Idræt i skolen

Page 1

Jens-Ole Jensen • Thomas Piaster • Henrik Taarsted Jørgensen (red.)

Idræt i skolen

En grundbog i idrætsdidaktik

IDRÆT I SKOLEN

JENS-OLE JENSEN, THOMAS PIASTER & HENRIK TAARSTED JØRGENSEN (RED.)

IDRÆT I SKOLEN EN

GRUNDBOG I IDRÆTSDIDAKTIK

FORLAG
AKADEMISK

IDRÆT I SKOLEN. EN GRUNDBOG I IDRÆTSDIDAKTIK

Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen

© 2024 Akademisk Forlag, København

– et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Denne bog er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder fx, at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node, se: www.tekstognode.dk/undervisning.

Forlagsredaktion: Anne Dalsgaard Justesen og Signe Hastrup

Omslag: Ulla Korgaard

Sats: Demuth Grafisk

Bogen er sat med: ITC Charter og Katarine

Illustrationer: Astrid Olesen | WAOdesign

Tryk: ScandinavianBook

Hvor intet andet er angivet, tilhører rettigheder til illustrationerne bogens forfattere.

Forlaget har forsøgt at finde og kontakte eventuelle rettighedshavere, som kan tilkomme royalty i henhold til ophavsretsloven. Skulle der imod forventning være rettighedshavere, som måtte have krav på vederlag, vil forlaget udbetale et sådant, som om aftale var indgået.

1. udgave, 1. oplag, 2024

ISBN: 978-87-500-6452-7 akademisk.dk

AKADEMISK FORLAG STØTTER BØRN OG UNGE

Akademisk Forlag er en del af Egmont, der som Danmarks største mediekoncern har bragt historier til live i mere end 100 år. Egmont er en dansk fond, som hvert år uddeler næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært.

Indhold

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 DEL 1 IDRÆT SOM FAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Introduktion til idræt som fag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen Kapitel 1 Formål, mening og dannelse i idrætsfaget . . . . . . . . . . . . . . . 29 Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen Formålet med idrætsfaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Styringsdokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Formålet med uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Mening med idrætsfaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Opnåelse af mening i, om og gennem idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Mening som mellemværende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Empiriske undersøgelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Dannelse i idrætsfaget 45 Almen dannelse 48 Handlekompetence 51 Kropslig dannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Kapitel 2 Viden i idrætsfaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen Vidensformer i idræt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Episteme, techne og phronesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

er teori og praksis?

Teori i idrætsundervisningen.

vi bygge bro mellem teori og praksis?

Kapitel 3 Idrætsfaget i samfundet.

Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen

i et historisk perspektiv

1814 – fra filantropi til militarisme

i et begrebsmæssigt perspektiv

Teoretisk, global empirisk og
empirisk viden . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Tavs viden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Videnskabsteori
idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Positivisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Hermeneutik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Fænomenologi og kropsfænomenologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kritisk teori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Socialkonstruktivisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Forholdet mellem teori og praksis
idrætsfaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Hvad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Skal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
lokal
i
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Idrætsfaget
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1904 – et sundt legeme 85 1937 – centralisering og professionalisering 86 1958 – legemlig og mental sundhed 86 1975 – almen dannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1993 – mangfoldighed i indhold og perspektiver . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Efter 2000
forskning,
prøvefag . . . . . . . . . . . . . . 88 Idrætsfaget i et globalt perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Nabolande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Globale tendenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Motion og fitness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Fysisk aktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Bevægelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Motion og
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
læring og idræt som
Idrætsfaget
bevægelse

Idrætsfaget i et fritidsperspektiv

Skoleidræt, foreningsidræt og selvorganiseret idræt

Afrunding

DEL 2 UNDERVISNING I IDRÆT

Introduktion til undervisning i idræt

Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen

At være professionel idrætslærer

Didaktisk nærbillede – den professionelle idrætslærer

på effektiv undervisning

4 Planlægning af idrætsundervisning

Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen

reflekterende praktiker

hv-spørgsmål

Anvendelse af planlægningsmodeller

Særlige forhold i idrætsfaget

røde tråd i idrætsundervisningen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
. . . . . . . . . . . . . . 101
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
. . . . . . . . . . . . . . 111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Kendetegn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Undervisningens komponenter
Kapitel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Planlægningens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Den
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Læseplan
år) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Årsplaner 127 Forløbsplaner 129 Lektionsplaner 131 Temabaseret undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Fra indhold til tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Fra tema til indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Læremidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Kontekstuelle læremidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Didaktiske læremidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Den
(ni

Kapitel 5 Gennemførelse af idrætsundervisning

Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen

Didaktisk nærbillede – handle- og organiseringsformer

Sammensætning

Blok-, seriel eller randomiseret praksis

. . . . . . . . . . . . . . . . 147
Undervisningsprincipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Deduktiv, induktiv
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Element eller helhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Formel eller funktionel 150 Lærerens
elevernes handleformer 151 Struktur og organisering 154
eller abduktiv
og
. . . . . . . . . . . . 155
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Konstant eller
praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
og progression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Gradvist øget kompleksitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Gradvist øget hastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Elementmetoden (del – del – hel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Den progressive delmetode (del – del + del – del + del + del) . . . . . . . . 164 Helhedsmetoden (hel – del – hel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Klasseledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Didaktisk nærbillede – klasseledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Sikkerhed og skærpet tilsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Modelinspireret undervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Direct instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Peer teaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Cooperative learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Guided discovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Valg af model 180 Didaktiske nedslag i forhold til undervisning i idræt 182 Rummets betydning 183 Differentiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Inklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Alsidighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Medbestemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
af grupper
varieret
Undervisningsmetoder

Litteratur

Kapitel 6 Evaluering i idrætsundervisning

Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen

Manglende tradition for evaluering i idrætsundervisningen

Formål med evaluering

Forskellige former for evaluering

Formativ evaluering

Summativ evaluering

Afrunding

Kapitel 7 Udvikling af idrætsundervisning

Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen

Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
. . . . . . . . . . . 198
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
At være undersøgende og udviklende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Kvalitetskriterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Sammenhæng
evaluering,
. . . . . . . . . . . . 213 Eksterne incitamenter for udvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Udvikling af læreren som fagperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Metoder til udvikling af idrætsundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Aktionslæring 219 Learning to Notice Quality 220 Gensidige undervisningsbesøg 221 Metoden “scene-stop-reaktion” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Lektionsstudier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 At udvikle sammen eller alene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 DEL 3 IDRÆTSPÆDAGOGISKE DIMENSIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Introduktion til idrætspædagogiske dimensioner . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Hvad er idrætspædagogiske
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Dimensioner som værdier og som didaktiske kategorier . . . . . . . . . . . . 231
mellem
justering og udvikling
dimensioner?

Inspiration fra andre modeller

Otte idrætspædagogiske dimensioner.

Hvorfor arbejde med idrætspædagogiske dimensioner?

Dannelsespotentiale i overraskende kombinationer

Hvordan arbejder man med idrætspædagogiske dimensioner?

Samspillet mellem dimensioner og indholdsområder

Vekselvirkning mellem form og indhold

Kapitel 8 Leg

Af Ole Lund

Hvad er leg?

i det legende

At lege og at øve sig

Hvorfor arbejde med leg?

Bevægelsesmæssig dannelse

Kapitel 9 Fællesskab

Af Kasper Lasthein Madsen

Hvad er fællesskab?

Fællesskab i idrætsundervisningen

Imellem tryghed og frihed

Spændingsfeltet mellem etisk fællesskab og æstetisk fællesskab

Hvorfor arbejde med fællesskab?

Fællesskab er vejen til trivsel

Læring er en social proces

Sammen dannes vi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
. . . . . . . . . . . . . 237
. . . . . . . . . . . . . . 237
. . . . . . . . . 238
. . . . . . . . . . . . . 238
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Legens egendynamik
Friheden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Et
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Hvordan arbejder
med leg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Vær
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Peg
249 Vær tålmodig 249 Afrunding 250 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
værn mod mistrivsel?
man
halvkontrollerende
på og udfold aktiviteternes egendynamikker
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
. . . . . . . 255
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Hvordan arbejder man med fællesskab?

Skab et fællesskab om noget

Fællesskabet ledes af læreren

Fællesskab finder sted

Afrunding

Kapitel 10 Sundhed

Af Annemari Svendsen

salutogenetiske sundhedsbegreb

Det brede, positive sundhedsbegreb

Idræt som sundhedsfag – et kritisk perspektiv

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Litteratur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Hvad er sundhed? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Det
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Idræt som sundhedsfag – et ressourceperspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Hvordan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Afrunding 274 Litteratur 275 Kapitel 11 Øvelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Af Esben Stilund Volshøj Hvad er øvelse? 278 Kendetegn ved øvelsesfænomenet 279 Hvorfor arbejde med øvelse? 280 Modstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Usikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Noget på spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Hvordan arbejder man med øvelse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Gør øvelsen synlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Gør øvelsen tilgængelig og opnåelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Giv eleverne øverum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Hvorfor arbejde med sundhed?
arbejder man med sundhed?

Kapitel 12 Kamp

Af Martin Sækmose Lykkegaard

Hvad er kamp?

Hvorfor arbejde med kamp?

Hvordan arbejder man med kamp?

Italesættelse af kamp

Iscenesættelse af kamp

Igangsættelse og afslutning af kamp

Iagttagelse af kamp

Afrunding

Kapitel 13 Præstation

Af Louise Kamuk Storm

Hvad er præstation?

Tid, point, placering og personlige bedrifter

Sport, præstation og konkurrence

Hvorfor arbejde med præstation?

En højaktuel tematik i tidens samfund

af personlige egenskaber

Hvordan arbejder man med præstation?

At blive bedre eller at blive bedst?

Mentale færdigheder og gruppedynamik

Brug øvelse og feedback

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Legekæmpe 294 Dømmekraft og samarbejde 295 Demokrati 296
Modstand
Forbundethed
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Kompetencer og konkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Udvikling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Konkurrence
motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
som
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Faldgruber 310 Afrunding 310 Litteratur 311

Kapitel 14 Kropserfaring

Af Helle Winther

er kropserfaring?

Hvorfor arbejde med kropserfaring?

Hvordan arbejder man med kropserfaring?

af selvfølelse og selvtillid

11 guidelines til undervisningen

15 Fortælling

Af Helle Winther

er fortælling?

En kropslig-sanselig pædagogik – æstetiske læreprocesser i børnehøjde

Æstetiske læreprocesser og performance

Æstetik kommunikerer fra, til og om følelser

Hvorfor arbejde med fortælling?

Multimodale læreprocesser kan understøtte læringsglæde

Fortælling i idrætsundervisningen har stort dannelsespotentiale

Hvordan arbejder man med fortælling?

At undervise gennem fortællemagi, kropsligt lederskab og lærerroller

Lærerroller i idrættens fortælleunivers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Kropslig
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Hvad
dannelse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Bevægelsespsykologi 317 Bevægelsesspiraler
resonans eller dissonans 319 ”Jeg er”-, ”Jeg kan”- og Eureka-øjeblikke 321 Udvikling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Kapitel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Hvad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
. . . 328
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
. . . . . . . . . . 332
. . . . . . . 333
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Boldspilsteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
. . . 336
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Introduktion til praktiske indholdsområder

Af Jens-Ole Jensen, Thomas Piaster og Henrik Taarsted Jørgensen

Hvad er praktiske indholdsområder?

Kulturelt og historisk bestemte indholdsområder

Pædagogiske og didaktiske kategorier

Hvorfor arbejde med praktiske indholdsområder?

De praktiske indholdsområder bringer dimensionerne til live

Hvordan arbejder man med praktiske indholdsområder?

Forholdet mellem hvad, hvorfor og hvordan

vs.

16 Kropsbasis

Af Martin Elmbæk Knudsen Hvad er kropsbasis?

af kropsbasis i skoleidrætten

Hvordan underviser man i kropsbasis?

Kapitel 17 Boldbasis og boldspil

Af Andreas Bolding Christensen

Hvad er boldbasis og boldspil?

Boldbasis – at lære at spille frem for at lære et spil

Boldspil – fra de fire store til et mere åbent og principielt boldspilsbegreb.

Hvorfor undervise i boldbasis og boldspil?

Hvordan underviser man i boldbasis og boldspil?

Leg som den eksperimenterende dimension

Iscenesættelse som den udadvendte dimension

4 PRAKTISKE INDHOLDSOMRÅDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
DEL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
. . . . . . . . . . . . . . . . 345
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
. . . . . . . . . . . . . . . . 349
. . . . . . . . . 349
. . . . . . . . . . . . 350
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Bredde
dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Litteratur 353
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Kapitel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Generelle bevægelsesformer og koordinationsmæssige egenskaber 356 Sociale og psykiske egenskaber 357 Usædvanlige læreprocesser 357
undervise
kropsbasis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Hvorfor
i
Opfattelser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
. . . . . . . . . . . . . . . 369
. 369
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
. . . . . . . . . . . . . . . . . 373
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
. . . . . . . . . . . . . . . . . 375

som den indadvendte dimension

Kamp som den målrettede dimension

Afrunding

Kapitel 18 Dans og udtryk

Af Birgitte Hedeskov

Hvad er dans og udtryk?

Et dansekulturelt landskab i stadig forandring

Definitioner af dans

Hvorfor undervise i dans og udtryk?

Det kropslige felt – krop og bevægelse i centrum

Det personlige og sociale felt – tæt på os selv og hinanden

Det kulturelle felt – dansen som dannelse og kulturforståelse

Hvordan underviser man i dans og udtryk?

At udøve dans

Annie Hjort Pedersen og Kristian Hjort Normann Pedersen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Fordybelse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
. . . . . . . . . . . . . . . . . 382
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
. . . . . . . . . . . . . . . . 385
. . . . . . . . . . . 386
. . . . . . . . . 386
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 At skabe dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 At forstå dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Fold dansen ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Byd op til dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Afrunding 393 Litteratur 394 Kapitel 19 Løb, spring og kast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Hvad er løb, spring og kast? 397 Atletik i skole- og foreningsidræt 398 Hvorfor
spring? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Sansemotorisk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Kvaliteter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mestring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Hvordan underviser man i løb, spring og kast? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Atletik som leg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Atletikkens grundform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Atletik som sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Af
undervise i løb, kast,
og kropsligt fundament
i atletik

Afrunding

Kapitel 20 Natur- og udeliv

Af Jan Arvidsen og Vagn Adler Sørensen

Hvad er friluftsliv?

Friluftsliv i et historisk perspektiv

Friluftslivsundervisning i den tredje grønne bølge

Hvorfor undervise i friluftsliv?

Mestringsfriluftsliv

Præstationsfriluftsliv

Forbundethedsfriluftsliv

Hvordan underviser man i friluftsliv?

Eventyrløbet – et stjerneløb

gode brød – bål og madlavning

Find vej – et orienteringsforløb

– en kanotur

Af Henrik Taarsted Jørgensen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Litteratur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
. . . . . . . . . . . . . . . 412
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Samværsfriluftsliv
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Det
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Skraldejagten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Hvad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Hvorfor undervise i redskabsaktiviteter? 426 Hvordan underviser man i redskabsaktiviteter? 427 Basis 428 Lukkede og åbne færdigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Æstetiske produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Kapitel 21 Redskabsaktiviteter
er redskabsaktiviteter?

Kapitel 22 Vandaktiviteter

Af Susanne Storm og Tue Fisker

Hvad er vandaktiviteter?

og overvindelse

Sikkerhed og ansvarlighed

Hvordan underviser man i vandaktiviteter?

Klasseledelse i svømmeundervisningen

Svømmebasis og grundlæggende færdigheder

lære at svømme

Svømningens forskellige dimensioner

Udspring – at lære forudsætningerne for at turde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Svømmeduelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
439 Vandets særlige egenskaber 439 Det sanselige 439
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Hvorfor arbejde med vandaktiviteter?
Tryghed
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
. . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Livredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
At
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
. . . . . . . . . . . . . . . . 445 Hjælpemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Kapitel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Af Jesper Sandfeld Hvad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Hvorfor undervise i fysisk træning? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
man i fysisk træning? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Progression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Differentiering, forskellige og individuelle mål . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Medbestemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Teori i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Mestring og præstation 455 Grupper og teams 455 Undervisning i indskoling, på mellemtrin og i udskoling 456 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Afrunding
23 Fysisk træning
er fysisk træning?
Hvordan underviser

Kapitel 24 Nye og skæve idrætter

Af Erik Juul og Susanne Storm

Hvad er nye og skæve idrætter?

Hvorfor undervise i nye og skæve idrætter?

Sammen hver for sig

Når idrætslæreren beriger og eleverne fortrylles

Det didaktiske tigerspring

Hvordan underviser man i nye og skæve idrætter?

Workshoplandskab

Fremvisning, angst og dannelsesproces

Udvikling af undervisningsmateriale

Kampkultur og kærlige aggressioner

Afslutning

Om forfatterne

Stikord

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
465
466
467
. . . . . . . . . . . . . . . . 467
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Afrunding
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483

Indledning

Idræt er – eller kan i hvert fald være – verdens mest fantastiske fag, uanset om man er elev eller lærer. I idrætsfaget får eleverne mulighed for at bruge og mærke kroppen og for at fordybe sig i leg, bevægelse og idrætsdiscipliner sammen med deres klassekammerater. Her kan eleverne beskæftige sig med noget, der er sjovt og meningsfuldt, fra de træder ind i ad døren eller ud på plænen. Her kan eleverne kæmpe, danse og øve sig på kropslige færdigheder. Her kan eleverne opleve forpligtende fællesskaber, som de ikke møder på samme måde i andre fag. Som idrætslærer kan man derfor også møde engagerede, opmærksomme og lærelystne elever, og man kan smile, grine og deltage sammen med eleverne.

Idrætsfaget er selvfølgelig også meget mere end det. Eleverne skal også reflektere, diskutere og opnå teoretisk viden i idrætsundervisningen. Det er heller ikke alt, som altid er sjovt og meningsfuldt for alle elever. Idrætsfaget er heller ikke kun forbundet med smil og glæde, men også med frustrationer og med blod, sved og tårer. Derfor er det at undervise i idrætsfaget heller ikke noget, man kan tage let på – eller overlade til en uuddannet vikar. Der er masser af udfordringer, bl.a. i forhold til at inkludere alle elever i idrætsundervisningen og gøre undervisningen meningsfuld, men det er udfordringer, som det er muligt at løse, og som gør idrætsfaget magisk at undervise i, når det lykkes.

Idrætsfaget er timemæssigt det fjerdestørste fag i skolen (efter dansk, matematik og engelsk), og det er et af de få fag, som eleverne møder gennem alle skoleårene. Idrætslærere har derfor mulighed for at give eleverne en stor gave med videre i livet, men det kræver, at de er professionelle, engagerede og fagligt nysgerrige. Det kræver idrætslærere, som er ambitiøse på fagets og elevernes vegne. Idrætslærere, som kan udvikle og gennemføre en alsidig og differentieret idrætsundervisning, hvor alle elever uanset forudsætninger har lyst til at deltage og mulighed for at lære.

© AKADEMISK FORLAG | 19

I uddannelsen af professionelle idrætslærere og i den livslange udvikling af både fag og fagperson er der derfor også brug for litteratur, som sætter fokus på idrætsundervisning i skolen. Der findes imidlertid begrænset litteratur, som er målrettet uddannelsen af idrætslærere til grundskolen, og en del af den relevante litteratur er af ældre dato. Med denne grundbog ønsker vi at videreføre en tradition, der har haft som ambition at binde almen didaktik og pædagogik sammen med idrætsfaget og idrætsdidaktikken. Vi har endda en ambition om en endnu tættere sammenhæng.

Idræt i skolen – en grundbog i idrætsdidaktik er målrettet lærerstuderende og idrætslærere i grundskolen. De begreber, som bringes i spil, de mål og formål, der refereres til, og de praktiske eksempler, som gives undervejs, tager udgangspunkt i skolens formål, fagets undervisningsvejledning, Fælles Mål og idrætsfagets praksis i grundskolen. På trods af det er bogen relevant for alle, som arbejder professionelt med at undervise i idræt – uanset om det er idrætsstuderende på universitetet, pædagogstuderende, undervisere på idrætshøjskoler eller trænere og instruktører i den frivillige foreningsidræt. Problemstillingerne man står over for, når man underviser i idræt, er ofte de samme uanset målgruppe. Vi håber derfor, at bogen, ud over at repræsentere et centralt bidrag i uddannelsen af idrætslærere til grundskolen, kan inspirere til faglige diskussioner blandt fx studerende på universiteterne, idrætslærere på ungdomsuddannelserne og trænere i foreningsidrætten.

Idræt i skolen sætter fokus på idrætsfaget i skolen og på de opgaver og udfordringer, som idrætslæreren står med og i, når idrætsundervisningen skal planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles. I mødet med disse opgaver og udfordringer har idrætslæreren brug for fagbegreber at diskutere med, teorier til at spille faget og egne forståelser op imod, indsigt i relevant forskning og inspiration til at forholde sig nysgerrigt og kritisk til udvikling af idrætsundervisningen, idrætsfaget og egen lærerrolle. Formålet med grundbogen er derfor at bidrage med netop fagbegreber, teorier, undersøgelser og inspiration til koblinger af teori og praksis.

Vi ønsker med denne grundbog at omfavne den udvikling, som idrætsfaget og idrætten i samfundet mere generelt har været igennem de seneste årtier. Nye teorier er udviklet, nye forskningsundersøgelser er kommet til, og nye idrætter har set dagens lys. Idræt i skolen bidrager med viden og indblik i grundlæggende spørgsmål og opgaver, som knytter sig til at være idrætslærer i skolen. Og den bidrager til at forstå den kompleksitet, som udgør idrætsfaget og idrætslærerarbejdet, og til at

20 | In DLED n I n G

kvalificere idrætslærerens evne til med myndighed og selvstændighed at begrunde valg og udøve professionel dømmekraft.

Selvom vi har tilstræbt en stor idrætsfaglig og idrætsdidaktisk bredde, har det været nødvendigt at træffe både valg og fravalg. Vi har fx valgt at afgrænse bogen, hvad angår almene læringsteorier og almendidaktikken mere generelt, da det må forventes, at de studerende stifter bekendtskab med de mere almene teorier i andre sammenhænge på læreruddannelsen. Læseren opfordres derfor undervejs i bogen til selv at søge indsigt i uddybende og supplerende litteratur. Vi har til gengæld prioriteret at betone idrætsfagets eksistentielle og iboende værdier og lade oplevelsen af mening være gennemgående i mange af kapitlerne. Det er således et centralt tema i bogen, at man som idrætsunderviser forholder sig reflekteret til, hvorfor en given bevægelse, idrætsaktivitet eller dimension i undervisningen er væsentlig. Hvorfor er det fx meningsfuldt at have idræt i skolen? Ved at undersøge det spørgsmål håber vi, at idrætslærere i fremtiden i endnu højere grad får åbnet elevernes øjne for the magic of movement. Vi har et ønske om, at studerende og idrætslærere hele livet vil søge svar på, hvordan idrætsundervisningen tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. Gennem kritiske refleksioner, diskussioner med kolleger eller medstuderende og anvendelse af teori må idrætslæreren eller den studerende tilstræbe at skabe de bedst mulige betingelser for, at eleverne finder idrætsundervisningen meningsfuld, og skabe optimale muligheder for læring, udvikling og dannelse. Det er derfor vores hensigt at præsentere såvel bredde som dybde inden for det idrætsdidaktiske og idrætspædagogiske felt med anvendelse af og kobling til relevante teorier, modeller og forskningsundersøgelser. Vi har tilstræbt at skabe forbindelse mellem teoretiske og til tider abstrakte forhold og undervisningen på gulvet gennem eksempler fra idrætsfagets praksis. Det er også vores hensigt at bidrage til oplevelsen af sammenhæng mellem læreruddannelse og skole og ikke mindst mellem idrætsfaget i læreruddannelsen og idrætsfaget i skolen. Det er ligeledes vores hensigt at skabe en tydelig sammenhæng mellem overordnede almendidaktiske teorier og mere konkrete idrætsdidaktiske og idrætspædagogiske teorier og begreber. Endelig er det vores hensigt at sikre konsistens og sammenhæng mellem bogens forskellige dele og kapitler gennem anvendelse af centrale fagbegreber og en vis ensartethed i opbygningen af bogens kapitler.

Bogen indeholder mange praksiseksempler og didaktiske nærbilleder, men hverken entydige svar, manualer eller undervisningskoncepter. Vi ønsker i stedet at bi-

In DLED n I n G | 21

drage til refleksiv og kritisk stillingtagen og til udvikling af en faglig og alsidig idrætsundervisning.

Netop som bogen er på vej i trykken, har Regeringen fremlagt en ny aftaletekst for folkeskolen med en række ændringer, der får betydning for fremtidens idrætsundervisning. Eksempelvis skal idræt ikke længere være et prøvefag, timetallet i udskolingen reduceres, 45 minutters motion og bevægelse afskaffes som et krav, og der oprettes nye valgfag i udskolingen, som bl.a. sigter mod et samarbejde med foreningslivet. Vi kender ikke alle konsekvenserne af disse forandringer, men sikkert er det, at idrætsfaget bliver ved med at udvikle sig.

Bogens opbygning

Bogen er inddelt i fire dele, som hver især rummer en række kapitler. Hver af de fire dele indledes med en kort introduktion, som man med fordel kan læse, inden man kaster sig over et eller flere af den pågældende dels kapitler. I introduktionen får du et nærmere indblik i indholdet og sammenhængen mellem kapitlerne.

I del 1 tegner vi det store billede af idrætsfaget, og du bliver introduceret til idræt som fag i skolen. I kapitel 1 introducerer vi mere overordnede teorier om formål, mening og dannelse. I kapitel 2 redegør vi for forskellige vidensformer og videnskabsteoretiske retninger, som kendetegner og danner vidensgrundlaget for idrætsfaget, og vi diskuterer forholdet mellem teori og praksis. Og endelig sætter vi i kapitel 3 fokus på idrætsfagets historie og samfundsmæssige betydning.

Grundbogens del 2 handler om undervisning i idræt, og her bevæger vi os tættere på praksis med principper for og inspiration til, hvordan du henholdsvis kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle idrætsundervisning. Du bliver i kapitel 4 bl.a. præsenteret for planlægningsmodeller, temabaseret undervisning og anvendelsen af læremidler. I kapitel 5 præsenteres du for en række undervisningsprincipper og et alsidigt repertoire af metoder og handleformer, for modelinspireret idrætsundervisning og for fem didaktiske nedslag: rummets betydning, differentiering, inklusion, alsidighed og medbestemmelse. Kapitel 6 handler om evaluering i og for elevernes læring, og du præsenteres for en række evalueringsformer. Og endelig handler kapitel 7 om udvikling af undervisningen, og her diskuterer vi vigtigheden af at forholde sig åbent, nysgerrigt og kritisk til udviklingen af idrætsundervisningen, idrætsfaget og sig selv som idrætslærer.

22 | In DLED n I n G

Kapitlerne i del 1 og 2 kan med fordel læses i rækkefølge, da der kan være kapitler, hvis indhold og begreber bygger videre på de foregående. Det vil dog også være muligt at springe direkte til de kapitler og afsnit, som man har brug for viden om.

I del 3 stiller vi skarpt på otte idrætspædagogiske dimensioner, som tilsammen favner en mangfoldighed af drivkræfter og værdier i idrætsundervisningen, og som samtidig kan fungere som centrale didaktiske kategorier, der både kan give retning i undervisningen og udfordre traditionelle forståelser og logikker. De otte dimensioner er: leg, fællesskab, sundhed, øvelse, kamp, præstation, kropserfaring og fortælling.

Valget af netop disse otte dimensioner er inspireret af vores samtid, de nuværende formål for skolen og idrætsfaget samt de gældende Fælles Mål. Vi har inviteret en række kolleger og idrætsfaglige eksperter til at udfolde en dimension, som de hver især har en særlig indsigt i og erfaring med. Den nærmere beskrivelse og uddybning af de enkelte dimensioner er således et udtryk for, hvordan de respektive forfattere forstår den enkelte dimension, og hvad de finder vigtigt.

Ligesom det gælder for del 3, er bogens del 4 blevet til i et samarbejde med en række kolleger og idrætsfaglige eksperter. I del 4 vender vi blikket mod de praktiske indholdsområder. De syv første indholdsområder er identiske med de syv indholdskategorier fra kompetenceområdet Alsidig idrætsudøvelse i Fælles Mål for idræt. Det er således kropsbasis, boldbasis og boldspil, dans og udtryk, løb, spring og kast, natur- og udeliv, redskabsaktiviteter og vandaktiviteter. Derudover har vi valgt at medtage yderligere to praktiske indholdsområder, nemlig fysisk træning og nye og skæve idrætter.

Vi har tilstræbt at skabe sammenhæng mellem bogens forskellige dele, således at fagbegreber går igen på tværs af de fire dele og de forskellige kapitler. I forsøget på at skabe sammenhæng mellem de praktiske indholdsområder (del 4) og de forskellige dimensioner (del 3) har vi udviklet idrætskompasset. De ni praktiske indholdsområder er placeret inderst som retningsvisende kompasnåle i kompasset, og dimensionerne yderst som retninger eller kurser, man kan pejle sin undervisning efter, og som man dermed også vælger at sætte et særligt fokus på. Idrætskompasset er således en figur, som både rummer de otte dimensioner og de ni praktiske indholdsområder, og som dermed giver et overblik over, hvilken dimension der er i fokus, og hvilke der er valgt fra, når man sætter retning for idrætsundervisningen. Idrætskompasset benyttes, når kursen for idrætsundervisningen skal sættes, og

In DLED n I n G | 23

man argumenterer for idrætsfaglige og idrætspædagogiske valg. Det kan desuden bruges undersøgende, når man kigger på idrætsundervisning og analyserer, hvilken kurs ens egen eller andres idrætsundervisning har fulgt.

For at understøtte idrætslærerens didaktiske overvejelser, som altid vedrører indhold (hvad), formål (hvorfor) og metode (hvordan), har vi anvendt den samme grundstruktur i alle kapitlerne i del 3 og 4. Når vi undervejs taler om idrætslæreren og eleverne i klassen, har vi fundet det hensigtsmæssigt konsekvent at omtale idrætslæreren som hun og eleven som han, så vi herved undgår misforståelser.

Med den seneste læreruddannelsesreform (LU23) har man bl.a. ønsket at styrke grundskolernes medansvar for den lærerstuderendes uddannelse. Derfor taler man ikke længere om praktikskoler, men om uddannelsesskoler, og den praktikansvarlige lærer i grundskolen kaldes ikke længere praktiklærer, men i stedet uddannelseslærer. I bogen har vi valgt at anvende de nyeste betegnelser, ligesom vi bruger betegnelsen læreruddannere om de undervisere, som de studerende møder på læreruddannelsen.

Alle bogens figurer og tabeller kan downloades fra akademisk.dk, hvor man også kan finde refleksionsspørgsmål til alle 24 kapitler. Figurer og tabeller må benyttes i undervisningssammenhæng med tydelig kildehenvisning.

24 | In DLED n I n G

Den professionelle idrætslærers kort og kompas

Idrætsfaget er timemæssigt det fjerdestørste fag i skolen, og det er et af de få fag, som eleverne møder gennem alle skoleårene. Som idrætslærer har du derfor alle muligheder for at give eleverne værdifulde erfaringer med at bruge og mærke deres kroppe. God idrætsundervisning kommer dog ikke af sig selv. Den kræver, at du som idrætslærer er fagligt nysgerrig og ambitiøs på fagets og elevernes vegne. Og at du kan udvikle og gennemføre en alsidig og differentieret undervisning, hvor alle elever uanset forudsætninger har lyst til at deltage og mulighed for at lære.

Idræt i skolen – en grundbog i idrætsdidaktik bidrager med viden og indblik i grundlæggende spørgsmål og opgaver, som knytter sig til at være idrætslærer i skolen, og kvalificerer idrætslærerens evne til med myndighed og selvstændighed at begrunde valg og udøve professionel dømmekraft. Bogen kobler almen didaktik og pædagogik sammen med idrætsfaget og idrætsdidaktikken og introducerer til idrætspædagogiske dimensioner og praktiske indholdsområder.

Med bogen får den professionelle idrætslærer kort og kompas til at navigere rundt i det idrætsfaglige landskab. Bogen er målrettet lærerstuderende og idrætslærere i grundskolen, men også pædagogstuderende, idrætsstuderende på universitetet, undervisere på idrætshøjskoler, private idrætsinstruktører og trænere i foreningsidrætten vil med udbytte kunne læse med.

ISBN 978-87-500-6452-7

9 788750 064527

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.