. Jeg ville ikke have, at de konstant havde en underholdningsmaskine ved hånden, når vi var på farten eller til familiefester. Det er ikke ligeså let at sige nej til tablets i dag, for mange børn skal bruge dem i skolen og til at lave lektier, og man bliver derfor nødt til at sætte grænser på en anden måde. Forældre står med nogle udfordringer og dilemmaer, som er sværere end nogensinde før. Ingen tidligere generationer har på samme måde skullet navigere i YouTube, Netflix for børn, sociale medier, computerspil, internetmobning og hævnporno. Alligevel oplever du sikkert, at mange mennesker gør sig kloge på, hvordan du burde gebærde dig. ”Sluk dog bare for skærmene,” lyder rådet ofte, men så simpelt er det desværre ikke. Fordi forældre mangler viden, kan de have svært at sætte grænser og argumentere for deres beslutninger. Det er i forvejen vanskeligt at finde frem til regler i hjemmet, som både børn og voksne kan leve under, og det bliver kun sværere, hvis forældrene ikke har nok viden 12

Få_styr_på_FINAL.indd 12

23/08/2018 10.56


Ind led ning

om teknologiens muligheder og begrænsninger. Det kan skabe en usikkerhed hos forældre, som børn med det samme mærker, og som kan gå ud over både børnene og familien. Usikkerheden kan blive til en overvældende følelse af afmagt, som ofte resulterer i en grænseløs tilgang til det digitale. Børn får lov at tage deres tablet med på stranden, i skoven, på restauranter og på ferier. Der er børn, der stopper med deres fritidsinteresser for at kunne spille mere computer eller for at passe deres blog eller YouTube-kanal. Det er vigtigt at huske, at børn ikke kan overskue de langsigtede konsekvenser af teknologiens påvirkning på deres sociale liv, læring og trivsel. Kun voksne er i stand til at tænke så langt ud i fremtiden og tage de rette beslutninger for, at børnene vokser op i et sundt miljø. Derfor er der nogle ting, som det er de voksnes ansvar at bestemme. Der er ingen tvivl om, at der kan være alvorlige konsekvenser ved digitaliseringen. Nogle af dem ser vi allerede. Som psykolog møder jeg mange børn og familier, hvor forholdet til det digitale er løbet helt af sporet. Jeg taler næsten dagligt med børn, der har søvnproblemer, føler sig rastløse og har svært ved at koncentrere sig. Forældrene fortæller om børnenes angst og stress, og jeg hører i stigende omfang om børn, der isolerer sig og til sidst stopper med at gå i skole. Jeg møder børn, der har et reelt misbrug af computerspil, som de ikke selv kan komme ud af. Børn, der kigger over på deres forældre og siger: ”Tror du, jeg vil sidde foran skærmen hele tiden? Jeg er jo afhængig af det.” Jeg møder også rigtig mange, der oplever de alvorlige konsekvenser, som internetmobning og hævnporno kan have. Mobning er i sig selv et alvorligt problem, og når det så pludselig foregår på de digitale platforme, er det umuligt at beskytte sig imod. Børn bliver ikke længere kun mobbet i skolen, men kan blive mobbet hele tiden af tusindvis af fremmede børn. De kan blive filmet i omklædningsrummet uden at vide det, og pludselig bliver det lagt op med kommentarer som: ”Se lige hendes grimme røv!” Jeg møder børn og unge, hvis selvværd er brudt helt ned på grund af den slags 13

Få_styr_på_FINAL.indd 13

23/08/2018 10.56


Ind led ning

oplevelser. Som ikke har lyst til at vise sig nogen steder, og som ofte ikke har lyst til at leve længere, fordi skammen bliver altoverskyggende. Uanset om ens barn har udført eller været udsat for krænkelserne, skal man som forælder være rustet til at håndtere det i én eller anden grad. Hvis man vil forstå børns brug af digitale medier, må man først og fremmest forstå, at barnets digitale verden ikke starter med spil på tabletten. Den begynder allerede, når barnet observerer sine forældre og andre voksne mennesker. Gad vide, hvordan det ser ud fra det lille barns perspektiv, når voksne mennesker går og taler ud i luften, fordi de har et headset på? Hvad tænker små børn om de skærme, forældrene sidder med hovedet bøjet ned over flere gange dagligt? Mens forældrene bruger lang tid på at udvælge det allermest nuttede billede, ser barnet en skærm, der åbenbart er mere interessant end ham eller hende. Senere opdager barnet måske, at de ting, der foregik inden for hjemmets trygge og private rammer, i årevis er blevet delt med venner og bekendte på de sociale medier. Digitaliseringen har udvisket mange af grænserne mellem hjemmet og omverdenen. Arbejdsmails tikker ind på mobiltelefonen, og ForældreIntra fortæller om lektier og skolerelaterede konflikter, når familien burde slappe af om aftenen, i ferier og i weekender. Børn i dag forstår ikke, at der var engang uden internet, tablets og tv on demand. Jeg har netop hørt en gammel mand på 88 år fortælle om, at han på et museum skulle være sammen med 20 børn i alderen 10-12 år. Når han spurgte dem, hvad de legede, svarede de, at de legede med iPads og stort set ikke legede med andre ting. De var meget interesserede i at høre om hans liv, og hvad han legede, da han var barn, og de virkede, som om de aldrig havde hørt noget lignende. Hvad kunne han overhovedet få tiden til at gå med, når der hverken var fjernsyn, tablets, telefoner eller computere? Børn er nysgerrige og interesserede små væsener, og de vil gerne være sammen med voksne mennesker, hvis de voksne mennesker kan finde ud af ikke at 14

Få_styr_på_FINAL.indd 14

23/08/2018 10.56


Ind led ning

tale om kedelige og formanende ting. Hvis udgangspunktet er, at vi skal hygge os og sammen blive klogere. Jeg ville ønske, at løsningen på afmagten og de mange dilemmaer var at slukke for internettet et par timer om dagen. Det, er jeg dog sikker på, er utilstrækkeligt. Vi skal lære at leve med de implikationer, digitaliseringen har ført med sig. Det starter med at lære dit barns digitale verden at kende, og det kræver mere end at slukke for internettet. Det kræver, at du tilbringer tid sammen med dit barn. Der er en masse sjove og berigende ting, du kan lave sammen med dit barn, som du risikerer at gå glip af, hvis ikke du sætter dig ind i de forskellige muligheder, der findes. Derfor er det nødvendigt, at du som forælder giver dig tid med dit barn, er nærværende og viser både interesse og nysgerrighed over for dit barns digitale liv. Internettet er kommet for at blive, og vi er nødt til at skabe retningslinjer for god opførsel og opdragelse i og omkring den digitale verden. Jeg vil komme med nogle konkrete bud på, hvordan du som forælder kan håndtere dit barns digitale verden – og det sker sammen med barnet.

15

Få_styr_på_FINAL.indd 15

23/08/2018 10.56


I dette kapitel er der fokus på at:

› › › › › › ›

Få_styr_på_FINAL.indd 16

lære dit barn at kende være nærværende vise interesse uden at overvåge give dit barn ret til et privatliv være sammen om det digitale hjælpe dit barn til at kunne selv være kritisk – og lære dit barn også at være det

23/08/2018 10.56


KAPITEL 1 Sæt dig ind i dit barns digitale liv

Det kan ikke understreges nok, at du som forælder skal kende dit barn for at kunne sætte de grænser, som netop dit barn har behov for. Jeg møder overraskende mange forældre, der ikke kan svare på spørgsmålet: ”Hvad kan dit barn lide at lave sammen med dig?” De griner ofte lidt nervøst og bliver flove over ikke at kunne komme på noget. De bliver tit også overraskede over at høre, hvad barnet har sagt – som typisk er noget med at lege vildt og fjollet, lave kreative ting, spille brætspil, se film eller spise sammen (uden at blive udspurgt om skolen eller skulle høre om forældrenes arbejde). Vær nærværende

Forældre er engagerede i deres børn mere end nogensinde før. De tager med til fodbold- og håndboldtræning, holder legegruppemiddage og tager på masser af ferier med deres børn. Fædrene er også kommet meget mere på banen i forældrerollen end tidligere, og alligevel taler mange børn om et savn i forhold til deres forældre. De savner at være mere sammen med deres forældre, altså sådan rigtigt sammen. Når jeg spørger nærmere ind til det, handler det ofte om, at børnene gerne vil spille brætspil, lave mad, gå tur sammen med hunden eller simpelthen bare slappe af sammen med forældrene. De beskriver, at deres forældre ikke er helt til stede, fordi de går på Facebook, tjekker arbejdsmails eller skriver sms’er hele tiden. Børnene udtrykker det ikke med disse ord, men de beskriver forældre, der er fysisk til stede men mentalt fraværende. 17

Få_styr_på_FINAL.indd 17

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

FAKTA: Tre ud af fire forældre til børn mellem 8 og 15 år bruger nu og da deres telefon til at læse mails, skimme nyheder eller følge med i, hvad der sker på de sociale medier, selv om de er sammen med deres børn. Det fremgår af en undersøgelse, som YouGov har lavet for Medierådet for Børn og Unge. Blandt de knapt tusind forældre med smartphones, som har deltaget i undersøgelsen, er det godt 70 procent, der benytter sig af telefonens kamera en gang i mellem eller oftere, når de er på legepladsen eller spiser aftensmad sammen med deres barn. (Kilde: Berlingske, 21. februar 2017)

Ligesom mange forældre er frustrerede over, at deres børn dagligt bruger timer foran en skærm, er der altså mange børn, der er frustrerede over, at forældrene (og andre voksne) er på deres skærme hele tiden. Jeg mener ikke, at forældre skal kigge deres børn i øjnene hele tiden og rette al opmærksomhed mod dem, men vi skal være opmærksomme på ikke at virke fraværende i mange små, men vigtige øjeblikke af vores børns udvikling. Som forælder skal du vise, at du nyder at være sammen med dit barn, og du skal være nærværende og interesseret, når barnet vil vise eller fortælle dig noget. FAKTA: I en nylig amerikansk undersøgelse blev 249 familier med børn mellem 10 og 17 år spurgt om deres regler og forventninger til brugen af teknologi. Forskerne spurgte blandt andet børnene, hvilke skærmregler de ville ønske, deres forældre ville følge. Et af de generelle svar var, at børnene ville ønske, at forældrene var mere nærværende, og for eksempel lagde telefonen væk, når børnene forsøgte at tale med dem. (Kilde: Hiniker m.fl. 2016)

Sig ”ja tak” til invitationen

Det er vigtigt, at du som forælder viser interesse. Lad være med at distancere dig, fordi du ikke forstår det, barnet spiller eller bruger de digitale medier til. Grib bolden tidligt, og lyt til det, dit barn vil fortælle dig. Spørg nysgerrigt og interesseret ind til, hvorfor barnet 18

Få_styr_på_FINAL.indd 18

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

bliver tiltrukket af noget bestemt. Dit barn vil elske det, og du får samtidig en unik mulighed for at få et indblik i dit barns digitale liv. Vis reel interesse De fleste børn vil belønne dig, hvis du viser en reel interesse, men de gider ikke løftede pegefingre og kontrollerende spørgsmål. Spørg ind til de ting, dit barn beskæftiger sig med, på en nysgerrig, tålmodig og fordomsfri måde. Det vil med sikkerhed forebygge ensomhed og isolation på værelset, og det giver dig et indblik i, hvordan dit barn bruger nettet og de digitale skærme.

Alle små børn ønsker at involvere deres forældre i det, de laver. Børn søger helt naturligt anerkendelse hos deres forældre, ligesom de har brug for, at forældrene fortæller dem, hvis de gør noget forkert, og viser dem, hvad de så skal gøre i stedet. Der sker mange fine og vigtige ting i det samspil, hvor barnet søger anerkendelse hos forældrene. Når barnet siger: ”Se, hvad jeg kan,” eller ”se, hvad jeg har lavet,” er hensigten ikke bare at vise noget frem – det er samtidig et indirekte spørgsmål, som forældrene besvarer ved at lade legen fortsætte eller korrigere den. Når dit barn henleder din opmærksomhed på sin leg, forsøger det at finde ud af, hvad man må, og hvordan man gør tingene på den rigtige måde. Barnet afkoder din reaktion og finder fx ud af, at man godt må hoppe i sofaen og bygge huler med puderne – men ikke tegne på væggen. Behovet for forældrenes anerkendelse og/ eller korrigering af det, barnet foretager sig, gælder også for ting, der er ”skjult” bag en skærm. Derfor er det vigtigt, at du som forælder følger med og viser interesse for barnets skærmbrug. Børn fortæller gerne meget detaljeret om programmer, apps og spil, de er optaget af i øjeblikket, ligesom nogle børn kan bruge en hel films længde på at beskrive en film, de har set. I de første år kan man nærmest ikke 19

Få_styr_på_FINAL.indd 19

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

undgå at være involveret, fordi man som forælder skal lære barnet at navigere i tabletten, telefonen eller computeren. I dag kan de fleste børnehavebørn sætte en film i gang, klikke sig ind i en app eller spille et simpelt spil. Det gør det nemt for forældre, som fx kan ordne nogle praktiske ting, mens barnet bliver underholdt af skærmen. Der er til gengæld risiko for, at skærmen bliver brugt som en slags sut eller barnepige, som får barnet til at holde sig i ro, når det faktisk har brug for nærvær og omsorg. Efterhånden som barnet bliver ældre, kan det bruge sin tid på mere og mere komplicerede apps og spil. Samtidig begynder en del forældre at miste interessen for at sætte sig ordentligt ind i, hvad barnet foretager sig. Jo længere tid, der går på denne måde, des længere væk kommer forældrene fra deres barns digitale verden, indtil de på et tidspunkt er koblet helt fra. På det tidspunkt kan det virke håbløst for barnet at skulle sætte forældrene ind i de ting, der foregår på skærmen – og hvorfor skulle de i øvrigt gøre det? Forældrene har jo ikke vist interesse for det i årevis. Kedsomhed og forvirring Jeg har for nyligt mødt en pige på 8 år, som sidder med sin tablet hver dag, når hun kommer hjem fra fritidshjem – gennemsnitligt 3-4 timer dagligt. Jeg bad hende om at beskrive, hvilke følelser, hun får af forskellige ting. ”Rigtig glad” var forbundet med at lave kreative ting med sin mor og lege vildt med sin far, mens tabletten var forbundet med lige dele kedsomhed og forvirring samt en smule vrede. Det viste sig, at hun spillede et online-spil, hvor de andre spillere talte engelsk, og hun derfor ikke forstod, hvad der foregik. Vreden kom, når hun ikke kunne gennemføre en bane. Forældrene blev meget overraskede, fordi de gik ud fra, at hun var glad og hyggede sig, når hun sad med sin tablet.

20

Få_styr_på_FINAL.indd 20

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

Sig derfor ”ja tak”, når dit barn forsøger at invitere dig ind i sin digitale verden. Hvis dit barn siger: ”Se, hvad jeg kan i denne her app,” eller ”Ej, jeg har lige klaret en vildt svær bane,” er det et forsøg på at få dig til at engagere dig, få din accept eller blive korrigeret. Men mange forældre udviser et minimalt engagement i deres barns skærmbrug. Hvis du går ind i det samspil, dit barn forsøger at skabe, vil du få meget mere indflydelse på, hvad dit barn bruger skærmen til. Favoriserer du? En del forældre favoriserer, uden at tænke over det, nogle af deres børns interesser over andre. Det kan fx være, at de følger detaljeret med i den ene søskendes sport, mens de ikke orker at høre om den andens computerspil. I dette tilfælde er der risiko for, at det barn, der spiller meget computer, føler sig set ned på og kommer til at føle sig mindre værd end den anden. Det kan være med til at forstærke tendensen til, at barnet begynder at isolere sig på værelset.

Hvis du gang på gang afviser invitationen

Hvis du ikke sætter dig ind i dit barns digitale verden, kan du være i gang med at isolere dit barn. På et tidspunkt vil barnet holde op med at fortælle detaljeret om sine interesser, fordi han eller hun har opgivet at få dig til at engagere dig. Hvis det er sket, kan du ikke komme to år senere og forvente eller kræve, at dit barn pludselig skal fortælle dig alt muligt. På det tidspunkt kan det virke kompliceret og uoverskueligt for dit barn at sætte dig ind i sagerne. Du har på en måde heller ikke gjort dig fortjent til, at barnet skal bruge tid og energi på det.

21

Få_styr_på_FINAL.indd 21

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

Når der går hårdknude i skærmdiskussionerne En del forældre reagerer først efter flere år på, at deres barn bruger en masse tid på noget, de ikke forstår. Pludselig slår de døren op til barnets værelse og siger med en hård og bestemt tone: ”Nu vil vi simpelthen vide, hvad det er, du sidder og bruger al din tid på. Hvad er det, du laver på den skærm hele tiden?” Her kunne barnet med rette svare: ”Det er simpelthen umuligt at sætte jer ind i det nu. I skulle have valgt at følge med, da jeg gerne ville vise og forklare jer det hele. Nu er det på en måde for sent”. De færreste børn formulerer det på den måde, men siger måske i stedet: ”Hvorfor skulle jeg bruge tid på at forklare jer det? I fatter det jo alligevel ikke.” Mange forældre vælger i afmagt at forbyde alle skærme eller slukke for internettet, hvilket resulterer i, at barnet bliver rasende, fordi det i virkeligheden føler sig overset og misforstået. Stikket er trukket ud, men problemet er ikke løst. Ofte resulterer det i, at forældrene og barnet ryger længere væk fra hinanden, hvilket med sikkerhed ikke var forældrenes hensigt.

Men hvordan kan du så tackle det, hvis der faktisk er gået flere år, hvor du ikke har vist interesse? Du skal ikke kaste håndklædet i ringen og give dit barn lov til at sidde med hovedet ind i skærmen flere timer dagligt, men du skal heller ikke forbyde skærmene helt eller slukke for nettet. Begge disse reaktioner er tegn på afmagt, og det vil dit barn gennemskue. Det, du skal gøre, er at give dig tid til reelt at være sammen med dit barn. Vise, at du vil og er parat til at kæmpe for det – også selv om barnet afviser dig gang på gang. I stedet for at bede dit barn om at slukke og komme ud til jer andre, er det en god idé, at du i begyndelsen går ind til barnet. Sørg for, 22

Få_styr_på_FINAL.indd 22

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

at døren til barnets værelse er åben det meste af tiden, og gå ind med lidt sunde snacks, en kop te eller et glas isvand engang imellem. Træk gardinerne fra, og skab gennemtræk i værelset, så dit barn får noget lys og frisk luft. Du kan også tage en bog eller avis med (ikke din telefon!) og lægge dig på barnets seng. Dit barn vil højst sandsynligt kigge lidt mistroisk på dig og spørge, hvad du vil, og der skal du bare svare: ”Du skal bare spille videre. Jeg vil bare gerne være der, hvor du er.” Barnet kan ikke blive sur over det, for du er ikke irriterende eller krævende. Du er simpelthen bare nærværende, og det kan de fleste børn rigtig godt lide. Hvis du gør dette nogle dage i træk, vil dit barn næsten med sikkerhed begynde at åbne op og fortælle om, hvad der foregår på skærmen – eller måske om problemer med vennerne eller i skolen. Vis interesse uden at overvåge

Hvordan viser man interesse for, hvad ens barn laver på de digitale skærme, mens man samtidig respekterer barnets ret til privatliv? Det er et af de spørgsmål, forældre ofte stiller mig. Som forælder skal du vise interesse i dit barns liv og engagere dig i de ting, dit barn går op i. Men du skal samtidig også give dit barn plads til at være sig selv og have noget, du ikke er inde over. Det er dit ansvar som forælder, at dit barn lærer at mærke sine egne grænser og respektere andres – og det sker lettest, hvis du viser et godt eksempel. Lær dit barn, at han eller hun ikke skal åbne dine beskeder eller kigge på dine billeder. Sig fx: ”Min telefon er privat, og det er ikke sikkert, at du skal se alt, jeg har liggende på den. Jeg kunne heller aldrig finde på at læse dine beskeder eller kigge på dine billeder uden at have fået lov.” En del forældre kigger faktisk i deres børns telefoner eller logger ind på børnenes profiler på de sociale medier og tjekker, hvad der foregår i beskeder og lukkede grupper. Det er noget, jeg på det kraftigste fraråder – med undtagelse af situationer, hvor man reelt er bange for, om barnet kan finde på at skade sig selv eller andre. Det er et kæmpe 23

Få_styr_på_FINAL.indd 23

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

tillidsbrud, og hvis barnet finder ud af det, sender det et signal om, at det er noget, man godt må. Så er det ikke så underligt, hvis barnet kan finde på at gøre det samme over for nogen i klassen. Dit barn må også godt lukke døren og være alene på sit værelse engang i mellem, uden at du kommer brasende ind i tide og utide. Det, du kan gøre, er at indføre en regel om, at dit barn fx ikke må spille computer alene for en lukket dør. Hvis døren til værelset er lukket, og du kan høre, at der bliver spillet computerspil, kan du godt tillade dig at åbne døren. Hvis barnet har været alene på værelset i lang tid, uden du kan høre, at der bliver spillet, kan du banke på og sige: ”Om et kvarter kommer jeg og åbner døren.” På den måde respekterer du barnets privatsfære, mens du samtidig sørger for, at barnet ikke er alene for lukket dør hele tiden. Præsentér noget for barnet

En måde at vise sin interesse på uden at virke overvågende eller kontrollerende er at præsentere noget for barnet. I kan fx sætte jer sammen og søge i forskellige streamingtjenester som Netflix, Spotify og YouTube eller i online-butikker som Steam, Playstation Store og Microsoft Store. En anden god idé er at tage på biblioteket og kigge efter spil, bøger og tegneserier, som du tror, dit barn vil kunne lide, og som kan gøres til en fælles ting. Her kan du også få hjælp til at blive peget i retning af noget, der kan vække jeres interesse. Dit barn vil med sikkerhed blive glad for, at du har sat dig ind i, hvad han eller hun interesserer sig for – og hvis du foreslår, at I læser, ser eller spiller noget sammen, vil barnet næsten med sikkerhed sige ja. Selv om børn i en tidlig alder selv kan finde og downloade spil og apps, søge efter musik, bøger, film og serier, er der stor sandsynlighed for, at barnet kun finder de ting, der er mest populære lige nu. Dit barn kommer sikkert ikke til at falde over The Beatles, Harry Potter, Tintin eller Løvernes Konge – det er noget, barnet skal introduceres for. Der findes også mange fantastiske computerspil, der er 24

Få_styr_på_FINAL.indd 24

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

udviklet af kloge og kreative mennesker. Det kan virke som fremmed land, hvis man intet kender til computerspil, men de fleste børn vil synes, det er vildt fedt at blive præsenteret for spil af deres forældre. Vær sammen om det digitale

Rigtig mange forældre lader deres børn være meget alene om de digitale interesser. Det skyldes nok flere ting. For det første er der mange forældre, der simpelthen ikke interesserer sig for det, der foregår på skærmene. For det andet er skærmene ofte så små, at det kan være svært at være sammen om dem – eller også står skærmen på barnets værelse, hvor døren bliver holdt lukket. Og for det tredje bliver skærmene brugt som en slags ”sut”, der kan trøste eller aflede barnets opmærksomhed, mens forældrene laver andre ting. Disse grunde kan dog ikke undskylde, at forældre lader deres børn sidde alene i timevis og kigge ind i en skærm. Som forælder skal du interessere dig for det, dit barn går op i – uanset hvor kedeligt, du så måtte synes, det er. Hvis undskyldningen er, at du helt fysisk ikke kan se skærmen (fordi den er for lille eller står på barnets værelse), skal du for det første huske, at man ikke kun følger med ved at se med – du kan også følge med ved at spørge nysgerrigt ind til det, barnet laver. Jeg anbefaler i øvrigt, at børn ikke har computere på deres værelser, men sidder ved en stationær computer i et rum med masser af lys og liv, når de spiller. Til sidst må skærme aldrig erstatte omsorg og opmærksomhed fra forældrene, og det er også en rigtig dårlig idé at bruge skærme til at forhindre familiekonflikter. Bliv klogere sammen

Børn og voksne går forskelligt til værks, når de undersøger ting. Børn er nysgerrige og afprøvende, mens voksne generelt er mere formålsbestemte. Voksne mennesker har et kæmpestort bagkatalog af tillærte erfaringer og regler, som bruges til at forstå og begå sig i 25

Få_styr_på_FINAL.indd 25

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

verden. Man har fx lært, at en tur i Zoologisk Have er en mulighed for at se på en masse spændende dyr, man ikke kan se hver dag. Derfor kan det være frustrerende, hvis barnet kun interesserer sig for egern og vandpytter, som de kan se alle mulige andre steder. Børn er i gang med at lære verden at kende. De har ikke den viden eller de erfaringer om verden, som voksne har. Derfor gør de ofte ting, som er ”forkerte” i de voksnes øjne – fx når de vil spise syltetøj oven på spegepølse, tegner uden for stregerne, eller når små drenge vil gå med neglelak og tylskørt. Men er der egentlig nogle gode grunde til, at barnet ikke skal have lov til at afprøve disse ting? Det synes jeg umiddelbart ikke. Hvis dit barn vil prøve noget, du synes er lidt mærkeligt, er det vigtigt, at du alligevel er åben over for idéen og giver barnet lov til at afprøve og eksperimentere. Ved at støtte op om dit barns læringsproces er du med til at give barnet selvværd og mod til at prøve forskellige ting. Samtidig kan læringsprocessen blive noget, I er sammen om. I stedet for at afvise, at spegepølse og syltetøj kan smage godt sammen, kan du sige: ”Det har jeg aldrig smagt, men lad os finde ud af, om det smager godt.” Dermed er der også en chance for, at du selv kan blive klogere. Den nysgerrige og åbne tilgang er også vigtig i forhold til det digitale. Der er rigtig meget læring at hente, når man sidder med en tablet eller ved en computer, og forældre kan med fordel hjælpe barnet med at lære. Det behøver ikke betyde, at barnet skal spille læringsspil – der er ligeså meget læring i at tage billeder og lægge filtre og effekter på dem, eksperimentere med skrive- og tegneprogrammer, opdage og hente forskellige apps osv. Internettet er desuden et fantastisk redskab til at finde svar på de mange spørgsmål, som børn har om verden. Hvis dit barn fx spørger: ”Hvorfor er skyer hvide?”, kan du som forælder gribe bolden og engagere barnet til at undersøge det ved at svare: ”Det ved jeg ikke, men lad os finde ud af det”. På den måde kan du sammen med barnet gøre det til et projekt at undersøge noget, som barnet gerne vil vide – og du viser, hvordan 26

Få_styr_på_FINAL.indd 26

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

internettet kan bruges til at finde information. På den måde kan du bakke op om en nysgerrig og kreativ tilgang til det digitale. Læring og indlæring

Børn lærer en masse ved at undersøge ting, afprøve idéer og lege alene og sammen med andre. De er nysgerrige og har et drive, som får dem til at putte ting i munden, gå op ad rutsjebanen, tage strømpebukserne på hovedet, vælte tårnet af klodser osv. Man kan sige, at læring er alt det, der kommer fra barnet selv og ikke er formålsbestemt, mens indlæring er kendetegnet ved, at nogen udefra vil lære barnet noget bestemt med et særligt formål, fx hygiejne og trafikregler. Begge dele er vigtige for barnets udvikling. På den ene side skal barnet finde ud af, at det selv er i stand til at erfare og opdage, men det skal på den anden side også lære at trække på andres erfaringer, så det fx ikke kommer til at spise giftige ting eller får huller i tænderne.

Er det noget, du tror – eller noget, du ved? Der er nogle ting, børn rigtig gerne må have indflydelse på og medbestemmelse over, mens andre ting skal bestemmes af forældrene. I spørgsmål om holdninger, smag og tro, kan du med fordel lade barnet afprøve, erfare og danne sine egne meninger. Det kunne fx være spørgsmål om, hvilke farver eller smage der passer sammen, eller hvordan man leger med forskellige stykker legetøj. Modsat er der ”vidensspørgsmål”, som er de ting, du ved i kraft af at være voksen – fx at barnet skal sove et bestemt antal timer, at det skal børste tænder, have regntøj på i regnvejr og ikke kan leve af slik og kage. Her er det vigtigt, at du med ro og autoritet viser, at det ikke er til diskussion. Dit barn skal hverken forstå eller godkende beslutningen.

27

Få_styr_på_FINAL.indd 27

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

Som forælder er det dit ansvar at lære dit barn, hvad man skal kunne for at klare sig som voksen. Men børn skal også have lov at være børn, og der skal være masser af plads til fis og ballade. En sund udvikling kan ikke effektiviseres – den kræver tid og ro. Forældre skal tage styringen, så barnet trygt kan bruge al sin energi på at udvikle sig, og de skal gøre det i meget længere tid, end de forestiller sig. Hjælp dit barn til at kunne selv

Helt grundlæggende er det din opgave som forælder at hjælpe dit barn til at blive selvstændig nok til at kunne klare sig i voksenlivet. Hvis du aldrig kræver noget af dit barn, kan det resultere i, at barnet ikke får lært de ting, der er nødvendige for at blive et selvstændigt, voksent menneske. Mennesket er et flokdyr, der har brug for at indgå i sociale sammenhænge for at overleve. Vi fødes fuldstændig hjælpeløse, og vi er det pattedyr, der er afhængige af at blive passet på i længst tid. Små børn søger øjenkontakt og gør sig til for at blive holdt af og passet på, og når de bliver lidt ældre, vil de gerne læres op, så de kan komme til at klare sig selv. Samtidig har alle mennesker brug for at føle, at de har en plads i deres flok, og at de hjælper til flokkens overlevelse. Små børn bliver pavestolte, når de får lov til at hjælpe til. De kan fx røre i maden, smide deres ble i skraldespanden eller hjælpe med at dække bord. Større børn kan gå til og fra skole og eventuelt hente søskende på vejen hjem. En anden aktivitet, du kan engagere barnet i, er at lave en invitation til en fest. Lær dit barn, hvordan man bruger et tegneprogram eller redigerer et billede, hvordan man sætter sin tegning eller et billede ind i et dokument, laver tekstbokse, ændrer skrifttyper osv. Der kan være mange timers underholdning i dette, og det er langt bedre for dit barn at sidde fordybet i noget kreativt på skærmen end at bruge tiden på hektiske spil og apps. Dit barn vil desuden blive stolt og glad, når invitationerne bliver sendt ud til familie og venner. 28

Få_styr_på_FINAL.indd 28

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

Det er det vigtigt, at du kender dit barns evner og begrænsninger, så du kan sørge for, at barnet bliver udfordret og samtidig får en succesoplevelse. Mens barnet løser udfordringen, skal du holde dig i baggrunden og kun hjælpe, hvis barnet beder om det, og du kan se, at det har gjort et reelt forsøg på at løse opgaven. Vær kritisk – og lær dit barn at være det

Hvad ville du tænke, hvis dit barn brugte flere timer om dagen på enarmede tyveknægte? Det virker måske absurd, men mange af de apps og hjemmesider, vi bruger dagligt, minder i høj grad om spillemaskiner. Vi genindlæser siderne eller tjekker telefonen for at se, om vi har ”vundet” en notifikation, venneanmodning, besked eller vigtig nyhed – eller måske har matchet med en på dating-app’en. Samtidig spiller de på vores frygt for at gå glip af noget vigtigt. Langt de fleste notifikationer, vi får, er ikke særligt spændende. Alligevel kan telefonens ”ding” få vores hjerter til at hamre lidt hurtigere, for hvad nu hvis… Det er nøjagtig samme mekanisme, som når vi bliver ved med at putte mønter i spillemaskinen i håbet om, at næste gang kommer den store præmie. FAKTA: Spillemaskiner er ekstremt vanedannende. Ifølge Natasha Dow Shull, professor ved New York University, får folk et ”problematisk forhold” til spillemaskiner omkring 3-4 gange hurtigere end til andre former for gambling. (Kilde: Medium, 18. maj 2016)

Sociale medier minder ikke bare om spillemaskiner – de fungerer også på lidt samme måde som supermarkeder. Vigtige dagligvarer som mælk og toiletpapir er placeret strategisk, så du må gennem hele butikken, hvor du kan blive fristet af andre ting. De fleste har nok prøvet at komme ud af supermarkedet med en masse, man ikke havde tænkt sig at købe – for så at finde ud af, at man har glemt det, man gik derhen for. Hvis du åbner Facebook for at tjekke tidspunktet for en begivenhed, kan du ikke undgå at se startsiden, hvor indholdet 29

Få_styr_på_FINAL.indd 29

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

er udvalgt til dig af algoritmen. Startsiden er designet til at distrahere dig, så du bruger mere tid og klikker på flere ting, end du havde tænkt dig. Måske glemmer du endda at tjekke tidspunktet for begivenheden – og så bliver du jo nødt til at åbne siden igen. Ligesom dit barn skal lære, at reklamer og butikker kan manipulere os til at bruge flere penge, skal barnet lære, at gratis tjenester som dating-apps og sociale medier gør nogle af de samme ting. Lær dit barn tommelfingerreglen: Hvis du ikke betaler for det, er du produktet. Dating-apps og sociale medier er designet til at give os lyst til at tjekke telefonen og klikke på ting. De tjener penge ved at vise os reklamer, og jo mere vi klikker, des mere effektivt kan de rette reklamerne mod os. Facebook ved, at vi føler os sårbare og er tilbøjelige til at tjekke telefonen ekstra mange gange, når vi skifter vores profilbillede ud. Når de foreslår, at man lægger et filter på sit profilbillede, er det altså et forsøg på at manipulere os til at gøre noget, som får os til at tjekke telefonen oftere. De virksomheder, der står bag den digitale underholdning og de sociale medier, vil meget gerne give os en oplevelse af, at de er til for vores skyld. At de udfylder et behov, vi har. Men I de fleste tilfælde er det faktisk dem, der skaber behovene. Før Facebook kom til, blev man glad for at få et par fødselsdagshilsner fra sine nærmeste, men i dag er fødselsdagshilsnerne blevet en social markør, som viser, hvor populær man er. Hvor man tidligere blev glad for, at der var nogen, der huskede ens fødselsdag, er der mange i dag, der bliver kede af det, hvis de får færre hilsner end vennerne. Facebook vil gerne have os til at tænke, at de hjælper os med at huske at sige tillykke til vennerne, men i virkeligheden er det dem, der har skabt behovet for at få en masse fødselsdagshilsner. Man kan let gøre nogle ting for at mindske trangen til at tjekke sin telefon. Ens fødselsdato behøver fx ikke være synlig, og man kan lade være med at skifte profilbillede så tit. En stor stressfaktor for mange teenagere er i øjeblikket, at de skal passe deres ”streaks” på Snapchat 30

Få_styr_på_FINAL.indd 30

23/08/2018 10.56


S æ t d ig ind i d it b arns digit ale liv

ved dagligt at sende et billede til deres tætteste venner. Det, de får ud af det, er, at tallene ved siden af vennernes navne stiger – og der kan gå konkurrence i, hvem der har haft flest streaks i længst tid. Hvis du som forælder går ind og bestemmer, at barnet ikke må være på Snapchat hver dag, kan barnet sige til sine venner: ”Min mor/far er vildt irriterende og har bestemt, at jeg ikke må passe mine streaks.” På den måde tager du ansvaret, og barnet behøver ikke tabe ansigt over for vennerne. Selv om dit barn måske brokker sig højlydt og synes, du er vildt urimelig, skal du huske, at du gør barnet en tjeneste. De fleste oplever en enorm lettelse, når de tager en pause eller skruer ned for de sociale medier.

Fem ting du skal tage med dig fra dette kapitel: 1 2 3 4 5

Find ud af, hvad dit barn kan lide at lave sammen med dig Vær nærværende – og drop telefon og computer, når du er sammen med børnene Sæt dig ind, hvad dit barns digitale liv går ud på – og udforsk universet sammen Respekter dit barns privatliv - overvågning er ikke vejen frem Vær kritisk over for det digitale – og lær dit barn at være det samme

31

Få_styr_på_FINAL.indd 31

23/08/2018 10.56


ULLA DY R LØV

Danske børn og unge lever mere og mere af deres liv i en digital verden med computerspil, Netflix, internet og Snapchat. Det gør mange forældre bekymrede og usikre på, hvordan de skal håndtere det.

Ulla Dyrløv er psykolog med speciale i børn og en populær forfatter og foredragsholder. De senere år har hun beskæftiget sig indgående med børns digitale liv og konsekvenserne af det. Ulla Dyrløv har skrevet bøgerne “Pilot for dit barn”, “Det professionelle kram” og “Flyvefærdig”. Hun har i en årrække været konsulent for tv-programmer som X Factor, Voice Junior, MGP, Bagedysten og Sporløs, ligesom hun er kendt fra tv-programmerne Ingen styr på ungerne og Aldrig for sent.

FÅ ST YR PÅ DIT BARNS D IG ITA LE VER D EN er en guide til dig, der gerne vil tage ansvar for dit barns onlineliv. Bogen er delt op i en række konkrete temaer omkring familieliv i den digitale verden, små børns digitale liv, internettet, computerspil og de sociale medier. På den måde er det let at bladre frem til det, der optager dig lige nu - hvad enten dit barn er fem år gammel eller en ung, selvstændig teenager.

EN DEL AF

9 788711 699614 www.storyhouse.dk

FÅ S T Y R PÅ D I T B A R N S D I G I TA L E V E R D E N

H

vor meget bør mit barn spille hver dag? Er det problematisk at se YouTube i timevis? Og hvordan skal man egentlig opføre sig på de sociale medier?

7 gode råd om dit barns digitale liv

U LLA D YRLØ V

FÅ STYR PÅ DIT BARNS DIGITALE VERDEN Guide til det gode onlineliv

1 Sæt dig ind i dit barns digitale liv – og udforsk universet sammen 2 Vær kritisk over for det digitale – og lær dit barn at være det samme 3 Skab klare regler om skærmtid; aldrig mere end to timers spil alene om dagen 4 Drop al tv og computer om morgenen – og fra en time før sengetid 5 Snak med dit barn om mobning på internettet og de sociale medier 6 Sæt en stopper for den grænseløse deling på de sociale medier 7 Hold øje med tegn på afhængighed – fx søvnproblemer, isolation og koncentrationsbesvær

Profile for L&R / Carlsen

Få styr på dit barns digitale verden læseprøve  

Hvor meget bør mit barn egentlig spille hver dag? Er det problematisk at se youtube i timevis? Og hvordan skal man egentlig opføre sig på de...

Få styr på dit barns digitale verden læseprøve  

Hvor meget bør mit barn egentlig spille hver dag? Er det problematisk at se youtube i timevis? Og hvordan skal man egentlig opføre sig på de...