Page 1

N E D E R L A N D S E N O TA R I S A G E N D A

2014


Geloven in een bestemming EEN GESCHENK VOOR HET LEVEN WWW.KERKINACTIE.NL

STEUN ONS W ERK VRAAG DE BROCH URE AA N

Kerk in Actie Postbus 456 3500 AL Utrecht T: (030) 880 14 56 E: servicedesk@kerkinactie.nl Rek. 456 / IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457


Vincent van Gogh Zonsondergang bij Montmajour, 1888, Particuliere collectie

Draagt u Van Gogh een warm hart toe? Het verhaal van Vincent van Gogh spreekt nationaal en internationaal tot de verbeelding. Over de hele wereld zijn mensen geboeid door zijn zoektocht in het leven, de wijze waarop hij zijn werk voortdurend trachtte te verbeteren en vernieuwen en de relatie met zijn broer en tijdgenoten. Niet voor niets is Vincent van Gogh het tweede culturele merk in de wereld en bezoeken jaarlijks circa anderhalf miljoen bezoekers het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het Van Gogh Museum organiseert vele activiteiten. Als patron van de Global Circle van het Van Gogh Museum draagt u bij aan de activiteiten die het museum organiseert voor kinderen. Bovendien ondersteunt u onderzoek, dat van groot belang is voor onze kennis over de

kunstenaar en het behoud van ons cultureel erfgoed. Mede dankzij de nieuwste onderzoekstechnieken kon bijvoorbeeld het schilderij Zonsondergang bij Montmajour recentelijk worden toegewezen aan Van Gogh. Wilt u deze activiteiten van ons museum ondersteunen en tegelijk deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van liefhebbers van Vincent van Gogh, dan nodigen wij u graag uit patron te worden van onze Global Circle. U geniet dan tevens van een aantal bijzondere voordelen. Meer informatie: vgmgc@vangoghmuseum.nl of (020) 570 52 40.


N E D E R L A N D S E N O TA R I S A G E N D A

2014

1


FOTOGRAFIE: JOHAN VAN DRUNEN

“Er was geen twijfel mogelijk. De nalatenschap van mijn oom en tante zou naar de Stichting MS Research gaan. Er waren geen kinderen en mijn oom was vanaf de oprichting altijd zeer nauw betrokken geweest bij MS Research. Hij was ervan overtuigd dat meer onderzoek uiteindelijk zal leiden tot betere mogelijkheden voor MS-patiënten.”

Marjan Bachman executeur testamentair familie Dassel

Nalatenschappen essentieel voor continuïteit MS onderzoek at gebeurt er met mijn bezittingen na mijn overlijden?” Een vraag die veel van uw cliënten zich zelf hebben gesteld voorafgaand aan het moment dat zij bij u aan tafel aanschuiven. Het blijkt dat steeds meer mensen het prettig vinden iets na te laten aan een goed doel, zodat zij ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen voor toekomstige generaties.

“W

Sommigen kiezen ervoor om een deel van hun bezittingen na te laten aan familie en een ander deel te reserveren voor een goed doel. Anderen laten hun hele erfenis na aan één of meerdere goede doelen. Zeker als er geen kinderen zijn of verdere familie is, is dit een goede optie (mits uiteraard vastgelegd in een testament). Multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel, kent geen leeftijd. In veel gevallen treft het mensen in de bloei van hun leven. Tot op dit moment is de oorzaak van MS nog niet gevonden, evenmin een medicijn om deze ziekte te genezen.

Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig op steeds jongere leeftijd de diagnose MS wordt vastgesteld. Na deze diagnose moet een nieuwe balans worden gevonden. Het leven van iemand met MS verandert drastisch. De dagelijkse dingen, die eerst heel normaal waren, moeten nu zorgvuldig worden afgewogen en gepland. MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van MS moet doorgaan en is van onschatbare waarde voor iemand met MS. Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het vinden van een medicijn dat MS geneest. Help samen met ons uw cliënt de juiste beslissing te laten nemen door Stichting MS Research op te nemen in zijn testament, dan doet hij hiermee iets van enorme betekenis.

www.msresearch.nl – Voorschoten


NEDERLANDSE NOTARISAGENDA 2014 - Jaargang 27 -

ISSN 0929-8800

Uitgever: Louwers Uitgeversorganisatie BV Schatbeurderlaan 6 Postbus 249,6000 AE Weert (NL) T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 I info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

INHOUDSOPGAVE

Redactie - adres: Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert (NL) T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 I info@louwersuitgevers.nl

Secretariaat: Manuela Depenbrock Sandra Reijnders

Advertentietarieven: Op aanvraag bij de uitgever, contactpersoon Niek Oostendorp

Vormgeving: LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV Schatbeurderlaan 6 Postbus 631, 6000 AP Weert (NL) T +31 (0)495 450065 F +31 (0)495 546978 I info@logobv.nl Deze agenda wordt gratis in controlled circulation aangeboden aan alle notarissen in geheel Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen.

Memorandum

......................................................................................................................................

Jaarkalender 2014

............................................................................................................................

Feest- en Gedenkdagen 2014

..............................................................................................

Verjaardagen van het Koninklijk huis / Feestdagen in de toekomst / Schoolvakanties Titulatuur / Afkortingen

............................................................................................................

Internationaal telefoneren Jaarkalender 2015

....................................................

5 7 8

9

11

.....................................................................................................

13

.........................................................................................................................

15

Lijst van Notarissen ..................................................................................................................... 17 Lijst instellingen en stichtingen.......................................................................................103 Kalendarium

133

......................................................................................................................................

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

3


GEEF NET ALS MAARTEN VOOR KERK IN ACTIE Maarten de Groot heeft altijd veel belangstelling gehad voor ontwikkelingswerk. “Mensen daar hebben zoveel minder kansen dan wij. Dat realiseer ik mij terdege en daarom voel ik me verantwoordelijk om bij te dragen aan het welzijn in ontwikkelingslanden.”

Kerk in Actie voert het hulpverlenings- en zendingswerk uit van

VERTROUWEN “Ik ben waterbouwkundige en heb overwogen om bijvoorbeeld in Afrika aan het werk te gaan. Maar met mijn aanleg en specialisatie kan ik me veel beter nuttig maken in Nederland. Vanuit Nederland kan ik via Kerk in Actie het ontwikkelingswerk in ieder geval financieel steunen.

de Protestantse Kerk in Nederland. Het werk van Kerk in Actie is verdeeld over vijf programma’s: Werelddiaconaat, Zending, Noodhulp, Kinderen in de Knel en Diaconaat (in Nederland).

www.kerkinactie.nl

Toch blijft het lastig om te geven op afstand. Hoe weet ik of mijn geld goed besteed wordt? Voordat ik besloot om Kerk in Actie te ondersteunen ben ik daarom erg kritisch geweest. Je hoort soms ook dat ontwikkelingswerk juist verdeeldheid zaait onder de mensen daar. Gelukkig stimuleert Kerk in Actie mensen juist om samen te werken. En Kerk in Actie is heel open over haar werk. Alle projecten zijn op de website terug te vinden, met een uitgebreide beschrijving. Externe berichten over Kerk in Actie, bijvoorbeeld in de krant, hebben mijn vertrouwen alleen maar bevestigd.” BELASTINGVOORDEEL “Ik heb mijn gift vastgelegd in een notariële akte. Dat heeft als grote voordeel dat ik mijn gift volledig kan aftrekken voor mijn inkomstenbelasting. Het belastingvoordeel laat ik ten goede komen aan Kerk in Actie. Zo betaalt de belasting ook mee aan ontwikkelingswerk. Bovendien scheelt notarieel schenken veel post. Ik krijg geen giftverzoeken of andere brieven. Alleen vier keer per jaar het donateursblad Vandaar, zodat ik op de hoogte blijf van het werk van Kerk in Actie. En elk jaar een keurige bedankbrief.”

Kerk in Actie Postbus 456 3500 AL Utrecht T: (030) 880 14 56 E: servicedesk@kerkinactie.nl Rek. 456 / IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457


MEMORANDUM

EIGENAAR naam straat postcode/woonplaats telefoon zakenadres telefoon mobiel website

fax fax e-mail

BIJ ONGEVAL WAARSCHUWEN naam straat postcode/woonplaats telefoon mobiel

PERSOONLIJK MEMORANDUM bankpas

bankrekening

paspoort auto/motor/scooter rijbewijs verzekeringen

verlengen voor kenteken verlengen voor

burgerservicenummer bloedgroep

rh. factor

ALGEMEEN

5


elp ons helpen! De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (werknaam: Missieburo Roermond) ondersteunt de “geloofsverkondiging in missielanden waar ook ter wereld en wel in de ruimste zin van het woord.â€? De stichting geeft concrete steun aan missionarissen en inlandse NUDFKWHQRS]RZHOJHHVWHOLMNPDWHULHHODOVÂżQDQFLHHOJHELHG In samenwerking met het Missiesecretariaat van het Bisdom Roermond geeft het Missieburo Roermond gestalte aan de missionaire opdracht van de R.K. Kerk door middel van campagnes, fondsenwerving en educatie. Correspondentieadres:

Missieburo Roermond Postbus 198, 6040 AD Roermond Bezoekadres:

Neerstraat 49, 6041 KB Roermond T: F: E: W:

0475-386880 0475-310797 info@missieburo.nl www.missieburo.nl


JAARKALENDER 2014 JANUARI wk

m d w d v z z

FEBRUARI

1

2

3

4

5

wk

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

m d w d v z z

5

6

7

8

9

wk

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

1 2

3 4 5 6 7 8 9

m d w d v z z

APRIL wk

m d w d v z z

wk

14

15

16

17

18

wk

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

m d w d v z z

wk

10

11

12

13

14

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

JUNI

18

19

20

21

22

wk

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

m d w d v z z

22

23

24

25

26

27

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

1

2 3 4 5 6 7 8

AUGUSTUS

27

28

29

30

31

wk

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

m d w d v z z

SEPTEMBER

31

32

33

34

35

wk

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

m d w d v z z

OKTOBER

m d w d v z z

9

MEI

JULI

m d w d v z z

MAART

35

NOVEMBER

40

41

42

43

44

wk

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

m d w d v z z

36

37

38

39

40

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

DECEMBER

44

45

46

47

48

wk

49

50

51

52

1

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

m d w d v z z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

7


FEEST- EN GEDENKDAGEN 2013 1 6

januari januari

Nieuwjaar Driekoningen (r.-k.)

dinsdag maandag

14

februari

Valentijnsdag

vrijdag

2 4 5 12 16 25 30

maart maart maart maart maart maart maart

Begin carnaval Vastenavond (r.-k.) Aswoensdag (r.-k.) Biddag voor gewas en arbeid (pr.) Poerimfeest (isr.) Maria boodschap (r.-k.) Begin zomertijd

zondag dinsdag woensdag woensdag zondag dinsdag zondag

13 15 17 17 18 20/21 26

april april april april april april april

Palmzondag (r.-k.) Pésach (isr. pasen) (7 dagen) Witte donderdag Secretaressedag Goede vrijdag Pasen Koningsdag

zondag dinsdag donderdag donderdag vrijdag zon/maandag zaterdag

4 5 11 29

mei mei mei mei

Herdenking der gevallenen Bevrijdingsdag Moederdag Hemelvaartsdag (r.-k.)

zondag maandag zondag donderdag

4/5 8/9 15 28

juni juni juni juni

Wekenfeest (isr.) Pinksteren (r.-k.) Vaderdag Begin Ramadan (islam.)

woens/donderdag zon/maandag zondag zaterdag

28

juli

Idul-fitr (einde Ramadan, Islam.)

maandag

15

augustus

Maria-ten-hemelopneming (r.-k.)

vrijdag

16 25/26

september september

Prinsjesdag Israëlisch Nieuwjaar (5775)

dinsdag don/vrijdag

4 4 4 9/15 16 25 26

oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober

Idul-Adha (slachtfeest, Islam.) Yom Kippur, Grote Verzoendag (isr.) Werelddierendag Loofhuttenfeest (isr. -7 dagen) Slotfeest (isr.) Islamitisch Nieuwjaar (1436) Begin Wintertijd

zaterdag zaterdag zaterdag don t/m woensdag donderdag zaterdag zondag

1 2 5 11 30

november november november november november

Allerheiligen (r.-k.) Allerzielen (r.-k.) Dankdag voor gewas en arbeid (pr.) Sint Maarten (r.-k.) 1e zondag van de Advent (r.-k.)

zaterdag zondag woensdag dinsdag zondag

5 6 25/26 31

december december december december

Pakjesavond Sint Nicolaas Kerstmis Oudjaar

vrijdag zaterdag don/vrijdag woensdag

8


VERJAARDAGEN VAN HET KONINKLIJK HUIS zondag vrijdag dinsdag dinsdag zaterdag donderdag donderdag donderdag vrijdag zondag woensdag zaterdag zondag donderdag dinsdag donderdag zaterdag donderdag maandag zondag donderdag

19 31 4 18 22 10 10 17 18 27 30 17 25 26 5 30 11 18 27 7 25

januari januari februari februari maart april april april april april april mei mei juni augustus augustus oktober oktober oktober december december

h.k.h. prinses Margriet h.m. koningin Beatrix h.h. prinses Marilène h.k.h. prinses Christina z.h. prins Pieter-Christiaan h.k.h. prinses Ariane z.h. prins Floris z.h. prins Maurits h.h. prinses Annette z.k.h. prins Willem-Alexander mr. Pieter van Vollenhoven h.k.h. prinses Máxima h.h. prinses Laurentien h.k.h. prinses Alexia-Juliana h.k.h. prinses Irene h.h. prinses Mabel z.k.h. prins Constantijn h.h. prinses Aimée h.h. prinses Anita h.k.h. prinses Catharina-Amalia z.h. prins Bernhard jr.

(1943) (1938) (1970) (1947) (1972) (2007) (1975) (1968) (1972) (1967) (1939) (1971) (1966) (2005) (1939) (1968) (1969) (1977) (1969) (2003) (1969)

CHRISTELIJKE FEESTDAGEN IN DE TOEKOMST jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

nieuwjaar woensdag donderdag vrijdag zondag maandag dinsdag woensdag vrijdag zaterdag

pasen 20 april 5 april 27 maart 16 april 1 april 21 april 12 april 4 april 17 april

hemelvaart 29 mei 14 mei 5 mei 25 mei 10 mei 30 mei 21 mei 13 mei 26 mei

pinksteren 8 juni 24 mei 15 mei 4 juni 20 mei 9 juni 31 mei 23 mei 5 juni

kerstmis donderdag vrijdag zondag maandag dinsdag woensdag vrijdag zaterdag zondag

SCHOOLVAKANTIES REGIO NOORD: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Flevoland, -m.u.v. Zeewolde, Gelderland, -alleen Hattem, Utrecht, -alleen Eemnes en Loosdrecht Midden. REGIO MIDDEN: Flevoland, -alleen Zeewolde, Gelderland, -alleen de plaatsen Aalten, Apeldoorn Barneveld, Bergh, Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hoevelaken, Hummelo en Keppel, Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, Maurik, Neede, Neerijen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Wisch, Zelhem en Zutphen. Utrecht, -m.u.v. Eemnes en Loosdrecht, ZuidHolland, Noord-Brabant, -alleen de plaatsen Werkendam en Woudrichem. REGIO ZUID: Gelderland, -alleen de plaatsen Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Dida, Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Elst, Gendt, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Kerkwijk, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Nijmegen, Renkum, Rheden, Rossum, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar. Zeeland, Noord-Brabant, m.u.v. Werkendam en Woudrichem, Limburg.

voorjaarsvakantie meivakantie zomervakantie basisonderwijs voortgezet onderwijs herfstvakantie kerstvakantie

regio noord 22 feb. t/m 2 mrt. 26 april t/m 5 mei

2014 2014

5 juli 5 juli 11 okt. 20 dec.

2014 19 juli t/m 2014 19 juli t/m 2014 18 okt. t/m 2014-2015 20 dec. t/m

t/m 17 aug. t/m 17 aug. t/m 19 okt. t/m 4 jan.

regio midden 15 feb. t/m 23 feb. 2014 26 april t/m 5 mei 2014 31 aug. 2014 31 aug. 2014 26 okt. 2014 4 jan. 2014-2015

regio zuid 15 feb. t/m 23 feb. 2014 26 april t/m 5 mei 2014 12 juli t/m 24 aug. 2014 12 juli t/m 24 aug. 2014 18 okt. t/m 26 okt. 2014 20 dec. t/m 4 jan. 2014-2015

9


TITULATUUR BURGERIJ: regeringsautoriteiten hoge commissaris, minister in functie, minister van staat, ambassadeur, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, staatssecretaris, grootofficier van het koninklijk huis. commissaris der koningin, gouverneur, lid van de raad van state, staten - generaal of algemene rekenkamer, oud - minister, hoofdingenieur, hoofdambtenaar van de rang van refendaris en hoger, consul - generaal, oud - staatssecretaris burgemeester van een grote stad burgemeester, wethouder, gemeenteraadslid lid der provinciale staten, griffier der kamers en staten, inspecteur hoofdcommies, commies of adjunctcommies der departementen, provinciale griffies of archieven, commissaris der politie, consul en vice - consul

zijne (hare) excellentie

hoogedelgestrenge heer *) hoogedelachtbare heer *) edelachtbare heer *) weledelgestrenge heer *)

weledelgestrenge heer *)

RECHTERLIJKE MACHT EN NOTARIAAT: lid van de hoge raad lid van een gerechtshof lid van een arrondissementsrechtbank, kantonrechter, griffier, officier van justitie, substituut - officier van justitie notaris en kandidaat - notaris

edelhoogachtbare heer *) edelgrootachtbare heer *) edelachtbare heer *) weledelgestrenge heer *) *) resp. vrouwe

AFKORTINGEN A adj. adj. ambsec aoo apt asec

adjudant(en) adjunct ambassade - secretaris adjudant - onderofficier apotheker(s) adjunct - secretaresse(n)/ -secretaris(sen)

B B briggen

bachelor (in het buitenland gehaald) brigade - generaal

C c.a. c.b. CdK cdr cdre comm cons.

coördinerend ambtenaar coördinerend bewindsman commissaris der koningin commandeur commodore commissaris(sen) consulent(e) (en)

D dir dirgen dirsec dpl vndg Dr. drg dra. drs. ds.

direkteur direktora(a)t(en) - generaal direktiesecretaresse(s)/ -secretariaat dienstplichtig vaandrig doctor direkteur(en) - generaal docorandal doctorandus Dominee

G gen genmaj

generaal generaal - majoor

H higr hisp hoff

hoofdingenieur hoofdinspecteur hoofdofficier

I ing. ir. isp ispg

ingenieur (HTS Heao) ingenieur (TU) inspecteur inspecteur(s) - generaal

K kap kltz kol

kapelaan kapitein - luitenant ter zee kolonel

krpl ktz

korporaal kapitein ter zee

L lt ltadm ltgen ltkol ltz

luitenant luitenant - admiraal luitenant - generaal luitenant - kolonel luitenant ter zee (1e, 2e of 3e kl)

M maj marns mr.

majoor mariniers meester in de rechten

O off owm

officier opperwachtmeester

P prof.

professor, hoogleraar

R r.a. radv ritm ri RMWO

register - accountant raadadviseur(s) ritmeester registerinformaticus Ridder der Militaire Willemsorde

S sbn schvm sec secg sgt sm

schout - bij - nacht scheepvaartmeester(s) secretaresse(s) / secretariaat / secretaris(sen) secretaris(sen) - generaal sergeant sergeant majoor

V vadm vc-cs vdg vz

vice - admiraal vice - consul(s) vaandrig voorzitter(s)

11


Dieren

Mensen

Middelen

De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.

Zonder vrienden en vrijwilligers geen Dierenambulance Amsterdam! Draagt u dieren een warm hart toe? Help ons dan door vriend of vrijwilliger te worden.

Help ons onze middelen, zoals de ambulances en het EHBO-materiaal, in goede doen te houden, GRRURQVĂ€QDQFLHHOWH ondersteunen of door een inzamelingsactie voor ons te organiseren. Meer informatie over Dierenambulance Amsterdam vindt u op de website.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor dieren in nood op 0900 - 210.00.00 (20 cent per minuut en tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgevallen!)

www.dierenambulance-amsterdam.nl

Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam Voorlandpad 2, 1098 TZ Amsterdam Telefoon: 0900 - 210 00 00 Email: info@dierenambulance-amsterdam.nl www.dierenambulance-amsterdam.nl


INTERNATIONAAL TELEFONEREN Tot standkoming van gesprekken vanuit het ene land naar het andere land:  wachten op kiestoon,  kies achter elkaar het internationaal toegangsnummer 00, het landnummer, het netnummer (zonder eerste cijfer) en het abonneenummer Let op: Bij telefoneren naar het buitenland moet men het eerste cijfer van het netnummer weglaten (in sommige landen is dat een ander cijfer dan 0, bijv. Finland, Spanje, Rusland, IJsland). In onderstaande tabel is het eerste cijfer al weggelaten. Sommige landen hebben geen netnummers. Na het landnummer kiest u dan direct het abonneenummer. land

Algerije Argentinië Aruba

landnummer

213 54 297

Australië België

61 32

Brazilië Bulgarije Canada

55 359 1

China (volksrep.) Denemarken Duitsland

86 45 49

Filipijnen Finland Frankrijk, incl. Monaco

63 358 33

Gibraltar Griekenland Hongarije Hongkong Ierland India Indonesië Iran Israël Italië, incl. Vaticaanstad Japan Joegoslavië Kenya Kroatië Luxemburg Maleisië Marokko Mexico Monaco Nederland Nederlandse antillen Nieuw-zeeland Nigeria Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal, incl. Azoren, Maidera Roemenië Rusland Saudi-Arabië Singapore Slowakije Spanje Suriname Taiwan Tsjechië Tunesië Turkije Venezuela Verenigd Koninkrijk

350 30 36 852 353 91 62 98 972 39 81 381 254 385 352 60 212 52 377 31 599 64 234 47 43 48 351 40 7 966j 65 42 34 597 886 42 216 90 58 44

Verenigde arab. emiraten Verenigde Staten

971 1

Wit Rusland Zimbabwe Zuid-Afrika Zuid-Korea Zweden Zwitserland, incl. Liechtenstein

375 263 27 82 46 41

netnummers

Algiers 2 Buenos Aires 1 geen netnummers (alle abonneenummers bestaan uit 6 cijfers en beginnen met een 8 of 9) Adelaïde 8, Canberra 6, Melbourne 3, Sydney 2 Antwerpen 3, Brugge 50, Brussel 2, Dinant 82, Gent 9, Hasselt 11, Luik 4, Mechelen 15, Namen 81 Brasilia 61, Recife 81, Rio de Janeiro 21 Plovdiv 32, Sofia 2, Varna 52, Vratsa 92 Edmonton 403, Montreal 514, Hamilton 416, Ottawa 613, Quebec city 418, Toronto stad 416, Toronto regio 905, Vancouver 604 Beijing 1, Guangzhou 20, Shanghai 21 géén netnummers Berlijn 30, Bonn 228, Bremen 421, Chemnitz 371, Dortmund 231, Dresden 351, Düsseldorf 211, Essen 201, Frankfurt am Main 69, Hamburg 40, Hannover 511, Keulen 221, Leipzig 341, Maagdenburg 391, München 89, Potsdam 331, Rostock 381, Stuttgart 711 Manilla 2 Helsinki 0, Tampere 3 zone Parijs/Ile-de France 2,3,4,5 zone province (rest van Frankrijk) géén netnummers géén netnummers Athene 1, Thessaloniki 3 Budapest 1, Györ 96 géén netnummers Cork 21, Dublin 1, Waterford 51 Bombay 22, Calcutta 33, Madras 44, New delhi 11 Bandung 22, Jakarta 21, Medan 61, Surabaya 31 Teheran 21 Haifa 4, Jeruzalem 2, Tel Aviv 3 Genua 10, Milaan 2, Napels 81, Rome 6, Turijn 11 Hiroshima 82, Kyoto 75, Tokyo 3, Yokohama 45 Belgrado 11 Mombasa 11, Nairobi 2 Split 21, Zagreb 1 géén netnummers kuala Lumpur 3, Penang 4 Casablanca 2, Rabat 7, Tanger 9 Acapulco 74, Mexico City 5 géén netnummers Amsterdam 20, Den Haag 70, Rotterdam 10 Bonaire 7, Curaçao 9, Daba 4, St. Eustatius 3, St. Maarten 5 Auckland 9, Christchurch 3, Wellington 4 Lagos 1, Port Harcourt 84 géén netnummers Graz 316, Innsbruck 512, Salzburg 662, Wenen 1 Gdansk 58, Warszawa 22 Lissabon 1, Porto 2 Boekarest 1, Constanta 41 Moskou 095, St. Petersburg 812 Eddah 2, Mecca 2, Medina 4, Riyadh 1 géén netnummers Bratislava 7 Barcelona 3, Bilbao 4, Madrid 1, Málaga 5, Valencia 6 géén netnummers Kaohsiung 7, Taipei 2 Praag 2 Bizerte 2, Tunis 1 Ankara 312, Istanbul Thrace 212, Istanboel Anatolia 216, Izmir 232 Caracas 2 Belfast 1232, Birmingham 121, Glasgow 141, Leeds 113, Liverpool 151, Londen ‘inner 171, Londen ‘outer’ 181, Manchester 161, Newcastle 191, Sheffield 114, Southampton 1703 Abu Dhabi 2, Dubai 4 Alaska 907, Boston 617, Chicago 312, Hawaï 808, Houston 713, Los Angeles Noord 213, Los Angeles Zuid 310, Miami 305, New Orleans 504, New York 212, Pittsburgh PA 412, San Francisco 415, Toledo 419, Washington DC 202 Kiev 044, Minsk 017 Harare 4, Gweru 54 Johannesburg 11, Kaapstad 21, Pretoria 12 Seoul 2, Pusan 51 Götenborg 31, Malmö 40, Stockholm 8 Bazel 61, Bern 31, Genève 22, Vaduz (Liechtenstein) 75, Zürich 1 wijzigingen voorbehouden

13


NEEM DE ZORG VAN EEN KIND

voor uw rekening Maak nu het verschil! Kinderen zijn kwetsbaar, waar ook ter wereld. Maar in landen die nog in ontwikkeling zijn groeien kinderen door armoede, beperkte onderwijsmogelijkheden, slechte gezondheidszorg en politieke onrust op in omstandigheden die je geen kind toewenst. Om deze kinderen te helpen biedt het Missieburo Roermond een adoptie-/sponsorprogramma aan. Voor €SHUPDDQGNXQWXHHQNLQG¿QDQFLHHODGRSWHUHQ8Z bijdrage wordt volledig gebruikt voor opvoeding en onderwijs van GLWNLQG8RQWYDQJWGHSHUVRRQOLMNHJHJHYHQVYDQKHWNLQGHQ

minimaal eenmaal per jaar een bericht. Het sponsorprogramma loopt door tot het kind op eigen benen kan deelnemen aan de maatschappij of tot het moment waarop u tot beëindiging beslist. In het adoptie-/sponsorprogramma kunt u ook corresponderen met de contactpersonen van het tehuis, waar de kinderen verblijven. Dit kan natuurlijk ook met het kind zelf. Er zijn natuurlijk ook voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden ondermeer om de contactpersonen niet overmatig te belasten, aangezien de verzorging van de kinderen hun eerste prioriteit is.

Correspondentieadres: Missieburo Roermond Afdeling Adoptie Postbus 198, 6040 AD Roermond Bezoekadres: Neerstraat 49, 6041 KB Roermond

Telefoon: 0475-386880 Fax: 0475-310797 E-mail: info@missieburo.nl Website: www.missieburo.nl


JAARKALENDER 2015 JANUARI wk

m d w d v z z

FEBRUARI

1

2

3

4

5

wk

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

m d w d v z z

5

6

7

8

9

wk

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

1

2 3 4 5 6 7 8

m d w d v z z

APRIL wk

m d w d v z z

wk

14

15

16

17

18

wk

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

m d w d v z z

wk

10

11

12

13

14

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

JUNI

18

19

20

21

22

wk

23

24

25

26

27

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

m d w d v z z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

AUGUSTUS

27

28

29

30

31

wk

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

m d w d v z z

SEPTEMBER

31

32

33

34

35

36

wk

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

m d w d v z z

OKTOBER

m d w d v z z

9

MEI

JULI

m d w d v z z

MAART

36

37

38

39

40

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

NOVEMBER

40

41

42

43

44

wk

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

m d w d v z z

DECEMBER

44

45

46

47

48

49

wk

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

1

2 3 4 5 6 7 8

m d w d v z z

49

50

51

52

53

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

15


MAGEN DAVID ADOM HEEFT UW HULP HARD NODIG VOOR DE RENOVATIE VAN HAZOR HAGLILIT

Stichting Magen David Adom Nederland Banknummers: NL09 INGB 0003 6494 83 * NL42 RABO 0336 2540 67 DONEER NU via iDEAL * www.mda-nederland.nl Uw gift is aftrekbaar van de belasting (ANBI)

Wie één leven redt, redt een hele wereld

foto: Ab van Dijk

Stichting HVO-Querido Amsterdam HVO-Querido helpt mensen die zich maatschappelijk of psychosociaal niet zelfstandig in de samenleving staande kunnen houden. Wij bieden hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten. Onze cliënten zijn dak- en thuislozen, vrouwen en gezinnen in nood, verslaafden en mensen met een psychiatrische achtergrond. Jong en oud, mannen en vrouwen. HVO-Querido biedt onderdak, opvang, begeleiding en ondersteuning. Respect voor de wensen en mogelijkheden van cliënten staat voorop. Het werk wordt grotendeels gesubsidieerd en getoetst door de overheid. Naast deze basiszorg proberen we mensen iets extra’s te bieden om hun leven zinvoller en aangenamer te maken. Ook ontwikkelen we nieuwe vormen van hulp in antwoord op nieuwe vragen. Hiervoor is geld nodig. Meer weten? Kijk op www.hvoquerido.nl of bel (020) 561 90 90. Giften en legaten zijn zeer welkom t.n.v. stichting HVO-Querido, Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC te Amsterdam. ABN-AMRO: 46.77.85.783. Bestuurder: C.M.L. Blaas MBA. Contactpersoon: mr. C.W.M. Bruggeling.


Lijst van NOTARISSEN AALSMEER Mr. M.A. van Gaalen Stommeerweg 35, 1431 ET AALSMEER, Postbus 161, 1430 AD AALSMEER, telefoon (0297) 329421, telefax (0297) 340205, notarissen@notariskantooraalsmeer.nl, www. notariskantooraalsmeer.nl, geassocieerd met Mr. C.A. Boswijk, kantoornaam Boswijk en van Gaalen, Notariskantoor Aalsmeer AALSMEER Mr. G. Labordus Schoolstraat 5 - A, 1431 BG AALSMEER, Postbus 395, 1430 AJ AALSMEER, telefoon (0297) 385999, telefax (0297) 385990, info@notarislabordus.nl, (privé: Herman de Manlaan 29, 1187 WK Amstelveen, telefoon (020) 6475685), kantoornaam Geert Labordus

AALTEN Mr. W.J. Brinkman Hofstraat 13, 7121 DM AALTEN, Postbus 42, 7120 AA AALTEN, telefoon (0543) 474468, telefax (0543) 472210, notarissen@brinkman-rensen.nl, www.brinkman-rensen.nl, (privé: Dijkstraat 52, 7121 EW Aalten, telefoon (0543) 476992), geassocieerd met mr. W.R.J. Rensen, kantoornaam Brinkman & Rensen Notarissen AALTEN Mr. W.R.J. Rensen Hofstraat 13, 7121 DM AALTEN, Postbus 42, 7120 AA AALTEN, telefoon (0543) 474468, telefax (0543) 472210, notarissen@brinkman-rensen.nl, www.brinkman-rensen.nl, (privé: Hoeninkdijk 3, 7121 LN Aalten, telefoon (0543) 477625), geassocieerd met Mr. W.J. Brinkman, kantoornaam Brinkman & Rensen Notarissen

ABCOUDE Mr. J.H. Derkman Hoogstraat 35, 1391 BR ABCOUDE, Postbus 133, 1390 AC ABCOUDE, telefoon (0294) 281227, telefax (0294) 284811, infoabcoude@sterelcs.nl, www.sterelcs.nl, (privé:Laan van Binnenrust 18, 1391 BX Abcoude, telefoon (06) 38824392), geassocieerd met Sterel c.s. Amsterdam, Sterel c.s. Hoofddorp, kantoornaam Sterel c.s. Abcoude

AERDENHOUT Mr. E.P. Jager Nicolaas Beetslaan 8, 2111 AV AERDENHOUT, Postbus 13, 2110 AA HEEMSTEDE, telefoon (023) 5249001, telefax (023) 5243083, notarissen@jager.stuijt.knb.nl, www.jsdw.nl, geassocieerd met Mr. J.W. Stuijt, kantoornaam Jager Stuijt & De Waard AERDENHOUT Mr. J.W. Stuijt Nicolaas Beetslaan 8, 2111 AV AERDENHOUT, Postbus 13, 2110 AA HEEMSTEDE, telefoon (023) 5249001, telefax (023) 5243083, notarissen@jsdw.nl, www.jsdw.nl, (privé: Vrijburglaan 51, 2051 LB Overveen, telefoon (023) 5250508), geassocieerd met Mr. E.P. Jager, kantoornaam Jager Stuijt & De Waard

ALBLASSERDAM Mw. Mr. H.J. Lunenborg Wilgenplein 30, 2951 EM ALBLASSERDAM, Postbus 16, 2950 AA ALBLASSERDAM, telefoon (078) 6912466, telefax (078) 6919368, notaris@lunenborg.knb.nl, mail@notarispraktijk.nu, www.notarispraktijk.nu, (privé: De Hoge Bogerd 2, 3342 GA Hendrik Ido Ambacht, telefoon (078) 6825030), kantoornaam Notarispraktijk mr. H. Lunenborg ALBLASSERDAM Mr. W. van Ringelesteijn Plantageweg 20, 2951 GP ALBLASSERDAM, Postbus 345, 2950 AH ALBLASSERDAM, telefoon (078) 6932725, telefax (078) 6931620, notaris@ringelesteijn.knb.nl, (privé: West Biesakkersweg 10, 3281 LN Numansdorp, telefoon (0186) 681118), kantoornaam Notaris mr. W. van Ringelesteijn

ALKMAAR waarnemend notaris Mr. I. Bleeker Robijnstraat 78, 1812 RB ALKMAAR, Postbus 269, 1800 AG ALKMAAR, telefoon (072) 5413080, telefax (072) 5404870, info@jaapdebruijnnotaris.nl, www.jaapdebruijnnotaris.nl, kantoornaam Jaap de Bruijn Notaris

ALKMAAR Mr. L.M. Broekkamp James Wattstraat 28, 1817 DC ALKMAAR, James Wattstraat 28, 1817 DC ALKMAAR, telefoon (072) 5184890, telefax (072) 5184891, notaris@de-erfrechtspecialist.nl, www.deerfrechtspecialist, (privé: Grootland 15, 1861 JA Bergen Nh., telefoon (072) 5280171), kantoornaam Broekkamp ALKMAAR Mw. Mr. A.H. De Bruin Schelphoek 2, 1813 SE ALKMAAR, Postbus 63, 1910 AB UITGEEST, telefoon (072) 7600026, telefax (072) 7600027, info@alckmare-notariaat.nl, www.alckmare-notariaat.nl, geassocieerd met Mw. Mr. S.A. Leegstra, kantoornaam Alckmare Notariaat ALKMAAR Mr. Drs. J.H.M. Erkamp Kennemerstraatweg 17-19, 1814 GA ALKMAAR, Postbus 243, 1800 AE ALKMAAR, telefoon (072) 5127488, telefax (072) 5154979, notaris@ebwnotarissen.nl, www.erkampbootwillemsem.nl, (privé: Van Borselenlaan 17, 1861 KE Bergen Nh., telefoon (072) 5895539), geassocieerd met Mr. G.J. van Leersum, Mr. G.W. Nagtglas Boot, Aangesloten bij Netwerk Notarissen, kantoornaam Erkamp Boot Willemsen Notarissen ALKMAAR Mr. J.H. Eskens Paardenmarkt 1, 1811 KH ALKMAAR, Postbus 1006 , 1810 KA ALKMAAR, telefoon (072) 5024455, telefax (072) 5024450, alkmaar@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, kantoornaam Actus Notarissen ALKMAAR Mr. F.W.J. Geerse Jan Luikenstraat 2, 1813 KP ALKMAAR, Postbus 46, 1800 AA ALKMAAR, telefoon (072) 5127477, telefax (072) 5113159, notarissen@geerse.reijntjes.knb.nl, www.vgrn.nl, (privé: Schippersloot 2, 1721 HN Broek op Langedijk, telefoon (072) 5621311), geassocieerd met Mr. M.C. Reijntjes, kantoornaam VosGeerseReijntjes Notarissen ALKMAAR Mr. S.A.L.M. Jacobse Paardenmarkt 1, 1811 KH ALKMAAR, Postbus 1006 , 1810 KA ALKMAAR, telefoon (072) 502445, telefax (072) 5024450, alkmaar@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, kantoornaam Actus Notarissen ALKMAAR Mr. G.J. van Leersum Kennemerstraatweg 17-19, 1811 KT ALKMAAR, Postbus 243, 1800 AE ALKMAAR, telefoon (072) 5127488, telefax (072) 5154979, notaris@ebwnotarissen.nl, www.erkampbootwillemsem.nl, (privé: Komlaan 8, 1861 EG Bergen Nh., telefoon (072) 5812361), geassocieerd met Mr. G.W. van Nagtglas Boot, Mr. Drs. J.H.M. Erkamp, kantoornaam Erkamp Boot Willemsen Notarissen ALKMAAR Mr. G.W. Nagtglas Boot Kennemerstraatweg 17-19, 1811 KT ALKMAAR, Postbus 243, 1800 AE ALKMAAR, telefoon (072) 5127488, telefax (072) 5154979, notaris@ebwnotarissen.nl, www.erkampbootwillemsem.nl, (privé: Beatrixlaan 5, 1815 JN Alkmaar, telefoon (072) 5280805), geassocieerd met Mr. H.C. Willemsen, Mr. Drs. J.H.M. Erkamp, kantoornaam Erkamp Boot Willemsen Notarissen ALKMAAR Mr. M.C. Reijntjes Jan Luikenstraat 2, 1813 KP ALKMAAR, Postbus 46, 1800 AA ALKMAAR, telefoon (072) 5127477, telefax (072) 5113159, notarissen@geerse.reijntjes.knb.nl, www.vgrn.nl, geassocieerd met Mr. F.W.J. Geerse, kantoornaam VosGeerseReijntjes Notarissen

17


Tekst: Rosé Lokhoff rose.lokhoff@bndestem.nl

TOLK-VERTALER Bredaas bedrijf werkt met soms wel duizend freelance tolken en vertalers ‘all over the world’

‘Je moet soms ook hun flauwe grappen vertalen’ Iemand nodig die de Adamarobe gebarentaal machtig is, om een Ghanees te kunnen vertalen? Of misschien iemand die het Uyghur onder de knie heeft om een Mongool te verstaan? Zoek AAPEHA en vind een tolk.

Pierre en Saida De Hesselle in hun kantoor met uitzicht op de Baronielaan. foto’s Ramon Mangold/het fotoburo

De dertigste verjaardag heeft het Bredase tolken vertaalbureau AAPEHA net achter de rug en dat betekent dat het vóór het internettijdperk is gestart. Het was toen nog handig om in de categorie ‘tolk’ bovenaan lijsten in telefoonboek en Gouden Gids te staan. Dat lukt wat beter als je naam met een dubbele A begint. Van Artistieke Academie. De P is van Pierre, de H van Hesselle en de rest is grafisch, of om het beter uit te kunnen spreken. Pierre de Hesselle legt het lachend uit in zijn enorme pand aan de Baronielaan, waar hij samen met zijn vrouw Saida woont en werkt.„Ik ben van het contact met de klanten en tolken, zij meer van de technische zaken op de computer en de administratie. En ik ben wel 67, maar ik vind het nog te leuk om te stoppen.” De Bredanaar is eigenlijk een Belg, want dat was zijn vader Gérard ook. Na de HBS-A, eerst OLV in Breda, daarna Frencken in Oosterhout, moest hij kiezen in welk leger hij de dienstplicht wilde vervullen. „En dat was niet zo moeilijk, in België was het 12 maanden en in Nederland 27. Omdat ik dacht dat ik Frans een beetje onder de knie had, vroeg ik of ik in Luik mocht dienen en dat lukte. Daar heb ik het Frans vooral leren spreken. Later vond ik werk en een kamer in Brussel. Ik ging onder meer als vertegenwoordiger in carbonpapier en stencils te voet door de straten. en datDat was weer een goede leerschool, want de voertaal was Frans. Ik vond dat ik toch iets met die taal moest doen en ging uiteindelijk MO doen in Tilburg. Maar ik had een beetje een wild leven en die studie sleepte maar aan. Met mijn eerste vrouw woonde ik in Oosterhout en ik kreeg een baan bij drukkerijWest-Brabant in Breda. Pas in 1977 ben ik serieus

doorgegaan met de taal. Ik haalde mijn MO en staatsexamen tolk-vertaler. Naast het werk voor de drukkerij ging ik lesgeven. Onder meer op het Mencia de Mendozalyceum en St. Olof. Eerst een paar uur per week, maar dat werden er steeds meer. Ik ben ook nog een soort taleninstituut in de Koninginnestraat begonnen en ik had als kunstschilder ook nog een atelier.” Drukke tijden dus voor Pierre de Hesselle, die in september 1980 officieel zijn tolk- en vertaalbureau begon. „Ik ben andere talen in gaan zetten en tolken en vertalers gaan zoeken. In het begin was ik heel erg op Breda georiënteerd, maar nu kun je het niet zo gek verzinnen of we werken ervoor. We hebben tegen de vijfduizend klanten en werken met soms wel duizend free-lance tolken en vertalers all over the world. Niet allemaal tegelijkertijd hoor.” Een voorbeeld, een meeting over aardappels in het Friese Joure:„Vijf tolken hadden we er zitten. Je kunt wel zeggen dat het over simpele patatten gaat, maar het was heel technisch. Je hebt veel verschillende zaden voor speciale soorten. En daar heb je wel wat voorbereiding voor nodig.” Zelf tolken vindt hij nog steeds het leukst. Met de klant op pad voor besprekingen, fusies, overnames.„Heel geconcentreerd werken en daarna mag ik mee naar het diner. Lekker vreten en zuipen, denken de meesten dan, maar ik ben dan nog steeds de tolk. Dus ook de grappen die ze aan tafel vertellen, moet ik vertalen. Nou zijn wij als tolk een medium, we geven iets door.We hebben ook een erecode dat we niet sturen in een gesprek, of duiden. En als een klant boos is, moet jij dat ook zijn.” Dat steeds meer bedrijven, zeker multinationals, verlangen dat Engels als voertaal wordt gebruikt, is een tendens die niet meer te stoppen is en video-conferences zijn ook niet best voor de ‘handel’. Bovendien wordt er nogal bezuinigd door bedrijven. En dus moet er meer worden onderhandeld. „Ik kan er nog steeds een beetje ziek van worden als een offerte geen opdracht oplevert. In denk dan allereerst dat ik iets niet goed heb gedaan. De laatste tijd is het vaak een prijskwestie, maar ik wil wel gewoon kwaliteit blijven leveren en dat kost nu eenmaal wat.” Het vinden van een Poolse tolk is dezer dagen een ander probleem.„Ik had er een nodig bij het ondertekenen van een overeenkomst tussen een Nederlandse man en een Poolse vrouw. Pas bij nummer 45 had ik prijs. Het stikt hier van de Polen en die hebben soms ook problemen. Gezondheid, huisvesting, trouwen, samenlevingscontracten. De wet vereist dat als een van de twee de taal niet spreekt er bij bijvoorbeeld een notariële akte een tolk bij moet zijn. En dat is nu erg lastig.” Terugkomend op de erecode dat een tolk geen eigen interpretatie geeft aan wat er wordt gezegd, wil hij nog wel een uitzondering maken:„Tijdens het diner of aan de bar willen ze nog weleens een grap vertellen die niet echt leuk is. Dan geef ik er soms wel een andere draai aan. Er moet natuurlijk ook gelachen kunnen worden.”


Lijst van NOTARISSEN ALKMAAR Mr. H.K. Vos Jan Luikenstraat 2, 1813 KP ALKMAAR, Postbus 46, 1800 AA ALKMAAR, telefoon (072) 5122314, telefax (072) 5124238, notaris@vos.alkmaar.knb.nl, www.vgrn.nl, (privé: Zuidlaan 20, 1861 GT Bergen Nh., telefoon (072) 5896407), kantoornaam VosGeerseReijntjes Notarissen

ALMERE Mr. W.H.M. Berkenbosch W. Dreesweg 2, 1314 VB ALMERE, Postbus 10023, 1301 AA ALMERE, telefoon (036) 5336488, telefax (036) 5338836, info@tripnotarissenalmere.nl, www.tripnotarissenalmere.nl, geassocieerd met mw. Mr. F.C. van Leusen, kantoornaam Trip Notarissen Almere B.V.

ALKMAAR Mr. R. van der Weide Limmerhoek 31, 1811 BA ALKMAAR, Limmerhoek 31, 1811 BA ALKMAAR, telefoon (072) 5272060, telefax (072) 5272066, algemeen@robbertsnotariskantoor.nl, www.robbertsnotariskantoor .nl, (privé: C J Colijnstraat 3, 1764 EW Breezand, telefoon (0223) 520350), kantoornaam Robbert’s notariskantoor

ALMERE Mr. H.G. Delis Camerastraat 9, 1322 BB ALMERE, Postbus 60288, 1320 AH ALMERE, telefoon (036) 5460180, telefax (036) 5460185, notaris@alnovis.knb.nl, info@alnovis.nl, www.alnovis.nl, (privé: Elzenbosch 2, 1391 RS Abcoude, telefoon (0294) 288091), kantoornaam Alnovis Notaris

ALMELO

Mr. K.F. Bolding Wierdensestraat 41, 7607 GE ALMELO, Postbus 336, 7600 AH ALMELO, telefoon (0546) 817140, telefax (0546) 815264, info@notarisbolding.nl, www.notarisbolding.nl, Notariskantoor Bolding ALMELO Mr. D.W.H. ter Braak Adastraat 1, 7607 HA ALMELO, Postbus 74, 7600 AB ALMELO, telefoon (0546) 822555, telefax (0546) 815894, info@htbw.nl, www.htbw.nl, (privé: Ootmarsumsestraat 79, 7602 JR Almelo, telefoon (0546) 577341), geassocieerd met Mr. J.Th.T.M. Hölscher, Mr. E.R. Willems, Mr. M.K. Davids, kantoornaam Hölscher Ter Braak Willems Twentse Notarissen ALMELO Mr. J.Th.T.M. Hölscher Adastraat 1, 7607 HA ALMELO, Postbus 74, 7600 AB ALMELO, telefoon (0546) 822555, telefax (0546) 815894, info@htbw.nl, www.htbw.nl, (privé: Prins Bernhardstraat 28, 7651 ED Tubbergen, telefoon (0546) 622671), geassocieerd met Mr. D.W.H. ter Braak, Mr. E.R. Willems, Mr. M.K. Davids, kantoornaam Hölscher Ter Braak Willems Twentse Notarissen ALMELO Mr. M. K. Davids Kieftsbeeklaan 1, 7607 TA ALMELO, Postbus 660, 7600 AR ALMELO, telefoon (0546) 702044, telefax (0546) 702045, info@holscherdavids.nl, www.holscherdavids.nl, (privé: Landrebenlaan 12, 7573 AZ OLDENZAAL, telefoon (0541) 513089), geassocieerd met Mr. J.Th.T.M. Hölscher, Kantoornaam Hölscher & Davids Notarissen ALMELO Mr. B.G.A. Vrielink Wierdensestraat 47, 7607 GE ALMELO, Postbus 481, 7600 AL ALMELO, telefoon (0546) 545090, telefax (0546) 810662, almelo@vwznotarissen.nl, www.vwznotarissen.nl, (privé: Stobbenkamp 72, 7631 CR Ootmarsum, telefoon (0541) 291947), kantoornaam Vrielink-Willems-Zonder-Netwerk Notarissen ALMELO Mr. E.R. Willems Adastraat 1, 7607 HA ALMELO, Postbus 74, 7600 AB ALMELO, telefoon (0546) 822555, telefax (0546) 815894, info@htbw.nl, www.htbw.nl, (privé: Dokter Sillevislaan 3, 7602 GH Almelo, telefoon (0546) 473725), geassocieerd met Mr. J.Th.T.M. Hölscher, Mr. D.W.H. ter Braak, Mr. M.K. Davids, kantoornaam Hölscher Ter Braak Willems Twentse Notarissen ALMELO (oud) Mr. G. Willems Wierdensestraat 47, 7607 GE ALMELO, Postbus 481, 7600 AL ALMELO, telefoon (0546) 545090, telefax (0546) 810662, almelo@vwznotarissen.nl, www.vwznotarissen.nl, (privé: Bornsestraat 120, 7556 BJ Hengelo Ov., telefoon (074) 2914408), kantoornaam Vrielink-Willems-Zonder-Netwerk Notarissen

ALMERE

Mr. D.J.H. van Assen Radioweg 2, 1324 KW ALMERE, Postbus 60012, 1320 AA ALMERE, telefoon (036) 5387212, telefax (036) 5358799, notaris@dehaanalmere.knb.nl, www.dehaaninfo.nl, kantoornaam FHB Notariaat

ALMERE Mr. B.J. van Dijen Versterkerstraat 4B, ALMERE, Postbus 10058, 1301 AB ALMERE, telefoon (036) 5346220, telefax (036) 5345984, kantoornaam Okkerse en Schop Advocaten ALMERE Mw. Mr. D.E.M.J. Eggels Spoordreef 35-37, 1315 GK ALMERE, Postbus 10111, 1301 AC ALMERE, telefoon (036) 5340520, telefax (036) 5345484, info@heldoorneggels.nl, www.heldoorneggels.nl, geassocieerd met mr. J.B. Heldoorn, kantoornaam Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen ALMERE Mr. J.B. Heldoorn Spoordreef 35-37, 1315 GK ALMERE, Postbus 10111, 1301 AC ALMERE, telefoon (036) 5340520, telefax (036) 5345484, info@heldoorneggels.nl, www.heldoorneggels.nl, geassocieerd met Mw. Mr. D.E.M.J. Eggels, kantoornaam Heldoorn Eggels Notarissen ALMERE Mr. J.W. Landgraaf Randstad 22167, 1316 BM ALMERE, Postbus 1367, 1300 BJ ALMERE, telefoon (036) 5382200, telefax (036) 5382202, info@notarisunie.nl, www.notarisunie.nl, (privé: Fellinilaan 108, 1325 VP Almere, telefoon (036) 5403525), kantoornaam Notaris Unie Almere ALMERE Mw. Mr F.C. van Leusen W. Dreesweg 2, 1314 VB ALMERE, Postbus 10023, 1301 AA ALMERE, telefoon (036) 5336488, telefax (036) 5338836, info@tripnotarissenalmere.nl, www.tripnotarissenalmere.nl, geassocieerd met mr. W.H.M. Berkenbosch, kantoornaam Trip Notarissen Almere B.V. ALMERE Mr. A. van der Meer Edvard Munchweg 16-a, 1328 MA ALMERE, Postbus 22075, 1302 CB ALMERE, telefoon (036) 5374432, telefax (036) 5353498, info@almeernotaris.nl, www.almeernotaris.nl, kantoornaam Almeer Notaris ALMERE Mr. J.A.G. Milder Busplein 40, 1315 KV ALMERE, Postbus 10134, 1301 AC ALMERE, telefoon (036) 5338572, telefax (036) 5333143, notarissen@pvmn.knb.nl, www.pvmn.nl, kantoornaam PVM Notarissen ALMERE Mr. M.J. Prinsze Transistorstraat 51 C, 1322 CK ALMERE, Postbus 60155, 1320 AC ALMERE, almere@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, kantoornaam Actus Notarissen ALMERE Mr. K.E.P. Regnerij Poemaweg 2, 1338 CH ALMERE, Poemaweg 2, 1338 CH ALMERE, telefoon (036) 5495249, telefax (036) 5495240, notaris@notab.knb.nl, notariaat@notab.nl, www.notariaat@notab.nl, (privé: Coendersborgstraat 16, 1333 VR Almere, telefoon (036) 5328487), kantoornaam AlmereBuiten

19


Opgericht in 1899

b.

c.

Het verlenen van Įnanciële steun aan: ͻ personen werkzaam in- of in opleiding voor onder meer de blindenzorg; ͻ instellingen werkzaam op het gebied van de voorkoming, bestrijding en/of genezing van gehele of ͻ Personen en instellingen anderszins direct of indirect werkzaam ten behoeve van visueel gehandicapten; Het bevorderen van oogheelkunde en de blindenzorg.

Vliegenvangerlaan 16, 2566 RN Den Haag telefoon 0174 - 412007, E-mail info@blindenhulp.nl, internet www.blindenhulp.nl ABN-AMRO 47.29.81.498 Kamer van Koophandel Haaglanden 41149688

Stichting Vrienden van Effatha

MAAK EEN GEBAAR NAAR DOVEN Doven hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. De Stichting Vrienden van Effatha helpt ze daarbij.

U kunt de Stichting Vrienden van Effatha steunen, door een gift, schenking of legaat of door donateur te worden. Bankrekeningnummer 22.73.29.880 tnv Stichting Vrienden van Effatha, Zoetermeer

www.vriendeneffatha.nl Stichting Vrienden van Effatha, Postbus 5095, 2701 GB Zoetermeer, telefoon 079 - 360 27 72


Lijst van NOTARISSEN ALMERE Transistorstraat 51 - C, 1322 CK ALMERE, Postbus 60155, 1320 AE ALMERE, telefoon (072) 5718016, telefax (072) 5743765, almere@vivaldinotarissen.nl, www.vivaldinotarissen.nl, kantoornaam Vivaldi Notarissen

ALPHEN AAN DEN RIJN mw. Mr. H.J. Bijl-Atsma Wilhelminalaan 10, 2405 ED ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 161, 2400 AD ALPHEN AAN DEN RIJN, telefoon (0172) 491594, telefax (0172) 495632, notaris@tkalphen.knb.nl, www.teekenskarstens.nl, kantoornaam Teekens Karstens Notarissen ALPHEN AAN DEN RIJN Mr. M.I.M. Buller Vijverstraat 7-9, 2405 BW ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 300, 2400 AH ALPHEN AAN DEN RIJN, telefoon (0172) 475972, telefax (0172) 476338, m.buller@notarisbbs.nl, www.bullerenrijnbeeknotarissen.nl, (privé: Doornenburg 16, 2402 KD Alphen Aan Den Rijn, telefoon (0172) 435848), geassocieerd met Mw. Mr. M.C. Rijnbeek, kantoornaam Buller & Rijnbeek Notarissen ALPHEN AAN DEN RIJN Mw. Mr. A.M. Deelen-Hoogenboom Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 19, 2460 AA TER AAR, telefoon (0172) 426025, telefax (0172) 424175, notarissen@kroesenpartners.nl, www.kroesenpartners.nl, kantoornaam Kroes & Partners Notarissen ALPHEN AAN DEN RIJN Mw. Mr. M.C. Rijnbeek Vijverstraat 7-9, 2405 BW ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 300, 2400 AH ALPHEN AAN DEN RIJN, telefoon (0172) 475972, telefax (0172) 476338, mr@notarisbbs.nl, www.bullerenrijnbeeknotarissen.nl, geassocieerd met mr. M.I.M. Buller, kantoornaam Buller & Rijnbeek Notarissen ALPHEN AAN DEN RIJN Mr. J. Wolterink Hazeveld 30, 2405 AE ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 106, 2400 AC ALPHEN AAN DEN RIJN, telefoon (0172) 492447, telefax (0172) 473356, alphen@alphennotarissen.nl, www.limesnotarissen.nl, (privé: De Kievit 6, 2751 CR Moerkappelle, telefoon (079) 5932759), kantoornaam Limes Netwerk Notarissen

AMERONGEN Mr. Drs. D. Dettmeijer Kersweg 30, 3958 BC AMERONGEN, Postbus 74, 3958 ZV AMERONGEN, telefoon (0343) 453044, telefax (0343) 456209, info@notariskantooramerongen.nl of notaris@dettmeijer.knb.nl, www.notariskantooramerongen.nl, (privé: Kersweg 30, 3958 BC Amerongen, telefoon (0343) 453044), kantoornaam Notariskantoor Amerongen

AMERSFOORT Mr. G.H. Beens Arnhemseweg 14, 3817 CH AMERSFOORT, Postbus 49, 3800 AA AMERSFOORT, telefoon (033) 4601601, telefax (033) 4601699, amersfoort@vbcnotarissen.nl, www.vbcnotarissen.nl, (privé: Utrechtseweg 198, 3818 ES Amersfoort, telefoon (033) 4650532), geassocieerd met Mr.A. Veldhuizen, Mr. H.A. de Wit, Mw. Mr. J.G. Posthumus, kantoornaam Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen AMERSFOORT Utrechtseweg 125, 3818 EC AMERSFOORT, Postbus 771, 3800 AT AMERSFOORT, telefoon (033) 4670700, telefax (033) 4670777, office@bbhnotarissen.nl, www.bbhnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. G.P.N. van der Brug, Mr. R.J. Huzink, Mr. M.R.O. van der Brug, kantoornaam Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen AMERSFOORT Mr. J.H.T. Brouwers Bergstraat 18, 3811 NH AMERSFOORT, Postbus 2036, 3800 CA AMERSFOORT, telefoon (033) 4950987, telefax (033) 4950979, info@brouwersnotaris.nl, www.brouwersnotaris.nl, kantoornaam Brouwers Notariskantoor

AMERSFOORT Mr. G.P.N. van der Brug Utrechtseweg 125, 3818 EC AMERSFOORT, Postbus 771, 3800 AT AMERSFOORT, telefoon (033) 4670700, telefax (033) 4670777, vanderbrug@bbhnotarissen.nl, www.bbhnotarissen.nl, (privé: Johan van Oldenbarneveltlaan 20, 3818 HB Amersfoort, telefoon (033) 4622580), geassocieerd met Mr. R.J. Huzink, Mr. M.E.D. van der Brug, kantoornaam Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen AMERSFOORT Mr. M.E.D. van der Brug Maanlander 35-B, 3824 MN AMERSFOORT, telefoon (033) 4670600, telefax (033) 4670666, amersfoort@aktienotarissen.nl, www.aktienotarissen.nl, (privé: Wagenaarstraat 14-III, 1093 CP Amsterdam, telefoon (020) 6230980), kantoornaam Aktie Notarissen AMERSFOORT Mr. B. van der Deijl Utrechtseweg 80, 3818 EN AMERSFOORT, Postbus 379, 3800 AJ AMERSFOORT, telefoon (033) 4635164, telefax (033) 4620973, notaris@vanderdeijl.knb.nl, (privé: Doctor Abraham Kuijperlaan 21, 3818 JB Amersfoort, telefoon (033) 4655345), kantoornaam Van Der Deijl AMERSFOORT Mr. R.J. Huzink Utrechtseweg 125, 3818 EC AMERSFOORT, Postbus 771, 3800 AT AMERSFOORT, telefoon (033) 4670700, telefax (033) 4670777, huzink@bbhnotarissen.nl, www.bbhnotarissen.nl, (privé: Anna Paulownalaan 18, 3818 GD Amersfoort, telefoon (033) 4614025), geassocieerd met Mw.Mr. G.P.N. van der Brug, kantoornaam Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen AMERSFOORT Mr. H.J. Keetell Bergstraat 18, 3811 NH AMERSFOORT, Postbus 2036, 3800 CA AMERSFOORT, telefoon (033) 4950987, telefax (033) 4950979, notaris@keetell.knb.nl, www.keetell.nl, kantoornaam Keetell Notariskantoor AMERSFOORT Mr. J.R. Leenknegt Spacelab 33, 3800 GB AMERSFOORT, Postbus 2500, 3800 GB AMERSFOORT, telefoon (033) 4507090, telefax (033) 4507091, info@vvlnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. C.J.G. de Vries, Mr. F.TH. Vellenga, kantoornaam De Vries Vellenga Leenknegt Notarissen AMERSFOORT Mr. A. Veldhuizen Arnhemseweg 14, 3817 CH AMERSFOORT, Postbus 49, 3800 AA AMERSFOORT, telefoon (033) 4601601, telefax (033) 4601699, amersfoort@vbcnotarissen.nl, www.vbcnotarissen.nl, (privé: Nassaulaan 24, 3818 GM Amersfoort, telefoon (033) 4659313), geassocieerd met Mr. G.H. Beens, Mr. H.A. de Wit, kantoornaam Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen AMERSFOORT Mr. F.Th. Vellenga Spacelab 33, 3824 MR AMERSFOORT, Postbus 2500, 3800 GB AMERSFOORT, telefoon (033) 4507090, telefax (033) 4507091, vellenga@vvlnotarissen.nl, info@vvlnotarissen.nl (privé: Marcel Breuererf 11, 3822 VB Amersfoort, telefoon (033) 4804163), geassocieerd met Mr. C.G.J. de Vries, kantoornaam De Vries Vellenga Leenknegt Notarissen AMERSFOORT Mr. E.D. Visscher Stadsring 149, 3817 BA AMERSFOORT, Postbus 575, 3800 AN AMERSFOORT, telefoon (033) 4699000, telefax (033) 4617745, info@detijdnotariaat.nl, www.detijdnotariaat.nl, De Tijd Notariaat AMERSFOORT Mr. C.G.J. de Vries Spacelab 33, 3824 MR AMERSFOORT, Postbus 2500, 3800 GB AMERSFOORT, telefoon (033) 4507090, telefax (033) 4507091, notaris@vries.vel.knb.nl, info@devriesvellenga.nl, (privé: Scheltemalaan 11-b, 3817 KR Amersfoort, telefoon (033) 4625357), geassocieerd met Mr. F.TH. Vellenga, Mr. J.R. Leenknegt, kantoornaam De VriesVellenga Leenknegt Notarissen

21


Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Amsterdam Opgericht in 1924

Grondslag: De Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Doel: De Bond heeft ten doel de behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen van zijn leden in het bijzonder en van blinden en slechtzienden in het algemeen, zowel voor het persoonlijke als voor het maatschappelijke leven.

Secretariaat:

Bondspenningmeester:

Mevr. J. van de Berg-Simonse Langewaard 16B 7783 ES Gramsbergen

J.van Andel Oud-Bodegraafseweg 18 D 4211HS Bodegraven ING nr. 46871 Telefoon 0172 - 615883


Lijst van NOTARISSEN AMERSFOORT Mr. H.A. de Wit Arnhemseweg 14, 3817 CH AMERSFOORT, Postbus 49, 3800 AA AMERSFOORT, telefoon (033) 4601601, telefax (033) 4601699, notarissen@vbcnotarissen.nl, www.vbcnotarissen.nl, (privé: Tuin van Schellinger 27, 3703 DA Zeist, telefoon (030) 6953380), geassocieerd met Mr. G.H. Beens, Mr.A. Veldhuizen, Mw. Mr. J.G. Posthumus, kantoornaam Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen

AMMERZODEN Mr. Th. J.W. Kampschöer Pater Veldmanlaan 1-A, 5324 BD AMMERZODEN, Pater Veldmanlaan 1-A, 5324 BD AMMERZODEN, telefoon (073) 5991281, telefax (073) 5992413, info@notariskampschoer.nl, www.notariskampschoer.nl, (privé: Hannie Schaftstraat 17, 5247 XC Rosmalen, telefoon (073) 5229581), kantoornaam Notariskantoor Kampschöer B.V.

AMSTELVEEN Mr. H. Bellaar Van der Hooplaan 9, 1185 EV AMSTELVEEN, Van der Hooplaan 9, 1185 EV AMSTELVEEN, telefoon (020) 6416003, telefax (020) 6434053, notaris@bellaar.knb.nl, www.bellaar.nl, (privé: Achter de Wilgen 1, 1431 LZ Aalsmeer, telefoon (0297) 343779), AMSTELVEEN Mr. R. Buurke Asserring 184-B, 1187 KL AMSTELVEEN, Postbus 55, 1420 AB UITHOORN telefoon (020) 6407766, telefax (020) 3455566, buurke@amstelhoorn.nl, www.amstelhoorn.nlkantoornaam Amstelhoorn Notarissen AMSTELVEEN Mr. R. Buurke Asserring 184-B, 1187 KL AMSTELVEEN, telefoon (020) 6407766, telefax (020) 3455566, buurke@amstelhoorn.nl, www.amstelhoorn.nl geassocieerd met praktijk overgedragen aan Mr. R. Buurke, Amstelhoorn Notarissen AMSTELVEEN Mr. Mw. S.M. van Lenning Oranjebaan 13, 1183 NN AMSTELVEEN, Postbus 865, 1180 AW AMSTELVEEN, telefoon (020) 4967676, telefax (020) 4967126, info@vanlenningnotariaat.nl, www. vanlenningnotariaat.nl, Van Lenning Notariaat AMSTELVEEN Mr. P.A.A. Moes Van der Hooplaan 9, 1185 EV AMSTELVEEN, Van der Hooplaan 9, 1185 EV AMSTELVEEN, telefoon (020) 6416003, telefax (020) 6434053, notaris@bellaar.knb.nl, www.bellaar.nl,

AMSTERDAM Mr. M.C. Aarts Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75505, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 6056000, telefax (020) 6056700, m.aarts@houthoff.com, www.houthoff.com, (privé: Eikenlaan 65, 1213 SH Hilversum, telefoon (010) 4656812), geassocieerd met Mw.mr. M. Bijkerk, Mr. A.C. Stroeve, Mr. A. Barkey Wolf, kantoornaam Houthoff Buruma AMSTERDAM Mr. J.F.A. Aerts Koningslaan 42, 1075 AE AMSTERDAM, Postbus 75914, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 7988200, telefax (020) 7988201, info@warendorf.nl, www.warendorf.nl, geassocieerd met Mr. K. Stelling, kantoornaam Warendorf AMSTERDAM Mr. M. Albers Wolbrantskerkweg 40, 1069 DA AMSTERDAM, Postbus 9572, 1006 GB AMSTERDAM, telefoon (020) 6676100, telefax (020) 6676150, info@avtn.nl, www.avtn.nl, geassocieerd met Mr. M.J.J. van Tienen, Albers en van Tienen

AMSTERDAM Mr. M.D.P. Anker Strawinskylaan 1999, 1077 XV AMSTERDAM, Postbus 7113, 1007 JC AMSTERDAM, telefoon (020) 7171000, telefax (020) 7171111, notaris@nautadutilh.knb.nl, info@nautadutilh.com, www.nautadutilh.nl, geassocieerd met Mr. C.P. Boodt, mr. W.H. Bossenbroek, Mr. C.H.T. Koetsier, Mr. F.W. Oldenburg, kantoornaam Nauta Dutilh AMSTERDAM Mr. A.J. Avenarius John M. Keynesplein 11, 1066 EP AMSTERDAM, John M. Keynesplein 11, 1066 EP AMSTERDAM, telefoon (088) 2500500, info@civilence.com, geassocieerd met Mr. J.H. Weijenborg, Mr. M. van Soest, kantoornaam Civilence B.V. AMSTERDAM Mr. J.L.F. Bakker Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN AMSTERDAM, Postbus 75440, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6741000, telefax (020) 6741111, notarissen@allenovery.adam.knb.nl, www.allenovery.com, geassocieerd met Mr. R.J.J. Lijdsman, Mr. Chr. M. Stokkermans, Mr. G.W.CH. Visser, Mr. J.J.C.A. Leemrijse, kantoornaam Allen & Overy AMSTERDAM Mw. Mr. L. Bakker Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 3059855, telefax (020) 3059858, notarissen@bakker.voorwinde.knb.nl, www.bakkervoorwinde.nl, (privé: Stadionweg 74, 1077 SP Amsterdam, telefoon (020) 6831736), geassocieerd met Mr.Drs. B. Voorwinde, Mr. G. Mens, kantoornaam Bakker-Voorwinde AMSTERDAM Mr. A. Barkey Wolf Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75505, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 6056000, telefax (020) 6056700, notariaatasd@houthoff.com, www.houthoff.com, geassocieerd met Mw. Mr. M. Bijkerk, Mr. M.C. Aarts, Mr. A. Barkey Wolf, Mr. H.L.A.M. Lohman, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. G. Kleykamp-v.d. Ben, Mr. O.J.M. de Bruijn, Mr. A.C. Stroeve, kantoornaam Houthoff Buruma AMSTERDAM Mr. J.H. Bennebroek Gravenhorst Amstelveenseweg 638, 1081 JJ AMSTERDAM, Postbus 75258, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 5419888, telefax (020) 5419999, hendrik.gravenhorst@dlapiper.com, www.dlapiper.nl, (privé: Milletstraat 26, 1077 ZE Amsterdam, telefoon (06) 12058857), geassocieerd met Mw. Mr. M.J.A. Laenen, Mw. Mr. M.Y.H.J. den Boer, Mr. A.J. Wiggers, kantoornaam DLA Piper Nederland N.V. AMSTERDAM Mr. B.A.E.A. Berger Honthorststraat 3, 1071 DC AMSTERDAM, Postbus 75229, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3057979, telefax (020) 3057959, notarissen@schut.vanos.knb.nl, www.schutvanos.nl, (privé: Da Costakade 178-hs, 1053 XE Amsterdam, telefoon (020) 4208091), geassocieerd met Mr. E.H. Rozelaar, Mr. J.P. van Harseler, kantoornaam Schut van Os Notarissen AMSTERDAM Mr. M. van der Bie Amstelplein 8-a, 1096 BC AMSTERDAM, Postbus 94700, 1090 GS AMSTERDAM, telefoon (020) 3016301, amsterdam.notariaat@cms-dsb.com, www.cms-dsb.com, geassocieerd met Mr. R.D. Bos, kantoornaam CMS Derks Star Busmann AMSTERDAM Mr. M.M. van der Bie Amstelplein 8-A, 1096 BC AMSTERDAM, Postbus 94700, 1090 GS AMSTERDAM, telefoon (020) 3016301, telefax (020) 3016333, amsterdam@cms-dsb-com, www.csm-dsb-com, geassocieerd met Mw. Mr. F. Stroucken, kantoornaam Advocaten en Notarissen CMS Derks Star

23


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mw. Mr. B. Bier Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ AMSTERDAM, Postbus 75640, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5460606, telefax (020) 5460123, notarissen@stibbe.knb.nl, www.stibbe.com, geassocieerd met Mr. P.H.N. Quist, mr. G.H.H.J. Janssen, mw. Mr. M.A.J. Cremers, kantoornaam Stibbe AMSTERDAM Mw. Mr. M. Bijkerk Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75505, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 6056000, telefax (020) 6056700, notarissen@houthoff.knb.nl, www.houthoff.com, (privé: Johannes Vermeerplein 14-huis, 1071 DV Amsterdam, telefoon (020) 6753138), geassocieerd met Mr. M.C. Aarts, Mr. A.C. Stroeve, Mr. A.C. Stroeve, kantoornaam Houthoff Buruma AMSTERDAM Mr. C. Binnenkade Prinses Irenestraat 43, 1077 WV AMSTERDAM, Postbus 75476, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 5407070, telefax (020) 5407099, kees.binnenkade@kleinbinnenkade.nl, www.kleinbinnenkade.nl, (privé: Pieter de Hoochstraat 74-huis, 1071 EH Amsterdam, telefoon (020) 4705900), geassocieerd met Mw. Mr. L.C. Klein, kantoornaam Klein Binnenkade Notarissen AMSTERDAM Mr. J.C.H.J. Blekemolen Linnaeushof 6, 1098 KH AMSTERDAM, Linaeushof 6, 1098 KH AMSTERDAM, telefoon (020) 6948888, telefax (020) 6659925, info@notariskantoorblekemolen.nl, www.notarisblekemolen.nl, (privé: idem), kantoornaam Notariskantoor Blekemolen, AMSTERDAM Mr. K.B. Blijleven Herengracht 378, 1016 CJ AMSTERDAM, Herengracht 378, 1016 CJ AMSTERDAM, telefoon (020) 5356969, telefax (020) 5356960, notaris@kbblijleven.nl, (privé: idem), kantoornaam Blijeleven, mr. K.B. AMSTERDAM Mr. A.E. Blom Minervalaan 63, 1077 NR AMSTERDAM, Postbus 75404, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6646001, telefax (020) 6649718, notaris@notarisblom.nl, kantoornaam Mr. A.E. Blom Notaris AMSTERDAM Mw. Mr. M.Y.H.J. den Boer Amstelveenseweg 638, 1081 JJ AMSTERDAM, Postbus 75258, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 5419888, telefax (020) 5419999, manon.denboer@dlapiper.com, www.dlapiper.nl, (privé: Willemslaan 18-B, 1406 LW Bussem), geassocieerd met Mr. S. Wiggers, Mr. M. Laenen, Mr. J.H. Bennebroek-Gravenhorst, kantoornaam DLA Piper AMSTERDAM Mr. R.P.J.M. Boerekamp De Lairessestraat 51, 1071 NT AMSTERDAM, De Lairessestraat 51, 1071 NT AMSTERDAM, telefoon (020) 6627624, telefax (020) 6627742, notaris@notarisboerekamp.nl, www.sypkens.nl, (privé: idem), kantoornaam Boerekamp & Sypkens

AMSTERDAM Mr. R. van Bork Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785800, notarissen@amsterdam.loyens.knb.nl, www.loyens.nl, geassocieerd met Mr. P.G. van Druten, Mr. K.E.J. Dijk, Mr. R.H. Meppelink, Mr. W. Groen, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, Mr. G.M. Portier, mr. W.A. Groen, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mr. J. Borren Keizersgracht 695-699, 1017 DW AMSTERDAM, Postbus 1556, 1000 BN AMSTERDAM, telefoon (020) 5317070, telefax (020) 6275308, notarissen@mjmeijercs.knb.nl, www.meijernotarissen.nl, (privé: Schubertstraat 64, 1077 GX Amsterdam, telefoon (020) 6755677), geassocieerd met Mw.mr. A.A. van Berge, Mr. R.J.C. van Helden, Mr. M.R. Meijer, kantoornaam Mr. M.J. Meijer C.S. AMSTERDAM Mr. W. Bosse Teleportboulevard 110, 1043 EJ, AMSTERDAM, Teleportboulevard 110, 1043 EJ, AMSTERDAM, telefoon (020) 8203614, w.bosse@bncl.nl, Bosse Notaris Corporate Law (BNCL) B.V. AMSTERDAM Mr. W.H. Bossenbroek Strawinskylaan 1999, 1077 XV AMSTERDAM, Postbus 7113, 1007 JC AMSTERDAM, telefoon (020) 7171000, telefax (020) 7171111, wijnand.bossenbroek@nautadutilh.com, www.nautadutilh.nl, geassocieerd met Mr. F.W. Oldenburg, Mr. C.P. Boodt, mr.C.H.T. Koetsier, Mr. M.D.P. Anker, kantoornaam Nauta Dutilh AMSTERDAM Mr. D. ter Braak Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax (020) 6789589, notarissen@vandoorne.knb.nl, www.van-doorne.com, geassocieerd met Mw. Mr. S. Laseur-Eelman, Mr. A.M.J.M. Ploumen, kantoornaam van Doorne AMSTERDAM Mw. Mr. M.G. Brummelhuis De Cuserstraat 5, 1081 CK AMSTERDAM, Postbus 71094, 1008 BB AMSTERDAM, telefoon (020) 6444222, telefax (020) 6449638, notarissen@bs.knb.nl, www.brummelhuisvierveijzer.nl, geassocieerd met Mr. P.L. Vierveijzer, kantoornaam Brummelhuis Vierveijzer Notarissen AMSTERDAM Mr. A. Buma Prins Hendriklaan 27-29, 1075 AZ AMSTERDAM, Postbus 75451, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 3058922, telefax (020) 3058933, info@banotariaat.nl, www.banotariaat.nl, (privé: Burgemeester den Texlaan 6, 2111 CD Aardenhout, telefoon (023) 5294617), geassocieerd met Mr. A. Buma, kantoornaam Buma Algera Notariaat B.V.

AMSTERDAM Mr. P.H. Bolland Orlyplein 10, 1043 DP AMSTERDAM, Postbus 59093, 1040 KB AMSTERDAM, telefoon (020) 5825243, telefax (020) 5825258, pbolland@xs4all.nl, (privé: Willemslaan 18-B, 1406 LW Bussum), kantoornaam mr. P.H. Bolland, Notaris

AMSTERDAM Mr. A. Buma Prins Hendriklaan 27-29, 1075 AZ AMSTERDAM, Postbus 75451, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 3058922, telefax (020) 3058933, info@banotariaat.nl, www.banotariaat.nl, (privé: Burgemeester den Texlaan 6, 2111 CD Aardenhout, telefoon (023) 5294617), geassocieerd met Mr. S.A.J. Algera, kantoornaam Buma Algera Notariaat B.V.

AMSTERDAM Mr. M.P. Bongard Claude Debussylaan 54, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 2720, 1000 CS AMSTERDAM, telefoon (020) 5117555, telefax (020) 6249685, notarissen@baker.mckenzie.knb.nl, www.bakernet.com, geassocieerd met Mr. Dr. T.H. Liem, Mr. J.C.C. Paans, Mr. G.J. van Rijthoven, kantoornaam Baker & Mckenzie

AMSTERDAM Mr. P.J.F.M. Le Cat Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, p.le.cat@lubbers.nl, www.lubbers.nl, (privé: Nicolaas Maesstraat 113-hs, 1071 PV Amsterdam, telefoon (020) 6761519), geassocieerd met Mr. L.A. Galman, Mr. G. Strang, Mr. P.L.E.M. de Meyer, kantoornaam Lubbers en Dijk Notarissen

25


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. R.W. Clumpkens Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone.westbroek. amsterdam.knb.nl, www.debrauw.com, (privé: Schubertstraat 76, 1077 GX Amsterdam, telefoon (020) 6381110), geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mr. J.D.M. Schoonbrood, Mr. M. van Olffen, Mr. M.G. Rebergen, Mw. Mr. J.W. Wessels, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM mw. Mr. M.A.J. Cremers Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ AMSTERDAM, Postbus 75640, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5460606, telefax (020) 5460123, notarissen@stibbe.knb.nl, www.stibbe.com, geassocieerd met mr. G.H.H.J. Janssen, Mr. P.H.N. Quist, Mw. Mr. B. Bier, kantoornaam Stibbe B.V. AMSTERDAM Mr. H.M. van Dam Hilversumstraat 324, 1024 MB AMSTERDAM, Postbus 36310, 1020 MH AMSTERDAM, telefoon (020) 8812088, telefax (020) 8812099, info@vanerpnotarissen.nl, www.vanerpnotarissen.nl, (privé: Marianne Philipslaan 16, 1178 VK Amstelveen, telefoon (06) 27359594), geassocieerd met Mr. J.L.M. van Erp, kantoornaam Van Erp Netwerk Notarissen AMSTERDAM Mr. P.Th.F. Deloo Strawinskylaan 1017, 1077 XX AMSTERDAM, Postbus 78058, 1070 LP AMSTERDAM telefoon (020) 3338390, telefax (020) 3338399, info@bvvg.nl, www.bvvg.nl, kanooornaam Buren van Velzen Guelen AMSTERDAM Mr. P.G. van Druten Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785800, pieter.van.druten@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. R. van Bork, Mr. K.E.J. Dijk, Mr. R.H. Meppelink, Mr. W. Groen, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mw. Mr. P.E.M. Dukkers Willebroekstraat 62, 1066 WE AMSTERDAM, Postbus 90291, 1006 BG AMSTERDAM, telefoon (020) 3556060, telefax (020) 3556066, notaris@dukkers.nl, www.notarisdukkers.nl, Notariskantoor Dukkers AMSTERDAM Mr. dr. T.P. van Duuren Droogbak 1-A, 1013 GE AMSTERDAM, Postbus 251, 1000 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 7119000, telefax (020) 7119999, tom.vanduuren@cliffordchance.com, (privé: Vondellaan 24, 2111 CP Aerdenhout, telefoon (023) 5317695), kantoornaam Clifford Chance AMSTERDAM Mr. H.J.H.C. Eekhoff P. Cornelisz Hooftstraat 5-11, 1071 BL AMSTERDAM, Postbus 1031, 1000 BA AMSTERDAM, telefoon (020) 2060748, telefax (020) 2060750, notaris@eekhoffcs.nl, geassocieerd met Mr. H.J.H.C. Eekhoff, kantoornaam Eekhoff cs Notariaat AMSTERDAM Mr. H.J.M. van den Eerenbeemt Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, notarissen@spier.hazenberg.knb.nl, www.spierenhazenberg.nl, (privé: Stommeerweg 116, 1431 EZ Aalsmeer, telefoon (0297) 324904), geassocieerd met Mw. Mr. M.A.J.E. Hazenberg, Mr. J.W. van Zaane, Mr. E.O. Spier, kantoornaam Notariskantoor Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mw. Mr. H.E.M. Faasen Oranje Nassaulaan 3, 1075 AH AMSTERDAM, Postbus 75222, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 6717221, telefax (020) 3791410, faasen@fgrecht.nl, www.fgrecht.nl, kantoornaam Faasen Grijmans Familierecht advocatuur

26

AMSTERDAM Mr. T.P. Flokstra Strawinskylaan 10, 1077 XZ AMSTERDAM, Postbus 75299, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 4857000, telefax (020) 4857000, notarissen@freshfields.knb.nl, www.freshfields.com, geassocieerd met Mr. D-J.J. Smit, kantoornaam Freshfields Bruckhaus Deringer LLP AMSTERDAM Mr. L.A. Galman Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, notarissen@lubbers.dijk.knb.nl, www.lubbers.nl, geassocieerd met Mr. P.J.F.M. Le Cat, Mr. G. Strang, Mr. P.L.E.M. de Meyer, kantoornaam Lubbers en Dijk notarissen AMSTERDAM Mw. Mr B.J.M. Geenen-Timmermans Arent Janszoon Ernststraat 199, 1083 GV AMSTERDAM, Postbus 75624, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5408000, telefax (020) 5408040, notaris@voorneman.knb.nl, www.v-g.nl, geassocieerd met Mr. A.A. Voorneman, kantoornaam Voorneman Geenen Notarissen AMSTERDAM Mr. C.J.J.M. van Gool Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75510, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 7953953, telefax (020) 7953900, notarissen@boekel.deneree.knb.nl, www.boekeldeneree.com, geassocieerd met Mr. A.L.M. Schulte, Mr. B.C.M. Waaijer, Mr. H.W.J.M. Poldermans, kantoornaam Boekel De Nerée N.V. AMSTERDAM Mr. G.W. Gramser Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, info@spierenhazenberg.nl, www.spierenhazenberg.nl, (privé: Admiraal de Ruijterweg 127-3, 1056 EX Amsterdam, telefoon (020) 6164539), kantoornaam Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mr. W.A. Groen Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785800, wilfred.groen@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. P.G. van Druten, Mr. K.E.J. Dijk, Mr. R.H. Meppelink, Mr. R. van Bork, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mr. C.J. Groffen Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone.westbroek.knb.nl, www.debrauw.com, geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. F.K. Buijn, mw. Mr. M.H. Legein, Mw. Mr. J.W. Wessels, Mr. M. van Olffen, Mr. M.G. Rebergen, Mr. J.D.M. Schoonbrood, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM Mr. C. de Groot Honthorststraat 20, 1071 DE AMSTERDAM, Postbus 75303, 1070 AH AMSTERDAM, telefoon (020) 5732140, telefax (020) 5732141, notarisdegroot@vinkenpartners.nl, www.vinkenpartners.nl, kantoornaam Vink & Partners AMSTERDAM Mr. J.H.J.M. Hamans Concertgebouwplein 15, 1071 LL AMSTERDAM, Concertgebouwplein 15, 1071 LL AMSTERDAM, telefoon (020) 5707850, telefax (020) 5707851, info@hamansblocks.nl, (privé: Herengracht 388, 1016 CJ Amsterdam, telefoon (020) 6273935), kantoornaam Hamans Blocks AMSTERDAM Mr. H.H. Harleman Strawinskylaan 10, 1077 XZ AMSTERDAM, Postbus 75782, 1070 AT AMSTERDAM, telefoon (020) 5040050, telefax (020) 5040060, info@hartman-lmh.nl, www.hartman-lmh.nl, geassocieerd met Mr. A.G. Hartman, kantoornaam Hartman LMH N.V.


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. J.P. van Harseler Honthorststraat 3, 1071 DC AMSTERDAM, Postbus 75229, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3057979, telefax (020) 3057959, vanharseler@schutvanos.nl, www.schutvanos.nl, (privé: Noolseweg 15, 1261 EA Blaricum, telefoon (035) 3514041), geassocieerd met Mr. E.H. Rozelaar, Mr. B.A.E.A. Berger, kantoornaam Schut Van Os AMSTERDAM Mr. A.G. Hartman Strawinskylaan 10, 1077 XZ AMSTERDAM, Postbus 75782, 1070 AT AMSTERDAM, telefoon (020) 5040050, telefax (020) 5040060, info@hartman-lmh.nl, www.hartman-lmh.nl, geassocieerd met Mr. A. Buma, Mr. H.W.J.M. Poldermans, Mr.B.C.M. Waaijer, Mr. A.L.M. Schulte, Mr. A.A. van Velten, kantoornaam Hartman LMH N.V. AMSTERDAM Mr. J. ten Have Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA AMSTERDAM, Postbus 75999, 1070 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 5736736, telefax (020) 5736737, notarissen@lexence.knb.nl, www.lexence.nl, geassocieerd met Mr. M. van Groningen, Mw. Mr. C.J. Bosch, Mr. H. ten Voorde, Mr. J.H. Wijenborg, kantoornaam Lexence Advocaten & Notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. M.A.J.E. Hazenberg Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, notarissen@spier.hazenberg.knb.nl, www.spierenhazenberg.nl, (privé: Den Ilp 190, 1127 PV Den Ilp, telefoon (020) 6287905), geassocieerd met Mr. H.J.M. van Eerenbeemt, Mr. J.W. van Zaane, Mr. E.O. Spier, kantoornaam Notariskantoor Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mr. R.J.C. van Helden Keizersgracht 695-699, 1017 DW AMSTERDAM, Postbus 1556, 1000 BN AMSTERDAM, telefoon (020) 5317070, telefax (020) 6275308, notarissen@meijernotarissen.nl, www.meijernotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J. Borren, Mw.mr. A.A. van Berge, Mr. M.R. Meijer, kantoornaam Mr. M.J. Meijer C.S. AMSTERDAM Mr. J-M.P. Hermans Claude Debussylaan 247, 1082 MC AMSTERDAM, Postbus 79023, 1070 NB AMSTERDAM, telefoon (020) 7222810, telefax (020) 7222599, notariaat@simmons-simmons.com, www.simmons-simmons.com, Simmons & Simmons LLP AMSTERDAM Mr. M.M. Heslenfeld Osdorperban 1-A, 1068 LD AMSTERDAM, Postbus 7493, 1007 JL AMSTERDAM, telefoon (020) 5777555, telefax (020) 6769770, amsterdam@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J. Orsel, Mr. D.J. Timman, kantoornaam Actus Notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. T.E.D. Hicks Prinses Irenestraat 43, 1077 WV AMSTERDAM, Postbus 75476, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 5407070, telefax (020) 5407099, receptie@kleinbinnenkade.nl, www.kleinbinnenkade. nl, (privé: Straat van Sicilie 15, 1183 GK Amstelveen, telefoon (020) 4708966), kantoornaam Klein Binnenkade Notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. C. Holdinga Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA AMSTERDAM, Postbus 75999, 1070 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 5736736, telefax (020) 5736737, info@lexence.com, www.lexence.com, (privé: Dorpstraat 154, 1393 NL Nigtevecht, telefoon (0294) 255270), geassocieerd met Mr. M. van Groningen, Mr. J. Hockx, Mr. T. de Lange, mr. L. Sturm, mr. R. Rietbroek, kantoornaam Lexence Advocaten & Notarissen

AMSTERDAM Mr. Drs. L.W.J. Hoppenbrouwers Orlyplein 10, 1043 DP AMSTERDAM, Postbus 59093, 1040 KB AMSTERDAM, telefoon (088) 2535000, telefax (088) 2535150, lhoppenbrouwers@akd.nl, www.akd.nl, (privé: Duinzichtstraat 3, 2341 BW Oegstgeest, telefoon (071) 5174559), geassocieerd met Mw. Mr. C. Holdinga, kantoornaam AKD AMSTERDAM Mr. F.J. Janse de Jonge Piet Heinkade 55, 1019 GM AMSTERDAM, Postbus 2911, 1000 CX AMSTERDAM , telefoon (020) 3016633, telefax (020) 3016622, notaris@vanmens-wisselink.knb.nl, kantoornaam Van Mens & Wisselink Advocaten AMSTERDAM Mw. Mr. M.H.J. Jansen Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA AMSTERDAM, Postbus 7885, 1008 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5408820, telefax (020) 5408830, mjansen@dudoklegal.nl, www.dudoklegal.nl, (privé: Elzenbosch 2, 1391 RS Abcoude, telefoon (06) 43025530), kantoornaam Dudok Bouw- en Vastgoedrecht AMSTERDAM Mr. G.H.H.J. Janssen Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ AMSTERDAM, Postbus 75640, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5460606, telefax (020) 5460123, notarissen@stibbe.knb.nl, www.stibbe.com, (privé: Van Lennepweg 17, 2597 LG S-Gravenhage, telefoon (070) 3468853), geassocieerd met mw. Mr. M.A.J. Cremers, Mr. P.H.N. Quist, Mw. Mr. B. Bier, kantoornaam Stibbe AMSTERDAM Mr. P.A.E. Kerckhoffs Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785800, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. P.G. van Druten, Mr. R. van Bork, Mr. R.H. Meppelink, Mr. W. Groen, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mw. Mr. L.C. Klein Prinses Irenestraat 43, 1077 WV AMSTERDAM, Postbus 75476, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 5407070, telefax (020) 5407099, laura.klein@kleinbinnenkade.nl, www.kleinbinnenkade.nl, (privé: Keizergracht 74, 1015 CT Amsterdam, telefoon (020) 6259034), geassocieerd met Mr. C. Binnenkade, kantoornaam Klein Binnenkade Notarissen AMSTERDAM Mr. C.H.T. Koetsier Strawinskylaan 1999, 1077 XV AMSTERDAM, Postbus 7113, 1007 JC AMSTERDAM, telefoon (020) 7171000, telefax (020) 7171111, notaris@nautadutilh.knb.nl, www.nautadutilh.com, geassocieerd met Mr. C.P. Boodt, mr. W.H. Bossenbroek, mr. F.W. Oldenburg, Mr. M.D.P. Anker, kantoornaam Nauta Dutilh AMSTERDAM Mr. B. J. Kuck Zuidplein 180, 1077 XV AMSTERDAM, Zuidplein 180, 1077 XV AMSTERDAM, telefoon (020) 7996320, telefax (020) 7996300, notaris@linklaters.knb.nl, www.linklaters.nl, (privé: Johannes Vermeerplein 14-III, 1071 DV Amsterdam, telefoon (06) 11923573), kantoornaam Linklaters LLP AMSTERDAM Mr. J.C. Kuiken Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75505, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 6056000, telefax (020) 6056700, www.houthoff.com, geassocieerd met Mw. Mr. M. Bijkerk, Mr. M.C. Aarts, Mr. A. Barkey Wolf, Mr. H.L.A.M. Lohman, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. G. Kleykamp-v.d. Ben, Mr. O.J.M. de Bruijn, Mr. A.C. Stroeve, kantoornaam Houthoff Buruma AMSTERDAM Mr. J.J.C.M. Kuin Koninginneweg 56, 1075 EB AMSTERDAM, Postbus 75205, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3052700, telefax (020) 3052704, info@kuinvanoverbeek.nl, www.kuinvanoverbeek.nl, kantoornaam Kuin van Overbeek Notariaat

27


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mw. Mr. M.J.A. Laenen Amstelveenseweg 638, 1081 JJ AMSTERDAM, Postbus 75258, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 5419888, telefax (020) 5419999, monique.laenen@dlapiper.com, www.dlapiper.nl, (privé: Koninginneweg 136-hs, 1075 EC Amsterdam, telefoon (020) 6718339), geassocieerd met Mw. Mr. M.Y.H.J. den Boer, Mr. A.J. Wiggers, Mr. J.H. BennebroekGravenhorst, kantoornaam DLA Piper AMSTERDAM Mr. T.S. Lange Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA AMSTERDAM, Postbus 75999, 1070 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 5736736, telefax (020) 5736737, info@lexence.nl, www.lexence.nl, kantoornaam Lexence Advocaten & Notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. S. Laseur-Eelman Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax (020) 6789589, notarissen@vandoorne.knb.nl, www.van-doorne.com, (privé: Trompenbergerweg 24, 1217 BG Hilversum, telefoon (035) 5414366), geassocieerd met Mw. Mr. A.M.J.M. Ploumen, Mr. D. ter Braak, kantoornaam Van Doorne AMSTERDAM Mw. Mr. J.J.C.A. Leemrijse Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM, Postbus 75440, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6741000, telefax (020) 6741111, joyce.leemrijse@allenovery.com, www.allenovery.com, geassocieerd met P.C. Cramen - de Jong, Mr. Chr.M. Stokkermans, Mr. G.W.CH. Visser, Mr. Hoppenbrouwers LLP Allen & Overy AMSTERDAM Mw. Mr. M.H. Legein Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone.westbroek. amsterdam.knb.nl, www.debrauw.com, geassocieerd met Mr. F.K. Buijn, Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, Mr. J.D.M. Schoonbrood, Mr. M. van Olffen, Mw. Mr. J.W. Wessels, Mr. M.G. Rebergen, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM M. Bosman Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA AMSTERDAM, Postbus 75999, 1070 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 5736736, telefax (020) 5736737, notarissen@lexence.knb.nl, www.lexence.nl, geassocieerd met Mr. M. van Groningen, Mr. J. Hockx, Mr. T. de Lange, mw. Mr. C. Holdinga, mr. R. Rietbroek, mr. L. Sturm, kantoornaam Lexence Advocaten & Notarissen AMSTERDAM Mr. drs. T.H. Liem Claude Debussylaan 54, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 2720, 1000 CS AMSTERDAM, telefoon (020) 5117555, telefax (020) 6249685, notarissen@baker.mckenzie.knb.nl/info. amsterdam@bakernet.com, www.bakernet.com, geassocieerd met Mr. M.P. Bongard, Mr. J.C.C. Paans, Mr. G.J. van Rijthoven, kantoornaam Baker & Mckenzie AMSTERDAM Mr. R.J.J. Lijdsman Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN AMSTERDAM, Postbus 75440, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6741000, telefax (020) 6741111, notarissen@allenovery.adam.knb.nl, www.allenovery.com, (privé: Prins Hendriklaan 1, 1261 AH Blaricum, telefoon (010) 4147555), geassocieerd met Mr. J.L.F. Bakker, Mr. Chr.M. Stokkermans, Mr. G.W.CH. Visser, Mw. Mr. J.J.C.A. Leemrijse, kantoornaam Allen & Overy AMSTERDAM Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, mail@lubbers.nl, www.lubbers.nl, geassocieerd met Mr. L.A. Galman, Mr. P.J.F.M. Le Cat, Mr. P.L.E.M. de Meijer, Mr. G.T. Tjadens, kantoornaam Lubbers en Dijk notarissen

28

AMSTERDAM Mr. M. R. Meijer Keizersgracht 695-699, 1017 DW AMSTERDAM, Postbus 1556, 1000 BN AMSTERDAM, telefoon (020) 5317070, telefax (020) 6275308, notarissen@mjmeijercs.knb.nl, www.meijernotarissen.nl, kantoornaam Mr. M.J. Meijer c.s. AMSTERDAM Mr. M.R. Meijer Keizersgracht 695-699, 1017 DW AMSTERDAM, Postbus 1556, 1000 BN AMSTERDAM, telefoon (020) 5317070, telefax (020) 6275308, notarissen@mjmeijercs.knb.nl, www.meijernotarissen.nl, (privé: Ir. J. Mulderplein 132, 1018 MZ Amsterdam, telefoon (020) 6625544), geassocieerd met Mr. J. Borren, Mr. R.J.C. van Helden, Mw.mr. A.A. van Berge, kantoornaam Mr. M.J. Meijer C.S. AMSTERDAM Mr. P.L.E.M. de Meijer Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, www.lubbers.nl, (privé:Panamakade 154, 1019 TT Amsterdam, telefoon (020) 6851300), kantoornaam Lubbers en Dijk notarissen AMSTERDAM Mr. D.H. W. Melgers Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, info@spierenhazenberg.nl, info@spierenhazenberg.nl, kantoornaam Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mr. G. Mens Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 3059855, telefax (020) 3059858, g.mens@bvmnotarissen.nl, www.bvmnotarissen.nl, (privé: Mercuriusstraat 19, 2172 CC Sassenheim, telefoon (020) 5777555), geassocieerd met Mr. Drs. B. Voorwinde, mw. Mr. L. Bakker, kantoornaam Bakker Voorwinde Mens Notarissen AMSTERDAM Mr. R.H. Meppelink Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785852, rien.meppelink@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. P.G. van Druten, Mr. G. Portier, Mr. R. van Bork, Mr. W. Groen, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mr. P.L.E.M. de Meyer Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, mail@lubbers.nl, www.lubbers.nl, geassocieerd met Mr. L.A. Galman, Mr. P.J.F.M. Le Cat, Mr. G.T. Tjadens, kantoornaam Lubbers en Dijk Notarissen AMSTERDAM Mr. J.W. Mol Honthorststraat 8, 1071 DD AMSTERDAM, Honthorststraat 8, 1071 DD AMSTERDAM, telefoon (020) 6622346, telefax (020) 6738120, info@molnotariaat.nl, www.molnotariaat.nl, kantoornaam Mol Notariaat AMSTERDAM Mr. C.J. Oevelen Strawinskylaan 3127, 1077 ZX AMSTERDAM, Postbus 75306, 1070 AH AMSTERDAM, telefoon (020) 3017300, telefax (020) 3017350, info@eugtlaw.com, www.gtlaw.com, geassocieerd met Mr. P.A.J. Westhoff, kantoornaam Greenberg Traurig LLP AMSTERDAM Mr. F.W. Oldenburg Strawinskylaan 1999, 1077 XV AMSTERDAM, Postbus 7113, 1007 JC AMSTERDAM, telefoon (020) 7171000, telefax (020) 7171111, notaris@nautadutilh.knb.nl, www.nautadutilh.com, geassocieerd met Mr. C.P. Boodt, mr. W.H. Bossenbroek, Mr. C.H.T. Koetsier, Mr. M.D.P. Anker, kantoornaam Nauta Dutilh


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Prof. Mr. M. van Olffen Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, mvanolffen@dbbw.nl, www.debrauw.com, geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mw. Mr. J.W. Wessels, Mr. F.K. Buijn, Mr. M.G. Rebergen, Mr. J.D.M. Schoonbrood, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek

AMSTERDAM Mr. M.G. Rebergen Burgerweeshuispad 301, 1076 HR AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone.westbroek. amsterdam.knb.nl, www.debrauw.com, geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mr. C.W. de Monchy, Mr. M. van Olffen, Mr. F.K. Buijn, Mr. J.D.M. Schoonbrood, Mr. H.J. Steinvoort, Mw. Mr. J.W. Wessels, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek

AMSTERDAM Mr. J. Orsel Herengracht 141, 1015 BH AMSTERDAM, Herengracht 141, 1015 BH AMSTERDAM, telefoon (020) 5110050, telefax (020) 6769770, j.orsel@orselnotariaat.com, www.orselnotariaat.com, geassocieerd met Mr. M.M. Heslenfeld, Mr. D.J. Timman, kantoornaam OrselNotariaat

AMSTERDAM Mr. C.C.J. van Rietschoten telefoon (020) 6627032, vanrietschoten@xs4all.nl, (privé: Corn. Dopperkade 3-Beietage, 1077 KK Amsterdam, telefoon (020) 6627032)

AMSTERDAM Mr. J.H.F. Overbeek Koninginneweg 56, 1075 EB AMSTERDAM, Postbus 75205, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3052700, telefax (020) 3052704, info@kuinvanoverbeek.nl, www.kuinvanoverbeek.nl, kantoornaam Kuin van Overbeek Notariaat AMSTERDAM Mr. J.C.C. Paans Claude Debussylaan 54, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 2720, 1000 CS AMSTERDAM, telefoon (020) 5117555, telefax (020) 6249685, john.paans@bakermckenzie.com, www.bakermckenzie.com, (privé: Raboes 2, 1251 AL Laren (NH), telefoon (035) 5387040), geassocieerd met Mr. M.P. Bongard, kantoornaam Baker & Mckenzie Amsterdam N.V. AMSTERDAM Mw. Mr. A.G.M. Ploeg-Schuitemaker De Lairessestraat 20, 1071 PA AMSTERDAM, Postbus75689, 1070 AR AMSTERDAM, telefoon (020) 3446744, telefax (020) 3446750, notaris@stuijt.knb.nl, www.stuijt-ploeg.nl, geassocieerd met mw. mr. H.A.M. Stuijt, kantoornaam Stuijt & Ploeg Notariaat AMSTERDAM Mw. Mr. A.M.J.M. Ploumen Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax (020) 6789589, notarissen@vandoorne.knb.nl, www.van-doorne.com, (privé: Van Eegherstraat 173, 1071 GC Amsterdam, telefoon (020) 6763479), geassocieerd met Mw. Mr. S. Laseur-Eelman, Mr. D. ter Braak, kantoornaam Van Doorne AMSTERDAM Mr. H.W.J.M. Poldermans Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75510, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 7953953, telefax (020) 7953900, willemjan.poldermans@boekel.com, www.boekel.com, (privé: Rostocklaan 5-a, 1404 AD Bussum, telefoon (035) 5237779), geassocieerd met Mr. C.J.J.M. van Gool Mr. B.C.M. Waaijer, kantoornaam Boekel De Nerée N.V. AMSTERDAM Mr. G.M. Portier Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785852, rien.meppelink@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. R. van Bork, mr. P.G. van Druten, mr. W.A. Groen, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, mr. R.H. Meppelink, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mr. P.H.N. Quist Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ AMSTERDAM, Postbus 75640, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5460606, telefax (020) 5460123, paul.quist@stibbe.com, www.stibbe.com, (privé: Vondelstraat 178, 1054 GW Amsterdam, telefoon (020) 6161079), geassocieerd met Mr. Mw. Mr. B. Bier, mw. Mr. M.A.J. Cremers, mr. G.H.H.J. Janssen, kantoornaam Stibbe

AMSTERDAM Mr. G.J. van Rijthoven Amstelplein 1, 1096 HA AMSTERDAM, Postbus 94142, 1090 GC AMSTERDAM, telefoon (020) 4629300, telefax (020) 4629330, notary-amsterdam@nortonrose.com, www.nortonrose.com, kantoornaam Norton Rose LLP AMSTERDAM Mr. J.M.A. van Rooij Honthorststraat 30, 1071 DG AMSTERDAM, telefoon (020) 6761556, telefax (020) 6739106, seinstra@constandse.knb.nl, (privé: telefoon (071) 5124091), geassocieerd met Mr. Th.P. Seinstra, kantoornaam Seinstra Van Rooij notarissen AMSTERDAM Mr. E.H. Rozelaar Honthorststraat 3, 1071 DC AMSTERDAM, Postbus 75229, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3057979, telefax (020) 3057959, rozelaar@schutvanos.nl, www.schutvanos.nl, geassocieerd met Mr. J.P. van Harseler, Mr. B.A.E.A. Berger, kantoornaam Schut Van Os AMSTERDAM Mr. J.W.A. Schenk Prins Bernhardlaan 200, 1097 GM AMSTERDAM, Postbus 94520, 1090 GM AMSTERDAM, telefoon (020) 7630923, j.schenk@hvk-advies.nl, kantoornaam HVK AMSTERDAM Mr. J.D.M. Schoonbrood Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone.westbroek. amsterdam.knb.nl, www.debrauw.com, (privé: Hoflaan 5, 1217 CZ Hilversum, telefoon (020) 4895743), geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mw. Mr. J.W. Wessels, Mr. M. van Olffen, Mr. M.G. Rebergen, Mr. F.K. Buijn, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM Mw. Mr. E. Schot Buikslotermeerplein 424 A, 1025 WP AMSTERDAM, Postbus 36094, 1020 MB AMSTERDAM, telefoon (020) 6676100, telefax (020) 6676150, info@asvt.nl, www.asvt.nl, (privé: Nieuwevaart 94, 1018 AA Amsterdam, telefoon (020) 4209268), Notariskantoor Schot AMSTERDAM Mr. J. Schouten Haarlemmerweg 333, 1051 LH AMSTERDAM, Postbus 58188, 1040 HD AMSTERDAM, telefoon (020) 5506666, telefax (020) 5506777, lawyers@kvdl.nl, www.kdvl.nl, kantoornaam Kennedy Van der Laan AMSTERDAM Mr. A.L.M. Schulte Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75510, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 7953953, telefax (020) 7953900, notarissen@boekel.deneree.knb.nl, www.boekeldeneree.nl, (privé: Rembrandtlaan 387, 1181 GM Amstelveen, telefoon (020) 6415816), geassocieerd met Mr. H.W.J.M. Poldermans, Mr. B.C.M. Waaijer, Prof. Mr. A.A. van Velten, kantoornaam Boekel De Nerée N.V.

29


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. P.R. Schut Piet Heinkade 229, 1019 HM AMSTERDAM, Postbus 282, 1000 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 8804300, telefax (020) 4196465, info@schutvandeven.nl, www.schutvandeven.nl, kantoornaam Schut van de Ven Notariskantoor AMSTERDAM Mr. Th.P. Seinstra Honthorststraat 30, 1071 DG AMSTERDAM, telefoon (020) 6761556, telefax (020) 6739106, seinstra@constandse.knb.nl, (privé: telefoon (071) 5124091), geassocieerd met Mr. J.M.A. van Rooij, kantoornaam Seinstra Van Rooij notarissen AMSTERDAM Mr. D-J.J. Smit Strawinskylaan 10, 1077 XZ AMSTERDAM, Postbus 75299, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 4857000, telefax (020) 4857001, notarissen@freshfields.knb.nl, www.freshfields.com, (privé: Koliniepad 8, 1251 AJ Laren NH, telefoon (035) 5387152), geassocieerd met Mr. T.P. Flokstra, kantoornaam Freshfields Bruckhaus Deringer LLP AMSTERDAM Mr. J.B. de Snaijer Keizersgracht 555, 1017 DR AMSTERDAM, Postbus 545, 1000 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 5533600, telefax (020) 5533777, jan.desnaijer@lovells.com, www.lovells.com, (privé: Raphaelplein 6, 1077 PZ Amsterdam), kantoornaam Hogan Lovells LLP AMSTERDAM Mr. E.O. Spier Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, notarissen@spier.hazenberg.knb.nl, www.spierenhazenberg.nl, (privé: Van Eeghenlaan 18, 1071 EM Amsterdam, telefoon (020) 6769540), geassocieerd met Mw. Mr. M.A.J.E. Hazenberg, Mr. J.W. van Zaane, Mr. H.J.M. van den Eerenbeemt, kantoornaam Notariskantoor Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mr. K. Stelling Koningslaan 42, 1075 AE AMSTERDAM, Postbus 75914, 1070 AX AMSTERDAM, telefoon (020) 7988200, telefax (020) 7988201, notaris@warendorf.knb.nl, www.warendorf.nl, (privé: Kadijksplein 8-C, 1018 AB Amsterdam, telefoon (020) 6393280), kantoornaam Warendorf AMSTERDAM mw. Mr. I.C.G. Steltenpool Wibautstraat 224, 1097 DN AMSTERDAM, Postbus 12929, 1100 AX AMSTERDAM, telefoon (020) 5600600, telefax (020) 5600502, info@eversheds.nl, www.eversheds.nl, (privé: Tuinstraat 191, 1015 PC Amsterdam, telefoon (020) 6232851), geassocieerd met mr. M.D. van Waateringe, kantoornaam Everheds Faasen AMSTERDAM Mr. Chr. M. Stokkermans Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM, Postbus 75440, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6741000, telefax (020) 6741111, christiaan.stokkermans@allenovery.com, www.allenovery.com, geassocieerd met Mr. R.J.J. Lijdsman, Mr. G.W.Ch.Visser, Mr. J.L.F. Bakker, Mw. Mr. J.J.C.A. Leemrijse, kantoornaam Allen & Overy AMSTERDAM Mr. A.C. Stroeve Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax (020) 7954589, stroeve@vandoorne.com, www.van-doorne.com, geassocieerd met Mr. D. ter Braak, Mr. J.M. Schenk, Mr. A. Ploumen, kantoornaam Van Doorne AMSTERDAM Mw. Mr. F. Stroucken Amstelplein 8-A, 1096 BC AMSTERDAM, Postbus 94700, 1090 GS AMSTERDAM, telefoon (020) 3016301, telefax (020) 3016333, amsterdam@cms-dsb-com, www.csm-dsb-com, geassocieerd met Mr. M.M. van der Bie, kantoornaam Advocaten en Notarissen CMS Derks Star

30

AMSTERDAM Mw. Mr. H.A.M. Stuijt De Lairessestraat 20, 1071 PA AMSTERDAM, Postbus75689, 1070 AR AMSTERDAM, telefoon (020) 3446744, telefax (020) 3446750, notaris@stuijt.knb.nl, www.stuijt-ploeg.nl, (privé: Schokkerspad 8, 1081 KR Amsterdam, telefoon (020) 6231525), geassocieerd met mw. Mr. A.G.M. Ploeg-Schuitemaker, kantoornaam Stuijt & Ploeg Notariaat AMSTERDAM Mr. B.H. Th. Terhorst Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP AMSTERDAM, Postbus 7925, 1008 AC AMSTERDAM, telefoon (088) 4070444, telefax (088) 4070476, notariaat.amsterdam@hollandlaw.nl, www.hollandlaw.nl, kantoornaam Holland Van Gijzen AMSTERDAM Mr. M.J.J. van Tienen Wolbrantskerkweg 40, 1069 DA AMSTERDAM, Postbus 9572, 1006 GB AMSTERDAM, telefoon (020) 6676100, telefax (020) 6676150, info@avtn.nl, www.avtn.nl. (privé: Wolbrantskerkweg 40, 1069 DA Amsterdam, telefoon (020) 6676100), geassocieerd met Mr. M. Albers, Kantoornaam Albers en van Tienen AMSTERDAM Mr. D.J. Timman Osdorper Ban 1-A, 1068 LD AMSTERDAM, Postbus 7493, 1007 JL AMSTERDAM, telefoon (020) 5777555, telefax (020) 6769770, amsterdam@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, (privé: Aquamarin 20, 1382 KK Weesp, telefoon (0294) 431915), geassocieerd met Mr. M.M. Heslenfeld, Mr. J. Orsel, kantoornaam Actus Notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. M.A.J. van de Ven Veembroederhof 93, 1019 HD AMSTERDAM, Postbus 282, 1000 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 8804300, telefax (020) 4196465, info@schutvandeven.nl, www.schutvandeven.nl, kantoornaam Schut van de Ven Notariskantoor AMSTERDAM Mr. J.L.F.J. Verasdonck De Entree 51, 1101 BH AMSTERDAM, De Entree 51, 1101 BH AMSTERDAM, telefoon (020) 3122800, telefax (020) 3122801, info@heussen-law.nl, www.heussen-law.nl, kantoornaam Heussen AMSTERDAM Mr. P.L. Vierveijzer De Cuserstraat 5, 1081 CK AMSTERDAM, Postbus 71094, 1008 BB AMSTERDAM, telefoon (020) 6444222, telefax (020) 6449638, notarissen@kb.knb.nl, www.brummelhuisvierveijzer.nl, geassocieerd met mw. Mr. M.G. Brummelhuis, kantoornaam Brummelhuis Vierveijzer Notarissen AMSTERDAM Mr. G.W.Ch. Visser Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM, Postbus 75440, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6741000, telefax (020) 6741111, notarissen@allenovery.adam.knb.nl, www.allenovery.com, (privé: Vosmaerlaan 14, 1401 CA Bussum, telefoon (035) 6923310), geassocieerd met Mr. R.J.J. Lijdsman, Mr. C.M. Stokkermans, Mr. Drs. L.W.J. Hoppenbrouwers, Mw. Mr. J.J.C.A. Leemrijse, Mr. P.C. Cramer-de Jong, Allen & Overy LLP AMSTERDAM Mw. Mr. E.G. Visser Sophialaan 17, 1075 BL AMSTERDAM, Sophialaan 17, 1075 BL AMSTERDAM, telefoon (020) 3051140, telefax (020) 6700030, notaris@notariaat.elise.visser.knb.nl, info@notariaatelisevisser.nl, (privé: Rosendael 19, 1121 HG Landsmeer), kantoornaam Elise Visser AMSTERDAM Mr. C.A. Voogt Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, www.debrauw.com, (privé: Burchtlaan 16, 2242 GH Wassenaar, telefoon (070 7808229) geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mw. Mr. J.W. Wessels, Mr. M. van Olffen, Mr. M.G. Rebergen, Mr. F.K. Buijn, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. H. ten Voorde Zuidplein 36, 1077 XV AMSTERDAM, Postbus 78012, 1070 LP AMSTERDAM, telefoon (020) 7997870, telefax (020) 7997801, info@lustrouslaw.com, www.lustrouslaw.com, (privé: Apollolaan 11, 2341 BA Oegstgeest, telefoon (071 3015333) , kantoornaam Lustrous Law B.V. AMSTERDAM Mr. A.A. Voorneman Arent Janszoon Ernststraat 199, 1083 GV AMSTERDAM, Postbus 75624, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5408000, telefax (020) 5408040, notaris@voorneman.knb.nl, www.v-g.nl, geassocieerd met Mw.mr. B.J.M. GeenenTimmermans, kantoornaam Voorneman Geenen Notarissen AMSTERDAM Mr. Drs. B. Voorwinde Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 3059855, telefax (020) 3059858, notarissen@bakker.voorwinde.knb.nl, www.bakkervoorwinde.nl, (privé: Lomanstraat 22-hs, 1075 RB Amsterdam, telefoon (020) 6831736), geassocieerd met Mw. Mr. L. Bakker, Mr. G. Mens, kantoornaam Bakker-Voorwinde AMSTERDAM Mr. B.C.M. Waaijer Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75510, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 7953953, telefax (020) 7953900, boudewijn.waaijer@bdn.nl, www.boekel.deneree.nl, (privé: Ruychrocklaan 125, 2597 EL ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3244121), geassocieerd met Mr. H.W.J.M. Poldermans, Prof. Mr. A.A. van Velten, Mr. A.L.M. Schulte, kantoornaam Boekel De Nerée N.V. AMSTERDAM Mr. M.D. van Waateringe Wibautstraat 224, 1097 DN AMSTERDAM, Postbus 12929, 1100 AX AMSTERDAM, telefoon (020) 5600690, telefax (020) 5600502, vanwaateringe.mick@fplaw.nl, www.eversheds.nl, (privé: De Grote Wielen 15, 1187 LH Amstelveen, telefoon (020) 6764775), geassocieerd met mw. Mr. I.C.G. Steltenpool, kantoornaam Everheds Faasen AMSTERDAM Mr. J.H. Weijenborg John M. Keynesplein 11, 1066 EP AMSTERDAM, John M. Keynesplein 11, 1066 EP AMSTERDAM, telefoon (088) 2500500, info@civilence.com, www.civilence.com, geassocieerd met mr. A.J. Avenarius, kantoornaam Civilence B.V. AMSTERDAM Mw. Mr. J.W. Wessels Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, www.debrauw.com, geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mr. F.K. Buijn, Mr. M. van Olffen, Mr. M.G. Rebergen, Mr. J.D.M. Schoonbrood, Mr. C.A. Voogt, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM Mr. P.A.J. Westhof Strawinskylaan 3127, 1077 ZX AMSTERDAM, Postbus 75306, 1070 AH AMSTERDAM, telefoon (020) 3017300, telefax (020) 3017345, westhoffp@eu.gtlaw.com, www.gtlaw.com, geassocieerd met mr. C.J. van Oevelen, Mw. Mr. N.C. van Smaalen, kantoornaam Greenberg Traurig LLP AMSTERDAM Mr. J.W. Wiertsema Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax: (020) 6789589, notarissen@vandoorne.knb.nl, www.jwiertsema.nl, kantoornaam van Doorne Notariaat

AMSTERDAM Mr. A.J. Wiggers Amstelveenseweg 638, 1081 JJ AMSTERDAM, Postbus 75258, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 5419888, telefax (020) 5419999, sander.wiggers@dlapiper.com, www.dlapiper.nl, (privé: Nassaupark 8, 1182 AZ Amstelveen, telefoon (06) 29555644), geassocieerd met Mw. Mr. M.J.A. Laenen, Mw. Mr. M.Y.H.J. den Boer, Mr. J.H. Bennebroek-Gravenhorst, kantoornaam DLA Piper Nederland N.V. AMSTERDAM Mr. J.W. van Zaane Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, notarissen@spier.hazenberg.knb.nl, www.spierenhazenberg.nl, (privé: Herengracht 45-A, 1015 BB Amsterdam, telefoon (020) 6249564), geassocieerd met Mw.mr. M.A.J.E. Hazenberg, Mr. E.O. Spier, Mr. H.J.M. van den Eerenbeemt, kantoornaam Notariskantoor Spier & Hazenberg

AMSTERDAM ZUIDOOST mw. Mr. M. E. C. Kuipéri Paasheuvelweg 16, 1105 BH AMSTERDAM ZUIDOOST, Postbus 12185, 1100 AD AMSTERDAM ZUID-OOST, telefoon (020) 5646110, telefax (020) 5646111, notaris@sterel.knb.nl, geassocieerd met Mr. F.R. Sterèl, kantoornaam Sterel c.s. Notariaat & Estate Planning AMSTERDAM ZUIDOOST Mr. F.R. Sterèl Paasheuvelweg 16, 1105 BH AMSTERDAM ZUIDOOST, Postbus 12185, 1100 AD AMSTERDAM ZUID-OOST, telefoon (020) 5646110, telefax (020) 5646111, info@sterelcs.nl, www.sterelcs.nl, geassocieerd met mw. Mr. M. E. C. Kuipéri, kantoornaam Sterel c.s., Notariaat & Estate Planning

ANDEL Mr. J.W.A.M. Bongers Julianastraat 1, 4281 NR ANDEL, Postbus 11, 4280 CA ANDEL, telefoon (0183) 442141, telefax (0183) 443014, bongers@derivierennotarissen.nl, www.notaris.nl/rivieren, (privé: Zonnedauw 57, 4007 VC Tiel, telefoon (0344) 630892), kantoornaam De Rivieren Notarissen

ANDIJK Mw. Mr. R.M. Mantel-Kooistra Dokter d’Arnaudstraat 29, 1619 CW ANDIJK, Postbus 69, 1619 ZH ANDIJK, telefoon (0228) 592224, telefax (0228) 593586, infoandijk@mantelovertoom.nl, www.mantelovertoom.nl, kantoornaam Mantel & Overtoom Notariskantoor

APELDOORN Mr. W.G.H. de Boer Kanaalpad 69, 7321 AN APELDOORN, Postbus 4332, 7320 AH APELDOORN, telefoon (055) 5050506, telefax (055) 3600347, notarissen@schuitedeboer.knb.nl,info@sdbnotarissen.nl, (privé: Kasteellaan 16, 7325 RP Apeldoorn, telefoon (033) 4808803), geassocieerd met Mr. C.J.W.P.E. Schuite, kantoornaam Schuite de Boer Notarissen APELDOORN Mr. H. Bonga Deventerstraat 26, 7311 LW APELDOORN, Postbus 10021, 7301 GA APELDOORN, telefoon (055) 5215297, telefax (055) 5221469, h.bonga@notariskantoorwille.nl, www.notariskantoorwille.nl, geassocieerd met Mr. C.H.A. Wille, Notariskantoor Wille APELDOORN Mr. F.G.A. ter Braak Generaal van Heutslaan 12, 7316 CH APELDOORN, Generaal van Heutslaan 12, 7316 CH APELDOORN, kantoornaam Mr. F.G.A. ter Braak Notaris B.V. APELDOORN Mr. L.G.F.M. van Dooren Regentesselaan 11, 7316 AA APELDOORN, Postbus 10393, 7301 GJ APELDOORN, telefoon (055) 5211966, telefax (055) 5221099 /(055) 5763118, notaris@vandooren.knb.nl, (privé: Plantageweg 1-B, 7345 AT Wenum Wiesel, telefoon (055) 3121835)

31


Lijst van NOTARISSEN APELDOORN Mr. H.A. van Doorn Vosselmanstraat 260, 7311 CL APELDOORN, Postbus 10100, 7301 GC APELDOORN, telefoon (055) 5271280, telefax (055) 5271286, info@dijkmanvandoorn.nl, www.dijkmanvandoorn.nl, (privé: Loolaan 34, 7315 AC Apeldoorn, telefoon (055) 5215835), geassocieerd met Mr. E. Dijkman, Dijkman & van Doorn notariaat - Estate planning

APELDOORN Mr. C.H.A. Wille Deventerstraat 26, 7311 LW APELDOORN, Postbus 10021, 7301 GA APELDOORN, telefoon (055) 5215297, telefax (055) 5221469, info@notariskantoorwille.nl, (privé: Verzetsstrijderpark 30, 7316 CM Apeldoorn, telefoon (055) 5787181), geassocieerd met Mr. H. Bonga, kantoornaam Notariskantoor Wille

APELDOORN Mw. Mr. A.M.J. Hommes-Kuyer Vosselmanstraat 260, 7311 CL APELDOORN, Postbus 10100, 7301 GC APELDOORN, telefoon (055) 5271271, telefax (055) 5214703, info@nysingh.nl, www.nysingh.nl, (privé: Generaal van Heutszlaan 116, 7316 CK Apeldoorn, telefoon (055) 5226074), kantoornaam Nysingh advocaten - notarissen

APPINGEDAM

APELDOORN Mr. L.C. Kok Paslaan 16, 7311 AL APELDOORN, Postbus 10495, 7301 GL APELDOORN, telefoon (055) 5822300, telefax (055) 5822301, info@dnvn.nl, www.denotarissenvannaam.nl, (privé: Prins Mauritslaan 5, 7316 EL Apeldoorn, telefoon (055) 5214952), geassocieerd met Mr. W.A. van Rozen, kantoornaam De Notarissen van Naam Jansen Kok van Rozen APELDOORN Mr. J. van Leeuwen Vosselmanstraat 260, 7311 CL APELDOORN, Postbus 10100, 7301 GC APELDOORN, telefoon (055) 5271271, telefax (055) 5214703, j.van.leeuwen@nysingh.nl, www.nysingh.nl, (privé: Kopermolenweg 15, 7345 CP Wenum Wiesel, telefoon (055) 3122224), geassocieerd met Mw. Mr. A.M.J. Hommes-Kuyer, kantoornaam Nysingh advocaten - notarissen APELDOORN Mr. P.A.J.M. Meuwese Chamavenlaan 3, 7312 HE APELDOORN, Chamavenlaan 3, 7312 HE Apeldoorn, telefoon (055) 3550862, (privé: Chamavenlaan 3, 7312 HE Apeldoorn, telefoon (055) 3550862) APELDOORN Mr. L.D. Pels Rijcken Regentesselaan 13, 7316 AB APELDOORN, Postbus 10091, 7301 GB APELDOORN, telefoon (055) 5211770 / (06) 20678203, telefax (055) 5217701, notaris@pelsrijcken.knb.nl, www.notarispelsrijcken.nl, (privé: Van der Grijnstraat 26, 7009 MC Doetinchem, telefoon (0314) 332763), kantoornaam Notariskantoor Pels Rijcken APELDOORN Mr. W.A. van Rozen Paslaan 16, 7311 AL APELDOORN, Postbus 10495, 7301 GL APELDOORN, telefoon (055) 5822300, telefax (055) 5822301, info@dnvn.nl, www.denotarissenvannaam.nl, (privé: Soerenseweg 176, 7313 EP Apeldoorn, telefoon (055) 3554213), geassocieerd met Mr. L.C. Kok, kantoornaam De Notarissen van Naam Jansen Kok van Rozen APELDOORN Mr. C.J.W.P.E. Schuite Kanaalpad 69, 7321 AN APELDOORN, Postbus 4332, 7320 AH APELDOORN, telefoon (055) 5050506, telefax (055) 3600347, notarissen@schuitedeboer.knb.nl,info@sdbnotarissen.nl, (privé: De Zeis 52, 7335 KB Apeldoorn, telefoon (055) 5424156), geassocieerd met Mr. W.G.H. de Boer, kantoornaam Schuite de Boer Notarissen APELDOORN Mr. A. Tichem Prins Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST APELDOORN, Postbus 820, 7301 BB APELDOORN, telefoon (055) 5782222, telefax (055) 5782233, info@westpoortnotarissen.nl, www.westpoortnotarissen.nl, (privé: Vanenburg 13, 7339 DM Ugchelen, telefoon (055) 5429976), kantoornaam Westpoort Notariaat APELDOORN Deventerstraat 26, 7311 LW APELDOORN, Postbus 10021, 7301 GA APELDOORN, telefoon (055) 5215297, telefax (055) 5221469, apeldoorn@vivaldinotarissen.nl, www.vivaldinotarissen.nl, kantoornaam Vivaldi Notarissen

32

Mr. C.M. Reijntjes Julianaweg 8, 9901 CN APPINGEDAM, Postbus 98, 9900 AB APPINGEDAM, telefoon (0596) 626848, telefax (0596) 628466, appingedam@emmiusnotarissen.nl, www.emmiusnotarissen.nl, (privé: Julianaweg 10, 9901 CN Appingedam, telefoon (0596) 680134), geassocieerd met Mr. H. Drenth, Mr. J.G. Huntesman, Mr. K.E. Bolken, kantoornaam Emmius Notarissen

ARKEL Mr. W. van Leussen Raadhuisstoep 1, 4241 BV ARKEL, Postbus 15, 4240 CA ARKEL, telefoon (0184) 641600, telefax (0184) 642719, info@leussenbroek.nl, www.leussenbroek.nl, (privé: Burgemeester Visserwerf 42, 2975 BP Ottoland, telefoon (0184) 641858), Van Leussen Van den Broek Notarissen

ARNHEM Mr. L.A.M. Teunissen Jansbuitensingel 21, 6811 AD ARHHEM, Postbus 1211, 6801 BE ARNHEM, telefoon (088) 1880000, telefax (088) 1880001, algemeen@vdstap.com, www.vdstap.com, (privé: Van Lawick Van Pabststraat 190, 6814 HB Arnhem), kantoornaam Van der Stap Notarissen ARNHEM Mr. E. Bige Cronjestraat 8, 6814 AH ARHNEM, Postbus 211, 6800 AE ARNHEM, telefoon (026) 4450088, telefax (026) 3510066, www.advocaatbige.nl, , kantoornaam Mr. E. Bige | advocaat ARNHEM Mr. R, Berentsen Velperweg 1, 6824 BZ ARNHEM, Postbus 111, 6800 AC ARNHEM, telefoon (026) 3655555, telefax (026) 3655500, brugman@dirkzwager.nl, www.dirkzwager.nl, (privé: Marga Klompélaan 18, 6662 MB Elst Gld., telefoon (0481) 374037), geassocieerd met Mr. A.W.O. Jansen, Mr. T.K. Lekkerkerker, Mw. Mr.C.J.M. van der Maas, Mr. M. Schellingerhout, mr. J.J.H. Wijnmalen, Mr. P.M.R. Fechner, Mr. Verkerk, Mr. R. Berentsen, kantoornaam Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. ARNHEM Mr. R.F.M. Brugman Velperweg 1, 6824 BZ ARNHEM, Postbus 111, 6800 AC ARNHEM, telefoon (026) 3655555, telefax (026) 3655500, brugman@dirkzwager.nl, www.dirkzwager.nl, (privé: Marga Klompélaan 18, 6662 MB Elst Gld., telefoon (0481) 374037), geassocieerd met Mr. A.W.O. Jansen, Mr. T.K. Lekkerkerker, Mw. Mr.C.J.M. van der Maas, Mr. M. Schellingerhout, mr. J.J.H. Wijnmalen, Mr. P.M.R. Fechner, Mr. Verkerk, kantoornaam Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. ARNHEM Sickeszplein 1, 6821 HV ARNHEM, Postbus 1063, 6801 BB ARNHEM, telefoon (026) 3777111, telefax (026) 3777222, e.crol@hekkelman.nl, www.hekkelman.nl, (privé: Piet Heinlaan 11, 6881 EG Velp Gld., telefoon (026) 3613511), geassocieerd met Mw. Mr. C.M. Lap, Mr. Q.F.C. Laumans, kantoornaam Hekkelman Advocaten & Notarissen ARNHEM Mw.Mr. N. Dröge-Steenbergen Meander 551, 6825 MD ARNHEM, Postbus 2228, 6802 CE ARNHEM, telefoon (026) 3842200, telefax (026) 3842201, natascha@ddwarnhem.nl, www.ddwarnhem.nl, (privé: Hallsedijk 27, 6975 AL Tonden, telefoon (0575) 476803), kantoornaam Dröge & De Waij Notariaat


Lijst van NOTARISSEN ARNHEM Mr. P.M.R. Fechner Velperweg 1, 6824 BZ ARNHEM, Postbus 111, 6800 AC ARNHEM, telefoon (026) 3655555, telefax (026) 3655500, fechner@dirkzwager.nl, www.dirkzwager.nl, geassocieerd met Mr. A.W.O. Jansen, Mr. T.K. Lekkerkerker, Mr. P.M.R. Fechner, Mr. R. Berentsen, mr. J.J.H. Wijnmaalen, Mr. Verkerk, kantoornaam Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.

ARNHEM Mr. M.P.A.J. Poort Sweerts de Landasstraat 52, 6814 DH ARNHEM, Postbus 1110, 6801 BC ARNHEM, telefoon (026) 4425321, telefax (026) 3513021, notaris@poort.knb.nl, www.notarispoort.nl, kantoornaam Notariskantoor mr. M.P.A.J. Poort

ARNHEM Mr. L.J.M. van Gemert Tivolilaan 205, 6824 BV ARNHEM, Postbus 2, 6800 AA ARNHEM, telefoon (088) 3226000, telefax (088) 3226001, info@daanlegal.nl, www.daanlegal.nl, kantoornaam DAAN Advocatuur & Notariaat

ARNHEM Mr. Th. A. Ritsema Velperweg 10, 6824 BH ARNHEM, Postbus 9220, 6800 KA ARNHEM, telefoon (026) 2575757, telefax (026) 2575600, th.ritsema@nysingh.nl, www.nysingh.nl, (privé: Wieselse Enkweg 10, 7345 CM Wenum Wiesel, telefoon (055) 3122470), kantoornaam Nysingh advocaten - notarissen

ARNHEM Mr. O. N. Gietema Jansbuitensingel 30, 6811 AE ARNHEM, Postbus 2149, 6802 CC ARNHEM, telefoon (026) 3842700, telefax (026) 3842701, info@gietemalegal.nl, www.gietemalegal.nl, (privé: Ossenwaard 13, 6914 KC Herwen, telefoon (0316) 542695), kantoornaam Gietema Legal

ARNHEM Mr. D.E.J.M. Schols Sickeszplein 1, 6821 HV ARNHEM, Postbus 1063, 6801 BB ARNHEM, telefoon (026) 3777111, telefax (026) 3777222, notariaat@hekkelman.nl, www.hekkelman.nl, geassocieerd met Mr. E. Crol-Kole, Mr. C.M. Lap, Mr. Q.F.C. Laumans, kantoornaam Hekkelman Advocaten & Notarissen

ARNHEM Mw. Mr. P.F. Heuff Velperweg 84, 6824 HL ARNHEM, telefoon (026) 3843434, telefax (026) 3843400, info@denhartogheuff.nl, www.denhartogheuff.nl, (privé: Oude Velperweg 1, 6824 HA Arnhem, telefoon (026) 4456829), kantoornaam Den Hartog Heuff Notarissen

ARNHEM Mr. K.A. Veerbeek Velperweg 1, 6824 BZ ARNHEM, Postbus 111, 6800 AC ARNHEM, telefoon (026) 3655547, telefax (026) 3538422, www.dirkzwager.nl, geassocieerd met Mr. A.W.O. Jansen, Mr. T.K. Lekkerkerker, Mw. Mr.C.J.M. van der Maas, Mr. M. Schellingerhout, mr. J.J.H. Wijnmaalen, Mr. P.M.R. Fechner, Mr. Verkerk, kantoornaam Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.

ARNHEM Mr. K.J. van de Kamp Vosdijk 2 (hoek Velperweg), 6824 BB ARNHEM, Postbus 5089, 6802 EB ARNHEM, telefoon (026) 3551200, telefax (026) 3551201, notaris@kvdk.knb.nl, www.karelvandekamp.nl, (privé: Karel van der Heijdenweg 8a, 6821 KA Arnhem, telefoon (055) 5053948), kantoornaam Mr. Karel van de Kamp Notariskantoor ARNHEM Mr. C.M. Lap Sickeszplein 1, 6821 HV ARNHEM, Postbus 1063, 6801 BB ARNHEM, telefoon (026) 3777111, telefax (026) 3777222, c.lap@hekkelman.nl, www.hekkelman.nl, (privé: Ploenstraat 40, 6921 PN Duiven, telefoon (0316) 281904), geassocieerd met Mr. E. Crol-Kole, Mr. Q.F.C. Laumans, Mr. D.E.J.M. Schols, kantoornaam Hekkelman Advocaten & Notarissen ARNHEM Mr. Q.F.C. Laumans Sickeszplein 1, 6821 HV ARNHEM, Postbus 1063, 6801 BB ARNHEM, telefoon (026) 3777111, telefax (026) 3777222, notariaat@hekkelman.nl, www.hekkelman.nl, geassocieerd met Mr. C.M. Lap, kantoornaam Hekkelman Advocaten & Notarissen ARNHEM Mr. T.K. Lekkerkerker Velperweg 1, 6824 BZ ARNHEM, Postbus 111, 6800 AC ARNHEM, telefoon (026) 3655547, telefax (026) 3538422, lekkerkerker@dirkzwager.nl, www.dirkzwager.nl, geassocieerd met Mr. A.W.O. Jansen, Mr. R.F.M. Brugman, Mw. Mr.C.J.M. van der Maas, Mr. M. Schellingerhout, mr. J.J.H. Wijnmaalen, Mr. P.M.R. Fechner, Mr. Verkerk, kantoornaam Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. ARNHEM Mr. A.T.I. Liem Kronenburgsingel 505, 6831 GM ARNHEM, Postbus 30112, 6803 AC ARNHEM, telefoon (026) 3883886, telefax (026) 3883380, tonio@notarisliem.nl, www.notarisliem.nl, kantoornaam Notariskantoor Mr. Tonio Liem ARNHEM Mw. Mr. J.M. Ockhuysen Kronenburgsingel 60, 6831 GX ARNHEM, Postbus 30059, 6803 AB ARNHEM, telefoon (026) 3201000, telefax (026) 3235563, info@notarisockhuysen.nl, www.notarisockhuysen.nl, kantoornaam Notariskantoor Ockhuysen

ARNHEM Mw. Mr. K.A. Verkerk Velperweg 1, 6824 BZ ARNHEM, Postbus 111, 6800 AC ARNHEM, telefoon (026) 3655557, telefax (026) 3538422, verkerk@dirkzwager.nl, www.dirkzwager.nl, geassocieerd met Mr. A.W.O. Jansen, Mr. T.K. Lekkerkerker, Mw. Mr.C.J.M. van der Maas, Mr. M. Schellingerhout, mr. J.J.H. Wijnmaalen, Mr. P.M.R. Fechner, Mr. R.F.M. Brugman, kantoornaam Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. ARNHEM Mr. J.J.H. Wijnmaalen Velperweg 1, 6824 BZ ARNHEM, Postbus 111, 6800 AC ARNHEM, telefoon (026) 3655558, telefax (026) 3655500, wijnmaalen@dirkzwager.nl, www.dirkzwager.nl, geassocieerd met Mr. A.W.O. Jansen, Mr. T.K. Lekkerkerker, Mw. Mr.C.J.M. van der Maas, Mr. M. Schellingerhout, Mr. R.F.M. Brugman, Mr. P.M.R. Fechner, Mr. Verkerk, kantoornaam Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.

ASSEN Mr. A.J. van Bekkum Noordersingel 45, 9401 JW ASSEN, Postbus 524, 9400 AM ASSEN, telefoon (0592) 336666, telefax (0592) 336699, vanbekkum@tijdhofcs.knb.nl, www.notariskantoor.nu, (privé: Briljantstoep 77, 9403 SC Assen, ), geassocieerd met Mr. J. Daverschot, Mr. J.F.H. de Jong Postumus, kantoornaam Tijdhof, Daverschot en De Jong Posthumus Notarissen ASSEN Mr. R.H.E.W. Bergsma Zoom 2, 9405 PS ASSEN, Postbus 300, 9400 AH ASSEN, telefoon (0592) 393333, telefax (0592) 393399, assen.notaris@triplaw.nl, www.triplaw.nl, kantoornaam Trip Advocaten & Notarissen ASSEN Mr. J. Daverschot Noordersingel 45, 9401 JW ASSEN, Postbus 524, 9400 AM ASSEN, telefoon (0592) 336666, telefax (0592) 336699, notarissen@tijdhofcs.knb.nl, www.notariskantoor.nu, (privé: Gooiland 23, 9405 KA Assen, ), geassocieerd met Mr. J.F.H. de Jong Posthumus, mr. A.J. van Bekkum, kantoornaam Tijdhof, Daverschot en De Jong Posthumus Notarissen

33


Lijst van NOTARISSEN ASSEN Mr. A. Elzinga Dr. Nassaulaan 8, 9401 HK ASSEN, Postbus 10030, 9400 CA ASSEN, telefoon (0592) 311550, telefax (0592) 310271, info@notariskantooradamelzinga.nl, www. notariskantooradamelzinga.nl, (privé: Spinozalaan 10, 9752 NS Haren, telefoon (050) 3138643), notariskantoor mr. Adam Elzinga

BAARN

ASSEN Mr. J.F.H. de Jong Posthumus Noordersingel 45, 9401 JW ASSEN, Postbus 524, 9400 AM ASSEN, telefoon (0592) 336666, telefax (0592) 336699, info@notariskantoor.nu, www.notariskantoor.nu, (privé: A. van Schendellaan 8, 9405 AV Assen, telefoon (0592) 350928), geassocieerd met Mr. A.P.M. Wöltgens, mr. A.J. van Bekkum, kantoornaam Tijdhof, Daverschot en De Jong Posthumus Notarissen

BAARN Mr. J. F. G. Ligthart Gerrit van der Veenlaan 1-A, 3743 DN BAARN, Postbus 97, 3740 AB BAARN, telefoon (035) 5420145, telefax (035) 5420140, info@debaarnsenotarissen.nl, www.debaarnsenotarissen.nl, (privé: Sophialaan 9, 3743 CT Baarn, telefoon (035) 5430028), kantoornaam De Baarnse Notarissen Smit Delen Ligthart

ASSEN Mr. B. Krijgsheld Oostersingel 3, 9401 JX ASSEN, Postbus 1035, 9400 BA ASSEN, telefoon (0592) 311115, telefax (0592) 312745, notarissen@krijgsheld.vanpelt.knb.nl, www.krijgsheldvanpelt.nl, (privé: Prinses Margrietstraat 8, 9401 PA Assen, telefoon (0592) 331653), geassocieerd met Mw. Mr. P.M. van Pelt, kantoornaam Krijgsheld en van Pelt Notarissen ASSEN Mr. P.M. van Pelt Oostersingel 3, 9401 JX ASSEN, Postbus 1035, 9400 BA ASSEN, telefoon (0592) 311115, telefax (0592) 312745, notarissen@krijgsheld.vanpelt.knb.nl, www.krijgsheldvanpelt.nl, (privé: Binnenstoep 5, 9403 RM Assen, telefoon (0592) 371417), geassocieerd met Mr. B. Krijgsheld, kantoornaam Krijgsheld en van Pelt Notarissen ASSEN Mr. J.Y. Swierstra Dr. Nassaulaan 8, 9401 HK ASSEN, Postbus 10030, 9400 CA ASSEN, telefoon (0592) 311550, telefax (0592) 310271, notaris@swiertstra.knb.nl, (privé: Gerbrandystraat 5, 9402 EJ Assen, telefoon (0592) 372212), kantoornaam Notariskantoor Swierstra ASSEN mw. Mr. A.P.M. Wöltgens Noordersingel 45, 9401 JW ASSEN, Postbus 524, 9400 AM ASSEN, telefoon (0592) 336666, telefax (0592) 336699, info@notariskantoor.nu, www.notariskantoor.nu, geassocieerd met Mr. A.J. van Bekkum, Mr. J.F.H. de Jong Postumus, kantoornaam Tijdhof, Daverschot en De Jong Posthumus Notarissen

ASTEN Mr. M.A.M. Kessels Wilhelminastraat 30, 5721 KK ASTEN, Postbus 23, 5720 AA ASTEN, telefoon (0493) 691423, telefax (0493) 695344, notaris@kessels.knb.nl, (privé: Wilhelminastraat 28, 5721 KK Asten, telefoon (0493) 670305), kantoornaam Notariskantoor Kessels

AXEL Mr. G.W.J.M. Hendrikse Stationsstraat 5, 4571 LA AXEL, Postbus 50, 4570 AB AXEL, telefoon (0115) 561414, telefax (0115) 564491, info@notarishendrikse.nl, www.notarishendrikse.nl, (privé: Schalklaan 20, 4481 BN Kloetinge, telefoon (0113) 221639), kantoornaam Notariskantoor Hendrikse

BAARLE NASSAU Mr. J.F.M. Bolscher Generaal Maczeklaan 40, 5111 XC BAARLE NASSAU, Postbus 4, 5110 AA BAARLE NASSAU, telefoon (013) 5078745, telefax (013) 5077080, info@notarisbolscher.nl, www.notarisbolscher.nl, (privé: Bosscheweg 81, 5015 AB Tilburg, telefoon (013) 5363564), kantoornaam J.F.M. Bolscher Netwerk Notarissen

34

Mr. P.A. Delen Eemnesserweg 12, 3741 GA BAARN, Postbus 97, 3740 AB BAARN, telefoon (035) 5413321, telefax (035) 5418153, info@debaarnsenotarissen.nl, www.debaarnsenotarissen.nl, (privé: Eemnesserweg 92-A, 3741 GC Baarn, telefoon (035) 5423502), geassocieerd met Mr. Th.C.M. Smit, kantoornaam de Baarnse Notarissen

BAARN Mr. Th.C.M. Smit Eemnesserweg 12, 3741 GA BAARN, Postbus 97, 3740 AB BAARN, telefoon (035) 5413321, telefax (035) 5418153, notarissen@smit.delen.knb.nl, www.smitendelen.nl, (privé: Van Wulfenlaan 1a, 1251 CV Laren Nh, telefoon (035) 5311577), geassocieerd met Mr. P.A. Delen, kantoornaam Smit & Delen

BADHOEVEDORP Mr. H.A. Bosman Pa. Verkuyllaan 2, 1171 EE BADHOEVEDORP, Postbus 169, 1170 AD BADHOEVEDORP, telefoon (020) 3581793, telefax (020) 3581794, notaris@notarisbosman.nl, www.bosman-notaris.nl,

BALK Mr. A.J. Nicolai Dubbelstraat 8, 8561 BC BALK, Postbus 18, 8560 AA BALK, telefoon (0514) 602847, telefax (0514) 604193, info@notaristebalk.nl, www.notaristebalk.nl, kantoornaam Mr. A.J. Nicolai

BARENDRECHT Mr. Chr. W. van Houdt Binnenlandse Baan 136, 2991 CA BARENDRECHT, Postbus 7, 2990 AA BARENDRECHT, telefoon (0180) 612399, telefax (0180) 611579, cvh@groenhoudt.nl, www.groenveldenvanhoudt.nl, (privé: Meerkoet 35, 2986 XC Ridderkerk, telefoon (0180) 425249), geassocieerd met mr. H. Chr. Schuurman, kantoornaam Groenveld & Van Houdt BARENDRECHT Mr. H.Chr. Schuurman Binnenlandse Baan 136, 2991 CA BARENDRECHT, Postbus 7, 2990 AA BARENDRECHT, telefoon (0180) 612399, telefax (0180) 611579, hcs@groenhoudt.nl, www.groenveldenvanhoudt.nl, geassocieerd met Mr. Chr. W. van Houdt, kantoornaam Groenveld & Van Houdt BARENDRECHT Mr. A.W. van Spreeuwel 1e Barendrechtseweg 177, 2991 AP BARENDRECHT, Postbus 2086, 2990 DB BARENDRECHT, telefoon (0180) 616388, telefax (0180) 611683, info@notarisvanspreeuwel.nl, www.notarisbarendrecht.nl, kantoornaam Notariskantoor Van Spreeuwel BARENDRECHT Mr. P.M. Verboon Bijdorpplein 41, 2992 LB BARENDRECHT, Postbus 465, 2990 AL BARENDRECHT, telefoon (0180) 556735, telefax (0180) 556298, info@notbar.nl, www.notbar.nl, (privé: Molenleede 13, 2991 WB Barendrecht), kantoornaam Bijdorp Barendrecht

BARNEVELD Mr. I.C.A. Braun Torenplein 3, 3772 CX BARNEVELD, Postbus 9, 3770 AA BARNEVELD, telefoon (0342) 405313, telefax (0342) 405301, i.braun@nationalenotaris.nl, www.nationalenotaris.nl, kantoornaam Nationale Notaris Barneveld


Lijst van NOTARISSEN BARNEVELD Mr. A. Dangremond Kapteijnstraat 15, 3771 CA BARNEVELD, Postbus 110, 3770 AC BARNEVELD, telefoon (0342) 404580, telefax (0342) 404590, info@denotaris.info, www.denotaris.info, (privé: Veldhuizerweg 10, 6741 HH Lunteren, telefoon (0318) 484628), kantoornaam Dangremond

BAVEL Mr. N.P.C.M. Thielen Deken Dr. Dirckxweg 3-a, 4854 AA BAVEL, Postbus 100, 4854 ZJ BAVEL, telefoon (0161) 434050, telefax (0161) 434030, notaris@thielen.knb.nl, www.notariaatthielen.nl, (privé: Johanna van Brabantlaan 39, 5081 SC Hilvarenbeek, telefoon (013) 5054784), kantoornaam Notariaat Thielen BAVEL Mr. N.P.C.M. Thielen Deken Dr. Dirckxweg 3-A, 4854 AA BAVEL, Postbus 100, 4854 ZJ BAVEL, telefoon (0161) 434050, telefax (0161) 434030, notaris@thielen.knb.nl, www.notariaatthielen.nl, (privé:Johanna Van Brabantlaan 39, 5081 SC Hilvarenbeek, telefoon (013) 5054784), kantoornaam Notaris Thielen

BEDUM Mr. J.P.A. Wortelboer De Vlijt 2-A, 9781 NR BEDUM, Postbus 4, 9780 AA BEDUM, telefoon (050) 3012347, telefax (050) 3015264, notaris@wortelboer.knb.nl, www.notariswortelboer.nl, (privé: Waldadrift 8, 9781 KC Bedum, telefoon (050) 3015665), kantoornaam Notariskantoor mr. J.P.A. Wortelboer,

BEEK EN DONK Mr. H.C.L.M. van Rooij Brandstraat 11, 5741 GH BEEK EN DONK, Postbus 100, 5740 AC BEEK EN DONK, telefoon (0492) 463495, telefax (0492) 463955, info@vanthielenvanrooij.nl, www.vanthielenvanrooij.nl, geassocieerd met mr. H.R.F.M. van Thiel te Laarbeek, kantoornaam Van Thiel & Van Rooij Notarissen BEEK EN DONK Mr. H.R.F.M. van Thiel Brandstraat 11, 5741 GH BEEK EN DONK, Postbus 100, 5740 AC BEEK EN DONK, telefoon (0492) 463495, telefax (0492) 463955, info@vanthielenvanrooij.nl, www.vanthielenvanrooij.nl, geassocieerd met Mr. H.C.L.M. van Rooij te Laarbeek, kantoornaam Van Thiel & Van Rooij Notarissen

BEEK LB. Mr. J.Th.M. Pas Wolfeynde 2, 6191 EB BEEK Lb., Postbus 46, 6190 AA BEEK Lb., telefoon (046) 4372454, telefax (046) 4377709, info@notariaatpas.nl, www.notariaatpas.nl, (privé: Bergstraat 69, 6174 RP Sweikhuizen, telefoon (046) 4431678), kantoornaam Notariaat Pas

BEETSTERZWAAG Mr. F. Kooi Folkertslân 68, 9244 ED BEETSTERZWAAG, Postbus 24, 9244 ZN BEETSTERZWAAG, telefoon (0512) 382415, telefax (0512) 382445, beetsterzwaag@mevrouwdenotaris.nl, www.mevrouwdenotaris.nl, (privé: Sânbuorren 20, 9211 RE Kortehemmen, telefoon (0512) 381486), kantoornaam Kooi & De Vries

BEILEN Mr. G. Lindeyer Bisschopsstraat 7, 9411 PH BEILEN, Postbus 94, 9410 AB BEILEN, telefoon (0593) 522452, telefax (0593) 525143, info@notariaatbeilen.nl, www.notariaatmiddendrenthe-beilen.nl, (privé: Bisschopsstraat 5, 9411 PH Beilen, telefoon (0593) 525587), kantoornaam Notariaat Midden-Drenthe Beilen

BEMMEL Mr. F.H.P. van Schaik Deken Dr. Mulderstraat 8-B, 6681 AB BEMMEL, Postbus 196, 6680 AD BEMMEL, telefoon (0481) 461226, telefax (0481) 465004, notaris@lwnot.knb.nl, www.Iwnot.nl, (privé: Sumatrastraat 12, 6524 KK Nijmegen, telefoon (024) 3440202), kantoornaam Lingewaerd Notarissen

BENEDEN-LEEUWEN Mr. C. van Ark Zandstraat 17, 6658 CL BENEDEN-LEEUWEN, Postbus 27, 6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN, telefoon (0487) 591202, telefax (0487) 591428, notarissen@vanark.vanderwaaij.knb.nl, www.vanarkvanderwaaijnotarissen.nl, (privé: Rozenstraat 5, 6658 WS Beneden-Leeuwen, telefoon (0487) 593873), geassocieerd met Mr. P.H.M. Van der Waaij, kantoornaam Van Ark & Van der Waaij notarissen BENEDEN-LEEUWEN Mr. P.H.M. van der Waaij Zandstraat 17, 6658 CL BENEDEN-LEEUWEN, Postbus 27, 6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN, telefoon (0487) 591202, telefax (0487) 591428, pw@vanark.vanderwaaij.knb.nl, www.vanarkvanderwaaijnotarissen.nl, (privé: Händelstraat 55, 4003 LA Tiel, telefoon (0344) 624761), geassocieerd met Mr. C. van Ark, kantoornaam Van Ark & Van der Waaij notarissen

BENNEKOM Mr. T. Miedema Edeseweg 52, 6721 JX BENNEKOM, Postbus 82, 6720 AB BENNEKOM, telefoon (0318) 418181, telefax (0318) 413537, tmiedema@vpvanotarissen.nl, www.vpvanotarissen.nl, (privé: Prins Hendrikweg 1, 6721 AD Bennekom, telefoon (0318) 431475), kantoornaam Van Putten Van Apeldoorn Notarissen

Mr. L.C.M.J. Mostart Rijksstraatweg 145, 6573 CM BEEK UBBERGEN, Postbus 24, 6573 ZG BEEK UBBERGEN, telefoon (024) 6841512, telefax (024) 6841876, notaris@mostart.knb.nl, www.notarismostart.nl, (privé: Ubbergseveldweg 83, 6522 HD Nijmegen, telefoon (024) 3601508), kantoornaam Mr. L.C.M.J. Mostart, Netwerk Notarissen

BENNEKOM Mw. Mr. W.J. Nijland-van Kooten Kierkamperweg 23, 6721 TE BENNEKOM, Postbus 195, 6720 AD BENNEKOM, telefoon (0318) 493593, telefax (0318) 415615, notaris@nijland.knb.nl, (privé: Otterlaan 5, 6705 CJ Wageningen, telefoon (0317) 460409), kantoornaam Nijland Notaris

BEEKBERGEN

BENNINGBROEK

BEEK UBBERGEN

Mr. B. Bronkhorst Wolterbeeklaan 3, 7361 ZD BEEKBERGEN, Postbus 26, 7360 AA BEEKBERGEN, telefoon (055) 5063333, telefax (055) 5063101, info@bbnetwerknotarissen.nl, www.blankhartbronkhorst.nl, (privé: Woutersweg 21, 6718 TJ Ede, telefoon (0318) 453261), kantoornaam Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen BEEKBERGEN Mr. B. Bronkhorst Wolterbeeklaan 3, 7361 ZD BEEKBERGEN, Postbus 26, 7360 AA BEEKBERGEN, telefoon (055) 5063333, telefax (055) 5063101, b.bronkhorst@bbnetwerknotarissen.nl, www.blankhartbronkhorst.nl, (privé: Woutersweg 21, 6718 TJ Ede, telefoon (0318) 453261), kantoornaam Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen

Mr. A.W.M. Overtoom Dr. De Vriesstraat 33, 1654 JT BENNINGBROEK, telefoon (0229) 591264, telefax (0229) 591847, notaris@schreurs.vanduin.knb.nl, www.abma.nl, (privé: Zuiderhout 89, 1695 AT Blokker, telefoon (0229) 248093), kantoornaam Abma Schreurs Advocaten Notarissen

BERGAMBACHT Mr. F.J. de Ridder Pleinstraat 21-b, 2861 XE BERGAMBACHT, Postbus 46, 2860 AA BERGAMBACHT, telefoon (0182) 351258/352074, telefax (0182) 353971, notaris@deridder.knb.nl, www.veenriddernotarissen.nl, (privé: Kerksingel 39, 2861 AG Bergambacht, telefoon (0182) 384045), kantoornaam Van Veen & De Ridder Notarissen

35


Lijst van NOTARISSEN BERGEN LB

BERKEL EN RODENRIJS

Mr. J.S. Rieff Siebengewaldseweg 9-11, 5854 PA BERGEN Lb, Postbus 44, 5854 ZG BERGEN Lb, telefoon (0485) 342840, telefax (0485) 342400, info@notarisbergen.knb.nl, www.notariskantoorbergen.nl, kantoornaam Notariskantoor Bergen (L)

Mr. J.M.J. Baijer waarneming door Mr. P.P. Beliën Oostersingel 1, 2651 VX BERKEL EN RODENRIJS, Postbus 50, 2650 AB BERKEL EN RODENRIJS, telefoon (010) 5113866, telefax (010) 5116532, (privé: Lange Kerkdam 76, 2242 BX Wassenaar, telefoon (070) 5141333), geassocieerd met Mr. H.A.P. Overtoom, kantoornaam Oostland Partners Notarissen

BERGEN Lb. Mr. R.Th.J.M. Hetterschijt Siebengewaldseweg 11, 5854 PA BERGEN Lb., Postbus 44, 5854 ZG BERGEN Lb., telefoon (0485) 342840, telefax (0485) 342400, notaris@hetterschijt.knb.nl, (privé: Kuluutweg 2, 5825 BC Overloon, telefoon (0478) 641861),

BERLICUM NB

BERGEN NH.

BERLTSUM

mr. H.M. Langereis Breelaan 44, 1861 GG BERGEN Nh., Postbus 10, 1860 AA BERGEN Nh., telefoon (072) 5897744, telefax (072) 5818174, info@notarislangereis.nl, www.notarislangereis.nl, (privé: Breelaan 44-A, 1861 GG Bergen (nh), telefoon (06) 53734596), kantoornaam Notariskantoor Mr. H.M. Langereis

BERGEN OP ZOOM Mr. J.J. Bakker Stationsstraat 18, 4611 CC BERGEN OP ZOOM, Stationsstraat 18, 4611 CC BERGEN OP ZOOM, telefoon (0164) 212700, telefax (0164) 212710, info@notarisbakker.nl, www.notarisbakker.nl, (privé: Hoogstraat 16, 4611 MV Bergen op Zoom, telefoon (0164) 245006), kantoornaam Notariskantoor Mr. J.J. Bakker BERGEN OP ZOOM Mr. J.H.P. de Breet & Mw. Mr. C. de Maat Lange Parkstraat 1, 4611 CP BERGEN OP ZOOM, Postbus 458, 4600 AL BERGEN OP ZOOM, telefoon (0164) 242650, telefax (0164) 266318, info@fikkersnotarissen.nl, kantoornaam Fikkers Notarissen BERGEN OP ZOOM Mr. Th.H.M. Fikkers Lange Parkstraat 1, 4611 CP BERGEN OP ZOOM, Postbus 458, 4600 AL BERGEN OP ZOOM, telefoon (0164) 242650, telefax (0164) 266318, info@fikkersnotarissen.nl, (privé: Lambertuslaan 14, 4724 BN Wouw, telefoon (0165) 327933), geassocieerd met Mr. J.H.P. de Breet, kantoornaam Fikkers en Zoon BERGEN OP ZOOM Mr. P.I.J.M. de Lepper Dahliastraat 94-A, 4613 DP BERGEN OP ZOOM, Postbus 109, 4600 AC BERGEN OP ZOOM, telefoon (0164) 210931, telefax (0164) 210934, notarissen@dlb.knb.nl www.dblnotarissen.nl, (privé: Bergsebaan 4, 4622 RN Bergen op Zoom, telefoon (0164) 244506), DLB Notaris

BERGHEM Mr. R.P. van Drongelen Burgemeester van Erpstraat 16, 5351 AW BERGHEM, telefoon (0412) 487111, telefax (0412) 487123, info@dv-vd.nl, (privé: Molenstraat 43, 5373 AM Herpen, telefoon (0486) 413126), geassocieerd met Mr.G.A.M. de Vree, kantoornaam Notariskantoor de Vree & van Drongelen BERGHEM Mr. G.A.M. de Vree Burgemeester van Erpstraat 16, 5351 AW BERGHEM, telefoon (0412) 487111, telefax (0412) 487123, info@dv-vd.nl, (privé: Blauwe Hof 7508, 6602 XW Wijchen, telefoon (024) 6414441), geassocieerd met Mr. R.P. van Drongelen, kantoornaam Notariskantoor de Vree & van Drongelen

BERGSCHENHOEK Mr. A.C. Maxwell-Vernimmen Noorderparklaan 22 , 2662 DJ BERGSCHENHOEK, Postbus 34034, 3005 GA ROTTERDAM, telefoon (010) 2669858, telefax (010) 2667830, a.maxwell@nouwen-notarissen.nl, www.nouwen-notarissen.nl, (privé: Maarten Dijkshoornlaan 27, 3055 AS Rotterdam, telefoon (010) 2850790), kantoornaam Nouwen Notarissen

36

Mw. Mr. C.R.M. Wedemeijer Veedijk 41, 5258 SV BERLICUM Nb, Postbus 3, 5258 ZG BERLICUM NB, telefoon (073) 5032255, telefax (073) 5034224, notarissen@wh.knb.nl, (privé: Veedijk 41, 5258 SV Berlicum, telefoon (073) 5031070), kantoornaam Wedemeijer & Dielissen Mr. Tj.J. Koelmans Hemmemawei 1, 9041 CD BERLTSUM, Hemmemawei 1, 9041 CD BERLTSUM, telefoon (0518) 461975, telefax (0518) 461785, info@notariskoelmans.nl, (privé: Fogelsang 21, 9076 KA Sint Annaparochie, telefoon (0518) 402554), Koelmans Notaris

BEST Mr. J.D.B.J.M. van de Meulengraaf Klompenfabriek 18, 5684 NB BEST, Postbus 167, 5680 AD BEST, telefoon (0499) 334334, secretariaat@vandemeulengraaf.nl, www.vandemeulengraaf.nl, (privé: Schweitzerlaan 41, 5644 DK Eindhoven), kantoornaam Van de Meulengraaf BEST Mr. A.W.C. van Susante Bosseweg 7, 5682 BA BEST, Postbus 178, 5680 AD BEST, telefoon (0499) 374174, telefax (0499) 390021, info@ vansusante.nl, www.vansusante.nl, (privé: Wijnruit 62, 4907 HE Oosterhout, telefoon (0162) 519310), in samenwerking met Van ‘t Hooft & Van Rosmalen, Notarissen Boxtel, kantoornaam Notariskantoor Van Susante

BEUNINGEN GLD. Mr. L.W.M. Kersten Schoolstraat 14, 6641 DC BEUNINGEN Gld., Postbus 23, 6640 AA BEUNINGEN GLD, telefoon (024) 6782244, telefax (024) 6782242, (privé: de Ruyterstraat 141, 6512 GC Nijmegen, telefoon (024) 3789505), geassocieerd met Mw. Mr. M.J. Woldendorp, kantoornaam Waalstroom Netwerk Notarissen BEUNINGEN Gld. Mr. A.T.M. Lohman Platinawerf 20-B, 6641 TL BEUNINGEN Gld., Postbus 23, 6640 AA BEUNINGEN GLD, telefoon (024) 6782244, telefax (024) 6782242, beuningen@waalstroomnotarissen.nl, (privé: Hertstraat 54, 6531 KS Nijmegen, telefoon (024) 8905151, kantoornaam Waalstroom Netwerk Notarissen BEUNINGEN Gld. Mw. Mr. M.J. Woldendorp Schoolstraat 14, 6641 DC BEUNINGEN Gld., Postbus 23, 6640 AA BEUNINGEN GLD, telefoon (024) 6782244, telefax (024) 6782242, beuningen@waalstroomnotarissen.nl, www.waalstroomnotarissen.nl, (privé: Poldervaart 34, 6642 CX Beuningen, telefoon (024) 6754688), geassocieerd met Mr. L.W.M. Kersten, kantoornaam Waalstroom Netwerk Notarissen

BEVERWIJK Mr. J.F.P. de Beer Zeestraat 26, 1942 AR BEVERWIJK, Postbus 1021, 1940 EA BEVERWIJK, telefoon (0251) 262800, telefax (0251) 262855, notaris@batenburg.kvw.knb.nl, www.batenburg.eu, (privé: Prinsengracht 150 I, 1015 EB Amsterdam, ), geassocieerd met Mw. Mr. E.A.E. Gombert-Den Boer, mr. Th. H.G.M. Batenburg, Mw. Mr. L.G.M. Roos, Mr. M. Deubel, kantoornaam Notaris Maatschap Batenburg BEVERWIJK Mr. M. Deubel Zeestraat 26, 1942 AR BEVERWIJK, Postbus 1021, 1940 EA BEVERWIJK, telefoon (0251) 262800, telefax (0251) 262810, M.Deubel@Batenburg.eu, www.batenburg.eu, (privé: Serenade 19, 1507 VK Zaandam, telefoon (075) 6351199), geassocieerd met Mw. Mr. E.A.E. Gombert-Den Boer, mr. Th. H.G.M. Batenburg, Mw. Mr. L.G.M. Roos, Mr. J.F.P. de Beer, Mr. H. Feijen, kantoornaam Notaris Maatschap Batenburg


Lijst van NOTARISSEN BEVERWIJK Mw. Mr. L.G.M. Roos Zeestraat 26, 1942 AR BEVERWIJK, Postbus 1021, 1940 EA BEVERWIJK, telefoon (0251) 262800, telefax (0251) 262810, (privé: Titiaanstraat 31 - II, 1077 RG Amsterdam, telefoon (020) 4706034), geassocieerd met Mr. Th.H.G.M. Batenburg, Mw.mr. E.A.E. Gombert-den Boer, Mr. M. Deubel, kantoornaam Notaris Maatschap Batenburg

BORCULO

BEVERWIJK Mr. R.A. Westen Zeestraat 26, 1942 AR BEVERWIJK, Postbus 1021, 1940 EA BEVERWIJK, telefoon (0251) 262800, telefax (0251) 262855, r.westen@batenburg.bvw.knb.nl, www.batenburg.net, (privé: Laurens Baecklaan 26, 1942 LM Beverwijk, telefoon (0251) 224827), geassocieerd met Mr. Th.H.G.M. Batenburg, Mw. Mr. L.G.M. Roos, Mr. H. Feijen te Haarlem, Mw.mr. E.A.E. Gombertden Boer, Mr. J.F.P. de Beer, kantoornaam Notaris Maatschap Batenburg

Mw. Mr. H.J.H. Prins Bloemdijk 2-b, 9531 JL BORGER, Postbus 35, 9530 AA BORGER, telefoon (0599) 237710, telefax (0599) 234648, kantoor@vpnotarissen.nl, www.vpnotarissen.nl, kantoornaam Veldkamp & Prins Notarissen

BILTHOVEN

Mr. F.E. van Beek Soestdijkseweg Zuid 267, 3721 AE BILTHOVEN, Postbus 210, 3720 AE BILTHOVEN, telefoon (030) 2290811, telefax (030) 2287415, info@houwingvanbeek.nl, www.houwingvanbeek.nl, geassocieerd met Mw. Mr. R. Houwing, Notarissen Houwing Van Beek BILTHOVEN Mr. B.E. van den Berg Fb. Soestdijkseweg Zuid 180, 3721 AH BILTHOVEN, Postbus 19, 3720 AA BILTHOVEN, telefoon (030) 2280009, telefax (030) 2291944, info@berg-pheifer.nl, www.berg-pheifer.nl, (privé: Hercules Segherslaan 56, 3723 GV Bilthoven, telefoon (030) 2282727), Notariskantoor Van den Berg & Pheifer BILTHOVEN Mr. R. Houwing Soestdijkseweg Zuid 267, 3721 AE BILTHOVEN, Postbus 210, 3720 AE BILTHOVEN, telefoon (030) 2290811, telefax (030) 2287415, info@houwingvanbeek.nl, www.houwingvanbeek.nl, geassocieerd met Mr. F.E. van Beek, kantoornaam Houwing Van Beek Notarissen

BLADEL

Mr. S.G.H.A. Koekkoek Sniederslaan 158, 5531 EN BLADEL, Postbus 17, 5530 AA BLADEL, telefoon (0497) 383030, telefax (0497) 381040, info@notarisbladel.nl, www.notarisbladel.nl, (privé: Aangelag 8, 5531 XL Bladel, telefoon (0497) 388606), geassocieerd met Mr. J.H.M. van Voskuylen, kantoornaam van Voskuijlen & Koekkoek BLADEL Mr. J.H.M. van Voskuijlen Sniederslaan 158, 5531 EN BLADEL, Postbus 17, 5530 AA BLADEL, telefoon (0497) 383030, telefax (0497) 381040, info@notarisbladel.nl, www.notarisbladel.nl, (privé: de Wijer 1, 5527 EA Hapert, telefoon (0497) 383250), geassocieerd met Mr. S.G.H.A. Koekkoek, kantoornaam van Voskuijlen & Koekkoek

BLARICUM

Mr. M.S.M. Bosse Huizerweg 9, 1261 AR BLARICUM, Postbus 120, 1260 AC BLARICUM, telefoon (035) 5248989, telefax (035) 5311400, blaricum@moulijn.nl, www.moulijn.nl, (privé: Matthijssenhoutweg 33-D, 1261 CK Blaricum, telefoon (035) 5241965), geassocieerd met Mr. O.M.P. Oortman Gerlings, kantoornaam Moulijn Netwerk Notarissen

BODEGRAVEN

Mr. L.T. ter Wal Pastorieplein 4, 2411 BC BODEGRAVEN, Postbus 250, 2410 AG BODEGRAVEN, telefoon (0172) 619220, telefax (0172) 617665, info@vdtwnotarissen.nl, www.vdtwnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. F.H. van Donselaar, kantoornaam Van Donselaar & Ter Wal

BOLSWARD

Mr. R.E. Troost Eekwerdlaan 2, 8701 LS BOLSWARD, Postbus 49, 8700 AA BOLSWARD, telefoon (0515) 572455, telefax (0515) 576455, bosward@detmartroost.nl, www.detmartroost.nl, (privé: Sparrenburg 7, 8702 AH Bolsward, telefoon (0515) 439922), kantoornaam Detmar & Troost Notarissen

Mr. H.A. Kraayenhof Marktstraat 2, 7271 AX BORCULO, Postbus 88, 7270 AB BORCULO, telefoon (0545) 272105, telefax (0545) 271233, info@berkelstede.nl, www.berkelstede.nl, kantoornaam Berkelstede Notarissen

BORGER

BORGER Mr. J.J. Veldkamp Bloemdijk 2-b, 9531 JL BORGER, Postbus 35, 9530 AA BORGER, telefoon (0599) 237710, telefax (0599) 234648, kantoor@vpnotarissen.nl, www.vpnotarissen.nl, kantoornaam Veldkamp & Prins Notarissen

BORN Mr. R.J.H.M. de Leeuw Kapelweg 48, 6121 JC BORN, Postbus 64, 6120 AB BORN, telefoon (046) 4851748, telefax (046) 4851734, notaris@deleeuw.knb.nl, (privé: idem, telefoon (046) 4851144), kantoornaam Notariaat Born

BORNE Mr. G.J.M. Hulshof Bekenhorst 15, 7622 CJ BORNE, Postbus 77, 7620 AB BORNE, telefoon (074) 2661393, telefax (074) 2664233, kuhlmann@hulshof.knb.nl, www.khdk.nl, (privé: Zuid Esch 7, 7622 DB Borne, telefoon (074) 2666986), geassocieerd met Mr. J.G.A. Kuhlmann, mr. A.J.S.M. de Kok, kantoornaam Kuhlmann & Hulshof Notarissen BORNE Mr. A.J.S.M. de Kok Bekenhorst 15, 7622 CJ BORNE, Postbus 77, 7620 AB BORNE, telefoon (074) 2661393, telefax (074) 2664233, kuhlmann@hulshof.knb.nl, www.khdk.nl, geassocieerd met Mr. G.J.M. Hulshof, Mr. J.G.A. Kuhlmann, kantoornaam Kuhlmann & Hulshof Notarissen BORNE Mr. J.G.A. Kuhlmann Bekenhorst 15, 7622 CJ BORNE, Postbus 77, 7620 AB BORNE, telefoon (074) 2661393, telefax (074) 2664233, kuhlmann@hulshof.knb.nl, www.khdk.nl, (privé: Heidelberg 8, 7621 BN Borne, telefoon (074) 2672070), geassocieerd met Mr. G.J.M. Hulshof, mr. A.J.S.M. de Kok, kantoornaam Kuhlmann & Hulshof Notarissen BORNE Mr. R.J. Scherfke Grotestraat 110, 7622 GP BORNE, Postbus 118, 7620 AC BORNE, telefoon (074) 2552500, telefax (074) 2552509, info@ notarisscherfke.nl, www.notarisscherfke.nl, kantoornaam Scherfke

BOSKOOP Mr. P.H. van den Berg Koninginneweg 1-G, 2771 DN BOSKOOP, Postbus 70, 2770 AB BOSKOOP, telefoon (0172) 213848, telefax (0172) 214975, info@limesnotarissenl.nl, www.limesnotarissen.nl, kantoornaam Limes Netwerk Notarissen

BOXMEER Mr. A.C.M. Teeuwen Steenstraat 152, 5831 JK BOXMEER, Postbus 80, 5830 AB BOXMEER, telefoon (0485) 573472, telefax (0485) 573337, notaris@notaristeeuwen.nl, www.notaristeeuwen.nl, (privé: Groot Paradijs 93, 5611 KA Eindhoven, telefoon (040) 2126783), kantoornaam Notariskantoor Teeuwen

37


Lijst van NOTARISSEN BOXTEL Mw. Mr.M.van ‘t Hooft-Kniest Clarissenstraat 22, 5281 AZ BOXTEL, Postbus 80, 5280 AB BOXTEL, telefoon (0411) 674321, telefax (0411) 677965, notarissen@vansusante.wosten.knb.nl, geassocieerd met Mr. J.K.A.M. Wösten, kantoornaam Van ‘t Hooft & Van Rosmalen Notarissen BOXTEL Mr. E.C. van Luijn Clarissenstraat 22, 5281 AZ BOXTEL, Postbus 80, 5280 AB BOXTEL, telefoon (0411) 674321, telefax (0411) 677965, notarissen@vansusante.wosten.knb.nl, geassocieerd met Mr. J.K.A.M. Wösten, kantoornaam Van ‘t Hooft & Van Rosmalen Notarissen BOXTEL Mr. M.G. Van Rosmalen Clarissenstraat 22, 5281 AZ BOXTEL, Postbus 80, 5280 AB BOXTEL, telefoon (0411) 689602, telefax (0411) 689648, info@notariskantoorvanrosmalen.nl, www. notariskantoorvanrosmalen.nl, kantoornaam Van ‘t Hooft & Van Rosmalen Notarissen BOXTEL Mr. J.K.A.M. Wösten Clarissenstraat 22, 5281 AZ BOXTEL, Postbus 80, 5280 AB BOXTEL, telefoon (0411) 674321, telefax (0411) 677965, notarissen@vansusante.wosten.knb.nl, (privé: De van der Schuerenlaan 6, 5261 GB Vught, telefoon (073) 6562253), geassocieerd met mw. Mr.M.van ‘t Hooft-Kniest, kantoornaam Wösten & Van ‘t Hooft Notarissen

BREDA Mw. Mr. H.M.A. Albicher Claudius Prinsenlaan 130 A 4818 CP BREDA, Postbus 4744, 4803 ES BREDA, telefoon (076) 5236666, telefax (076) 5236669, info@albicher.com, www.albicher.com, kantoornaam Albicher BREDA Mw. Mr. H.I.A. van den Boom Johan Willem Frisolaan 41, 4835 AA BREDA, Postbus 4918, 4803 EX BREDA, telefoon (076) 5607150, telefax (076) 5607151, notaris@departners.nl, www.departners.nl, (privé: Wagemakerspark 49, 4818 TV Breda, telefoon (076) 5153011), geassocieerd met Mr. F.J. Von Seydlitz Kurzbach, Kantoornaam De Partners Notariaat en Estate Planning BREDA Mr. R.N.G.M. Claassen Nieuwe Ginnekenstraat 30, 4811 NS BREDA, Postbus 4950, 4803 EZ BREDA, telefoon (076) 5222700, telefax (076) 5146297, info@cclnotarissen.nl, www.cclnotarissen.nl, (privé: Burgemeester Guljélaan 7, 4837 CZ Breda, telefoon (076) 5653555), geassocieerd met Mr. B. Leenders, Mr. C.L.L.R. Clercx, kantoornaam Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen BREDA Mr. C.L.L.R. Clercx Nieuwe Ginnekenstraat 30, 4811 NS BREDA, Postbus 4950, 4803 EZ BREDA, telefoon (076) 5222700, telefax (076) 5146297, info@clercx.nl, www.clercx.nl, (privé: Laan van Mecklenburg 8, 4818 GD Breda), kantoornaam Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen BREDA Mr. P.J. Colijn Bijster 1, 4817 HX BREDA, Postbus 4714, 4803 ES BREDA, telefoon (088) 2535000, telefax (088) 2536001, pcolijn@akd.nl, www.akd.nl, (privé: Eng 2, 4283 HX Giessen, telefoon (0183) 443810), kantoornaam AKD Prinsen Van Wijmen BREDA Mr. H. M. Dicou Heksenakker 74-76, 4823 JP BREDA, Heksenakker 74-76, 4823 JP BREDA, telefoon (076) 5413123, telefax (076) 5425146, brabant@basisnotarissen.nl, www.basisnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J.C.J.M. van den Brekel, kantoornaam Basisnotarissen Brabant

38

BREDA Mr. H.M. Dicou Nieuwe Heilaarstraat 1, 4813 AR BREDA, Postbus 9519, 4801 LM BREDA, telefoon (076) 5223577, telefax (076) 5220983, info@dicou.nl, www.dicou.nl, Notariaat Erik Dicou BREDA Mr. J.L.E. Huyben Ginnekenweg 188, 4835 NH BREDA, Postbus 4618, 4803 EP BREDA, telefoon (076) 5652850, telefax (076) 5652070, info@lwow.nl, www.lwow.nl, (privé: Ginnekeweg 216, 4835 NH Breda, telefoon (076) 5656080), geassocieerd met Mr. M.R.M. Munnichs, Mr. L.J.M. Teunissen, Mr. J.W.T. Thomassen, Mr. J.L.J. Margry, kantoornaam Linders Wijnands Olde Wolbers BREDA Mr. B. Leenders Nieuwe Ginnekenstraat 30, 4811 NS BREDA, Postbus 4950, 4803 EZ BREDA, telefoon (076) 5222700, telefax (076) 5146297, info@cclnotarissen.nl, www.cclnotarissen.nl, (privé: Lange Akker 183, 4847 KM Teteringen, ), geassocieerd met Mr. R.N.G.M. Claassen, Mr. C.L.L.R. Clercx, kantoornaam Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen BREDA Mw. Mr. A.C.M. Luijsterburg Ginnekenweg 188, 4835 NH BREDA, Postbus 4618, 4803 EP BREDA, telefoon (076) 5652850, telefax (076) 5652070, info@lwow.nl, www.lwow.nl, kantoornaam Linders Wijnands Olde Wolbers BREDA Mr. P.M.H.F. Mannaerts Johan Willem Frisolaan 41, 4835 AA BREDA, Postbus 1139, 4801 BC BREDA, telefoon (076) 5246060, telefax (076) 5297740, notaris@mannaerts.knb.nl, (privé: Duivelsbruglaan 96/5, 4835 JJ Breda, telefoon (076) 5150386), kantoornaam Mannaerts Notariaat BREDA Mr. J.L.J. Margry Ginnekenweg 188, 4835 NH BREDA, Postbus 4618, 4803 EP BREDA, telefoon (076) 5652850, telefax (076) 5652070, info@lwow.nl, www.lwow.nl, (privé: Postbus 4762, 4803 ET Breda, ), geassocieerd met Mr. M.R.M. Munnichs, Mr. L.J.M. Teunissen, Mr. J.W.T. Thomassen, Mr. J.L.E. Huyben, kantoornaam Linders Wijnands Olde Wolbers BREDA Mr. R. Th.. Mirck Sophiastraat 22-28, 4811 EK BREDA, Postbus 3404, 4800 DK BREDA, telefoon (076) 5136136, telefax (076) 5222552, info@rassers.nl, www.rassers.com, (privé: Minister Nelissenstraat 5, 4818 HS Breda, telefoon (076) 5616560), geassocieerd met Mr. F.D.E. Sulzer, kantoornaam Rassers Advocaten en Notarissen BREDA Mr. F.D.E. Sulzer Sophiastraat 24, 4811 EL BREDA, Postbus 3439, 4800 DK BREDA, telefoon (076) 5236010, telefax (076) 5138050, sulzer@sulzermirck.nl, (privé: Ulvenhoutselaan 67, 4835 MB Breda, telefoon (076) 5201971), geassocieerd met Mr. R. Th. Mirck, kantoornaam Sulzer Mirck notarissen BREDA Mr. L.J.M. Teunissen Ginnekenweg 188, 4835 NH BREDA, Postbus 4618, 4803 EP BREDA, telefoon (076) 5652850, telefax (076) 5652070, info@lwow.nl, www.lwow.nl, (privé: Vredenburchsingel 9, 4811 SH Breda, telefoon (076) 5878447), geassocieerd met Mr. M.R.M. Munnichs, mr. J.W. T. Thomassen, Mr. J.L.J. Margry, Mr. J.L.E. Huyben, kantoornaam Linders Wijnands Olde Wolbers BREDA Mr. J.W.T. Thomassen Ginnekenweg 188, 4835 NH BREDA, Postbus 4618, 4803 EP BREDA, telefoon (076) 5652850, telefax (076) 5652070, info@lwow.nl, www.lwow.nl, (privé: Allerheiligenweg 16-b, 4835 BK Breda, telefoon (076) 5657043), geassocieerd met Mr. M.R.M. Munnichs, Mr. L.J.M. Theunissen, Mr. J.L.J. Margry, Mr. J.L.E. Huyben, kantoornaam Linders Wijnands Olde Wolbers


Lijst van NOTARISSEN BREDA Mr. P.G.H. Tiggelman Markendaalseweg 329-20, 4811 KB BREDA, Postbus 4652, 4803 ER BREDA, telefoon (076) 5215152, telefax (076) 5210552, info@tiggelmannotariaat.nl, www.tiggelmannotariaat. nl, (privé: Kraaijenbergsestraat 21, 4851 RG Ulvenhout, telefoon (076) 5428837), kantoornaam Tiggelman Notariaat BREDA Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven Sophiastraat 38, 4811 EM BREDA, Postbus 7137, 4800 GC BREDA, telefoon (076) 5147773, telefax (076) 5145433, notaris@notarisvanvlokhoven.nl, www.notarisvanvlokhoven.nl, (privé: Burgemeester de Manlaan 6, 4837 BN Breda, telefoon (076) 5653017), Notariskantoor Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven BREDA Mr. F.J. Von Seydlitz Kurzbach Ginnekenweg 284, 4835 NK BREDA, Postbus 4919, 4803 EX BREDA, telefoon (076) 5607800, telefax (076) 5607801, notaris@seydlitz.nl, www.seydlitz.nl, kantoornaam Frits Von Seydlitz Notariaat

BREUKELEN Mr. R. Gerrits Straatweg 61, 3621 BH BREUKELEN , Postbus 119, 3620 AC BREUKELEN, telefoon (0346) 261332, telefax (0346) 262825, notaris@gerrits.knb.nl, www.notariskantoorgerrits.nl, kantoornaam Notariskantoor Gerrits

BRIELLE Mr. M.A.M. van Kleij-van Esch Kaaistraat 1, 3231 KC BRIELLE, Kaaistraat 1, 3231 KC BRIELLE, telefoon (0181) 412077, telefax (0181) 627044, info@ouwerkerknotarissen.nl, kantoornaam Ouwerkerk Notarissen BRIELLE Mw. Mr. M.J. Moerland-Jansen Maarland Noordzijde 48-49, 3231 CG BRIELLE, Postbus 42, 3230 AA BRIELLE, telefoon (0181) 412344, telefax (0181) 412819, info@moerlandnotaris.nl, www.moerlandnotaris.nl, (privé: Maarland Noordzijde 48, 3231 CG Brielle, telefoon (0181) 417983), kantoornaam Moerland Notaris

BRUMMEN Mr. R.E.J. Bloem Arnhemsestraat 46, 6971 AS BRUMMEN, Postbus 64 , 6970 AB BRUMMEN, telefoon (0575) 562844, telefax (0575) 563906, info@notarisbloem.nl, www.notarisbloem.nl, (privé: Oude Eerbeekseweg 16, 6971 BM Brummen, telefoon (0575) 566180), kantoornaam Notariskantoor Mr. R.E.J. Bloem

BRUNSSUM Mr. R. J. H. Hetterscheidt Kloosterstraat 17, 6441 CL BRUNSSUM, Postbus 28, 6440 AA BRUNSSUM, telefoon (045) 5251284, telefax (045) 5272875, info@netwerknotarissenhz.nl, www.netwerknotarissenhz.nl, geassocieerd met Mr. J.M.M. Kreijn, Kantoornaam Hetterscheidt en Zuidervaart BRUNSSUM Mr. H. Zuidervaart Kloosterstraat 17, 6441 CL BRUNSSUM, Postbus 28, 6440 AA BRUNSSUM, telefoon (045) 5251284, telefax (045) 5272875, info@notarissenbrunssum.nl, www.notarissenbrunssum.nl, (privé: Johan Maesdreef 2, 6132 TR Sittard, telefoon (046) 4587875), geassocieerd met Mr. R.J.H. Hetterscheidt, Kantoornaam Hetterscheidt en Zuidervaart

BUDEL Mr. Th. H.J.M. op de Laak ‘t Inne 2, 6021 DA BUDEL, Postbus 2005, 6020 AA BUDEL, telefoon (0495) 493232, telefax (0495) 491931, info@notarisopdelaak.nl, kantoornaam Notariaat Op de Laak

BUNNIK Mr. T.C.B.M. Langerwerf Schoudermantel 37, 3981 AE BUNNIK, Postbus 74, 3980 CB BUNNIK, telefoon (030) 6568788, telefax (030) 6565668, info@anotaris.nl, www.anotaris.nl, (privé: Schoudermantel 37, 3981 AE Bunnik, telefoon (030) 6568788), kantoornaam ANOTARIS

BUNSCHOTEN SPAKENBURG Mr. R.W. Minnee Kolkkamp 1, 3751 CX BUNSCHOTEN SPAKENBURG, Postbus 186, 3750 GD BUNSCHOTEN SPAKENBURG, telefoon (033) 2986522, telefax (033) 2987233, notaris@warmerdam.knb.nl, kantoornaam Eemmeer

BUREN GLD Mr. S.M. van den Berg Kornewal 5, 4116 BJ BUREN GLD, Postbus 705, 4116 ZJ BUREN GLD, telefoon (0344) 571231, telefax (0344) 572272, info@bergvanwell.nl, www.bergvanwell.nl (privé: Duindoornstraat 21, 4191 KS Geldermalsen, telefoon (0345) 582771), kantoornaam Notaris- en Advocaten Kantoor Van den Berg van Well

BURGUM Mr. T.A. Dantuma Lageweg 20, 9251 JW BURGUM, Postbus 36, 9250 AA BURGUM, telefoon (0511) 463535, telefax (0511) 464040, notaris@dantuma.knb.nl, (privé: G.W. Navislaan 20, 9251 GG Burgum, telefoon (0511) 461312),

BUSSUM Mw. Drs. G.A.E. Goossens Brediusweg 16, 1401 AG BUSSUM, Postbus 7, 1400 AA BUSSUM, telefoon (035) 6939000, telefax (035) 6936088, ggc@notarisrb.nl, www.notarisrb.nl, (privé: Zwarteweg 61, 1405 AD Bussum, telefoon (06) 38189264 geassocieerd met Mr. J. Luykx, Mr. R.A. Ritsma Mr. R.J.W. Meyer, Mr. W.M. Steins Bisschop, kantoornaam RijksBredius Notarissen BUSSUM Mr. R.A. Ritsma Brediusweg 16, 1401 AG BUSSUM, Postbus 7, 1400 AA BUSSUM, telefoon (035) 6939000, telefax (035) 6936088, rri@notarisrb.nl, www.notarisrb.nl, geassocieerd met Mr. R.J.W.J. Meijer, Mr. W.M. Steins Bisschop, Mr. G.A.E. Goossens, kantoornaam RijksBredius Netwerk Notarissen BUSSUM Mr. R.A. Ritsma Brediusweg 16, 1401 AG BUSSUM, Postbus 7, 1400 AA BUSSUM, telefoon (035) 6939000, telefax (035) 6936088, rri@notarisrb.nl, www.notarisrb.nl, geassocieerd met Mw. Mr. G.A.E. Goossens, Mr. R.J.W. Meyer, Mr. W.M. Steins Bisschop, kantoornaam RijksBredius Notarissen BUSSUM Mr. W.M. Steins Bisschop Rijksweg 2, 1412 BA NAARDEN, telefoon (035) 6939000, telefax (035) 6936088, wsb@notarisrb.nl, www.notarisrb.nl, geassocieerd met Mw. Mr. G.A.E. Goossens, Mr. R.J.W. Meyer, Mr. R.A. Ritsma, kantoornaam RijksBredius Notarissen BUSSUM Mr. D. W. Van Troostwijk Meerweg 17, 1405 BB BUSSUM, Postbus 1217, 1400 BE BUSSUM, telefoon (035) 7123237, telefax (035) 6981152, info@doudevantroostwijk.nl, www.doudevantroostwijk.nl, (privé: Wisentstraat 52, 1402 TW Bussum, telefoon (035) 6922021), kantoornaam Doude van Troostwijk

CAPELLE AAN DE IJSSEL Mr. F.W.W.M. Govers De Linie 5, 2905 AX CAPELLE AAN DE IJSSEL, Postbus 605, 2900 AP CAPELLE AAN DE IJSSEL, telefoon (010) 4597272, telefax (010) 4597273, kantoor@hgn-notarissen.nl, www.hgn-notarissen.nl, (privé: Nijverheidstraat 337, 2901 AP Capelle aan de IJssel, telefoon (010),4426026), geassocieerd met Mr. R. van Heukelem, kantoornaam Van Heukelem Govers Nusteling CAPELLE AAN DE IJSSEL Mr. K.M. Misiedjan s Gravenweg 17, 2901 LA CAPELLE AAN DE IJSSEL, s Gravenweg 17, 2901 LA CAPELLE AAN DE IJSSEL, telefoon (010) 2354446, telefax (010) 2356265, info@kmnotariaat.nl, www.kmnotariaat.nl, kantoornaam KM Notariaat

39


Lijst van NOTARISSEN CAPELLE AAN DE IJSSEL Mr. S.W. de Stigter Dorpsstraat 34, 2902 BD CAPELLE AAN DE IJSSEL, Dorpsstraat 34, 2902 BD CAPELLE AAN DE IJSSEL, telefoon (010) 4422233, telefax (010) 4421844, swdestigter@destigternotaris.nl, www.notarisdestigter.nl, (privé: IJsselzoom 148, 2902 LB Capelle aan de IJssel), kantoornaam De Stigter Notariaat

CASTRICUM Mr. G.W. van Duin Dorpsstraat 80, 1901 EN CASTRICUM, Postbus 4, 1900 AA CASTRICUM, telefoon (0251) 662277, telefax (0251) 662278, notaris@lautenbach-vanduin.nl, www.notarisvanduin.nl, kantoornaam Van Duin CASTRICUM Mr. S.M. Feikema Koningin Wilhelminalaan 13-15, 1901 DM CASTRICUM, Postbus 303, 1900 AH CASTRICUM, telefoon (0251) 659108, telefax (0251) 650877, info@notariskantoorcastricum.nl, www.notariskantoorcastricum.nl, kantoornaam Feikema Netwerk Notarissen

COEVORDEN Mr. M.G. Gaikema van Heutszsingel 33, 7741 ES COEVORDEN, Postbus 90, 7740 AB COEVORDEN, telefoon (0524) 517755, telefax (0524) 514079, notarissen@huberts.gaikema.knb.nl, www.notariaatcoevorden.nl, (privé: Comm. Gaarlandtlaan 15, 7741 DB Coevorden, telefoon (0524) 511734), geassocieerd met Mr. M. Huberts, kantoornaam Huberts en Gaikema Notarissen

CUIJK Mr. J.A. van Burik Gildekamp 12e, 5431 SP CUIJK, Postbus 11 , 5430 AA CUIJK, telefoon (0485) 320608, telefax (0485) 320345, info@notariskantoorcuijk.nl, www.notariskantoorcuijk.nl, (privé: Klaver 2, 5432 BR Cuijk, telefoon (0485) 330235), kantoornaam Notariskantoor Cuijk

CULEMBORG Mr. P.K.J. van den Broecke Rinkespad 1, 4105 DN CULEMBORG, Postbus 18 , 4100 AA CULEMBORG, telefoon (0345) 547766, telefax (0345) 547755, info@tbnotarissen.nl, www.tbnotarissen.nl, geassocieerd met mr. F. Ton, kantoornaam Ton & Van den Broecke Notarissen CULEMBORG Mr. F. Ton Rinkespad 1, 4105 DN CULEMBORG, Postbus 18 , 4100 AA CULEMBORG, telefoon (0345) 547766, telefax (0345) 547755, info@tbnotarissen.nl, www.tbnotarissen.nl, (privé: Landzichtweg 32, 4105 DP Culemborg, telefoon (0345) 513149), geassocieerd met Mr. P.K.J. van den Broecke, kantoornaam Ton & Van den Broecke Notarissen

DALFSEN Mw. Mr. K.J. Slurink-Spijker Bloemendalstraat 11, 7721 AL DALFSEN, Postbus 53, 7720 AB DALFSEN, telefoon (0529) 431742, telefax (0529) 434209, info@vechtstede.com, www.vechtstede.com, kantoornaam Vechtstede Notarissen

DAMWALD Mr. Drs. O.J. Leegstra Blauhusstrjitte 2, 9104 EV DAMWALD, Postbus 2, 9104 ZG DAMWALD, telefoon (0511) 421201, telefax (0511) 423572, info@notarisleegstra.nl, www.notarisleegstra.nl, (privé: Minnertshof 19, 9251 BH Burgum), Kantoornaam Kantoor Notaris mr. Drs. O.J. Leegstra

DE GOORN Mr. E.G.M. Rutgers-Wessels Wieder 6c, 1648 GB DE GOORN, Postbus 17, 1633 ZG AVENHOORN, telefoon (0229) 541454,, kantoornaam Groot & Reus administratiekantoor

40

DE MEERN Mr. A.W. van Dijk Imkerspad 2a, 3454 DH DE MEERN, Postbus 12, 3454 ZG DE MEERN, telefoon (030) 6620067, telefax (030) 6620437, notaris@dmunotarissen.nl, www.dmunotarissen.nl, (privé: Kersbergenlaan 1, 3703 AL Zeist, telefoon (030) 6912102), Van Dijk Notariskantoor

DE RIJP Mr. A.P. Roem Kralingergracht 15, 1483 AH DE RIJP, Postbus 10, 1483 ZG DE RIJP, telefoon (0299) 671901, telefax (0299) 671553, notaris@roem.knb.nl, www.notarisroem.nl, (privé: Kralingergracht 16, 1483 AH De Rijp, telefoon (0299) 673233), kantoornaam Notariskantoor Roem DE RIJP Mr. A.P. Roem Kralingergracht 15, 1483 AH DE RIJP, Postbus 10, 1483 ZG DE RIJP, telefoon (0299) 671901, telefax (0299) 671553, notaris@notarisroem.nl, www.notarisroem.nl, (privé: Kralingergracht 16, 1483 AH De Rijp, telefoon (0299) 673233, kantoornaam Roem

DE WIJK Mr J.G.G.T. Stotijn Dorpsstraat 74 - 76, 7957 AW DE WIJK, Postbus 51, 7957 ZH DE WIJK, telefoon (0522) 440473, telefax (0522) 440189, notaris@stotijn.knb.nl, www.stotijn.nu, kantoornaam Stotijn DE WIJK Mr. J.G.G.T. Stotijn Dorpsstraat 74 - 76, 7957 AW DE WIJK, Postbus 51, 7957 ZH DE WIJK, telefoon (0522) 440473, telefax (0522) 440189, notaris@stotijn.knb.nl, www.stotijn.nu, kantoornaam Stotijn

DEDEMSVAART Mr. E. Linde Egelantier 61, 7701 NP DEDEMSVAART, Postbus 80, 7700 AB DEDEMSVAART, telefoon (0523) 613342, telefax (0523) 616055, dedemsvaart@lindenotarissen.nl, www.lindenotarissen.nl, (privé: Rozenheim 99, 7701 NH Dedemsvaart, telefoon (0523) 615188), geassocieerd met Linde Notarissen, Kampen (Notaris Herweijer), Linde Notarissen

DELDEN Mr. G.F. Rouwenhorst Langestraat 67, 7491 AB DELDEN, Postbus 39, 7490 AA DELDEN, telefoon (074) 3762505, telefax (074) 3766538, gr@rouwenhorst.knb.nl, www.rouwenhorstnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. G.W. Rouwenhorst, kantoornaam Rouwenhorst & Rouwenhorst Netwerk Notarissen DELDEN Mr. G.W. Rouwenhorst Langestraat 67, 7491 AB DELDEN, Postbus 39, 7490 AA DELDEN, telefoon (074) 3762505, telefax (074) 3766538, gr@rouwenhorst.knb.nl, www.rouwenhorstnotarissen.nl, (privé: Langsestraat 224, 7491 AN Delden, telefoon (074) 3764789), geassocieerd met Mr. G.F. Rouwenhorst, kantoornaam Rouwenhorst & Rouwenhorst Netwerk Notarissen

DELFT Mr. W.J. Boelens Oude Delft 62, 2611 CD DELFT, Postbus 2882, 2601 CW DELFT, telefoon (015) 2137050, telefax (015) 2137055, notaris@boelens.net, www.notarisboelens.nl, kantoornaam Notariskantoor mr. W.J. Boelens DELFT Mr. A.W. Buisman Voorstraat 21, 2611 JK DELFT, Postbus 3025, 2601 DA DELFT, telefoon (015) 2123023, telefax (015) 2141976, info@notarisbuisman.nl, www.notarisbuisman.nl, (privé: Parkzoom 157, 2614 TD Delft, telefoon (015) 2122414), kantoornaam Kantoor Notaris mr. A.W. Buisman


Lijst van NOTARISSEN DELFT Mr. K.J. van den Dool Westvest 38, 2611 AZ DELFT, Postbus 2823, 2601 CV DELFT, telefoon (015) 2191999, telefax (015) 2191988, info@westvest-notarissen.nl, www.westvest.nl, geassocieerd met Mr. Th.J.H. Dröge, Mvr. Mr. M.I. Loof, Mr. E.E. Spiekman, Westvest Netwerk Notarissen DELFT Mr. Th.J.H. Dröge Westvest 38, 2611 AZ DELFT, Postbus 2823, 2601 CV DELFT, telefoon (015) 2191999, telefax (015) 2191988, info@westvest-notarissen.nl, www.westvest.nl, (privé: Wilgenlaan 3, 2636 HT Schipluiden, telefoon (015) 3808974), geassocieerd met Mr. K.J. van den Dool, Mvr. Mr. M.I. Loof, Mr. E.E. Spiekman, Westvest Netwerk Notarissen DELFT Mvr. Mr. M.I. Loof Westvest 38, 2611 AZ DELFT, Postbus 2823, 2601 CV DELFT, telefoon (015) 2191999, telefax (015) 2191988, info@westvest-notarissen.nl, www.westvest.nl, (privé: Machteld van Meterenlaan 45, 2628 LN Delft, telefoon (015) 2619227), geassocieerd met Mr. Th.J.H. Dröge, Mr. K.J. van den Dool, Mr. E.E. Spiekman, Westvest Netwerk Notarissen DELFT Mr. J.R. Smeets Oude Delft 58, DELFT, Postbus 2882, 2601 CW DELFT, telefoon (015) 2126973, telefax (015) 2134991, DELFT Mr. E.E. Spiekman Westvest 38, 2611 AZ DELFT, Postbus 2823, 2601 CV DELFT, telefoon (015) 2191999, telefax (015) 2191988, info@westvest-notarissen.nl, www.westvest.nl, geassocieerd met Mr. Th.J.H. Dröge, Mr. K.J. van den Dool, Mvr. Mr. M.I. Loof, Westvest Netwerk Notarissen DELFT Mw. Mr. M.E.W.H. Zuijdgeest Jan Campertlaan 273, 2624 PD DELFT, Postbus 1075, 2600 BB DELFT, telefoon (015) 2623255, telefax (015) 2853087, info@notariszuijdgeest.nl, www.notariszuijdgeest.nl, (privé: Jan Campertlaan 273, 2624 PD Delft, telefoon (015) 2623255), kantoornaam Zuijdgeest

DELFZIJL Mw. Mr. K. E. Bolken Brander 13, 9934 NR DELFZIJL, Postbus 48, 9930 AA DELFZIJL, telefoon (0596) 635000, telefax (0596) 635005, delfzijl@emmiusnotarissen.nl, www.emmiusnotarissen.nl, (privé: Sluis 34, 9934 RW Delfzijl, telefoon (0596) 632766), geassocieerd met Mr. H. Drenth, Kantoornaam Emmius Notarissen

DELFZIJL Mr. H. Drenth Brander 13, 9934 NR DELFZIJL, Postbus 48, 9930 AA DELFZIJL, telefoon (0596) 635000, telefax (0596) 635005, delfzijl@emmiusnotarissen.nl, www.emmiusnotarissen.nl, (privé: Grote Belt 4, 9933 GG Delfzijl, telefoon (0596) 567420), geassocieerd met Mw. Mr. K.E. Bolken, kantoornaam Emmius Notarissen

DEN BURG Mw. Mr. M. Hoogerheide Beatrixlaan 1, 1791 GA DEN BURG, Postbus 105, 1790 AC DEN BURG-TEXEL, telefoon (0222) 315241, telefax (0222) 312014, info@notariskantoortexel.nl, (privé: Schilderend 44, 1791 BH Den Burg Texel, telefoon (0222) 313995), geassocieerd met Mr. J. Dogger, kantoornaam Dogger & Hoogerheide Notarissen

S-GRAVENHAGE Mr. A.P. van Dijk Alexanderveld 93, 2585 DB S-GRAVENHAGE, Alexanderveld 93, 2585 DB DEN HAAG, telefoon (070) 3115000, info@stvm-advocaten.nl, geassocieerd met Mr. P.F. Veltman, Mr. J.R. de Boer, kantoornaam STV Mahieu Advocaten

S-GRAVENHAGE Mw. Mr. S.C. Thomas Valkenboskade 91, 2563 GR S-GRAVENHAGE, Postbus 118, 2260 AC LEIDSCHENDAM, telefoon (070) 3388338, telefax (070) 8910712 of (084) 7465836, post@thomasconsultancy.nl, www.thomasconsultancy.nl, kantoornaam Thomas Consultancy Notariskantoor

DEN HAM (OV) Mr. A. Endendijk Brinkstraat 1, 7683 BM DEN HAM (OV), Postbus 18, 7683 ZG DEN HAM (OV), telefoon (0546) 671111, telefax (0546) 672957, notaris@endendijkkoenedenham.knb.nl, www.endendijkkoene. nl, (privé: Oosterweg 16, 7685 PC Beerzerveld, telefoon (0546) 644461), geassocieerd met Mr. P.J.H. Koene, kantoornaam Notariskantoor Endendijk Koene

DEN HELDER Mw. Mr. E.M.T. Arrindell Parkstraat 8, 1787 AC JULIANADORP, telefoon (0223) 672100, kantoornaam Notarissencombinatie Denhelder DEN HELDER Mr. G.H. Deul Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC DEN HELDER, Postbus 220, 1780 AE DEN HELDER, telefoon (0223) 672100, telefax (0223) 672101, notarissen@denhelder.knb.nl, www.notarissencombinatie.nl, (privé: Noordwester 35, 1791 HE Den Burg , ), geassocieerd met Mr. A.W.P. van der Ree, Mw. Mr. E.M.T. Arrindell, kantoornaam Notarissencombinatie Denhelder DEN HELDER Mw. Mr. C.V.M. Glas-Ruitenberg Middenweg 152, 1782 BL DEN HELDER, Postbus 6066, 1780 KB DEN HELDER, telefoon (0223) 611180, telefax (0223) 618222, notarissen@glasverhoeks.knb.nl, www.glasverhoeksnotarissen.nl, geassocieerd met mr. A. Verhoeks, Kantoornaam Glas Verhoeks Notarissen DEN HELDER Mr. A.W.P. van der Ree Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC DEN HELDER, Postbus 220, 1780 AE DEN HELDER, telefoon (0223) 672100, telefax (0223) 672101, notarissen@denhelder.knb.nl, www.notarissencombinatie.nl, (privé: Dollarlaan 31, 1784 BE Den Helder, telefoon (0223) 628465), geassocieerd met Mw. Mr. E.M.T. Arrindell, mr. G.H. Deul, Mw. Mr. E.M.T. Arrindell, kantoornaam Notarissencombinatie Denhelder DEN HELDER Mw. Mr. A.M.N. Stouthart-Hilber Julianaplein 34-a, 1781 HC DEN HELDER, Postbus 70, 1740 AB SCHAGEN, telefoon (0224) 296241, telefax (0224) 215727, notarissen@stouthart.knb.nl, www.stouthart-hilber.nl, (privé: Laan 14, 1741 EB Schagen, telefoon (0224) 295806), kantoornaam Stouthart & Hilber Notarissen DEN HELDER Mr. A. Verhoeks Middenweg 152, 1782 BL DEN HELDER, Postbus 6066, 1780 KB DEN HELDER, telefoon (0223) 611180, telefax (0223) 618222, notaris@verhoeks.knb.nl, www.notarisverhoeks.nl, kantoornaam Notariskantoor Verhoeks

DENEKAMP Mw. Mr. M.A.T. Heitkamp Lange Voor 20, 7591 GE DENEKAMP, Postbus 54, 7590 AB DENEKAMP, telefoon (0541) 358000, telefax (0541) 352545, notarissen@vwz.denekamp.knb.nl, www.vwznoatrissen.nl, (privé: Lattropperstraat 36, 7591 PK Denekamp, telefoon (0541) 355686), geassocieerd met mr. B.G.A. Vrielink, kantoornaam Vrielink - Willems - Zonder Netwerk Notarissen

41


Lijst van NOTARISSEN DENEKAMP Mr. B.G.A. Vrielink Lange Voor 20, 7591 GE DENEKAMP, Postbus 54, 7590 AB DENEKAMP, telefoon (0541) 358000, telefax (0541) 352545, notarissen@vwz.denekamp.knb.nl, www.vwznoatrissen.nl, (privé: Stobbenkamp 72, 7631 CR Ootmarsum, telefoon (0541) 291947), geassocieerd met mw. Mr. M.A.T. Heitkamp, kantoornaam Vrielink - Willems - Zonder Netwerk Notarissen

DEURNE

Mr. J.J.M. Borghstijn De Poort 7, 5751 CN DEURNE, Postbus 1, 5750 AA DEURNE, telefoon (0493) 313533, telefax (0493) 310028, notarissen@ notariaat.deurne.knb.nl, www.notariaat-deurne.nl, (privé: Gevart van Doernestraat 3, 5751 MK Deurne, telefoon (0493) 316954), geassocieerd met Mr. A.C.A. Bots, Kantoornaam Notariaat Deurne DEURNE Mw. Mr. H. Jagtenberg De Poort 7, 5751 CN DEURNE, Postbus 1, 5750 AA DEURNE, telefoon (0493) 313533, telefax (0493) 310028, notarissen@ notariaat.deurne.knb.nl, www.notariaat-deurne.nl, (privé: Van Gilsstraat 5, 5751 CK Deurne, telefoon (0493) 321587), geassocieerd met Mr. J.J.M. Borghstijn, Kantoornaam Notariaat Deurne

DEVENTER

Mr. J.H. Brummelhuis Boedekerstraat 9, 7411 RZ DEVENTER, Postbus 59, 7400 AB DEVENTER, telefoon (0570) 612737, telefax (0570) 612769, info@smalbraak.nl, www.smalbraaknotarissen.nl, (privé: Oostermaatsdijk 12-A, 7435 PC Okkenbroek, telefoon (0570) 551416), geassocieerd met Mr. J.G.R.C. Prinsen, mr. H.J. van Triest, Mr. S. Kuipers, kantoornaam Smalbraak Notarissen DEVENTER Boedekerstraat 12, 7411 RZ DEVENTER, Postbus 59, 7400 AB, DEVENTER, telefoon (0570) 611816, telefax (0570) 612837, ijsselland@basisnotarissen.nl, www.basisnotarissen.nl, kantoornaam Basisnotarissen.nl/Ijsselland DEVENTER Mr. S. Kleefsman T.G. Gibsonstraat 35, 7411 RP DEVENTER, T.G. Gibsonstraat 35, 7411 RP DEVENTER, telefoon (0570) 612103, telefax (0570) 612388, notaris@kleefsman.nl, www.kleefsman.nl, (privé: Burg. Van der Feltzweg 14a, 7391 HK Twello, telefoon (0571) 272086), Kleefsman Netwerk Notarissen DEVENTER Mr. S. Kuipers Boedekerstraat 9, 7411 RZ DEVENTER, Postbus 59, 7400 AB DEVENTER, telefoon (0570) 612737, telefax (0570) 612769, info@smalbraak.nl, www.smalbraaknotarissen.nl, (privé: Paalakker 20, 7421 GH Deventer, telefoon (0570) 641934), geassocieerd met Mr. J.H. Brummelhuis, Mr. J.G.R.C. Prinsen, Mr. H.J. van Triest, kantoornaam Smalbraak Notarissen DEVENTER Mr. J.G.R.C. Prinsen Boedekerstraat 9, 7411 RZ DEVENTER, Postbus 59, 7400 AB DEVENTER, telefoon (0570) 612737, telefax (0570) 612769, info@smalbraak.nl, www.smalbraaknotarissen.nl, geassocieerd met Mr. S. Kuipers, Mr. H.J. van Triest, Mr. J.H. Brummelhuis, kantoornaam Smalbraak Notarissen

DIDAM Mr. J.G.H. Laarberg Marsweg 2, 6941 BJ DIDAM, Postbus 9, 6940 BA DIDAM, telefoon (0316) 221243, telefax (0316) 221193, info@notariskantoordidam.nl, www.notariskantoordidam.nl, geassocieerd met mw. Mr. A.F. Laarberg-Trynes, kantoornaam Laarberg Notarissen DIDAM Mw. Mr. A.F. Laarberg-Trynes Marsweg 2, 6941 BJ DIDAM, Postbus 9, 6940 BA DIDAM, telefoon (0316) 221243, telefax (0316) 221193, info@notariskantoordidam.nl, www.notariskantoordidam.nl, geassocieerd met Mr. J.G.H. Laarberg, kantoornaam Laarberg Notarissen

DIEMEN Mr. P.A. Kroes Muiderstraatweg 15-A, 1111 PS DIEMEN, Postbus 45, 1110 AA DIEMEN, telefoon (020) 6956898, telefax (020) 6953507, info@diemernotariaat.nl, www.diemernotariaat.nl, geassocieerd met Mw. Mr. P.A.D. Mokkum, kantoornaam Diemer Notariaat Kroes & Mokkum DIEMEN Mw. Mr. P.A.D. Mokkum Muiderstraatweg 15-A, 1111 PS DIEMEN, Postbus 45, 1110 AA DIEMEN, telefoon (020) 6956898, telefax (020) 6953507, info@diemernotariaat.nl, www.diemernotariaat.nl, (privé: Jacques Bloemhof 78, 1628 VP Hoorn, telefoon (06) 51390085), geassocieerd met Mr. P.A. Kroes, kantoornaam Diemer Notariaat Kroes & Mokkum

DINXPERLO Mr. P.R. Moerland Raadhuisstraat 9, 7091 CK DINXPERLO, Postbus 25, 7090 AA DINXPERLO, telefoon (0315) 651253, telefax (0315) 652893, info@notariskantoormoerland.nl, www.notariskantoormoerland. nl, (privé: Molenweg 11-c, 7084 AW Breedenbroek, telefoon (0315) 617223),

DOESBURG Mr. U.J. van Anken Burg Flugi van Aspermonthlaan 2, 6981 AN DOESBURG, Postbus 63, 6980 AB DOESBURG, telefoon (0313) 484034, telefax (0313) 472543, notarissen@notdoes.knb.nl, www.notarisdoesburg.nl, (privé: Zwarte Kijkerweg 19, 7313 GC Apeldoorn, telefoon (055) 3559881), geassocieerd met Mr. J.A. te Lindert, Kantoornaam Van Anken & Te Lindert Notarissen DOESBURG Mr. J. A. te Lindert Burg Flugi van Aspermonthlaan 2, 6981 AN DOESBURG, Postbus 63, 6980 AB DOESBURG, telefoon (0313) 484034, telefax (0313) 472543, info@notarisdoesburg.nl, www. notarisdoesburg.nl, (privé: Rijksweg 26, 6996 AC Drempt, telefoon (0313) 843022), geassocieerd met Mr. U.J. van Anken, Kantoornaam Van Anken & Te Lindert Notarissen

DOETINCHEM Postbus 239, 7000 AE DOETINCHEM, telefoon (0314) 626190, telefax (0314) 626199, info@basisnotarissenachterhoek.nl, www.basisnotarissen.nl, kantoornaam Basisnotarissen.nl

DEVENTER Mw. Mr. H.F.C. Rombouts Keizerstraat 21, 7411 HD DEVENTER, Postbus 197, 7400 AD DEVENTER, telefoon (0570) 619792, telefax (0570) 619489, notaris@rombouts.knb.nl, www.bakxrombouts.nl, (privé: Wildenborchseweg 11, 7251 KB Vorden, telefoon (0575) 559097), kantoornaam Bakx * Rombouts

DOETINCHEM Mr. C. Doppenberg Keppelseweg 1-3, 7001 CE DOETINCHEM, Postbus 79, 7000 AB DOETINCHEM, telefoon (0314) 372222, telefax (0314) 372227, doppenberg@vwdknotarissen.nl, www.vwdknotarissen.nl, (privé: Loenhorsterweg 2, 6999 DT Hummelo, telefoon (0314) 382558), geassocieerd met Mr. J.F.M. Schoot, Mr. L. Kamps, Mr. J.J.A.M. Niesink, kantoornaam van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

DEVENTER Mr. H.J. van Triest Boedekerstraat 9, 7411 RZ DEVENTER, Postbus 59, 7400 AB DEVENTER, telefoon (0570) 612737, telefax (0570) 612769, info@smalbraak.nl, www.smalbraaknotarissen.nl, (privé: Parksingel 6, 7433 CS Schalkhaar, telefoon (0570) 624656), geassocieerd met Mr. J.G.R.C. Prinsen, Mr. J.H. Brummelhuis, Mr. S. Kuipers, kantoornaam Smalbraak Notarissen

DOETINCHEM Mr. L. Kamps Keppelseweg 1-3, 7001 CE DOETINCHEM, Postbus 79, 7000 AB DOETINCHEM, telefoon (0314) 372222, telefax (0314) 372227, info@vwdknotarissen.nl, www.vwdknotarissen.nl, geassocieerd met Mr. C. Doppenberg, Mr. J.F.M. Schoot, Mr. J.J.A.M. Niesink, Mr. E.R. Koens, kantoornaam Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

42


Lijst van NOTARISSEN DOETINCHEM Mr. H.S. Kleinburink Keppelseweg 25, 7001 CE DOETINCHEM, Postbus 286, 7000 AG DOETINCHEM, telefoon (0314) 369869, telefax (0314) 369870, info@tthnotarissen.nl, www.tthnotarissen.nl, (privé: Koekoeksweg 4, 7255 KE Hengelo Gld, telefoon (0575) 464400), kantoornaam Tap & van Hoff Notarissen DOETINCHEM Mr. J.J.A.M. Niesink Keppelseweg 1-3, 7001 CE DOETINCHEM, Postbus 79, 7000 AB DOETINCHEM, telefoon (0314) 372222, telefax (0314) 372227, info@vwdknotarissen.nl, www.vwdknotarissen.nl, geassocieerd met Mr. C. Doppenberg, Mr. J.F.M. Schoot, mr. L. Kamps, kantoornaam Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen DOETINCHEM Mr. J.F.M. Schoot Keppelseweg 1-3, 7001 CE DOETINCHEM, Postbus 79, 7000 AB DOETINCHEM, telefoon (0314) 372222, telefax (0314) 372227, schoot@vwdknotarissen.nl, www.vwdknotarissen. nl, geassocieerd met Mr. C. Doppenberg, mr. L. Kamps, Mr. J.J.A.M. Niesink, kantoornaam Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

DOKKUM Mr. S. Hellema Hogepol 18, 9101 LZ DOKKUM, Postbus 72, 9100 AB DOKKUM, telefoon (0519) 294915, telefax (0519) 293234, info@hellemanotaris.nl, www.hellemanotaris.nl, (privé: Woudweg 97, 9101 VK Dokkum, telefoon (0519) 221557), kantoornaam Hellema Notaris

DONGEN Mw. Mr. H.R. van Dueren den Hollander Bolkensteeg 17a, 5103 AA DONGEN, Postbus 33, 5100 AA DONGEN, telefoon (0162) 313352, telefax (0162) 315320, notarissen@notariskantoordongen.knb.nl, www.notariskantoordongen.nl, (privé: Appelaarseweg 16, 4793 EK Fijnaart, telefoon (0168) 464973), geassocieerd met Mr. B. van de Graaf, kantoornaam Notariskantoor Dongen

DONGEN Mr. B. van de Graaf Bolkensteeg 17a, 5103 AA DONGEN, Postbus 33, 5100 AA DONGEN, telefoon (0162) 313352, telefax (0162) 315320, notarissen@notariskantoordongen.knb.nl, www.notariskantoordongen.nl, (privé: Middelstebaan 17, 5263 EV Vught, telefoon (073) 6569704), geassocieerd met Mw. Mr. H.R. van Dueren den Hollander, kantoornaam Notariskantoor Dongen DOORN Mr. E.E. van Eyk Dorpsstraat 5, 3941 JJ DOORN, Postbus 37, 3940 AA DOORN, telefoon (0343) 412441, telefax (0343) 412459, info@notariskantoordoorn.nl, www.notariskantoordoorn.nl, (privé: Dorpsstraat 5, 3941 JJ Doorn, telefoon (0343) 413147), geassocieerd met Mr. J.C. Maigret, kantoornaam Van Eyk & Maigret Netwerk Notarissen DOORN Mr. J.C. Maigret Dorpsstraat 5, 3941 JJ DOORN, Postbus 37, 3940 AA DOORN, telefoon (0343) 412441, telefax (0343) 412459, info@notariskantoordoorn.nl, www.notariskantoordoorn.nl, (privé: De Grote Akker 7, 3911 XS Rhenen, telefoon (0317) 617170), geassocieerd met Mr. E.E. van Eyk, kantoornaam Van Eyk & Maigret Netwerk Notarissen

DORDRECHT Mr. A. de Ruiter Burg de Raadtsingel 31, 3311 JG DORDRECHT, Postbus 89, 3300 AB DORDRECHT, telefoon (078) 6112300, telefax (078) 6112365, aderuiter@bhnot.nl, www.bhnot.nl, (privé: Grimaldihof 10, 3329 BA Dordrecht, geassocieerd met Mr. D.J.M. Haase, kantoornaam Barendse Haase Notarissen

DORDRECHT Mr. R. Dovianus Dudokplein 216, 3315 KH DORDRECHT, Dudokplein 216, 3315 KH DORDRECHT, telefoon (078) 6309868, telefax (078) 6309853, notaris@dovianus.com, kantoornaam Notariaat Remus Dovianus DORDRECHT Mr. D.J.M. Haase Burg de Raadtsingel 31, 3311 JG DORDRECHT, Postbus 89, 3300 AB DORDRECHT, telefoon (078) 6112300, telefax (078) 6112365, dhaase@bhnot.nl, www.bhnot.nl, (privé: Zandstraat 2, 4614 CJ Bergen op Zoom, telefoon (0164) 238603), geassocieerd met Mr. A. de Ruiter, kantoornaam Barendse Haase Notarissen DORDRECHT Mr. J.H. Jochems Burgemeester de Raadtsingel 31, 3311 JG DORDRECHT, Postbus 401, 3300 AK DORDRECHT, telefoon (078) 6393939, telefax (078) 6393940, notarissen@jochems.knb.nl, www.jochemsnotarispraktijk,nl, (privé: Nic. Maessingel 238, 3311 KV Dordrecht, telefoon (078) 6144374), kantoornaam Notarispraktijk Jochems DORDRECHT Mr. C.L. Papaïoannou Singel 81, 3311 PB DORDRECHT, Postbus 201, 3300 AE DORDRECHT, telefoon (078) 6139555, telefax (078) 6390681, notaris@notariskantoormerwestein.nl, www.notariskantoormerwestein.nl, DORDRECHT Mr. A. De Ruiter Burg de Raadtsingel 31, 3311 JG DORDRECHT, Postbus 89, 3300 AB DORDRECHT, telefoon (078) 6112300, telefax (078) 6112365, notarissen@bhnot.knb.nl, www.bhnot.nl, (privé: Dubbelsteynlaan 18, 3319 EL Dordrecht, telefoon (078) 6167815), geassocieerd met Mr. D.J.M. Haase, kantoornaam Barendse Haase Notarissen DORDRECHT Mr. J. van der Veen Johan de Wittstraat 33, 3311 KG DORDRECHT, Postbus 1005, 3300 BA DORDRECHT, telefoon (078) 6138100, telefax (078) 6136981, office@notarvanderveen.nl, www.notarvanderveen.nl, (privé: Vredehofweg 39, 3062 EL Rotterdam, telefoon (010) 4527011), Notariskantoor Van der Veen DORDRECHT Mr. C.F. Wery Grotekerksplein 20, 3311 CC DORDRECHT, Grotekerksplein 20, 3311 CC DORDRECHT, telefoon (078) 6136766, telefax (078) 6131235, notarissen@stijnwery.nl, www.stijnwery.nl, (privé: Houttuinen 34, 3311 CE Dordrecht, kantoornaam StijnWery Notaris

DRACHTEN Mr. H.Ph. Breuker Stationsweg 49, 9201 GH DRACHTEN, Postbus 345, 9200 AH DRACHTEN, telefoon (0512) 512205, telefax (0512) 514860, infodrachten@vellingawiersma.nl, www.vellingawiersma.nl, (privé: Brink 1-2, 9243 KB Bakkeveen, telefoon (0516) 542050), geassocieerd met Mr. R.A. Rispens (Gorredijk), kantoornaam Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen DRACHTEN Mw. Mr. V.J. Eerens Torenstraat 2, 9203 BE DRACHTEN, Postbus 313, 9200 AH DRACHTEN, telefoon (0512) 368080, telefax (0512) 368081, info@yvon.nl, www.yvon.nl, (privé: Kurkmanslaan 40, 8453 ZJ Oranjewoud, telefoon (0512) 382985), kantoornaam Yvon Notariaat DRACHTEN Mr. G.J. de Jong Berglaan 56, 9203 EJ DRACHTEN, Postbus 122, 9200 AC DRACHTEN, telefoon (0512) 582929, telefax (0512) 582939, drachten.notaris@triplaw.nl, www.triplaw.nl, (privé: Arkepolle 1-2, 9216 XG Oudega Gem. Smallingerland, telefoon (0512) 371023), kantoornaam Trip Advocaten & Notarissen

43


Lijst van NOTARISSEN DRIEBERGEN-RIJSENBURG

DWINGELOO

Mr. M. Ackerman Hogesteeg 1, 3972 JS DRIEBERGEN-RIJSENBURG, Postbus 175, 3970 AD DRIEBERGEN RIJSENBURG, telefoon (0343) 528080, telefax (0343) 520088, notarissen@bezemer.ackerman. knb.nl, (privé: Koning Wilhelminalaan 3-a, 3972 EX DriebergenRijsenburg, telefoon (0343) 513737), geassocieerd met Mr. G. Alferink, Mw. Mr. I.M.W. van Schuppen, kantoornaam Ackerman Alferink Van Schuppen Notarissen

Mw. Mr. J.W. Varekamp Enthingeweg 20-A, 7991 CC DWINGELOO, Postbus 14, 7990 AA DWINGELOO, telefoon (0521) 591545, telefax (0521) 592643, info@varekampnotariaat.nl, www.varekampnotariaat. nl, (privé: Lhee 83, 7991 PK Dwingeloo), kantoornaam Varekamp Notariaat

DRIEBERGEN-RIJSENBURG Mr. G. Alferink Hogesteeg 1, 3972 JS DRIEBERGEN-RIJSENBURG, Postbus 175, 3970 AD DRIEBERGEN RIJSENBURG, telefoon (0343) 528080, telefax (0343) 520088, info@heuvelrugnotarissen. nl, www.heuvelrugnotarissen.nl, (privé: Padland 12, 3941 KD Doorn, telefoon (0343) 477660), geassocieerd met Mr. F.J.R. Op de Coul, kantoornaam Heuvelrug notarissen DRIEBERGEN-RIJSENBURG Mr. F.J.R. Op de Coul Hogesteeg 1, 3972 JS DRIEBERGEN-RIJSENBURG, Postbus 175, 3970 AD DRIEBERGEN RIJSENBURG, telefoon (0343) 528080, telefax (0343) 520088, info@heuvelrugnotarissen.nl, www.heuvelrugnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. G. Alferink, kantoornaam Heuvelrug notarissen

DRONTEN Mr. T. van Dijk De Rede 76, 8251 EX DRONTEN, Postbus 195, 8250 AD DRONTEN, telefoon (0321) 314044, telefax (0321) 316515, notarissen@vos.vandijk.knb.nl, www.flevium.nl, geassocieerd met Mr. E.D. de Jongh, kantoornaam Van Dijk De Jongh notarissen en Est. PL. Flevium Notariaat DRONTEN Mw. Mr. M.R. de Wilde de Ligny De Helling 126, 8251 GH DRONTEN, Postbus 313, 8250 AH DRONTEN, telefoon (0321) 385370, telefax (0321) 336100, notaris@flevium.nl, www.notarisdewilde.nl, Notariskantoor Mr. M.R. de Wilde de Ligny

DRUNEN Mr. H.P.J.M. Peters Admiraalsweg 2, 5151 MR DRUNEN, Postbus 26, 5150 AA DRUNEN, telefoon (0416) 373934, telefax (0416) 374922, notarissen@peters.knb.nl, www.drunen-notarissen.nl, (privé: Grotestraat 187, 5151 BK Drunen, telefoon (0416) 376144), geassocieerd met mr. R Weisman, kantoornaam Drunen DRUNEN Mr. R. Weismann Admiraalsweg 2, 5151 MR DRUNEN, Postbus 26, 5150 AA DRUNEN, telefoon (0416) 373934, telefax (0416) 374922, info@notariskantoordrunen.nl, www.notariskantoordrunen.nl, (privé: Willem Alexanderlaan 1, 5263 AZ Vught, ), geassocieerd met Mr. H.P.J.M. Peters, kantoornaam Drunen

DRUTEN Mr. P.M.M. Bisschop Hogestraat 6, 6651 BK DRUTEN, Postbus 4, 6650 AA DRUTEN, telefoon (0487) 581530, telefax (0487) 516670, druten@waalstroomnotarissen.nl, www.waalstroomnotarissen.nl, (privé: Klepperheide 10, 6651 KM Druten, telefoon (0487) 518752), kantoornaam Waalstroom Netwerk Notarissen

DUIVEN Mr. H.A. van Ramshorst Rijksweg 57, 6921 AC DUIVEN, Rijksweg 57, 6921 AC DUIVEN, telefoon (0316) 262171, telefax (0316) 265341, info@notariaatduiven.nl, www.notariaatduiven.nl, (privé: A G Hofkeslaan 2, 6881 WL Velp, telefoon (026) 3641172), geassocieerd met Mr. J. v. Swetselaar Notariaat Duiven Westervoort

DUSSEN Mr. S.J.G. de Kort Dorpsstraat 1, 4271 AA DUSSEN, Postbus 9, 4270 BA DUSSEN, telefoon (0416) 391731, telefax (0416) 391524, dussen@ derivierennotarissen.nl, www.derivierennotarissen.nl, geassocieerd met De Rivierennotarissen in Andel en Werkendam, kantoornaam De Rivieren Notarissen

44

ECHT Mr. S.J.M. van de Ven Peijerstraat 85, 6101 GC ECHT, Postbus 47, 6100 AA ECHT, telefoon (0475) 484242, telefax (0475) 485995, notaris@coenen.knb.nl, www.notariskantoorcoenen.nl, (privé: idem), kantoornaam Notariskantoor mr. S.J.M. van de Ven

ECK EN WIEL Mr. A. Bethe Vlissingsestraat 14, 4024 JL ECK EN WIEL, Postbus 4, 4024 ZG ECK EN WIEL, telefoon (0344) 692114, telefax (0344) 692784, bethe@rivierenlandnotarissen.nl, www.rivierenlandnotarissen.nl, (privé: Pastoor Huissenstraat 9, 5324 EW Ammerzoden, telefoon (073) 5993747), geassocieerd met Mr. G.J. Hoogenboom, kantoornaam Bethe & Hoogenboom Netwerk Notarissen ECK EN WIEL Mr. G.J. Hoogenboom Vlissingsestraat 14, 4024 JL ECK EN WIEL, Postbus 4, 4024 ZG ECK EN WIEL, telefoon (0344) 692114, telefax (0344) 692784, notaris@hoogenboom.knb.nl, www.rivierenlandnotarissen.nl, (privé: Linge Singel 26, 4033 KB Lienden, telefoon (06) 51129807), geassocieerd met Mr. A. Bethe, kantoornaam Bethe & Hoogenboom Netwerk Notarissen

EDE Mr. W.D. Bahlman Stationsweg 36, 6711 PS EDE, Postbus 94, 6710 BB EDE GLD, telefoon (0318) 685685, telefax (0318) 616364, notarissen@vanputten.vanapeldoorn.knb.nl, www.notaris.com, (privé: Ridderzwam 8, 3903 GJ Veenendaal, telefoon (0318) 525773), geassocieerd met Mr. P.T.A. Benedek, Mr. E.A.P. Boerkamp, Mr. S.A. Bijma, mr. O. van de Vliet, mr. A.J.V. Tierolff, kantoornaam Van Putten Van Apeldoorn Notarissen EDE Mr. P.T.A. Benedek Stationsweg 36, 6711 PS EDE, Postbus 94, 6710 BB EDE GLD, telefoon (0318) 685685, telefax (0318) 616364, notarissen@vanputten.vanapeldoorn.knb.nl, www.notaris.com, (privé: Stationsweg 49, 6711 PK Ede, telefoon (0318) 643239), geassocieerd met Mr. W.D. Bahlman, Mr. S.A. Bijma, Mr. E.A.P. Boerkamp, mr. A.J.V. Tierolff, Mr. O. van de Vliet, kantoornaam Van Putten Van Apeldoorn Notarissen EDE Mr. S.A. Bijma Stationsweg 36, 6711 PS EDE, Postbus 94, 6710 BB EDE GLD, telefoon (0318) 685685, telefax (0318) 616364, notarissen@vanputten.vanapeldoorn.knb.nl, www.notaris.com, (privé: Boeslaan 3, 6703 EN Wageningen, telefoon (0318) 595756), geassocieerd met Mr. W.D. Bahlman, Mr. P.T.A. Benedek, Mr. E.A.P. Boerkamp, mr. A.J.V. Tierolff, Mr. O. van de Vliet, kantoornaam Van Putten Van Apeldoorn Notarissen EDE Mr. E.A.P. Boerkamp Stationsweg 36, 6711 PS EDE, Postbus 94, 6710 BB EDE GLD, telefoon (0318) 685685, telefax (0318) 616364, notarissen@vanputten.vanapeldoorn.knb.nl, www.notaris.com, (privé: Bezuidenhout 6, 6711 JZ Ede Gld, telefoon (0318) 625514), geassocieerd met Mr. W.D. Bahlman, Mr. P.T.A. Benedek, Mr. S.A. Bijma, Mr. O. van de Vliet, mr. A.J.V. Tierolff, kantoornaam Van Putten Van Apeldoorn Notarissen EDE Mr. P. van der Kolk Breelaan 1, 6711 MR EDE, Postbus 8053, 6710 AB EDE GLD, telefoon (0318) 652211, telefax (0318) 651040, info@ notarisvanderkolk.nl, www.notarisvanderkolk.nl, kantoornaam Notariskantoor Mr. P. van der Kolk


Lijst van NOTARISSEN EDE Stationsweg 40, 6711 PS EDE, Stationsweg 40, 6711 PS EDE, telefoon (0318) 612525, telefax (0318) 685650, welkom@notaris.com, www.notaris.com, kantoornaam Notaris.com EDE Mr. A.J.V. Tierolff Stationsweg 36, 6711 PS EDE, Postbus 94, 6710 BB EDE GLD, telefoon (0318) 685685, telefax (0318) 616364, notarissen@vanputten.vanapeldoorn.knb.nl, www.notaris.com, (privé: Lawinckse Allee 78, 6707 AL Wageningen, telefoon (0317) 427557), geassocieerd met Mr. W.D. Bahlman, Mr. P.T.A. Benedek, Mr. S.A. Bijma, Mr. E.A.P. Boerkamp, Mr. O. van de Vliet, kantoornaam Van Putten Van Apeldoorn Notarissen

EDE GLD Mr. J.A. Posthuma Molenstraat 11, 6711 AW EDE GLD, Postbus 8282, 6710 AG EDE GLD, telefoon (0318) 651414, telefax (0318) 651550, notarissen@posthuma.schutte.knb.nl, www.posthumaschutte.nl, (privé: Diepenbrocklaan 2, 6711 GN Ede, telefoon (0318) 612040), geassocieerd met Mr. T.J. Schutte, kantoornaam Posthuma & Schutte Netwerk Notarissen EDE GLD Mr. T.J. Schutte Molenstraat 11, 6711 AW EDE GLD, Postbus 8282, 6710 AG EDE GLD, telefoon (0318) 651414, telefax (0318) 651550, notarissen@posthuma.schutte.knb.nl, www.posthumaschutte.nl, (privé: Bunthoeve 5, 6721 CD Bennekom, telefoon (0318) 640072), geassocieerd met Mr. J.A. Posthuma, kantoornaam Posthuma & Schutte Netwerk Notarissen

EEFDE Mr. P.K. Smook Rustoordlaan 31, 7211 AV EEFDE, Postbus 2018 , 7210 ZG EEFDE, telefoon (0575) 514534, telefax (0575) 517529, notaris@smook.knb.nl, kantoornaam Smook

EEMNES Mw. Mr. W.A. van der Sluis-Bont Barbeelstraat 4, 3755 KP EEMNES, Postbus 58, 3755 ZH EEMNES, telefoon (035) 5336704, telefax (035) 5336705, notaris@vandersluis.knb.nl, www.notarisvandersluis.nl, (privé: Brasemstraat 3, 3755 KL Eemnes, telefoon (035) 5335390), kantoornaam Notariskantoor Mw. Mr. W.A. van der Sluis-Bont

EERSEL Mr. R.J. Muijsson Nieuwstraat 44, 5521 CD EERSEL, Postbus 18, 5520 AA EERSEL, telefoon (0497) 512719, telefax (0497) 516325, info@fmnotaris.nl, www.fmnotaris.nl, Mr. R.J. Muijsson Notaris

EGMOND AAN DEN HOEF Mw. Mr. E. Dijkstra Herenweg 197, 1934 BA EGMOND AAN DEN HOEF telefoon (072) 5066171, telefax (072) 5066380, info@ overwegendnotariaat.nl, www.overwegendnotariaat.nl, kantoornaam Overwegend Notariaat

EIBERGEN Mr. W.H.M. van Hagen Grotestraat 51, 7151 BB EIBERGEN, Postbus 33, 7150 AA EIBERGEN, telefoon (0545) 461616, telefax (0545) 477257, notaris@vanhagen.knb.nl, www.notarisvanhagen.nl, (privé: Ramsbeekweg 53, 7152 KR Eibergen, telefoon (0545) 475381), kantoornaam Hagen, Van

EIJSDEN Mr. W.M.H. Heijnen Kerkstraat 19, 6245 CA EIJSDEN, Postbus 86, 6245 ZH EIJSDEN, telefoon (043) 4091477, telefax (043) 4091489, info@notariseijsden.nl, (privé: Boomkenstraat 72, 6245 JG Eijsden, telefoon (043) 4090469), kantoornaam notariskantoor Heijnen

EINDHOVEN Jhr. Mr. D.J. den Beer Poortugael Tramstraat 35-a, 5611 CN EINDHOVEN, Postbus 4926, 5604 CC EINDHOVEN, telefoon (040) 2198400, telefax (040) 2373608, caroline@denbeer.nl, www.denbeerpoortugael.nl, (privé: Thorbeckelaan 12, 5631 AT Eindhoven, telefoon (040) 2817869), Notarispraktijk den Beer Poortugael EINDHOVEN Mr. S.J. Billet Flight Forum 1, 5657 DA EINDHOVEN, Postbus 6019, 5600 HA EINDHOVEN, telefoon (040) 2535000, telefax (040) 2535800, notaris@akd.eindhoven.knb.nl, www.akd.nl, geassocieerd met Mw.Mr. P.M. de Jong, Mr. H.J.M.M. van Boxel, kantoornaam Advocaten en Notarissen AKD EINDHOVEN Mw. Mr. M.A.R. Bodewes Esp 202, 5633 AC EINDHOVEN, Esp 202, 5633 AC EINDHOVEN, telefoon (040) 2903033, telefax (040) 2927800, info@ aktienotarissen.nl / bodewes@notarisnodig.nl, www.aktienotarissen.nl , (privé: Aardenburg 3, 5706 LP Helmond, telefoon (0492) 477611), kantoornaam Aktie Notarissen EINDHOVEN Mr. H.J.M.M. van Boxel Flight Forum 1, 5657 DA EINDHOVEN, Postbus 6019, 5600 HA EINDHOVEN, telefoon (040) 2535000, telefax (040) 2535800, notaris@akd.eindhoven.knb.nl, www.akd.nl, (privé: Kennedylaan 2, 6029 RE Sterksel, ), geassocieerd met Mw.Mr. P.M. de Jong, Mr. S.J. Billet, kantoornaam Advocaten en Notarissen AKD EINDHOVEN Mr. W.N.M. Broekmans Mahatma Gandhilaan 4, 5653 ML EINDHOVEN, Postbus 763, 5600 AT EINDHOVEN, telefoon (040) 2136360, telefax (040) 2136361, info@jouwnotaris.nl, www.jouwnotaris.nl, (privé: Koningin Julianalaan 40, 5582 JX Waalre, telefoon (040) 2438966), kantoornaam Broekmans EINDHOVEN Mr. P.M.N.M. van Dongen Ten Hagestraat 9, 5611 EG EINDHOVEN, Postbus 180, 5600 AD EINDHOVEN, telefoon (040) 2448855, telefax (040) 2455780, info@markswachters.nl, www.markswachters.nl, (privé: Nico Eekmanlaan 1, 5671 EE Nuenen, telefoon (040) 2833877), geassocieerd met Mr. P.A.L. van der Horst, Mr.R.H.J. van de Wouw, kantoornaam Marks Wachters EINDHOVEN Mr. M.H.G. Giesbers Parklaan 64, 5613 BA EINDHOVEN, Postbus 148, 5600 AC EINDHOVEN, telefoon (040) 2649649, telefax (040) 2649666, notarissen@pigmansrasjanssen.nl, www.pigmansrasjanssen.nl, geassocieerd met Mr. P.H.E.M. Janssen, Mw. Mr. A.S. Mertensde Jong, mr. J.H. van Rooij, kantoornaam Pigmans Ras Janssen Notarissen EINDHOVEN Mr. P.A.L. van der Horst Ten Hagestraat 9, 5611 EG EINDHOVEN, Postbus 180, 5600 AD EINDHOVEN, telefoon (040) 2448855, telefax (040) 2455780, info@ markswachters.nl, www.markswachters.nl, (privé: Munter 11, 5506 AA Veldhoven, telefoon (040) 2536322), geassocieerd met Mr. P.M.N.M. van Dongen, Mr.R.H.J. van de Wouw, kantoornaam Marks Wachters

45


Lijst van NOTARISSEN EINDHOVEN Mr. A.S. Mertens-de Jong Parklaan 64, 5613 BH EINDHOVEN, Postbus 148, 5600 AC EINDHOVEN, telefoon (040) 2649649, telefax (040) 2649666, notarissen@pigmansrasjanssen.nl, www.pigmansrasjanssen.nl, geassocieerd met Mr. M.H.G. Giesbers, Mr. P.H.E.M. Janssen, Mw. Mr. A.S. Mertens-de Jong, mr. J.H. van Rooij, kantoornaam Pigmans Ras Janssen Notarissen EINDHOVEN Mr. P.H.E.M. Janssen Parklaan 64, 5613 BH EINDHOVEN, Postbus 148, 5600 AC EINDHOVEN, telefoon (040) 2649649, telefax (040) 2649666, notarissen@pigmansrasjanssen.nl, www.pigmansrasjanssen.nl, (privé: Lichttoren 186 , 5611 GJ Eindhoven, telefoon (040) 2114552), geassocieerd met Mr. M.H.G. Giesbers, Mr. H.J.M. Houtepen, Mw. Mr. A.S. Mertens-de Jong, mr. J.H. van Rooij, kantoornaam Pigmans Ras Janssen Notarissen EINDHOVEN Mw. Mr. P.M. de Jong Flight Forum 1, 5657 DA EINDHOVEN, Postbus 6019, 5600 HA EINDHOVEN, telefoon (088) 2535002, telefax (088) 2535831, pmdejong@akd.nl, www.akd.nl, geassocieerd met Mr. H.J.M.M. van Boxel, Mr. S.J. Billet, kantoornaam Advocaten en Notarissen AKD EINDHOVEN Mr. A.H.Th. Kock Dr. Cuyperslaan 82, 5623 BB EINDHOVEN, Postbus 214, 5600 AE EINDHOVEN, telefoon (040) 2436000, telefax (040) 2447301, info@hkp-notarissen.nl, www.hkp-notarissen.nl, (privé: Molenstraat 9, 5281 JM Boxtel, telefoon (0411) 689965), geassocieerd met Mr. A.M.G.J. van Puijenbroek, kantoornaam Van Hussen Kock van Puijenbroek Notarissen EINDHOVEN Mw. Mr. A.S. Mertens-de Jong Nachtegaallaan 6-12, 5611 CV EINDHOVEN, Postbus 148, 5600 AC EINDHOVEN, telefoon (040) 2649649, telefax (040) 2649666, notarissen@pigmansrasjanssen.nl, www.pigmansrasjanssen.nl, (privé: Wildlaan 35, B-3910 Neerpelt Belgie, telefoon (+32 (0) 11 605 685), geassocieerd met Mr. M.H.G. Giesbers, Mr. H.J.M. Houtepen, Mr. P.H.E.M. Janssen, mr. J.H. van Rooij, kantoornaam Pigmans Ras Janssen Notarissen EINDHOVEN Mr. A.M.G.J. van Puijenbroek Dr. Cuyperslaan 82, 5623 BB EINDHOVEN, Postbus 214, 5600 AE EINDHOVEN, telefoon (040) 2436000, telefax (040) 2447301, a.vanpuijenbroek@hkp-notarissen.nl, www.hkp-notarissen.nl, (privé: Gorzendreef 5, B-2360 OudTurnhout, Belgie, telefoon (+32(0) 40 2619840), geassocieerd met Mr. A.H.Th. Kock, kantoornaam Van Hussen Kock van Puijenbroek Notarissen

EINDHOVEN Mr. J.F.M. Verhagen Vondellaan 14, 5611 NX EINDHOVEN, Postbus 243 , 5600 AE EINDHOVEN, telefoon (040) 2127797, telefax (040) 2127735, www.netwerknotaris-eindhoven.nl, kantoornaam Verhagen Netwerk Notarissen EINDHOVEN Mr. D. Weebers Paradijslaan 159, 5611 KM EINDHOVEN, Postbus 959, 5600 AZ EINDHOVEN, telefoon (040) 2449105, telefax (040) 2441903, info@weebersnotaris.nl, www.weebersnotaris.nl, WEEBERS NOTARIS N.V. EINDHOVEN Mr.R.H.J. van de Wouw Ten Hagestraat 9, 5611 EG EINDHOVEN, Postbus 180, 5600 AD EINDHOVEN, telefoon (040) 2448855, telefax (040) 2455780, info@markswachters.nl, www.markswachters.nl, (privé: Poolsterlaan 5, 5632 AM Eindhoven, telefoon (040) 2926974), geassocieerd met Mr. P.M.N.M. van Dongen, Mr. P.A.L. van der Horst, kantoornaam Marks Wachters EINDHOVEN Mr. M.W. van der Zanden Kennedyplein 201, 5611 ZT EINDHOVEN, Postbus 3, 5600 AA EINDHOVEN, telefoon (040) 2626600, telefax (040) 2626602, info@deterink.com, www.deterink.com, kantoornaam Deterink Advocaten en Notarissen

ELBURG Mr. G. Megchelsen Paterijstraat 1, 8081 AB ELBURG, Postbus 44, 8080 AA ELBURG, telefoon (0525) 681258, telefax (0525) 682334, info@notariselburg.nl, www.netwerknotarissen.nl/megchelsen, kantoornaam notariskantoor Megchelsen & Haksteen

ELST (GLD) Mr. J.G.T.M. Castrop Nieuwe Aamsestraat 77, 6662 NK ELST (GLD), Postbus 2, 6660 AA ELST GLD, telefoon (0481) 366488, telefax (0481) 366477, info@notarissenelst.nl, www.notarissenelst.nl, (privé: De Bonkelaar 27, 6691 PD Gendt, telefoon (0481) 422935), geassocieerd met Mr. J.M.M.M. Stevens, mr. drs. E. Oldenburger, kantoornaam Notarissen Elst ELST (GLD) Mr. drs. E. Oldenburger Nieuwe Aamsestraat 77, 6662 NK ELST (GLD), Postbus 2, 6660 AA ELST GLD, telefoon (0481) 366488, telefax (0481) 366477, info@notarissenelst.nl, www.notarissenelst.nl, (privé: Galgeplek 20, 6662 VR Elst Gld., telefoon (0481) 353031), geassocieerd met Mr. J.M.M.M. Stevens, Mr. J.G.T.M. Castrop, kantoornaam Notarissen Elst

EINDHOVEN Mr. J.H. van Rooij Parklaan 64, 5613 BH EINDHOVEN, Postbus 148, 5600 AC EINDHOVEN, telefoon (040) 2649649, telefax (040) 2649666, notarissen@pigmansrasjanssen.nl, www.pigmansrasjanssen.nl, (privé: Eijerven 22, 5646 JL Eindhoven, telefoon (040) 2132211), geassocieerd met Mr. M.H.G. Giesbers, Mr. H.J.M. Houtepen, Mr. P.H.E.M. Janssen, Mw. Mr. A.S. Mertens-de Jong, kantoornaam Pigmans Ras Janssen Notarissen

ELST (GLD) Mr. J.M.M.M. Stevens Nieuwe Aamsestraat 77, 6662 NK ELST (GLD), Postbus 2, 6660 AA ELST GLD, telefoon (0481) 366488, telefax (0481) 366477, info@notarissenelst.nl, www.notarissenelst.nl, (privé: Brienenshofsingel 65, 6662 MH Elst (Gld), telefoon (0481) 376598), geassocieerd met mr. J.G.T.M. Castrop, mr. drs. E. Oldenburger, kantoornaam Notarissen Elst

EINDHOVEN Mr. P.H. Schäfer Ruusbroeclaan 28, 5611 LV EINDHOVEN, Postbus 109, 5600 AC EINDHOVEN, telefoon (040) 2660660, telefax (040) 2660666, schäfer@notarisnodig.nl, www.notarisnodig.nl, (privé: President Rooseveltlaan 6, 5707 GD Helmond, telefoon (0499) 421175), kantoornaam Schäfer Notarissen

EMMELOORD

EINDHOVEN Mr. H.F.G. Stroom Kennedyplein 201, 5611 ZT EINDHOVEN, Postbus 3, 5600 AA EINDHOVEN, telefoon (040) 2626600, telefax (040) 2626602, info@deterink.com, www.deterink.com, kantoornaam Deterink Advocaten en Notarissen

46

Mw. Mr. H. A. Hartsuiker Ecu 2, 8305 BA EMMELOORD, Postbus 1133, 8300 BC EMMELOORD, telefoon (0527) 630010, telefax ( 0527) 630016, infoemmeloord@duretdekroon.nl, www.duretdekroon.nl, kantoornaam Duret de Kroon Notarissen EMMELOORD Mr. B. Klein Ecopark 42, 8305 BK EMMELOORD, Postbus 73, 8300 AB EMMELOORD, telefoon (0527) 615931, telefax (0527) 615157, info@poldernotaris.nl, www.poldernotaris.nl, geassocieerd met Mw. Mr. M. Pekel, Mr. P.H. Prummel, kantoornaam Pekel & Klein Notarissen


Lijst van NOTARISSEN EMMELOORD Mw. Mr. M. Pekel & dhr. Mr. B. Klein Ecopark 42, 8305 BK EMMELOORD, Postbus 73, 8300 AB EMMELOORD, telefoon (0527) 615931, telefax (0527) 615157, info@poldernotaris.nl, www.poldernotaris.nl, geassocieerd met Mr. B. Klein, kantoornaam Pekel & Klein Notarissen EMMELOORD Mr. P.H. Prummel Ecopark 42, 8305 BK EMMELOORD, Postbus 73, 8300 AB EMMELOORD, telefoon (0527) 615931, telefax (0527) 615157, info@poldernotaris.nl, www.notarisprummel.nl, (privé: Leeghwaterstraat 1, 8302 AN Emmeloord, telefoon (0527) 612011), kantoornaam Pekel, Klein & Prummel Notarissen

EMMEN Mw. Mr. F.A. de Boer Angelsloerdijk 29, 7822 HK EMMEN, Postbus 155, 7800 AD EMMEN, telefoon (0591) 687687, telefax (0591) 612176, notarissen@mikx.deboer.knb.nl, www.mdbnn.nl, (privé: De Molenkamp 11, 7822 EH Emmen, telefoon (0591) 618795), geassocieerd met Mr. J.P.S. Mikx, kantoornaam Mikx / De Boer Notarissen EMMEN Mw. Mr. N.M.V. Huizing-Ledda Van Echtenskanaal nz 164, 7891 AJ KLAZIENAVEEN, Postbus 1065, 7801 BB EMMEN, telefoon (0591)656420, telefax (0591) 659449, info@vrfh-notarissen.nl, www.vrfh.nl, kantoornaam Van Roosmalen Fissering Hilgen/advocaten notarissen EMMEN Mr. J.H. Kral Weerdingerstraat 237, 7811 CG EMMEN, Postbus 31, 7800 AA EMMEN, telefoon (0591) 611624, telefax (0591) 641068, notarissen@kral.schukken.knb.nl, www.kral-schukken.nl, (privé: Asserbrink 50, 7812 NL Emmen, ), geassocieerd met mr. B.A. Schukken, kantoornaam Kral &Schukken Netwerk Notarissen EMMEN Mr. J.P.S. Mikx Angelsloerdijk 29, 7822 HK EMMEN, Postbus 155, 7800 AD EMMEN, telefoon (0591) 687687, telefax (0591) 612176, notarissen@mikx.deboer.knb.nl, www.mdbnn.nl, geassocieerd met Mw.Mr. F.A. de Boer, kantoornaam Mikx / De Boer Notarissen EMMEN Mr. P.C. Planting Westerbracht 20, 7821 CH EMMEN, Postbus 97, 7800 AB EMMEN, telefoon (0591) 640000, telefax (0591) 640953, info@notariaat.net, www.notariaat.net, (privé: De Boerhoorn 20, 7812 BX Emmen, telefoon (0591) 611521), geassocieerd met Mr. F.K. de Vries, kantoornaam Notariaat ‘t Suydevelt EMMEN Mr. F.E. Rosenbaum Waanderweg 16-D, 7812 HZ EMMEN, Postbus 2167, 7801 CD EMMEN, telefoon (0591) 519050, telefax (0591) 519051, notaris@rosenbaum.knb.nl, www.notariskantoorrosenbaum.nl, kantoornaam Rosenbaum EMMEN Mr. B.A. Schukken Weerdingerstraat 237, 7811 CG EMMEN, Postbus 31, 7800 AA EMMEN, telefoon (0591) 611624, telefax (0591) 641068, notarissen@kral.schukken.knb.nl, www.kral-schukken.nl, (privé: Bargerkampenweg 27, 7812 BV Emmen, telefoon (0591) 633807), geassocieerd met mr. J.H. Kral, kantoornaam Kral &Schukken Netwerk Notarissen EMMEN Mr. F.K. De Vries Westerbracht 20, 7821 CH EMMEN, Postbus 97, 7800 AB EMMEN, telefoon (0591) 640000, telefax (0591) 640953, info@notariaat.net, www.notariaat.net, (privé: Westenesscherstraat 56, 7814 TA Emmen, telefoon (0591) 631875), geassocieerd met Mr. P.C. Planting Notariaat ‘t Suydevelt

EMMER COMPASCUUM Mw. Mr. G.A.G. Hilgen Spil 2 - 4, 7881 BW EMMER COMPASCUUM, Postbus 10, 7880 AA EMMER Compascuum, telefoon (0591) 374354, telefax (0591) 374355, info@vrfh-notarissen.nl, www.vrfh.nl, (privé: Middenweg WZ 20, 7881 XD Emmer-Compascuum), geassocieerd met Mr. S. Fissering, Mr. N.M.V. Huizing-Ledda, Kantoornaam Van Roosmalen Fissering Hilgen Advocaten/ Notarissen

ENKHUIZEN Mw. Mr. A.M. Bakker Zuiderkerkplein 9, 1601 HK ENKHUIZEN, Postbus 58, 1600 AB ENKHUIZEN, telefoon (0228) 512444, telefax (0228) 515203, info@wfonotarissen.nl, www.wfonotarissen.nl, (privé: idem), geassocieerd met Mr. K.TH.J. van Duin, Kantoornaam WFO Netwerk Notarissen ENKHUIZEN Mr. K.Th.J. van Duin Zuiderkerkplein 9, 1601 HK ENKHUIZEN, Postbus 58, 1600 AB ENKHUIZEN, telefoon (0228) 512444, telefax (0228) 515203, info@wfonotarissen.nl, www.wfonotarissen.nl, (privé: Oosterdijk Enkhuizen 54-E, 1601 DB Enkhuizen, telefoon (0228) 319008), geassocieerd met Mw.Mr. A.M. Bakker, Kantoornaam WFO Netwerk Notarissen

ENSCHEDE Mr. J.K.L.M. Derkman M. H. Tromplaan 20, 7511 JK ENSCHEDE, Postbus 172, 7500 AD ENSCHEDE, telefoon (053) 4315031/4323320, telefax (053) 4308057, rooijderkman@knb.geis.com, geassocieerd met Mr. W.J. Hordijk, kantoornaam Hordijk & Hamer Notarissen ENSCHEDE Mr. F.H.J. Glandrup Pantheon 25, 7521 PR ENSCHEDE, Postbus 109, 7500 AC ENSCHEDE, telefoon (053) 4804200, telefax (053) 4804299, notarissen.enschede@kienhuishoving.knb.nl, www.kienhuishoving.nl, (privé: Rechterlaan 9, 7535 CH Enschede, telefoon (053) 4345750), geassocieerd met mw. Mr. J.M.A. Tinselboer, mw. Mr. F. Heuker-Bakker, Mr. P.D. Schut, Mr. B.F. Wesseling, kantoornaam Kienhuishoving Advocaten en Notarissen ENSCHEDE Mw. Mr. L. Hamer M. H. Tromplaan 20, 7511 JK ENSCHEDE, Postbus 172, 7500 AD ENSCHEDE, telefoon (053) 4315031, telefax (053) 4308057, info@hordijkhamer.nl, www.hordijkhamer.nl, geassocieerd met Mr. W.J. Hordijk, kantoornaam Hordijk & Hamer Notarissen ENSCHEDE Mw. Mr. F. Heuker-Bakker Pantheon 25, 7521 PR ENSCHEDE, Postbus 109, 7500 AC ENSCHEDE, telefoon (053) 4804200, telefax (053) 4804299, notarissen.enschede@kienhuishoving.knb.nl, www.kienhuishoving.nl, geassocieerd met mw. Mr. J.M.A. Tinselboer, Mr. F.H.J. Glandrup, Mr. P.D. Schut, Mr. B.F. Wesseling, kantoornaam Kienhuishoving Advocaten en Notarissen ENSCHEDE Mr. J. Hofsteenge Hengelosestraat 42-44, 7514 AH ENSCHEDE, Postbus 18, 7500 AA ENSCHEDE, telefoon (053) 4314977, telefax (053) 4310299, notarissen@henw.nl, www.henw.nl, (privé: Boerskottenlaan 55, 7574 VB Oldenzaal, telefoon (0541) 536392), geassocieerd met Mr. G. Venema, kantoornaam Hofsteenge & Wesseling Notarissen ENSCHEDE Mr. W.J. Hordijk M. H. Tromplaan 20, 7511 JK ENSCHEDE, Postbus 172, 7500 AD ENSCHEDE, telefoon (053) 4315031, telefax (053) 4308057, info@hordijkhamer.nl, www.hordijkhamer.nl, (privé: Oldenzaalsestraat 774, 7524 AH Lonneker, telefoon (053) 4339114), geassocieerd met Mw. Mr. W.J. Hamer, Mr. M.L.E. Plaggemars, Mr. R.A.C. .Marres, Mr. J.J. Swern Suwijn, Mr. G.J. Numan, kantoornaam Hordijk & Hamer Notarissen

47


Lijst van NOTARISSEN ENSCHEDE Mr. S.H.P. Huiskes M. Harpertsz Tromplaan 33-35, 7513 AB ENSCHEDE, Postbus 1203, 7500 BE ENSCHEDE, telefoon (053) 4822290, telefax (053) 4822299, info@huiskesnotariaat.nl, www.huiskesnotariaat.nl, (privé: Hoofdstraat 52, 7561 AC Deurningen), kantoornaam Huiskes Notariaat ENSCHEDE Mr. P.D.W.G. Oosterhuis M.H. Tromplaan 8-A, 7511 JK ENSCHEDE, Postbus 406, 7500 AK ENSCHEDE, telefoon (053) 4320011, telefax (053) 4320003, info@ oosterhuisnotariaat.nl, www.oosterhuisnotariaat.nl, kantoornaam Oosterhuis Notariaat & Estateplanning ENSCHEDE Mr. A.D. Plaggemars Hengelosestraat 571, 7521 AG ENSCHEDE, Postbus 126, 7500 AC ENSCHEDE, telefoon (053) 4840000, telefax (053) 4840099, info@damste.nl, www.damste.nl, kantoornaam Damsté advocatennotarissen ENSCHEDE Mw. Mr. M.L.E. Plaggemars Hengelosestraat 571, 7521 AG ENSCHEDE, Postbus 126, 7500 AC ENSCHEDE, telefoon (053) 4840140, telefax (053) 4840099, m.plaggemars@damste.nl www.damste.nl, (privé:Drienerparkweg 2, 7552 EB Hengelo, telefoon (074) 2594278), geassocieerd met Mr. A.D. Plaggemans, kantoornaam Damsté advocaten-notarissen ENSCHEDE Mr. P.D. Schut Pantheon 25, 7521 PR ENSCHEDE, Postbus 109, 7500 AC ENSCHEDE, telefoon (053) 4804200, telefax (053) 4804299, notarissen.enschede@kienhuishoving.knb.nl, www.kienhuishoving.nl, (privé: Jan Willem Racerstraat 35, 7514 AV Enschede, telefoon (053) 4341104), geassocieerd met mw. Mr. J.M.A. Tinselboer, Mr. F.H.J. Glandrup, mw. Mr. F. Heuker-Bakker, Mr. B.F. Wesseling, kantoornaam Kienhuishoving Advocaten en Notarissen ENSCHEDE Mw. Mr. J.M.A. Tinselboer Pantheon 25, 7521 PR ENSCHEDE, Postbus 109, 7500 AC ENSCHEDE, telefoon (053) 4804200, telefax (053) 4804298, j.tinselboer@kienhuishoving.nl, www.kienhuishoving.nl, (privé: Oliemolensingel 133, 7511 BB Enschede, telefoon (053) 4344605), geassocieerd met Mr. P. Schut, Mr. F.H.J. Glandrup, Mr. B.F. Wesseling, kantoornaam Kienhuishoving Advocaten en Notarissen ENSCHEDE Mr. G. Venema Hengelosestraat 42-44, 7514 AH ENSCHEDE, Postbus 18, 7500 AA ENSCHEDE, telefoon (053) 4314977, telefax (053) 4310299, notarissen@henw.nl, www.henw.nl, geassocieerd met Mr. J. Hofsteenge, kantoornaam Hofsteenge & Wesseling Notarissen ENSCHEDE Mr. B.F. Wesseling Pantheon 25, 7521 PR ENSCHEDE, Postbus 109, 7500 AC ENSCHEDE, telefoon (053) 4804200, telefax (053) 4804299, notarissen.enschede@kienhuishoving.knb.nl, www.kienhuishoving. nl, (privé: Drienerveldweg 21, 7522 PE Enschede, telefoon (074) 2505472), geassocieerd met mw. Mr. J.M.A. Tinselboer, Mr. F.H.J. Glandrup, mw. Mr. F. Heuker-Bakker, Mr. P.D. Schut, kantoornaam Kienhuishoving Advocaten en Notarissen ENSCHEDE Mr. R. Wiechers Zuiderspoorstraat 3, 7512 AX ENSCHEDE, Postbus 40090, 7504 RB ENSCHEDE, telefoon (053) 4848382, telefax (053) 4848383, info@hetnotariskantoor.nl, www.hetnotariskantoor.nl, kantoornaam Wiechers

EPE Mr. drs. G. Vermeulen Stationsstraat 6, 8161 CR EPE, Postbus 177, 8160 AD EPE, telefoon (0578) 678100, telefax (0578) 616907, notarissen@ wassinkvermeulen.nl, www.wassinkvermeulen.nl, (privé: Dellenweg 40, 8161 AL Epe, telefoon (0578) 615663), geassocieerd met Mr. F.R.J. Wassink, Wassink & Vermeulen notarissen

48

EPE Mr. F.R.J. Wassink Stationsstraat 6, 8161 CR EPE, Postbus 177, 8160 AD EPE, telefoon (0578) 678100, telefax (0578) 616907, notarissen@wassinkvermeulen.nl, www.wassinkvermeulen. nl, (privé: Dellenweg 99, 8161 AJ Epe, telefoon (0578) 627639), geassocieerd met Mr. Drs. G. Vermeulen, Wassink & Vermeulen notarissen

ERMELO Mr. W.J. Doorn Putterweg 12, 3851 GD ERMELO, Postbus 7 , 3850 AA ERMELO, telefoon (0341) 557444, telefax (0341) 554104, kantoor@notarisdoorn.nl, www.notarisdoorn.nl, (privé: Molenstraat 14, 3841 AE Harderwijk, telefoon (0341) 410814), kantoornaam Notariskantoor W.J. Doorn ERMELO Mr. O.F. Koekoek Eikenlaan 10-12 3851 PT ERMELO, Postbus 32, 3850 AA ERMELO, telefoon (0341) 564414, telefax (0341) 564740, info@hetnotariskantoor.com, (privé: Beatrixlaan 12, 3851 RT Ermelo, ), Pot & Koekoek

ETTEN LEUR Mr. R.G.P.M. van den Eijnden Bredaseweg 159, 4872 LA ETTEN LEUR, Postbus 34, 4870 AA ETTEN-LEUR, telefoon (076) 5034557, telefax (076) 5020564, info@elnotarissen.nl, www.elnotarissen.nl, (privé: Montenslaan 14, 4837 CG Breda, telefoon (076) 5640030), geassocieerd met Mr. Drs. J.F.A.M. Klaver, kantoornaam E & L Notarissen ETTEN LEUR Mr. P.H. Greving Markt 48, 4875 CE ETTEN LEUR, Postbus 559, 4870 AN ETTEN-LEUR, telefoon (076) 5014700, telefax (076) 5017720, info@notarisgreving.nl, www.notaris-etten-leur.nl, (privé: Klarinetstraat 8, 4876 ZS Etten-Leur, telefoon (06) 50646633), kantoornaam Mr. P.H. Greving ETTEN LEUR Mr. drs. J.F.A.M. Klaver Bredaseweg 159, 4872 LA ETTEN LEUR, Postbus 34, 4870 AA ETTEN-LEUR, telefoon (076) 5034557, telefax (076) 5020564, etten-leur@elnotarissen.nl, www.elnotarissen.nl, (privé: Hellegatweg 15, 4891 ST Rijsbergen, geassocieerd met Mr. R.G.P.M. van den Eijnden, kantoornaam E & L Notarissen

EXLOO Mw. Mr. H.J.H. Prins Zuiderhoofdstraat 10, 7875 BX EXLOO, Postbus 6, 7875 ZG EXLOO, telefoon (0591) 549020, telefax (0591) 549378, notarissen@veldkampprins.knb.nl, www.notarissen.mijweb.nl, (privé: Hoofdstraat 26, 7875 AC Exloo, telefoon (0591) 549429), kantoornaam Veldkamp & Prins Notarissen

FEANWÂLDEN Mr. F. Beks Stinswei 14 9269 TE FEANWÂLDEN, telefoon (0511) 472212, telefax (0511) 474331, info@notariskantoorbeks.nl, www. notariskantoorbeks.nl, (privé: Stinswei 14, 9269 TE Feanwâlden, telefoon (0511) 472212), Notariskantoor Beks

FIJNAART Mr. W.L.M. Cornelissens Appelaarseweg 14, 4793 EK FIJNAART, Postbus 23, 4793 ZG FIJNAART, telefoon (0168) 463550, telefax (0168) 463360, info@cjnotarissen.nl, www.cjnotarissen.nl, (privé: Voorstraat 16, 4793 EV Fijnaart, telefoon (0168) 464515), geassocieerd met Mr. L.H.A.M. Jongenelen, kantoornaam Cornelissens Jongenelen Netwerk Notarissen FIJNAART Mr. L.H.A.M. Jongenelen Appelaarseweg 14, 4793 EK FIJNAART, Postbus 23, 4793 ZG FIJNAART, telefoon (0168) 463550, telefax (0168) 463360, info@cjnotarissen.nl, www.cjnotarissen.nl, (privé: Appelaarseweg 4, 4793 EK Fijnaart, telefoon (0168) 465911), geassocieerd met Mr. W.L.M. Cornelissens, kantoornaam Cornelissens Jongenelen Netwerk Notarissen


Lijst van NOTARISSEN FINSTERWOLDE

GEMERT

Mw. Mr. M.D.C. van der Laan Bospad 22, 9684 AW FINSTERWOLDE, Postbus 1, 9684 ZG FINSTERWOLDE, telefoon (0597) 333950, telefax (0597) 333965, info@notarisvanderlaan.nl, www.notarisvanderlaan.nl, (privé: Dassenwissel 59, 9675 PC Winschoten, telefoon (0597) 436948), kantoornaam Notariskantoor Van der Laan

Mr. R.J.W. Gerrits Komweg 150 5421 LH GEMERT, Postbus 38, 5420 AA GEMERT, telefoon (0492) 362121, telefax (0492) 363917, info@gerrits-vangulick.nl, www.gerrits-vangulick.nl, telefoon (0492) 366690), geassocieerd met Mr. M.M. van Gulick, kantoornaam Gerrits & van Gulick cs Notarissen

FRANEKER Mw. Mr. P.W.M. Ijdema Voorstraat 41, 8801 LA FRANEKER, Postbus 22, 8800 AA FRANEKER, telefoon (0517) 395325, telefax (0517) 392847, info@notarisijdema.nl, www.notarisijdema.nl, (privé: Marten van der Hemlaan 10, 8802 BW Franeker, telefoon (0517) 393339), kantoornaam Ijdema

GEMERT Mr. M.M. van Gulick Komweg 150 5421 LH GEMERT, Postbus 38, 5420 AA GEMERT, telefoon (0492) 362121, telefax (0492) 363917, info@gerrits-vangulick.nl, www.gerrits-vangulick.nl, (privé: geassocieerd met Mr. R.J.W. Gerrits, kantoornaam Gerrits & van Gulick cs Notarissen

FRANEKER Mr. Th. Koelma A.M. van Schurmansingel 51-53, 8801 JR FRANEKER, Postbus 10 , 8800 AA FRANEKER, telefoon (0517) 394541, telefax (0517) 396834, info@jelsma-koelma.nl, www.jelsma-koelma.nl, (privé: Rijksstraatweg 3, 8813 JH Schalsum, telefoon (0517) 390350), kantoornaam Jelsma Koelma Netwerk Notarissen

GEMERT Mr. P.H.A.M. Otten Ruijschenberghstraat 12, 5421 KS GEMERT, Postbus 38, 5420 AA GEMERT, telefoon (0492) 362121, telefax (0492) 363917, info@otten-gerrits.nl, www.otten-gerrits.nl, (privé: President Rooseveltlaan 71, 5707 FC Helmond, telefoon (0492) 367055), geassocieerd met Mr. R.J.W. Gerrits, Mw. Mr. M. Gerrits-van der Aa, kantoornaam Otten & Gerrits Notarissen C.S.

GEERTRUIDENBERG

GENEMUIDEN

Mr. J.K.A. Meijer Markt 6, 4931 BS GEERTRUIDENBERG, Postbus 89, 4930 AB GEERTRUIDENBERG, telefoon (0162) 516400, telefax (0162) 513241, info@notariaatmeijer.nl, www.notariaatmeijer.nl, (privé: Kon. Emmalaan 16, 4835 KJ Breda, telefoon (076) 5654618), kantoornaam Notariaat Meijer

GELDERMALSEN Mr. R.E.Gh. Swane Kerkstraat 36, 4191 AB GELDERMALSEN, Postbus 50, 4190 CB GELDERMALSEN, telefoon (0345) 588688, telefax (0345) 576188, notaris@swane.knb.nl, (privé: Maliebaan 7, 3581 CA Utrecht, telefoon (030) 2367407), kantoornaam Swane & Sorko

GELDROP

Mr. R.J. Tjeenk Willink Nijverheidstraat 49, 8281 JD GENEMUIDEN, Postbus 121, 8280 AC GENEMUIDEN, telefoon (038) 3851030, telefax (038) 3854993, notaris@ijsseloevers.nl, www.ijsseloevers.nl, geassocieerd met Mr. J.G. Haksteen Mr. G.W. Groen IJsseloevers Notarissen

GENNEP Mr. L.P. Lommen Niersweg 1, 6591 CT GENNEP, Postbus 101 , 6590 AC GENNEP, telefoon (0485) 512227, telefax (0485) 517697, notaris@lommen.knb.nl, notarissen@lommenrivierdael.nl, www.rivierdael.nl, geassocieerd met Mr. E.H. Wendelaar Bonga, kantoornaam Rivierdael Notarissen

Mw. Mr. T.I.V. Feijen Dommeldalseweg 2, 5664 RP GELDROP, Postbus 77, 5660 AB GELDROP, telefoon (040) 2862310, telefax (040) 2857695, notarissen@kgnotarissen.nl, www.koudijsgalama.knb.nl, geassocieerd met Mw. Mr. M.J. Koudijs, kantoornaam Koudijs & Galama Netwerk Notarissen

GENNEP Mr. E.H. Wendelaar Bonga Niersweg 1, 6591 CT GENNEP, Postbus 44 , 6590 AA GENNEP, telefoon (0485) 512227, telefax (0485) 517697, info@paantjens.com, www.paantjens.com, kantoornaam Paantjens & Partners Notarissen

GELDROP Mw. Mr. M.J. Koudijs Dommeldalseweg 2, 5664 RP GELDROP, Postbus 77, 5660 AB GELDROP, telefoon (040) 2862310, telefax (040) 2857695, notarissen@koudijsgalama.knb.nl, www.koudijsgalama.knb.nl, (privé: Heidezoom 31, 5665 EB Geldrop, telefoon (040) 2854502), geassocieerd met Mw. Mr. T.I.V. Feijen, kantoornaam Koudijs & Galama Netwerk Notarissen

Mr. H.E. Delicaat Brink 21, 9461 AR GIETEN, Postbus 13, 9460 AA GIETEN, telefoon (0592) 261217, telefax (0592) 263024, kantoor@ notariaataaenhunze.nl, www.notariaataaenhunze.nl, (privé: idem, telefoon (0592) 265577), kantoornaam Aa en Hunze Notariaat

GELEEN Rijksweg Zuid 252-B, 6161 BZ GELEEN, Rijksweg Zuid 252B, 6161 BZ GELEEN, telefoon (088) 3040300, telefax (088) 3040301, info@zuidlimburg.aktienotarissen.nl, www.aktienotarissen.nl/zuidlimburg, kantoornaam Aktie Notarissen Zuid-Limburg GELEEN Mr. M.J.M. Frenken Kummenaedestraat 43, 6165 BT GELEEN, Postbus 31, 6160 AA GELEEN, telefoon (046) 4755050, telefax (046) 4753475, notaris@frenken-moers.nl, www.frenken-moers.nl, (privé: Voerenstraat 3, 6191 NX Beek Lb., telefoon (046) 4757008), geassocieerd met Mr. J.J.M.P. Moers, Frenken, Moers & Heerings notarissen GELEEN Mr. J.J.M.P. Moers Kummenaedestraat 43, 6165 BT GELEEN, Postbus 31, 6160 AA GELEEN, telefoon (046) 4755050, telefax (046) 4753475, notarissen@huyben.wagemans.knb.nl, www.netwerknotarissen.nl/geleen, (privé: Dieterderweg 60, 6114 JM Susteren, telefoon (046) 4491562), geassocieerd met Mr. M.J.M. Frenken, kantoornaam Frenken & Moers Notarissen

GIETEN

GOES Mr. J.L.J. Ammerlaan Kloetingseweg 45, 4462 AV GOES, Postbus 202, 4460 AE GOES, telefoon (0113) 232800, telefax (0113) 211801, info@deviernotarissen.nl, www.deviernotarissen.nl, (privé: v.d. Spiegelstraat 9d, 4461 LJ Goes, telefoon (0113) 226814), geassocieerd met Mr. D. Oostinga, mr. P.I. E. Platier, Mr. M. Tazelaar, kantoornaam De Drie Notarissen GOES Mr. A.G.C. de Fretes-van Liere Frans den Hollanderlaan 10, 4461 HN GOES, Postbus 14, 4460 AA GOES, telefoon (0113) 232520, telefax (0113) 214976, fretes@dezeeuwsealliantie.nl, www.dezeeuwsealliantie.nl, (privé: Noordweg 141, 4333 GD Middelburg, telefoon (0118) 636449), geassocieerd met Mr. J.W. Gmelich Meijling, Mr. A. Wooldrik, Mr. A.M. van der Weide, De Zeeuwse Alliantie Notarissen GOES Mr. J.W. Gmelich Meijling Frans den Hollanderlaan 10, 4461 HN GOES, Postbus 14, 4460 AA GOES, telefoon (0113) 232520, telefax (0113) 214976, meijling@dezeeuwsealliantie.nl, www.dezeeuwsealliantie. nl, (privé: Mosselbank 4, 4465 AS Goes, telefoon (0113) 250818), geassocieerd met mr. A.G.C. de Fretes-van Liere, Mr. A. Wooldrik, Mr. A.M. van der Weide, De Zeeuwse Alliantie Notarissen

49


Lijst van NOTARISSEN GOES Kloetingseweg 45, 4462 AV GOES, Postbus 202, 4460 AE GOES, telefoon (0113) 232800, telefax (0113) 211801, info@dedrienotarissen.nl, www.dedrienotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J.L.J. Ammerlaan, mr. P.I. E. Platier, Mr. M. Tazelaar, De Drie Notarissen

GORREDIJK

GOES Mr. P.I.E. Platier Kloetingseweg 45, 4462 AV GOES, Postbus 202, 4460 AE GOES, telefoon (0113) 232800, telefax (0113) 211801, info@deviernotarissen.nl, www.deviernotarissen.nl, (privé: Van de Spiegelstraat 63, 4461 LK Goes, telefoon (0113) 252700), geassocieerd met Mr. J.L.J. Ammerlaan, Mr. D. Oostinga, Mr. M. Tazelaar, kantoornaam De Drie Notarissen

GORREDIJK Mr. A. Slagman Hoofdstraat 3, 8401 BT GORREDIJK, Postbus 28, 8400 AA GORREDIJK, telefoon (0513) 461675, telefax (0513) 462602, gorrredijk@rssnotarissen.nl, www.rssnotarissen.nl,

GOES Mr. M. Tazelaar Kloetingseweg 45, 4462 AV GOES, Postbus 202, 4460 AE GOES, telefoon (0113) 232800, telefax (0113) 211801, info@deviernotarissen.nl, www.deviernotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J.L.J. Ammerlaan, Mr. D. Oostinga, Mr. P.I.E. Platier, kantoornaam De Drie Notarissen

GOIRLE Mr. J.E.M. Smeets Tilburgseweg 126, 5051 AK GOIRLE, Postbus 222, 5050 AE GOIRLE, telefoon (013) 5308444, telefax (013) 5345849, notarissen@smeets.weijmer.knb.nl, www.smeetsenweijmer.nl, (privé: Tilburgseweg 118, 5051 AK Goirle, telefoon (013) 5345849), geassocieerd met Mr. Th.L.A. Weijmer, kantoornaam Smeets & Weijmer Notarissen GOIRLE Mr. Th. L.A. Weijmer Tilburgseweg 126, 5051 AK GOIRLE, Postbus 222, 5050 AE GOIRLE, telefoon (013) 5308444, telefax (013) 5345849, notarissen@smeetsenweijmer.nl, www.smeetsenweijmer.nl, (privé: Spoorbaan 15, 5051 ET Goirle, telefoon (013) 5441681), geassocieerd met Mr.J.E.M. Smeets, kantoornaam Smeets & Weijmer Notarissen

GOOR

Mr. R.A. Rispens Hegedijk 15, 8401 BH GORREDIJK, Postbus 22, 8400 AA GORREDIJK, telefoon (0513) 463215, telefax (0513) 465189, notarissen@vellinga.wiersma.gorredijk.knb.nl, www.vellingawiersma.nl, kantoornaam Vellinga & Wiersma Netwerk Notarissen

GOUDA Mr. D.J.L. Blok Wilh. Van Pruisenlaan 143, 2807 KH GOUDA, Wilh. Van Pruisenlaan 143, 2807 KH GOUDA, telefoon (0182) 670028, telefax (0182) 672064, notaris@blok.knb.nl, www.notaris.nl/ dirkjanblok, kantoornaam Dirk Jan Blok Notaris GOUDA Mr. C.J.C.M. van Haperen Bleulandweg 1d, 2803 HG GOUDA, Postbus 4, 2800 AA GOUDA, telefoon (0182) 535577, telefax (0182) 539726, info@westerhuisnotarissen.nl, www.westerhuisnotarissen. nl, (privé: Wijnruitgaarde 16, 2803 TG Gouda, telefoon (0182) 531754), geassocieerd met Mr. A.L.J. Westerhuis, Mr. A.N. Stigter - Kromwijk, kantoornaam Westerhuis Notarissen GOUDA Mr. A.N. Stigter - Kromwijk Bleulandweg 1d, 2803 HG GOUDA, Postbus 4, 2800 AA GOUDA, telefoon (0182) 535577, telefax (0182) 539726, info@westerhuisnotarissen.nl, www.westerhuisnotarissen.nl, (privé: Waterruit 34, 2804 PC Gouda, telefoon (0182) 580005), geassocieerd met Mr. C.J.C.M. Haperen, Mr. A.L.J. Westerhuis, kantoornaam Westerhuis Notarissen GOUDA Mr. J.H.A. Wagener Ronsseweg 551, 2803 ZK GOUDA, Postbus 207, 2800 AE GOUDA, telefoon (0182) 555888, telefax (0182) 555877, info@notarisgouda.nl, www.notarisgouda.nl, (privé: Oosthaven 70-71, 2801 PG Gouda, telefoon (0182) 555011), kantoornaam De Waard & Wagener Notarissen

Mr. Drs. A.H. Bracht De Hofte 27, 7471 DL GOOR, Postbus 95, 7470 AB GOOR, telefoon (0547) 274405, telefax (0547) 271765, notarissen@ bracht.devries.knb.nl, www.brachtdevries.nl, (privé: Poolspad 2, 7471 MJ Goor, telefoon (0547) 2611190), geassocieerd met Mr. R. de Vries, kantoornaam Bracht & De Vries notarissen

GOUDA Mr. A.L.J. Westerhuis Bleulandweg 1d, 2803 HG GOUDA, Postbus 4, 2800 AA GOUDA, telefoon (0182) 535577, telefax (0182) 539726, info@westerhuisnotarissen.nl, www.westerhuisnotarissen.nl, (privé: Abel Tasmanlaan 19, 2803 GJ Gouda, telefoon (0182) 521555), geassocieerd met Mr. C.J.C.M. Haperen, Mr. A.N. Stigter - Kromwijk, kantoornaam Westerhuis Notarissen

GOOR Mr. R. de Vries De Hofte 27, 7471 DL GOOR, Postbus 95, 7470 AB GOOR, telefoon (0547) 274405, telefax (0547) 271765, notarissen@ bracht.devries.knb.nl, www.brachtdevries.nl, (privé: Grote Kerkhof 21, 7411 KV Deventer, ), geassocieerd met Mr. Drs. A.H. Bracht, kantoornaam Bracht & De Vries notarissen

GRAVE

GORINCHEM

GROENLO

Mr. A.C.H.G. Nouens Spijksestraat 20G 4207 GN GORINCHEM, Postbus 62, 4200 AB GORINCHEM, telefoon (0183) 635221, telefax (0183) 635071, info@notariaatgorinchem.nl, www.interwaert.nl, kantoornaam Interwaert Notariaat Gorinchem GORINCHEM Mr. A.Z. Snoek Hoge Torenstraat 3-5, 4201 GC GORINCHEM, Postbus 26, 4200 AA GORINCHEM, telefoon (0183) 631000, telefax (0183) 636692, gorinchem@notarissnoek.nl, www.notarissnoek.nl, Mr. A.Z. Snoek, notaris

50

Mr. P.G.M. Meurs Markt 10, 5361 GH GRAVE, Postbus 51, 5360 AB GRAVE, telefoon (0486) 473941, telefax (0486) 474022, info@notariskantoormeurs.nl, www.notariskantoormeurs.nl, (privé: Mr. Gerritspark 2, 5361 JS Grave, telefoon (0486) 473317), kantoornaam Notariskantoor Meurs Mr. E. Roerdink Winterswijkseweg 23, 7141 DM GROENLO, Postbus 73, 7140 AB GROENLO, telefoon (0544) 461925, telefax (0544) 464005, info@rsnotarissen.nl, www.rsnotarissen.nl, (privé: De Kunne 9, 7141 LM Groenlo), kantoornaam Notariskantoor Roerdink & Stevelink

GROESBEEK Mr. P.A.N. Timmermans Kerkstraat 2, 6561 CC GROESBEEK, Postbus 24, 6573 ZG BEEK-UBBERGEN telefoon (024) 3972775, telefax (024) 3977035, info@mostartentimmermans.nl, www. mostartentimmermans.nl, kantoornaam Mostart & Timmermans Netwerk Notarissen


Lijst van NOTARISSEN GRONINGEN Mr. B. Bazuin Heresingel 19, 9711 ER GRONINGEN, Postbus 1213 , 9701 BE GRONINGEN, telefoon (050) 3122642, telefax (050) 3126508, notaris@kuipers.knb.nl, (privé: Oldengaarde 22, 9331 LX Norg, telefoon (0592) 614710), kantoornaam KuipersBazuin notariaat GRONINGEN Mr. A. W. Bijlsma Hereweg 93, 9721 AA GRONINGEN, Postbus 1105, 9701 BC GRONINGEN, telefoon (050) 5997999, telefax (050) 5997988, groningen.notaris@triplaw.nl, www.triplaw.nl, (privé: Esserweg 16, 9722 SN Groningen, telefoon (050) 5255501), geassocieerd met mr. J.J. Plas, Mr. G.H. Smith, kantoornaam Trip Advocaten & Notarissen GRONINGEN Mr. A. Bosscher Emmaplein 3, 9711 AP GRONINGEN, Postbus 1348, 9701 BH GRONINGEN, telefoon (050) 3129047, telefax (050) 3120771, info@notariaatkuhlmann.nl, www.notariaatkuhlmann.nl, GRONINGEN Mr. H.A. Broekema Laan Corpus den Hoorn 1, 9728 JM GRONINGEN, Postbus 336, 9700 AH GRONINGEN, telefoon (050) 5207910, telefax (050) 3127571, broekema@broekemanielsen.nl, www.broekemanielsen.nl, (privé: Zeemanweg 5, 9752 NZ Haren, telefoon (050) 3187909), geassocieerd met Mr. A.J. Nielsen, kantoornaam Broekema - Nielsen GRONINGEN Mr. J. Cohen De Savornin Lohmanlaan 1, 9722 HA GRONINGEN, telefoon (050) 5270110, telefax (050) 5270189, info@notariscohen.nl, www.notariscohen.nl, (privé: Dilgtplein 3, 9751 NJ Haren Gn. , telefoon (050) 5370940), kantoornaam Notaris Mr. J. Cohen GRONINGEN Mr. A.N. Harms Van Elmptstraat 2, 9723 ZL GRONINGEN, Postbus 1276, 9701 BG GRONINGEN, telefoon (050) 3125370, telefax (050) 3121263, notaris@lambeckharms.nl, www.lameckharms.nl, (privé: Fongersplaats 134, 9725 LG Groningen), geassocieerd met mr. J.J. Lambeck, kantoornaam Lambeck Harms Notarissen GRONINGEN Mr. H. van Hoogdalem Praediniussingel 27, 9711 AD GRONINGEN, Postbus 1276, 9701 BG GRONINGEN, telefoon (050) 3125370, telefax (050) 3121263, notaris@vhl-notarissen.knb.nl, www.vanhoogdalem.nl, (privé: Geuzenkamp 2, 9722 LL Groningen, telefoon (050) 5250253), geassocieerd met mr. J.J. Lambeck Jr., kantoornaam Van Hoogdalem Lambeck Notarissen GRONINGEN Mr. M. De Jong Leonard Springerlaan 7, 9727 KB GRONINGEN, Postbus 106, 9700 AC GRONINGEN, telefoon (050) 5206080, telefax (050) 5206089, groningen@hoekstraenpartners.nl, www.hoekstraenpartners.nl, (privé: Theo van Doesburgstraat 8, 9204 KW Drachten, telefoon (0512) 539125), geassocieerd met Mr. C. Krijger, Mr. Y.R. Hoekstra, Mr. N.W. Beijaard, kantoornaam Hoekstra & Partners Notarissen GRONINGEN Mr. drs. F.A. Keuning Van Elmptstraat 2, 9723 ZL GRONINGEN, Postbus 11070, 9700 CB GRONINGEN, telefoon (050) 5757400, telefax (050) 5757440, info@dehaaninfo.nl, www.dehaanadvocaten.nl, (privé: Kruiser 12, 9801 RD Zuidhorn, telefoon (0594) 507676), geassocieerd met Mr. A.J. Nielsen, Mr. H.A. Broekema, kantoornaam De Haan Advocaten en Notaris GRONINGEN Mr. A. Kraster Van Elmptstraat 2, 9723 ZL GRONINGEN, Postbus 11070, 9700 CB GRONINGEN, telefoon (050) 5757400, telefax (050) 5757440, info@dehaaninfo.nl, www.dehaanadvocaten.nl, kantoornaam De Haan Advocaten en Notaris

GRONINGEN Mr. A. Bosscher Emmaplein 3, 9711 AP GRONINGEN, Postbus 1348, 9701 BH GRONINGEN, telefoon (050) 3129047, telefax (050) 3120771, info@notariaatkuhlmann.nl, www.notariaatkuhlmann.nl, (privé: Emmaplein 3, 9711 AP Groningen, ), Notariaat Kuhlmann GRONINGEN Mr. D.B.H. van der Laan Noorderhaven 34, 9712 VL GRONINGEN, Postbus 183, 9700 AD GRONINGEN, telefoon (050) 3185188, telefax (050) 3126564, forum.notaris@laan.knb.nl, www.forumnotarissen.nl, (privé: Groenendaal 65, 9722 CP Groningen, telefoon (050) 5253034), kantoornaam Van der Laan Forum Notarissen GRONINGEN Mr. J.J. Lambeck Van Elmptstraat 2, 9723 ZL GRONINGEN, Postbus 1276, 9701 BG GRONINGEN, telefoon (050) 3125370, telefax (050) 3121263, notaris@lambeckharms.nl, www.lambeckharms.nl, (privé: A. Harkemaweg 1, 9831 SV Aduard, telefoon (050) 3133811), geassocieerd met mr. A.N. Harms, kantoornaam Lambeck Harms Notarissen GRONINGEN Mr. A.J. Nielsen Laan Corpus den Hoorn 1, 9728 JM GRONINGEN, Postbus 336, 9700 AH GRONINGEN, telefoon (050) 5207910, telefax (050) 3127571, info@broekemanielsen.nl, www.broekemanielsen.nl, (privé: Turfring 13, 9356 HA Tolbert, telefoon (0594) 518910), geassocieerd met Mr. H.A. Broekema, kantoornaam Broekema - Nielsen GRONINGEN Mr. J.J. Plas Hereweg 93, 9721 AA GRONINGEN, Postbus 1105 , 9701 BC GRONINGEN, telefoon (050) 5997999, telefax (050) 5997988, groningen.notaris@triplaw.nl, www.triplaw.nl, geassocieerd met Mr. A. W. Bijlsma Mr. G.H. Smith, kantoornaam Trip Advocaten & Notarissen GRONINGEN Paterswoldseweg 802, 9728 BM, GRONINGEN, Postbus 1389, 9701 BJ GRONINGEN, telefoon (050) 5214333, telefax (050) 5258800, notarissen@plasbossinade.nl, www.plasbossinade.nl, kantoornaam PlasBossinade GRONINGEN Mr. G.H. Smith Hereweg 93, 9721 AA GRONINGEN, Postbus 1105, 9701 BC GRONINGEN, telefoon (050) 5997999, telefax (050) 5997988, groningen.notaris@triplaw.nl, www.triplaw.nl, (privé: Reigerlaan 3, 9765 TE Paterswolde, telefoon (050) 5733663), geassocieerd met Mr. A. W. Bijlsma mr. J.J. Plas, kantoornaam Trip Advocaten & Notarissen GRONINGEN Mw. Mr. Y. Stevens Boermandestraat 1, 9723 DS GRONINGEN, Postbus 1427, 9701 BH GRONINGEN, telefoon (050) 3176444, telefax (050) 3186141, info@sin.knb.nl, www.stevensidema.nl, kantoornaam Stevens Idema Notariaat GRONINGEN Mr. T.J. de Vries Paterswoldseweg 802, 9728 BM GRONINGEN, Postbus 1389, 9701 BJ GRONINGEN, telefoon (050) 5214333, telefax (050) 5213939, notarissen@plasbossinade.nl, www.plasbossinade.nl, kantoornaam Plas Bossinade GRONINGEN Skagerrak 8 - A, 9723 JR GRONINGEN, Postbus 821, 9700 AV GRONINGEN, telefoon (050) 5472060, telefax (050) 3184248, info@groningen.aktienotarissen.nl, www.aktienotarissen.nl/ groningen, kantoornaam Aktie Notarissen

GROOTEBROEK

Mr. H.W. van der Horst Burg.Schrijnderlaan 2, 1613 JW GROOTEBROEK, Postbus 58, 1600 AB ENKHUIZEN, telefoon (0228) 512444, telefax (0228) 515203, info@wfonotarissen.nl, www.wfonotarissen.nl, (privé: Het Eiland 41, 1693 BW Wervershoof, ), geassocieerd met Mr. A.C. Olij, kantoornaam WFO Netwerk Notarissen

51


Lijst van NOTARISSEN GROOTEBROEK Mr. A.C. Olij Burg.Schrijnderlaan 2, 1613 JW GROOTEBROEK, Postbus 58, 1600 AB ENKHUIZEN, telefoon (0228) 512444, telefax (0228) 515203, info@wfonotarissen.nl, www.wfonotarissen.nl, (privé: Oostergouw 1-B, 1606 AA Venhuizen, telefoon (0228) 513399), geassocieerd met Mr. H.W. van der Horst, kantoornaam WFO Netwerk Notarissen

GROOTEGAST Mr. A.B. Volders Het Steen 13, 9861 BA GROOTEGAST, Postbus 9, 9860 AA GROOTEGAST, telefoon (0594) 612033, telefax (0594) 613810, notaris@volders.knb.nl, (privé: Hoofdstraat 141, 9861 AE Grootegast), kantoornaam Notariskantoor A.B. Volders

GROU Mr. J.R.E. Slart Stationsweg 90, 9001 EJ GROU, Postbus 69, 9000 AB GROU, telefoon (0566) 601404, telefax (0566) 601012, notarissen@altijdaangenaam.nl, www.altijdaangenaam.nl, geassocieerd met mw. Mr. M.N. Spoelstra-Bos, kantoornaam Aangenaam Notarissen GROU Mw. Mr. M.N. Spoelstra - Bos Stationsweg 90, 9001 EJ GROU, Postbus 69, 9000 AB GROU, telefoon (0566) 601404, telefax (0566) 601012, notarissen@altijdaangenaam.nl, www.altijdaangenaam.nl, (privé: de Fisker 47, 9001 NW Grou, telefoon (0566) 622221), geassocieerd met mr. J.R.E. Slart, kantoornaam Aangenaam Notarissen

GULPEN Mr. J.A.M. Diederen Looierstraat 2, 6271 BB GULPEN, Postbus 313, 6199 ZN, MAASTRICHT-AIRPORT, telefoon (088) 3040304, telefax (088) 3040305, john.diederen@metisnotarissen.nl, www.metisnotarissen.nl, kantoornaam Metis Notarissen

GYTSJERK Mr. T.A.S. Brouns Canterlandseweg 3, 9061 BX GYTSJERK, Postbus 1, 9060 AA GYTSJERK, telefoon (058) 2563344, telefax (058) 2561625, brouns@nordlaw.nl, www.nordlaw.nl, (privé: ljouwerterdyk 3, 8491 GA Akkrum, telefoon (0566) 623153), kantoornaam Nord Notarissen & Advocaten

HAAKSBERGEN Mw. Mr. H.E.M. Derkman Lansinkstraat 61, 7481 JN HAAKSBERGEN, Postbus 69, 7480 AB HAAKSBERGEN, telefoon (053) 5722985, telefax (053) 5727055, notaris@derkman.nl, www.derkman.nl, (privé: De Els 7, 7482 BA Haaksbergen, telefoon (053) 5741478), kantoornaam Derkman Netwerk Notarissen HAAKSBERGEN Mr. M. Lenderink Goorsestraat 56, 7482 CK HAAKSBERGEN, Postbus 107, 7480 AC HAAKSBERGEN, telefoon (053) 5725245, telefax (053) 5728155, info@notarislenderink.nl, www.notarislenderink.nl, kantoornaam Notaris Lenderink

HAARLEM Mr. J.F.P. de Beer Tempeliersstraat 20-A, 2012 ED HAARLEM, Postbus 3170, 2001 DD HAARLEM, telefoon (023) 5530900, telefax (023) 5530910, info@batenburg.eu, www.batenburg.eu, (privé: Allard Piersonstraat 7-I, 1053 ZX Amsterdam, telefoon (020) 4894560), geassocieerd met Mr. H. Feijen, kantoornaam Notaris Maatschap Batenburg

52

HAARLEM Mr. J.B. Boeser Julianastraat 1, 2012 ER HAARLEM, Postbus 3003 , 2001 DA HAARLEM, telefoon (023) 5319528, telefax (023) 5314435, notarissen@sbvg.knb.nl, www.sbvg.nl, (privé: Tuchthuisstraat 5, 2011 XK Haarlem, telefoon (023) 5254350), geassocieerd met Mr. Th.W. van Grafhorst, kantoornaam Smith Boeser van Grafhorst Notarissen HAARLEM Mr. E.F. van Bolhuis Wilhelminastraat 30, 2011 VM HAARLEM, Postbus 5532, 2000 GM HAARLEM, telefoon (023) 5316355, telefax (023) 5325680, info@blanknotarissen.nl, www.blanknotarissen.nl, (privé: Zeestraat 99, 1942 AL Beverwijk, telefoon (0251) 227612), geassocieerd met Mr. P.J.H.M. Prevoo, kantoornaam Blank Prevoo Van Bolhuis Notarissen HAARLEM Mr. H.P.P.M. Clercx Kennemerplein 11, 2011 MH HAARLEM, Postbus 497, 2000 AL HAARLEM, telefoon (023) 5319589, telefax (023) 5322273, info@mcnotarissen.nl, www.mcnotarissen.nl, geassocieerd met mr. J.L. Mulder, Kantoornaam Mulder & Clercx Notarissen HAARLEM Mr. H. Feijen Tempeliersstraat 20-a, 2012 ED HAARLEM, Postbus 3170, 2001 DD HAARLEM, telefoon (023) 5530900, telefax (023) 5530910, info@batenburg.eu, www.batenburg.eu, (privé: Titiaanstraat 31II, 1077 RG Amsterdam, telefoon (020) 4706034), geassocieerd met Mr. J.F.P. de Beer, kantoornaam Notaris Maatschap Batenburg HAARLEM Mw. Mr. J. Fransen Spruitenbosstraat 19, 2012 LJ HAARLEM, Spruitenbosstraat 19, 2012 LJ HAARLEM, telefoon (023) 5316820, telefax (023) 5310130, mail@wtbn.nl, www.wijstenbrinknotarissen.nl, (privé: Elandsgracht 83, 1016 TR Amsterdam, telefoon (020) 6228711), kantoornaam Wijts & Ten Brink Notarissen HAARLEM Mr. Th.W. van Grafhorst Julianastraat 1, 2012 ER HAARLEM, Postbus 3003 , 2001 DA HAARLEM, telefoon (023) 5319528, telefax (023) 5314435, notarissen@sbvg.knb.nl, www.sbvg.nl, (privé: Molenlaan 6, 2103 AE Heemstede, telefoon (023) 5286002), geassocieerd met Mr. J.B. Boeser, kantoornaam Smith Boeser van Grafhorst Notarissen HAARLEM Mr. J.C.M.C. de Haan Kleverparkweg 55, 2023 CB HAARLEM, Postbus 3086, 2001 DB HAARLEM, telefoon (023) 5320432, telefax (023) 5329331, notarissen@mhh.knb.nl, www.dehaanhilbers.nl, (privé: Dr. Dirk Bakkerlaan 38, 2061 EW Bloemendaal, ), geassocieerd met Mr. P.A. Hilbers (Haarlem), kantoornaam De Haan & Hilbers Notarissen HAARLEM Mr. A. Helmig Van Eedenstraat 20, 2012 EM HAARLEM, Postbus 104, 2000 AC HAARLEM, telefoon (023) 5319398, telefax (023) 5329441, notarissen@khs.nl, www.khs.nl, (privé: Groot Heiligland 17, 2012 EN Haarlem, telefoon (023) 5342019), geassocieerd met Mr. A Stuijt, kantoornaam Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen HAARLEM Mr. P.A. Hilbers Kleverparkweg 55, 2023 CB HAARLEM, Postbus 3086, 2001 DB HAARLEM, telefoon (023) 5320432, telefax (023) 5329331, info@dehaanhilbers.nl, www.dehaanhilbers. nl, (privé: Aelbertsbergstraat 1, 2023 CL Haarlem, telefoon (023) 5270761), geassocieerd met Mr. J.C.M.C. de Haan, kantoornaam De Haan & Hilbers Notarissen


Lijst van NOTARISSEN HAARLEM Mr. A.J. Hoogendoorn Fonteinlaan 5, 2012 JG HAARLEM, Postbus 207, 2000 AE HAARLEM, telefoon (023) 7511094, telefax (023) 5426246, notarissen@hoogwier.knb.nl, (privé: Ignatius Bispincklaan 52, 2061 EP Bloemendaal, telefoon (023) 5271329), geassocieerd met Mr. J. Wieringa, kantoornaam Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen

HAARLEM Mr. J. Wieringa Fonteinlaan 5, 2012 JG HAARLEM, Postbus 207, 2000 AE HAARLEM, telefoon (023) 7511094, telefax (023) 5426246, notarissen@hoogwier.knb.nl, (privé: Oude Posthuisstraat 34, 2101 RD Heemstede, telefoon (023) 5293749), geassocieerd met Mr. A.J. Hoogendoorn, kantoornaam Hoogendoorn & Wieringa Notarissen

HAARLEM Mw. Mr. S. Hussain-Soeltan Nieuwe Gracht 84, 2011 NK HAARLEM, Postbus 438, 2000 AK HAARLEM, telefoon (023) 5312150, telefax (023) 5325703, notaris@hp.knb.nl, www.hpnotariaat.nl, kantoornaam Hussain Van der Putt Notariaat

HAARLEM Mw. Mr. J.J. Wijts - van Nimwegen Spruitenbosstraat 19, 2012 LJ HAARLEM, Postbus 3058, 2001 DB HAARLEM, telefoon (023) 5316820, telefax (023) 5329235, mail@wtbn.nl, www.wijtstenbrinknotarissen.nl, (privé: Spruitenbosstraat 12, 2012 LK Haarlem, telefoon (023) 5327355), kantoornaam Wijts & Ten Brink Notarissen

HAARLEM Mr. R.P. Jager Kenaupark 26, 2011 MT HAARLEM, Postbus 180, 2000 AD HAARLEM, telefoon (023) 5319271, telefax (023) 5329248, notaris@scholvinck.knb.nl, (privé: Pieter Aertszlaan 9, 2102 CH Heemstede, telefoon (023) 5473388), geassocieerd met Mr. R.P.L.M. Schölvinck, kantoornaam Schölvinck & Jager Notarissen HAARLEM Mr. G.E.A. Kienhuis Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ HAARLEM, Postbus 3100, 2001 DC HAARLEM, telefoon (023) 5289192, telefax (023) 5292021, i nfo@de-notarissen.com, www.demenintkienhuis.nl, geassocieerd met Mr. I.L. Nijsen, kantoornaam Demenint Kienhuis notariaat HAARLEM Mr. J.L. Mulder Spruitenbosstraat 11, 2012 LJ HAARLEM, telefoon (023) 5310011, telefax (023) 5427246, info@notarismulderhaarlem.nl, www.notarismulderhaarlem.nl, (privé: Frederik van Eedenplein 31, 2106 EC Heemstede, telefoon (023) 5289229), kantoornaam Notarispraktijk Mr. J.L. Mulder HAARLEM Mr. I.L. Nijsen Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ HAARLEM, Postbus 3100, 2001 DC HAARLEM, telefoon (023) 5289192, telefax (023) 5292021, info@de-notarissen.com, www.demenintkienhuis.nl, geassocieerd met Mr. G.E.A. Kienhuis, kantoornaam Demenint Kienhuis notariaat HAARLEM Mw. Mr. Y. Potma Wilhelminastraat 28, 2011 VM HAARLEM, Wilhelminastraat 28, 2011 VM HAARLEM, telefoon (023) 5315933, telefax (023) 5310747, info@notarispotma.nl, www.notarispotma.nl, kantoornaam Hoogesteijn & Potma Notariaat HAARLEM Mr. P.J.H.M. Prevoo Wilhelminastraat 30, 2011 VM HAARLEM, Postbus 5532, 2000 GM HAARLEM, telefoon (023) 5316355, telefax (023) 5325680, info@blanknotarissen.nl, www.blanknotarissen.nl, (privé: Aerdenhoutsduinweg 17, 2111 AN Aerdenhout, telefoon (023) 5243053), geassocieerd met Mr. E.F. van Bolhuis, kantoornaam Blank Prevoo Van Bolhuis Notarissen HAARLEM Mr. R.P.L.M. Schölvinck Kenaupark 26, 2011 MT HAARLEM, Postbus 180, 2000 AD HAARLEM, telefoon (023) 5319271, telefax (023) 5329248, notaris@scholvinck.knb.nl, (privé: Postbus 180, 2000 AD Haarlem, telefoon (035) 5312879), geassocieerd met Mr. R.P. Jager, kantoornaam Schölvinck & Jager Notarissen HAARLEM Mr. A. Stuijt Van Eedenstraat 20, 2012 EM HAARLEM, Postbus 104, 2000 AC HAARLEM, telefoon (023) 5319398, telefax (023) 5329441, notarissen@khs.nl, www.khs.nl, (privé: Oranjeplein 14, 2012 LP Haarlem, telefoon (023) 5422023), geassocieerd met Mr. A.Helmig, kantoornaam Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen

HAARLEM Oudeweg 8-E 2031 CC HAARLEM, Postbus 641, 2003 RP HAARLEM, telefoon (023) 5534055, telefax (023) 5534050, info@nu.notarissen.nl, www.nu.notarissen.nl, kantoornaam Nu.Notarissen Haarlem

HARDENBERG Mw. Mr. H.G.J. Belt- de Ruiter Scholtensdijk 20, 7771 CV HARDENBERG, Postbus 62, 7770 AB HARDENBERG, telefoon (0523) 261941, telefax (0523) 262786, info@vechtstede.info, www.vechtstede.info, (privé: Floralaan 7, 7772 LK Hardenberg, telefoon (0523) 268231), geassocieerd met Mr. H.H. Bulthuis, Mr. R.E. Brinkman, kantoornaam Vechtstede Notarissen HARDENBERG Mr. S. van den Berg De Brink 30, 7770 AB HARDENBERG, Postbus 62, 7770 AB HARDENBERG, telefoon (0523) 261941, telefax (0523) 262786, (privé: Eikenlaan 15, 7771 DW Hardenberg, telefoon (0523) 263608), geassocieerd met Mr. H.H. Bulthuis, Mr. B.T. Gelling, Mw. Mr. M. Keijzer-Post, kantoornaam Notariskantoor Hardenberg HARDENBERG Mr. R.E. Brinkman Scholtensdijk 20, 7771 CV HARDENBERG, Postbus 62, 7770 AB HARDENBERG, telefoon (0523) 261941, telefax (0523) 262786, info@vechtstede.info, www.vechtstede.info, (privé: Edelinckstraat 104, 7773 DA Hardenberg, telefoon (0523) 216590), geassocieerd met Mw. Mr. M. Keijzer-Post, Mr. H.H. Bulthuis, kantoornaam Vechtstede Notarissen HARDENBERG Mr. H.H. Bulthuis Scholtensdijk 20, 7771 CV HARDENBERG, Postbus 62, 7770 AB HARDENBERG, telefoon (0523) 261941, telefax (0523) 262786, info@vechtstede.info, www.vechtstede.info, (privé: Eikenlaan 15, 7771 DW Hardenberg, telefoon (0523) 263608), geassocieerd met Mw. Mr. M. Keijzer-Post, Mr. R.E. Brinkman, kantoornaam Vechtstede Notarissen HARDENBERG Mr. B.T. Gelling Scholtensdijk 20, 7771 CV HARDENBERG, Postbus 62, 7770 AB HARDENBERG, telefoon (0523) 261941, telefax (0523) 262786, info@vechtstede.info, www.vechtstede.info, geassocieerd met Mr. H.H. Bulthuis, Mw. Mr. M. Keijzer-Post, Mr. G. Post, kantoornaam Vechtstede Notarissen HARDENBERG Mw. Mr. M. Keijzer-Post Scholtensdijk 20, 7771 CV HARDENBERG, Postbus 62, 7770 AB HARDENBERG, telefoon (0523) 261941, telefax (0523) 262786, info@vechtstede.info, www.vechtstede.info, (privé: Floralaan 7, 7772 LK Hardenberg, telefoon (0523) 268231), geassocieerd met Mr. H.H. Bulthuis, Mr. R.E. Brinkman, kantoornaam Vechtstede Notarissen

53


Lijst van NOTARISSEN HARDENBERG Mr. H.B.L. Nijboer De Schans 9-A-25, 7773 AA HARDENBERG, Postbus 280, 7770 AG HARDENBERG, telefoon (0523) 273487, telefax (0523) 270497, info@notariaatdeschans.nl, www.notariaatdeschans.nl, kantoornaam Bentum Nijboer Notarissen

HARMELEN

HARDENBERG Mw. Mr. F.E.A. Tinselboer-Daamen Scholtensdijk 20, 7771 CV HARDENBERG, Postbus 62, 7770 AB HARDENBERG, telefoon (0523) 261941, telefax (0523) 262786, info@vechtstede.info, www.vechtstede.info, geassocieerd met Mr. H.H. Bulthuis, Mw. Mr. M. Keijzer-Post, Mr. G. Post, kantoornaam Vechtstede Notarissen

HATTEM

HARDERWIJK Mr. E.J. de Jonge Westeinde 25-A, 3844 DD HARDERWIJK, Postbus 36, 3840 AA HARDERWIJK, telefoon (0341) 413647, telefax (0341) 421989, notarissen@omvr.nl, www.omvr.nl, (privé: Vollenhovemeen 11, 3844 NC Harderwijk, telefoon (0341) 414203), kantoornaam OMVR advocaten + notarissen HARDERWIJK Mw. Mr. S.D. Scheiberlich Minderbroederslaan 1, 3841 DK HARDERWIJK, Postbus 153, 3840 AD HARDERWIJK, telefoon (0341) 417114, telefax (0341) 415504, info@wemesweber.nl, www.wemesweber. nl, geassocieerd met Mr. W.J. Wemes, Mr. J.H. Weber, kantoornaam Wemes Weber Scheiberlich Notarissen HARDERWIJK Mr. J.H. Weber Minderbroederslaan 1, 3841 DK HARDERWIJK, Postbus 153, 3840 AD HARDERWIJK, telefoon (0341) 417114, telefax (0341) 415504, info@wemesweber.nl, www.wemesweber.nl, telefoon (0341) 427911), geassocieerd met Mr. W.J. Wemes, Mw. Mr. S.D. Scheiberlich, kantoornaam Wemes Weber Scheiberlich Notarissen HARDERWIJK Mr. E.J. Wemes Minderbroederslaan 1, 3841 DK HARDERWIJK, Postbus 153, 3840 AD HARDERWIJK, telefoon (0341) 417114, telefax (0341) 415504, info@wemesweber.nl, www.wemesweber.nl, (privé: Stationslaan 122, 3841 DC Harderwijk, telefoon (0341) 427911), geassocieerd met Mr. J.H. Weber, Mw. Mr. S.D. Scheiberlich, kantoornaam Wemes Weber Scheiberlich Notarissen

HARDINXVELD GIESSENDAM

Mr. Th.J. van Solkema Kloosterweg 6a, 3481 XC HARMELEN, Postbus 12, 3480 DA HARMELEN, telefoon (0348) 442142, telefax (0348) 442387, info@vansolkemanotaris.nl, www.vansolkemanotaris.nl

Mr. W. A. van der Ven Ridderstraat 56, 8051 EH HATTEM, Postbus 4, 8050 AA HATTEM, telefoon (038) 4442747, telefax (038) 4446578, info@notariaathattem.nl, www.notariaathattem.nl, (privé: Oude Almeloseweg 8, 8025 AP Zwolle), kantoornaam Notariaat Hattem

HAZERSWOUDE Mr. G.P. van Breugel Rijndijk 276, 2394 AP HAZERSWOUDE , Postbus 128, 2394 ZG HAZERSWOUDE RIJNDIJK, telefoon (071) 3414600, telefax (071) 3415828, info@limesnotarissenl.nl, www.limesnotarissen.nl, (privé: Rijndijk 274, 2394 AP Hazerswoude, telefoon (071) 3415372), kantoornaam Van Breugel Netwerk Notarissen

HEEMSKERK Mr. A.P.M. van Commenée Burgemeester Nielenplein 2, 1961 NV HEEMSKERK, Postbus 16, 1960 AA HEEMSKERK, telefoon (0251) 245224, telefax (0251) 245934, notaris@jvc.knb.nl, (privé: Willem de Zwijgerlaan 9, 2082 AA Santpoort-Noord, telefoon (023) 5371324), geassocieerd met Mr. H.A.J. Janssen, kantoornaam Janssen & Van Commenée HEEMSKERK Mr. H.A.J. Janssen Burgemeester Nielenplein 2, 1961 NV HEEMSKERK, Postbus 16, 1960 AA HEEMSKERK, telefoon (0251) 245224, telefax (0251) 245934, notaris@jvc.knb.nl, (privé: Burgemeester Enschedelaan 32, 2071 AW Santpoort-Noord, telefoon (023) 5370978), geassocieerd met Mr. A.P.M. van Commenée, kantoornaam Janssen & Van Commenée HEEMSKERK Mr. H.L.H. Lautenbach Kerklaan 11, 1961 GA HEEMSKERK, Postbus 301, 1960 AH HEEMSKERK, telefoon (0251) 203203, telefax (0251) 203205, notaris@lautenbach.nl, www.notarislautenbach.nl, geassocieerd met Mw. Mr. I.J.K. Lautenbach, kantoornaam Lautenbach

Mr. E.F. de Vilder Peulenstraat 151, 3371 AL HARDINXVELD GIESSENDAM, Postbus 15, 3370 AA HARDINXVELD GIESSENDAM, telefoon (0184) 612933, telefax (0184) 612026, notaris@interwaert. knb.nl, www.interwaert.nl, (privé: Binnendams 2, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam, telefoon (0184) 611499), kantoornaam Interwaert

HEEMSKERK Mw. Mr. I.J.K. Lautenbach Kerklaan 11, 1961 GA HEEMSKERK, Postbus 301, 1960 AH HEEMSKERK, telefoon (0251) 203203, telefax (0251) 203205, notaris@lautenbach.nl, www.notarislautenbach.nl, geassocieerd met Mr. H.L.H. Lautenbach , kantoornaam Lautenbach

HAREN GN

HEEMSTEDE

Mr. J.N.G.J. Kuin Rijksstraatweg 217a, 9752 CA HAREN GN, Postbus 36, 9750 AA HAREN GN, telefoon (050) 5345649, telefax (050) 5349706, forum.notaris@kuin.knb.nl, www.forumnotarissen.nl, (privé: Emmalaan 23, 9752 KS Haren Gn., telefoon (050) 5344036), kantoornaam Forum Notarissen

Mr. R. Einarson Leidsevaartweg 99, 2106 AS HEEMSTEDE, Postbus 13, 2100 AA HEEMSTEDE, telefoon (023) 5281752, telefax (023) 5241720, notariaat@heemstaete.knb.nl, www.kloeckeneinarson.nl, kantoornaam Heemstaete Notariaat

HARLINGEN Mw. Mr. F.G. Heeres Noorderhaven 62, 8861 AP HARLINGEN, Noorderhaven 62, 8861 AP HARLINGEN, telefoon (0517) 430101, telefax (0517) 430480, notaris@heeres.knb.nl, www.notarisheeres.nl, kantoornaam Notaris Heeres HARLINGEN Mr. H.J. Hettema Zuidoostersingel 51, 8861 GD HARLINGEN, Postbus 140, 8860 AC HARLINGEN, telefoon (0517) 412686, telefax (0517) 413371, notaris@jelsma.koelma.knb.nl, www.jeslma-koelmanotarissen.nl, (privé: Midlumerlaan 30, 8861 JL Harlingen, telefoon (0517) 417238), kantoornaam Jelsma Koelma Netwerk Notarissen

54

HEEMSTEDE Mr. R. Einarson Leidsevaartweg 99, 2106 AS HEEMSTEDE, Postbus 13, 2100 AA HEEMSTEDE, telefoon (023) 5281752, telefax (023) 5241720, info@jsenotarissen.nl, www.jsenotarissen.nl, geassocieerd met Mr.J.C.L. Kloeck, kantoornaam Jager Stuijt & Einarson Notarissen HEEMSTEDE Mr. E.H. Huisman Van Merlenlaan 19, 2101 GB HEEMSTEDE, Postbus 87, 2100 AB HEEMSTEDE, telefoon (023) 5289870, telefax (023) 5289872, info@huisman-notaris.nl, www.notarishuismanheemstede.nl, (privé: idem, telefoon (023) 5312213), kantoornaam Mr. E.H.Huisman Notaris


Lijst van NOTARISSEN HEEMSTEDE Mr. J. C. L. Kloeck Havenstraat 87, 2102 LB HEEMSTEDE, Postbus 522, 2100 AM HEEMSTEDE, telefoon (023) 7114510, telefax (023) 5474924, info@berckenrode.nl, www.berckenrode.nl, kantoornaam Berckenrode HEEMSTEDE Mr. J.C.L. Kloeck Leidsevaartweg 99, 2106 AS HEEMSTEDE, Postbus 13, 2100 AA HEEMSTEDE, telefoon (023) 5281752, telefax (023) 5241720, notarissen@kloeck.einarson.knb.nl, geassocieerd met Mr. R. Einarson, kantoornaam Kloeck & Einarson

HEERDE Mr. E. Feijen Eperweg 3, 8181 ET HEERDE, Postbus 172, 8180 AD HEERDE, telefoon (0578) 692622, telefax (0578) 694874, notarissen@ schurink.feijen.knb.nl, www.ijssendnotarissen.nl, (privé: Haneweg 31, 8181 RZ Heerde, telefoon (0578) 695132), geassocieerd met Mr J.W.J.M. Schurink, kantoornaam Schurink & Feijen HEERDE Mr. J.W.J.M. Schurink Eperweg 3, 8181 ET HEERDE, Postbus 172, 8180 AD HEERDE, telefoon (0578) 692622, telefax (0578) 694874, notarissen@ schurink.feijen.knb.nl, www.ijssendnotarissen.nl, (privé: Eperweg 30, 8181 EW Heerde, telefoon (0578) 692856), geassocieerd met Mr. E. Feijen, kantoornaam Schurink & Feijen

HEERENVEEN Mr. P. de Boer K.R. Poststraat 91, 8441 EN HEERENVEEN, Postbus 589, 8440 AN HEERENVEEN, telefoon (0513) 655555, telefax (0513) 610158, info@notarisheerenveen.nl, www.gbv-law.nl, (privé: Lange Singel 30, 9243 KJ Bakkeveen, telefoon (050) 3186997), geassocieerd met Mr. H.H. Leerink, kantoornaam Groenewegen Notarissen HEERENVEEN Mr. H.H. Leerink K.R. Poststraat 91, 8441 EN HEERENVEEN, Postbus 589, 8440 AN HEERENVEEN, telefoon (0513) 655555, telefax (0513) 610158, info@notarisheerenveen.nl, www.gbv-law.nl, (privé: Westeind 7, 9337 TA Westervelden, ), geassocieerd met Mr. P. de Boer , kantoornaam Groenewegen Notarissen HEERENVEEN Mr. H.A.R. Mulder Burgemeester Falkenaweg 46, 8442 LE HEERENVEEN, Postbus 600, 8440 AP HEERENVEEN, telefoon (0513) 626465, telefax (0513) 625206, info@notarismulder.nl, www.notarismulder.nl, kantoornaam Mulder, Mr. H.A.R. HEERENVEEN Mw. Mr. M.M.A Savenije K.R. Poststraat 1, 8441 ET HEERENVEEN, Postbus 84, 8440 AB HEERENVEEN, telefoon (0513) 645101, telefax (0513) 648259, notarissen@savenije.knb.nl, www.hsm-notarissen.nl, (privé: Blauwhoflaan 18, 8501 EE Joure), kantoornaam HSM Notarissen

HEERHUGOWAARD Mr. C.H.W.M. Kunst W.M. Dudokweg 66, 1703 DC HEERHUGOWAARD, Postbus 170, 1700 AD HEERHUGOWAARD, telefoon (072) 5718016, telefax (072) 5743765, notarissen@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, (privé: Koepoortsweg 4, 1624 AG Hoorn Nh., telefoon (0229) 211135), geassocieerd met mr. H.B. Post, Mr. H.C. Willemsen, kantoornaam Actus Notarissen HEERHUGOWAARD Mr. J.G.B. Langedijk W.M. Dudokweg 39, 1703 DC HEERHUGOWAARD, Postbus 170, 1700 AD HEERHUGOWAARD, telefoon (072) 5718016, telefax (072) 5743765, heerhugowaard@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, kantoornaam Actus Notarissen HEERHUGOWAARD Mr. H.B. Post W.M. Dudokweg 39, 1703 DA HEERHUGOWAARD, Postbus 170, 1700 AD HEERHUGOWAARD, telefoon (072) 5718016, telefax (072) 5743765, notarissen@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, (privé: Middenweg 7, 1703 RA Heerhugowaard, telefoon (072) 5718985), geassocieerd met Mr. H.C. Willemsen, mr. C.H.W.M. Kunst, kantoornaam Actus Notarissen HEERHUGOWAARD Mw. Mr. S.M. Quitz Bevelandseweg 2, 1703 AZ HEERHUGOWAARD, Postbus 300, 1700 AH HEERHUGOWAARD, telefoon (072) 3545850, telefax (072) 5347567, notaris@notariskantoorquitz.nl, www.notariskantoorquitz.nl, kantoornaam Notariskantoor Quitz HEERHUGOWAARD W.M. Dudokweg 39, 1703 DA HEERHUGOWAARD, Postbus 170, 1700 AD HEERHUGOWAARD, telefoon (072) 5718016, telefax (072) 5743765, geassocieerd met Zie kantoor: Actus Notarissen; Heerhugowaard, kantoornaam Vivaldi Notaris HEERHUGOWAARD Mr. H.C. Willemsen W.M. Dudokweg 39, 1703 DA HEERHUGOWAARD, Postbus 170, 1700 AD HEERHUGOWAARD, telefoon (072) 5718016, telefax (072) 5743765, notarissen@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, (privé: Lommerhof 17, 1702 VT Heerhugowaard, telefoon (072) 5710001), geassocieerd met Mr. H.B. Post, mr. C.H.W.M. Kunst, kantoornaam Actus Notarissen HEERHUGOWAARD Mr. H.C. Willemsen J.Duikerweg 5, 1703 DH HEERHUGOWAARD, Postbus 242, 1700 AE HEERHUGOWAARD, telefoon (072)5127488, telefax (072) 5743765, notaris@ebwnotarissen.nl, www.erkampbootwillemsen.nl, kantoornaam Erkamp Boot Willemsen Notarissen

HEERLEN Mw. Mr. S.J.H. Hagemann-Rietbroek Akerstraat 77, 6417 BJ HEERLEN, Postbus 201, 6400 AE HEERLEN, telefoon (045) 5717044, telefax (045) 5719770, info@zeestratenhagemann.nl, www.zeestratenhagemann.nl, (privé: Friedhofsweg 16, B-4730 Hauset (België), telefoon (+32 (0) 87632525), geassocieerd met Mr. P.J.N.T. Zeestraten, kantoornaam Zeestraten & Hagemann Notarissen

HEERENVEEN Mr. J.D. Vlessing K.R. Poststraat 91, 8441 EN HEERENVEEN, Postbus 589, 8440 AN HEERENVEEN, telefoon (0513) 655555, telefax (0513) 610158, notaris@groenewegen.brink.vlessing.knb.nl, (privé: Heerenwal 53, 8556 XW Sloten Fr., telefoon (0514) 531616), geassocieerd met Mr. H.H. Leerink te Heerenveen, kantoornaam Groenewegen Brink & Vlessing

HEERLEN mr. J.M.J.H. Hendriks Akerstraat 138, 6417 BR HEERLEN, Postbus 346, 6400 AH HEERLEN, telefoon (045) 5609870, telefax (045) 5609879, info@wlhnotarissen.nl, www.wlhnotarissen.nl, (privé: Hoebigerweg 2, 6287 AT Eys, telefoon (043) 4511562), geassocieerd met mr. C.J. Leussink, Leussink & Hendriks Notarissen

HEERHUGOWAARD

HEERLEN Mr. J.G. Hoekstra Oliemolenstraat 1a, 6411 GJ HEERLEN, Postbus 30, 6400 AA HEERLEN, telefoon (045) 5719500, telefax (045) 5742828, heerlen@hoekstrageurtennotarissen.nl, www.hoekstrageurtennotarissen.nl, (privé: Kemkensweg 32, 6436 CP Amstenrade, ), geassocieerd met mw. Mr. P.A.J. Hoekstra-Geurten, kantoornaam Hoekstra Geurten Notarissen

Mr. J.H. Eskens W.M. Dudokweg 39, 1703 DA HEERHUGOWAARD, Postbus 170, 1700 AD HEERHUGOWAARD, telefoon (072) 5718016, telefax (072) 5743765, notarissen@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. H.C. Willemsen, mr. H.B. Post, Mr. C.H.W.M. Kunst, Mr. S.A.L.M. Jacobse, kantoornaam Actus Notarissen

55


Lijst van NOTARISSEN HEERLEN Mw. Mr. P.A.J. Hoekstra-Geurten Oliemolenstraat 1a, 6411 GJ HEERLEN, Postbus 30, 6400 AA HEERLEN, telefoon (045) 5719500, telefax (045) 5742828, heerlen@hoekstrageurtennotarissen.nl, www.hoekstrageurtennotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J.G. Hoekstra, kantoornaam Hoekstra Geurten Notarissen HEERLEN Mr. H.A.G.G. Knops Tempsplein 25, 6411 ET HEERLEN, Postbus 349, 6400 AH HEERLEN, telefoon (045) 5719430, telefax (045) 5717803, H.Knops@wolfsknops.nl, www.wolfsknopsnotarissen.nl, (privé: Sebastianenweg 21, 6212 EC Maastricht, telefoon (043) 3641312), geassocieerd met Mr. A.P.C.J. Wolfs, kantoornaam Wolfs | Knops notarissen HEERLEN Mr. C.J. Leussink Akerstraat 138, 6417 BR HEERLEN, Postbus 346, 6400 AH HEERLEN, telefoon (045) 5609870, telefax (045) 5711550, info@wlhnotarissen.nl, www.wlhnotarissen.nl, (privé: Akerstraat 124, 6417 BP Heerlen, telefoon (045) 5717595), geassocieerd met mr. J.M.J.H. Hendriks, Leussink & Hendriks Notarissen HEERLEN Mr. A.P.C.G. Wolfs Tempsplein 25, 6411 ET HEERLEN, Postbus 349, 6400 AH HEERLEN, telefoon (045) 5719430, telefax (045) 5717803, notarissen@wolfsknops.nl, www.wolfsknopsnotarissen.nl, (privé: Unolaan 31, 6413 CT Heerlen, telefoon (045) 5229965), geassocieerd met Mr. H.A.G.G. Knops, kantoornaam Wolfs | Knops notarissen HEERLEN Mr. P.J.N.T. Zeestraten Akerstraat 77, 6417 BJ HEERLEN, Postbus 201, 6400 AE HEERLEN, telefoon (045) 5717044, telefax (045) 5719770, info@zeestratenhagemann.nl, www.zeestratenhagemann.nl, (privé: De Doom 44, 6419 CX Heerlen, telefoon (045) 5715759), geassocieerd met Mr. S.J.H. Hagemann-Rietbroek, kantoornaam Zeestraten & Hagemann Notarissen

HEESCH Mr. L.W. Groeneweg Kerkstraat 2 - A, 5384 KB HEESCH, Postbus 125, 5384 ZJ HEESCH, telefoon (0415) 454938, telefax (0412) 456472, notaris@groeneweg.knb.nl, (privé: Lindenlaan 2, 5384 BD Heesch, telefoon (0412) 455012), kantoornaam Groeneweg

HEESWIJK-DINTHER Mr. Drs. T.P.W. Dielissen Balledonk 33, 5473 BD HEESWIJK-DINTHER, Postbus 3, 5258 ZG BERLICUM NB, telefoon (0413)293435, telefax (0413) 293770, notarissen@wh.knb.nl, (privé: Zijlstraat 5, 5473 CK Heeswijk-Dinther, telefoon (0413) 293815), kantoornaam Wedemeijer & Dielissen Notarissen

HEEZE Mr. J.B. in ‘t Hout Dirk Heziuslaan 4, 5591 AB HEEZE, Postbus 81, 5590 AB HEEZE, telefoon (040) 2261761, telefax (040) 2263235, kantoor@inthout.knb.nl, (privé: Pieter Theeuwenlaan 9, 5591 EJ Heeze, telefoon (040) 2261146), kantoornaam in ‘t Hout

HEILOO

HEINO Marktstraat 9, 8141 GA HEINO, Postbus 38, 8140 AA HEINO, telefoon (0572) 392233, telefax (0572) 393429, heino@zwnotarissen.nl, www.zwnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. A.P.F. de Zwart (Raalte), kantoornaam Procee - Oors & van der Werf Notarissen

HELDEN Mr. G.C. Joosten Willem van Hornestraat 61, 5988 AP HELDEN, telefoon (077) 3590970, telefax (077) 3590975, info@denovitaris.nl, www.denovitaris.nl, (privé: Akkerveld 17, 5988 JB Helden), kantoornaam De Novitaris

HELLEVOETSLUIS Mr. W.A. Blok Sportlaan 7, 3223 EV HELLEVOETSLUIS, Postbus 200, 3220 AE HELLEVOETSLUIS, telefoon (0181) 318088, telefax (0181) 318946, notarissen@verzijl.lindeyer.knb.nl, www.verzijllindeijer-notarissen.nl, (privé: Archeologenweide 15, 3223 NN Hellevoetsluis, telefoon (0181) 413451), kantoornaam Verzijl & Lindeijer C.S. Notarissen HELLEVOETSLUIS Mr. M.J. Hoven Sportlaan 7, 3223 EV HELLEVOETSLUIS, Postbus 200, 3220 AE HELLEVOETSLUIS, telefoon (0181) 318088, telefax (0181) 318946, notarissen@verzijl.lindeyer.knb.nl, www.verzijl-lindeijernotarissen.nl, geassocieerd met Mr. W.A. Blok, kantoornaam Verzijl & Lindeijer C.S. Notarissen HELLEVOETSLUIS Mw. Mr. M.J. Moerland-Jansen, waarnemer van het vacante protocol van Mr. F.C. Kroes, voorheen notaris te Hellevoetsluis Smitsweg 74, 3222 AJ HELLEVOETSLUIS, Postbus 42, 3230 AA BRIELLE, telefoon (0181) 310499, telefax (0181) 316860, info@notariskroes.nl, www.notariskroes.nl, (privé: Maarland Noordzijde 48, 3231 CG Brielle), Moerland Notaris

HELMOND Mr. H.J.M.G. Brants Wilhelminalaan 16, 5707 BW HELMOND, Postbus 59, 5700 AB HELMOND, telefoon (0492) 522431, telefax (0492) 538215, notaris@vbvnotarissen.nl, www.vbvnotarissen.nl, (privé: Kamperfoelie 16, 5708 DM Helmond, telefoon (0492) 590033), geassocieerd met Mr. N.J. Visser, VBV Netwerk Notarissen Verhoeven Brants Visser HELMOND Mw. Mr. M.L. Dijkstra-Olijhoek Prins Hendriklaan 21-a, 5707 CJ HELMOND, Postbus 136, 5700 AC HELMOND, telefoon (0492) 536868, telefax (0492) 528780, info@omdnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J.A. Meijer, kantoornaam Oidtmann - Meijer - Dijkstra Notarissen HELMOND Mr. J.A. Meijer Prins Hendriklaan 21-a, 5707 CJ HELMOND, Postbus 136, 5700 AC HELMOND, telefoon (0492) 536868, telefax (0492) 528780, info@omdnotarissen.nl, www.omdnotarissen.nl, geassocieerd met Mw. Mr. M.L. Dijkstra-Olijhoek, kantoornaam Oidtmann Meijer - Dijkstra Notarissen

Mr. G.J. van Leersum Kennemerstraatweg 83, 1851 BB HEILOO, Postbus 245, 1850 AE HEILOO, telefoon (072) 5337800, telefax (072) 5335994, info@vanleersumvanderploeg.nl, www.vanleersumvanderploeg.nl, geassocieerd met Mr. N.M.E. van der Ploeg-Pot, kantoornaam Van Leersum & Van der Ploeg Notarissen

HELMOND Mr. L.T.M. Spoormakers Kromme Steenweg 3, 5707 CA HELMOND, Postbus 243, 5700 AE HELMOND, telefoon (0492) 509333, telefax (0492) 528875, notaris@spoormakers.com / info@spoormakers.com, www.spoormakers.com, kantoornaam Spoormakers

HEINKENSZAND

HELMOND Mr. N.J. Visser Wilhelminalaan 16, 5707 BW HELMOND, Postbus 59, 5700 AB HELMOND, telefoon (0492) 522431, telefax (0492) 538215, notaris@vbvnotarissen.nl, www.vbvnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. H.J.M.G. Brants, VBV Netwerk Notarissen Verhoeven Brants Visser

Mw. Mr. J. E. Pasop Warande 9, 4451 AG HEINKENSZAND, Postbus 27, 4450 AA HEINKENSZAND, telefoon (0113) 561297, telefax (0113) 562015, heinkenszand@meijling-sarneel.nl, www.meijling-sarneel.nl, kantoornaam Meijling & Sarneel Notarissen

56


Lijst van NOTARISSEN HENDRIK IDO AMBACHT Mr. R.B. van der Horst Grotenoord 23, 3341 LT HENDRIK IDO AMBACHT, Postbus 2, 3340 AA HENDRIK IDO AMBACHT, telefoon (078) 6845999, telefax (078) 6845990, horst@ambachtsenotarissen.nl, www.ambachtsenotarissen.nl, (privé: Groenewaal 16, 3342 DD Hendrik Ido Ambacht, telefoon (078) 6845999), Ambachtse Notarissen HENDRIK IDO AMBACHT Mw. Mr. A.M. List-Plaisier Grotenoord 23, 3341 LT HENDRIK IDO AMBACHT, Postbus 2, 3340 AA HENDRIK IDO AMBACHT, telefoon (078) 6845999, telefax (078) 6845990, list@ambachtsenotarissen.nl, www.ambachtsenotarissen.nl, (privé: Rosmolen 201, 2986 EN Ridderkerk, , telefoon (0180) 499015), Ambachtse Notarissen

HENGELO (OV) Mr. G.W. Beunk Canadian Grenadier 16, 7551 KG HENGELO (Ov), Postbus 260, 7550 AG HENGELO (Ov), telefoon (074) 2558110, telefax (074) 2558119, info@notariskantoorbeunk.nl, www.notariskantoorbeunk.nl, (privé: Deldenerstraat 259, 7555 AE Hengelo , telefoon (074) 2503903), kantoornaam Notariskantoor Beunk HENGELO (Ov) Mr. J.M. Kamphuis Demmersweg 92, 7556 BN HENGELO (Ov), Postbus 694, 7550 AR HENGELO (Ov), telefoon (074) 2509070, telefax (074) 2507872, notaris@kamphuisnotariskantoor.nl, www.kamphuisnotariskantoor.nl, Kamphuis Notariskantoor HENGELO (Ov) Mr. H.B. Ledeboer Prins Bernhardplantsoen 200, 7551 HT HENGELO (Ov), Postbus 161, 7550 AD HENGELO (Ov), telefoon (074) 2561400, telefax (074) 2561401, info@ledeboerfaber.nl, www.ledeboerfaber.nl, (privé: Twekkelerweg 25, 7547 RN Enschede, telefoon (053) 4282375), kantoornaam Notariskantoor Ledeboer HENGELO (Ov) Mr. R.A.C. Marres Beursstraat 1-B-3, 7551 HP HENGELO (Ov), Postbus 68, 7550 AB HENGELO (Ov), telefoon (074) 2911222, telefax (074) 2917659, hengelo@suwijn.nl, www.suwijn.nl, (privé: Morshoekweg 5, 7552 PE Hengelo (Ov), telefoon (074) 2780940), geassocieerd met Mr. J.J. Swerms Suwijn, Mr. G.J. Numan, kantoornaam Suwijn Notarissen HENGELO (Ov) Mr. G.J. Numan Beursstraat 1-B-3, 7551 HP HENGELO (Ov), Postbus 68, 7550 AB HENGELO (Ov), telefoon (074) 2911222, telefax (074) 2917659, hengelo@suwijn.nl, www.suwijn.nl, (privé: Oude Grensweg 83, 7552 GE Enschede, telefoon (074) 2594294), geassocieerd met Mr. R.A.C. Marres, Mr. J.J. Swerms Suwijn, kantoornaam Suwijn Notarissen HENGELO (Ov) Mw. mr. M.L.E. Plaggemars Beursstraat 1-B-3, 7551 HP HENGELO (Ov), Postbus 68, 7550 AB HENGELO (Ov), telefoon (074) 2911222, telefax (074) 2917659, hengelo@suwijn.nl, www.suwijn.nl, (privé: Drienerparkweg 2, 7552 EB Hengelo (Ov), telefoon (074) 2594278), geassocieerd met Mr. G.J. Numan, Mr. R.A.C. Marres, Mr. J.J. Swerms Suwijn, kantoornaam Suwijn Notarissen HENGELO (Ov) Mr. J.J. Swerms Suwijn Beursstraat 1-B-3, 7551 HP HENGELO (Ov), Postbus 68, 7550 AB HENGELO (Ov), telefoon (074) 2911222, telefax (074) 2917659, hengelo@suwijn.nl, www.suwijn.nl, (privé: Morshoekweg 9, 7552 PE Hengelo (Ov), telefoon (074) 2437264), geassocieerd met Mr. R.A.C. Marres, Mr. G.J. Numan, kantoornaam Suwijn Notarissen

HENGELO (Ov) Mr. P.P.M. Veldhof Enschedesestraat 86-90, 7551 EP HENGELO (Ov), Postbus 142, 7550 AC HENGELO (Ov), telefoon (074) 2910705, telefax (074) 2427113, hengelo@kkvnotarissen.nl, www.kvnotarissen.nl, (privé: Averhofstraat 13, 7591 GR Denekamp, telefoon (0541) 353362), kantoornaam Kamphuis Kroezen Veldhof Notarissen HENGELO (Ov) Mw. Mr. J.A. Zomer Enschedesestraat 47, 7551 EJ HENGELO (Ov), Postbus 142, 7550 AC HENGELO (Ov), telefoon (074) 2910705, telefax (074) 2427113, info@zomernotariaat.nl, www.zomernotariaat.nl, kantoornaam Zomer Notariaat

HETEREN

Mr. S.P.P.M. Soons Flessestraat 42, 6666 CR HETEREN, Postbus 19, 6666 ZG HETEREN, telefoon (026) 4790470, telefax (026) 4790479, info@notariskantoorsoons.nl, www.notariskantoorsoons.nl, (privé: Selterskampweg 9, 6721 AP Bennekom, telefoon (0318) 642378), kantoornaam Soons

HEUSDEN

Mr. R.H.M. Vlemmix Burchtplein 7, 5256 EA HEUSDEN, Postbus 36, 5256 ZG HEUSDEN , telefoon (0416) 661379, telefax (0416) 661525/664061, notarissen@notarissenmvv.nl, www.notarismvv.com, (privé: Middelstraat 27, 5176 NH De Moer (Gem. Loon op Zand), telefoon (013) 5156025), geassocieerd met Mr. J.L.L. Vugts, kantoornaam Merkx Vugts & Vlemmix notarissen HEUSDEN Mr. J.L.L. Vugts Burchtplein 7, 5256 EA HEUSDEN, Postbus 36, 5256 ZG HEUSDEN , telefoon (0416) 661379, telefax (0416) 661525, notarissen@mvv.knb.nl, www.notarismvv.com, (privé: Heerendonklaan 121, 5223 XS s-Hertogenbosch, telefoon (073) 6230319), geassocieerd met Mr. R.H.M. Vlemmix, kantoornaam Merkx Vugts & Vlemmix notarissen

HEYTHUYSEN

Mr. M.J.A. Schijns Biesstraat 8, 6093 AD HEYTHUYSEN, Postbus 3015, 6093 ZG HEYTHUYSEN, telefoon (0475) 492777, telefax (0475) 494490, info@notarisleudal.nl, www.vanheckehouben.nl, (privé: Vlasakker 35, 6093 JT Heythuysen, telefoon (0475) 493255), kantoornaam Van Hecke, Houben & Schijns

HILLEGOM

Mr. A.T.E. Hurtak Van den Endelaan 9, 2182 ES HILLEGOM, Postbus 171, 2180 AD HILLEGOM, telefoon (0252) 520850, telefax (0252) 522307, info@hrnotarissen.nl, www.hrnotarissen.nl, (privé: Ammerzoden 26, 2181 LZ Hillegom, telefoon (0252) 517900), geassocieerd met Mr. A.J. Roodhorst, kantoornaam Hurtak & Roodhorst Notarissen HILLEGOM Mr. A.J. Roodhorst Van den Endelaan 9, 2182 ES HILLEGOM, Postbus 171, 2180 AD HILLEGOM, telefoon (0252) 520850, telefax (0252) 522307, info@hrnotarissen.nl, www.hrnotarissen.nl, (privé: Noordschans 24, 2377 BJ Oude Wetering, telefoon (071) 3313349), geassocieerd met Mr. A.T.E. Hurtak, kantoornaam Hurtak & Roodhorst Notarissen

HILVARENBEEK

Mr. J. Kos Apollostraat 9, 5081 GS HILVARENBEEK, Postbus 99, 5080 AB HILVARENBEEK, telefoon (013) 5053267, telefax (013) 5053831, info@notariskos.nl, www.notariskos.nl, (privé: Merodelaan 28, 5062 JD Oisterwijk, telefoon (013) 5215970), kantoornaam Kos Netwerk Notarissen

HILVERSUM

Mr. H.C.D. ten Broecke Albertus Perkstraat 35, 1217 NL HILVERSUM, Postbus 400, 1200 AK HILVERSUM, telefoon (035) 6098333, telefax (035) 6281425, info@dhtb.nl, www.dhtb.nl / www.scheidenendelen. nl / www.eenmaalisscheepsrecht.nl, (privé: Dominee Bleekerhof 13, 1391 BH Abcoude, telefoon (0294) 285286), kantoornaam Notariskantoor De Haas - Ten Broecke

57


Lijst van NOTARISSEN HILVERSUM Mr. F.L.M. van de Graaff Bothalaan 1, 1217 JP HILVERSUM, Postbus 2383, 1200 CJ HILVERSUM, telefoon (035) 6716730, telefax (035) 6220794, info@hvg-notarissen.nl, www.hvg-notarissen.nl, (privé: Prins Mauritslaan 23, 1405 CT Bussum, telefoon (035) 6934844), geassocieerd met E.J.H. Horst en FLM van de Graaff, kantoornaam Horst & van de Graaff HILVERSUM Mr. A.J.W.M. van Hengstum Melkpad 28, 1217 KD HILVERSUM, Postbus 2499, 1200 CL HILVERSUM, telefoon (035) 6247367, telefax (035) 6213065, notarissen@vhsnotarissen.nl, www.vhsnotarissen.nl, (privé: Celebeslaan 39, 1217 GV Hilversum, telefoon (035) 6232880), geassocieerd met Mr. A.C. Steendijk, Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen HILVERSUM Mr. E.J.H. Horst Bothalaan 1, 1217 JP HILVERSUM, Postbus 2383, 1200 CJ HILVERSUM, telefoon (035) 6716735, telefax (035) 6220794, notaris@hvg-notarissen.nl, www.hvg-notarissen.nl, (privé: Naarderstraat 318, 1272 NV Huizen, telefoon (035) 6946602), geassocieerd met SV Viveen en FLM van der Graaff, kantoornaam Horst & van de Graaff HILVERSUM Mr. E.A. van Ligten Floralaan 21, 1211 JT HILVERSUM, Postbus 301, 1200 AH HILVERSUM, telefoon (035) 6210455, telefax (035) 6234801, info@2vanligten.nl, www.2vanligten.nl, (privé: Mariaweg 10, 6861DS Oosterbeek, telefoon (026) 3342322), geassocieerd met mw. Mr. B.J. van Ligten, kantoornaam Van Ligten & Van Ligten HILVERSUM Mw. Mr. B.J. van Ligten Floralaan 21, 1211 JT HILVERSUM, Postbus 301, 1200 AH HILVERSUM, telefoon (035) 6210455, telefax (035) 6234801, info@2vanligten.nl, www.2vanligten.nl, geassocieerd met Mr. E.A. van Ligten, kantoornaam Van Ligten & Van Ligten HILVERSUM Mr. A.C.W. Graaf van Limburg Stirum Koninginneweg 2, 1217 KW HILVERSUM, Postbus 1600, 1200 BP HILVERSUM, telefoon (035) 6254321, telefax (035) 6254320, van.limburg.stirum@vls-notaris.nl, www.maatwerknotaris.nl, (privé: Regentesselaan 28, 1217 EG Hilversum, telefoon (035) 5338274), Notariskantoor Van Limburg Stirum HILVERSUM Mr. J.G.M. Ruijgrok Emmastraat 19, 1211 NE HILVERSUM, Postbus 8 , 1200 AA HILVERSUM, telefoon (035) 6299122, telefax (035) 6212449, info@davina.nl, www.davina.nl, geassocieerd met Mr. Ph. J. Simons, kantoornaam Davina & Partners HILVERSUM Mr. Ph.J. Simons Emmastraat 19, 1211 NE HILVERSUM, Postbus 8 , 1200 AA HILVERSUM, telefoon (035) 6299122, telefax (035) 6212449, info@davina.nl, www.davina.nl, geassocieerd met mr. J.G.M. Ruijgrok, kantoornaam Davina & Partners HILVERSUM Mr. A.C. Steendijk Melkpad 28, 1217 KD HILVERSUM, Postbus 2499, 1200 CL HILVERSUM, telefoon (035) 6247367, telefax (035) 6213065, notarissen@vhsnotarissen.nl, www.vhsnotarissen.nl, (privé: Gomarushof 19, 1216 HK Hilversum, telefoon (035) 6319008), geassocieerd met Mr. A.J.W.M. van Hengstum, Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen HILVERSUM Mw. Mr. S.V. Viveen Vreelandseweg 7, 1216 CG HILVERSUM, Vreelandseweg 7, 1216 CG HILVERSUM, telefoon (035) 8200305, www.notea. nl, geassocieerd met SV Viveen en FLM van der Graaff, kantoornaam Notea

58

HILVERSUM Mw. S.V. Viveen Vreelandseweg 7, 1216 CG HILVERSUM, Vreelandseweg 7, 1216 CG HILVERSUM, telefoon (035) 8200305, www.notea.nl, kantoornaam Notea mijn Notaris HILVERSUM Mw. Mr. M. Wal-van Dijk Oude Enghweg 2, 1217 JC HILVERSUM, Postbus 272, 1200 AG HILVERSUM, telefoon (035) 6721821, telefax (035) 6721888, notarissenhilversum@cmsderks.knb.nl, (privé: Plataanweg 6-a, 1213 TA Hilversum, telefoon (035) 6214262), geassocieerd met mr. G.H. Denninger, Mr. F.L.M. van de Graaf, kantoornaam CMS Derks Star Busmann

HOEVELAKEN Mr. H.J. de Boer Frans Tromplaan 1, 3871 EL HOEVELAKEN, Postubs 154, 3870 CD HOEVELAKEN, telefoon (033) 2580125, telefax (033) 2538463, info@notarishuishoevelaken.nl, www.notarishuishoevelaken.nl, kantoornaam Notarishuis Hoevelaken

HOOFDDORP Mw. Mr. J. Blom Hoofdweg 669, 2131 BB HOOFDDORP, Postbus 70, 2130 AB HOOFDDORP, telefoon (023) 5616446, telefax (023) 5631534, notarissen@ew.knb.nl, (privé: Keizersgracht 675, 1017 DV Amsterdam, telefoon (020) 6259204), geassocieerd met Mr. Ch.F. Tasseron, Mr. L.L.F. Velthuis, kantoornaam Van Esch Wisse Notarissen HOOFDDORP Mr. P.B. de Boer Kruisweg 1025-1029, 2131 CR HOOFDDORP, Postbus 288, 2130 AG HOOFDDORP, telefoon (023) 5543780, telefax (023) 5543799, info@deboernotaris.nl, www.deboernotaris.nl, (privé: Houtwijkerveld 132, 2131 MN Hoofddorp), Notariskantoor De Boer HOOFDDORP Mr. R.S. Gopisingh Boslaan 4, 2132 DX HOOFDDORP, Postbus 289, 2130 AG HOOFDDORP, telefoon (023) 5637020, telefax (023) 5614951, info@schipholnotarissen.nl, www.schipholnotarissen.nl, geassocieerd met mw. Mr. S.J. van Os, Kantoornaam Sterel c.s. /Schoemakers Notariaat, Est. Planning & Mediation HOOFDDORP Mr. V.K. Kuijvenhoven Hoofdweg 665, 2131 BB HOOFDDORP, Postbus 317 , 2130 AH HOOFDDORP, telefoon (023) 5627500, telefax (023) 5626057, info@notariskuijvenhoven.nl, www.notariskuijvenhoven.nl, (privé: C.J. Kieviethof 17, 2131 BL Hoofddorp, telefoon (023) 5628971), Notariskantoor Kuijvenhoven HOOFDDORP Mw. Mr. S. J. van Os Boslaan 4, 2132 DX HOOFDDORP, Postbus 289, 2130 AG HOOFDDORP, telefoon (023) 5637020, telefax (023) 5614951, info@schipholnotarissen.nl, www.schipholnotarissen.nl, geassocieerd met mr. R.S. Gopisingh, Kantoornaam Sterel c.s. / Schoemakers Notariaat, Est. Planning & Mediation HOOFDDORP Mr. Ch.F. Tasseron Hoofdweg 669, 2131 BB HOOFDDORP, Postbus 70, 2130 AB HOOFDDORP, telefoon (023) 5616446, telefax (023) 5631534, notarissen@ew.knb.nl, (privé: Bennebroekerlaan 14, 2121 GR Bennebroek, telefoon (023),5849733), geassocieerd met Mw. mr. J. Blom, Mw. Mr. L.L.F. Velthuis, kantoornaam Van Esch Wisse Notarissen HOOFDDORP Mw. Mr. L.L.F. Velthuis Hoofdweg 669, 2131 BB HOOFDDORP, Postbus 70, 2130 AB HOOFDDORP, telefoon (023) 5616446, telefax (023) 5631534, notarissen@ew.knb.nl, (privé: Prins Florislaan 11, 1171 LN Badhoevedorp, telefoon (020) 6593643), geassocieerd met Mw. mr. J. Blom, Mr. Ch.F. Tasseron, kantoornaam Van Esch Wisse Notarissen


Lijst van NOTARISSEN HOOGERHEIDE

HOOGVLIET ROTTERDAM

Mr. M.A.C. Vermunt Huijbergseweg 22, 4631 GE HOOGERHEIDE, Postbus 36, 4630 AA HOOGERHEIDE, telefoon (0164) 673297, telefax (0164) 674424, notaris@notarisvermunt.nl, www.notarisvermunt.nl, (privé: Concordialaan 225, 4871 ZB Etten-Leur, telefoon (076) 5013658), kantoornaam Notariskantoor Mr. M.A.C. Vermunt

Komijnhof 1, 3193 JJ HOOGVLIET ROTTERDAM, Postbus 1044, 3160 AE RHOON, telefoon (010) 5067044, telefax (010) 2950121, notarissen@dekker.vanderstoep.knb.nl, www.dekkernotarissen.nl, kantoornaam Dekker Notarissen

HOOGEVEEN Mr. U. Hofstee Hoofdstraat 70, 7901 JS HOOGEVEEN, Postbus 540, 7900 AM HOOGEVEEN, telefoon (0528) 235959, telefax (0528) 235836, notarissen@scholten.wilmink.knb.nl, www.scholtenenwilmink.nl, (privé:Eemster 83, 7991 PT Dwingeloo, telefoon (0521) 590969), kantoornaam Scholten & Wilmink notarissen HOOGEVEEN Mw. Mr. D.C.N. van Linge Hoofdstraat 11, 7902 EA HOOGEVEEN, Postbus 381, 7900 AJ HOOGEVEEN, telefoon (0528) 278888, telefax (0528) 278500, notarissen@vanlingetillema.nl, www.vanlingetillema.nl, geassocieerd met Mr. J. Tillema, Van Linge en Tillema Notarissen HOOGEVEEN Mr. J. Tillema Hoofdstraat 11, 7902 EA HOOGEVEEN, Postbus 381, 7900 AJ HOOGEVEEN, telefoon (0528) 278888, telefax (0528) 278500, notarissen@vanlingetillema.nl, www.vanlingetillema.nl, geassocieerd met Mw.Mr. D.C.N. van Linge, kantoornaam Van Linge en Tillema Notarissen

HOOGEVEEN Mr. D. Westinga Hoofdstraat 3, 7902 EA HOOGEVEEN, Postbus 331, 7900 AH HOOGEVEEN, telefoon (0528) 264841, telefax (0528) 275745, notaris@notariswestinga.nl, (privé: Prins Bernhardstraat 2, 7901 CT Hoogeveen, kantoornaam Westinga HOOGEVEEN Mr. J.H.F. Wilmink Hoofdstraat 70, 7901 JS HOOGEVEEN, Postbus 540, 7900 AM HOOGEVEEN, telefoon (0528) 235959, telefax (0528) 235836, notarissen@scholten.wilmink.knb.nl, www.scholtenenwilmink. nl, (privé: Lhee 3, 7991 PK Dwingeloo, telefoon (0521) 570203), geassocieerd met Mr. R. Scholten, kantoornaam Scholten & Wilmink

HOOGEZAND Mw. Mr. H. Broekema-Baas Kerkstraat 148, 9603 AL HOOGEZAND, Postbus 143, 9600 AC HOOGEZAND, telefoon (0598) 399850, telefax (0598) 392671, info@meijerbroekema.nl, www.meijerbroekema.nl, kantoornaam Meijer & Broekema Notarissen HOOGEZAND Mr. A. Elzinga Meint Veningastraat 121, 9601 KE HOOGEZAND, Postbus 31, 9600 AA HOOGEZAND, telefoon (0598) 399880, telefax (0598) 391956, secretariaat@venotarissen.nl, www.venotarissen.nl , (privé: M.L. Kingstraat 59, 9601 KZ Hoogezand, telefoon (0598) 380274), geassocieerd met Mr. G. Veldkamp, kantoornaam Veldkamp & Elzinga Notarissen HOOGEZAND Mr. G. Veldkamp Meint Veningastraat 121, 9601 KE HOOGEZAND, Postbus 31, 9600 AA HOOGEZAND, telefoon (0598) 399880, telefax (0598) 391956, secretariaat@venotarissen.nl, www.venotarissen. nl , (privé: Kastanjeweg 12, 9603 DE Hoogezand, telefoon (0598) 320978), geassocieerd met Mr. A. Elzinga, kantoornaam Veldkamp & Elzinga Notarissen

HOOGKARSPEL Mr. J. A. van der Tuin Streekweg 86, 1616 AL HOOGKARSPEL, Postbus 5, 1616 ZG HOOGKARSPEL, telefoon (0228) 562424, telefax (0228) 561545, info@meijervandertuin.nl, www.meijervandertuin.nl, kantoornaam Notariskantoor Meijer / Van der Tuin

HOOGVLIET ROTTERDAM Mr. P. van der Stoep Komijnhof 1, 3193 JJ HOOGVLIET ROTTERDAM, Postbus 1044, 3160 AE RHOON, telefoon (010)5067044, telefax (010) 2950121, info@dekkernotarissen.nl, www.dekkernotarissen.nl, kantoornaam Dekker Notarissen

HOORN Nieuwe Steen 40, 1625 HV HOORN, Postbus 1000, 1620 KA HOORN, telefoon (0229) 211121, telefax (0229) 217166, hoorn@vivaldinotarissen.nl, www.vivaldinotarissen.nl, kantoornaam Vivaldi Notarissen HOORN Mr. H. A. de Vries Nieuwe Steen 40, 1625 HV HOORN, Postbus 1000, 1620 KA HOORN, telefoon (0229) 211121, telefax (0229) 217166, hoorn@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, (privé: Barnsteen 17, 1625 RC Rhoon, telefoon (0229) 298434), kantoornaam Actus Notarissen HOORN Mr. E.E. von Wolzogen Kühr Maelsonstraat 18, 1624 NP HOORN, Postbus 575, 1440 AN PURMEREND, telefoon (0229) 282828, telefax (0229) 282800, e.kuhr@abmaschreurs.nl, www.abmaschreurs.nl, (privé: Karos 34, 1625 HP Hoorn, telefoon (0299) 233959), geassocieerd met Mr. C.E. Jonker, Mr. R. Cremers, Mr. H.M. van Dam, Mr. J.H.J.A. Hofstee, kantoornaam Abma Schreurs Advocaten Notarissen HOORN Mr. M.J. Moeskops Nieuwe Steen 40, 1625 HV HOORN , Postbus 1000, 1620 KA HOORN , telefoon (0229) 211121, telefax (0229) 217166, hoorn@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, (privé: Willem de Zwijgerlaan 18, 1623 MH Hoorn, telefoon (0229) 245002), kantoornaam Actus Notarissen

HOORN NH. Mr. P.R. Alsema Maelsonstraat 26, 1624 NP HOORN Nh., Maelsonstraat 26, 1624 NP HOORN Nh., telefoon (0229) 584040, telefax (0229) 265456, info@avdjn.nl, www.alsemavanduin.nl, (privé: Willem de Zwijgerlaan 7, 1623 MH Hoorn, telefoon (0229) 245238), geassocieerd met mr. N.A.C.M. van Duin, Mr. G.M.M. van den Berg, kantoornaam Alsema Van Duin Juridisch Adviseurs & Notarissen HOORN Nh. Mw. Mr. N.A.C.M. van Duin Maelsonstraat 26, 1624 NP HOORN Nh., Maelsonstraat 26, 1624 NP HOORN Nh., telefoon (0229) 584040, telefax (0229) 265456, info@avdjn.nl, www.alsemavanduin.nl, (privé: Broekerij 26, 1695 JB Blokker, telefoon (0229) 211988), geassocieerd met Mr. P.R. Alsema, Mr. G.M.M. van den Berg, kantoornaam Alsema Van Duin Juridisch Adviseurs & Notarissen HOORN Nh. Nieuwe Steen 44,1625 HV HOORN Nh.,Postbus 2271, 1620 EG HOORN, telefoon (0900) 222872, telefax (0229) 282909, info@accuraatnotarissen.nl, www.accuraatnotarissen.nl, kantoornaam Accuraat Notarissen

HORST Mw. Mr. A.J.P. Beijers-Willems Stoktstraat 2, 5961 TN HORST, Postbus 6069, 5960 AB HORST, telefoon (077) 3971515, telefax (077) 3971376, info@novitasnotariaat.nl, www.novitasnotariaat.nl, (privé: Van Bocholtzstraat 4, 5961 SG Horst, telefoon (077) 3987553), geassocieerd met mr. M.J. Tolsma, kantoornaam Novitas Notariaat

59


Lijst van NOTARISSEN HORST Mr. C.J.G. Frons Gebr. Van Doornelaan 86, 5961 BD HORST, Postbus 6115, 5960 AC HORST, telefoon (077) 3978222, telefax (077) 3978228, notarissen@delaat.gulikers.knb.n, geassocieerd met Mr. W.M.H.J. Gulikers, Mr. C.M.M. de Laat, kantoornaam De laat & Gulikers HORST Mr. W.M.H.J. Gulikers Gebr. Van Doornelaan 86, 5961 BD HORST, Postbus 6115, 5960 AC HORST, telefoon (077) 3978222, telefax (077) 3978228, notarissen@delaat.gulikers.knb.n, (privé: Daalderhaag 6, 6118 CT Nieuwstadt, telefoon (077) 4853719), geassocieerd met Mr. C.J.G. Frons, Mr. C.M.M. de Laat, kantoornaam De laat & Gulikers HORST Mr. C.M.M. de Laat Gebr. Van Doornelaan 86, 5961 BD HORST, Postbus 6115, 5960 AC HORST, telefoon (077) 3978222, telefax (077) 3978228, notarissen@delaat.gulikers.knb.n, (privé: Molengatweg 5, 5961 PA Horst, telefoon (077) 3986531), geassocieerd met Mr. W.M.H.J. Gulikers, Mr. C.J.G. Frons, kantoornaam De laat & Gulikers

HURDEGARYP Mr. S. de Valk Reidroas 8, 9254 JR HURDEGARYP, Postbus 4, 9254 ZG HURDEGARYP, telefoon (0511) 479030, telefax (0511) 479039, notaris@devalk.knb.nl, www.notarisdevalk.nl, kantoornaam Notariskantoor De Valk

IJMUIDEN Mr. E.J.G. Ros Dokweg 31, 1976 CA IJMUIDEN, Postbus 520, 1970 AM IJMUIDEN, telefoon (0255) 547500, telefax (0255) 516901, ijmuiden@nhij.nl, www.notarishuisijmond.nl, (privé: Driehuizerkerkweg 266, 1985 HW Driehuis Nh, telefoon (0255) 519664), kantoornaam Notarishuis IJmond IJSSELMUIDEN mr. G.W. Broen Burgemeester van Engelenweg 65, 8271 AL IJSSELMUIDEN, Postbus 327, 8260 AH KAMPEN, telefoon (038) 3325555, telefax (038) 3315201, notaris@ijsseloevers.knb.nl, www.ijsseloevers.nl, geassocieerd met Mr. J.G. Haksteen IJsseloevers Notarissen

HORST Mr. M.J. Tolsma Stoktstraat 2, 5961 TN HORST, Postbus 6069, 5960 AB HORST, telefoon (077) 3971515, telefax (077) 3971376, info@novitasnotariaat.nl, www.novitasnotariaat.nl, geassocieerd met Mw. Mr. A.J.P. Beijers-Willems, kantoornaam Novitas Notariaat

IJSSELMUIDEN Mr. J.G. Haksteen Burgemeester van Engelenweg 65, 8271 AL IJSSELMUIDEN, Postbus 327, 8260 AH KAMPEN, telefoon (038) 3325555, telefax (038) 3315201, notaris@ijsseloevers.knb.nl, www.ijsseloevers.nl, (privé: Carry van Bruggenstraat 2, 8023 CL Zwolle, telefoon (038) 4451393), geassocieerd met Mr. G.W. Broen IJsseloevers Notarissen

HOUTEN

IJSSELSTEIN

Mw. Mr. E.M. Stigter Het Spoor 72, 3994 AL HOUTEN, Postbus 3, 3990 DA HOUTEN, telefoon (030) 6351212, telefax (030) 6351202, info@notarisstigter.nl, www.notarisstigter.nl, kantoornaam Stigter HOUTEN Mr. M. Verouden Lobbendijk 4, 3991 EC HOUTEN, Postbus 254, 3990 GB HOUTEN, telefoon (030) 6371213, telefax (030) 6375167, info@deboer-verouden.nl, (privé: Paganinistraat 30, 2901 KG Capelle Aan Den Ijssel, telefoon (010) 4472436), kantoornaam De Boer & Verouden Notarissen

HUISSEN Mr. M.H.A. Wolffenbuttel Julianastraat 2-a, 6851 KK HUISSEN, Postbus 12, 6850 AA HUISSEN, telefoon (026) 3265100, telefax (026) 3256230, wolffenbuttel@lwnot.nl, www.lwnot.nl, (privé: Wilhelminastraat 27, 6851 KN Huissen, telefoon (026) 3254296), geassocieerd met Mr. J.K.A. Bouma, Mr. F.H.P. van Schaik, kantoornaam Lingewaerd Notarissen B.V.

HUIZEN Mr. M.P. Oortman Gerlings Naarderstraat 3, 1271 CE HUIZEN, Postbus 40, 1270 AA HUIZEN, telefoon (035) 5248989, telefax (035) 5248990, huizen@moulin.nl, www.moulijn.nl, (privé: Hertog Hendriklaan 10, 3743 DL Baarn, telefoon (035) 5431932), geassocieerd met Mr. M.S.M. Bosse, Blaricum, kantoornaam Moulijn Netwerk Notarissen

HULST Mw. Mr. C.C.L. van Goethem Grote Markt 1-3, 4561 EA HULST, Postbus 5, 4560 AA HULST, telefoon (0114) 312821, telefax (0114) 316759, info@notarisvangoethem.nl, www.notarisvangoethem.nl, (privé: Vlasbloem 14, 4566 BP Heikant, telefoon (0114) 720311), kantoornaam Van Goethem HULST Mr. M.B. Stolker s Gravenhofplein 9, 4561 AJ HULST, Postbus 85, 4560 AB HULST, telefoon (0114) 314355, telefax (0114) 316255, m.stolker@notarisstolker.nl, www.notaris-stolker.nl, (privé: Leeuwerikstraat 20, 4561 KM Hulst ), kantoornaam Notariskantoor Stolker

60

Mr. A.J. Blokhuis Poortdijk 30, 3402 BS IJSSELSTEIN, Postbus 319, 3400 AH IJSSELSTEIN , telefoon (030) 6881212, telefax (030) 6888018, notarissen@blokhuisenakkermans.nl, www.blokhuisenakkermans.nl, (privé: Dorp 266, 3405 BK Benschop, telefoon (0348) 425433), geassocieerd met Mr. J.W.P.M. Akkermans, kantoornaam Blokhuis & Akkermans Notarissen IJSSELSTEIN Mr. J.W.P.M. Akkermans Poortdijk 30, 3402 BS IJSSELSTEIN , Postbus 319, 3400 AH IJSSELSTEIN , telefoon (030) 6881212, telefax (030) 6888018, notarissen@blokhuisenakkermans.nl, www.blokhuisenakkermans.nl, (privé: Jan van Goyenlaan 7, 3401 NM Ijsselstein, telefoon (030) 6870456), geassocieerd met Mr. A.J. Blokhuis, kantoornaam Blokhuis & Akkermans Notarissen

IJZENDIJKE Mr. E.O.F.J. Verhaegen Markt 23, 4515 BB IJZENDIJKE, Postbus 20, 4515 ZG IJZENDIJKE, telefoon (0117) 301558, telefax (0117) 301859, info@notarisverhaegen.nl, www.notarisverhaegen.nl, (privé: Sint Annastraat 48, 4524 JE Sluis, telefoon (0117) 386673), Notariskantoor Verhaegen & Verhaegen

JORWERT Mr. G.S. van der Hem Sluytermanwei 25, 9023 AB JORWERT, telefoon (058) 2519441, telefax (058) 2519575, info@notarisvanderhem.nl, (privé: idem, telefoon (058) 2519776),

JOURE Mr. J.F. Harmsma Marconiweg 8, 8501 XM JOURE, Postbus 84, 8500 AB JOURE, telefoon (0513) 413685, telefax (0513) 416802, info@notarisjoure.nl, www.notarisjoure.nl, (privé: It Noard 17, 8512 AB Broek Fr, telefoon (0513) 417056), geassocieerd met Mr. P. Nijenhuis, kantoornaam Harmsma & Nijenhuis Notarissen JOURE Mr. P. Nijenhuis Marconiweg 8, 8501 XM JOURE, Postbus 84, 8500 AB JOURE, telefoon (0513) 413685, telefax (0513) 416802, info@notarisjoure.nl, www.notarisjoure.nl, geassocieerd met Mr. J.F. Harmsma, kantoornaam Harmsma & Nijenhuis Notarissen


Lijst van NOTARISSEN Mr. I.J.A. Franken Brugske 19, 5171 VR KAATSHEUVEL, Postbus 120, 5170 AC KAATSHEUVEL, telefoon (0416) 274962, telefax (0416) 278295, info@dgfnotarissen.nl, www.dgfnotarissen.nl, (privé: Koningin Emmastraat 46, 5171 GT Kaatsheuvel, telefoon (0416) 530932), geassocieerd met Mr. A.L.G.R. van Grinsven, kantoornaam Dierckxsens Van Grinsven Franken Notarissen

KATWIJK Mr. C. van der Plas Zeeweg 117, 2224 CD KATWIJK, Postbus 514, 2220 AM KATWIJK, telefax (071) 4075100, telefax (071) 4075100, info@verheesnotarissen.nl, www.verheesnotarissen.nl, (privé: Boulevard 32, 2225 AC Katwijk, telefoon (071) 4080824), geassocieerd met Mr. A. Rueb, Mr. J.G. Shepley, Mr. S.B.J. van Heijst, Mr. W. van den Eijkel, kantoornaam Verhees Notarissen

KAATSHEUVEL Mr. A.L.G.R. van Grinsven Brugske 19, 5171 VR KAATSHEUVEL, Postbus 120, 5170 AC KAATSHEUVEL, telefoon (0416) 274962, telefax (0416) 278295, info@dgfnotarissen.nl, www.dgfnotarissen.nl, (privé: Burg. Van Besouwlaan 2a, 5171 JS Kaatsheuvel, telefoon (0416) 275888), geassocieerd met Mr. I.J.A. Franken, kantoornaam Dierckxsens Van Grinsven Franken Notarissen

KATWIJK Mr. A. Rueb Zeeweg 117, 2224 CD KATWIJK, Postbus 514, 2220 AM KATWIJK, telefax (071) 4075100, telefax (071) 4075100, info@verheesnotarissen.nl, www.verheesnotarissen.nl, (privé: Hofdijck 46, 2341 ND Oegstgeest, telefoon (071) 5175597), geassocieerd met Mr. C. van der Plas, Mr. J.G. Shepley, Mr. S.B.J. van Heijst, Mr. W. van den Eijkel, kantoornaam Verhees Notarissen

KAMPEN

KERKDRIEL

KAATSHEUVEL

Mr. G.W. Broen Burg. Van Engelenweg 65, 8271 AL IJSSELMUIDEN, Postbus 327, 8260 AH KAMPEN, telefoon (038) 3325555, telefax (038) 3315201, notaris@ijsseloevers.nl, www.ijsseloevers.nl, geassocieerd met Mr. R.J. Tjeenk Willink Mr. J.G. Haksteen, kantoornaam IJsseloevers Notarissen KAMPEN Mr. A.C. Goedegebure IJsseldijk 1 - 3, 8266 AD KAMPEN, telefoon (038) 3316633, telefax (038) 3323201, notaris@notarisgoedegebure.nl, www.notarisgoedegebure.nl, (privé: Boomgaard 31, 8266 JM Kampen, telefoon (038) 3315056), Notaris Goedegebure KAMPEN Mr. J.G. Haksteen Burg. Van Engelenweg 65, 8271 AL IJSSELMUIDEN, Postbus 327, 8260 AH KAMPEN, telefoon (038) 3325555, telefax (038) 3315201, notaris@ijsseloevers.nl, www.ijsseloevers.nl, geassocieerd met Mr. R.J. Tjeenk Willink Mr. J.G. Haksteen, kantoornaam IJsseloevers Notarissen KAMPEN Mr. H. Herweijer Meeuwenweg 17, 8261 VZ KAMPEN, Postbus 331, 8260 AH KAMPEN, telefoon (038) 3337051, telefax (038) 3337505, kampen@lindenotarissen.nl, www.lindenotarissen.nl, (privé: Thomas Seerattstraat 1, 8265 BJ Kampen, telefoon (038) 3323801), kantoornaam Linde Notarissen

KAPELLE Mw. Mr. E.P. Veneklaas Slots Biezelingsestraat 9, 4421 BL KAPELLE, Postbus 63, 4420 AC KAPELLE, telefoon (0113) 343310, telefax (0113) 341137, kapelle@meijling-sarneel.nl, www.meijling-sarneel.nl, (privé: Biezelingsestraat 9, 4421 BL Kapelle), kantoornaam Meijling & Sarneel Notarissen

KATWIJK Mr. W. van den Eijkel Zeeweg 117, 2224 CD KATWIJK, Postbus 514, 2220 AM KATWIJK, telefoon (071) 4060500, telefax (071) 4075100, info@verheesnotarissen.nl, www.verheesnotarissen.nl, (privé: Hendrik Andriessenlaan 9, 2343 LL Oegstgeest, telefoon (071) 5157684), geassocieerd met Mr. C. van der Plas, Mr. A. Rueb, Mr. J.G.. Shepley, kantoornaam Verhees Notarissen KATWIJK Mr. S.B.J. van Heijst Zeeweg 117, 2224 CD KATWIJK, Postbus 514, 2220 AM KATWIJK, telefoon (071) 4060500, telefax (071) 4075100, info@verheesnotarissen.nl, www.verheesnotarissen.nl, (privé: Hendrik Andriessenlaan 9, 2343 LL Oegstgeest, telefoon (071) 5157684), geassocieerd met Mr. C. van der Plas, Mr. A. Rueb, Mr. A.C.Th. De Witte, Mr. W. van den Eijkel, kantoornaam Verhees Notarissen

Mw. Mr. I.M.A.J. den Drijver-Pigmans Kerkstraat 41, 5531 CB KERKDRIEL, Postbus 101, 5330 AC KERKDRIEL, telefoon (0418) 636610, telefax (0418) 637274, info@vansantvoortnotaris.nl, www.notariskerkdriel.nl, (privé: Kerkstraat 19-”Lievendaal”, 5328 AA Rossum , telefoon (0418) 662340), kantoornaam Van Santvoort & Den Drijver-Pigmans KERKDRIEL Mr. M.M.G. van Santvoort Kerkstraat 41, 5531 CB KERKDRIEL, Postbus 101, 5330 AC KERKDRIEL, telefoon (0418) 636610, telefax (0418) 637274, info@vansantvoortnotaris.nl, www.vansantvoortnotaris.nl, (privé: Kerkstraat 19-”Lievendaal”, 5328 AA Rossum , telefoon (0418) 662340), kantoornaam Van Santvoort & Den DrijverPigmans

KERKRADE Mr. I. L. Schop Willem Sophiaplein 10, 6466 CP KERKRADE, Postbus 1031, 6460 BA KERKRADE, telefoon (045) 5411945, telefax (045) 5412921, info@smeetsschop.nl, www.smeetsschop.nl, geassocieerd met Mr. R.M.E.S. Smeets, kantoornaam Smeets & Schop KERKRADE Mr. R.M.E.S. Smeets Willem Sophiaplein 10, 6466 CP KERKRADE, Postbus 1031, 6460 BA KERKRADE, telefoon (045) 5411945, telefax (045) 5412921, info@smeetsschop.nl, www.smeetsschop.nl, (privé: De Doom 26, 6419 CX Heerlen, telefoon (045) 4591423), geassocieerd met Mr. I. L. Schop, kantoornaam Smeets & Schop KERKRADE Mr. J.H.S.M. van Thoor Hoofdstraat 18, 6461 CR KERKRADE, Postbus 33, 6460 AA KERKRADE, telefoon (045) 5457251, telefax (045) 5459287, notaris@vanthoor.knb.nl, www.notarisvanthoor.nl, (privé: idem), kantoornaam Van Thoor en America Notarissen

KLAZIENAVEEN Mr. S. Fissering Van Echtenskanaal nz 164, 7891 AJ KLAZIENAVEEN, Postbus 3, 7890 AA KLAZIENAVEEN, telefoon (0591) 317200, telefax (0591) 317257, notarissen@krol.fissering.hilgen.knb.nl, www.mdbnn.nl, (privé: Hoofdweg 17, 7871 TB Klijndijk, telefoon (0591) 514110), geassocieerd met Mr. A. Krol, Kantoornaam Van Roosmalen Fissering Hilgen Advocaten/ Notarissen KLAZIENAVEEN Mr. A. Krol Van Echtenskanaal nz 164, 7891 AJ KLAZIENAVEEN, Postbus 3, 7890 AA KLAZIENAVEEN, telefoon (0591) 317200, telefax (0591) 317257, notarissen@krol.fissering.hilgen.knb.nl, www.mdbnn.nl, geassocieerd met Mr. S. Fissering, Kantoornaam Van Roosmalen Fissering Hilgen Advocaten/ Notarissen

61


Lijst van NOTARISSEN KOLLUM

LAREN

Mr. W. Beugelink Kerkstraat 7, 9291 CA KOLLUM, Postbus 29, 9290 AA KOLLUM, telefoon (0511) 451805, telefax (0511) 452408, notaris@beugelink.knb.nl, Notarispraktijk Mr. W. Beugelink

Mr. A.S. de Boer Eemnesserweg 9, 1251 NA LAREN , Postbus 114, 1250 AC LAREN , telefoon (035) 5315251, telefax (035) 5310354, notaris@deboer.knb.nl, (privé: Aartseveen 46, 3755 VD Eemnes, telefoon (035) 5388624), kantoornaam Notariskantoor mr. A.S. de Boer

KOOG AAN DE ZAAN Mr. D. B. Dijkhuis Hoogstraat 11, 1541 KW KOOG AAN DE ZAAN, Postbus 103, 1540 AC KOOG AAN DE ZAAN, telefoon (075) 6125520, telefax (075) 6125786, info@notariskoeman.nl, www.notariskoeman.nl, kantoornaam Dijkhuis Koeman KOOG AAN DE ZAAN Mr. R.M. Koeman Hoogstraat 11, 1541 KW KOOG AAN DE ZAAN, Postbus 103, 1540 AC KOOG AAN DE ZAAN, telefoon (075) 6125520, telefax (075) 6125786, info@notariskoeman.nl, www.notaris.koeman.nl, (privé: Weiver 127, 1551 SH Westzaan, telefoon (075) 6355955),

KRIMPEN AAN DE IJSSEL Mr. B. Zwaveling Expeditieweg 1, 2922 HN KRIMPEN AAN DE IJSSEL, Postbus 1, 2920 AA KRIMPEN AAN DE IJSSEL, telefoon (0180) 820220, telefax (0180) 551111, info@lintnotarissen.nl, www.lintnotarissen.nl, (privé:Groenendaal 51, 2922 CJ Krimpen aan de Ijssel, telefoon (0180) 517714), geassocieerd met Mr. R. R. Rijnvis, Mr. J.H. Verwoerd, Mr. L. van Veen, Mr. F.J. de Ridder, Mr. D.A. Satrimin, kantoornaam LINT Notarissen KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Mr. R.R. Rijnvis Expeditieweg 1, 2922 HN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, Postbus 1, 2920 AA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, telefoon (0180) 820220, telefax (0180) 551111, info@rvznotarissen.nl, www.rvznotarissen.nl, (privé: Tosca 32, 2926 PK Krimpen aan den Ijssel, telefoon (0180) 515587), geassocieerd met Mr. J.H. Verwoerd, Mr. B. Zwaveling, kantoornaam Rijnvis Verwoerd Zwaveling Notarissen KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Mr. J.H. Verwoerd Expeditieweg 1, 2922 HN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, Postbus 1, 2920 AA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, telefoon (0180) 820220, telefax (0180) 551111, info@rvznotarissen.nl, www.rvznotarissen.nl, (privé: Lentedans 22, 2907 AW Cappelle aan den Ijssel, telefoon (0180) 518828), geassocieerd met Mr. R.R. Rijnvis, Mr. B. Zwaveling, kantoornaam Rijnvis Verwoerd Zwaveling Notarissen

KROMMENIE Mr. R.H.M. van Baal Heiligeweg 93, 1561 DG KROMMENIE, Postbus 119, 1560 AC KROMMENIE, telefoon (075) 6474040, telefax (075) 6286900, info@notarisvanbaal.nl, www.notarisvanbaal.nl, kantoornaam Kantoor Notaris mr. R.H.M. van Baal

LANDGRAAF Mr. J.J.M. Eijck Pasweg 103, 6371 BL LANDGRAAF, Postbus 31190, 6370 AD LANDGRAAF, telefoon (045) 5312100, telefax (045) 5326422, notaris@luijten.knb.nl, (privé: Heesbergstraat 35, 6417 AA Heerlen, telefoon (045) 5413589), kantoornaam Mr. Joep Eijck LANDGRAAF Mr. N. Mickartz Streeperstraat 25, 6371 GL LANDGRAAF, Postbus 31015, 6370 AA LANDGRAAF, telefoon (045) 5318585, telefax (045) 5311602, info@notarismickartz.nl, www.notarismickartz.nl, kantoornaam Notariskantoor Mickartz

LANDSMEER Mr. E.D.J. ten Hoor Zuideinde 1-C, 1121 CJ LANDSMEER, Postbus 32, 1120 AA LANDSMEER, telefoon (020) 4106520, telefax (020) 4106521, notaris@tenhoor.knb.nl, (privé: Goltziusstraat 2, 2023 AJ Haarlem, telefoon (023) 5265888), kantoornaam Kantoor Notaris mr. E.D.J. ten Hoor

LAREN Mr. M.F. Le Coultre Burg. V. N. van Sevenaerstraat 14, 1251 KH LAREN , Postbus 176, 1250 AD LAREN , telefoon (035) 6241257, telefax (035) 6241250, info@lecoultre.nl, www.lecoultre.nl, (privé: Torenlaan 64, 1251 HL Laren (Nh.), telefoon (035) 5313995),

LEEK Mr. G. Huizinga Tolberterstraat 39a, 9351 BC LEEK, Postbus 33, 9350 AA LEEK, telefoon (0594) 512005, telefax (0594) 517560, notarissen@huizingadevries.knb.nl, www.huizingadevries.knb.nl, geassocieerd met Mr. G.G.W. de Vries, kantoornaam Huizinga de Vries Notarissen LEEK Mr. G.G.W. de Vries Tolberterstraat 39a, 9351 BC LEEK, Postbus 33, 9350 AA LEEK, telefoon (0594) 512005, telefax (0594) 517560, notarissen@huizingadevries.knb.nl, www.huizingadevries.knb. nl, geassocieerd met Mr. G. Huizinga, kantoornaam Huizinga de Vries Notarissen

LEENS Mr. G.C. Greven Wierde 7, 9965 TA LEENS, Wierde 7, 9965 TA LEENS,62 telefoon (0595) 572205, telefax (0595) 571335, info@notarishilgen.nl, www.notarishilgen.nl, telefoon (0595) 572205), Hilgen Netwerk Notarissen

LEERDAM Mw. Mr. F. Wolthuis Koningin Emmalaan 20, 4141 EC LEERDAM, Postbus 32, 4140 AA LEERDAM, telefoon (0345) 615641, telefax (0345) 617721, info@notariswolthuis.nl, www.notariswolthuis.nl, Notarispraktijk Wolthuis

LEERSUM Mr. M.E.V. Maas Rijksstraatweg 129, 3956 CL LEERSUM, Rijksstraatweg 129, 3956 CL LEERSUM, telefoon (0343) 840152, telefax (0343) 452659, info@heuvelrugnotarissen.nl, www.heuvelrugnotarissen.nl, kantoornaam Heuvelrug Notarissen

LEEUWARDEN Mr. K.A. Breuker Wiardaplantage 9, 8939 AA LEEUWARDEN, Postbus 17, 8900 AA LEEUWARDEN, telefoon (058) 2347347, telefax (058) 2131177, leeuwarden.notaris@triplaw.nl, www.triplaw.nl, kantoornaam kantoornaam Trip Advocaten & Notarissen LEEUWARDEN Mr. P.A. van Dijk Tesselschadestraat 10, 8913 HB LEEUWARDEN, Postbus 75, 8900 AB LEEUWARDEN, telefoon (058) 2151115, telefax (058) 2128289, info.notaris@dehaanlaw.nl, www.dehaanlaw.nl, (privé: Harlingerstraatweg 62, 8916 BE Leeuwarden, telefoon (058) 2130914), geassocieerd met Mr. S. Swart Mr. M.A. Jonker Roelants, Mr. Drs. F.A. Keuning, Mr. A. Kaster, De Haan AGW Advocaten & Notarissen LEEUWARDEN Mr. C. M. Van Duinen Balthasar Bekkerwei 70, 8914 BE LEEUWARDEN, Postbus 905, 8901 BS LEEUWARDEN, telefoon (058) 2151312, telefax (058) 2132772, info@notarisbvanduinen.nl, www.notarisvanduinen.nl, kantoornaam Van Duinen Notarissen


Lijst van NOTARISSEN LEEUWARDEN Mr. M.A. Jonker Roelants Sophialaan 1-a, 8911 AE LEEUWARDEN, Postbus 75, 8900 AB LEEUWARDEN, telefoon (058) 2151115, telefax (058) 2128289, notarissen@agwnotaris.nl, www.agwnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. P.A. van Dijk, Mr. K.A. Breuker, Mr. E.M.W. de Lange, Mr. S. Swart (Lokatie Stiens), kantoornaam Adema Gast Wierda Notarissen

LEIDEN Mr. H.L.J. Kamps Vondellaan 51, 2332 AA LEIDEN, Postbus 201, 2300 AE LEIDEN, telefoon (071) 5358000, telefax (071) 5358001, notarissen@kartstens.knb.nl, www.teekenskarstens.com, (privé: Rijnsburgerweg 25, 2334 BC Leiden, telefoon (071) 5150860), geassocieerd met Mr. N. Cusell, Mr. J.A. Boon, kantoornaam Teekenskarstens, Advocaten en Notarissen

LEEUWARDEN Mr. C. Krijger Schrans 48, 8932 NG LEEUWARDEN, Postbus 7601, 8903 JP LEEUWARDEN, telefoon (058) 2998200, telefax (058) 2167155, notaris@yrhoekstra.knb.nl, www.hoekstraenpartnersnotarissen.nl, (privé: Schoterlandseweg 29, 8455 JE Katlijk, telefoon (0513) 541637), geassocieerd met Mr. N.W. Beijaard (St. Nicolaas), Mr. M. De Jong (Groningen), kantoornaam Hoekstra en Partners Notarissen

LEIDEN Mw. Mr. E.I. Kortlang Hoge Rijndijk 306, 2314 AM LEIDEN, Postbus 11051, 2301 EB LEIDEN, telefoon (071) 5815323, telefax (071) 5815325, notariaat@declercq.com, www.declercq.com, (privé: Hoofdstraat 20, 2351 AJ Leiderdorp, telefoon (071) 5898075 / (06) 53265794), geassocieerd met mr. J.R.B. Heemstra, kantoornaam de CLERCQ advocaten. notarissen. belastingadviseurs

LEEUWARDEN Mw. Mr. M.C.J. van Lieshout Achter de Hoven 75, 8933 AH LEEUWARDEN, Postbus 2702, 8901 AE LEEUWARDEN, telefoon (058) 2990663, telefax (058) 2990664, info@notarisvanlieshout.nl, www.notarisvanlieshout.nl, (privé: Arendstuin 38, 8911 ET Leeuwarden, telefoon (058) 2673607), kantoornaam Kantoor Notaris Mr. M.C.J. van Lieshout LEEUWARDEN Mr. G. Mulder Wiardaplantage 9, 8939 AA LEEUWARDEN, Postbus 17, 8900 AA LEEUWARDEN, telefoon (058) 2347347, telefax (058) 2131177, notarisws1@tripleeuwarden.knb.nl / notaris@triplaw.nl, www.triplaw.nl, (privé: Kurt Schwittersstraat 19, 9204 KZ Drachten), kantoornaam Trip Advocaten & Notarissen LEEUWARDEN Mr. D.P. Postma Verlengde Schrans 41, 8932 NL LEEUWARDEN, Postbus 1583, 8901 BW LEEUWARDEN, telefoon (058) 2890560, telefax (058) 2890575, info@notarispostma.nl, (privé: Kletten 1, 9218 XA Opeinde, telefoon (0512) 512175), LEEUWARDEN Mr. A. Slagman Willemskade 12, 8911 BB LEEUWARDEN, Postbus 1105, 8900 LL LEEUWARDEN, telefoon (0582) 120022, telefax (0582) 128995, info@notarisslagman.nl, LEEUWARDEN Mr. A. Slagman Willemskade 12, 8911 BB LEEUWARDEN, Postbus 1105, 8900 CC LEEUWARDEN, telefoon (0582) 120022, telefax (0582) 128995, info@notarisslagman.nl, www.notarisslagman.nl, Notaris Slagman

LEIDEN

Mr. R.H. Breedveld Plantsoen 25, 2311 KG LEIDEN, Postbus 507, 2300 AM LEIDEN, telefoon (071) 5162930, telefax (071) 5162935, info@bmsnotarissen.nl, www.bsmnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. M. Schwarze, mr. E.J. Moolenaar, kantoornaam BMS Netwerk Notarissen LEIDEN Mr. N. Cusell Vondellaan 51, 2332 AA LEIDEN, Postbus 201, 2300 AE LEIDEN, telefoon (071) 5358000, telefax (071) 5358001, info@tklaw.nl, www.teekenskarstens.com, (privé: Poelgeesterweg 15, 2341 NM Oegstgeest, telefoon (071) 5177667), geassocieerd met Mr. H.L.J. Kamps, kantoornaam Teekenskarstens, Advocaten en Notarissen LEIDEN Mr. J.R.B. Heemstra Hoge Rijndijk 306, 2314 AM LEIDEN, Postbus 11051, 2301 EB LEIDEN, telefoon (071) 5815323, telefax (071) 5815325, notariaat@declercq.com, www.declercq.com, (privé: Da Costastraat 44-A, 2513 RR S-Gravenhage, telefoon (070) 3513196), geassocieerd met mw. Mr. E.I. Kortlang, kantoornaam de CLERCQ advocaten. notarissen. belastingadviseurs

LEIDEN Mw. Mr. R. Meiners Rapenburg 43, 2311 GG LEIDEN, Postbus 11038, 2301 EA LEIDEN, telefoon (071) 5131645, telefax (071) 5134053, info@meinersnotaris.nl, (privé: Rapenburg 43, 2311 GG Leiden, telefoon (071) 5131645), kantoornaam Meiners Netwerk Notarissen LEIDEN Mr. E.J. Moolenaar Plantsoen 25, 2311 KG LEIDEN, Postbus 507, 2300 AM LEIDEN, telefoon (071) 5162930, telefax (071) 5162935, info@bmsnotarissen.nl, www.bsmnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. R.H. Breedveld, Mr. M. Schwarze, kantoornaam BMS Netwerk Notarissen LEIDEN Mr. F.W.M. Roes Rapenburg 36, 2311 EX LEIDEN, Postbus 11290, 2301 EG LEIDEN, telefoon (071) 5233636, telefax (071) 5121147, info@roesendevries.nl, www.roesendevries.nl, (privé: Pieterskerkstraat 4, 2311 SV Leiden), kantoornaam Roes en de Vries Notarissen LEIDEN Mr. M. Schwarze Plantsoen 25, 2311 KG LEIDEN, Postbus 507, 2300 AM LEIDEN, telefoon (071) 5162930, telefax (071) 5162935, info@bmsnotarissen.nl, www.bsmnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. R.H. Breedveld, mr. E.J. Moolenaar, kantoornaam BMS Netwerk Notarissen LEIDEN Mr. M. de Vries Rapenburg 36, 2311 EX LEIDEN, Postbus 11290, 2301 EG LEIDEN, telefoon (071) 5233636, telefax (071) 5121147, info@roesendevries.nl, www.roesendevries.nl, (privé: Hogerbeetsstraat 4-A, 2334 AK Leiden), kantoornaam Roes en de Vries Notarissen LEIDEN Verbeekstraat 12-E, 2332 CA LEIDEN, Verbeekstraat 12-E, 2332 CA LEIDEN, telefoon (071) 5730860, telefax (071) 5730861, info@hr.aktienotarissen.nl, Kantoornaam Aktie Notarissen Holland Rijnland

LEIDERDORP Mr. H.M.F. Neve Loevestein 12, 2352 KM LEIDERDORP, Postbus 80, 2350 AB LEIDERDORP, telefoon (071) 5899201, telefax (071) 5411392, info@notarissen.tv, www.notarissen.tv, (privé: Dotterbloemkreek 45, 2353 JA Leiderdorp, telefoon (071) 5412004), geassocieerd met Mr. P. de Vries, kantoornaam Bakker & Neve Netwerk Notarissen LEIDERDORP Mr. P. de Vries Loevestein 12, 2352 KM LEIDERDORP, Postbus 80, 2350 AB LEIDERDORP, telefoon (071) 5899201, telefax (071) 5411392, info@notarissen.tv, www.notarissen.tv, (privé: Bernard Zweerslaan 83, 2102 XD Heemstede, telefoon (023) 5285475), geassocieerd met Mr. H.M.F. Neve, kantoornaam Bakker & Neve Netwerk Notarissen

63


Lijst van NOTARISSEN LEIDSCHENDAM Mr. P.P.M. Hoevenaars Van Ruysdaellaan 41, 2264 TK LEIDSCHENDAM, Postbus 1019, 2260 BA LEIDSCHENDAM, telefoon (070) 3200500, telefax (070) 3201101, kantoor@zhnotarissen.nl, www.zhnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. A.M. Zwart, kantoornaam Zwart & Hoevenaars Netwerk Notarissen LEIDSCHENDAM Mr. A.M. Zwart Van Ruysdaellaan 41, 2264 TK LEIDSCHENDAM, Postbus 1019, 2260 BA LEIDSCHENDAM, telefoon (070) 3200500, telefax (070) 3201101, kantoor@zhnotarissen.nl, www.zhnotarissen.nl, (privé: Palestrinalaan 42, 2253 JD Voorschoten, telefoon (071) 5790855), geassocieerd met Mr. P.P.M. Hoevenaars, kantoornaam Zwart & Hoevenaars Netwerk Notarissen

LEKKERKERK Mr. L. van Veen Korte Achterweg 11, 2941 EB LEKKERKERK, Postbus 2524, 2940 AA LEKKERKERK, telefoon (0180) 661600, telefax (0180) 661983, notaris@vanveen.knb.nl, www.veenriddernotarissen.nl, (privé: Voorstraat 170, 2941 EX Lekkerkerk, telefoon (0180) 663955), kantoornaam Van Veen & De Ridder Notarissen

LELYSTAD Mr. B.J. Binnerts Meentweg 8, 8224 BP LELYSTAD, Postbus 2002, 8203 AA LELYSTAD, telefoon (0320) 247394, telefax (0320) 233920, notarissen@hakreinvos.nl, www.notarislelystad.nl, (privé: Buitenplaats 28, 8212 AJ Lelystad, telefoon (0320) 244480), geassocieerd met Mr. R.L. Zanardi, kantoornaam Hak & Rein Vos Notarissen LELYSTAD Mr. B.J. van Dijen Meenthoek 11, Postbus 155, 8200 AD LELYSTAD, telefoon (0320) 289888, telefax (0320) 289880, kantoornaam Okkerse en Schop Advocaten LELYSTAD Mr. H.G. Entjes De Veste 1014, 8231 JA LELYSTAD, Postbus 2331, 8203 AH LELYSTAD, telefoon (0320) 286000, telefax (0320) 286001, notaris@entjes.knb.nl, (privé: Hazeleger 7, 8200 AA Lelystad), kantoornaam Notariskantoor Mr. H.G. Entjes

LELYSTAD Mr. R.L. Zanardi, Meentweg 8, 8224 BP LELYSTAD, Postbus 2002, 8203 AA LELYSTAD, telefoon (0320) 247394, telefax (0320) 233920, notarissen@hakreinvos.nl, www.hakreinvos.nl, (privé: Duinvoet 14, 8242 RB Lelystad, telefoon (0320) 846609), geassocieerd met Mr. B.J. Binnerts, kantoornaam Hak & Rein Vos Notarissen LELYSTAD Meentweg 8, 8224 BP LELYSTAD, Postbus 2002, 8203 AA LELYSTAD, telefoon (0320) 247394, telefax (0320) 233920, notarissen@hakreinvos.nl, www.hakreinvos.nl, kantoornaam Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen

LEMMER

Mr. P. Alberda Kortestreek 16, 8531 JG LEMMER, Postbus 32, 8530 AA LEMMER, telefoon (0514) 561712, telefax (0514) 564985, notaris@alberda.knb.nl, info@notarisalberda.nl, (privé: Oeverloper 13, 8532 BG Lemmer, telefoon (0514) 562820), kantoornaam Notariskantoor Alberda Lemmer

LEUSDEN

Mr. J.Th. M. van den Beld Hamersveldseweg 65, 3833 GL LEUSDEN, Postbus 125, 3830 AC LEUSDEN, telefoon (033) 4945945, telefax (033) 4947459, notarissen@spekbeld.nl, www.spekbeld.nl, (privé: Weerestein 18, 3621 XR Breukelen ), geassocieerd met Mr. D.A. Spek, kantoornaam Spek & Van den Beld Notarissen LEUSDEN Mr. D.A. Spek Hamersveldseweg 65, 3833 GL LEUSDEN, Postbus 125, 3830 AC LEUSDEN, telefoon (033) 4945945, telefax (033) 4947459, notarissen@spekbeld.nl, www.spekbeld.nl, (privé: De Genestetlaan 4, 3743 HK Baarn, ), geassocieerd met Mr. J.Th.M. van den Beld, kantoornaam Spek & Van den Beld Notarissen

LICHTENVOORDE

Mr. S.J.C. Schipper Zilverlinde 3. 7131 MN LICHTENVOORDE, Postbus 74, 7130 AB LICHTENVOORDE, telefoon (0544) 373875, telefax (0544) 376981, info@keistadnotarissen.nl, www.keistadnotarissen.nl, kantoornaam Keistad Notarissen

LISSE

Mr. J.A. Boon Heereweg 266, 2161 BS LISSE, Postbus 35, 2160 AA LISSE, telefoon (0252) 413244, telefax (0252) 418512, info@notarisboon.nl, www.notarisboon.nl, Notaris Boon

LELYSTAD Mr. E.J. de Jonge De Schans 1945, 8231 KA LELYSTAD, Postbus 341, 8200 AH LELYSTAD, telefoon (0320) 248558, telefax (0320) 232938, info@dejongevanschalm.nl, www.dejongevanschalm.nl, geassocieerd met Mr. C.A. van Schalm, kantoornaam De Jonge & Van Schalm Notarissen

LISSE Mr. R.W.B. Timmers Heereweg 21, 2161 AC LISSE, Postbus 160, 2160 AD LISSE, telefoon (0252) 414008, telefax (0252) 417880, info@notaristimmers.nl, www.notaristimmers.nl, (privé: Pioen 27, 2211 MK Noordwijkerhout, telefoon (0252) 340010), kantoornaam Notariskantoor Timmers

LELYSTAD Mw. Mr. F.M. Koster-Joenje De Schans 1933, 8231 KA LELYSTAD, Postbus 384, 8200 AJ LELYSTAD, telefoon (0320) 707475, telefax (0320) 707480, info@denieuwenotaris.nl, www.denieuwenotaris.nl, kantoornaam Notariskantoor Fenneke Koster-Joenje

LOCHEM

LELYSTAD Mr. C.A. van Schalm De Schans 1945, 8231 KA LELYSTAD, Postbus 341, 8200 AH LELYSTAD, telefoon (0320) 248558, telefax (0320) 232938, notarissen@omvr.nl, www.omvr.nl, (privé: Oldenallerhout 79, 3845 EB Harderwijk, telefoon (0341) 427416), kantoornaam OMVR advocaten & notarissen LELYSTAD Mr. J. Van Der Weele De Veste 1014, 8231 JA LELYSTAD, Postbus 2331, 8203 AH LELYSTAD, telefoon (0320) 286000, telefax (032) 286001, info@notarisflevoland.nl, www.notarisflevoland.nl, (privé: Brinklaan 115-A3, 1404 GB Bussum, telefoon (06) 53837858), kantoornaam Van der Weele

64

Mr. W.A. Hoff Marinus Naefflaan 16, 7241 GD LOCHEM, Postbus 27, 7240 AA LOCHEM, telefoon (0573) 298398, telefax (0573) 251892, info@ tvhnotarissen.nl, www.tvhnotarissen.nl, (privé: Schoneveldsdijk 6, 7244 RP Barchem, telefoon (0573) 252200), geassocieerd met Mr. Kleinbusink, Mr. D. Siebelink, kantoornaam Tap van Hoff Notarissen LOCHEM Mr. D. Siebelink Marinus Naefflaan 16, 7241 GD LOCHEM, Postbus 27, 7240 AA LOCHEM, telefoon (0573) 298398, telefax (0573) 251892, info@ tvhnotarissen.nl, www.tvhnotarissen.nl, (privé: Zwiepseweg 73, 7241 GP Lochem, telefoon (0573) 258390), geassocieerd met mr. W.A. van Hoff, Mr. H.S. Kleinburink, kantoornaam Tap & van Hoff notarissen

LOENEN AAN DE VECHT

Mr. A. Engelbracht Rijksstraatweg 109, 3632 AB LOENEN AAN DE VECHT, Postbus 13, 3632 ZR LOENEN AAN DE VECHT, telefoon (0294) 231412, telefax (0294) 234997, notaris@engelbracht.knb.nl, (privé: Weegbree 46, 1422 MX Uithoorn)


Lijst van NOTARISSEN LOOSDRECHT

MAASDAM

Mr. S. Kreugel Rading 46, 1231 KB LOOSDRECHT, Postbus 164, 1200 AD HILVERSUM, telefoon (035) 6259090, telefax (035) 6259000, info@notariaatwijdemeren.nl, (privé: Van Gelderlaan 31, 1215 SL Hilversum, telefoon (035) 6241853), kantoornaam Wijdemeren Mr. S. Kreugel

Mw. Mr. E.M. van Dorst-Dijkers Sportlaan 3-F, 3299 XG MAASDAM, Postbus 5419, 3299 ZG MAASDAM, telefoon (078) 6769530, telefax (078) 6765878, notaris@vandorstdijkers.nl, www.vandorstdijkers.nl, kantoornaam Notariskantoor Van Dorst - Dijkers

LOPIK Mevr. Mr. B.J.M. Gehlen Rolafweg Noord 5, 3411 BH LOPIK, Postbus 19, 3410 CA LOPIK, telefoon (0348) 552014, telefax (0348) 552039, notaris@lopik.knb.nl, kantoornaam Notariskantoor Gehlen

LOSSER Mw. Mr. R.M. Pöpinghaus-Oortwijn Bernhard Leurinkstraat 107, 7581 AZ LOSSER, Postbus 12, 7580 AA LOSSER, telefoon (053) 5383777, telefax (053) 5385355, info@mollink.nl, www.mollink.nl, geassocieerd met Mr. W. Meijling, kantoornaam Mollink Notarissen

LUNTEREN Mr. H.F. Drapers Dorpsstraat 22, 6741 AK LUNTEREN, Postbus 110, 6740 AC LUNTEREN, telefoon (0318) 483151, telefax (0318) 485078, info@vpvanotarissen.nl, www.vanputtenvanapeldoorn.nl, (privé: Zwartewater 14, 6741 EP Lunteren, telefoon (0318) 638795), Van Putten Van Apeldoorn Notarissen

MAARSBERGEN Mw. Mr. I.M.W. van Schuppen Ambachtsweg 5, 3953 BZ MAARSBERGEN, Ambachtsweg 5, 3953 BZ MAARSBERGEN, telefoon (0343) 840150, telefax (0343) 430411, info@maarsbergen.aktienotarissen.knb. nl, www.aktienotarissen.nl, Mr. G. Alferink, kantoornaam Aktie Notarissen A12 Maarsbergen MAARSBERGEN Mw. Mr. I.M.W. van Schuppen Ambachtsweg 5, 3953 BZ MAARSBERGEN, Ambachtsweg 5, 3953 BZ MAARSBERGEN, telefoon (0343) 840150, telefax (0343) 520088, info@maarsbergen.aktienotarissen.knb.nl, www.aktienotarissen.nl, kantoornaam Aktie Notarissen A12 Maarsbergen

MAARSSEN Mw. Mr. R.M.C. Appel Emmaweg 2, 3603 AM MAARSSEN, Postbus 61, 3600 AB MAARSSEN, telefoon (0346) 290760, telefax (0346) 290769, info@notarispraktijkappel.nl, www.notarispraktijkappel.nl, (privé: Vechtensteinlaan 85, 3601 CP Maarssen, telefoon (0346) 553083), kantoornaam Appel MAARSSEN Mr. E.P. Greup Bisonspoor 1225, 3605 KZ MAARSSEN, Postbus 1103, 3600 BC MAARSSEN, telefoon (0346) 566434, telefax (0346) 562018, notarissen@jansen.knb.nl, www.jansenenpartner.nl, kantoornaam Notarispraktijk Jansen & partner MAARSSEN Mw. Mr. Drs. S.C.W.L. Jansen Bisonspoor 1225, 3605 KZ MAARSSEN, Postbus 1103, 3600 BC MAARSSEN, telefoon (0346) 566434, telefax (0346) 562018, notarissen@jansen.knb.nl, www.jansenenpartner.nl, geassocieerd met Mr. E. P. Greup, kantoornaam Notarispraktijk Jansen & partner MAARSSEN Mw. Mr. W.A. Ressel Binnenweg 58, 3603 AG MAARSSEN, Postbus 123, 3600 AC MAARSSEN, telefoon (0346) 586058, telefax (0346) 565982, notaris@ressel.nl, www.ressel.nl, kantoornaam Notariaat Ressel

MAASBRACHT Mw. Mr. E.W.M. Simons Havenstraat 6, 6051 CR MAASBRACHT, Postbus 7241, 6050 AE MAASBRACHT, telefoon (0475) 345010, telefax (0475) 345011, maasbracht@notariskantoorzuid.nl, www.notariskantoorzuid.nl, (privé: Roerzicht 20, 6041 XX Roermond, telefoon (0475) 319836), kantoornaam Notariskantoor Zuid

MAASLAND Mr. A.A.P.M. Geldens Kerkplein 9, 3155 AM MAASLAND, Postbus 24, 3155 ZG MAASLAND, telefoon (010) 5920111, telefax (010) 5923956, geldens@kabelfoon.nl, (privé: Kerkstraat 4, 3155 AN Maasland, telefoon (010) 5920111), MAASLAND Mr. A.J.W. Van Stenis Kerkplein 9, 3155 AM MAASLAND, Postbus 24, 3155 ZG MAASLAND, telefoon (010) 5920111, telefax (010) 5923956, info@vanstenisnotarishuis.nl, www.vanstenisnotarishuis.nl, (privé: Poelenburgh 14, 2681 NW Monster, telefoon (0174) 212346), kantoornaam Van Stenis Notarishuis+H993

MAASSLUIS Mr. H. Jansen Haven 19, 3143 BB MAASSLUIS, Postbus 68, 3140 AB MAASSLUIS, telefoon (010) 5911122, telefax (010) 5917249, notaris@jansen.maassluis.knb.nl, (privé: F.H.G. van Itersonlaan 23, 3233 EH Oostvoorne, telefoon (0181) 641100),

MAASTRICHT Mr. J.M.J.H. Achten Wilhelminasingel 68 a, 6221 BK MAASTRICHT, Postbus 3105, 6202 NC MAASTRICHT, telefoon (043) 3281760, telefax (043) 3251426, secretariaat@achtenvangent.nl, www.achtenvangent.nl, (privé: Dennenberg 10, 6241 NN Bunde, telefoon (043) 3640930), geassocieerd met Mr. R.M.J. van Gent, kantoornaam AchtenvanGent Notarissen MAASTRICHT Mr. R.R.L.K. Dietz Hertogsingel 57, 6211 NE MAASTRICHT, Postbus 373, 6200 AJ MAASTRICHT, telefoon (043) 3503690, telefax (043) 3260007, notaris@notarisdietz.nl, www.notarisdietz.nl, kantoornaam Notariskantoor Dietz MAASTRICHT Mr. R.M.J. van Gent Wilhelminasingel 68 a, 6221 BK MAASTRICHT, Postbus 3105, 6202 NC MAASTRICHT, telefoon (043) 3281760, telefax (043) 3251426, secretariaat@achtenvangent.nl, www.achtenvangent.nl, (privé: Stationsstraat 53, 6231 CK Meerssen, telefoon (043) 3641312), geassocieerd met Mr. J.M.J.H. Achten, kantoornaam AchtenvanGent Notarissen MAASTRICHT Mr. M.W.J.M. Giesbers Vrijthof 19, 6211 LD MAASTRICHT, Postbus 67, 6200 AB MAASTRICHT, telefoon (043) 3298100, telefax (043) 3298111, info@vrijthofnotarissen.nl, www.vrijthofnotarissen.nl, (privé: Wilhelminasingel 5-E, 6221 BE Maastricht, telefoon (043) 3254344), geassocieerd met Mr. B.L.W.P. Versteeg, Mr. R.L.G.M. Steegmans, kantoornaam Versteeg Giesbers & Steegmans MAASTRICHT Mr. M.P.P.F. Groutars Avenue Ceramique 105 6221 KV MAASTRICHT, Postbus 3081, 6202 NB MAASTRICHT, telefoon (043) 3214946, telefax (043) 3253866, notaris@groutars.knb.nl, (privé: Winandusstraat 26, 3798 s Gravenvoeren (B), telefoon +32 (0)43 3251542), kantoornaam ThissenGroutarsVrancken Team MAASTRICHT Mr. A.C.J. Huenges Wajer Wethouder Vrankenstraat 21, 6227 CJ MAASTRICHT, Postbus 4105, 6202 PA MAASTRICHT, telefoon (043) 3509950, telefax (043) 3615824, info@hwj-notarissen.nl, www.hwj-notarissen.nl, (privé: Stationsstraat 58, 6231 CM Meerssen, telefoon (043) 3647760), geassocieerd met Mr. H.G.J.J.M. Joosten, kantoornaam Huenges Wajer & Joosten Notarissen

65


Lijst van NOTARISSEN MAASTRICHT Mr. H.G.J.J.M. Joosten Wethouder Vrankenstraat 21, 6227 CJ MAASTRICHT, Postbus 4105, 6202 PA MAASTRICHT, telefoon (043) 3509950, telefax (043) 3615824, info@hwj-notarissen.nl, www.hwj-notarissen.nl, (privé: Stellalunet 11-F, 6221 JL Maastricht, telefoon (043) 3646054), geassocieerd met Mr. A.C.J. Huenges Wajer, kantoornaam Huenges Wajer & Joosten Notarissen MAASTRICHT Mr. R.L.G.M. Steegmans Vrijthof 19, 6211 LD MAASTRICHT, Postbus 67, 6200 AB MAASTRICHT, telefoon (043) 3298100, telefax (043) 3298111, info@vrijthofnotarissen.nl, www.vrijthofnotarissen.nl, (privé: Beatrixstraat 44, 6267 BH Cadier en Keer, telefoon (043) 4073230), geassocieerd met Mr. B.L.W.P. Versteeg, Mr. M.W.J.M. Giesbers, kantoornaam Versteeg Giesbers & Steegmans MAASTRICHT Mr. R.A. Thissen Avenue Ceramique 105 6221 KV MAASTRICHT, Postbus 3081, 6221 BL MAASTRICHT, telefoon (043) 3502750, telefax (043) 3216053, info@teamnotarissen.nl, www.teamnotarissen. nl, (privé: Spriemenstraat 2, 6245 BX Eijsden, telefoon (043) 3260085), kantoornaam ThissenGroutarsVrancken Team

MALDEN Mr. R.W. van Eldik Zwerfkei 9, 6581 HN MALDEN, Postbus 95, 6580 AB MALDEN, telefoon (024) 3666010, telefax (024) 3587632, notarissen@eldiknotaris.knb.nl, www.eldiknotaris.nl, geassocieerd met Mr. R.H. van Eldik, kantoornaam Van Eldik & Van Eldik Notarissen

MARGRATEN Mr. J.G.A. Eussen Sprinkstraat 4, 6269 AP MARGRATEN, Postbus 313, 6199 ZN VALKENBURG AAN DE GEUL, telefoon (043) 6012010, telefax (043) 6015491, info@selnotarissen.nl, www.selnotarissen.nl, (privé: Gerbergastraat 2, 6311 BA Ransdaal, telefoon (043) 4599073), geassocieerd met mr. P.J.M. B. Schutgens (Valkenburg a/d Geul), mr. G.R.P. Loysen (Valkenburg a/d Geul), kantoornaam Metis Notarissen

MARKELO Mr. G.H.B. Heupink Schoolstraat 1, 7475 AH MARKELO, Postbus 9, 7475 ZG MARKELO, telefoon (0547) 361382, telefax (0547) 362575, notarissen@heupinkverbeek.nl, www.heupinkverbeek.nl, (privé: Vennekesweg 5, 7475 CG Markelo, telefoon (0547) 363316), geassocieerd met Mr. H.W.R. Verbeek, Heupink & Verbeek Netwerk Notarissen

MAASTRICHT Mr. J.H.M. Vermeeren Bouillonstraat 6, 6211 LH MAASTRICHT, Postbus 195, 6200 AD MAASTRICHT, telefoon (043) 3213062/3256750, telefax (043) 3216962, notaris@vermeeren.knb.nl, www.notariskantoorvermeeren.nl, (privé: Aan de Put 32, 6373 VT Landgraaf, telefoon (045) 5310336), kantoornaam Notariskantoor Vermeeren

MARKELO Mr. H.W.R. Verbeek Schoolstraat 1, 7475 AH MARKELO, Postbus 9, 7475 ZG MARKELO, telefoon (0547) 361382, telefax (0547) 362575, notarissen@heupinkverbeek.nl, www.heupinkverbeek.nl, (privé: Rijksstraatweg 132, 7231 AK Warnsveld, telefoon (0575) 573532), geassocieerd met Mr. G.H.B. Heupink, Heupink & Verbeek Netwerk Notarissen

MAASTRICHT Mr. B.L.W.P. Versteeg Vrijthof 19, 6211 LD MAASTRICHT, Postbus 67, 6200 AB MAASTRICHT, telefoon (043) 3298100, telefax (043) 3298111, info@vrijthofnotarissen.nl, www.vrijthofnotarissen.nl, (privé: Duindoorn 6, 6226 WL Maastricht, telefoon (043) 3633979), geassocieerd met Mr. M.W.J.M. Giesbers, Mr. R.L.G.M. Steegman, kantoornaam Versteeg Giesbers & Steegmans

MARUM

MAASTRICHT-AIRPORT

MEDEMBLIK

Mr. P.K. de Boer Kamperfoelielaan 6-a, 9363 EV MARUM, Postbus 22, 9363 ZG MARUM, telefoon (0594) 646438, telefax (0594) 646220, notaris@notarisdeboer.nl, www.notarisdeboer.nl, (privé: Kamperfoelielaan 6, 9363 EV Marum, telefoon (0594) 528502), kantoornaam Notaris mr. P.K. de Boer

Mr. G.R.P. Loyson Europalaan 24, 6199 AB MAASTRICHT-AIRPORT, Europalaan 24, 6199 AB MAASTRICHT-AIRPORT, telefoon (043) 6312600, info@wynandsloyson.nl, www.wyandsloyson.nl, Mr. H.L.G.L.M. Joosten, Wynands Loyson Family Office

Mr. A. G. de Raad Vooreiland 8-A, 1671 HN MEDEMBLIK, Postbus 2, 1670 AA MEDEMBLIK, telefoon (0227) 541328, telefax (0227) 544276, info@deraadreinders.nl, www.deraadreinders.nl, (privé: Burg Schoutsenstraat 43, 1671 EB Medemblik, telefoon (06) 52391856), kantoornaam De Raad Reinders Notariaat

MAASTRICHT-AIRPORT Mr. B. Reumkens Australielaan 90, 6199 AA MAASTRICHT-AIRPORT, Postbus 313, 6199 AA MAASTRICHT-AIRPORT, telefoon (088) 3040304, telefax (088) 3040305, info@metisnotarissen.nl, www.metisnotarissen.nl, kantoornaam Metis Notarissen

MEDEMBLIK Mr. M.J.P. van Reeuwijk Vooreiland 8-a, 1671 HN MEDEMBLIK, Postbus 2, 1670 AA MEDEMBLIK, telefoon (0227) 541328, telefax (0227) 544276, medemblik@vanreeuwijknotarissen.nl, kantoornaam Van Reeuwijk Notarissen

MADE

MEERKERK

Mr. F.F. van Meerwijk Raadhuisplein 1, 4921 ZJ MADE, Postbus 20 , 4920 AA MADE, telefoon (0162) 672570, telefax (0162) 672579, info@notarisvanmeerwijk.nl, www.notarisvanmeerwijk.nl, kantoornaam van Meerwijk Netwerk Notarissen

MAKKUM Mr. R.E. Troost Eekwerdlaan 2, 8701 LS BOLSWARD, Postbus 49, 8700 AA BOLSWARD, telefoon (0515) 572455, telefax (0515) 576455, bolsward@detmartroost.nl, www.detmartroost.nl, (privé: Sparrenburg 7, 8702 AH Bolsward, telefoon (0515) 439922), kantoornaam Detmar Troost Notariskantoor

MALDEN Mr. R.H. van Eldik Zwerfkei 9, 6581 HN MALDEN, Postbus 95, 6580 AB MALDEN, telefoon (024) 3666010, telefax (024) 3587632, notarissen@ eldiknotaris.knb.nl, www.eldiknotaris.nl, (privé: Saltshof 1718, 6604 EM Wijchen, telefoon (024) 6425468), geassocieerd met Mr. R.W. van Eldik, kantoornaam Van Eldik & Van Eldik Notarissen

66

Mw. Mr. D.L.M. Verschuren Meerkern 5, 4231 BG MEERKERK, Postbus 189, 4130 ED VIANEN Ut, telefoon (0183) 351541, telefax (0183) 356195, info@denotarissen.nl, www.denotarissen.nl, (privé: Wilhelminalaan 11, 3732 GJ De Bilt, telefoon (030) 2730575), kantoornaam De Notarissen Stein Esser Dantuma Verschuren

MEERSSEN Mr. R.E.A.A. Meuwissen Bunderstraat 59, 6231 EH MEERSSEN, Postbus 130, 6230 AC MEERSSEN, telefoon (043) 3644848, telefax (043) 3652590, info@notarismeuwissen.nl, www.notarismeuwissen.nl, (privé: Op de Berg 2, 6241 NP Bunde, telefoon (043) 3647788), kantoornaam Notariskantoor Meuwissen

MEPPEL Mr. B. Lever Stationsweg 54, 7941 HG MEPPEL, Postbus 290, 7940 AG MEPPEL, telefoon (0522) 252721, telefax (0522) 255910, notaris@lver.knb.nl, www.lever.nl, (privé: Stationsweg 54, 7941 HG Meppel, telefoon (0522) 252721), kantoornaam Lever Netwerk Notarissen


Lijst van NOTARISSEN MEPPEL Mr. J.W. Oosten Brouwersstraat 8, 7941 BP MEPPEL, Postbus 24, 7940 AA MEPPEL, telefoon (0522) 252850, telefax (0522) 261548, info@meppel.lexisnotarissen.nl, www.lexisnotarissen.nl., kantoornaam Lexis Notarissen

MIERLO

MEPPEL Mr. J.W. Landman Wilhelminasingel 92, 7941 HW MEPPEL, Postbus 206, 7940 AE MEPPEL, telefoon (0522) 255300, telefax (0522) 262017, info@meppel@elannotarissen.nl, www.elannotarissen.nl, kantoornaam Swart Landman Elan Notarissen

MIJDRECHT

MEPPEL Mr. D. Veldink Stationsweg 7 A, 7941 HA MEPPEL, Stationsweg 7 A, 7941 HA MEPPEL, telefoon (0522) 292950, telefax (0522) 282434, info@veldink-partners.nl, www.veldink-partners.nl, kantoornaam Veldink & Partners Mediation & Notarieel Advies

MIJDRECHT Mr. F. Kroes Rondweg 1, 3641 SC MIJDRECHT, Postbus 129, 3640 AC MIJDRECHT, telefoon (0297) 214540, telefax (0297) 214940, notarissen@kroes.knb.nl, www.notarissenkroesenpartners.nl, kantoornaam Kroes & Partners Notarissen

MERKELBEEK Mr. H.J.Chr. Olivers Raadhuisstraat 1, 6447 AP MERKELBEEK Postbus 313, 6199 ZM MAASTRICHT-AIRPORT BEEK telefoon (088) 3040304, telefax (088) 3040305, hugo.olivers@metisnotarissen.nl, Metis Notarissen

MIJDRECHT Mr. J.G. Lagendijk Bozenhoven 137, 3641 AE MIJDRECHT, Postbus 17, 3640 AA MIJDRECHT, telefoon (0297) 281505, telefax (0297) 288946, lagendijk@notarislagendijk.nl, www.notarislagendijk.nl, (privé: Daalder 6, 3641 LK Mijdrecht, telefoon (0297) 281676), kantoornaam Notarispraktijk Mr. J.G. Lagendijk c.s.

MIDDELBURG

MIJNSHEERENLAND

Mr. dr. R.C. van Dongen Dam 37, 4331 GG MIDDELBURG, Dam 37, 4331 GG MIDDELBURG, telefoon (0118) 629155, telefax (0118) 612351, info@notaris-vandongen.nl, kantoornaam Dongen MIDDELBURG Mr. A.M. van der Weide Wagenaarstraat 1, 4331 CX MIDDELBURG, Postbus 199, 4330 AD MIDDELBURG, telefoon (0118) 659600, telefax (0118) 633342, middelburg@jmwnotarissen.com, www.jmwnotarissen.com, (privé: Bizetlaan 21, 4384 KP Vlissingen), geassocieerd met mw. Mr. A. Wooldrik, Mr. P.A.M. Matthijssen, kantoornaam De Zeeuwse Alliantie MIDDELBURG Mw. Mr. A. Wooldrik Wagenaarstraat 1, 4331 CX MIDDELBURG, Postbus 199, 4330 AD MIDDELBURG, telefoon (0118) 659600, telefax (0118) 633342, i nfo@dezeeuwsealliantie.nl, www.dezeeuwsealliantie.nl, geassocieerd met Mr. A.M. van der Weide, Mw. Mr. A.G.C. de Fretes-van Liere Mr. J.W. Gmelich-Meijling, kantoornaam De Zeeuwse Alliantie

MIDDELHARNIS Mr. J.M. Benschop Raadhuisstraat 3-5, 3241 CP MIDDELHARNIS, Postbus 107, 3240 AC MIDDELHARNIS, telefoon (0187) 476111, telefax (0187) 486376, info@notarissenmiddelharnis.nl, www.notarissenmiddelharnis.nl, (privé: A.M. de Jongstraat 22, 3245 RK Sommelsdijk, telefoon (0187) 485195), geassocieerd met Mr. C.N. Schuring, kantoornaam Schuring & Benschop Netwerk Notarissen MIDDELHARNIS Mr. C.N. Schuring Raadhuisstraat 3-5, 3241 CP MIDDELHARNIS, Postbus 107, 3240 AC MIDDELHARNIS, telefoon (0187) 476111, telefax (0187) 486376, info@notarissenmiddelharnis.nl, www.notarissenmiddelharnis.nl, (privé: Voorstraat 9, 3241 EE Middelharnis, telefoon (0187) 482828), geassocieerd met Mr. J.M. Benschop, kantoornaam Schuring & Benschop Netwerk Notarissen

MIDDELSTUM Mr. H. Huitsing Heerestraat 32, 9991 BG MIDDELSTUM, Postbus 5, 9990 AA MIDDELSTUM, telefoon (0595) 552866, telefax (0595) 552865, notaris@huitsing.knb.nl, www.notarishuitsing.nl, (privé: Heerestraat 32, 9991 BG Middelstum, telefoon (0595) 557181)

Mr. K.J.M. Schretlen Dorpsstraat 127, 5731 JH MIERLO, Postbus 70, 5730 AB MIERLO, telefoon (0492) 370090, telefax (0492) 370091, nfo@schretlennotaris.nl, www.schretlennotaris.nl, kantoornaam Schretlen Notairs Mr. A.J. Fanoy Bozenhoven 115, 3641 AD MIJDRECHT, Postbus 57, 3640 AB MIJDRECHT, telefoon (0297) 288086, telefax (0297) 288076, notaris@fanoyforsthovel.nl , www.fanoyforsthovel.nl, kantoornaam Netwerk Notarissen Fanoy Forsthövel

Mr. L. van Dijk Vorderban 1, 3271 DA MIJNSHEERENLAND, Postbus 5522, 3270 AA MIJNSHEERENLAND, telefoon (0186) 601222, telefax (0186) 603454, info@straatennotarissen.nl, (privé: De Heul 21, 3299 WB Maasdam, telefoon (078) 6764932), geassocieerd met Mr. A.J. van Driel , kantoornaam Van der Straaten Notarissen

MILL Mr. L.W.M. Kersten Oranjeboomstraat 3, 5451 BK MILL, Postbus 11, 5450 AA MILL, telefoon (0485) 451276, telefax (0485) 454063, notarissen@kerstenwilhelm.nl, www.kerstenwilhelm.nl, geassocieerd met Mr. M. Wilhelm, kantoornaam Kersten & Wilhelm Netwerk Notarissen MILL Mr. J.J.G.V. Reijs Oranjeboomstraat 3, 5451 BK MILL, Postbus 11, 5450 AA MILL, telefoon (0485) 451276, telefax (0485) 454063, notarissen@reijswilhelm.nl, www.reijswilhelm.nl, (privé: Middelweg 72, 6584 AJ Molenhoek, telefoon (024) 3583941), geassocieerd met Mr. M. Wilhelm, kantoornaam Reijs & Wilhelm Netwerk Notarissen MILL Mr. M. Wilhelm Oranjeboomstraat 3, 5451 BK MILL, Postbus 11, 5450 AA MILL, telefoon (0485) 451276, telefax (0485) 454063, notarissen@kerstenwilhelm.nl, www.kerstenwilhelm.nl, (privé: Hermelijnstraat 10, 6531 JX Nijmegen, telefoon (024) 3221864), geassocieerd met Mr. L.W.M. Kersten, kantoornaam Kersten & Wilhelm Netwerk Notarissen

MOLENAARSGRAAF Mr. F.G. van den Broek Graafdijk Oost 11-a, 2973 XA MOLENAARSGRAAF, Postbus 15, 4240 CA ARKEL, telefoon (0184) 641600, telefax (0184) 642719, info@leussenbroek.nl, www.leussenbroek.nl, (privé: Dr. Bauerstraat 7, 4205 KA Gorinchem, ), geassocieerd met mr. D.C. Ottevangers, kantoornaam Van Leussen & Van den Broek MOLENAARSGRAAF Mr. D.C. Ottevangers Graafdijk Oost 11-a, 2973 XA MOLENAARSGRAAF, Postbus 15, 4240 CA ARKEL, telefoon (0184) 641600, telefax (0184) 642719, info@leussenbroek.nl, www.leussenbroek.nl, geassocieerd met mr. F.G. van den Broek, kantoornaam Van Leussen & Van den Broek

67


Lijst van NOTARISSEN MOLENAARSGRAAF Mw. Mr. C.T.T. van Rooijen Graafdijk Oost 11-a, 2973 XA MOLENAARSGRAAF, Postbus 15, 4240 CA ARKEL, telefoon (0184) 641600, telefax (0184) 642719, info@leussenbroek.nl, www.leussenbroek.nl, geassocieerd met Mw. Mr. C.T.T. van Rooijen, kantoornaam Van Leussen & Van den Broek

NAARDEN Mr. W.M. Steins Bisschop Rijksweg 2, 1412 BA NAARDEN, Postbus 5037, 1410 AA NAARDEN, telefoon (035) 6943331, telefax (035) 6944324, info@notarisrb.nl, www.notarisrb.nl, geassocieerd met Mr. R.J.W.J. Meijer, mr. R. Ritsma, Mr. G.A.E. Goossens, kantoornaam RijksBredius Netwerk Notarissen

MONNICKENDAM

NEDERWEERT

Mr. J.H.J.A. Hofstee Gooischekade 1, 1141 TV MONNICKENDAM, Postbus 60, 1140 AB Monnickendam, telefoon (0299) 653830, telefax (0299) 654757, info@hvenotarissen.nl, www.hvenotarissen.nl, (privé: Nieuwe Bussumerweg 112, 1272 CL Huizen, telefoon (035) 5268679), geassocieerd met Mr. J.L.M. Van Erp, Mr. H.M. van Dam, kantoornaam Hofstee & Van Erp Netwerk Notarissen

NAALDWIJK

Mr. L. Boellaard Galgepad 21, 2671 MV NAALDWIJK, Postbus 70, 2670 AB NAALDWIJK, telefoon (0174) 637500, telefax (0174) 637598, notariaat@westlandpartners.nl, www.westlandpartners.nl, (privé: Nolensstraat 19, 2672 BH Naaldwijk, telefoon (0174) 614321), geassocieerd met Mw. Mr. S. Kanhai, Drs. F.B. Remmerswaal, mw. Mr. J.W.A.P. Michels, Mr. J.C.M. van Schelven, Mr. G.P.M. Kleijn, kantoornaam Westland Partners Notarissen en Advocaten NAALDWIJK Mr. Th.J. Franke Tiendweg 11, 2671 SB NAALDWIJK, Postbus 30, 2670 AA NAALDWIJK, telefoon (0174) 623381, telefax (0174) 628842, notaris@frankenotaris.nl, (privé: Tiendweg 9, 2671 SB Naaldwijk, telefoon (0174) 622998), NAALDWIJK Mw. Mr. S. Kanhai Galgepad 21, 2671 MV NAALDWIJK, Postbus 70, 2670 AB NAALDWIJK, telefoon (0174) 637500, telefax (0174) 637598, notariaat@westlandpartners.nl, www.westlandpartners.nl, (privé: Keukenhfoflaan 141, 2548 PS Den Haag, telefoon (070) 3871909), geassocieerd met Mr. L. Boellaard, Drs. F.B. Remmerswaal, mw. Mr. J.W.A.P. Michels, Mr. J.C.M. van Schelven, Mr. G.P.M. Kleijn, kantoornaam Westland Partners Notarissen en Advocaten NAALDWIJK Mr. G.P.M. Kleijn Galgepad 21, 2671 MV NAALDWIJK, Postbus 70, 2670 AB NAALDWIJK, telefoon (0174) 637500, telefax (0174) 637598, notariaat@westlandpartners.nl, www.westlandpartners.nl, (privé: Ary Meuldijkstraat 14, 3151 JC Hoek van Holland, telefoon (0174) 384436), geassocieerd met Mr. J.C.M. van Schelven, Mr. L. Boellaard, Mr. S. Kanhai, Mr. drs. F.B. Remmerswaal, mw. Mr. J.W.A.P. Michels, kantoornaam Westland Partners Notarissen en Advocaten NAALDWIJK mw. Mr. J.W.A.P. Michels Galgepad 21, 2671 MV NAALDWIJK, Postbus 70, 2670 AB NAALDWIJK, telefoon (0174) 637500, telefax (0174) 637598, notariaat@westlandpartners.nl, www.westlandpartners.nl, geassocieerd met Mr. L. Boellaard, Mr.Drs. F.B. Remmerswaal, Mw. Mr. S. Kanhai, Mr. G.P.M. Kleijn, Mr. J.C.M. van Schelven, Westland Partners Notarissen en Advocaten NAALDWIJK Mr. J.C.M. van Schelven Galgepad 21, 2671 MV NAALDWIJK, Postbus 70, 2670 AB NAALDWIJK, telefoon (0174) 637500, telefax (0174) 637598, notariaat@westlandpartners.nl, www.westlandpartners.nl, (privé: Noordlandseweg 38, 2691 KM S-Gravenzande, telefoon (0174) 422657), geassocieerd met Mr. G.P.M. Kleijn, Mr. L. Boellaard, Mr. S. Kanhai, Mr. drs. F.B. Remmerswaal, Mr. S. Michels, kantoornaam Westland Partners Notarissen en Advocaten

NAARDEN

Mr. R.J.W.J. Meyer Rijksweg 2, 1412 BA NAARDEN, Postbus 5037, 1410 AA NAARDEN, telefoon (035) 6943331, telefax (035) 6944324, Info@notarisnb.nl, www.notarisnaarden.nl, (privé: Heemraad 17, 1412 DM Naarden, , telefoon (06) 30961343), geassocieerd met Mr. W.M. Steins Bisschop, mr. R. Ritsma, kantoornaam Meyer Ritsma & Steins Bisschop Netwerk Notarissen

68

Mw. Mr. E.D.H. Raemaekers Pastoor van der Steenstraat 1, 6031 EB NEDERWEERT, Pastoor van der Steenstraat 1, 6031 EB NEDERWEERT, telefoon (0495) 633266, telefax (0495) 625064, info@notariskantoornederweert. nl, www.notariskantoornederweert.nl, Notariskantoor Nederweert B.V.

NEEDE Mr. W. Bekkink Wolfersweg 10, 7161 WR NEEDE, Postbus 43, 7160 AA NEEDE, telefoon (0545) 253500, telefax (0545) 293261, notaris@holtmaat.knb.nl, (privé: Hengeler 10, 7161 ET Neede, telefoon (0545) 293079), kantoornaam Berkelstede Notarissen NEEDE Mr. J.G. Holtmaat Borculoseweg 40, 7161 HA NEEDE, postbus 43, 7160 AA NEEDE, telefoon (0545) 253500, telefax (0545) 293261, neede@ berkelstede.nl, www.berkelstede.nl, kantoornaam Berkelstede Notarissen

NIEUW-AMSTERDAM Mr. H.R. Grievink Schooldijk 88, 7844 KA NIEUW-AMSTERDAM, Postbus 37 , 7833 ZG NIEUW AMSTERDAM, telefoon (0591) 555491, telefax (0591) 555493, notaris@grievink.knb.nl, (privé: Anne de Vrieslaan 1, 7741 DC COEVORDEN, telefoon (0524) 519123), kantoornaam Notariskantoor Grievink

NIEUWE NIEDORP Mw. Mr. J.D. van Wegink Ooievaarsweg 1, 1733 NH NIEUWE NIEDORP, Postbus 12, 1733 ZG NIEUWE NIEDORP, telefoon (0226) 411388, telefax (0226) 411473, niedorp@hnnk.nl, (privé: Dorpsstraat 60, 1733 AN Nieuwe Niedorp, telefoon (06) 29514940), kantoornaam Het Niedorper Notariskantoor

NIEUWE PEKELA Mr. H.G.H. Kauffeld Abraham Westersstraat A 85, 9663 PB NIEUWE PEKELA, Postbus 39, 9663 ZG NIEUWE PEKELA, telefoon (0597) 618000, telefax (0597) 618458, notaris@kauffeld.knb.nl, (privé: Abraham Westersstraat A 85, 9663 PB Nieuwe Pekela, ),

NIEUWEGEIN Mr. E.K. Dijkstra Newtonbaan 16, 3439 NK NIEUWEGEIN, Postbus 32, 3430 AA NIEUWEGEIN, telefoon (030) 6038129, telefax (030) 6033500, info@dsnotarissen.nl, www.dsnotarissen.nl, (privé: Nassauweg 8, 6703 CH Wageningen, telefoon (0317) 314607), geassocieerd met Mr. M.Ph. Sutter, kantoornaam Dijkstra | Sutter Netwerk Notarissen NIEUWEGEIN Mr. W.J. van Heesen Hagestede 159, 3431 JH NIEUWEGEIN, Postbus 725, 3430 AS NIEUWEGEIN, telefoon (030) 6090220, telefax (030) 6056791, notaris@vanheesen.nl, NIEUWEGEIN Mr. M.Ph. Sutter Newtonbaan 16, 3439 NK NIEUWEGEIN, Postbus 32, 3430 AA NIEUWEGEIN, telefoon (030) 6020790, telefax (030) 6033500, info@dsnotarissen.nl, www.dsnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. E.K. Dijkstra, kantoornaam Dijkstra | Sutter Notarissen NIEUWEGEIN Mr. drs. J.E. Tielens Erfstede 47-A, 3431 KG NIEUWEGEIN, Erfstede 47-A, 3431 KG NIEUWEGEIN, telefoon (030) 6303662, telefax (030) 6303726, info@47a.nl, www.47a.nl, (privé: Aquamarijnlaan 17-1, 3523 EK Utrecht, telefoon (030) 6065216), kantoornaam Tielens


Lijst van NOTARISSEN NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL Mr. M. Rompes Raadhuisplein 19, 2914 KM NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL, Raadhuisplein 19, 2914 KM NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL, telefoon (0180) 399211, telefax (0180) 399212, info@rompes.nl, www.rompes.nl, Notariskantoor Rompes NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Mr. J. Smal Kerkepad 2-4, 2912 XG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL, Postbus 20, 2910 AA NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL, telefoon (0180) 313222, telefax (0180) 315029, info@ smalnotaris.nl, www.smalnotaris.nl, kantoornaam Smal Netwerk Notarissen

NIEUWKOOP Mr. J. K. Schmitz Smidsvuur 2, 2421 MP NIEUWKOOP, Postbus 109, 2420 AC NIEUWKOOP, telefoon (0172) 574900, telefax (0172) 574852, nieuwkoop@limesnotarissen.nl, www.limesnotarissen.nl, (privé: Beerstratenlaan 37, 2421 GN Nieuwkoop, telefoon (0172) 574697), kantoornaam Limes Netwerk Notarissen

NIEUWLEUSEN Mr. P.A.G.M. van den Hout Burg van Haersoltestraat 41, 7711 JK NIEUWLEUSEN, Burg van Haersoltestraat 41, 7711 JK NIEUWLEUSEN, telefoon (0529) 481201, telefax (0529) 481307, (privé: Kamille 2, 7711 NL Nieuwleusen, telefoon (0529) 483694), kantoornaam Notariskantoor Van den Hout

NIJMEGEN Mr. W.E. van Delft Oranjesingel 41, 6511 NN NIJMEGEN, Postbus 1468, 6501 BL NIJMEGEN, telefoon (024) 3828486, telefax (024) 3828488, notariaat@hekkelman.nl, www.hekkelman.nl, (privé: Weezenhof 26-20, 6536 JA Nijmegen, telefoon (024) 3445439), geassocieerd met Mr. R.H.Y. van Mourik, Mr. H. Oosterdijk, Mw.Mr. O.G.M. Paardekooper, Mr. M.J.J. Wit, Mr. C.M. Lap, Mr. Q.F.C. Laumans, kantoornaam Hekkelman advocaten & notarissen NIJMEGEN Mw. Mr. M.J.M. Eustatia St. Canisiussingel 19-B, 6511 TE NIJMEGEN, Postbus 593, 6500 AN NIJMEGEN, telefoon (024) 3810710, telefax (024) 3810720, info@hogevangerven.nl, www.hogevangerven.nl, (privé: Albert Schweitzerlaan 14, 6525 JT Nijmegen, telefoon (024) 3239224), geassocieerd met Mw. Mr. M.L. van de Geer, Mr. R.P.K.J. van Gerven, kantoornaam Hoge Van Gerven Notarissen NIJMEGEN Mw. Mr. M.L. van de Geer St. Canisiussingel 19-B, 6511 TE NIJMEGEN, Postbus 593, 6500 AN NIJMEGEN, telefoon (024) 3810710, telefax (024) 3810720, info@hogevangerven.nl, www.hogevangerven.nl, (privé:, telefoon (024) 3559812), geassocieerd met Mr. R.P.K.J. van Gerven, Mw. Mr. M.J.M. Eustatia, kantoornaam Hoge Van Gerven Notarissen

Mr. L. van der Niet Westerdreef 5-A, 2152 CS NIEUW-VENNEP, Postbus 211, 2150 AE NIEUW-VENNEP, telefoon (0252) 621311, telefax (0252) 621270, meervaart@mvnotarissen.nl, www.meervaartnotarissen.nl, (privé: Vogelenzangseweg 256-A, 2114 CH Vogelenzang, telefoon (023) 5652241), geassocieerd met Mr. R.H. Sengers, kantoornaam Meervaart Notarissen

NIJMEGEN Mr. R.P.K.J. van Gerven St. Canisiussingel 19-B, 6511 TE NIJMEGEN, Postbus 593, 6500 AN NIJMEGEN, telefoon (024) 3810710, telefax (024) 3810720, info@hogevangerven.nl, www.hogevangerven. nl, (privé: Kerkstraat 14, 6543 KK Nijmegen, telefoon (024) 3781018), geassocieerd met Mw. Mr. M.L. van de Geer, Mw. Mr. M.J.M. Eustatia, kantoornaam Hoge Van Gerven Notarissen

NIEUW-VENNEP Mr. R.H. Sengers Westerdreef 5-A, 2152 CS NIEUW-VENNEP, Postbus 211, 2150 AE NIEUW-VENNEP, telefoon (0252) 621311, telefax (0252) 621270, meervaart@mvnotarissen.nl, www.meervaartnotarissen.nl, (privé: Hoofdweg 803-B, 2131 MA Hoofddorp, telefoon (0252) 621311), geassocieerd met Mr. L. van der Niet, kantoornaam Meervaart Notarissen

NIJMEGEN Mr. C.B.A. Gips Berg en Dalseweg 9, 6521 JA NIJMEGEN, Postbus 1588, 6501 BN NIJMEGEN, telefoon (024) 3228277, telefax (024) 3228512, c.gips@tenbergenotar.nl, www.tenbergenotar.nl, (privé: Tiberiusplein 13, 6522 LC Nijmegen, telefoon (024) 3607339), geassocieerd met mr. H.A.W. Megens, mr. M.R.M. Tesser, kantoornaam Ten Berge Notarissen

NIJKERK GLD.

NIJMEGEN Mr. H.L.J.M.B. Heijnen Berg en Dalseweg 9, 6521 JA NIJMEGEN, Postbus 1588, 6501 BN NIJMEGEN, telefoon (024) 3228277, telefax (024) 3228512, (privé: Berg en Dalseweg 9, 6521 JA Nijmegen, telefoon (024) 3228277),

NIEUW-VENNEP

Mr. G.A. van den Bos Frieswijkstraat 64, 3862 BM NIJKERK Gld., Postbus 1048, 3860 BA NIJKERK GLD, telefoon (033) 4600680, telefax (033) 4600688, notaris@vandenbosnotaris.nl, www.vandenbosnotaris.nl, (privé: Wildenborg 7, 3772 ZA Barneveld, telefoon (0342) 420887), kantoornaam Van den Bos Notariskantoor NIJKERK Gld. Mr. D.C. van de Castel Van ‘t Hoffstraat 32, 3863 AX NIJKERK Gld., Postbus 28 , 3860 AA NIJKERK GLD, telefoon (033) 4601601, telefax (033) 2459028, nijkerk@vbcnotarissen.nl, www.vbcnotarissen.nl, (privé: Ulst 34, 3861 LX Nijkerk Gld., telefoon (033) 2451817), geassocieerd met Mr. R.T. van der Weij, kantoornaam Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen NIJKERK Gld. Mr. R.T. van der Weij Van ‘t Hoffstraat 32, 3863 AX NIJKERK Gld., Postbus 28 , 3860 AA NIJKERK GLD, telefoon (033) 4601601, telefax (033) 2459028, nijkerk@vbcnotarissen.nl, www.vbcnotarissen. nl, (privé: Spoorstraat 8, 3862 AD Nijkerk Gld., telefoon (033) 2464705), geassocieerd met Mr. D.C. van Castel, kantoornaam Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen

NIJMEGEN Kerkenbos 1015-I, 6546 BB NIJMEGEN, Kerkenbos 1015-I, 6546 BB NIJMEGEN, telefoon (024) 3728628, telefax (024) 3728638, nijmegen@aktienotarissen.nl, www.aktienotarissen. nl, kantoornaam AKTIE Notarissen Nijmegen

NIJMEGEN Mr. J.P.W.V. Hopmans Van Schaeck Mathonsingel 4, 6512 AN NIJMEGEN, Postbus 1104, 6501 BC NIJMEGEN, telefoon (024) 3812727, telefax (024) 3240726, hopmans@dirkzwager.nl, www.dirkzwager. nl, geassocieerd met mr. K.A. Veerbeek, Mr. B. Bookelmann, kantoornaam Dirkzwager advocaten & notarissen NIJMEGEN Mr. H.A.W. Megens Berg en Dalseweg 9, 6521 JA NIJMEGEN, Postbus 1588, 6501 BN NIJMEGEN, telefoon (024) 3228277, telefax (024) 3228512, p.megens@tenbergenotar.nl, www.tenbergenotar.nl, (privé: Annie Romein Verschoorln. 7, 6532 SN Nijmegen, telefoon (024) 3510877), geassocieerd met Mr. C.B.A. Gips, mr. M.R.M. Tesser, kantoornaam Ten Berge Notarissen NIJMEGEN Mr. R.H.Y van Mourik Kerkenbos 1015-I, 6546 BB NIJMEGEN, telefoon (024) 3728628, telefax (024) 3728638, notarissen@aktienijmgen. knb.nl, www.aktienotarissen.nl, (privé: Fretstraat 26, 6531 JH Nijmegen, telefoon (024) 3882264), kantoornaam Aktie Notarissen

69


Lijst van NOTARISSEN NIJMEGEN Mr. H. Oosterdijk Oranjesingel 41, 6511 NN NIJMEGEN, Postbus 1468, 6501 BL NIJMEGEN, telefoon (024) 3828486, telefax (024) 3828488, h.oosterdijk@htenr.nl, www.hekkelman.nl, (privé: Hoefslag 10, 6525 PB Nijmegen, telefoon (024) 3564565), geassocieerd met Mr. W.E. van Delft, Mr. M.J.J. de Wit, Mr. O.G.M. Paardekooper, Mr. R.H.Y. van Mourik, kantoornaam Hekkelman advocaten & notarissen NIJMEGEN Mw. Mr. O.G.M. Paardekooper Oranjesingel 41, 6511 NN NIJMEGEN, Postbus 1468, 6501 BL NIJMEGEN, telefoon (024) 3828486, telefax (024) 3828488, o.paardekooper@htenr.nl, www.hekkelman.nl, (privé: Hoefslag 15, 6525 PA Nijmegen, telefoon (024) 3564807), geassocieerd met Mr. W.E. van Delft, Mr. H. Oosterdijk, Mr. M.J.J. de Wit, Mr. R.H.Y. van Mourik, kantoornaam Hekkelman advocaten & notarissen NIJMEGEN Mr. D. E. van Riel Johannes Vijghstraat 2, 6524 BR NIJMEGEN, Postbus 1375, 6501 BJ NIJMEGEN, telefoon (024) 3220282, telefax (024) 3240960, info@dmznotarissen.nl, www.dmz.nl, (privé: Postweg 53, 6523 KS Nijmegen, telefoon (024) 3236974), geassocieerd met Mr. J. Willems, kantoornaam De Mul Zegger NIJMEGEN Mr. R.A. Stoker Bijleveldsingel 28, 6521 AT NIJMEGEN, Postbus 1417, 6501 BK NIJMEGEN, telefoon (024) 3297828, telefax (024) 3297820, notaris@stoker.knb.nl, www.notarisstoker.nl, (privé: Burggraafstraat 15, 6525 XW Nijmegen, telefoon (024) 3502181), Mr. R.A. Stoker, notaris NIJMEGEN Mr. M.R.M. Tesser Berg en Dalseweg 9, 6521 JA NIJMEGEN, Postbus 1588, 6501 BN NIJMEGEN, telefoon (024) 3228277, telefax (024) 3228512, m.tesser@tenbergenotar.nl, www.tenbergenotar.nl, (privé: Celebesstraat 7, 6424 KD Nijmegen, telefoon (024) 3556199), geassocieerd met mr. H.A.W. Megens, mr. C.B.A. Gips, kantoornaam Ten Berge Notarissen NIJMEGEN Mr. K.A. Veerbeek Van Schaeck Mathonsingel 4, 6512 AN NIJMEGEN, Postbus 1104, 6501 BC NIJMEGEN, telefoon (024) 3812727, telefax (024) 3240726, veerbeek@dirkzwager.nl, www.dirkzwager.nl, (privé: Krommehoekstraat 7, 6641 KR Beuningen, telefoon (024) 6750453), geassocieerd met Mr. F.J.G.G. Prick, Mr. J.P.W.V. Hopmans, kantoornaam Dirkzwager advocaten & notarissen NIJMEGEN Mr. J. Willems Johannes Vijghstraat 2, 6524 BR NIJMEGEN, Postbus 1375, 6501 BJ NIJMEGEN, telefoon (024) 3220282, telefax (024) 3240960, info@dmznotarissen.nl, www.dmz.nl, (privé: Groesbeekseweg 240, 6523 PH Nijmegen, telefoon (024) 3228019), geassocieerd met Mr. D.E. van Riel, kantoornaam De Mul Zegger NIJMEGEN Mr. M.J.J. de Wit Oranjesingel 41, 6511 NN NIJMEGEN, Postbus 1468, 6501 BL NIJMEGEN, telefoon (024) 3828486, telefax (024) 3828488, m.de.wit@hekkelman.nl, www.hekkelman.nl, (privé: Sterreschansweg 62, 6522 GS Nijmegen, telefoon (024) 3243702), geassocieerd met Mr. W.E. van Delft, Mw.Mr. O.G.M. Paardekooper, Mr. H.Oosterdijk, Mr. R.H.Y. van Mourik, Mr. Q.F.C. Laumans, Mr. C.M. Lap, kantoornaam Hekkelman advocaten & notarissen

70

NIJVERDAL Mr. J.H. Kemp Grotestraat 123 - 125, 7443 BE NIJVERDAL, Postbus 225, 7440 AE NIJVERDAL, telefoon (0548) 617555, telefax (0548) 617525, notarissen@vankaam.kemp.knb.nl, www.notarisnijverdal.nl, (privé: Duivecatelaan 14, 7443 PS Nijverdal, telefoon (0548) 619744), geassocieerd met Mr. P.J.A.M. Snijders, kantoornaam Van Kaam, Kemp Snijders Netwerk Notarissen NIJVERDAL Mr. P.J.A.M. Snijders Grotestraat 123 - 125, 7443 BE NIJVERDAL, Postbus 225, 7440 AE NIJVERDAL, telefoon (0548) 617555, telefax (0548) 617525, notarissen@vkks.nl, www.notarisnijverdal.nl, (privé: Geert van Woustraat 16, 7591 GT Denekamp, telefoon (0541) 293975), kantoornaam Van Kaam Kemp Snijders Netwerk Notarissen

NOORD-SCHARWOUDE Mr. M.J.P. Van Reeuwijk Oester 10, 1723 HW NOORD-SCHARWOUDE, Postbus 222, 1723 ZL NOORD-SCHARWOUDE, telefoon (0226) 318345, telefax (0226) 320649, langedijk@nkvr.nl, www.nkvr.nl, (privé: Dorpsstraat 58, 1734 JJ Oude Niedorp, telefoon (0226) 420031), Notariskantoor van Reeuwijk

NOORDWIJK ZH. Mr. C.A.M. Kruis-Sweere Voorstraat 85, 2201 HP NOORDWIJK Zh., Postbus 4 , 2200 AA NOORDWIJK Zh., telefoon (071) 3640100, telefax (071) 3619475, info@notariskruissweere.nl, www.notariskruissweere.nl, (privé: Rembrandtlaan 22, 2172 DE Sassenheim, telefoon (0252) 211721), kantoornaam Notariskantoor Kruis-Sweere NOORDWIJK Zh. Mw. Mr. M.R.G. Luijer Voorstraat 50-A, 2201 HW NOORDWIJK Zh., Postbus 101, 2200 AC NOORDWIJK Zh., telefoon (071) 3660660, telefax (071) 3660661, notaris@luijer.nu, www.luijer.nu,

NOORDWIJKERHOUT Mr. L.F. van Loenhoud Herenweg 22, 2211 CD NOORDWIJKERHOUT, Postbus 60, 2210 AB NOORDWIJKERHOUT, telefoon (0252) 376547, telefax (0252) 376930, notaris@vanloenhoud.nl, www.notarisvanloenhoud. nl, (privé: Pioen 16, 2211 MK Noordwijkerhout, telefoon (0252) 377030), kantoornaam Notariskantoor van Loenhoud

NOOTDORP Mr. M.H. Kouwenhoven Kerkweg 7, 2631 CB NOOTDORP, Postbus 84, 2630 AB NOOTDORP, telefoon (015) 3102010, telefax (015) 3100404, notaris@nootdorp.caminada.knb.nl, www.caminadanotarissen.nl, kantoornaam Caminada Notarissen

NUENEN Mr. T.F. Fokkema Kloosterstraat 3, 5671 BG NUENEN, Postbus 134, 5670 AC NUENEN, telefoon (040) 2831303, telefax (040) 2836375, info@notaris-fokkema.nl, www.notaris-fokkema.nl, (privé: Postbus 134, 5670 AC Nuenen) NUENEN Mr. M.L. Segers Het Steenen Huys 34, 5673 RS NUENEN, Postbus 109, 5600 AC EINDHOVEN, telefoon (040) 2660660, telefax (040) 2660666, segers@notarisnodig.nl, www.notarisnodig.nl, (privé: Broerelaan 10, 5615 EE Eindhoven, telefoon (06) 28253726), kantoornaam Schäfer Notarissen

NUNSPEET Mr. M.D. Gillen Fa. Molijnlaan 109, 8071 AD NUNSPEET, Postbus 503, 8070 AM NUNSPEET, telefoon (0341) 253311, telefax (0341) 252911, notaris@gillen.knb.nl, www.notaris.nl/gillen, (privé: Veerallee 60, 8019 AE Zwolle, telefoon (038) 4221792), kantoornaam Notariskantoor Gillen


Lijst van NOTARISSEN NUNSPEET Mr. P. Pieltjes Laan 57, 8071 JH NUNSPEET, Postbus 36, 8070 AA NUNSPEET, telefoon (0341) 254041, telefax (0341) 258506, notaris@pieltjes.knb.nl, www.notariaatpieltjes.nl (privé: Oosteinderweg 61, 8072 ZN Nunspeet, telefoon (0341) 253544), kantoornaam Notariaat Pieltjes

NUTH Mr. M.H.M. Bemelmans Valkenburgerweg 20, 6361 EC NUTH, Postbus 22078, 6360 AB NUTH, telefoon (045) 5243436, telefax (045) 5243350, info@notarisbemelmans.nl, (privé: Leon Hermanslaan 11 bus 3, 3621 Lanaken-Rekem (B)), kantoornaam Notariskantoor Bemelmans

OBDAM Mr. A. Demaret Dorpsstraat 40-a, 1713 HJ OBDAM, Postbus 19, 1713 ZG OBDAM, telefoon (0226) 451441, telefax (0226) 453003, obdam@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, (privé: Van Necksingel 23, 1701 AE Heerhugowaard, telefoon (072) 5725832), geassocieerd met Mr. J.C.A. Salman, kantoornaam Actus Notarissen OBDAM Mr. J.C.A. Salman Dorpsstraat 40-a, 1713 HJ OBDAM, Postbus 19, 1713 ZG OBDAM, telefoon (0226) 451441, telefax (0226) 453003, obdam@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. A. Demaret, kantoornaam Actus Notarissen

OEGSTGEEST Mr. R. van den Nouland Rhijngeesterstraatweg 40-E, 2341 BV OEGSTGEEST, Postbus 1218, 2340 BE OEGSTGEEST, telefoon (071) 5157150, telefax (071) 5176238, notaris@oegstgeest.knb.nl, (privé: Vincent van Goghlaan 71, 2343 RM Oegstgeest, telefoon (071) 3014358), kantoornaam Notariskantoor Oegstgeest

OIRSCHOT Mr. A.J.A. Marks Oude Bestseweg 28, 5688 DM OIRSCHOT, Postbus 23, 5688 ZG OIRSCHOT, telefoon (0499) 571214, telefax (0499) 571055, info@wmnotarissen.nl, www.wmnotarissen.nl, (privé: Notel 41, 5688 NB Oirschot, telefoon (0499) 577324), geassocieerd met Mw. Mr. P. Wedemeijer-Dagelet, kantoornaam Wedemeijer Marks Notarissen OIRSCHOT Mw. Mr. P. Wedemeijer-Dagelet Oude Bestseweg 28, 5688 DM OIRSCHOT, Postbus 23, 5688 ZG OIRSCHOT, telefoon (0499) 571214, telefax (0499) 571055, info@wmnotarissen.nl, www.wmnotarissen.nl, (privé: Notel 1-A, 5688 NB Oirschot, telefoon (040) 2550700), geassocieerd met Mr. A.J.A. Marks, Wedemeijer Marks Netwerk Notarissen

OISTERWIJK Mr. J.A.D.M. Vrijdag De Balbian Versterlaan 6, 5061 JC OISTERWIJK, Postbus 67, 5060 AB OISTERWIJK, telefoon (013) 5233400, telefax (013) 5233401, info@hvmnotarissen.nl, www.hvmnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. Th. A. de Hair, Mw. Mr. Drs. P.C.I.M. Maris-Kroon, kantoornaam De Hair Vrijdag Maris Notarissen

OLDEBROEK Mw. Mr. C.T. van der Laan-Blokzijl Zuiderzeestraatweg 117, 8096 BE OLDEBROEK, Postbus 36, 8096 ZG OLDEBROEK, telefoon (0525) 633818, telefax (0525) 633819, info@vanderlaannotariaat.nl, www.vanderlaannotariaat. nl, (privé: Ooster Mheenweg 9 - A, 3849 PA Hierden, telefoon (0341) 881787, kantoornaam Van der Laan Notariaat & Mediation

OLDEMARKT Mr. J.W. Landman Hoofdstraat 78, 8375 AS OLDEMARKT, Postbus 2518, 8375 ZP OLDEMARKT, telefoon (0561) 451541, telefax (0561) 452050, oldemarkt@elannotarissen.nl, www.elannotarissen.nl, (privé: De Bascule 12, 8332 JX Steenwijk, telefoon (06) 50503710), kantoornaam Eenhorst Landman Elan Notarissen

OLDENZAAL Mr. H.W. van Halen Pantheon 25, 7521 PR ENSCHEDE Postbus 109, 7500 AC ENSCHEDE, telefoon (053) 4804212, telefax (053) 4804293, henry.vanhalen@kienhuishoving.nl, www.kienhuishoving. nl, (privé: Kerkstraat 11, 7571 EE Oldenzaal, telefoon (0541) 221990), geassocieerd met Mr. B.F. Wesseling Mr. R.P. Mollema, Mr. F.H.J. Glandrup Mr. P.D. Schut Mr. J.M.A. Tinselboer Mr. M.W.L. van Rozen KienhuisHoving Advocaten en Notarissen OLDENZAAL Mr. H.P. Kroezen Monnikstraat 62, 7571 CW OLDENZAAL, Monnikstraat 62, 7571 CW OLDENZAAL, telefoon (0541) 572525, telefax (0541) 572520, info@notariskantoorkroezen.nl, www. notariskantoorkroezen.nl, (privé: Oude Grensweg 89, 7552 GE Hengelo, telefoon (074) 2505771), kantoornaam Notariskantoor Kroezen OLDENZAAL Mr. R.P. Mollema Wilhelminastraat 14, 7571 CE OLDENZAAL, Postbus 303 , 7570 AH OLDENZAAL, telefoon (0541) 573100, telefax (0541) 573199, notarissen.oldenzaal@kienhuishoving.knb.nl, www.kienhuishoving.nl, (privé: Park Broekheurne 10, 7544 NK Enschede, telefoon (053) 4779155), geassocieerd met Mr. H.W. van Halen, Mr. W.C.M. Gaalman, kantoornaam KienhuisHoving Advocaten en Notarissen

OISTERWIJK Mw. Mr. C.H.D.M. Groot Moergestelseweg 30C, 5062 JW OISTERWIJK, Postbus 297, 5060 AG OISTERWIJK, telefoon (013) 5286847, telefax (013) 5216511, info@tinekegrootnotaris.nl, (privé: Lindendijk 28, 5491 GB Sint Oedenrode), kantoornaam Tineke Groot Notaris

OLDENZAAL Mr. P.B. Riteco Stationsplein 5, 7573 AV OLDENZAAL, Stationsplein 5, 7573 AV OLDENZAAL, telefoon (0541) 723971, telefax (0541) 723972, info@notariskantoorriteco,nl www.notariskantoorriteco.nl,

OISTERWIJK Mr. Th.A. de Hair De Balbian Versterlaan 6, 5061 JC OISTERWIJK, Postbus 67, 5060 AB OISTERWIJK, telefoon (013) 5233400, telefax (013) 5233401, info@hvmnotarissen.nl, www.hvmnotarissen.nl, (privé: Baerdijk 79, 5062 HS Oisterwijk, telefoon (013) 5350079), geassocieerd met Mw. Mr. Drs. P.C.I.M. Maris-Kroon, Mr. J.A.D.M. Vrijdag, kantoornaam De Hair Vrijdag Maris Notarissen

Mr. E.G.A. Roelofs Olsterhof 26, 8121 BB OLST, Postbus 14, 8120 AA OLST, telefoon (0570) 561324, telefax (0570) 562385, info@ notariaatroelofs.nl, www.notariaatroelofs.nl, (privé: Hoornwerk 35, 7201 GS Zutphen, telefoon (0575) 843901), kantoornaam Notariaat Roelofs

OLST

71


Lijst van NOTARISSEN OMMEN

OOSTERHOUT NB

Mr. J.W.H. Bentum Varsenerpoort 1, 7731 DG OMMEN, Postbus 75, 7730 AB OMMEN, telefoon (0529) 452233, telefax (0529) 453712, info@bentumnijboer.nl, www.bentumnijboer.nl, (privé: Grote Stern 22, 7827 TB Emmen, telefoon (0591) 676889), kantoornaam Bentum Nijboer Notarissen

Mr. H.G.M. Daemen Bredaseweg 4, 4901 KL OOSTERHOUT Nb, Postbus 340, 4900 AH OOSTERHOUT Nb, telefoon (0162) 492492, telefax (0162) 492499, info@notarisdaemen.nl, www.notarisdaemen.nl, (privé: Vicarislaan 53, 4901 TB Oosterhout Nb, telefoon (0162) 463647), kantoornaam Notariskantoor Daemen

OMMEN Mw. mr. F. Brouwer-Bouma Varsenerpoort 1, 7731 DG OMMEN, Postbus 75, 7730 AB OMMEN, telefoon (0529) 452233, telefax (0529) 453712, notaris@spruijt.knb.nl, geassocieerd met Kandidaat-notaris bij Notariskantoor mr. B. Spruijt, kantoornaam mr. B. Spruijt

OOSTERHOUT Nb Mr. G.J. Heijkants Markt 21, 4901 EP OOSTERHOUT Nb, telefoon (0162) 714540, telefax (0162) 431565, info@heijkantsnotariaat.nl, www.heijkantsnotariaat.nl, (privé: Tempelbalk 20, 4901 RC Oosterhout Nb, telefoon (0162) 424560), kantoornaam Heijkants Notariaat

OMMEN Mw. Mr. M. Keijzer-Post Vrijthof 8a, 7731 CN OMMEN, Vrijthof 8a, 7731 CN OMMEN, telefoon (0529) 712523, secretariaat@notarispostommen.nl, www.notarispostommen.nl, (privé: Kammerweg 35, 7731 AK Ommen, telefoon (0529) 466500), Notarispost Ommen

OOSTERHOUT Nb Mr. J. Offereins Markt 21, 4901 EP OOSTERHOUT Nb, Postbus 4139, 4900 CC OOSTERHOUT Nb, telefoon (0162) 426920, telefax (0162) 431565, info@honotarissen.nl, www.honotarissen.nl, geassocieerd met Mr. G.J. Heijkants, kantoornaam Heijkants en Offereins Netwerk Notarissen

OMMEN Mr. B. Spruijt Varsenerpoort 1, 7731 DG OMMEN, Postbus 75, 7730 AB OMMEN, telefoon (0529) 452233, telefax (0529) 453712, notaris@spruijt.knb.nl, (privé: Steenuil 11, 7731 KA Ommen, telefoon (0529) 456653), kantoornaam mr. B. Spruijt

OOSTBURG

OOSTERHOUT Nb Mr. R.E. Staden De Waard 5, 4906 BC OOSTERHOUT Nb, Postbus 65, 4900 AB OOSTERHOUT Nb, telefoon (0162) 456055, telefax (0162) 422453, info@staden.nl, www.staden.nl, (privé: Gerbrandylaan 41, 4908 DH Oosterhout Nb, telefoon (0162) 467437), kantoornaam Notariskantoor Staden

Mr. J. van den Berg Nieuwstraat 34, 4501 BE OOSTBURG, Postbus 44, 4500 AA OOSTBURG, telefoon (0117) 453851, telefax (0117) 454278, notarissen@vandenbergmertens.nl, www.vandenbergmertens.nl, (privé: St. Annastraat 44, 4524 JE Sluis, telefoon (0117) 461313), geassocieerd met Mr. J.M.C. Mertens, kantoornaam Van den Berg & Mertens

OOSTERWOLDE

OOSTBURG Mr. J.M.C. Mertens Nieuwstraat 34, 4501 BE OOSTBURG, Postbus 44, 4500 AA OOSTBURG, telefoon (0117) 453851, telefax (0117) 454278, notarissen@vandenberg.mertens.knb.nl, (privé: Mariastraat 43, 4506 AD Cadzand, telefoon (0117) 391578), geassocieerd met Mr. J. van den Berg, kantoornaam Van den Berg & Mertens

OOSTERWOLDE Fr Mr. P.T.M. de Vries Venekoterweg 46, 8431 HH OOSTERWOLDE Fr, Postbus 10, 8430 AA OOSTERWOLDE Fr., telefoon (0516) 513741, telefax (0516) 513196, oosterwolde@notarissen-dewerven.nl, www.notarissen.dewerven.nl, (privé: Oosterbrink 9 B, 8431 RA Oosterwolde, telefoon (0516) 521954), kantoornaam De Werven Netwerk Notarissen

OOSTERBEEK Mr. J.J. Campagne van Zetten Jacobaweg 12, 6862 HG OOSTERBEEK, Postbus 13, 6860 AA OOSTERBEEK, telefoon (026) 3391058, telefax (026) 3390652, notaris@acosti.knb.nl, kantoornaam Acosti Notariskantoor OOSTERBEEK Mr. R.E. Nagtzaam Utrechtseweg 153, 6862 AH OOSTERBEEK, Postbus 222, 6860 AE OOSTERBEEK, telefoon (026) 3335048, telefax (026) 3343053, notaris@nagtzaam.knb.nl, (privé: Bakenbergseweg 104, 6814 ML Arnhem)

OOSTERHESSELEN Mw. Mr. G. Bijlsma Burg. de Kockstraat 21, 7861 AA OOSTERHESSELEN, Postbus 1, 7860 AA OOSTERHESSELEN, telefoon (0524) 581543, telefax (0524) 581932, notaris@oosterhesselen.knb.nl, www.notariskantooroosterhesselen.nl, (privé: Bûterheideveld 31, 8423 TB Makkinga, telefoon (0516) 441554), geassocieerd met Mr. J. van Buiten, kantoornaam Oosterhesselen OOSTERHESSELEN Mr. J. van Buiten Burg. de Kockstraat 21, 7861 AA OOSTERHESSELEN, Postbus 1, 7860 AA OOSTERHESSELEN, telefoon (0524) 581543, telefax (0524) 581932, notaris@oosterhesselen.knb.nl, www.notariskantooroosterhesselen.nl, geassocieerd met mw. Mr. G. Bijlsma, kantoornaam Oosterhesselen

72

Mw. Mr. G.B. Smeenk Venekoterweg 46, 8431 HH OOSTERWOLDE, Postbus 10, 8430 AA OOSTERWOLDE, telefoon (0516) 513741, telefax (0516) 513196, oosterwolde@notarissen-dewerven.nl, www.notarissen-dewerven.nl, (privé:Miedwei 2, 8412 CB Hoornsterzwaag, telefoon (0516) 462908), kantoornaam De Werven Netwerk Notarissen

OOSTHUIZEN Mr. A.P. Bakker Raadhuisstraat 1, 1474 HE OOSTHUIZEN, Postbus 15, 1474 ZG OOSTHUIZEN, telefoon (0299) 401351, telefax (0299) 403654, info@notaris-bakker.nl, (privé: James Grievelaan 41, 1695 HZ Blokker),

OOST-SOUBURG Mw. Mr. M.J.P. Heuvelmans Kanaalstraat 15 - 17, 4388 BJ OOST-SOUBURG, Postbus 1021, 4388 ZG OOST-SOUBURG, telefoon (0118) 490580, telefax (0118) 490556, notaris@heuvelmans.knb.nl, www.de-notariswinkel.nl, (privé: Rijksweg 13, 4416 BA Kruiningen, telefoon (0113) 382696),

OSS Mr. A.G. Ekelmans Molenstraat 46, 5341 GD OSS, Postbus 345, 5340 AH OSS, telefoon (0412) 665666, telefax (0412) 665600, info@pphnotarissen.nl, www.pphnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. P.C.M. van den Heuvel, Mr. C.J. Huberts, Mr. C.J. Zwaard, kantoornaam Pinkse Philips Huberts Notarissen OSS Mr. P.C.M. van den Heuvel Molenstraat 46, 5341 GD OSS, Postbus 345, 5340 AH OSS, telefoon (0412) 665666, telefax (0412) 665600, info@pphnotarissen.nl, www.pphnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. A.G. Ekelmans, Mr. J.J.E.M. Huberts, Mr. C.J. Zwaard, kantoornaam Pinkse Philips Huberts Notarissen


Lijst van NOTARISSEN OSS Mr. J.J.E.M. Huberts Molenstraat 46, 5341 GD OSS, Postbus 345, 5340 AH OSS, telefoon (0412) 665666, telefax (0412) 665600, info@pphnotarissen.nl, www.pphnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. P.C.M. van den Heuvel, Mr.C.J. Zwaard, Mr. A.G. Ekelmans, kantoornaam Pinkse Philips Huberts Notarissen

OUDEWATER mr. A.J.W. Kuiper Rodezand 42, 3421 BB OUDEWATER, Postbus 31, 3420 DA OUDEWATER, telefoon (0348) 561427, telefax (0348) 564789, info@notarisoudewater.nl, www.notarisoudewater.nl, kantoornaam Notariskantoor Oudewater

OSS Mw. Mr. B.M. van Kampen Monseigneur vd Boerpark 2-2a, 5342 CD OSS, Postbus 145, 5340 AC OSS, telefoon (0412) 626333, telefax (0412) 644945, info@notarisoss.nl, www.notarisoss.nl, (privé: Koolzaadweg 34, 5351 LP Berghem, telefoon (0412) 463021), kantoornaam Barbara van Kampen

OVERVEEN

OSS Mr. C.J. Zwaard Molenstraat 46, 5341 GD OSS, Postbus 345, 5340 AH OSS, telefoon (0412) 665666, telefax (0412) 665600, info@pphnotarissen.nl, www.pphnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. P.C.M. van den Heuvel, Mr. J.J.E.M. Huberts, Mr. A.G. Ekelmans, kantoornaam Pinkse Philips Huberts Notarissen

PANNINGEN

OUD BEIJERLAND

PANNINGEN Mr. H.J.M. Mobers John F. Kennedylaan 6, 5981 XC PANNINGEN, Postbus 7003, 5980 AA PANNINGEN, telefoon (077) 3071490, telefax (077) 3076533, info@mobersendings.nl, www.mobersendings.nl, (privé: Prof. Van Oijenstraat 25, 5988 KB Helden, telefoon (077) 3078841), geassocieerd met Mr. J.A.P. Dings, kantoornaam Mobers & Dings Notarissen

Mr. M.L. van Dijk Beetsstraat 3, 3261 PL OUD BEIJERLAND, Postbus 1161, 3260 AD OUD-BEIJERLAND, telefoon (0186) 636222, telefax (0186) 636223, info@schilperoortnotarissen.nl, www.schilperoortnotarissen.nl, (privé: Buitendijk 38, 3274 BA Heinenoord, telefoon (0186) 609043), geassocieerd met Mr. G. Schilperoort, kantoornaam Schilperoort Netwerk Notarissen OUD BEIJERLAND Mr. G. Schilperoort Beetsstraat 3, 3261 PL OUD BEIJERLAND, Postbus 1161, 3260 AD OUD-BEIJERLAND, telefoon (0186) 636222, telefax (0186) 636223, info@schilperoortnotarissen.nl, www.schilperoortnotarissen.nl, (privé: Dolfijnpark 18, 2983 AZ Ridderkerk, telefoon (0180) 462437), geassocieerd met Mr. M.L. van Dijk, kantoornaam Schilperoort Netwerk Notarissen

OUD GASTEL Mr. E.P.B. ten Brinke Kolonel den Oudenstraat 24, 4751 HJ OUD GASTEL, Postbus 8, 4750 AA OUD GASTEL, telefoon (0165) 512154, telefax (0165) 512156, oudgastel@lignenotarissen.nl, www.lignenotarissen.nl, (privé: Kolonel den Oudenstraat 24, 4751 HJ Oud-Gastel, telefoon (0165) 512688), geassocieerd met Ligne Netwerk Notarissen te Steenbergen, en Ligne Netwerk Notarissen te Halsteren, kantoornaam Ligne Netwerk Notarissen

OUDE WETERING Jhr. Mr. O.W.D.C. von Hertzberg Veerstraat 38, 2377 AP OUDE WETERING, Postbus 77, 2370 AB ROELOFARENDSVEEN, telefoon (071) 3319115, telefax (071) 3317958, notaris@vonhertzberg.nl, www.vonhertzberg.nl, (privé: Veerstraat 39, 2377 AP Oude Wetering, telefoon (06) 53515572), kantoornaam Hertzberg OUDE WETERING Jhr. Mr. O.W.D.C. von Hertzberg Veerstraat 38, 2377 AP OUDE WETERING, Postbus 77, 2370 AB ROELOFARENDSVEEN, telefoon (071) 3319115, telefax (071) 3317958, notaris@vonhertzberg.nl, www.vonhertzberg.nl, (privé: Veerstraat 39, 2377 AP Oude Wetering, telefoon (06) 53515572), kantoornaam Hertzberg

OUDENBOSCH Mr. R.P.H. van Dorresteijn Veilingweg 10, 4731 CW OUDENBOSCH, Postbus 72, 4730 AB OUDENBOSCH, telefoon (0165) 314350, telefax (0165) 315116, info@vdnnotarissen.nl, www.vdnnotarissen.nl, (privé:Lange Brugstraat 81, 4871 CM Etten-Leur, telefoon (076) 5297284), kantoornaam Van Dorresteijn Netwerk Notarissen

Mr. J.Ch. Janssens Korte Zijlweg 3, 2051 BD OVERVEEN, Postbus 70, 2050 AB OVERVEEN, telefoon (023) 5410000, telefax (023) 5410001, info@notarisjanssens.nl, www.notarisjanssens.nl, (privé: Julianalaan 316, 2015 BR Haarlem, telefoon (023) 5313234), kantoornaam Notaris Janssens Mr. J.A.P. Dings John F. Kennedylaan 6, 5981 XC PANNINGEN, Postbus 7003, 5980 AA PANNINGEN, telefoon (077) 3071490, telefax (077) 3076533, info@mobersendings.nl, www.mobersendings.nl, (privé: Achter het Klooster 9, 6093 NL Heythuysen, telefoon (077) 4623930), geassocieerd met Mr. H.J.M. Mobers, kantoornaam Mobers & Dings Notarissen

PAPENDRECHT Mr. M.H. Daams Bosch 107, 3353 GD PAPENDRECHT, Postbus 71, 3350 AB PAPENDRECHT, telefoon (078) 6446666, telefax (078) 6446688, notarissen@venekamp.daams.knb.nl, www.notarispapendrecht.nl, geassocieerd met Mr. G. Venekamp, kantoornaam Venekamp & Daams notarissen PAPENDRECHT Mr. G. Venekamp Bosch 107, 3353 GD PAPENDRECHT, Postbus 71, 3350 AB PAPENDRECHT, telefoon (078) 6446666, telefax (078) 6446688, notarissen@venekamp.daams.knb.nl, www.notarispapendrecht. nl, (privé: Francois Nivardstraat 18, 3065 PE Rotterdam, ), geassocieerd met Mr. M.H. Daams, kantoornaam Venekamp & Daams notarissen

PATERSWOLDE Mr. N.H. Wessel Hoofdweg 153, 9765 CB PATERSWOLDE, Postbus 49, 9765 ZG PATERSWOLDE, telefoon (050) 3095638, telefax (050) 3094318, info@notariswessel.nl, www.notariswessel.nl, (privé: Zuurstukken 84, 9761 KN Eelde, telefoon (050) 5254824), Mr. N.A. Wessel, Notaris

PIJNACKER Mr. J.D Wienen Stationsstraat 41, 2641 GJ PIJNACKER, Postbus 34, 2640 AA PIJNACKER, telefoon (015) 3696240, telefax (015) 3692292, info@notariswienen.nl, www.notariswienen.nl, kantoornaam Mr. J.D. Wienen, notaris aangesloten bij Netwerk Notarissen

PRINSENBEEK Mr. E. Drenth Markt 40, 4841 AC PRINSENBEEK, Postbus 146, 4840 AC, PRINSENBEEK, telefoon (076) 5434444, telefax (076) 5434440, notarissen@roelen.knb.nl, www.roelennotarissen.nl, kantoornaam Roelen Notarissen PRINSENBEEK Mr. E. Drenth Markt 40, 4841 AC PRINSENBEEK, Postbus 146, 4840 AC PRINSENBEEK, telefoon (076) 5434444, telefax (076) 5434440, notarissen@roelen.knb.nl, www.roelennotarissen.nl, geassocieerd met Mw. Mr. J.C.M. Roelen-Nuijten, Mr. A.R.N.J. Rouppe van der Voort, kantoornaam Roelen, notarissen

73


Lijst van NOTARISSEN PRINSENBEEK Mw. Mr. J.C.M. Roelen-Nuijten Markt 40, 4841 AC PRINSENBEEK, Postbus 146, 4840 AC PRINSENBEEK, telefoon (076) 5434444, telefax (076) 5434440, info@roelennotarissen.nl, www.roelennotarissen.nl, kantoornaam Roelen notarissen PRINSENBEEK Mr. A.R.N.J. Roupe van der Voort Markt 40, 4841 AC PRINSENBEEK, Postbus 146, 4840 AC PRINSENBEEK, telefoon (076) 5434444, telefax (076) 5434440, notarissen@roelen.knb.nl, geassocieerd met Mw. Mr. J.C.M. Roelen-Nuijten, Mr. E. Drenth, kantoornaam Roelen, notarissen

PURMEREND Mw. Mr. S.N.C.M. Alsema-van Duin Helsinkihaven 3, 1448 KP PURMEREND, Helsinkihaven 3, 1448 KP PURMEREND, telefoon (0299) 454560, telefax (0299) 454569, info@avdjn.nl, www.alsemavanduin.nl, (privé: Willem de Zwijgerlaan 7, 1623 MH Hoorn, telefoon (0229) 245238), mr. S.N.C.M. Alsema-Van Duin, mr. N.A.C.M. van Duin, kantoornaam Alsema Van Duin Juridisch Adviseurs & Notarissen PURMEREND Mw. Mr. A.L. Cabenda Herengracht 1, 1441 EV PURMEREND, Herengracht 1, 1441 EV PURMEREND, telefoon (0299) 472031, telefax (0299) 472361, notaris@notariscabenda.nl, www.notariscabenda.nl, kantoornaam Notariskantoor Cabenga PURMEREND Mr. R. Cremers Waterlandlaan 52, 1441 MP PURMEREND, Postbus 575, 1440 AN PURMEREND, telefoon (0299) 433333, telefax (0299) 471166, purmerend@abmaschreurs.nl, www.abmaschreurs. nl, geassocieerd met Mw. Mr. M.M.A. Hoffenaar-de Ruijter, kantoornaam Abma Schreurs Advocaten Notarissen PURMEREND Oud notaris Mr. D.A.J.M. Gerretsen Waterlandlaan 52, 1441 MP PURMEREND, Postbus 575, 1440 AN PURMEREND, telefoon (0299) 433333, telefax (0299) 471166, d.gerretsen@abmaschreurs.nl, www.abmaschreurs.nl, (privé: Willem de Zwijgerlaan 16, 1623 MH Hoorn, telefoon (0229) 249189), geassocieerd met Mw. Mr. C.E. Jonker, Mr. E.E. von Wolzogen Kühr , Mr. R. Cremers, kantoornaam Abma Schreurs advocaten notarissen PURMEREND Mw. Mr. M.M.A. Hoffenaar-de Ruijter Waterlandlaan 52, 1441 MP PURMEREND, Postbus 575, 1440 AN PURMEREND, telefoon (0299) 433333, telefax (0299) 471166, purmerend@abmaschreurs.nl, www.abmaschreurs.nl, (privé: Middelie 53, 1472 GR Middelie, telefoon (020) 4284802), geassocieerd met Mr. R. Cremers, kantoornaam Abma Schreurs Advocaten Notarissen

PUTTEN Mw. Mr. I.S. van ‘t Spijker Bruno Fabriciusstraat 1, 3881 CL PUTTEN, Postbus 167, 3880 AD PUTTEN, telefoon (0341) 353864, telefax (0341) 352635, info@ksnotarissen.nl, www.ksnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. P.M. Kuiper, kantoornaam Kuiper & Van ‘t Spijker Notariskantoor

RAALTE Mr. M.M.M. Oors Munstersestraat 8, 8102 CB RAALTE, Postbus 56, 8100 AB RAALTE, telefoon (0572) 358833, telefax (0572) 354675, raalte@uwnotariaatinsalland.nl www.uwnotariaatinsalland.nl, kantoornaam Procee - Oors Notarissen RAALTE Mw. mr. M.J.J. Procee-Geelhoed Munstersestraat 8, 8102 CB RAALTE, Postbus 56, 8100 AB RAALTE, telefoon (0572) 358833, telefax (0572) 354675, raalte@uwnotariaatinsalland.nl www.uwnotariaatinsalland.nl, kantoornaam Procee - Oors Notarissen RAALTE Mw. Mr. M.E. van der Werf Drostenkamp 2, 8101 BX RAALTE, Postbus 8, 8100 AA RAALTE, telefoon (0572) 363619, telefax (0572) 362001, raalte@zwnotarissen.nl, www.zwnotarissen.nl, (privé: Gerstakker 5, 8141 HX Heino, telefoon (0572) 392266), geassocieerd met Mr. A.P.F. de Zwart (Raalte), kantoornaam De Zwart & Van der Werf notarissen RAALTE Mr. A.P.F. de Zwart Drostenkamp 2, 8101 BX RAALTE, Postbus 8, 8100 AA RAALTE, telefoon (0572) 363619, telefax (0572) 362001, info@dezwarttesink.nl, www.dezwarttesink.nl, (privé: Drostenkamp 2, 8101 BX Raalte, telefoon (0572) 363982), kantoornaam De Zwart Tesink

RAAMSDONKSVEER Mr. A. Hanser Grote Kerkstraat 2, 4941 DP RAAMSDONKSVEER, Postbus 62, 4940 AB RAAMSDONKSVEER, telefoon (0162) 512707, telefax (0162) 514242, info@amernotarissen.nl, www.amernotarissen.nl, (privé:Terreplein 5, 4931 DK Geertruidenberg, telefoon (0162) 741602), geassocieerd met Mr. B. Roest, kantoornaam Amer Notarissen RAAMSDONKSVEER Mr. C.A.E. Heemstra Grote Kerkstraat 2, 4941 DP RAAMSDONKSVEER, Postbus 62, 4940 AB RAAMSDONKSVEER, telefoon (0162) 512707, telefax (0162) 514242, notaris@heemstra.knb.nl, kantoornaam Heemstra

PURMEREND Mr. J.P. Schmal Herengracht 22, 1441 EW PURMEREND, Herengracht 22, 1441 EW PURMEREND, telefoon (0299) 411911, telefax (0299) 429038, notaris@schmal.knb.nl, www.schmal.nl, (privé: Herengracht 15, 1441 EW Purmerend, telefoon (0299) 427260), kantoornaam Notaris J.P. Schmal

RAAMSDONKSVEER Mr. B. Roest Grote Kerkstraat 2, 4941 DP RAAMSDONKSVEER, Postbus 62, 4940 AB RAAMSDONKSVEER, telefoon (0162) 512707, telefax (0162) 514242, info@amernotarissen.nl, www.amernotarissen.nl, (privé: Markt 20, 4931 BS Geertruidenberg, telefoon (0162) 524758), geassocieerd met Mr. A. Hanser, kantoornaam Amer Notarissen

PUTTEN

RHENEN

Mr. P.M. Kuiper Bruno Fabriciusstraat 1, 3881 CL PUTTEN, Postbus 167, 3880 AD PUTTEN, telefoon (0341) 353864, telefax (0341) 352635, info@ksnotarissen.nl, www.ksnotarissen.nl, geassocieerd met Mw. Mr. I.S. van ‘t Spijker, kantoornaam Kuiper & Van ‘t Spijker Notariskantoor PUTTEN Mr. J.L. de Lange Postweg 2, 3881 EC PUTTEN, Postbus 212, 3880 AE PUTTEN, telefoon (0341) 360204, telefax (0341) 360226, info@notarisdelange.nl, www.notarisdelange.nl, (privé: Klaarwaterboslaan 31, 3881 LR Putten, telefoon (0341) 357749), kantoornaam De Lange Netwerk Notarissen

74

Mr. S.B.M. Elshof Kuilweg 4-6, 3911 TP RHENEN, Postbus 130, 3910 AC RHENEN, telefoon (0317) 619015, telefax (0317) 613978, info@notaris-elshof.nl, wwwnotaris-elshof.nl, (privé: De Spijnderstoren 17, 3912 AW Rhenen, telefoon (0317) 613448), kantoornaam Elshof Rhenen

RHOON Mr. M.R.E. Janowski Parallelstraat 1, 3161 BD RHOON, Postbus 1044, 3160 AE RHOON, telefoon (010) 5067044, telefax (010) 5012666, geassocieerd met Mr. P. van der Stoep, kantoornaam Dekker Notarissen


Lijst van NOTARISSEN RHOON Mr. P. van der Stoep Parallelstraat 1, 3161 BD RHOON, Postbus 1044, 3160 AE RHOON, telefoon (010) 5067044, telefax (010) 5012666, notarissen@dekker. vanderstoep.knb.nl, www.dekkernotarissen.nl, (privé: Kroon 40, 3162 VD Rhoon, telefoon (010) 4811842), geassocieerd met Mr. M.R.E. Janowski, kantoornaam Dekker Notarissen

RIDDERKERK

Mr. A.I. Stivaktas Kastanjelaan 16-B, 2982 CM RIDDERKERK, Postbus 90, 2980 AB RIDDERKERK, telefoon (0180) 462599, telefax (0180) 462126, notaris@notarisvandongen.nl, www.notarisvandongen.nl, (privé: Duivenvoorde 21, 3171 JA Poortugaal, telefoon (0651) 886873), kantoornaam Notariskantoor Van Dongen RIDDERKERK Mr. Th.A.M. Jansen Adriaen van Ostadestraat 1, 2981 CB RIDDERKERK, Postbus 27, 2980 AA RIDDERKERK, telefoon (0180) 496888, telefax (0180) 496889, notaris@jansen.ridderkerk.knb.nl, www.notarisjansenridderkerk.nl, (privé: F. Bolstraat 1, 2981 CC Ridderkerk, telefoon (0180) 499051), kantoornaam Mr. Th.A.M. Jansen Netwerk Notarissen

RIJEN

Mr. F.J.L.M. Prickartz Mary Zeldenrustlaan 30, 5122 CE RIJEN, Postbus 150, 5120 AD RIJEN, telefoon (0161) 455851, telefax (0161) 452610, gilzerijen@ daamennotarissen.nl, www.daamennotarissen.nl, (privé: Weteringlaan 188, 5032 XW Tilburg, telefoon (013) 4674455), kantoornaam Daamen Notarissen

RIJNSBURG

Mr. W. van den Eijkel Sandtlaan 45, 2231 CB RIJNSBURG, Postbus 272, 2230 AG RIJNSBURG, telefoon (071) 4097197, telefax (071) 4080754, notaris@notarisvde.knb.nl, www.sandtlaan.nl, geassocieerd met Mr. A.C.T. de Witte, kantoornaam Sandtlaan Notarissen RIJNSBURG Mr. A.C.T. de Witte Sandtlaan 45, 2231 CB RIJNSBURG, Postbus 514, 2220 AM KATWIJK, telefax (071) 4075100, telefax (071) 4075100, info@verheesnotarissen.nl, www.verheesnotarissen.nl, kantoornaam Verhees Notarissen RIJNSBURG Mr. A.C.T. de Witte Sandtlaan 45, 2231 CB RIJNSBURG, Postbus 272, 2230 AG RIJNSBURG, telefoon (071) 4097197, telefax (071) 4080754, notaris@notarisvde.knb.nl, www.sandtlaan.nl, (privé: Juffermansstraat 19, 2341 JJ Oegstgeest, telefoon (071) 5415110), geassocieerd met Mr. W. van den Eijkel, kantoornaam Sandtlaan Notarissen

RIJSSEN

Mr. J.Th.T.M. Hölscher Grotestraat 7, 7461 KE RIJSSEN, Postbus 61, 7460 AB RIJSSEN, telefoon (0548) 760020, telefax (0548) 760029, info@holscherdavids.nl, www.holscherdavids.nl, (privé:Bolkshoeksweg 19, 7607 TK Almelo, telefoon (0546) 622671), kantoornaam Hölscher & Davids Notarissen RIJSSEN Mr. G.H.J. IJzerman Markeloseweg 58, 7461 EE RIJSSEN, Postbus 201, 7460 AE RIJSSEN, telefoon (0548) 374910, telefax (0548) 519395, notaris@ijzerman-notaris.nl, www.ijzerman-notaris.nl, kantoornaam Ijzerman Notaris RIJSWIJK Mr. S. Farina Park Hoornwijck 6-A, 2289 CZ RIJSWIJK ZH, telefoon (070) 3195242, telefax (070) 3195249, notaris@farina.knb.nl, www.farina.nl, RIJSWIJK Mw. Mr. Drs. A.M.C. van Steenderen Haagweg 175, 2281 AJ RIJSWIJK, Postbus 1073, 2280 CB RIJSWIJK, telefoon (070) 4138413, telefax (070) 4138456, rijswijk@caminadanotarissen.nl, www.caminadanotarissen.nl, kantoornaam Caminada Notarissen

RIJSWIJK Park Hoornwijck 6-A, 2289 CZ RIJSWIJK, Park Hoornwijck 6-A, 2289 CZ RIJSWIJK, telefoon (070) 3505955, telefax (070) 3195249, rijswijk@vivaldinotarissen.nl, www.vivaldinotarissen.nl, kantoornaam Vivaldi Notarissen

RIJSWIJK ZH

Mr. A.Q. Blomaard Haagweg 175, 2281 AJ RIJSWIJK Zh, Postbus 1073, 2280 CB RIJSWIJK Zh, telefoon (070) 4138413, telefax (070) 4138456, blomaard@caminadanotarissen.nl, www.caminadanotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J. Roozeboom, kantoornaam Caminada Notarissen RIJSWIJK Zh Mr. J. Roozeboom Haagweg 175, 2281 AJ RIJSWIJK Zh, Postbus 1073, 2280 CB RIJSWIJK ZH, telefoon (070) 4138413, telefax (070) 4138456, roozeboom@caminadanotarissen.nl, www.caminadanotarissen.nl, (privé: Guirlande 105, 2496 WP Den Haag, telefoon (015) 3805806), geassocieerd met Mr. A.Q. Blomaard, kantoornaam Caminada Notarissen

RODEN Mr. H. J. Holland Meidoornlaan 29, 9301 MA RODEN, Postbus 2, 9300 AA RODEN, telefoon (050) 5019171, telefax (050) 5016304, info@hollandvdwoude.nl, www.hollandvdwoude.nl, (privé: Achter ‘t Hout 1, 9301 KR Roden, telefoon (050) 5013337), geassocieerd met Mr. J. W. Van Der Woude, Kantoornaam Holland & van der Woude Notarissen RODEN Mr. W.J. Velema De Zulthe 1, 9301 AV RODEN, Postbus 32, 9300 AA RODEN, telefoon (050) 5010515, telefax (050) 5010535, kantoor@ velemarijks.nl, www.velemarijks.nl, (privé: De Zulthe 1, 9301 AV Roden, telefoon (050) 5010515), kantoornaam Velema Rijks notariskantoor RODEN Mr. J. W. Van Der Woude Meidoornlaan 29, 9301 MA RODEN, Postbus 2, 9300 AA RODEN, telefoon (050) 5019171, telefax (050) 5016304, info@hollandvdwoude.nl, www.hollandvdwoude.nl, (privé: Rubensstraat 62, 9718 ME Groningen, telefoon (06) 51466777), geassocieerd met Mr. H. J. Holland, Kantoornaam Holland & van der Woude Notarissen

ROERMOND Mr. R.M.H. Cremers Willem II Singel 4, 6041 HS ROERMOND, Postbus 20, 6040 AA ROERMOND, telefoon (0475) 351919, telefax (0475) 311905, info@notarisroermond.nl, www.vanheckehouben.nl, (privé: Kloosterberg 8,, 6241 ED Bunde, telefoon (043) 3112907), geassocieerd met mr. M.C.H. Rijk, Mr. J.L. Houben, mw. Mr. D.M.G.L. Philippen, kantoornaam Van Hecke, Houben ROERMOND Mr. J.L. Houben Willem II Singel 4, 6041 HS ROERMOND, Postbus 20, 6040 AA ROERMOND, telefoon (0475) 351919, telefax (0475) 311905, info@notarisroermond.nl, www.vanheckehouben.nl, geassocieerd met mr. M.C.H. Rijk, mr. R.M.H. Cremers, mw. Mr. D.M.G.L. Philippen, kantoornaam Van Hecke, Houben ROERMOND Mw. Mr. D.M.G.L. Philippen Willem II Singel 4, 6041 HS ROERMOND, Postbus 20, 6040 AA ROERMOND, telefoon (0475) 351919, telefax (0475) 311905, info@notarisroermond.nl, www.vanheckehouben.nl, geassocieerd met mr. M.C.H. Rijk, Mr. J.L. Houben, mr. R.M.H. Cremers, kantoornaam Van Hecke, Houben ROERMOND mr. M.C.H. Rijk Willem II Singel 4, 6041 HS ROERMOND, Postbus 20, 6040 AA ROERMOND, telefoon (0475) 351919, telefax (0475) 311905, info@notarisroermond.nl, www.vanheckehouben.nl, geassocieerd met mw. Mr. D.M.G.L. Philippen, Mr. J.L. Houben, mr. R.M.H. Cremers, kantoornaam Van Hecke, Houben

75


Lijst van NOTARISSEN ROERMOND Mr. P.M.M. Verheesen Willem II Singel 40, 6041 HT ROERMOND, Postbus 583, 6040 AN ROERMOND, telefoon (0475) 318749, telefax (0475) 318819, notaris@verheesen.knb.nl,

ROOSENDAAL Mr. Drs. M.J.G. Geleijns Molenstraat 7, 4701 JK ROOSENDAAL, Postbus 3300, 4700 GH ROOSENDAAL, telefoon (0165) 523652, telefax (0165) 523653, info@uwnotaris.eu, www.uwnotaris.eu, (privé: Von Weberlaan 3, 4702 HJ Roosendaal, telefoon (0165) 397660), kantoornaam Geleijns uw notaris ROOSENDAAL Mw. Mr. M.A.C.C. van Kreij Brugstraat 35, 4701 LB ROOSENDAAL, Postbus 132, 4700 AC ROOSENDAAL, telefoon (0165) 541852, telefax (0165) 560645, info@vankreij-notariskantoor.nl, www.vankreij-notariskantoor.nl, (privé: Hubertusdonk 15, 4707 TH Roosendaal, telefoon (0165) 532844), geassocieerd met Mw. Mr. M.A.C.C. van Kreij, kantoornaam Van Kreij Notariskantoor ROOSENDAAL Mr. G.R. Lugtenburg Kroevenlaan 29, 4707 BJ ROOSENDAAL, Postbus 181, 4700 AD ROOSENDAAL, telefoon (0165) 393028, telefax (165) 392895, info@bijdenotaris.com, www.bijdenotariskantoor.com, Lugtenburg notariskantoor ROOSENDAAL Mr. A.A.C.C. Rademakers Brugstraat 35, 4701 LB ROOSENDAAL, Postbus 132, 4700 AC ROOSENDAAL, telefoon (0165) 541852, telefax (0165) 560645, notarissen@rvkn.nl, www.rademakersvankreij.nl, (privé: Knipplein 8, 4702 GN Roosendaal, telefoon (0165) 533133), geassocieerd met Mw. Mr. M.A.C.C. van Kreij, kantoornaam Rademakers Van Kreij Notarissen ROOSENDAAL Mr. H.J.M. Snijder Burg. Prinsensingel 47, 4701 HK ROOSENDAAL, Postbus 1201, 4700 BE ROOSENDAAL, telefoon (0165) 566919, telefax (0165) 556442, info@notarissnijder.nl, www.notarissnijder.nl, (privé: Burg. Prinsensingel 49, 4701 HK Roosendaal, telefoon (0165) 568723), kantoornaam Notaris mr. H.J.M. Snijder

ROSMALEN Mr. P.G. Heeringa Hoff van Hollantlaan 5, 5243 SR ROSMALEN, Postbus 230, 5240 AE ROSMALEN, telefoon (073) 5232533, telefax (073) 5232534, info@hoffspoor.nl, www.hoffspoor.nl, geassocieerd met Mr. Y.E. Cox-Vleeshouwers, kantoornaam Hoffspoor Notarissen ROSMALEN Mr. V.P. Kradolfer Burgemeester Burgerslaan 42, 5245 NH ROSMALEN, Postbus 168, 5240 AD ROSMALEN, telefoon (073) 5287350, telefax (073) 5287355, notariaat@vdb-law.nl, www.vdb-law.nl, kantoornaam Van den Boomen Notarissen ROSMALEN Mr. Y.E. Cox-Vleeshouwers Hoff van Hollantlaan 5, 5243 SR ROSMALEN, Postbus 230, 5240 AE ROSMALEN, telefoon (073) 5232533, telefax (073) 5232534, info@hoffspoor.nl, www.hoffspoor.nl, geassocieerd met Mr. P.G. Heeringa (Rosmalen), Hoffspoor Notarissen

ROTTERDAM Mr. M.M. Engelman K.P. van der Mandelelaan 100, 3062 MB ROTTERDAM, Postbus 4121, 3006 AC ROTTERDAM, telefoon (010) 2425400, telefax (010) 2425450, engelman.matthijs@vadnot.nl, www.vadnot.nl, geassocieerd met Mw. Mr. M.J. Dussel, Mr. M.M. Hes, VAD Notarissen N.V.

76

ROTTERDAM Mr. A.R. Autar Straatweg 7, 3051 BA ROTTERDAM, Postbus 37013, 3005 LA ROTTERDAM, telefoon (010) 2858888, telefax (010) 4223091, info@kooijmanlambert.nl, www.kooijmanlambert.nl, (privé: Pruimenhof 4, 2661 LL Bergschenbroek, telefoon (010) 5211676), geassocieerd met Mw. Mr. W.H.A. Leonhard-Strien, Mr. P.C.L. Kooijman, Mr. W.L. Louwers, Kooijman Lambert Notarissen ROTTERDAM Mr. A. Barkey Wolf Weena 355, 3013 AL ROTTERDAM, Postbus 1507, 3000 BM ROTTERDAM, telefoon (010) 2172000, telefax (010) 2172700, notariaatrtd@houthoff.com, www.houthoff.com, geassocieerd met mr. H.L.A.M. Lohman, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. Ph.H.F. König, kantoornaam Houthoff Buruma ROTTERDAM Mr. J.A.M. ten Berg Blaak 31, 3011 GA ROTTERDAM, Postbus 2888, 3000 CW ROTTERDAM, telefoon (010) 2246224, telefax (010) 4125839, jeroen.ten.berg@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, (privé: Lissevenlaan 17, 5582 KB Waalre, telefoon (040) 2215488), geassocieerd met Mr. H.M.I.Th. Breedveld, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.J. Portengen, Mr. D.F.M.M. Zaman, Mr. J.T.A. van der Stok, kantoornaam Loyens & Loeff ROTTERDAM Mr. drs. R.X.J. Blokzijl Parklaan 17, 3016 BA ROTTERDAM, Postbus 23052, 3001 KB ROTTERDAM, telefoon (010) 2770300, telefax (010) 4368011, kemper@schaap.eu, www.schaap.eu, geassocieerd met Mr. C.S. Kooi, mw. Mr. H.M. Kolster, Mr. M.H. van der Laak, kantoornaam Schaap & Partners ROTTERDAM Mr. H.M.I.Th. Breedveld Blaak 31, 3011 GA ROTTERDAM, Postbus 2888, 3000 CW ROTTERDAM, telefoon (010) 2246224, telefax (010) 2246486, hamith.breedveld@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, (privé: Onderlangs 22, 3062 CK Rotterdam, telefoon (010) 8415595), geassocieerd met Mr. J.A.M. ten Berg, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.J. Portengen, Mr. D.F.M.M. Zaman, Loyens & Loeff N.V. ROTTERDAM Weena 355, 3013 AL ROTTERDAM, Postbus 1507, 3000 BM ROTTERDAM, telefoon (010) 2172000, telefax (010) 2172700, notariaatrtd@houthoff.com, www.houthoff.com, geassocieerd met Mr. J.C. Kuiken MRE, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. Ph.H.F. König, Mr. H.L.A.M. Lohman, Mw. Mr. G. Kleykamp-van der Ben kantoornaam Houthoff Buruma ROTTERDAM Mr. W. Bussink LL.M. Pr. Pieter Christiaanstraat 71, 3066 TB ROTTERDAM, telefoon (010) 2865959, telefax (010) 2207763, notaris@bussink.knb.nl, www.notariskantoorbussink.nl, (privé: Rozenburglaan 94-b, 3062 EH Rotterdam, telefoon (010) 4654512), kantoornaam Notariskantoor Bussink ROTTERDAM Mr. C.J.M. Commissaris Blaak 28, 3011 TA ROTTERDAM, Postbus 711, 3000 AS ROTTERDAM, telefoon (010) 4406440, telefax (010) 4406488, info@ plp.nl, www.plp.nl, (privé: Burgemeester de Manlaan 9, 4837 BN Breda, telefoon (010) 4612960), geassocieerd met Mw. Mr. J.P. van Loon, kantoornaam Ploum Lodder Princen ROTTERDAM Mr. M. Dekker Mathenesserlaan 193, 3014 HB ROTTERDAM, Postbus 25168, 3001 HD ROTTERDAM, telefoon (010) 4363055, telefax (010) 4364503, notarissen@l-d-notarissen.nl, www.l-d-notarissen.nl, (privé: Van Ommerenpark 308, 2243 EZ Wassenaar, telefoon (070) 3503572), kantoornaam Ligthelm & Dekker


Lijst van NOTARISSEN ROTTERDAM Mw. Mr. M.J. Dussel K.P. van der Mandelelaan 100, 3062 MB ROTTERDAM, Postbus 4121, 3006 AC ROTTERDAM, telefoon (010) 2425400, telefax (010) 2425450, dussel.margot@vadnot.nl, www.vadnot.nl, geassocieerd met Mr. M.M. Engelman, Mr. M.M. Hes, VAD Notarissen N.V. ROTTERDAM Mr. G.C. van Eck Blaak 31, 3011 GA ROTTERDAM, Postbus 2888, 3000 CW ROTTERDAM, telefoon (010) 2246224, telefax (010) 4125839, notarissen@rotterdam.loyens.knb.nl, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. H.M.I.Th. Breedveld, Mr. R. Pfeiffer, Mr. H.J. Portengen, Mr. D.F.M.M. Zaman, mr. J.A.M. ten Berg, kantoornaam Loyens & Loeff ROTTERDAM Mw. Mr. I.C.J.M. Eekman - Van der Wee Zuidplein 113-f, 3083 CN ROTTERDAM, Postbus 5292, 3008 AG ROTTERDAM, telefoon (010) 2974477, telefax (010) 2974488, info@rwnotaris.nl, www.rwnotaris.nl, (privé: Wassenaar van Obdampark 19, 3342 AD Hendrik Ido Ambacht, telefoon (078) 6821447), geassocieerd met Mr. A. Romijn, kantoornaam R&W Notariskantoor ROTTERDAM Mr. W.M. van Eijck Weena 592, 3012 CN ROTTERDAM, Postbus 1330, 3000 BH ROTTERDAM, telefoon (010) 2240900, telefax (010) 2240901, info@vanheeswijknotarissen.nl, www.vanheeswijknotarissen.nl, geassocieerd met Mr. W.H.J. de Jong, Mw. Mr. T.J. MellemaKranenburg, Mr. R.G.M.C. van Rappard, Mr. V.J.A.J.C. van Heeswijk, kantoornaam Van Heeswijk Notarissen ROTTERDAM Mr. J. van Elswijk Argonautenweg 17-B, 3054 RP ROTTERDAM, Postbus 34034, 3005 GA ROTTERDAM, telefoon (010) 2858686, telefax (010) 4182575, nouwen.alg@nouwen-notarissen.nl, www.nouwen-notarissen.nl, geassocieerd met Mr. K.A. den Hartog, Mr. P.A. Noort, Mr. A.C. Maxwell-Vernimmen, kantoornaam Nouwen Notarissen ROTTERDAM Mw. mr. A.C.M. Fokkema-Schute Heemraadssingel 131, 3022 CD ROTTERDAM, Postbus 26296, 3002 EG ROTTERDAM, telefoon (010) 4762688, telefax (010) 4771202, info@fokkemalinssen.nl, www.fokkemalinssen.nl, (privé: Weidebloempad 1, 2651 LH Berkel en Rodenrijs, telefoon (010) 5190200), geassocieerd met Mr. H. Linssen, kantoornaam Fokkema Linssen Notarissen ROTTERDAM Mr. A.H. Geerling Weena 750, 3014 DA ROTTERDAM, Postbus 1110, 3000 BC ROTTERDAM, telefoon (010) 2240000, telefax (010) 2240055, notarissen@nauta.dutilh.rotterdam.knb.nl, www.nautadutilh.nl, (privé: Rozenburglaan 33, 3062 EB Rotterdam, telefoon (010) 4471776), geassocieerd met Mw. Mr. M.F.E. de Waard-Preller, mw. Mr. T.J. van Vuren, Mr. J.H.J. Preller, kantoornaam Nauta Dutilh ROTTERDAM Mr. P.J.A. Goedvolk Bahialaan 400, 3065 WC ROTTERDAM, Postbus 4030, 3006 AA ROTTERDAM, telefoon (010) 2488000, telefax (010) 2488095, info@eversheds.nl, www.eversheds.nl, geassocieerd met Mr. F. Volders, Mr. M. van Waateringe, Mr. I. Stellenpool, kantoornaam Eversheds Faasen

ROTTERDAM Mr. K.A. den Hartog Argonautenweg 17 B, 3054 AP ROTTERDAM, Postbus 34034, 3005 GA ROTTERDAM, telefoon (010) 2858686, telefax (010) 4182575, nouwen.alg@nouwen-notarissen.nl, www.nouwennotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J. van Elswijk, Mr. P.A. Noort, kantoornaam Nouwen Notarissen ROTTERDAM Mr. V.J.A.J.C. van Heeswijk Weena 592, 3012 CN ROTTERDAM, Postbus 1330, 3000 BH ROTTERDAM, telefoon (010) 2240900, telefax (010) 2240901, info@vhnv.nl, www.vhnv.nl, (privé: Rozenburglaan 19, 3062 EB Rotterdam, telefoon (010) 4117570), geassocieerd met Mr. W.H.J. de Jong, Mw. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg, Mr. M. Lampe Mr. W.M. van Eijck, kantoornaam Van Heeswijk Notarissen N.V. ROTTERDAM Mr. M.M. Hes K.P. van der Mandelelaan 100, 3062 MB ROTTERDAM, Postbus 4121, 3006 AC ROTTERDAM, telefoon (010) 2425400, telefax (010) 2425450, hes.maurits@vadnot.nl, www.vadnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. M.M. Engelman Mw. Mr. M.J. Dussel, VAD Notarissen N.V. ROTTERDAM Blaak 28, 3011 TA ROTTERDAM, Postbus 711, 3000 AS ROTTERDAM, telefoon (010) 4406425, telefax (010) 4406488, info@plp.nl, www.plp.nl, geassocieerd met Mw. Mr. Jolande P. van Loon, Mr. F.H.C. Jansen, kantoornaam Ploum Lodder Princen ROTTERDAM Mr. W.H.J. de Jong Weena 592, 3012 CN ROTTERDAM, Postbus 1330, 3000 BH ROTTERDAM, telefoon (010) 2240900, telefax (010) 2240901, info@vhnv.nl, www.vhnv.nl, (privé: Voorstraat 34, 2941 EV Lekkerkerk, telefoon (0180) 551422), geassocieerd met Mr. V.J.A.J.C. van Heeswijk, Mr. R.G.M.C. van Rappard, Mw. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg, Mr. W.M. van Eijck, kantoornaam Van Heeswijk Notarissen N.V. ROTTERDAM Mr. J. Kemper Parklaan 17, 3016 BA ROTTERDAM, Postbus 23052, 3001 KB ROTTERDAM, telefoon (010) 2770327, telefax (010) 4364977, kemper@schaap.eu, www.schaap.eu, geassocieerd met Mr. C.S. Kooi, mw. Mr. H.M. Kolster, Mr. M.H. van der Laak, Mr. Drs. R.X.J. Blokzijl, Schaap & Partners ROTTERDAM Mr. J. van Keulen Oudedijk 111, 3062 AD ROTTERDAM, Postbus 4225, 3006 AE ROTTERDAM, telefoon (010) 4528977, telefax (010) 4529531, notarissen@vankeulen.destigter.knb.nl, www.notarisdestigter. nl, (privé: Oudedijk 111, 3062 AD Rotterdam, telefoon (0181) 315463), kantoornaam Van Keulen & De Stigter Netwerk Notarissen

ROTTERDAM Mr. F. Volders Bahialaan 400, 3065 WC ROTTERDAM, Postbus 4030, 3006 AA ROTTERDAM, telefoon (010) 2488000, telefax (010) 2488095, info@eversheds.nl, www.eversheds.nl, geassocieerd met Mr. F. Volders, kantoornaam Everheds Faasen

ROTTERDAM Mw. Mr. G. Kleykamp-van der Ben Weena 355, 3013 AL ROTTERDAM, Postbus 1507, 3000 BM ROTTERDAM, telefoon (010) 2172000, telefax (010) 2172700, notariaatrtd@houthoff.com, www.houthoff.com, geassocieerd met Mr. J.C. Kuiken MRE, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. Ph.H.F. König, Mr. O.J.M. de Bruijn, Mr. H.L.A.M. Lohman, Mw. Mr. G. Kleykamp-van der Ben kantoornaam Houthoff Buruma

ROTTERDAM Mr. J.B. Gregoire Dorpsweg 203, 3082 LM ROTTERDAM, Postbus 5101, 3008 AC ROTTERDAM, telefoon (010) 4298077, telefax (010) 4291740, info@notarisgregoire.nl, www.gregoire-notarisopzuid. nl, (privé: Jan van der Ploegsingel 12, 3065 PC Rotterdam, telefoon (010) 4472728), Notariskantoor Gregoire

ROTTERDAM Mw. Mr. H.M. Kolster Parklaan 17, 3016 BA ROTTERDAM, Postbus 23052, 3001 KB ROTTERDAM, telefoon (010) 2770300, telefax (010) 4368011, schaap.partners@schaap.eu, www.schaap.eu, geassocieerd met Mr. F.H.C. Jansen, Mr. J. Kemper, Mw. Mr. M.H. Van der Laak, Mr. C.S. Kooi, kantoornaam Schaap & Partners

77


Lijst van NOTARISSEN ROTTERDAM Mr Ph.H.F König Weena 355, 3013 AL ROTTERDAM, Postbus 1507, 3000 BM ROTTERDAM, telefoon (010) 2172000, telefax (010) 2172700, notariaatrtd@houthoff.com, www.houthoff.com, geassocieerd met Mr. J.C. Kuiken MRE, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. H.L.A.M. Lohman, Mr. O.J.M. de Bruijn, Mr. H.L.A.M. Lohman, Mw. Mr. G. Kleykamp-van der Ben kantoornaam Houthoff Buruma

ROTTERDAM Mr. W.H.A. Leonhard-Strien Straatweg 7, 3051 BA ROTTERDAM, Postbus 37013, 3005 LA ROTTERDAM, telefoon (010) 2858888, telefax (010) 4223091, info@kooijmanlambert.nl, www.kooijmanlambert.nl, geassocieerd met Mr. A.R. Autar, Mr. P.C.L. Kooijman, Mr. W.L. Louwers, mr. E.M. Bijster, kantoornaam Kooijman Lambert Notarissen

ROTTERDAM Mw. Mr. F.M. Konijnenberg Mathenesserlaan 239, 3021 HB ROTTERDAM, Postbus 25349, 3001 HH ROTTERDAM, telefoon (010) 4768833, telefax (010) 4765048, notaris@konijnenberg.knb.nl, www.notariskonijnenberg.nl, (privé: zie kantoor), kantoornaam Notariskantoor Mr. F.M. Konijnenberg

ROTTERDAM Mr. H. Linssen Heemraadssingel 131, 3022 CD ROTTERDAM, Postbus 26296, 3002 EG ROTTERDAM, telefoon (010) 4762688, telefax (010) 4771202, info@fokkemalinssen.nl, www.fokkemalinssen.nl, (privé: Zwanenkade 74, 2925 AS Krimpen a/d Ijssel, telefoon (0180) 550308), geassocieerd met Mw. Mr. A.C.M. FokkemaSchute, kantoornaam Fokkema Linssen Notarissen

ROTTERDAM Mr. C.S. Kooi Parklaan 17, 3016 BA ROTTERDAM, Postbus 23052, 3001 KB ROTTERDAM, telefoon (010) 2770300, telefax (010) 4368011, schaap.partners@schaap.eu, www.schaap.eu, geassocieerd met Mr. F.H.C. Jansen, Mr. J. Kemper, Mw. Mr. M.H. Van der Laak, mw. Mr. H.M. Kolster, kantoornaam Schaap & Partners

ROTTERDAM Mr. H.L.A.M. Lohman Weena 355, 3013 AL ROTTERDAM, Postbus 1507, 3000 BM ROTTERDAM, telefoon (010) 2172000, telefax (010) 2172700, notariaatrtd@houthoff.com, www.houthoff.com, geassocieerd met Mr. J.C. Kuiken MRE, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. Ph.H.F. König, Mr. O.J.M. de Bruijn, Mw. Mr. G. Kleykamp-van der Ben kantoornaam Houthoff Buruma

ROTTERDAM Mr. P.C.L. Kooijman Hoofdweg 66, 3067 GH ROTTERDAM, Postbus 37013, 3005 LA ROTTERDAM, telefoon (010) 2868788, telefax (010) 2868700, info@kooijmanlambert.nl, www.kooijmanlambert.nl, (privé: Dorpsdijk 55, 3161 KC Rotterdam, telefoon (010) 4140887), geassocieerd met Mr. W.L. Louwers, Mr. A.R. Autar, Mw. Mr. W.H.A. Leonhard-Strien, kantoornaam Kooijman Lambert Notarissen

ROTTERDAM Mw. Mr. M.C. Loof Klaas Timmerstraat 4, 3067 NX ROTTERDAM, Postbus 8008, 3009 AA ROTTERDAM, telefoon (010) 4135186, telefax (010) 4113151, info@paulusmaloof.nl, www.paulusmaloof.nl, geassocieerd met Mr. H.J.C. Paulusma, kantoornaam Paulusma Loof Notarissen

ROTTERDAM Mr. Y.O. Kramer Vlambloem 132, 3068 JE ROTTERDAM, Vlambloem 132, 3068 JE ROTTERDAM, telefoon (010) 4527272, telefax (010) 4523273, info@ok-notariaat.nl, www.ok-notariaat.nl, (privé: T.Rechter Rottekd 140, 3055 XH Rotterdam, telefoon (010) 4146480), OK Notariaat

ROTTERDAM Mw. mr. Jolande P. van Loon Blaak 28, 3011 TA ROTTERDAM, Postbus 711, 3000 AS ROTTERDAM, telefoon (010) 4406440, telefax (010) 4406488, info@plp.nl, www.plp.nl, (privé: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, telefoon (010) 4406404), geassocieerd met Mr. C.J.M. Commissaris, Mr. F.H.C. Jansen, kantoornaam Ploum Lodder Princen

ROTTERDAM Mr. M.R.H. Krans Jansbuitensingel 29, 6811 AD ARNHEM, Postbus 23066, 3001 KB ROTTERDAM, telefoon (010) 4408000, telefax (010) 4408001, info@vanderstapnotarissen.com, www.vdstap.com, geassocieerd met Mr. D.R. de Lange, Mr. O.A.J.H. Smit, Mr. L.F. Tamminga, kantoornaam Van der Stap Notarissen

ROTTERDAM Mw. Mr. F.Th.H. van Loon-Vercauteren Boompjes 258, 3011 XZ ROTTERDAM, Postbus 2295, 3000 CG ROTTERDAM, telefoon (088) 4071000, telefax (088) 4070205, notarissen@hvgrotterdam.knb.nl, www.hollandlaw.nl, kantoornaam Holland van Gijzen

ROTTERDAM Mr. J.C. Kuiken MRE Weena 355, 3013 AL ROTTERDAM, Postbus 1507, 3000 BM ROTTERDAM, telefoon (010) 2172000, telefax (010) 2172700, notariaatrtd@houthoff.com, www.houthoff.com, geassocieerd met mr. H.L.A.M. Lohman, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. Ph.H.F. König, Mr. O.J.M. de Bruijn, Mw. Mr. G. Kleykamp-van der Ben kantoornaam Houthoff Buruma

ROTTERDAM Mr. W.L. Louwers Hoofdweg 66, 3067 GH ROTTERDAM, Postbus 37013, 3005 LA ROTTERDAM, telefoon (010) 2868788, telefax (010) 2868700, info@kooijmanlambert.nl, www.kooijmanlambert.nl, (privé: Groenendijk 321, 2911 BB Nieuwerkerk aan den IJssel,), geassocieerd met Mr. P.C.L. Kooijman, Mr. A.R. Autar, Mw. Mr. W.H.A. Leonhard-Strien, kantoornaam Kooijman Lambert Notarissen

ROTTERDAM Mw. Mr. M.H. van der Laak Parklaan 17, 3016 BA ROTTERDAM, Postbus 23052, 3001 KB ROTTERDAM, telefoon (010) 2770300, telefax (010) 4368011, schaap.partners@schaap.eu, www.schaap.eu, geassocieerd met Mr. J. Kemper, mw. Mr. H.M. Kolster, Mr. C.S. Kooi, Mr. Drs. R.X.J. Blokzijl, kantoornaam Schaap & Partners ROTTERDAM Mr. T.C.B.M. Langerwerf Jan Leentvaarlaan 2 3065 DC ROTTERDAM, Jan Leentvaarlaan 2 3065 DC ROTTERDAM, telefoon (010) 7671700, telefax (010) 7671777, info@010notaris.nl, www.010notaris.nl, kantoornaam 010Notaris ROTTERDAM Mr. J.Th.H. Leijser Schouwburgplein 30-34, 3012 CL ROTTERDAM, Postbus 1097, 3000 BB ROTTERDAM, telefoon (010) 4041111, telefax (010) 4041119, notaris@leijser.nl, www.leijser.nl, (privé: Overaseweg 19-23, 4836 BA Breda, telefoon (076) 5649460), kantoornaam Leijser notariaat

78

ROTTERDAM Mw. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg Weena 592, 3012 CN ROTTERDAM, Postbus 1330, 3000 BH ROTTERDAM, telefoon (010) 2240900, telefax (010) 2240901, info@vanheeswijknotarissen.nl, www.vanheeswijknotarissen. nl, (privé: Rijnsburgerweg 118, 2333 AE Leiden, telefoon (071) 5219705), geassocieerd met Mr. R.G.M.C. van Rappard, Mr. V.J.A.J.C. van Heeswijk, Mr. W.H.J. de Jong, Mr. W.M. van Eijck, kantoornaam Van Heeswijk Notarissen ROTTERDAM Mw. Mr. K.D. Nabibaks Bergweg 338-A, 3032 BC ROTTERDAM, telefoon (010) 4655877, telefax (010) 4671347, notaris@nabibaks.knb.nl, ROTTERDAM Weena 750, 3014 DA ROTTERDAM, Postbus 1110, 3000 BC ROTTERDAM, telefoon (010) 2240000, telefax (010) 2240055, notarissen@nauta.dutilh.rotterdam.knb.nl, www.nautadutilh.nl, geassocieerd met Mr. J.H.J. Preller, Mw. Mr. M.F.E. de WaardPreller, mw. Mr. T.J. van Vuren, Mr. A.H. Geerling, kantoornaam Nauta Dutilh


Lijst van NOTARISSEN ROTTERDAM Mr. Ing. D.W.M. van Niekerk Rozenburglaan 40, 3062 ED ROTTERDAM, telefoon (010) 4536177, telefax (010) 4536178, notaris@notarisvanniekerk.nl, www.notarisvanniekerk.nl, Notariskantoor Van Niekerk ROTTERDAM Mr. P.A. Noort Argonautenweg 17 B, 3054 AP ROTTERDAM, Postbus 34034, 3005 GA ROTTERDAM, telefoon (010) 2858686, telefax (010) 4182575, nouwen.alg@nouwen-notarissen.nl, www.nouwen-notarissen.nl, geassocieerd met Mr. K.A. den Hartog, Mr. J. van Elswijk, kantoornaam Nouwen Notarissen ROTTERDAM Mr. P. A. Van Onzenoort Boompjes 40, 3011 XB ROTTERDAM, Postbus 1678, 3000 BR ROTTERDAM, telefoon (010) 4445678, telefax (010) 4445679, notaris@greenillerotterdam.knb.nl, www.greenille.eu, kantoornaam Notaris Greenille Rotterdam

ROTTERDAM Mr. F.E. Roos Wilhelminakade 1, 3072 AP ROTTERDAM, Postbus 4302, 3006 AH ROTTERDAM, telefoon (088) 2535000, telefax (088) 2535597, rtdnotariaat@adk.nl, www.akd.nl, (privé: Vijverlaan 30, 3062 HK Rotterdam, telefoon (010) 2829914), geassocieerd met Prof. Mr. A.H.N. Stollenwerck, kantoornaam AKD Prinsen Van Wijmen ROTTERDAM Mw. Mr. N.C. van Smaalen K.P. van der Mandelelaan 62, 3062 MB ROTTERDAM, K.P. van der Mandelelaan 62, 3062 MB ROTTERDAM, telefoon (010) 4065000, telefax (010) 4065001, notaris@vangijzen.rotterdam. knb.nl, www.hollandlaw.nl, kantoornaam Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP

ROTTERDAM Mr. H.J.C. Paulusma Klaas Timmerstraat 4, 3067 NX ROTTERDAM, Postbus 8008, 3009 AA ROTTERDAM, telefoon (010) 4135186, telefax (010) 4113151, info@paulusmaloof.nl, www.paulusmaloof.nl, geassocieerd met Mw. Mr. M.C. Loof, kantoornaam Paulusma Loof Notarissen

ROTTERDAM Mr. O.A.J.H. Smit Jansbuitensingel 29, 6811 AD ARNHEM, Postbus 23066, 3001 KB ROTTERDAM, telefoon (010) 4408000, telefax (010) 4408001, info@vanderstapnotarissen.com, www.vdstap.com, geassocieerd met Mr. M.R.H. Krans, Mr. D.R. de Lange, Mr. L.F. Tamminga, kantoornaam Van der Stap Notarissen

ROTTERDAM Mr. R. Pfeiffer Weena 690, 3012 CN ROTTERDAM, Postbus 2888, 3000 CW ROTTERDAM, telefoon (010) 2246224, telefax (010) 4125839, ronald.pfeiffer@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. H.M.I.Th. Breedveld, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.J. Portengen, mr. Drs. D.F.M.M. Zaman, mr. J.A.M. ten Berg, kantoornaam Loyens & Loeff

ROTTERDAM mr. M.S. Spil Laan op Zuid 380, 3071 AA ROTTERDAM, Postbus 21750, 3001 AT ROTTERDAM, telefoon (010) 4597272, telefax (010) 4597273, kantoor@gs-notarissen.nl, www.gs-notarissen.nl, (privé: Paradijsselpark 99, 2904 PA Capelle Aan Den Ijssel, telefoon (010) 4581197), kantoornaam Govers Spil Notarissen

ROTTERDAM Mr. H.J. Portengen Blaak 31, 3011 GA ROTTERDAM, Postbus 2888, 3000 CW ROTTERDAM, telefoon (010) 2246224, telefax (010) 2246486, notarissen@rotterdam.loyens.knb.nl, www.loyensloeff. com, geassocieerd met Mr. R. Pfeiffer, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.M.I.Th. Breedveld, mr. Drs. D.F.M.M. Zaman, mr. J.A.M. ten Berg, kantoornaam Loyens & Loeff ROTTERDAM Mr. J.H.J. Preller Weena 750, 3014 DA ROTTERDAM, Postbus 1110, 3000 BC ROTTERDAM, telefoon (010) 2240000, telefax (010) 2240055, notarissen@nauta.dutilh.rotterdam.knb.nl, www.nautadutilh.nl, (privé: Sweelincklaan 9, 3055 WT Rotterdam, telefoon (010) 4565313), geassocieerd met Mr. A.H. Geerling, mw. Mr. T.J. van Vuren, Mw.Mr. M.F.E. de Waard Preller, kantoornaam Nauta Dutilh ROTTERDAM Mr. B.R. de Randamie Posthoornstraat 13-15, 3011 WD ROTTERDAM, Postbus 1785, 3000 BT ROTTERDAM, telefoon (010) 4330355, telefax (010) 4149216, notaris@drv-notarissen.nl, www.drv-notarissen.nl, (privé: Esdoornlaan 3, 3053 WS Rotterdam, telefoon (010) 2182767), geassocieerd met mw. Mr. C.H. Verstoep, kantoornaam De Randamie & Verstoep Notarissen

ROTTERDAM Mr. J.P. van der Stap Jansbuitensingel 29, 6811 AD ARNHEM, Postbus 23066, 3001 KB ROTTERDAM, telefoon (010) 4408000, telefax (010) 4408001, hans.van.der.stap@vanderstapnotarissen.com, www.vdstap.com, (privé: Rozenburglaan 15, 3062 EA Rotterdam, telefoon (010) 4528008), geassocieerd met Mr. M.R.H. Krans, Mr. L.A.M. Teunissen, Mr. O.A.J.H. Smit, Mr. L.F. Tamminga, Mr. D.R. de Lange, kantoornaam Van der Stap Notarissen ROTTERDAM Mr. J.T.A. van der Stok Blaak 31, 3011 GA ROTTERDAM, Postbus 2888, 3000 CW ROTTERDAM, telefoon (010) 2246224, telefax (010) 2246486, notarissen@rotterdam.loyens.knb.nl, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. J.A.M. ten Berg, Mr. H.M.I.Th. Breedveld, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.J. Portengen, prof. mr. D.F.M.M. Zaman, kantoornaam Loyens & Loeff

ROTTERDAM Mr. R.G.M.C. van Rappard Weena 592, 3012 CN ROTTERDAM, Postbus 1330, 3000 BH ROTTERDAM, telefoon (010) 2240900, telefax (010) 2240901, info@vanheeswijknotarissen.nl, www.vanheeswijknotarissen.nl, (privé: Valkenberg 3, 5126 NA Gilze Rijen, telefoon (076) 5612232), geassocieerd met Mw. Mr. T.J. Mellema-Kranenburg, Mr. V.J.A.J.C. van Heeswijk, Mr. W.H.J. de Jong, Mr. W.M. van Eijck, kantoornaam Van Heeswijk Notarissen

ROTTERDAM Mr. W.F.O. Stricker Weena 355, 3013 AL ROTTERDAM, Postbus 1507, 3000 BM ROTTERDAM, telefoon (010) 2172000, telefax (010) 2172700, notariaatrtd@houthoff.com, www.houthoff.com, (privé: Vijverweg 28, 3062 JP Rotterdam, telefoon (010) 4116572), geassocieerd met Mr. J.C. Kuiken MRE, Mr. H.L.A.M. Lohman, Mr. Ph.H.F. König, Mr. O.J.M. de Bruijn, Mw. Mr. G. Kleykampvan der Ben kantoornaam Houthoff Buruma

ROTTERDAM Mr. M.G. van Ravesteyn Zuidplein 113-f, 3083 CN ROTTERDAM, Postbus 5292, 3008 AG ROTTERDAM, telefoon (010) 2974477, telefax (010) 2974488, vanravesteyn@rwnotaris.nl, www.rwnotaris.nl, (privé: s-Gravenweg 153, 3062 ZE Rotterdam, telefoon (010) 4520927), geassocieerd met Mw. Mr. I.C.J.M. Eekman - Van der Wee, kantoornaam Van Ravesteyn & Van der Wee Notarissen

ROTTERDAM Mr. L.F. Tamminga Westerlaan 1, 3016 CK ROTTERDAM, Postbus 2429, 3000 CK ROTTERDAM, telefoon (010) 2492220, telefax (010) 2492221, info@tamnot.eu, www.tamminganotariaat.com, (privé: Tournooi 6, 2924 VH Krimpen aan den IJssel, telefoon (0180) 516044), Tamminga Notariaat B.V.

79


Lijst van NOTARISSEN ROTTERDAM mr. L.A.M. Teunissen Jansbuitensingel 29, 6811 AD ARNHEM, Postbus 23066, 3001 KB ROTTERDAM, telefoon (010) 4408000, telefax (010) 4408001, algemeen@vdstap.com, www.vdstap.com, geassocieerd met Mr. M.R.H. Krans, Mr. L.F. Tamminga, Mr. O.A.J.H. Smit, mr. D.R. de Lange, kantoornaam Van der Stap Notarissen ROTTERDAM Mr. C.M. van de Veerdonk Laan op Zuid 380, 3071 AA ROTTERDAM, Postbus 21750, 3001 AT ROTTERDAM, telefoon (010) 4597272, telefax (010) 4597273, kantoor@hgn-notarissen.nl, www.hgn-notarissen.nl, ROTTERDAM Mw. Mr. M.G.H.M. Verkuilen Wilhelminakade 1, 3072 AP ROTTERDAM, Postbus 4302, 3006 AH ROTTERDAM, telefoon (088) 2535000, telefax (088) 2535597, mverkuilen@akd.nl, www.akd.nl, (privé: Blankenweg 14, 2661 TR Bergschenbroek, telefoon (010) 5224819), kantoornaam AKD ROTTERDAM Mw. Mr. C.H. Verstoep Posthoornstraat 13-15, 3011 WD ROTTERDAM, Postbus 1785, 3000 BT ROTTERDAM, telefoon (010) 4330355, telefax (010) 4149216, notaris@drv-notarissen.nl, www.drv-notarissen.nl, geassocieerd met Mr. B.R. de Randamie, kantoornaam De Randamie & Verstoep Notarissen ROTTERDAM Mr. J. van Keulen Oudedijk 111, 3062 AD ROTTERDAM, Postbus 4225, 3006 AE ROTTERDAM, telefoon (010) 4524270, telefax (010) 4529531, vankeulen@vankeulennotaris.nl, www.notarisvankeulen.nl, kantoornaam Vivaldi Notarissen ROTTERDAM Mr. F. Volders Bahialaan 400, 3065 WC ROTTERDAM, Postbus 4030, 3006 AA ROTTERDAM, telefoon (010) 2488000, telefax (010) 2488099, freerkvolders@everheds.nl, geassocieerd met Mr. P.J.A. Goedvolk, Kantoornaam Everheds Faasen ROTTERDAM Mw. mr. T.J. van Vuren Weena 750, 3014 DA ROTTERDAM, Postbus 1110, 3000 BC ROTTERDAM, telefoon (010) 2240000, telefax (010) 2240055, Teska.vanvuren@nautadutilh.com, www.nautadutilh.nl, (privé: Molenweg 17, 4112 NP Beusichem, telefoon (0345) 503205), geassocieerd met Mr. J.H.J. Preller, mw.mr. M.F.E. de WaardPreller, Mr. A.H. Geerling, kantoornaam Nauta Dutilh ROTTERDAM Mw. Mr. M.F.E. de Waard-Preller Weena 750, 3014 DA ROTTERDAM, Postbus 1110, 3000 BC ROTTERDAM, telefoon (010) 2240000, telefax (010) 2240055, notarissen@nauta.dutilh.rotterdam.knb.nl, www.nautadutilh. nl, (privé: Prinses Beatrixplantsoen 27, 3055 PV Rotterdam, telefoon (010) 4189485), geassocieerd met Mr. A.H. Geerling, Mr. J.H.J. Preller, mw. Mr. T.J. van Vuren, kantoornaam Nauta Dutilh ROTTERDAM Mr. P.S.C. Windhouwer s-Gravenweg 433, 3065 SC ROTTERDAM, Postbus 8149, 3009 AC ROTTERDAM, telefoon (010) 5119933, telefax (010) 5119930, notariswindhouwer@hetnet.nl, (privé: Hattasingel 104, 3066 HH ROTTERDAM, telefoon (010) 4228527), kantoornaam Notaris Windhouwer ROTTERDAM Mr. Drs. D.F.M.M. Zaman Blaak 31, 3011 GA ROTTERDAM, Postbus 2888, 3000 CW ROTTERDAM, telefoon (010) 2246224, telefax (010) 2246486, notarissen@rotterdam.loyens.knb.nl, www.loyensloeff.com, (privé: Windgatseweg 9, 3235 NX Rockanje (Gem. Westvoorne), telefoon (0181) 401582), geassocieerd met Mr. R. Pfeiffer, Mr. G.C. van Eck, Mr. H.M.I.Th. Breedveld, Mr. H.J. Portengen, mr. J.A.M. ten Berg, kantoornaam Loyens & Loeff

80

ROTTERDAM Terbregseweg 6-A, 3056 JW ROTTERDAM, Postbus 4128, 3006 AC ROTTERDAM, telefoon (010) 4527272, telefax (010) 4523273, notarissen@wegon.knb.nl, kantoornaam Wery Goedegebuure & Partners Notarissen Estate Planners

RUINEN Westerstraat 80, 7963 BE RUINEN, Postbus 48, 7963 ZG RUINEN, telefoon (0522) 470337, telefax (0522) 470569, info@drenthe.aktienotarissen.nl, www.aktienotarissen.nl, kantoornaam Aktie Notarissen A28 Drenthe

RUMPT Mr. F. de Waal Middenstraat 2, 4156 AH RUMPT, Postbus 28, 4153 ZG BEESD, telefoon (0345) 681363/681924, telefax (0345) 681204, notaris@dewaal.knb.nl, (privé: Prins Bernhardlaan 6, 4191 AN Geldermalsen, telefoon (0345) 573210), kantoornaam Notariskantoor De Waal

SANTPOORT-NOORD Mr. J.J.G. Buijsman Hoofdstraat 236, 2071 EP SANTPOORT-NOORD, Postbus 551, 2070 AN SANTPOORT-NOORD, telefoon (023) 5383434, telefax (023) 5376129, info@dekiewit.knb.nl, www.dekiewit.nl, (privé: Charlotte de Bourbonlaan 8, 2082 BJ Santpoort-Zuid, telefoon (023) 5371766), geassocieerd met mr. D. Wientjes, kantoornaam De Kiewit & Buijsman Notarissen SANTPOORT-NOORD Mr. H.C.H. de Kiewit Hoofdstraat 236, 2071 EP SANTPOORT-NOORD, Postbus 551, 2070 AN SANTPOORT-NOORD, telefoon (023) 5383434, telefax (023) 5376129, info@dekiewit.knb.nl, www.dekiewit.nl, (privé: Hoofdstraat 236, 2071 EP Santpoort-Noord, telefoon (023) 5491595), geassocieerd met Mr. J.J.G. Buisman, kantoornaam De Kiewit & Buijsman Notarissen SANTPOORT-NOORD Mr. D. Wientjes Hoofdstraat 236, 2071 EP SANTPOORT-NOORD, Postbus 551, 2070 AN SANTPOORT-NOORD, telefoon (023) 5383434, telefax (023) 5376129, info@dekiewit.knb.nl, www.dekiewit.nl, geassocieerd met Mr. J.J.G. Buisman, kantoornaam De Kiewit & Buijsman Notarissen

SASSENHEIM Mr. R. de Ruiter J.P. Gouverneurlaan 30, 2171 ER SASSENHEIM, Postbus 108, 2170 AC SASSENHEIM, telefoon (0252) 226960, telefax (0252) 227065, info@notariskantoorderuiter.nl, www.notariskantoorderuiter.nl, (privé: Rembrandtlaan 12, 2172 DE Sassenheim, telefoon (0252) 218215), kantoornaam Notariskantoor de Ruiter SASSENHEIM Mr. G.J. Schrama Hoofdstraat 303, 2171 BG SASSENHEIM, Postbus 102, 2170 AC SASSENHEIM, telefoon (0252) 433944, telefax (0252) 433955, info@notariskantoorschrama.nl, www.notariskantoorschrama.nl, (privé: Koningspark 2, 2171 CR Sassenheim, telefoon (0252) 232481), kantoornaam Notariskantoor Schrama

SCHAGEN Mr. P.J.M. Stouthart Loet 45, 1741 BN SCHAGEN, Postbus 70, 1740 AB SCHAGEN, telefoon (0224) 296241, telefax (0224) 215727, pstouthart@ stouthart.knb.nl, www.stouthart-hilber.nl, (privé: Laan 14, 1741 EB Schagen, telefoon (0224) 295806), kantoornaam Stouthart & Hilber Notarissen SCHAGEN Mr. F.R. Wardenaar Hoep 2-A, 1741 MC SCHAGEN, Postbus 50, 1740 AB SCHAGEN, telefoon (0224) 272350, telefax (0224) 272359, notaris@wardenaar.knb.nl, kantoornaam Mr. F.R. Wardenaar & Korvezee


Lijst van NOTARISSEN SCHAGERBRUG

SCHOONHOVEN

Mr. H.J. de Jong Schagerweg 53, 1751 CA SCHAGERBRUG, Postbus 2, 1750 AA SCHAGERBRUG, telefoon (0224) 571641, telefax (0224) 571234, notarissen@zijpe.knb.nl, (privé: Schagerweg 57, 1751 CA Schagerbrug, telefoon (0224) 571278), geassocieerd met Mr. J. Meegdes, kantoornaam Het Zijper Notariskantoor

Mr. W.K. Vonk Jacoba van Beierenstraat 6, 2871 SV SCHOONHOVEN, Postbus 45, 2870 AA SCHOONHOVEN, telefoon (0182) 383433, telefax (0182) 383336, info@notarisvonk.nl, www.notarisvonk.nl, (privé: Jacoba van Beierenstraat 4, 2871 SV Schoonhoven, telefoon (0182) 380872), kantoornaam Mr. W.K. Vonk Notaris & Mediator

SCHAGERBRUG Mr. J. Meegdes Schagerweg 53, 1751 CA SCHAGERBRUG, Postbus 2, 1750 AA SCHAGERBRUG, telefoon (0224) 571641, telefax (0224) 571234, notarissen@zijpe.knb.nl, geassocieerd met Mr. H.J. de Jong , kantoornaam Het Zijper Notariskantoor

S-GRAVENDEEL Mr. A.J. van Driel Smidsweg 31, 3295 BT S-GRAVENDEEL, Postbus 5209 , 3295 ZJ S-GRAVENDEEL, telefoon (078) 6734411, telefax (078) 6734774, algemeen@straatennotarissen.nl, (privé: Piet Heinstraat 44, 3262 XM Oud-Beijerland, telefoon (0186) 629494),

SCHAIJK

S-GRAVENHAGE

Mr. T.L.M. de Bie De Donk 21, 5374 HA SCHAIJK, Postbus 7, 5374 ZG SCHAIJK, telefoon (0486) 462614, telefax (0486) 462832, info@vanmourikendebie.nl, www.vanmourikendebie.nl, (privé: Arkenschot 9, 5374 MH Schaijk, telefoon (0486) 463072), geassocieerd met Mr. M.J. van Mourik, kantoornaam Van Mourik & De Bie Notarissen

Mw.Mr. M.D.M. Adegeest Van Alkemadelaan 139, 2597 AD S-GRAVENHAGE, Postbus 96830, 2509 JE S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3144020, telefax (070) 3242419, info@notarisadegeest.nl www.notarisadegeest.nl, Notariskantoor Adegeest

SCHAIJK Mr. M.J. van Mourik De Donk 21, 5374 HA SCHAIJK, Postbus 7, 5374 ZG SCHAIJK, telefoon (0486) 462614, telefax (0486) 462832, info@vanmourikendebie.nl, www.vanmourikendebie.nl, geassocieerd met Mr. T.L.M. de Bie, kantoornaam Van Mourik & De Bie Notarissen

SCHEEMDA Mw. mr. A.J. Groen Torenstraat 15, 9679 BN SCHEEMDA, Postbus 50, 9679 ZH SCHEEMDA, telefoon (0597) 471020, telefax (0597) 471022, info@notarisgroen.nl, www.notarisgroen.nl, kantoornaam Notariskantoor Groen

SCHERPENZEEL GLD Mr. A.H. Korlaar Dorpsstraat 168, 3925 KG SCHERPENZEEL GLD, Postbus 94 , 3925 ZH SCHERPENZEEL GLD, telefoon (033) 2779999, telefax (033) 2779997, scherpenzeel@veldjesgraaf-korlaar.nl, www.veldjesgraaf-korlaar.nl, (privé: Postbus 94, 3925 ZH Scherpenzeel Gld., telefoon (033) 2985954), geassocieerd met Mr. E.J. Veldjesgraaf, kantoornaam Veldjesgraaf & Korlaar

SCHIEDAM Mr. N. Kloosterman Tuinlaan 82, 3111 AW SCHIEDAM, Postbus 298, 3100 AG SCHIEDAM, telefoon (010) 4274444, telefax (010) 4274400, info@vandervalknotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J.J.C. Krabbendam, kantoornaam Van Der Valk Netwerk Notarissen SCHIEDAM Mr. J.J.C. Krabbendam Tuinlaan 82, 3111 AW SCHIEDAM, Postbus 298, 3100 AG SCHIEDAM, telefoon (010) 4274444, telefax (010) 4274400, notaris@vandervalknotarissen.nl, geassocieerd met Mr. N. Kloosterman, kantoornaam Van Der Valk Netwerk Notarissen

SCHIJNDEL Mr. H.J.G.M. van Kruijsdijk St. Jorisplein 1, 5481 AS SCHIJNDEL, Postbus 76, 5480 AB SCHIJNDEL, telefoon (073) 5492570, telefax (073) 5498875, info@vankruijsdijknotarissen.nl, (privé: Corridor 17, 5492 HA Sint Oedenrode, telefoon (0413) 476514), geassocieerd met Mr. C.O. Pruik, kantoornaam Van Kruijsdijk Notarissen SCHIJNDEL Mr. C.O. Pruik St. Jorisplein 1, 5481 AS SCHIJNDEL, Postbus 76, 5480 AB SCHIJNDEL, telefoon (073) 5492570, telefax (073) 5498875, info@vankruijsdijknotarissen.nl, (privé: Martemanshurk 1, 5482 WP Schijndel, ), geassocieerd met Mr. H.J.G.M. van Kruijsdijk, kantoornaam Van Kruijsdijk Notarissen

S-GRAVENHAGE Mw. Mr. F. Bakker Frederik Hendrikplein 14, 2582 AT S-GRAVENHAGE, Postbus 82099, 2508 EB S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3500994, telefax (070) 3502961, notaris@notariaat-statenhaghe.nl, www.notariaat-statenhaghe.nl, kantoornaam Statenhaghe S-GRAVENHAGE Mw. Mr. G.A.M. von Banniseht Nassauplein 36, 2585 ED S-GRAVENHAGE, Postbus 85694, 2508 CJ S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3425100, telefax (070) 3562738, notarissen@drost.juten.knb.nl, www.netwerknotarissen.nl/drostjuten, (privé: Steurendaal 35, 2553 PM S-Gravenhage, telefoon (070) 4481321), kantoornaam Drost & Juten Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. J.P. Buiteman Burgemeester Patijnlaan 1928, 2585 CB S-GRAVENHAGE, Postbus 63414, 2502 JK S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 7508360, telefax (070) 7508369, info@codexlegal.nl, www.codexlegal.nl, geassocieerd met Mr. O.W. de Jong, kantoornaam Codex Legal Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. P.Th.F. Deloo Johan de Wittlaan 15, 2517 JR S-GRAVENHAGE, Postbus 18511, 2502 EM S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3184200, telefax (070) 3561340, info@bvvg.nl, www.bvvg.nl, (privé: Van den Eyndestraat 8, 2582 EC ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3503192), geassocieerd met Mr. E.D. Smit, Mr. S. van der Waal, mr. W.W. van ‘t Hoff, kantoornaam Buren van Velzen Guelen Netwerk Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. F.N.W. Dessing Wassenaarseweg 20, 2596 CH S-GRAVENHAGE, Wassenaarseweg 20, 2596 CH S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3469646, telefax (070) 3560490, f.n.w.dessing@ maaldrink.nl, www.mvg.nl, (privé: Van Zaeckstraat 12, 2596 TV ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3243989), geassocieerd met Mr. S.E. Houdijk, Mr. W.M.J. Werker, kantoornaam Maaldrink Vermeulen Advocaten & Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. B.H. Dyserinck Lange Voorhout 24, 2514 EE S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3566800, telefax (070) 3607901, info@vbwnotarissen.nl, www.vbwnotarissen.nl, (privé: Van Soutelandelaan 16, 2597 EZ ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3555305), geassocieerd met Jhr. Mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel, Mr. J.R.E. Kielstra, kantoornaam Van Buttingha Wichers Netwerk Notarissen S-GRAVENHAGE Mr P.M. Eversdijk Alexander Gogelweg 32, 2517 JJ S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3588000, telefax (070) 3588707, notaris@matzinger.knb.nl, www.matzinger.nl, geassocieerd met Mr. H. Matzinger, kantoornaam Matzinger Eversdijk Notarissen

81


Lijst van NOTARISSEN S-GRAVENHAGE Mw. Mr. M.C. de Gier Statenlaan 24, 2582 GM S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3060457, telefax (070) 3589804, info@notariaatdegier.nl, www.notariaatdegier.nl, kantoornaam Notariaat De Gier S-GRAVENHAGE Mr. J.H.M. Grijmans Bezuidenhoutseweg 237-239, 2594 AM S-GRAVENHAGE, Bezuidenhoutseweg 237-239, 2594 AM S-GRAVENHAGE,telefoon (070) 2629267, telefax (070) 2629269, info@gdnotaris.nl, www.gdnotaris.nl, (privé:Johannes Bildersstraat 20, 2596 EH s-Gravenhage), kantoornaam Grijmans/Dierckxsens

S-GRAVENHAGE Mr. J.R.E. Kielstra Lange Voorhout 24, 2514 EE S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3566800, telefax (070) 3607901, info@vbwnotarissen.nl, www.vbwnotarissen.nl, (privé: Klatteweg 28, 2597 KB ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3585895), geassocieerd met Mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel, Mr. B.H. Dyserinck, kantoornaam Van Buttingha Wichers Netwerk Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. R.O. Kleijne Loosduinse Hoofdstraat 62-64, 2552 AJ S-GRAVENHAGE, Postbus 53053, 2505 AB S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 4400222, telefax (070) 3978779, info@heemskerkenfeijen.nl, www.heemskerkenfeijen.nl, geassocieerd met Mr. J.M.C. Heemskerk, Heemskerk & Feijen Notarissen

S-GRAVENHAGE Mr. J.M.C. Heemskerk Loosduinse Hoofdstraat 62-64, 2552 AJ S-GRAVENHAGE, Postbus 53053, 2505 AB S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 4400222, telefax (070) 3978779, info@heemskerkenfeijen.nl, www.heemskerkenfeijen.nl, geassocieerd met Mr. R.O. Kleijne, kantoornaam Heemskerk & Feijen Notarissen

S-GRAVENHAGE Mw. Mr. G. Kleykamp-van der Ben Noordeinde 33, 2514 GC S-GRAVENHAGE, Postbus 305, 2501 CH S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3529500, telefax (070) 3023670, notarissen@houthoff.knb.nl, www.houthoff.com, (privé: Nieuwe Parklaan 15, 2597 LA ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3601684), geassocieerd met Mr. O.J.M. de Bruijn, kantoornaam Houthoff Buruma

S-GRAVENHAGE Mr. W.W. van ‘t Hoff Johan de Wittlaan 15, 2517 JR S-GRAVENHAGE, Postbus 18511, 2502 EM S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3184200, telefax (070) 3561340, info@bvvg.nl, www.bvvg.nl, geassocieerd met Mr. E.D. Smit, Mr. S. van der Waal, Mr. P. Th.F. Deloo, kantoornaam Buren van Velzen Guelen Netwerk Notarissen

S-GRAVENHAGE Mr. J.W.M. Koch Groot Hertoginnelaan 32-A, 2517 EG S-GRAVENHAGE, Postbus 17480, 2502 CL S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3469502, telefax (070) 3458233, info@kochnotarissen.nl, www.kochnotarissen.nl, kantoornaam Koch Notarissen

S-GRAVENHAGE Mr. S.E. Houdijk Wassenaarseweg 20, 2596 CH S-GRAVENHAGE, Wassenaarseweg 20, 2596 CH S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3469646, telefax (070) 3560490, notarissen@mvg.knb.nl, www.mvg.nl, (privé: Kortijksestraat 15, 2587 VN S-Gravenhage, telefoon (070) 3451234), geassocieerd met Mr. F.N. W. Dessing, Mr. W.M.J. Werker, kantoornaam Maaldrink Vermeulen Grooss Advocaten & Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. M.W.N. van den Hout Prinses Margrietplantsoen 51-A 2595 BR S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3040388, telefax (070) 3857335, notariaat@@ kragd.nl, www.kragd.nl, (privé: Endehoekseweg 9-b, 2286 AR Rijswijk Zh, telefoon (070) 3458221), kantoornaam KraGd Notariaat S-GRAVENHAGE Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC S-GRAVENHAGE, Postbus 11756, 2502 AT S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 5153000, telefax (070) 5153100, wg.huijgen@prdf.nl, www.prdf.nl, geassocieerd met Mr. F.J. Oranje, Mr. R.A. Spit, kantoornaam Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn S-GRAVENHAGE Mr. A. de Jong Nieuwe Parklaan 11, 2597 LA S-GRAVENHAGE, Postbus 17207, 2502 CE S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3383131, telefax (070) 3584798, info@dejongnotarissen.nl, www.dejongdeneree.nl, (privé: Frederik Hendrikplein 18, 2582 AV ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3387464), geassocieerd met Mw. Mr. C.E.C. Neering-de Neree tot Babberich, kantoornaam De Jong & De Nerée S-GRAVENHAGE Mr. O.W. de Jong Burgemeester Patijnlaan 1928, 2585 CB S-GRAVENHAGE, Postbus 63414, 2502 JK S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 7508360, telefax (070) 7508369, info@codexlegal.nl, www.codexlegal.nl, geassocieerd met Mr. J.P. Buiteman, kantoornaam Codex Legal Notarissen

82

S-GRAVENHAGE Mw. Mr. F.F. Lalmahomed 1e Sweelinckstraat 2, 2517 GC S-GRAVENHAGE, Postbus 17229, 2502 CE S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3105999, telefax (070) 3632057, notaris@lont-lalmahomed.nl, www. lont-lalmahomed.nl, kantoornaam notariskantoor Lont & Lalmahomed S-GRAVENHAGE Mr. C. Leenards Wassenaarseweg 20, 2596 CH S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3469646, telefax (070) 3560490, th.vermeulen@mvg.nl, www. mvg.nl, kantoornaam Maaldrink Vermeulen Grooss Advocaten & Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. M.J.J.R Lentze Parkstraat 93, 2514 JH S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3644830, telefax (070) 3644833, notaris@ellenslentze.nl, www. ellenslentze.nl, kantoornaam Ellens & Lentze S-GRAVENHAGE Mw. Mr. U.J. Lont 1e Sweelinckstraat 2, 2517 GC S-GRAVENHAGE, Postbus 17229, 2502 CE S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3105999, telefax (070) 3632057, notaris@lont-lalmahomed.nl, www.lont-lalmahomed.nl, kantoornaam notariskantoor Lont & Lalmahomed S-GRAVENHAGE Mr H. Matzinger Alexander Gogelweg 32, 2517 JJ S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3588000, telefax (070) 3588707, notaris@matzinger.knb. nl, www.matzinger.nl, geassocieerd met Mr. P.M. Eversdijk, kantoornaam Matzinger Eversdijk Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. V.A.E.M. Meijers Noordeinde 17, 2514 GB S-GRAVENHAGE, Postbus 16810, 2500 BV S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 4452020, telefax (070) 4452029, info@dehengcc.com, www.dehengcc.com, kantoornaam DeHeng Civil Code N.V. S-GRAVENHAGE Mw. Mr. C.E.C. Neering-de Neree tot Babberich Nieuwe Parklaan 11, 2597 LA S-GRAVENHAGE, Postbus 17207, 2502 CE S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3383131, telefax (070) 3584798, info@dejongnotarissen.nl, www.dejongdeneree.nl, geassocieerd met Mr. A. de Jong, kantoornaam De Jong & De Nerée


Lijst van NOTARISSEN S-GRAVENHAGE Mr. F.J. Oranje Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC S-GRAVENHAGE, Postbus 11756, 2502 AT S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 5153000, telefax (070) 5153100, www.prdf.nl, (privé: Postbus 11756, 2502 AT ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 5153000), geassocieerd met Mr. R.A. Gallas, Mr. C.A. de Zeeuw, Mr. R.A. Spit, kantoornaam Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

S-GRAVENHAGE Mr. C.G.J. Stöger Burgemeester Patijnlaan 1932, 2585 CB S-GRAVENHAGE, Postbus 85591, 2508 CG S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3469309, telefax (070) 3636321, notaris@stoger.knb.nl, (privé: Nassau Odijckstraat 16, 2596 AH ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3282682), kantoornaam Notariskantoor Stöger

S-GRAVENHAGE Mr. R.S. Oude Hengel Nassauplein 36, 2585 ED S-GRAVENHAGE, Postbus 85694, 2508 CJ S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3425100, telefax (070) 3562738, notarissen@denj.eu, www.netwerknotarissen. nl/drosjuten, geassocieerd met mr. G.A.M. van Bannisseht, kantoornaam Drost en Juten Netwerk Notarissen

S-GRAVENHAGE Mr. J.W. Stouthart Wassenaarseweg 80, 2596 CZ S-GRAVENHAGE, Postbus 90636, 2509 LP S-GRAVENHAGE, telefoon (088) 4070319, telefax (088) 4070306, notaris@hvgdenhaag.knb.nl, www.hollandlaw.nl, (privé: Frederik Hendrikplein 43, 2582 BA S-Gravenhage, telefoon (070) 3506692), kantoornaam Holland Van Gijzen

S-GRAVENHAGE Mr. R. Pfeiffer Sophialaan 3, 2514 JP S-GRAVENHAGE, Postbus 488, 2501 CL S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3121000, telefax (070) 3121001, info@pereiravanvliet.nl, www.pereiravanvliet.nl, kantoornaam Pereira, Tax Consultants & Civil Law Notary

S-GRAVENHAGE Mr. Tj.S. van de Velde Groot Hertoginnelaan 32a, 2517 EG S-GRAVENHAGE, Postbus 17480, 2502 CL S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3469502, telefax (070) 3458233, info@kochnotarissen.nl, www.kochnotarissen.nl, kantoornaam Koch Notarissen

S-GRAVENHAGE Mr. R.M. Rieter Zuid-Hollandplein 22 2596 AW S-GRAVENHAGE, Postbus 30311, 2500 GH S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3538800, telefax (070) 3538891, rene.rieter@twobirds.com, www.twobirds.nl, (privé: Nassau Dillenburgstraat 30, 2596 AE S-Gravenhage, telefoon (070) 3558607), kantoornaam Bird & Bird LLP S-GRAVENHAGE Jhr. Mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel Lange Voorhout 24, 2514 EE S-GRAVENHAGE, Postbus 85736, 2508 CK S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3566800, telefax (070) 3607901, f.van.rijckevorsel@vbwnotarissen.nl, www.vbwnotarissen.nl, (privé: Jean Monnetpad 18, 2553 TW S-Gravenhage, telefoon (070) 4043795), geassocieerd met Mr. B.H. Dyserinck, Mr. J.R.E. Kielstra, kantoornaam Van Buttingha Wichers Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. C.D. Rosenberg Polak Eiserhouwerlaan 114, 2517 HM S-GRAVENHAGE, Postbus 96903, 2509 JH S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3382950, telefax (070) 3382959, rosenbergpolak@rosenbergpolak.nl., www.rosenbergpolak.nl, (privé: Hoytemastraat 52, 2596 ES Den Haag, telefoon (070) 3240860), kantoornaam Rosenberg Polak S-GRAVENHAGE Mr. M.E.G.J. Schils Laan van Wateringse Veld 905-907, 2548 BR S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3965555, telefax (070) 3960322, (privé: Rembrandtlaan 13, 2391 CM Hazerswoude Dorp), kantoornaam Matzinger Eversdijk Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. E.D. Smit Johan de Wittlaan 15, 2517 JR S-GRAVENHAGE, Postbus 18511, 2502 EM S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3184200, telefax (070) 3561340, info@bvvg.nl, www.bvvg.nl, (privé: Wassenaarseweg 201, 2596 CR ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3243005), geassocieerd met Mr. P.Th.F. Deloo, Mr. S. van der Waal, mr. W.W. van ‘t Hoff, kantoornaam Buren van Velzen Guelen Netwerk Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. H.R. Spelt Frederik Hendrikplein 14, 2582 AT S-GRAVENHAGE, Postbus 82099, 2508 EB S-GRAVENHAGE, telefoon (070)3500994, telefax (070) 3502961, notaris@spelt.knb.nl, (privé: idem), S-GRAVENHAGE Mr. R.A. Spit Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC S-GRAVENHAGE, Postbus 11756, 2502 AT S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 5153000, telefax (070) 5153100, www.prdf.nl, (privé: Dedelstraat 3-B, 2596 RA ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 2209197, geassocieerd met Mr. R.A. Gallas, Mr. C.A. de Zeeuw, Mr. F.J. Oranje, kantoornaam Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

S-GRAVENHAGE Mr. S. van der Waal Johan de Wittlaan 15, 2517 JR S-GRAVENHAGE, Postbus 18511, 2502 EM S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3184200, telefax (070) 3561340, info@bvvg.nl, www.bvvg.nl, geassocieerd met Mr. E.D. Smit, Mr. P.Th.F. Deloo, mr. W.W. van ‘t Hoff, kantoornaam Buren van Velzen Guelen Netwerk Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. W.M.J. Werker Wassenaarseweg 20, 2596 CH S-GRAVENHAGE, Wassenaarseweg 20, 2596 CH S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3469646, telefax (070) 3560490, notarissen@maaldrink.nl, www.maaldrink.nl, geassocieerd met Mr. S.E. Houdijk, Mr. F.N. W. Dessing, kantoornaam Maaldrink Vermeulen Advocaten & Notarissen S-GRAVENHAGE Mr. J.W. Wijsman Statenplein 3, 2582 EW S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3469706, telefax (070) 3467945, notaris@wijsman.knb.nl, S-GRAVENHAGE Mr. C.A. de Zeeuw Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC S-GRAVENHAGE, Postbus 11756, 2502 AT S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 5153000, telefax (070) 5153100, ca.dezeeuw@prdf.nl, www.prdf.nl, (privé: Herman Kleibrinkstraat 26, 2324 DJ Leiden, telefoon (071) 5315341), geassocieerd met Mr.R.A. Gallas, Mr. F.J. Oranje, Prof. mr. W.G. Huijgen, Mr. R.A. Spit, kantoornaam Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn S-GRAVENHAGE Mr. G. van Zelm Scheveningseweg 120, 2584 AE S-GRAVENHAGE, Postbus 84105, 2508 AC S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3501000, telefax (070) 3541601, notaris@vanzelm.knb.nl, (privé: Rijswijkse Landingslaan 97, 2497 BE ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3193100), kantoornaam Mr. G. van Zelm S-GRAVENHAGE Mr.R-J.E. Zwaan Lange Voorhout 3, 2514 EH S-GRAVENHAGE, Postbus 30457, 2500 GL S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3760606, telefax (070) 3651856, zwaan@barentskrans.nl, www.barentskrans.nl, kantoornaam Barentskrans N.V.

S-HEERENBERG Mr. P. Reijenga Minister Veldkampstraat 2-a, 7041 BP S-HEERENBERG, Postbus 121, 7040 AC S-HEERENBERG, telefoon (0314) 662045, telefax (0314) 661790, notarissen@bergh.knb.nl, www.notariskantoormontferland.nl, geassocieerd met Mr. A.G. van der Reijt, kantoornaam Van der Reijt en Reijenga Netwerk Notarissen

83


Lijst van NOTARISSEN S-HEERENBERG Mr. P. Reijnenga Minister Veldkampstraat 2-a, 7041 BP S-HEERENBERG Postbus 121, 7040 AC S-HEERENBERG, telefoon (0314) 662045, telefax (0314) 661790, notarissen@bergh.knb.nl, www.notariskantoormontferland.nl, (privé: Stokkumseweg 65, 7041 BV S-Heerenberg, telefoon (0314) 664218, geassocieerd met Mr. A.G. van der Reijt, kantoornaam Van der Reijt en Reijenga Netwerk Notarissen S-HEERENBERG Mr. A.G. van der Reijt Minister Veldkampstraat 2-a, 7041 BP S-HEERENBERG Postbus 121, 7040 AC S-HEERENBERG, telefoon (0314) 662045, telefax (0314) 661790, notarissen@bergh.knb.nl, www.notariskantoormontferland.nl, (privé: Stokkumseweg 65, 7041 BV S-Heerenberg, telefoon (0314) 664218, geassocieerd met Mr. P. Reijenga, kantoornaam Van der Reijt en Reijenga Netwerk Notarissen S-HEERENBERG Mr. A.G. van der Reijt Minister Veldkampstraat 2-a, 7041 BP S-HEERENBERG, Postbus 121, 7040 AC S-HEERENBERG, telefoon (0314) 662045, telefax (0314) 661790, notarissen@bergh.knb.nl, www.notariskantoormontferland.nl, (privé: Stokkumseweg 65, 7041 BV S-Heerenberg, telefoon (0314) 664218), geassocieerd met mr. P. Reijenga, kantoornaam Van der Reijt en Reijenga Netwerk Notarissen

S-HERTOGENBOSCH

Mr. E.J.Ph. Bijnsdorp Vughterweg 45, 5211 CK S-HERTOGENBOSCH, Vughterweg 45, 5211 CK S-HERTOGENBOSCH, telefoon (073) 6274590, telefax (073) 6237700, notaris@bijnsdorp.knb.nl, kantoornaam Bijnsdorp & Wagemakers Notarissen S-HERTOGENBOSCH Mr. J.G. Gräler Zuiderparkweg 280, 5216 HE S-HERTOGENBOSCH, Postbus 1272, 5200 BH S-HERTOGENBOSCH, telefoon (073) 6918787, telefax (073) 6918788, info@huijbrechtsnotarissen.com, www.huijbregtsnotarissen.com, (privé: Meliestraat 23, 5251 EG Vlijmen, telefoon (073) 5117054), geassocieerd met Mr. S. Alberts Mr. J.H. Oomen, Mr. M.P.W.M. van den Oord, Mr. M.M. Robbers, kantoornaam Huijbregts Notarissen & Adviseurs S-HERTOGENBOSCH Mr. E.J. Houx Zuiderparkweg 280, 5216 HE S-HERTOGENBOSCH, Postbus 1272, 5200 BH S-HERTOGENBOSCH, telefoon (073) 6918787, telefax (073) 6918788, info@huijbrechtsnotarissen.com, www.huijbregtsnotarissen.com, (privé: Lekkerbeetjenlaan 23, 5263 GA Vught, telefoon (073) 6569937), geassocieerd met Mr. J.G. Gräler, Mr. J.H. Oomen, Mr. M.P.W.M. van den Oord, Mr. M.M. Robbers, kantoornaam Huijbregts Notarissen B.V. S-HERTOGENBOSCH Mr. E.A. de Jong Pettelaarpark 107, 5216 PR S-HERTOGENBOSCH, Postbus 52, 5240 AB ROSMALEN, telefoon (073) 6489000, telefax (073) 6441969, notaris@lexperience.knb.nl / info@lexperience.nl, www.lexperience.nl, kantoornaam Lexperience notariaat S-HERTOGENBOSCH Mr. J.H. Oomen Zuiderparkweg 280, 5216 HE S-HERTOGENBOSCH, Postbus 1272, 5200 BH S-HERTOGENBOSCH, telefoon (073) 6918787, telefax (073) 6918788, info@huijbrechtsnotarissen.com, www.huijbregtsnotarissen.com, (privé: Larixlaan 17, 5248 BP Rosmalen, telefoon (073) 5212078), geassocieerd met Mr. E.J. Houx, Mr. J.G. Gräler, Mr. M.P.W.M. van den Oord, Mr. M.M. Robbers, kantoornaam Huijbregts Notarissen B.V. S-HERTOGENBOSCH Mr. M.P.W.M. van den Oord Zuiderparkweg 280, 5216 HE S-HERTOGENBOSCH, Postbus 1272, 5200 BH S-HERTOGENBOSCH, telefoon (073) 6918787, telefax (073) 6918788, info@huijbrechtsnotarissen.com, www.huijbregtsnotarissen.com, (privé: Peperstraat 4, 5211 KM ‘S-Hertogenbosch, telefoon (073) 6135231), geassocieerd met Mr. E.J. Houx, Mr. J.G. Gräler, Mr. J.H. Oomen, Mr. M.M. Robbers, kantoornaam Huijbregts Notarissen B.V.

84

S-HERTOGENBOSCH Mr. H.J.J. Raadschelders Zuiderparkweg 280, 5216 HE S-HERTOGENBOSCH, Postbus 1272, 5200 BH S-HERTOGENBOSCH, telefoon (073) 6918787, telefax (073) 6918788, info@huijbrechtsnotarissen.com, www.huijbregtsnotarissen.com, (privé: Rozemarijnlaan 21, 5271 NJ Sint Michielsgestel, telefoon (073) 5514510), kantoornaam Huijbregts Notarissen B.V. S-HERTOGENBOSCH Mr. M.M. Robbers Zuiderparkweg 280, 5216 HE S-HERTOGENBOSCH, Postbus 1272, 5200 BH S-HERTOGENBOSCH, telefoon (073) 6918787, telefax (073) 6918788, info@huijbrechtsnotarissen.com, www.huijbregtsnotarissen.com, (privé: De Vinkenslag 13, 5258 KW Berlicum, telefoon (073) 6480919), geassocieerd met Mr. E.J. Houx, Mr. J.H. Oomen, Mr. M.P.W.M. van den Oord, Mr. J.G. Gräler, kantoornaam Huijbregts Notarissen B.V. S-HERTOGENBOSCH Mr. R. M. Wagemakers Vughterweg 45, 5211 CK, S-HERTOGENBOSCH, Vughterweg 45, 5211 CK, S-HERTOGENBOSCH, telefoon (073) 6274590, telefax (073) 6237700, info@bwnotarissen.nl, www. bwnotarissen.nl, kantoornaam Bijnsdorp & Wagemakers Notarissen S-HERTOGENBOSCH Stationsweg 22, 5211 TW S-HERTOGENBOSCH, Stationsweg 22, 5211 TW, S-HERTOGENBOSCH, telefoon (073) 6121954, telefax (073) 6133775, shertogenbosch@vivaldinotarissen.nl, www.vivaldinotarissen.nl, kantoornaam Vivaldi Notarissen

SINT MICHIELSGESTEL

Mr. P.J.G.C.M. Mandos Heesakkerstraat 54, 5271 CC SINT MICHIELSGESTEL, Postbus 17, 5270 AA SINT MICHIELSGESTEL, telefoon (073) 5519015, telefax (073) 5512034, info@notariskantoormandos.nl, www.notariskantoormandos.nl, (privé: Heesakkerstraat 41, 5271 CA Sint Michielsgestel, telefoon (073) 5515966), kantoornaam Notaris Mandos

SINT NICOLAASGA

Mr. N.W. Beijaard Tsjukemarwei 4, 8521 NA SINT NICOLAASGA, Postbus 29, 8520 AA SINT NICOLAASGA, telefoon (0513) 432600, telefax (0513) 432539, sintnicolaasga@hoekstraenpartners.nl, www.hoekstraenpartners.nl, (privé: Fazant 2, 8521 RA Sint Nicolaasga, telefoon (0513) 434882), kantoornaam Hoekstra & Partners Notarissen

SINT ODILIENBERG

Mr. J.L. Schroyen Schaapsweg 36, 6077 CG SINT ODILIENBERG, Postbus 6038, 6077 ZG SINT ODILIENBERG, telefoon (0475) 537440, telefax (0475) 535033, info@notariskantoorroerdalen.nl, www.notariskantoorroerdalen.nl, (privé: Boomgaardstraat 9, 6063 AE Vlodrop, telefoon (0475) 407094), kantoornaam Notaris kantoor Roerdalen

SINT OEDENRODE

Mr. A.J. Grimbel du Bois Laan Ten Bogaerde 15, 5491 GC SINT OEDENRODE, Postbus 75, 5490 AB SINT OEDENRODE, telefoon (0413) 474944, telefax (0413) 490040, info@notarissint-oedenrode.nl, www.notarissint-oedenrode.nl, (privé: Hazenputten 4, 5491 RW Sint Oedenrode, telefoon (0413) 471854), kantoornaam Notariskantoor Grimbel du Bois

SINT WILLEBRORD

Mr. M.F.G. Hoedeman Dorpsstraat 98, 4711 NJ SINT WILLEBRORD, Postbus 104, 4710 AC SINT WILLEBRORD, telefoon (0165) 382314, telefax (0165) 384378, notarissen@vgogh.nl, www.vgogh.nl, kantoornaam Van Gogh Notarissen

SITTARD

Mr. R.C.E.M. Dreessen Parklaan 9, 6131 KE SITTARD, Postbus 313, 6199 ZN MAASTRICHT AIRPORT, telefoon (088) 3040304, telefax (088) 3040305, rob.dreessen@metisnotarissen.nl, www.metisnotarissen.nl, (privé: Exelsboom 8, 6166 KB Geleen, telefoon (046) 4754454), kantoornaam Metis Notarissen


Lijst van NOTARISSEN SITTARD Mr. T.J.M.A. Gielens Parklaan 9, 6131 KE SITTARD, Postbus 313, 6199 ZN MAASTRICHT AIRPORT, telefoon (046) 4510547, telefax (088) 3040305, tim.gielens@metisnotarissen.nl, www.metisnotarissen.nl, (privé: Hofweide 18, 6374 EP Landgraaf, telefoon (045) 5742032), Metis Notarissen

SNEEK Mw. mr. F.P. Smink Martiniplein 15 F, 8601 EG SNEEK, Postbus 305, 8600 AH SNEEK, telefoon (0515) 429888, telefax (0515) 429880, info@notarisellemers.nl, www.notarisellemers.nl, (privé: Galamagracht 44, 8651 EC Ijlst, telefoon (0515) 336951), kantoornaam Notariskantoor Ellemers

SITTARD Mr. J.N.M. Laudy Rijksweg Zuid 76, 6134 AD SITTARD, Postbus 191, 6130 AD SITTARD, telefoon (046) 4528484, telefax (046) 4580072, notaris@laudy.knb.nl, (privé: Rijksweg Zuid 111, 6134 AA Sittard, telefoon (046) 4519388), kantoornaam Laudy

SNEEK Mr. G. Vellinga Westersingel 30-a, 8601 GR SNEEK, Postbus 111, 8600 AC SNEEK, telefoon (0515) 417885, telefax (0515) 417693, info@dewit-dijkstra.nl, www.dewit-dijkstra.nl, geassocieerd met Mr. J. J. Dijkstra, kantoornaam De Wit Dijkstra Netwerk Notarissen

SITTARD Mr. P.L.R.P.M. Schulpen Rijksweg Zuid 252 B 6161 BZ GELEEN, telefoon (088) 3040300, telefax (088) 3040301, info@zuidlimburg.aktienotarissen.nl, www.aktienotarissen.nl, (privé: Kloosterstraat 9, 6123 AM Holtum, telefoon (046) 4851126), Aktie Notarissen Zuid Limburg B.V.

SLIEDRECHT

Mr. K.A.J. Koppelaar Molendijk 67, 3361 EL SLIEDRECHT, Postbus 249, 3360 AE SLIEDRECHT, telefoon (0184) 444188, telefax (0184) 490177, info@koppelaarnotarissen.nl, (privé: Pieterswaard 4, 4171 LJ Herwijnen, telefoon (0418) 582223), geassocieerd met Mr. N.P. Papaïoannou, kantoornaam Koppelaar Notarissen SLIEDRECHT Mr. N.P. Papaïoannou Molendijk 67, 3361 EL SLIEDRECHT, Postbus 249, 3360 AE SLIEDRECHT, telefoon (0184) 444188, telefax (0184) 490177, info@koppelaarnotarissen.nl, (privé: Rozenhof 31, 3311 JT Dordrecht ), geassocieerd met Mr. K.A.J. Koppelaar, kantoornaam Koppelaar Notarissen

SLOCHTEREN

Mr. S. Kalfsbeek Hoofdweg 66, 9621 AM SLOCHTEREN, Postbus 5, 9620 AA SLOCHTEREN, telefoon (0598) 422722, telefax (0598) 421670, notaris@kalfsbeek.knb.nl, (privé: Hoofdweg 66, 9621 AM Slochteren ), kantoornaam Notariskantoor Mr. S. Kalfsbeek

SMILDE

Mr. E.M.J.J. Engelen Linthorst Homanweg 3, 9422 EC SMILDE, Postbus 48, 9422 ZG SMILDE, telefoon (0592) 412636, telefax (0592) 412017, notariaat@engelen.knb.nl, www.notariaatengelen.nl, (privé: Linthorst Homanweg 3, 9422 EC Smilde ), kantoornaam Notariaat Engelen

SNEEK

Mr. J.J. Dijkstra Westersingel 30-a, 8601 GR SNEEK, Postbus 111, 8600 AC SNEEK, telefoon (0515) 417885, telefax (0515) 417693, info@dewit-dijkstra.nl, www.dewit-dijkstra.nl, (privé: De Hekken 12, 8608 XC Sneek, telefoon (0515) 420895), geassocieerd met Mr. G. Vellinga, kantoornaam De Wit Dijkstra Netwerk Notarissen SNEEK Mw. Mr. F.P. Ellemers-Smink Martiniplein 15 F, 8601 EG SNEEK, Postbus 305, 8600 AH SNEEK, telefoon (0515) 429888, telefax (0515) 429880, info@notarisellemers.nl, www.notarisellemers.nl, kantoornaam Notariskantoor Ellemers SNEEK Mr. G. Elsinga Westersingel 39, 8601 EN SNEEK, Postbus 458, 8600 AL SNEEK, telefoon (0515) 570900, telefax (0515) 438932, sneek@elannotarissen.nl, www.elannotarissen.nl, Elsinga Elan Notarissen SNEEK Mw. Mr. K.M. Rientjes Markstraat 2, 8601 CT SNEEK, Postbus 205, 8600 AE SNEEK, telefoon (0515) 435600, telefax (0515) 435601, sneek@rssnotarissen.nl, www.rssnotarissen.nl, kantoornaam Rientjes Van Rossum Notariaat en Advocatuur

SOEST

Mr. B. Bokdam Van Weedestraat 2, 3761 CE SOEST, Postbus 3011, 3760 DA SOEST, telefoon (035) 6039839, telefax (035) 6021460, notarissen@jbv.knb.nl, www.jagerbokdamdevisser.nl, (privé: Egeltjespad 5, 3766 AZ Soest, telefoon (035) 6023195), geassocieerd met Mr. A. Visser, Mr. J. Jager, kantoornaam Jager Bokdam De Visser Netwerk Notarissen SOEST Mr. J. Jager Van Weedestraat 2, 3761 CE SOEST, Postbus 3011, 3760 DA SOEST, telefoon (035) 6039839, telefax (035) 6021460, j.jager@ jbv.knb.nl, www.jagerbokdamdevisser.nl, (privé: Lindenlaan 4, 3761 BA Soest, telefoon (035) 6026188), geassocieerd met Mr. B. Bokdam, Mr. A. de Visser, kantoornaam Jager Bokdam De Visser Netwerk Notarissen SOEST Mw. Mr. I.M. Kampman Birkstraat 95 - 97, 3768 HD SOEST, Birkstraat 95 - 97, 3768 HD SOEST, telefoon (035) 6016289, telefax (035) 6025063, info@kampmannotariskantoor.nl, www.kampmannotariskantoor. nl, Notariskantoor Kampman SOEST Mr. W.M.E. van Veeren Soesterbergsestraat 14, 3768 EH SOEST, Soesterbergsestraat 14, 3768 EH SOEST, telefoon (035) 6029045, telefax (035) 6090512, info@notarisvanveeren.nl, www.notarisvanveeren.nl, (privé: Wielewaal 26, 3766 VC Soest, telefoon (035) 6020581), Notariskantoor Mr. W.M.E. van Veeren SOEST Mr. A. de Visser Van Weedestraat 2, 3761 CE SOEST, Postbus 3011, 3760 DA SOEST, telefoon (035) 6039839, telefax (035) 6021460, notarissen@jbv.knb.nl, www.jagerbokdamdevisser.nl, (privé: Van Beuningenlaan 9, 3768 GE Soest, telefoon (035) 6014999), geassocieerd met Mr. B. Bokdam, Mr. J. Jager, kantoornaam Jager Bokdam De Visser Netwerk Notarissen

SOMEREN

Mr. R.C.M. van Kaam Witvrouwenbergweg 8 a, 5711 CN SOMEREN, Postbus 111, 5710 AC SOMEREN, telefoon (0493) 494352, telefax (0493) 495587, info@notarisvankaam.nl, www.netwerknotarissen.nl/ vankaam, (privé: Vaarselstraat 18, 5711 RE Someren, telefoon (0493) 471998), kantoornaam Van Kaam Netwerk Notarissen

SON

Mr. M.C.J.M. Hermus Wilhelminalaan 1a/b, 5691 AX SON, Postbus 170, 5690 AD SON, telefoon (0499) 470480, telefax (0499) 470489, info@notarissonenbreugel.nl, www.notarissonenbreugel.nl, (privé: Crommenacker 12, 5737 RP Lieshout, telefoon (0499) 425188), kantoornaam Hermus Notaris

SPIJKENISSE

Mr. E. Hitzemann Jan Campertlaan 10, 3201 AX SPIJKENISSE, Postbus 123, 3200 AC SPIJKENISSE, telefoon (0181) 632022, telefax (0181) 641800, hitzemann@kammeraad.strijk.knb.nl, www.kammeraadstrijk.nl, (privé: Kamerlingh Onnesstraat 86, 2984 ED Ridderkerk, telefoon (0180) 428311), geassocieerd met Mr. Drs. W.J.M. Strijk, Mr. R.C. Kammeraad, kantoornaam Kammeraad & Strijk Notarissen

85


Lijst van NOTARISSEN SPIJKENISSE Mr. R.C. Kammeraad Jan Campertlaan 10, 3201 AX SPIJKENISSE, Postbus 123, 3200 AC SPIJKENISSE, telefoon (0181) 632022, telefax (0181) 641800, notarissen@kammeraadstrijk.nl, www.kammeraadstrijk. nl, geassocieerd met Mr. Drs. W.J.M. Strijk, Mr. E. Hitzemann, kantoornaam Kammeraad & Strijk Notarissen SPIJKENISSE Mr. R. Ouwerkerk Raadhuislaan 41-a, 3201 EM SPIJKENISSE, Postbus 803, 3200 AT SPIJKENISSE, telefoon (0181) 627027, telefax (0181) 627044, info@ouwerkerknotarissen.nl, www.ouwerkerknotarissen.nl, kantoornaam Ouwerkerk Notarissen SPIJKENISSE Mr. drs. W.J.M. Strijk Jan Campertlaan 10, 3201 AX SPIJKENISSE, Postbus 123, 3200 AC SPIJKENISSE, telefoon (0181) 632022, telefax (0181) 641800, notarissen@kammeraad.strijk.knb.nl, www.kammeraadstrijk.nl, geassocieerd met Mr. R.C. Kammeraad, Mr. E. Hitzemann, kantoornaam Kammeraad & Strijk Notarissen

SPRANG-CAPELLE Mr. M.J.G. Kleine Punte Raadhuisplein 4a, 5161 CG SPRANG-CAPELLE, Postbus 5, 5160 AA SPRANG-CAPELLE, telefoon (0416) 311502, telefax (0416) 313445, info@nosc.nl, kantoornaam Notariskantoor SprangCapelle

ST. WILLIBRORD Mr. M.F.P. Hoedeman Dorpsstraat 98, 4711 NJ ST. WILLIBRORD, Postbus 104, 4710 AC ST. WILLIBRORD, telefoon (0165) 382314, telefax (0165) 384378, notarissen@vgogh.nl, www.vgogh.nl, (privé: Speelhuislaan 74, 4815 CG Breda, telefoon (076) 8880544), kantoornaam Van Gogh Notarissen

STADSKANAAL Mr. F.A. Bergman Lilienthalplein 3, 9501 XP STADSKANAAL, Postbus 99, 9500 AB STADSKANAAL, telefoon (0599) 612016, telefax (0599) 621266, info@djbnotarissen.nl, www.notarissen-stadskanaal. nl, (privé: Stationsstraat 23, 9561 KE Ter Apel, telefoon (0599) 582256), geassocieerd met Mw. Mr. G.H.E. Bergman-Klaasen, kantoornaam Dijkstra Jansen Bergman notarissen STADSKANAAL Mw. Mr. G.H.E. Bergman-Klaasen Lilienthalplein 3, 9501 XP STADSKANAAL, Postbus 99, 9500 AB STADSKANAAL, telefoon (0599) 612016, telefax (0599) 621266, notarissen@djb.knb.nl, www.notarissen-stadskanaal.nl, (privé: Stationsstraat 23, 9561 KE Ter Apel, telefoon (0599) 582256), geassocieerd met Mr. F.A. Bergman, kantoornaam Dijkstra Jansen Bergman notarissen

STAPHORST Mr. E. Ritsma Achthoevenweg 12, 7951 SK STAPHORST, Postbus 51, 7950 AB STAPHORST, telefoon (0522) 462111, telefax (0522) 462575, info@notariaatritsma.nl, www.notariaatritsma.nl, (privé: Beukenlaan 3, 7954 GA Rouveen, telefoon (0522) 292790), kantoornaam Ritsma

STEENBERGEN NB. Mr. N.M.M. Eskes Lieve Vrouwepoort 1, 4651 DC STEENBERGEN NB., Postbus 26, 4650 AA STEENBERGEN NB., telefoon (0167) 564650, telefax (0167) 567529, steenbergen@lignenotarissen.nl, www.lignenotarissen.nl, (privé: Bourgondie 1, 4651 JB Steenbergen, telefoon (0167) 560133), geassocieerd met Ligne Netwerk Notarissen Oud Gastel en Halsteren, kantoornaam Ligne Netwerk Notarissen

86

STEENWIJK Mr. P.Tj. van der Galiën De Vesting 3, 8332 GL STEENWIJK, Postbus 46, 8330 AA STEENWIJK, telefoon (0521) 512021, telefax (0521) 511849, steenwijk@elannotarissen.nl, www.elannotarissen.nl, (privé: Graaf Lodewijklaan 20, 8064 AW Zwartsluis, telefoon (038) 3867608), geassocieerd met Mr. J.W. Landman (Oldemarkt), Mr. G. Elsinga (Sneek), Mr. P.F. Veltman, kantoornaam Eenhorst Landman Elan Notarissen STEENWIJK Mw. Mr. M.K. Kroek Willem de Zwijgerstraat 9, 8331 GR STEENWIJK, Postbus 97, 8330 AB STEENWIJK, telefoon (0521) 512892, telefax (0521) 414166, info@kroekvanweert.nl, www.kroekvanweertnotarissen.nl, (privé: Meppelerweg 75, 8331 CT Steenwijk ), geassocieerd met Mr. M.R. van Weert, kantoornaam Kroek & Van Weert Netwerk Notarissen STEENWIJK Mr. P.F. Veltman De Vesting 3, STEENWIJK, Postbus 46, 8330 AA STEENWIJK, telefoon (0521) 512021, telefax (0521) 511849, steenwijk@ elannotarissen.nl, geassocieerd met Mr. A.P. van Dijk, mr. J.R. de Boer, kantoornaam Eenhorst Landman Elan Notarissen STEENWIJK Mr. M.R. van Weert Willem de Zwijgerstraat 9, 8331 GR STEENWIJK, Postbus 97, 8330 AB STEENWIJK, telefoon (0521) 512892, telefax (0521) 414166, notaris@kroekvanweert.knb.nl, www.kroekvanweertnotarissen.nl, geassocieerd met Mw. Mr. M.K. Kroek, kantoornaam Kroek & Van Weert Netwerk Notarissen

STEIJL Mw. mr. I.M.W. Boerhof Roermondseweg 98, 5935 AC STEIJL, Postbus 3147, 5930 AC TEGELEN, telefoon (077) 3734343, telefax (077) 3736376, kantoor@notarisboerhof.nl, www.notarisboerhof.nl, (privé: Aan de Pas 20, 5935 VL Steijl, telefoon (077) 3737633), maakt deel uit van het samenwerkingsverband van Rivierdael Notarissen, kantoornaam Notariskantoor Boerhof

STEIN LB. Mr. M.J.J. Dassen Haalbrugskensweg 6, 6171 JA STEIN Lb., Postbus 12, 6170 AA STEIN Lb., telefoon (046) 4332046, telefax (046) 4336063, notarissen@palmendassen.nl, www.palmendassen.nl, (privé: Valderensweg 2-A, 6439 AG Doenrade, telefoon (046) 4398841), geassocieerd met Mr. W.M.H. Palmen, kantoornaam Palmen & Dassen Notarissen STEIN Lb. Mr. W.M.H. Palmen Haalbrugskensweg 6, 6171 JA STEIN Lb., Postbus 12, 6170 AA STEIN Lb., telefoon (046) 4332046, telefax (046) 4336063, notarissen@palmendassen.nl, www.palmendassen.nl, (privé: Beekstraat 11, 6118 BE Nieuwstadt, telefoon (046) 4855635), geassocieerd met Mr. M.J.J. Dassen, kantoornaam Palmen & Dassen Notarissen

STIENS Mr. S. Swart Wijlpstrjitte 2A 9051 AX STIENS, Postbus 16, 9050 AA STIENS, telefoon (058) 2573773, telefax (058) 2571165, s.swart@ dehaanlaw.nl, www.dehaanlaw.nl, (privé: Eskdoarnstrjitte 19, 9051 SC Stiens, telefoon (058) 2574094), geassocieerd met Mr. P.A. van Dijk, Mr. M.A. Jonker Roelants, Mr. A. Kraster, Mr. Drs. F.A. Keuning De Haan AGW Advocaten & Notarissen

STREEFKERK Mr. W.C.A. van der Heiden Kerklaan 5, 2959 BR STREEFKERK, Postbus 2, 2959 ZG STREEFKERK, telefoon (0184) 681511, telefax (0184) 684368, notaris@notarisvanderheiden.nl, www.notarisvanderheiden.nl, (privé: Kerklaan 5, 2959 BR Streefkerk, telefoon (0184) 681511), kantoornaam Notariskantoor Van der Heiden


Lijst van NOTARISSEN STRIJEN

TERHEIJDEN

Mr. R.V. van der Kuijp Beatrixstraat 1, 3291 BA STRIJEN, Postbus 5710, 3290 AA STRIJEN, telefoon (078) 6741088, telefax (078) 6744164, info@ notariaatstrijen.nl, www.notariaatstrijen.nl, (privé: Beatrixstraat 3, 3291 BA Strijen, telefoon (078) 6742172), kantoornaam Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen

Mr. C.A.J. Geerse Raadhuisstraat 2, 4844 AC TERHEIJDEN, Postbus 13, 4844 ZG TERHEIJDEN, telefoon (076) 5931235, telefax (076) 5931384, notariskantoorterheijden@gmail.com www.notariskantoorterheijden.nl (privé: Bastion 32, 4844 BN Terheijden, telefoon (076) 5934363), Notariskantoor Terheijden

SURHUISTERVEEN

TERNEUZEN

Mw. Mr. H.B.M. Mook Nije Jirden 14, 9231 KT SURHUISTERVEEN, Postbus 140, 9230 AC SURHUISTERVEEN, telefoon (0512) 369800, telefax (0512) 369801, info@mookdenotaris.nl, www.mookdenotaris.nl, kantoornaam Mook De Notaris

SUSTEREN Mr. R.L.E.H. Piek Raadhuisplein 2, 6114 JH SUSTEREN, Postbus 80, 6114 ZH SUSTEREN, telefoon (046) 4491223, telefax (046) 4491244, info@notarispiek.nl, www.notarispiek.nl, (privé: Hoogbrugstraat 14, 6221 CR Maastricht, telefoon (06) 27072323),

SWALMEN Mw. Mr. J.P.M.L. Martens-Posthumus Rijksweg Zuid 17, 6071 HT SWALMEN, Postbus 9044, 6070 AA SWALMEN, telefoon (0475) 503700, telefax (0475) 504350, notarissen@swalmen.knb.nl, www.notarissenswalmen.nl, geassocieerd met Mr. J.W.B. van Lier, Mw. Mr. E.D. te Veldhuis, kantoornaam Van Lier Posthumus Notarissen SWALMEN Mw. Mr. E.D. te Veldhuis Rijksweg Zuid 17, 6071 HT SWALMEN, Postbus 9044, 6070 AA SWALMEN, telefoon (0475) 503700, telefax (0475) 504350, notarissen@swalmen.knb.nl, www.notarissenswalmen.nl, geassocieerd met Mw. Mr. J.P.M.L. Martens-Posthumus, kantoornaam Van Lier Posthumus Notarissen

TEN BOER Mr. J.G. Hunderman Schout de Boerstraat 6, 9791 BW TEN BOER, Postbus 3, 9790 AA TEN BOER, telefoon (050) 3021202, telefax (050) 3023302, tenboer@emmiusnotarissen.nl, www.emmiusnotarissen.nl, (privé: De Haven 6, 9468 CP Annen, telefoon (0592) 271181), geassocieerd met Mr. H. Drenth, kantoornaam Emmius Notarissen

TER AAR

Mr. J.P. Loof Claushof 2, 4532 BB TERNEUZEN, Postbus 20, 4530 AA TERNEUZEN, telefoon (0115) 617977, telefax (0115) 630216, info@notarissen-terneuzen.nl, www.notarissen-terneuzen.nl, (privé: Margarethaweg 4, 4533 AS Terneuzen, telefoon (0115) 648750), geassocieerd met Mw. Mr. I.A.L. Segers, Mr. J.C. Poppe, kantoornaam Loof Segers Poppe Notarissen TERNEUZEN mr. J.C. Poppe Claushof 2, 4532 BB TERNEUZEN, Postbus 20, 4530 AA TERNEUZEN, telefoon (0115) 617977, telefax (0115) 630216, notarissen@terneuzen.knb.nl, www.notarissen-terneuzen.nl, geassocieerd met Mr. J.P. Loof, Mw. Mr. I.A.L. Segers, kantoornaam Loof Segers Poppe Notarissen TERNEUZEN Mw. Mr. I.A.L. Segers Claushof 2, 4532 BB TERNEUZEN, Postbus 20, 4530 AA TERNEUZEN, telefoon (0115) 617977, telefax (0115) 630216, notarissen@terneuzen.knb.nl, www.notarissen-terneuzen.nl, (privé: Klaprooslaan 92, 4537 CS Terneuzen, telefoon (0115) 613239), geassocieerd met Mr. J.P. Loof, Mr. J.C. Poppe, kantoornaam Loof Segers Poppe Notarissen

TETERINGEN Mr. F.J. Von Seydlitz Kurzbach Hoeveneind 3, 4847 AJ TETERINGEN, Postbus 4799, 4803 ET BREDA, telefoon (076) 5781300, telefax (076) 5781301, notaris@seydlitz.nl, www.seydlitz.nl, kantoornaam Frits Von Seydlitz Notariaat

THOLEN Mr. P.C. Knook Hoogstraat 15, 4691 CA THOLEN, Postbus 6, 4690 AA THOLEN, telefoon (0166) 602254, telefax (0166) 604327, notarissen@knookschot.nl, www.netwerknotarissen.nl/tholen, (privé: Jan Greshofflaan 32, 4481 DD Kloetinge, telefoon (0118) 616348), geassocieerd met Mr. A.A.J. Schot, kantoornaam Knook & Schot Notarissen

Mr. J. Kroes Aardamseweg 73-a, 2461 CB TER AAR, Postbus 19, 2460 AA TER AAR, telefoon (0172) 521921, telefax (0172) 573012, notarissen@kroesenpartners.nl, www.kroesenpartners.nl, (privé: Zuideinde 51, 2421 AB Nieuwkoop, telefoon (0172) 571305), kantoornaam Kroes & Partners Notarissen

THOLEN Mr. A.A.J. Schot Hoogstraat 15, 4691 CA THOLEN, Postbus 6, 4690 AA THOLEN, telefoon (0166) 602254, telefax (0166) 604327, notarissen@knookschot.nl, www.netwerknotarissen.nl/tholen, (privé: Brugstraat 16, 4691 CA Tholen, ), geassocieerd met Mr. P.C. Knook, kantoornaam Knook & Schot Notarissen

TER APEL

TIEL

Mr. C.J.M. Roep Molenweg 2, 9561 KT TER APEL, Postbus 72, 9560 AB TER APEL, telefoon (0599) 581460, telefax (0599) 584779, notarissen@roep.knb.nl, www.notariaat-kw.nl, (privé: idem), kantoornaam Ter Apel

Mr. B.R.D. Aitton Stationsstraat 2, 4001 CE TIEL, Postbus 210, 4000 AE TIEL, telefoon (0344) 677177, telefax (0344) 622053, info@aittonnotarissen.nl, www.aittonnotarissen.nl, (privé: Burgemeester Meslaan 37, 4003 CA Tiel, telefoon (0344) 626082), kantoornaam Aitton Notarissen

TER APEL Mr. R.T. de Vries Molenweg 3, 9561 KT TER APEL, Postbus 72, 9560 AB TER APEL, telefoon (0599) 581460, telefax (0599) 584779, info@notariaatterapel.nl, www.notariaatterapel.nl, kantoornaam Ter Apel

TERBORG Mr. P.H.M. Muijsers Ettensestraat 16, 7061 AB TERBORG, Postbus 37, 7060 AA TERBORG, telefoon (0315) 324944, telefax (0315) 329873, notaris@notariskantoormuijsers.nl, www.notariskantoormuijsers.nl, (privé: Prins Bernhardstraat 87, 7064 GE Silvolde, telefoon (0315) 327951), kantoornaam Notariskantoor Muijsers,

TIEL Mr. R.P. Kok Prinses Beatrixlaan 19, 4001 AG TIEL, Postbus 6298, 4000 HG TIEL, telefoon (0344) 639080, telefax (0344) 639089, notaris@ kok.knb.nl, (privé: Honddijk 3, 4101 NP Culemborg, telefoon (0345) 522563), kantoornaam Mr. Roland Kok TIEL Mr. C. Waiboer Lingedijk 58, 4002 XL TIEL, Postbus 210, 4000 AE TIEL, telefoon (0344) 677177, telefax (0344) 622053, notaris@baw. nl, www.baw.nl, (privé: Voorstraat 32, 4147 CC Asperen, telefoon (0345) 632511), geassocieerd met Mr. B.R.D. Aitton, kantoornaam Aitton Notarissen

87


Lijst van NOTARISSEN TILBURG Mr. J.A. Beijssens Kijkduinlaan 105, 5045 PH TILBURG, Postbus 786, 5000 AT TILBURG, telefoon (013) 5811158, telefax (013) 5800870, tilburg@daamennotarissen.nl, www.daamennotarissen.nl, geassocieerd met Mr. W.J.A.C. Daamen, Mw. Mr. H.C.J.A. Schilder-Riesouw, Mr. F. Prickartz, kantoornaam Daamen Notarissen TILBURG Mr. P. Blokland Stationsstraat 5, 5038 EA TILBURG, Postbus 3210, 5003 DE TILBURG, telefoon (013) 5494949, telefax (013) 5810581, p.blokland@kktnotarissen.nl, www.kktnotarissen.nl, (privé: Aa Of Weerijs 86, 5032 BE Tilburg, telefoon (013) 5701030), geassocieerd met Mr. Th.G.M. de Kort, Mw. Mr. D.I. Laureij, Mr. J.A.H.G.van Tuijl, Mr. N.J. Adema, Mr. B.J. van der Kolk, kantoornaam De Kort Van der Kolk Van Tuijl Notarissen TILBURG Mw. Mr. B.P.M. Carpay Willem II Straat 45 , 5038 BC TILBURG, Postbus 786, 5000 AT TILBURG, telefoon (013) 5811158, telefax (013) 5800870, tilburg@daamennotarissen.nl, www.daamennotarissen.nl, (privé: Wielingen 42, 5032 TM Tilburg, telefoon (013) 4637333), geassocieerd met Mr. W.J.A.C. Daamen, Mr. J.A. Beijssens, Mr. F. Prickartz, kantoornaam Daamen Notarissen TILBURG Mr. M.M. Eliens Stationsstraat 41, 5038 EC TILBURG, Postbus 772, 5000 AT TILBURG, telefoon (013) 5838200, telefax (013) 5432763, m.eliens@mannaertsappels.nl, www.mannaertsappels.nl, (privé: Vierwindenlaan 34, 5037 MP Tilburg, telefoon (013) 4634361), geassocieerd met Mr. V.L. Wolfs, kantoornaam Mannaerts Appels Advocaten en Notarissen TILBURG Mr. P.C.P.C. de Kerf Spoorlaan 402, 5038 CG TILBURG, Postbus 3037, 5003 DA TILBURG, telefoon (013) 5321155, telefax (013) 5430308, info@notaristilburg.nl, www.notaristilburg.nl, geassocieerd met Mr. F.C. Heufke, kantoornaam Heufke & De Kerf Notarissen TILBURG Mr. TH.G.M. de Kort Ketelhavenstraat 49, 5045 NG TILBURG, Postbus 1331, 5004 BH TILBURG, telefoon (013) 5494919, telefax (013) 5494900, tilburg@kktnotarissen.nl, www.kktnotarissen.nl, (privé: Dr. Keyzerlaan 10, 5051 PB Goirle, telefoon (013) 5901188), geassocieerd met Mw. Mr. D.I. Laureij, Mr. P. Blokland, Mr. J.A.H.G. van Tuijl, Mr. N.J. Adema, kantoornaam De Kort Van der Kolk Van Tuijl Notarissen

TILBURG Mr. J.A.H.G. van Tuijl Stationsstraat 5, 5038 EA TILBURG, Postbus 3210, 5003 DE TILBURG, telefoon (013) 5494949, telefax (013) 5810581, h.vantuijl@kktnotarissen.nl, www.kktnotarissen.nl, (privé: Vliestroom 5, 5032 ZC Tilburg, telefoon (013) 5901222), geassocieerd met Mr. Th.G.M. de Kort, Mw. Mr. D.I. Laureij, Mr. P. Blokland, Mr. N.J. Adema, kantoornaam De Kort Van Tuijl Notarissen en Estate planners TILBURG Mr. V.L. Wolfs Stationsstraat 41, 5038 EC TILBURG, Postbus 772, 5000 AT TILBURG, telefoon (013) 5838200, telefax (013) 5432763, m.eliens@mannaertsappels.nl, www.mannaertsappels.nl, (privé: Zandberglaan 14, 4835 NB Breda, telefoon (06) 319198771), geassocieerd met Mr. M.M. Eliëns, kantoornaam MannaertsAppels Advocaten en Notarissen

TUBBERGEN Mr. A.P.M. Fiselier Hardenbergerweg 6, 7651 LL TUBBERGEN, Postbus 31, 7650 AA TUBBERGEN, telefoon (0546) 628585, telefax (0546) 622495, notaris@vwz.tubbergen.knb.nl, www.vwznotarissen.nl, (privé: Bartokstraat 4, 7651 RA Tubbergen, telefoon (0546) 623359), kantoornaam Vrielink Willems Zonder Netwerk Notarissen

TWELLO Mr. T.M.A. Noordman Rijksstraatweg 88, 7391 MT TWELLO, Postbus 27, 7390 AA TWELLO, telefoon (0571) 274668, telefax (0517) 274889, info@dnsnotarissen.nl, www.dnsnotarissen.nl, (privé: Schoolstraat 2-a, 7383 CD Voorst, telefoon (0575) 502539), geassocieerd met mr. M.G.B. Slaghekke, kantoornaam Van Drimmelen Noordman Slaghekke Notariaat TWELLO Mr. M.G.B. Slaghekke Rijksstraatweg 88, 7391 MT TWELLO, Postbus 27, 7390 AA TWELLO, telefoon (0571) 274668, telefax (0517) 274889, info@dnsnotarissen.nl, www.dnsnotarissen.nl, (privé: Boszegge 9, 7392 AG Twello, telefoon (0571) 272666), geassocieerd met Mr. T.M.A. Noordman, kantoornaam Van Drimmelen Noordman Slaghekke Notariaat

TYNAARLO Mr. K. Wildeboer Vriezerweg 8-a, 9482 TB TYNAARLO, Postbus 35, 9480 AA VRIES, telefoon (0592) 541219, telefax (0592) 543202, nfo@notariaatvries.nl, kantoornaam Notariskantoor Dijkstra

TILBURG Mw. Mr. D.I. Laureij Stationsstraat 5, 5038 EA TILBURG, Postbus 3210, 5003 DE TILBURG, telefoon (013) 5494949, telefax (013) 5810581, tilburg@kktnotarissen.nl, www.kktnotarissen.nl, (privé:Westpoint 103, 5038 KG Tilburg, telefoon (013) 8509786), geassocieerd met Mr. Th.G.M. de Kort, Mr. P. Blokland, Mr. J.A.H.G. van Tuijl, Mr. N.J. Adema, kantoornaam De Kort Van der Kolk Van Tuijl Notarissen

UDEN

TILBURG Mw. Mr. H.C.J.A. Schilder-Riesouw Willem II Straat 45 , 5038 BC TILBURG, Postbus 786, 5000 AT TILBURG, telefoon (013) 5811158, telefax (013) 5800870, tilburg@daamennotarissen.nl, www.daamennotarissen.nl, (privé: Wielingen 42, 5032 TM Tilburg, telefoon (013) 4637333), geassocieerd met Mr. W.J.A.C. Daamen, Mr. J.A. Beijssens, Mr. F. Prickartz, kantoornaam Daamen Notarissen

UDEN Mw. Mr. M. Gerrits-van der Aa Pastoor Spieringsstraat 10-B, 5401 GT UDEN, Postbus 310, 5400 AH UDEN, telefoon (0413) 249910, telefax (0413) 249485, info@otten-gerrits.nl, www.otten-gerrits.nl, kantoornaam Gerrits & van Gullick cs Notarissen

TILBURG Mw. Mr. S.M.A. van Sprang Spoorlaan 402, 5038 CG TILBURG, Postbus 3037, 5003 DA TILBURG, telefoon (013) 5321155, telefax (013) 5430308, info@notaristilburg.nl, www.notaristilburg.nl, geassocieerd met Mr. P.C.P.C. de Kerf, kantoornaam Heufke & De Kerf Notarissen

88

Mr. E.J.W.M. van Egeraat Velmolenweg 145, 5404 LB UDEN, Postbus 60, 5400 AB UDEN, telefoon (0413) 262926, telefax (0413) 250745, notarissen@ uden.knb.nl, www.notarissenudenveghel.nl, (privé: Virrel 15, 5406 AV Uden, telefoon (0413) 249177), geassocieerd met Mr. L.M. Vinks, Mr. G.J.M. Van Nunen te Veghel, kantoornaam Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen

UDEN Mr. E.J.W.M. van Egeraat Velmolenweg 145, 5404 LB UDEN, Postbus 60, 5400 AB UDEN, telefoon (0413) 262926, telefax (0413) 250745, notarissen@ uden.knb.nl, www.notarissenudenveghel.nl, geassocieerd met Mr. G.J.M. Van Nunen te Veghel, kantoornaam Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen


Lijst van NOTARISSEN UDENHOUT Mr. N.J. Adema Schoorstraat 5, 5071 RA UDENHOUT, Postbus 6, 5070 AA UDENHOUT, telefoon (013) 5494939, telefax (013) 5111908, udenhout@dekortvantuijl.nl, www.dekortvantuijl.nl, (privé: Willem Alexanderlaan 9, 5062 KV Oisterwijk, telefoon (013) 5333833), geassocieerd met Mr. P. Blokland, Mw. Mr. D.I. Laureij, Mr. Th. De Kort, Mr. J.A.M.G. van Tuijl, kantoornaam De Kort Van Tuijl Notarissen

UITGEEST Mw. Mr. S.A. Leegstra Westerwerf 7, 1911 JA UITGEEST, Postbus 63, 1910 AB UITGEEST, telefoon (0251) 361361, telefax (0251) 361369, info@uitgeester-notariaat.nl, www.uitgeester-notariaat. nl, geassocieerd met Mw. Mr. A.H. De Bruin, kantoornaam Uitgeester Notariaat

UTRECHT Mw. Mr. T.M. Berkhout Winthontlaan 2, 3526 KV UTRECHT, Postbus 4085, 3502 HB UTRECHT, telefoon (030) 2850380, telefax (030) 2850399, t.berkhout@dvan.nl, www.dijkstravoermans.nl, (privé: Max Havelaarlaan 88, 1183 NH Amstelveen, telefoon (020) 6465945), kantoornaam Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat UTRECHT Mw. Mr. M. van der Bie Newtonlaan 203, 3584 BH UTRECHT, Postbus 85250, 3508 AG UTRECHT, telefoon (030) 2121111, telefax (030) 2121333, utrecht.notariaat@cms-dsb.com, www.cms-dsb. com, geassocieerd met Mw. Mr. I.M.B. Balvert Mr. E.G. Vorst, kantoornaam CMS Derks Star Busmann

Mw. Mr. M.E.A.C. Akkermans Emmalaan 10, 1421 AJ UITHOORN, Postbus 20, 1420 AA UITHOORN, telefoon (0297) 563644, telefax (0297) 540146, notaris@akkermans.meuleman.knb.nl, (privé: Koningsspil 37, 3642 ZN Mijdrecht, telefoon (0297) 287520), kantoornaam Akkermans/Meuleman

UTRECHT Mr. J.P. Bolhaar Maliebaan 81, 3581 CG UTRECHT, Postbus 14005, 3508 SB UTRECHT, telefoon (030) 2336699, telefax (030) 2336677, jbolhaar@herschut.nl, www.herschut.nl, geassocieerd met Mw. Mr. I.M. Duyvernan, Mr. K.H.J. Flink, Mw. Mr. T.J. HamVan der Zalm, Mr. E.J.M. Kerpen, Mr. M.H.L. Langeveld, Mw. Mr. J.J.A.M. Tielemans-Buisman, kantoornaam Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

UITHOORN Mr. H.G. Holsteijn Amstelplein 301, 1421 SG UITHOORN, Postbus 55, 1420 AB UITHOORN, telefoon (0297) 521821, telefax (0297) 531011, notaris@amstelhoorn.nl, www.amstelhoorn.nl, (privé: Randweg 99, 1422 ND Uithoorn, telefoon (020) 4536081), kantoornaam Notarispraktijk Amstelhoorn

UTRECHT Mr. W.P.M. Brantjes Bemuurde Weerd oz 28, 3514 AN UTRECHT, Postbus 1110, 3500 BC UTRECHT, telefoon (030) 2719227, telefax (030) 2719364, w.brantjes@vangrafhorst.nl, www.vangrafhorst.nl, (privé: Willem de Zwijgerplantsoen 22, 3571 VK Utrecht, telefoon (030) 2732997), geassocieerd met Mr. N. van Buitenen, mw. Mr. E. van Leusden, kantoornaam Van Grafhost Notarissen

UITHOORN

UITHUIZEN Mr. H.J. Timmer Hoofdstraat Oost 24, 9981 AH UITHUIZEN, Postbus 45, 9980 AA UITHUIZEN, telefoon (0595) 432455, telefax (0595) 433302, info@notaristimmer.nl, www.netwerknotarissen.nl/timmer, (privé: Hoofdstraat Oost 26, 9981 AH Uithuizen, telefoon (0595) 433600), kantoornaam Timmer Netwerk Notarissen

ULFT Mr. J.C.W. Hendriks Frank Daamenstraat 2-B, 7071 AW ULFT, Postbus 118, 7070 AC ULFT, telefoon (0315) 683145, telefax (0315) 630408, info@notarishendriks.nl, www.notarishendriks.nl, (privé: Hollandseweg 42, 7078 BG Megchelen, telefoon (0315) 377690), kantoornaam Notariskantoor Hendriks

URETERP Mw. Mr. A. de Vries De Telle 1, 9247 BH URETERP, Postbus 10, 9247 ZN URETERP, telefoon (0512) 303403, telefax (0512) 303404, info@notarisannadevries.nl, www.waarvanactie.nl, (privé: Boerestreek 23, 9247 CB Ureterp, telefoon (0512) 303023), kantoornaam Notariskantoor Anna de Vries

URK Mr. H. Steenhuis Vlaak 6, 8321 RV URK, Postbus 168, 8320 AD URK, telefoon (0527) 681430, telefax (0527) 681435, notaris@steenhuis.knb.nl, www.netwerknotarissen.nl/steenhuis, (privé: Blekerijweg 3-b, 8271 BH IJsselmuiden, telefoon (038) 3324271), kantoornaam Notariskantoor Steenhuis

UTRECHT Mw. Mr. I.M.B. Balvert Newtonlaan 203, 3584 BH UTRECHT, Postbus 85250, 3508 AG UTRECHT, telefoon (030) 2121111, telefax (030) 2121333, utrecht.notariaat@cms-dsb.com, www.cms-dsb.com, geassocieerd met Mw. Mr. M. van der Bie, Mr. E.G. Vorst, kantoornaam CMS Derks Star Busmann UTRECHT Mr. L.J. Begheijn Postbus 62, 3508 SC UTRECHT, telefoon (030) 2150515, telefax (030) 2050510, www.hbnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. R.J. Holtman, kantoornaam HB Notarissen

UTRECHT Mr. N. van Buitenen Bemuurde Weerd oz 28, 3514 AN UTRECHT, Postbus 1110, 3500 BC UTRECHT, telefoon (030) 2719227, telefax (030) 2719364, info@vangrafhorst.nl, www.vangrafhorst.nl, (privé: Utrechtseweg 58, 3732 HB De Bilt, telefoon (030) 2342490), geassocieerd met Mr. W.P.M. Brantjes, mw. Mr. E. van Leusden, kantoornaam Van Grafhost Notarissen UTRECHT Mw. Mr. M. Compaijen Amsterdamsestraatweg 472, 3553 EM UTRECHT, Postbus 9192, 3506 GD UTRECHT, telefoon (030) 2440745, telefax (030) 2420440, notarissen@kochencompaijen.nl, www.kochencompaijen.nl, (privé: Alendorperweg 81b, 3451 GL Vleuten, telefoon (030) 6622830), geassocieerd met Mr. J.P. Penders, kantoornaam Koch en Compaijen UTRECHT Mr. I.M. Duyverman Maliebaan 81, 3581 CG UTRECHT, Postbus 14005, 3508 SB UTRECHT, telefoon (030) 2336699, telefax (030) 2336677, iduyverman@herschut.nl, www.herschut.nl, (privé: Erasmuslaan 13, 3707 ZA Zeist, ), geassocieerd met mr. J.P. Bolhaar, Mr. K.H.J. Flink, Mw. Mr. T.J. Ham-Van der Zalm, Mr. E.J.M. Kerpen, Mr. M.H.L. Langeveld, Mw. Mr. J.J.A.M. Tielemans-Buisman, kantoornaam Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. UTRECHT Mr. F. van Ekdom Maliesingel 15, 3581 BD UTRECHT, Maliesingel 15, 3581 BD UTRECHT, telefoon (030) 2315833, telefax (030) 2333379, notaris@vanekdom.knb.nl, www.notarisvanekdom.nl, (privé: Jozef Israëlslaan 4, 3735 LN Bosch en Duin, telefoon (030) 2544003), Notariskantoor Van Ekdom UTRECHT Mr. K.H.J Flink Maliebaan 81, 3581 CG UTRECHT, Postbus 14005, 3508 SB UTRECHT, telefoon (030) 2336699, telefax (030) 2336677, kflink@herschut.nl, www.herschut.nl, geassocieerd met mr. J.P. Bolhaar, Mw. Mr. I.M. Duyvernan, Mw. Mr. T.J. Ham-Van der Zalm, Mr. E.J.M. Kerpen, Mr. M.H.L. Langeveld, Mw. Mr. J.J.A.M. Tielemans-Buisman, kantoornaam Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

89


Lijst van NOTARISSEN UTRECHT Mr. P.F. Goedendijk Robert Stolzlaan 4, 3543 JG UTRECHT, Robert Stolzlaan 4, 3543 JG UTRECHT, telefoon (030) 6703218, telefax (030) 2381757, notaris@goedendijk.knb.nl, www.attentnotaris.nl, (privé: idem, telefoon (030) 2251385), kantoornaam Attent Notaris UTRECHT Mw. Mr. T.J. Ham-Van der Zalm Maliebaan 81, 3581 CG UTRECHT, Postbus 14005, 3508 SB UTRECHT, telefoon (030) 2336699, telefax (030) 2336677, tham@herschut.nl, www.herschut.nl, (privé: Wielewaallaan 23, 1403 BW Bussum, ), geassocieerd met mr. J.P. Bolhaar, Mr. K.H.J. Flink, Mw. Mr. I.M. Duyvernan, Mr. E.J.M. Kerpen, Mr. M.H.L. Langeveld, Mw. Mr. J.J.A.M. Tielemans-Buisman, kantoornaam Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. UTRECHT Mr. R.J. Holtman Koningslaan 62, 3583 GP UTRECHT, Postbus 14085, 3508 SC UTRECHT, telefoon (030) 2150515, telefax (030) 2150510, info@holtmannotarissen.nl, www.holtmannotarissen.nl, (privé: Willem Oldemaatlaan west 6, 3984 BT Odijk, telefoon (030) 2746778), geassocieerd met Mr. M. van der Wal -van Dijk, kantoornaam Holtman Notarissen UTRECHT Mr. G.P.J. Holtzer Maliebaan 3, 3581 CA UTRECHT, Postbus 1570, 3500 BN UTRECHT, telefoon (030) 2303790, telefax (030) 2303795, info@holtzer.eu, www.holtzer.eu, kantoornaam Notarispraktijk Holtzer UTRECHT Mw. Mr. K.A. Hüpler-Hebben Maliebaan 6, 3581 CM UTRECHT, Maliebaan 6, 3581 CM UTRECHT, telefoon (030) 2345050 (06) 51354218, telefax (030) 2232709, khupler@kaepnotaris.nl, www.kaepnotaris.nl, kantoornaam KAeP Notaris UTRECHT Mr. J.Chr. de Jonge Willemsplantsoen 12, 3511 LB UTRECHT, Postbus 19200, 3501 DE UTRECHT, telefoon (030) 2314133, telefax (030) 2334271, vraaghet@uwnotaris.nl, www.uwnotaris.nl, (privé:, telefoon (06) 10015454), Van Ee & De Jonge Notariaat Estate Planning Mediation

UTRECHT Mw. Mr. E. van Leusden Bemuurde Weerd oz 28, 3514 AN UTRECHT, Postbus 1110, 3500 BC UTRECHT, telefoon (030) 2719227, telefax (030) 2719364, info@vangrafhorst.nl, www.vangrafhorst.nl, (privé: Aurorastraat 24, 3581 LV Utrecht, telefoon (030) 6039841), geassocieerd met Mr. W.P.M. Brantjes, mr. N. van Buitenen, kantoornaam Van Grafhost Notarissen UTRECHT Mr. J.P. Penders Amsterdamsestraatweg 472, 3553 EM UTRECHT, Postbus 9192, 3506 GD UTRECHT, telefoon (030) 2440745, telefax (030) 2420440, notarissen@kochencompaijen.nl, www. kochencompaijen.nl, (privé: De Kunning 4, 5258 KR Berlicum, telefoon (06) 28649884), geassocieerd met Mr. T.S. Tol, Koch en Compaijen Notarissen UTRECHT Mr. J.K. Schurings Archimedeslaan 61, 3584 BA UTRECHT, Postbus 85005, 3508 AA UTRECHT, telefoon (030) 2595731, telefax (030) 2595694, janschurings@vbk.nl, www.vbk.nl, geassocieerd met kandidaat notarissen mw. Mr. M.G. Vrielink, mw. Mr. S.M. Simonis, Mw. Mr. K.L. Lemckert Mw. Mr. J.W. Kronenburg-de Jong, Dhr. Mr. W.S. Hoorn kantoornaam Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat UTRECHT Mw. Mr. J.J.A.M. Tielemans-Buismans Maliebaan 81, 3581 CG UTRECHT, Postbus 14005, 3508 SB UTRECHT, telefoon (030) 2336699, telefax (030) 2336677, notarissen@herschut.nl, www.herschut.nl, geassocieerd met mw. Mr. I.M. Duyverman, mr. J.P. Bolhaar, Mr. K.H.J. Flink, Mw. Mr. T.J. Ham-van der Zalm, mr. M.H.L. Langeveld, mr. E.J.M. Kerpen, kantoornaam Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. UTRECHT Mr. T.S. Tol Amsterdamsestraatweg 472, 3553 EM UTRECHT, Postbus 9192, 3506 GD UTRECHT, telefoon (030) 2440745, telefax (030) 2420440, notarissen@kochencompaijen.nl, www.kochencompaijen.nl, (privé: Herenlaan 55, 3701 AS Zeist, telefoon (030) 6916793), kantoornaam Koch en Compaijen UTRECHT Amsterdamsestraatweg 472, 3553 EM UTRECHT, Postbus 9192, 3506 GD UTRECHT, telefoon (06)23555383, telefax (030) 2420440, utrecht@vivaldinotarissen.nl, www.vivaldinotarissen.nl, kantoornaam Vivaldi Notarissen

UTRECHT Mr. E.J.M. Kerpen Maliebaan 81, 3581 CG UTRECHT, Postbus 14005, 3508 SB UTRECHT, telefoon (030) 2336699, telefax (030) 2336677, ekerpen@herschut.nl, www.herschut.nl, (privé: Frans Halsstraat 51, 3583 BM Utrecht, telefoon (030) 2514348), geassocieerd met mr. J.P. Bolhaar, Mr. K.H.J. Flink, Mw. Mr. I.M. Duyverman, Mr. M.H.L. Langeveld, Mw. Mr. J.J.A.M. Tielemans-Buisman, kantoornaam Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

UTRECHT Mr. E.G. Vorst Newtonlaan 203, 3584 BH UTRECHT, Postbus 85250, 3508 AG UTRECHT, telefoon (030) 2121111, telefax (030) 2121333, utrecht.notariaat@cms-dsb.com, www.cms-dsb.com, (privé: Handellaan 41, 1411 JH Naarden, telefoon (035) 6947121), geassocieerd met Mr. P.G. Erkens, Mw. Mr. I.M.B. Balvert, Mr. E.G. Vorst, Mw. Mr. M. van der Bie, kantoornaam CMS Derks Star Busmann

UTRECHT Mw. Mr M.E. van der Pluijm Maliebaan 81, 3581 CG UTRECHT, Postbus 14005, 3508 SB UTRECHT, telefoon (030) 2336699, telefax (030) 2336677, evanderpluijm@herschut.nl, www.herschut.nl, (privé: Berkenweg 15, 3941 JA Doorn, ), geassocieerd met mr. J.P. Bolhaar, Mr. K.H.J. Flink, Mw. Mr. T.J. Ham-Van der Zalm, Mw. Mr. I.M. Duyvernan, Mr. M.H.L. Langeveld, Mw. Mr. J.J.A.M. Tielemans-Buisman, kantoornaam Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

UTRECHT Mw. M. Vrielink (Kandidaat) Archimedeslaan 61, 3584 BA UTRECHT, Postbus 85005, 3508 AA UTRECHT, telefoon (030) 2595733, telefax (030) 2595694, mvrielink@vbk.nl, www.vbk.nl, kantoornaam Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat

UTRECHT Mr. M.H.L. Langeveld Maliebaan 81, 3581 CG UTRECHT, Postbus 14005, 3508 SB UTRECHT, telefoon (030) 2336699, telefax (030) 2336677, mlangeveld@herschut.nl, www.herschut.nl, (privé: Laurillardlaan 15-A, 3723 DL Bilthoven, ), geassocieerd met mr. J.P. Bolhaar, Mr. K.H.J. Flink, Mw. Mr. T.J. Ham-Van der Zalm, Mr. E.J.M. Kerpen, Mw. Mr. I.M. Duyvernan, Mw. Mr. J.J.A.M. TielemansBuisman, kantoornaam Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

90

UTRECHT Mr. M. van der Wal-van Dijk Koningslaan 62, 3583 GP UTRECHT, Postbus 14085, 3508 SC UTRECHT, telefoon (030) 2150515, telefax (030) 2150510, info@holtmannotarissen.nl, www.holtmannotarissen.nl, geassocieerd met Mr. R.J. Holtman, kantoornaam Holtman Notarissen UTRECHT Mw. Mr. H. van Zenderen Maliebaan 48-A, 3581 CS UTRECHT, Postbus 13279, 3507 LG UTRECHT, telefoon (030) 2330100, telefax (030) 2330109, info@trajectumnotariaat.nl, www.trajectumnotariaat.nl, kantoornaam Trajectum Notariaat


Lijst van NOTARISSEN UTRECHT Mr. C.G. Zijerveld Ptolemaeuslaan 58, 3528 BP UTRECHT, Postbus 2555, 3500 GN UTRECHT, telefoon (085) 2735200, telefax (085) 2735190, info@ turmlegal.com, www.turmlegal.com, kantoornaam Turn Legal N.V.

VAASSEN

Mr. J.J.M.M. Ridderhof Vicarieweg 13, 8171 CG VAASSEN, Postbus 48, 8170 AA VAASSEN, telefoon (0578) 571202, telefax (0578) 571116, info@notarisridderhof.nl, www.ridderhofschwankhaus.nl, (privé: Niersenseweg 13, 8171 RE Vaassen, telefoon (0578) 572561), kantoornaam Ridderhof & Schwankhaus

VALKENBURG LB

Mr. P.J.M.B. Schutgens Broekhem 8, 6301 HH VALKENBURG Lb, Postbus 313, 6199 ZN MAASTRICHT AIRPORT telefoon (088) 3040304, telefax (088) 3040305, info@metisnotarissen.nl, www.metisnotarissen.nl, (privé: Oud Valkenburgerweg 14, 6301 CK Valkenburg, telefoon (043) 6090500), Metis Notarissen

VALKENSWAARD

Mw. Mr. C.F.J.M. van Loon-Groenen Leenderweg 1, 5554 CK VALKENSWAARD, Postbus 54, 5550 AB VALKENSWAARD, telefoon (040) 2012848, telefax (040) 2012017, info@pottersnotarissen.nl, www.pottersnotarissen.nl, geassocieerd met Mr.J.W.G.M. Bazelmans, kantoornaam Potters Notarissen VALKENSWAARD Mr. J.L.G.M. Mertens Leenderweg 1, 5554 CK VALKENSWAARD, Postbus 54, 5550 AB VALKENSWAARD, telefoon (040) 2012848, telefax (040) 2012017, notarissen@potters.knb.nl, (privé:, telefoon (040) 2015865), geassocieerd met Mr.J.W.G.M. Bazelmans, kantoornaam Potters Notarissen VALKENSWAARD Mr. R.H.J. Smeets Brouwerijplein 84, 5551 AE VALKENSWAARD, Postbus 148, 5550 AC VALKENSWAARD, telefoon (040) 2910969, telefax (040) 2042121, notarissen@willemsensmeets.nl, www.willemsensmeets.nl, (privé: Vierlanderhof 7, 5551 XK Valkenswaard, telefoon (040) 2030348), geassocieerd met Mr. M.P.M. Willems, kantoornaam Willems & Smeets Notarissen VALKENSWAARD Mr. M.P.M. Willems Parklaan 81c, 5613 BB EINDHOVEN, Postbus 148, 5550 AC VALKENSWAARD, telefoon (040) 2910969, telefax (040) 2042121, notarissen@willemssmeets.nl, www.willemsensmeets.nl, (privé: Vlasakker 6, 5550 AC Valkenswaard, telefoon (040) 2047049), geassocieerd met Mr. R.H.J. Smeets, kantoornaam Willems & Smeets Notarissen

VEENDAM

Mr. P. Brakel Prins Hendrikplein 21, 9641 GJ VEENDAM, Postbus 325, 9640 AH VEENDAM, telefoon (0598) 617880, telefax (0598) 613088, info@notariskantoorveendam.nl, www.notariskantoorveendam. nl, (privé: E.E. Stolperlaan 3, 9641 KC Veendam, telefoon (0598) 613764), geassocieerd met Mr. H.J. Journée, Mw. Mr. M. Wouters, kantoornaam Brakel Journée & Wouters Netwerk Notarissen VEENDAM Mr. H.J. Journée Prins Hendrikplein 21, 9641 GJ VEENDAM, Postbus 325, 9640 AH VEENDAM, telefoon (0598) 617880, telefax (0598) 613088, info@notariskantoorveendam.nl, www.notariskantoorveendam. nl, (privé: Briklaan 27, 9642 LJ Veendam, telefoon (0598) 690087), geassocieerd met Mr. P. Brakel, Mw. Mr. M. Wouters, kantoornaam Brakel Journée & Wouters Netwerk Notarissen VEENDAM Mw. Mr. M. Wouters Prins Hendrikplein 21, 9641 GJ VEENDAM, Postbus 325, 9640 AH VEENDAM, telefoon (0598) 617880, telefax (0598) 613088, info@ notariskantoorveendam.nl, www.notariskantoorveendam.nl, (privé: Greveling 38, 9654 PV Annerveensche Kanaal, ), geassocieerd met Mr. H.J. Journée, Mr. P. Brakel, kantoornaam Brakel Journée & Wouters Netwerk Notarissen

VEENENDAAL mw. Mr. I.M. Cox Vendelier 2, 3905 PA VEENENDAAL, Postbus 79, 3900 AB VEENENDAAL, telefoon (0318) 529393, telefax (0318) 527301, notarissen@olenz.nl, www.olenz.nl, (privé: Tjalk 22, 3904 ST Veenendaal, telefoon (0318) 515034), geassocieerd met mr. J.W.P.N. Hermans, mr. A.H.G. Wilod Versprille, kantoornaam Olenz notarissen VEENENDAAL Mr. J.W.P.N. Hermans Vendelier 2, 3905 PA VEENENDAAL, Postbus 79, 3900 AB VEENENDAAL, telefoon (0318) 529393, telefax (0318) 527301, notarissen@olenz.nl, www.olenz.nl, (privé: Overstraat 13, 3958 BR Amerongen, telefoon (0343) 411559), geassocieerd met Mr. A.H.G. Wilod Versprille, mw. Mr. I.M. Cox, kantoornaam Olenz notarissen VEENENDAAL Mr. R. Ottens Kerkewijk 53, 3901 EC VEENENDAAL, Postbus 1099, 3900 BB VEENENDAAL, telefoon (0318) 552828, telefax (0318) 553344, info@notaris-ottens.nl, www.notaris-ottens.nl, (privé: Otterlaan 17, 3903 CW Veenendaal, telefoon (0318) 555345), kantoornaam Notariskantoor Mr. R. Ottens VEENENDAAL dhr. Mr. P.M. Vinke Kerkewijk 126, 3904 JH VEENENDAAL, Postbus 302 , 3900 AH VEENENDAAL, telefoon (0318) 519166, telefax (0318) 519166, info@notarisvinke.nl, (privé: Staringlaan 66, 3906 WJ Veenendaal, telefoon (0318) 552688), Notariskantoor Vinke VEENENDAAL Mr. P.M. Vinke Kerkewijk 126, 3904 JH VEENENDAAL, Postbus 302 , 3900 AH VEENENDAAL, telefoon (0318) 519166, telefax (0318) 528586, info@notarisvinke.nl, www.notarisvinke.nl, (privé: Staringlaan 66, 3906 WJ Veenendaal, telefoon (0318) 552688), Notariskantoor Vinke VEENENDAAL Mr. A.H.G. Wilod Versprille Vendelier 2, 3905 PA VEENENDAAL, Postbus 79, 3900 AB VEENENDAAL, telefoon (0318) 529393, telefax (0318) 527301, notarissen@olenz.nl, www.olenz.nl, (privé: Kerkewijk 139, 3904 JB Veenendaal, telefoon (0318) 553901), geassocieerd met Mr. J.W.P.N. Hermans, mw. Mr. I.M. Cox, kantoornaam Olenz notarissen

VEGHEL Mr. O.J. Deddens Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, Postbus 104, 5460 AC VEGHEL, telefoon (0413) 320444, telefax (0413) 320443, info@actorgroep.nl, www.actorgroep.nl, (privé: Burg. van Lithstraat 3, 5461 AP Veghel, telefoon (0413) 353858), kantoornaam Actor Groep Notariaat Deddens VEGHEL N.C.B.-laan 1, 5462 GA VEGHEL, Postbus 110, 5460 AC VEGHEL, telefoon (0413) 377477, telefax (0413) 377499, veghel@ notarissenudenveghel.nl, www.notarissenudenveghel.nl, geassocieerd met Mr. G.J.M. van Nunen te Veghel, Mr. E.M.M. van de Ven , Mr. E.J.W.M. van Egeraat te Uden, kantoornaam Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen VEGHEL Mr. O.J. Deddens Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, Postbus 104, 5460 AC VEGHEL, telefoon (0413) 320444, telefax (0413) 320443, info@actorgroep.nl, www.actorgroep.nl, (privé: Rijnlaan 36, 5691 JJ Son, telefoon (0499) 477448), geassocieerd met Mr. R.N.L.M. de Beer, kantoornaam Actor Groep Notariaat De Beer & Deddens VEGHEL Mr. G.J.M. van Nunen N.C.B.-laan 1, 5462 GA VEGHEL, Postbus 110, 5460 AC VEGHEL, telefoon (0413) 377477, telefax (0413) 377499, veghel@notarissenudenveghel.nl, www.notarissenudenveghel. nl, (privé: Seringelaar 1, 5467 ED Veghel, telefoon (0413) 343556), geassocieerd met Mr. E.J.W.M. van Egeraat te Uden, Mr. L.M. Vinks te Uden, kantoornaam Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen

91


Lijst van NOTARISSEN VELDHOVEN Mw. Mr. J.M.J.M. Erdkamp Dorpstraat 158, 5504 HM VELDHOVEN, Postbus 278, 5500 AG VELDHOVEN, telefoon (040) 2309494, telefax (040) 2309495, info@notarisveldhoven.nl, www.notarisveldhoven.nl, (privé: Molenweg 7, 5528 NG Hoogeloon, telefoon (0497) 681158), geassocieerd met Mr. H.J.A.M. van Kruijsdijk, kantoornaam Notarishuys Veldhoven B.V. VELDHOVEN Mr. H.J.A.M. van Kruijsdijk Dorpstraat 158, 5504 HM VELDHOVEN, Postbus 278, 5500 AG VELDHOVEN, telefoon (040) 2309494, telefax (040) 2309495, info@notarisveldhoven.nl, www.notarisveldhoven.nl, (privé: Begijnstraat 46, 5503 XX Veldhoven, telefoon (040) 2539461), geassocieerd met mvr. Mr. J.M.J.M. Erdkamp, kantoornaam Notarishuys Veldhoven B.V.

VELP GLD Mw. Mr. J. de Kroon-Janssens Hoofdstraat 190, 6881 TM VELP GLD, telefoon (026) 3617221, telefax (026) 3612042, info@notarisdekroon.nl, www.notarisdekroon.nl, (privé: Prins Hendriklaan 5, 6881 HT Velp , telefoon (026) 3639336), kantoornaam Notariskantoor De Kroon

VELSEN-ZUID Mr. E.J.M. Mascini De Savornin Lohmanlaan 3, 1981 CA VELSEN-ZUID, Postbus 334, 1970 AH IJMUIDEN, telefoon (0255) 547547, telefax (0255) 514473, notarissen@rmsnotarissen.nl, www.rmsnotarissen.nl, (privé: Zonnebloemlaan 38, 2111 ZH Aerdenhout, telefoon (023) 5248492), geassocieerd met Mr. C. Smit, kantoornaam Roeda Mascini Smit VELSEN-ZUID Mr. C. Smit De Savornin Lohmanlaan 3, 1981 CA VELSEN-ZUID, Postbus 334, 1970 AH IJMUIDEN, telefoon (0255) 547547, telefax (0255) 514473, notarissen@rms-notarissen.knb.nl, www.rmsnotarissen.nl, (privé: De Grote Wielen 7, 1187 LH Amstelveen, telefoon (020) 6401013), geassocieerd met Mr. E.J.M. Mascini, kantoornaam Roeda Mascini Smit

VELSERBROEK Mw. Mr. Y.S. Beumer Zeilmakerstraat 18, 1991 JC VELSERBROEK, Zeilmakerstraat 18, 1991 JC VELSERBROEK, telefoon (023) 5130400, telefax (023) 5130409, administratie@notarisyvettebeumer.nl, (privé: Zeilmakerstraat 18, 1991 JC Velserbroek), kantoornaam Yvette Beumer

VENLO Mr. M.A.M. Grubben Antoniuslaan 74 A, 5921 KE VENLO, Postbus 247, 5900 AE VENLO, telefoon (077) 3821951, telefax (077) 3828462, notarissen@vlsa.knb.nl, (privé: Jos Klijnenstraat 22, 5915 JC Venlo, telefoon (077) 3732144), geassocieerd met Mr. M.A.M.J. Verheij, Mr. P.H.M.J. Tijssen, Kantoornaam Sanders & Grubben / Notariskantoor Zuid VENLO Mr. R.J.H. Martens Albert Cuypstraat 3, 5914 XE VENLO, Postbus 165, 5900 AD VENLO, telefoon (077) 3597777, telefax (077) 3597766, notarissen@rivierdael.knb.nl, www.rivierdael.nl, (privé: Lijsterweg 8, 5941 AR Velden, telefoon (077) 3522548), geassocieerd met Mr. P.H.M.J. Tijssen, mr. M.A.M. Grubben, kantoornaam Rivierdael Notarissen VENLO Mr. A.G.M. Moonen Antoniuslaan 85, 5921 KB VENLO, Postbus 3410 , 5902 RK VENLO, telefoon (077) 3231888, telefax (077) 3231889, info@ notariskantoormoonen.nl, www.notariskantoormoonen. nl, (privé: Achter de Kerk 36, 6137 TC Sittard, telefoon (046) 4516592), kantoornaam Notariskantoor Moonen

92

VENLO Mr. J.H.A. Nabben Pontanusstraat 25, 5921 GN VENLO, telefoon (077) 4640282, telefax (077) 4640977, info@notariaatnabben.nl, kantoornaam Notariaat Nabben VENLO Mw. Mr. M.J.J.B. Peters-Backus Antoniuslaan 74-A, 5921 KE VENLO, Postbus 828, 5900 AV VENLO, telefoon (077) 3263020, telefax (077) 3270600, info@notariskantoorzuid.knb.nl, www.notariskantoorzuid.nl, kantoornaam Zuid VENLO Mr. P.H.M.J. Tijssen Albert Cuypstraat 3, 5914 XE VENLO, Postbus 165, 5900 AD VENLO, telefoon (077) 3597777, telefax (077) 3597766, notarissen@rivierdael.nl, www.rivierdael.nl, (privé: Landweerweg 43, 5915 PC Venlo, telefoon (077) 3516872), geassocieerd met Mr. R.J.H. Martens, mr. M.A.M. Grubben, kantoornaam Rivierdael Notarissen VENLO Mr. M.A.M.J. Verheij Antoniuslaan 74-A, 5921 KE VENLO, Postbus 247, 5900 AE VENLO, telefoon (077) 3821951, telefax (077) 3828462, notarissen@vlsa.knb.nl, www.vlsa.nl, kantoornaam Sanders & Grubben

VENRAY Mr. H.J.M.E. Mathijsen Dr. Poelsstraat 10, 5802 AX VENRAY, Postbus 6, 5800 AA VENRAY, telefoon (0478) 586100, telefax (0478) 589866, mail@notarisvenray.nl, www.mathijsenenweijs.nl, (privé: Stationsweg 2, 5802 AB Venray, telefoon (0478) 532491), geassocieerd met Mr. W.G. Weijs, kantoornaam Mathijsen & Weijs VENRAY Mr. W.G. Weijs Dr. Poelsstraat 10, 5802 AX VENRAY, Postbus 6, 5800 AA VENRAY, telefoon (0478) 586100, telefax (0478) 589866, mail@notarisvenray.nl, www.mathijsenenweijs.nl, (privé: Etnalaan 8, 5801 KA Venray, telefoon (0478) 580851), geassocieerd met Mr. H.J.M.E. Mathijsen, kantoornaam Mathijsen & Weijs

VESSEM Mr. J.B.M. van Loon Heike 1, 5512 NJ VESSEM, Postbus 1014, 5512 ZG VESSEM, telefoon (0497) 591533, telefax (0497) 591996, notaris@vanloon.knb.nl, www.netwerknotarissen.nl/vanloon, (privé: Hooge Akker 24, 5512 BV Vessem, telefoon (0497) 594097), kantoornaam Notariskantoor Mr. J.B.M. van Loon

VIANEN UT Mw. Mr. G.A. Dantuma, Jan Blankenweg 4, 4131 ZA VIANEN Ut, Postbus 189, 4130 ED VIANEN Ut, telefoon (0347) 323050, telefax (0347) 374890, info@denotarissen.nl, www.denotarissen.nl, geassocieerd met Mr. W.C. Stein, kantoornaam De Notarissen Stein Esser Dantuma Verschuren VIANEN Ut Mr. W.C. Stein Jan Blankenweg 4, 4131 ZA VIANEN Ut, Postbus 189, 4130 ED VIANEN Ut, telefoon (0347) 323050, telefax (0347) 322794, info@denotarissen.nl, www.denotarissen.nl, (privé: Norbertushof 25, 4133 TA Vianen Ut, telefoon (0347) 377214), geassocieerd met mw. Mr. G.A. Dantuma, mw. Mr. D.L.M. Verschuren, kantoornaam De Notarissen Stein Dantuma Verschuren

VIERLINGSBEEK Mr. M.P. Rieff Grotestraat 89, 5821 AC VIERLINGSBEEK, Postbus 2, 5820 AA VIERLINGSBEEK, telefoon (0478) 631555, telefax (0478) 632248, info@notariskantoorvierlingsbeek.nl, www.notariskantoorvierlingsbeek.nl, (privé: Verlengde Boterdijk 12, 5853 BT Siebengewald, telefoon (0485) 442921), kantoornaam Notariskantoor Vierlingsbeek


Lijst van NOTARISSEN VLAARDINGEN Olivier van Noortlaan 108, 3133 AT VLAARDINGEN, Postbus 128, 3130 AC VLAARDINGEN, telefoon (010) 4453715, telefax (010) 4453700, info@basisnotarissenrijnmond.nl, www. basisnotarissenrijnmond.nl, Basisnotarissen Rijnmond VLAARDINGEN Mr. E.M. Bijster Oosthavenkade 39, 3134 NW VLAARDINGEN, Postbus 128, 3130 AC VLAARDINGEN, telefoon (010) 4453777, telefax (010) 4453700, info@kooijmanlambert.nl, www.kooijmanlambert.nl, (privé: Kamerlingh Onnesdreef 4, 3146 BH Maassluis, telefoon (010) 5915046), kantoornaam Maes Notarissen VLAARDINGEN Mr. J.W.F. van Gastel Westlandseweg 260, 3131 HX VLAARDINGEN, Postbus 43, 3130 AA VLAARDINGEN, telefoon (010) 2322060, telefax (010) 2322066, notaris@vangastel.knb.nl, www.vgnotarissen.nl, (privé: Duinzoom 20-A, 3233 EG Oostvoorne, telefoon (0181) 481720), geassocieerd met Mr. A.J.H. Lambert, kantoornaam Van Gastel Notarissen VLAARDINGEN Mw. Mr. A.H. Schipper Marisstraat 2, 3131 GM VLAARDINGEN, Marisstraat 2, 3131 GM VLAARDINGEN, telefoon (010) 4450600, telefax (010) 4450629, notarissen@vbp.vld.knb.nl, (privé: Galmeidijk 5, 4706 KK Roosendaal, telefoon (0165) 554986), geassocieerd met Mr. N. Kloosterman, Mr. B. van der Meide, Mr. V.N.H. Bonga, kantoornaam Van Der Valk Netwerk Notarissen

VLEUTEN Mr. J. Hagen Pastoor Ohllaan 25, 3451 CB VLEUTEN, Postbus 155, 3450 AD VLEUTEN, telefoon (030) 2452100, telefax (030) 6774617, info@notarishagen.nl, www.notarishagen.nl, (privé: Nieuwstraat 9, 5301 EV Zaltbommel, telefoon (06) 13797328), kantoornaam Notarispraktijk Hagen VLEUTEN Mw. Mr. drs. S.C.W.L. Jansen Smalle Themaat 17, 3451 SW VLEUTEN, Postbus 1103, 3600 BC MAARSSEN, telefoon (0346) 566434, telefax (0346) 562018, notarissen@jansen.knb.nl, www.jansenenpartner.nl, kantoornaam Jansen & Partner

VLIELAND Mr. J.P. Mensink, Dorpsstraat 148, 8899 AN VLIELAND, Postbus 6, 8880 AA TERSCHELLING-WEST, telefoon (0562) 442500, telefax (0562) 443330, notaris@mensink.knb.nl, KJAntoornaam Notaris mr. J.P. Mensink

VLIJMEN Mr. S. Alberts Julianastraat 19, 5251 EC VLIJMEN, Postbus 85, 5250 AB VLIJMEN, telefoon (073) 5133666, telefax (073) 5133667, notarissen@ huijbregts.vlijmen.knb.nl, www.dewoonnotaris.nl, (privé: Vlierlaan 25, 5056 XR Berken Enschot, telefoon (013) 5334899), kantoornaam Huijbregts Notarissen B.V.

VLISSINGEN Mw. Mr. A.M. Bouwman-Pijper Badhuisstraat 181, 4382 AM VLISSINGEN, Postbus 181, 4380 AD VLISSINGEN, telefoon (0118) 418110, telefax (0118) 411599, notarissen@sauerenoonk.nl, www.sauerenoonk.nl, (privé: Edisonweg 25, 4382 NV Vlissingen, telefoon (0118) 464448), geassocieerd met Mr. M.H.A.M. Oonk, Mr. E.M. Sturkenboom, kantoornaam Sauer & Oonk Notarissen VLISSINGEN Mr. G. Herwig Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW VLISSINGEN, Coosje Buskenstraat 202, 4381 LW VLISSINGEN, telefoon (0118) 410930, telefax (0118) 440270, info@notarisherwig.nl, www.notarisherwig.nl, (privé: Dishoekseweg 10-B, 4371 NC Koudekerke, telefoon (06) 27073609), Notaris Herwig

VLISSINGEN Edisonweg 53 - C, 4382 NV VLISSINGEN, Postbus 42, 4380 AA VLISSINGEN, telefoon (0118) 410530, telefax (0118) 412496, info@zeeland.aktienotarissen.nl, www.aktienotarissen.nl, kantoornaam Aktie Notarissen Zeeland VLISSINGEN Mr. M.H.A.M. Oonk Badhuisstraat 181, 4382 AM VLISSINGEN, Postbus 181, 4380 AD VLISSINGEN, telefoon (0118) 418110, telefax (0118) 411599, notarissen@sauerenoonk.nl, www.sauerenoonk.nl, (privé: Bakkersdorplaan 1, 4382 BG Vlissingen, telefoon (0118) 411855), geassocieerd met mw. Mr. A.M. Bouwman-Pijper, Mr. E.M. Sturkenboom, kantoornaam Sauer & Oonk Notarissen VLISSINGEN Mr. E.M. Sturkenboom Badhuisstraat 181, 4382 AM VLISSINGEN, Postbus 181, 4380 AD VLISSINGEN, telefoon (0118) 418110, telefax (0118) 411599, notarissen@sauerenoonk.nl, www.sauerenoonk.nl, (privé: Dam 4, 4331 GJ Middelburg, telefoon (0118) 624271), geassocieerd met Mr. M.H.A.M. Oonk, mw. Mr. A.M. Bouwman-Pijper, kantoornaam Sauer & Oonk Notarissen

VOERENDAAL Mr. H.M.L. Simons Heerlerweg 1, 6367 AA VOERENDAAL, Postbus 23023, 6367 ZG VOERENDAAL, telefoon (045) 5753535, telefax (045) 5750400, notaris@kunderlinde.knb.nl, www.notariskantoorkunderlinde.nl, (privé: idem, telefoon (045) 5752722), kantoornaam Kunderlinde

VOLENDAM Mr. J.E. Angenent De Deimpt 6, 1132 JV VOLENDAM, Postbus 45, 1135 ZG EDAM, telefoon (0299) 369511, telefax (0299) 368246, info@notarisEdamVolendam.nl, www.FeitsmaAngenent. nl, (privé: De Rougemontnes 2, 1862 AB Bergen Nh., telefoon (072) 5052237), geassocieerd met Mr. R.P. Feitsma, kantoornaam Notariskantoor Feitsma / Angenent VOLENDAM Mr. R.P. Feitsma De Deimpt 6, 1132 JV VOLENDAM, Postbus 45, 1135 ZG EDAM, telefoon (0299) 369511, telefax (0299) 368246, info@notarisEdamVolendam.nl, www.FeitsmaAngenent. nl, geassocieerd met Mr. J.E. Angenent, kantoornaam Notariskantoor Feitsma / Angenent

VOORBURG Mr. R.M. Dom Zwartelaan 28, 2271 BR VOORBURG, Postbus 267, 2270 AG VOORBURG, telefoon (070) 3870602, telefax (070) 3868458, info@notariskantoordom.nl www.notariskantoordom.nl, (privé: Laan van Nieuw Oosteinde 153, 2274 EE Voorburg, telefoon (070) 3000250), kantoornaam Notariskantoor Mr. R.M. Dom VOORBURG Westeinde 4, 2275 AD VOORBURG, Postbus 279, 2270 AG VOORBURG, telefoon (070) 3196950, telefax (070) 3999362, voorburg@caminadanotarissen.nl, www.caminadanotarissen.nl, Caminada Notarissen, vestiging Voorburg

VOORHOUT Mr. J.A. Mendelts Herenstraat 49, 2215 KE VOORHOUT, Postbus 67, 2215 ZH VOORHOUT, telefoon (0252) 215573, telefax (0252) 212626, notaris@notariskantoormendelts.nl, kantoornaam Mendelts

VOORSCHOTEN Mw. Mr. M. A. Argibay Pérez Papelaan 85 - N, 2252 EG VOORSCHOTEN, Papelaan 85 - N, 2252 EG VOORSCHOTEN, telefoon (071) 3333000, telefax (071) 3333009, voorschoten@justnotarissen.nl, www.justnotarissen.nl, (privé: Wambahout 18, 2719 KD Zoetermeer, telefoon (079) 3160267), kantoornaam Just Pérez

93


Lijst van NOTARISSEN VOORSCHOTEN Mw. Mr. M.W. Delahaije Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN VOORSCHOTEN, Postbus 19, 2250 AA VOORSCHOTEN, telefoon (071) 5614040, telefax (071) 5619063, kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl, www. notarisvoorschoten.nl, (privé: De Hooghkamer 64, 2253 JW Voorschoten, telefoon (071) 5769523), kantoornaam Mw. Mr. M.W. Delahaije notaris

VOORTHUIZEN Mr. M. R. Pool Beatrixlaan 1, 3781 AL VOORTHUIZEN, Postbus 190, 3780 BD VOORTHUIZEN, telefoon (0342) 404890, telefax (0342) 404899, info@notarispool.nl, www.notarispool.nl, (privé: Grote Beek 45, 3772 TA Barneveld, telefoon (0342) 422742), kantoornaam Notariskantoor Pool

VORDEN Mr.H.J.G. Hulleman Dokter C Lulofsweg 2-a, 7251 XP VORDEN, Postbus 23, 7250 AA VORDEN, telefoon (0575) 552220, telefax (0575) 552734, notaris@das.knb.nl, (privé: Weidemolenlaan 7, 7241 VG Lochem, telefoon (0573) 430790),

VRIEZENVEEN Mr. M. Hof, Kerkplein 2 7671 HM VRIEZENVEEN, Postbus 210, 7670 AE VRIEZENVEEN, telefoon (0546) 569922, telefax (0546) 569632, info@notariskantoorhof.nl, www.notariskantoorhof.nl, (privé:Zilverkarperstraat 15, 7559 HV Hengelo, telefoon (074) 2780533), kantoornaam Notariskantoor Mr. Th.B.W. Linderman VRIEZENVEEN Mr. P.J.H. Koene Oosteinde 15, 7671 AR VRIEZENVEEN, Postbus 70, 7670 AB VRIEZENVEEN, telefoon (0546) 671111, telefax (0546) 565655, notaris@endendijkkoene.knb.nl, www.endendijkkoene.nl, (privé: Oosteinde 13, 7671 AR Vriezenveen, telefoon (0546) 564966), geassocieerd met Mr. A. Endendijk, kantoornaam Notariskantoor Endendijk Koene VRIEZENVEEN Mr. Th.B.W. Linderman Kerkplein 2-4, 7671 HM VRIEZENVEEN, Postbus 210, 7670 AE VRIEZENVEEN, telefoon (0546) 569922, telefax (0546) 569632, notaris@linderman.knb.nl, www.notarislinderman.nl, (privé: Kamille 19, 7491 LG Delden, telefoon (074) 3766121), kantoornaam Notariskantoor Mr. Th.B.W. Linderman

VROOMSHOOP Mw. Mr. M.J.H. Temmink Hammerstraat 14, 7681 DC VROOMSHOOP, Postbus 73 , 7680 AB VROOMSHOOP, telefoon (0546) 646787, telefax (0546) 646874, info@notaristemmink.nl, www.notaristemmink. nl, (privé: Bossinkkamp 14, 7683 SM Den Ham (Ov), telefoon (0546) 657326), kantoornaam Notariskantoor Mr. M.J.H. Temmink

VUGHT Jkvr. Mr. M.C. de Kuijper Kapellaan 2, 5261 CN VUGHT, Postbus 147, 5260 AC VUGHT, telefoon (073) 6589020, telefax (073) 6589030, info@ owknotarissen.nl, www.owknotarissen.nl, geassocieerd met Mr. R.P.M. Oomens, Mr. G.M. van Waveren, Oomens Van Waveren De Kuijper Notarissen VUGHT Mr. R.P.M. Oomens Kapellaan 2, 5261 CN VUGHT, Postbus 147, 5260 AC VUGHT, telefoon (073) 6589020, telefax (073) 6589030, info@ owknotarissen.nl, www.owknotarissen.nl, geassocieerd met Mr. G.M. van Waveren, Jkvr. Mr. M.C. de Kuijper, Oomens Van Waveren De Kuijper Notarissen VUGHT Mr. G.M. van Waveren Kapellaan 2, 5261 CN VUGHT, Postbus 147, 5260 AC VUGHT, telefoon (073) 6589020, telefax (073) 6589030, info@ owknotarissen.nl, www.owknotarissen.nl, geassocieerd met Mr. R.P.M. Oomens, Jkvr. Mr. M.C. de Kuijper, Oomens Van Waveren De Kuijper Notarissen

94

WAALRE Mr. A.P.C.C. De Cooker Eindhovenseweg 126, 5582 HW WAALRE, Postbus 193, 5580 AD WAALRE, telefoon (040) 2215015, telefax (040) 2214225, info@vdb-law.nl, www.vdb-law.nl, (privé: Strabrecht 36, 5591 BP Heeze), geassocieerd met Mr. M.H.F.O. Haanappel, Mr. J.F. Verlinden, VDB Notarissen WAALRE Mr. M.H.F.O. Haanappel, Eindhovenseweg 126, 5582 HW WAALRE, Postbus 193, 5580 AD WAALRE, telefoon (040) 2215015, telefax (040) 2214225, info@vdb-law.nl, www.vdb-law.nl, geassocieerd met Mr. A.P.C.C. de Cooker, Mr. J.F. Verlinden, VDB Notarissen WAALRE Mr. B.N. van derVeer Markt 14, 5581 GK WAALRE, Postbus 71, 5580 AB WAALRE, telefoon (040) 2679999, telefax (040) 2679990, info@custos.nl, www.custos.nl, (privé: Heuvelstraat 7, 5581 VP Waalre, telefoon (040) 2218322), kantoornaam Notariskantoor Custos WAALRE Mr. J.F. Verlinden Eindhovenseweg 126, 5582 HW WAALRE, Postbus 193, 5580 AD WAALRE, telefoon (040) 2215015, telefax (040) 2214225, info@vdb-law.nl, www.vdb-law.nl, geassocieerd met Mr. M.H.F.O. Haanappel, Mr. A.P.C.C. de Cooker, VDB Notarissen

WAALWIJK Mw. Mr. E.A.T.M. Gijzen-van Mierlo Mr. van Coothstraat 34-A, 5141 ES WAALWIJK, Postbus 9, 5140 AA WAALWIJK, telefoon (0416) 332612, telefax (0416) 335742, gijzen@meewisnotarissen.nl, www.meewisnotarissen.nl, (privé: Burgemeester Moonenlaan 11, 5141 EJ Waalwijk, telefoon (0416) 340741), geassocieerd met Mw. Mr. K.J.A. Labout-de Jong, kantoornaam Meewis Notarissen B.V. WAALWIJK Mw. Mr. K.J.A. Labout-de Jong Mr. van Coothstraat 34-A, 5141 ES WAALWIJK, Postbus 9 , 5140 AA WAALWIJK, telefoon (0416) 332612, telefax (0416) 335742, notarissen@meewis.knb.nl, www.meewis.knl.nl, geassocieerd met Mw. Mr. E.A.T.M. Gijzen-van Mierlo, kantoornaam Meewis Notarissen WAALWIJK Mr. F.J. van Lintel Mr. van Coothstraat 41, 5141 ES WAALWIJK, Postbus 630, 5140 AP WAALWIJK, telefoon (0416) 673890, telefax (0416) 673899, info@notarisvanlintel.nl, www.notarisvanlintel.nl, (privé: Mr. Van Coothstraat 12, 5141 ES Waalwijk, telefoon (0416) 336359), kantoornaam Notariskantoor Van Lintel WAALWIJK Mr. N.L.M.A.L. Meewis Mr. van Coothstraat 34-A, 5141 ES WAALWIJK, Postbus 9 , 5140 AA WAALWIJK, telefoon (0416) 332612, telefax (0416) 335742, notarissen@meewis.knb.nl, www.meewis.knl.nl, (privé: Mousten 5, 5688 JB Oirschot, telefoon (0416) 336485), geassocieerd met Mr. F.J. van Lintel, Mw. Mr. E.A.T.M. Gijzenvan Mierlo, kantoornaam Meewis Notarissen

WAARDENBURG Mr. R.C. van den Eijnden Steenweg 67-a, 4181 AK WAARDENBURG, Postbus 15, 4180 BA WAARDENBURG, telefoon (0418) 651771, telefax (0418) 652505, info@ek-notarissen.nl, www.ek-notarissen.nl, (privé: Kasteellaan 80, 6602 DJ Wijchen, telefoon (024) 3234979), geassocieerd met Mr. A.J. Koster, kantoornaam Van den Eijnden & Koster WAARDENBURG Mr. A.J. Koster Steenweg 67-a, 4181 AK WAARDENBURG, Postbus 15, 4180 BA WAARDENBURG, telefoon (0418) 651771, telefax (0418) 652505, info@ek-notarissen.nl, www.ek-notarissen.nl, (privé: Serenadestraat 12, 1312 EL Almere, telefoon (036) 5367158), geassocieerd met Mr. R.C. van den Eijnden, kantoornaam Van den Eijnden & Koster


Lijst van NOTARISSEN WADDINXVEEN Mr. J.A.M. Kock Limaweg 15, 2743 CB WADDINXVEEN, Postbus 63, 2740 AB WADDINXVEEN, telefoon (0182) 642000, telefax (0182) 615337, info@notarissenwaddinxveen.nl, www.notarissenwaddinxveen. nl, (privé: Brink 1, 2742 LD Waddinxveen, telefoon (0182) 614731), geassocieerd met Mr. P.L. van der Meulen, Mr. R.W. Ubachs, Mw. Mr. M.C. de Vries, kantoornaam Van der Meulen, Kock & Ubachs WADDINXVEEN Mr. R.W. Ubachs Limaweg 15, 2743 CB WADDINXVEEN, Postbus 63, 2740 AB WADDINXVEEN, telefoon (0182) 642000, telefax (0182) 615337, info@notarissenwaddinxveen.nl, www. notarissenwaddinxveen.nl, (privé: Calville 31, 2771 PL Boskoop, telefoon (0172) 216006), geassocieerd met Mr. J.A.M. Kock, Mr. P.L. van der Meulen, Mw. Mr. M.C. de Vries, kantoornaam Van der Meulen, Kock & Ubachs WADDINXVEEN Mw. Mr. M.C. de Vries Limaweg 15, 2743 CB WADDINXVEEN, Postbus 63, 2740 AB WADDINXVEEN, telefoon (0182) 642000, telefax (0182) 615337, info@notarissenwaddinxveen.nl, www.notarissenwaddinxveen. nl, (privé: Sophiastraat 92, 2805 HG Gouda, telefoon (0182) 529499), geassocieerd met Mr. J.A.M. Kock, Mr. P.L. van der Meulen, kantoornaam Van der Meulen, Kock & Ubachs

WAGENINGEN Mr. D.G. Hoek Generaal Foulkesweg 45, 6703 BM WAGENINGEN, Postbus 228, 6700 AE WAGENINGEN, telefoon (0317) 427000, telefax (0317) 427424, notaris@hoek.knb.nl, www.notarishoek.nl, (privé: Hertenlaan 9, 6705 CA Wageningen, telefoon (0317) 420814), kantoornaam Van Putten Van Apeldoorn Notarissen WAGENINGEN Mw. Mr. E. Jansen 5 Meiplein 4, 6703 CC WAGENINGEN, Postbus 70, 6700 AB WAGENINGEN, telefoon (0317) 411814, telefax (0317) 418595, info@notariskantoorjansen.nl, www.notariskantoorjansen.nl & www.notarisplus.nl, (privé: Mobiel (06) 23456100), kantoornaam Jansen WAGENINGEN Mr. H.N.G. Moormann Generaal Foulkesweg 11, 6703 BH WAGENINGEN, Postbus 24, 6700 AA WAGENINGEN, telefoon (0317) 425333, telefax (0317) 420766, notaris@smitmoormann.nl, www.smitmoormann. nl, (privé: Langhoven 7, 6721 SR Bennekom, telefoon (0318) 418604), geassocieerd met Mr. J. Smit, kantoornaam Smit & Moormann Notarissen WAGENINGEN Mr. J. Smit Generaal Foulkesweg 11, 6703 BH WAGENINGEN, Postbus 24, 6700 AA WAGENINGEN, telefoon (0317) 425333, telefax (0317) 420766, notaris@smitmoormann.nl, www.smitmoormann.nl, (privé: Paul van Ostaijenstraat 1, 6708 RX Wageningen, telefoon (0317) 426705), geassocieerd met Mr. H.N.G. Moormann, kantoornaam Smit & Moormann Notarissen

WARMENHUIZEN Mw. Mr. A.B.M.S. Wijnbeld Bregweid 46, 1749 DJ WARMENHUIZEN, Postbus 80, 1870 AB SCHOORL, telefoon (0226) 390033, telefax (0226) 393806, info@notariswijnbeld.nl, www.notariswijnbeld.nl, (privé: Manusveert 142, 1747 JC Tuitjenhorn, telefoon (0226) 395756), kantoornaam Wijnbeld Netwerk Notarissen

WASSENAAR Mw. Mr. J.A.C.M. Geurts Molenplein 10, 2242 HW WASSENAAR, Molenplein 10, 2242 HW WASSENAAR, telefoon (070) 5123131, telefax (070) 5112110, geurts@geurtsenpartners.nl, www.geurtsenpartners. nl, kantoornaam Geurts & Partners

WASSENAAR Mr. P.H.B. Gorsira Schoolstraat 27, 2242 KE WASSENAAR, Postbus 204, 2240 AE WASSENAAR, telefoon (070) 5123123, telefax (070) 5123100, info@notariskantoor.net, www.notariskantoor.net, (privé: Laan van Leeuwesteyn 31, 2271 HH Voorburg, telefoon (070) 3876968), geassocieerd met mr. M. Tacken, Notariskantoor Van Wijk, Gorsira & Tacken WASSENAAR Mr. M. Tacken Schoolstraat 27, 2242 KE WASSENAAR, Postbus 204, 2240 AE WASSENAAR, telefoon (070) 5123123, telefax (070) 5123100, info@notariskantoor.net, www.notariskantoor.net, geassocieerd met Mr. P.H.B. Gorsira, Notariskantoor Van Wijk, Gorsira & Tacken WASSENAAR Mr. N.P.C. van Wijk Schoolstraat 27, 2242 KE WASSENAAR, Postbus 204, 2240 AE WASSENAAR, telefoon (070) 5123123, telefax (070) 5123100, notaris@vanwijk.gorsira.knb.nl, (privé: Ammonslaantje 37-A, 2241 BR Wassenaar, telefoon (070) 5118575), geassocieerd met Mr. P.H.B. Gorsira, Notariskantoor Van Wijk, Gorsira & Tacken

WATERINGEN Mr. J.Z. Moree Plein 13-H, 2291 CA WATERINGEN, Postbus 301, 2290 AH WATERINGEN, telefoon (0174) 295540, telefax (0174) 294743, info@ vmvnetwerknotarissen.nl, www.vmvnetwerknotarissen.nl, (privé: Keizerstraat 3, 2584 BA Scheveningen, telefoon (070) 2123562), geassocieerd met Mr. A. Verrijp, kantoornaam Westland Partners Notarissen en Advocaten WATERINGEN Mr. A. Verrijp Plein 13 H, 2291 CA WATERINGEN, Postbus 301, 2290 AH WATERINGEN, telefoon (0174) 295540, telefax (0174) 294743, info@vmvnetwerknotarissen.nl, www.vmvnetwerknotarissen. nl, (privé: Willem III straat 23, 2291 TL Wateringen, telefoon (0174) 290956), geassocieerd met Mr. J.Z. Moree, kantoornaam Westland Partners Notarissen en Advocaten

WEDDE Mr. J.W. Weggemans Hoofdweg 25, 9698 AA WEDDE, telefoon (0597) 561425, telefax (0597) 561940, notaris@weggemans.knb.nl, www. notarisweggemans.nl, (privé: Hoofdweg 25, 9698 AA Wedde, telefoon (0597) 645155), kantoornaam Notariskantoor Weggemans

WEERT Mw. Mr. M.A.G. Gigase-Rozeboom Maasstraat 27, 6001 EB WEERT, Postbus 189, 6000 AD WEERT, telefoon (0495) 526652, telefax (0495) 525198, notaris@oldenampsen.knb.nl, www.notariaatoldenampsen.nl, kantoornaam Oldenampsen WEERT Mr. W.A.M. van Gorp Biest 2, 6001 AR WEERT, Postbus 291, 6000 AG WEERT, telefoon (0495) 537555, telefax (0495) 539285, notarissen@ vgm.knb.nl, (privé: Tungeler Dorpsstraat 26, 6005 RJ Weert, telefoon (0495) 563947), geassocieerd met Mr. L.D. Malherbe, kantoornaam Van Gorp Malherbe Notarissen WEERT Mr. L.D. Malherbe Biest 2, 6001 AR WEERT, Postbus 291, 6000 AG WEERT, telefoon (0495) 537555, telefax (0495) 539285, notarissen@ vgm.knb.nl, (privé: Laarderweg 78, 6003 NL Weert ), geassocieerd met Mr. W.A.M. van Gorp, kantoornaam Van Gorp Malherbe Notarissen WEERT Mr. P.H.H.G. Veugen Recollectenstraat 9-a, 6001 AJ WEERT, Postbus 238, 6000 AE WEERT, telefoon (0495) 536182, telefax (0495) 524554, notariaat@notarisveugen.nl, (privé: Beekstraat 39, 6001 GG Weert, telefoon (0495) 532016),

95


Lijst van NOTARISSEN WEESP

WIERINGERWERF

Mw. Mr. M.A. Boersen C J van Houtenlaan 14, 1381 CP WEESP, Postbus 6, 1380 AA WEESP, telefoon (0294) 413131, telefax (0294) 416191, notarissen@vanelten.knb.nl, www.notarisweesp.nl, geassocieerd met Mr. A.L. van Elten, kantoornaam Van Elten . Van de Griend Netwerk Notarissen

Mw. Mr. M.H.A. Butijn Sternstraat 45, 1771 AN WIERINGERWERF, Postbus 18, 1770 AA WIERINGERWERF, telefoon (0227) 592051, telefax (0227) 592979, info@notarisbutijn.nl, (privé: Galjoen 33, 1771 GT Wieringerwerf, telefoon (0227) 600422), kantoornaam Butijn

WEESP Mr. A.L. van Elten C J van Houtenlaan 14, 1381 CP WEESP, Postbus 6, 1380 AA WEESP, telefoon (0294) 413131, telefax (0294) 416191, notarissen@vanelten.knb.nl, www.notarisweesp.nl, (privé: Naarderstraat 311, 1272 NK Huizen, telefoon (035) 6945785), geassocieerd met Mr. C. van de Griend, kantoornaam Van Elten . Van de Griend Netwerk Notarissen

Mr. M.J.L.M. Baron van Hövell tot Westerflier Kasteellaan 72, 6602 DJ WIJCHEN, Postbus 324, 6600 AH WIJCHEN, telefoon (024) 6415272, telefax (024) 6421724, info@notariskantoorvanhovell.nl, www.notariskantoorvanhovell. nl, (privé: Sint Jacobsweg 13, 6581 KM Malden, telefoon (024) 3557919), geassocieerd met Mr. S.J.W.M. de Hond, kantoornaam Notariskantoor van Hövell

WEESP Mr. C. van de Griend C J van Houtenlaan 14, 1381 CP WEESP, Postbus 6, 1380 AA WEESP, telefoon (0294) 413131, telefax (0294) 416191, notarissen@vanelten.knb.nl, www.notarisweesp.nl, geassocieerd met Mr. A.L. van Elten, kantoornaam Van Elten . Van de Griend Netwerk Notarissen

WERKENDAM Mr. R.W.T. Salomons Van Randwijklaan 49 A, 4251 VT WERKENDAM, Postbus 13, 4250 DA WERKENDAM, telefoon (0183) 502900, telefax (0183) 504745, werkendam@derivierennotarissen.nl, www. derivierennotarissen.nl, kantoornaam De Rivieren Notarissen

WESTERBORK Mr. J.H.H.B. Westerling Hoofdstraat 18, 9431 AD WESTERBORK, Postbus 22, 9430 AA WESTERBORK, telefoon (0591) 538100, telefax (0591) 538109, notaris@westerling.knb.nl, (privé: Wilgenmaat 3, 9431 MB Westerbork, telefoon (050) 5278790), kantoornaam Westerling

WESTERVOORT Mr. J. van Swetselaar Rijksweg 57, 6921 AC DUIVEN, telefoon (0316) 262171, telefax (0316) 265341, info@notdw.nl, www.notdw.nl, (privé: Molenstraat 4, 6901 CB Zevenaar, telefoon (0316) 331572), geassocieerd met Mr. H.A. van Ramshorst Notariaat Duiven Westervoort

WEZEP Mr. L. Kremer Stationsweg 87-1, 8091 AC WEZEP, Postbus 40, 8090 AA WEZEP, telefoon (038) 3760080, telefax (038) 3760088, notarissen@okoldebroek.knb.nl, www.oknotarissen.nl, (privé: Magnolialaan 9, 3852 JA Ermelo, telefoon (0341) 550310), Notariaat Kremer

WIERDEN Mr. R.B.H. van Goor Almelosestraat 42a, 7642 GP WIERDEN, Postbus 58, 7640 AB WIERDEN, telefoon (0546) 808080, telefax (0546) 808090, vangoor@vangoorschuurman.nl, www.vangoorschuurman.nl, (privé: Postbus 58, 7640 AB Wierden, telefoon (0546) 808080), geassocieerd met Mr. J.R. Schuurman, kantoornaam Van Goor Schuurman Netwerk Notarissen WIERDEN Mr. J.R. Schuurman Almelosestraat 42a, 7642 GP WIERDEN, Postbus 58, 7640 AB WIERDEN, telefoon (0546) 808080, telefax (0546) 808090, vangoor@vangoorschuurman.nl, www.vangoorschuurman.nl, geassocieerd met Mr. R.B.H. van Goor, kantoornaam Van Goor Schuurman Netwerk Notarissen

WIERINGERWAARD Mr. W.C.M. Baalman Noord Zijperweg 9, 1766 HE WIERINGERWAARD, Postbus 3, 1766 ZG WIERINGERWAARD, telefoon (0224) 221941, telefax (0224) 221998, notaris@baalman.knb.nl, (privé: Middelzand 5303, 1788 HC Den Helder), kantoornaam Notariskantoor Mr. W.C.M. Baalman

96

WIJCHEN

WIJCHEN Mr. P. van Beek Oosterweg 6, 6602 HD WIJCHEN, Postbus 14, 6600 AA WIJCHEN, telefoon (024) 6414544, telefax (024) 6417972, info@bvbnotarissen.nl, www.bvbnotarissen.nl, (privé: Veldweg 9, 6602 CD Wijchen, telefoon (024) 6419565), geassocieerd met Mr. J.F.V.N. Verploegen, kantoornaam Bruggink & Van Beek Notarissen WIJCHEN Mr. S.J.W.M. de Hond Kasteellaan 72, 6602 DJ WIJCHEN, Postbus 324, 6600 AH WIJCHEN, telefoon (024) 6415272, telefax (024) 6421724, info@notariskantoorvanhovell.nl, www.notariskantoorvanhovell. nl, (privé: De Kruigang 10, 6581 CV Malden, telefoon (024) 3587972), geassocieerd met Mr. M.J.L.M. Baron van Hövell tot Westerflier, kantoornaam Notariskantoor van Hövell WIJCHEN Mr. J.F.V.N. Verploegen Oosterweg 6, 6602 HD WIJCHEN, Postbus 14, 6600 AA WIJCHEN, telefoon (024) 6414544, telefax (024) 6417972, info@bvbnotarissen.nl, www.bvbnotarissen.nl, (privé: Overlaat 4, 5438 NB Gassel, telefoon (0486) 461570), geassocieerd met Mr. P. van Beek, kantoornaam Bruggink & Van Beek Notarissen WIJCHEN Mr. R.A.E. Welling Saltshof 1008, 6604 EA WIJCHEN, Postbus 20, 6600 AA WIJCHEN, telefoon (024) 6425111, telefax (024) 6422740, notaris@welling.knb.nl, www.debestenotaris.nl, (privé: Klapstraat 7, 6601 AA Wijchen, telefoon (024) 6421053), kantoornaam Welling

WIJHE Mr. P.R.C. Houwaard Dijk 4, 8131 VA WIJHE, Postbus 31, 8130 AA WIJHE, telefoon (0570) 521255, telefax (0570) 523170, notaris@houwaard.knb.nl, www.notariskantoorhouwaard.nl, (privé: Geerdinkserf 35, 7722 AZ Dalfsen, telefoon (0492) 525604), WIJHE Mr. E.J.C. Zoet Dijk 4, 8131 VA WIJHE, Postbus 31, 8130 AA WIJHE, telefoon (0570) 521255, telefax (0570) 523170, notaris@zoet.knb.nl, (privé: Dijk 4, 8131 VA Wijhe, telefoon (0570) 521255),

WIJK BIJ DUURSTEDE Jhr. Mr. TH.W.R.M. Serraris Gr. v. L. v. Sandenburgweg 3, 3962 RB WIJK BIJ DUURSTEDE, Postbus 10, 3960 BA WIJK BIJ DUURSTEDE, telefoon (0343) 571291, telefax (0343) 575812, notaris@serraris.knb.nl, www. serraris.com, (privé: Langbroekerdijk 1320, 3947 BB Langbroek, telefoon (0343) 574043), WIJK BIJ DUURSTEDE Mr. M.J. Sprenkels Oeverstraat 6, 3961 AN WIJK BIJ DUURSTEDE, Oeverstraat 6, 3961 AN WIJK BIJ DUURSTEDE, telefoon (0343) 522634, telefax (0343) 593508, sprenkels@notaris-sprenkels.nl, www. emsnotarissen.nl, (privé: Molenweg 17, 4112 NP Beusichem, telefoon (0345) 503205), geassocieerd met Mrs. Van Eyk en Maigret, kantoornaam EMS Notarissen vestiging Wijk bij Duurstede


Lijst van NOTARISSEN WINSCHOTEN Mr. G.K. Kruize Emmastraat 10, 9671 AP WINSCHOTEN, Postbus 140, 9670 AC WINSCHOTEN, telefoon (0597) 451199, telefax (0597) 451190, notarissen@winschoten.knb.nl, www.notariaatwinschoten.nl, geassocieerd met Mr. M. Siekman, kantoornaam Notariaat Winschoten Siekman Kruize Rolfers WINSCHOTEN Mr. M. Siekman Emmastraat 10, 9671 AP WINSCHOTEN, Postbus 140, 9670 AC WINSCHOTEN, telefoon (0597) 451199, telefax (0597) 451190, secretariaat@notariaatwinschoten.nl, www.notariaatwinschoten.nl, (privé: Rosa Caninalaan 12, 9674 ED Winschoten, telefoon (0597) 412134), geassocieerd met Mr. G.K. Kruize, Mr. J.W. Dulfers, kantoornaam Notariaat Winschoten Siekman Kruize Rolfers

WINSUM GN Mr. H.G.H. Suk Stationweg 2 9951 BA WINSUM Gn, Postbus 12, 9950 AA WINSUM Gn, telefoon (0595) 441301, telefax (0595) 441294, info@ notariskantoorwinsum.nl, www.notariskantoorwinsum.nl, (privé: Smedemaweg 7, 9992 VA Huizinge, telefoon (0595) 464580), kantoornaam Aequo Notariaat Hunsingo - Notariskantoor Winsum

WINTERSWIJK

WOERDEN Mw. Mr. T.D. Ottens Westdam 3-C, 3441 GA WOERDEN, Postbus 2021 , 3440 DA WOERDEN, telefoon (0348) 412941, telefax (0348) 416712, info@westdam.nl, www.westdam.nl, geassocieerd met Mw. Mr. B.G.T.J. Colaris Westdam Netwerk Notarissen

WOLVEGA Mw. Mr. Y. de Kroon Pastorieplein 14, 8471 BZ WOLVEGA, Postbus 69, 8470 AB WOLVEGA, telefoon (0561) 691111, telefax (0561) 691119, notaris@schipmolder.knb.nl, www.notarissen-dewerven. nl, (privé: Tjeerd Roslaan 4, 8451 JA Oudeschoot, telefoon (06) 21247609), geassocieerd met Mr. G.K. Schipmölder, kantoornaam De Werven Netwerk Notarissen

WORKUM Mr. Th.J. Houtsma Hammole 20, 8711 BZ WORKUM, Postbus 13, 8710 AA WORKUM, telefoon (0515) 542015, telefax (0515) 543065, info@notarishoutsma.nl, www.notarishoutsma.nl, (privé: Sud 141, 8711 CZ Workum, telefoon (0515) 543800),

WORMERVEER

Mr. F.V.J. Buitink Haitsma Mulierweg 21, 7101 BZ WINTERSWIJK, Postbus 402, 7100 AK WINTERSWIJK, telefoon (0543) 548888, telefax (0543) 520904, info@hobbelinkenbuitink.nl, www.hobbelinkenbuitink. nl, (privé: Kuipersweg 8, 7107 BC Winterswijk-Kotten, telefoon (0543) 518919), geassocieerd met Mr. E.J. Oostrik, Mw. Mr. J.W.M. Post, kantoornaam Hobbelink & Buitink Notarissen

Mr. V.J.M. Bos Zaanweg 63, 1521 DM WORMERVEER, Postbus 152, 1520 AD WORMERVEER, telefoon (075) 6285755, telefax (075) 6282913, notarissen@edzes.bos.knb.nl, www.edzesenbosnotarissen. nl, (privé: Helmbloem 12, 1902 GM Castricum, telefoon (0251) 670640), geassocieerd met Mr. S.E.C. Edzes, kantoornaam Edzes & Bos Notarissen

WINTERSWIJK mr. R. Cancian Beatrixpark 10, 7101 BN WINTERSWIJK, Postbus 402, 7100 AK WINTERSWIJK, telefoon (0543) 548888, telefax (0543) 520904, info@hobbelinkenbuitink.nl, www.hobbelinkenbuitink. nl, geassocieerd met Mr. E.J. Oostrik, Mw. Mr. J.W.M. Post, kantoornaam Hobbelink & Buitink Notarissen

WOUDENBERG

WINTERSWIJK Mr. E.J. Oostrik Beatrixpark 10, 7101 BN WINTERSWIJK, Postbus 402, 7100 AK WINTERSWIJK, telefoon (0543) 548888, telefax (0543) 520904, info@hobbelinkenbuitink.nl, www.hobbelinkenbuitink. nl, geassocieerd met mr. R. Cancian, Mw. Mr. J.W.M. Post, kantoornaam Hobbelink & Buitink Notarissen WINTERSWIJK Mw. Mr. J.W.M. Post Beatrixpark 10, 7101 BN WINTERSWIJK, Postbus 402, 7100 AK WINTERSWIJK, telefoon (0543) 548888, telefax (0543) 520904, info@hobbelinkenbuitink.nl, www.hobbelinkenbuitink.nl, (privé: Corleseweg 6, 7102 EV Winterswijk, telefoon (0543) 535636), geassocieerd met mr. R. Cancian, Mr. E.J. Oostrik, kantoornaam Hobbelink & Buitink Notarissen

WITTEM Mr. G.G.M. America Wittemer Allee 30, 6286 AB WITTEM, Postbus 45, 6270 AA GULPEN, telefoon (043) 4501471, telefax (043) 4502169, notaris@america.knb.nl, (privé: Wittemer Allee 30, 6286 AB Wittem, telefoon (043) 6012410), kantoornaam Notariskantoor Mr. G.G.M. America B.V.

WOERDEN Mw. Mr. B.G.T.J. Colaris Westdam 3-C, 3441 GA WOERDEN, Postbus 2021 , 3440 DA WOERDEN, telefoon (0348) 412941, telefax (0348) 416712, info@westdam.nl, www.westdam.nl, geassocieerd met Mw. Mr. T.D. Ottens, Westdam Netwerk Notarissen WOERDEN Mr. D.L. Jaquet Haven 9-11, 3441 AS WOERDEN, Postbus 2030, 3440 DA WOERDEN, telefoon (0348) 414141, telefax (0348) 417595, info@notarisjaquet.nl, www.notarisjaquet.nl, (privé: Van der Valk Boumanlaan 94, 3446 GK Woerden, telefoon (0348) 481470), kantoornaam Notariskantoor Jaquet

Mr. E.J. Veldjesgraaf Stationsweg West 32, 3931 ES WOUDENBERG, Postbus 22, 3930 EA WOUDENBERG, telefoon (033) 2859999, telefax (033) 2859995, woudenberg@veldjesgraaf-korlaar.nl, www.veldjesgraaf-korlaar.nl, kantoornaam Veldjesgraaf & Korlaar

WOUW Mr. P.G.M.J. Bongaerts Lenaertsstraat 24, 4724 AM WOUW, Postbus 4, 4724 ZG WOUW, telefoon (0165) 301280, telefax (0165) 304089, info@notariswouw.nl, www.notariswouw.nl, Notariskantoor Wouw

ZAANDAM Mr. J.F. Hofman Zeemansstraat 21, 1506 CS ZAANDAM, Postbus 1135, 1500 AC ZAANDAM, telefoon (075) 6123015, telefax (075) 6123029, notaris@hofman.knb.nl, (privé: Park Oosterspaarn 36, 2036 MB Haarlem, telefoon (023) 5631730), ZAANDAM Mr. H.J. Jacobs De Weer 82, 1504 AK ZAANDAM, Postbus 1100, 1500 AC ZAANDAM, telefoon (075) 6818080, telefax (075)6172850, info@vkjnotarissen.nl, www.vkjnotarissen.nl, (privé:Museumlaan 30, 1541 LR Koog aan de Zaan, telefoon (06) 12761606), geassocieerd met Mr. F. Kurk, kantoornaam Vanderveen, Kurk & Jacobs Notarissen ZAANDAM Mr. F. Kurk De Weer 82, 1504 AK ZAANDAM, Postbus 1100, 1500 AC ZAANDAM, telefoon (075) 6818080, telefax (075) 6172850, f.kurk@vkjnotarissen.nl, www.vkjnotarissen.nl, (privé: Elzeboom 32, 1541 RP Koog aan de Zaan, telefoon (075) 6356494), geassocieerd met Mr. H.J. Jacobs, kantoornaam Vanderveen, Kurk & Jacobs Notarissen ZAANDAM Mr. J.TH. Lamers Westzijde 262-B, 1506 GJ ZAANDAM, Postbus 1154, 1500 AD ZAANDAM, telefoon (075) 6701911, telefax (075) 6701806, notaris@lamers.knb.nl, www.notarislamers.nl, (privé: Neptunuslaan 20, 1562 XL Krommenie, telefoon (075) 6409091)

97


Lijst van NOTARISSEN ZAANDIJK Mr. H.A. deVries Lagedijk 31 - 33, 1544 BB ZAANDIJK, Postbus 233, 1540 AE KOOG A.D. ZAAN, telefoon (075) 6470570, telefax (075) 6210256, zaanstad@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, (privé: Barnsteen 17, 1625 RC Hoorn NH telefoon (06) 81618456), kantoornaam Actus Notarissen

ZALTBOMMEL Mr. M.G.F. van Maurik Wielkamp 8, 5301 DB ZALTBOMMEL, Postbus 20, 5300 AA ZALTBOMMEL, telefoon (0418) 512513, telefax (0418) 514460, info@tvvm.nl, www.tvvm.nl, (privé: Tuin van Schellinger 39, 3703 DB Zeist, telefoon (030) 2302133), geassocieerd met Mr. G.C.H. Vos, kantoornaam Tamminga Vos van Maurik Notarissen ZALTBOMMEL Mr. G.C.H. Vos Wielkamp 8, 5301 DB ZALTBOMMEL, Postbus 20, 5300 AA ZALTBOMMEL, telefoon (0418) 512513, telefax (0418) 514460, info@tvvm.nl, www.tvvm.nl, (privé: Waalbandijk 76, 6654 KC Afferden Gld, telefoon (0487) 513844), geassocieerd met Mr. M.G.F. van Maurik, kantoornaam Tamminga Vos van Maurik Notarissen ZALTBOMMEL Mr. C.H.P.D. Zondervan Hogeweg 45, 5301 LJ ZALTBOMMEL, Postbus 2013, 5300 CA ZALTBOMMEL, telefoon (0418) 572390, telefax (0418) 514064, info@notariszondervan.nl, (privé: Postbus 2013, 5300 CA Zaltbommel), kantoornaam Zondervan

ZANDVOORT Mr. M.A. Swart Kostverlorenstraat 121, 2042 PE ZANDVOORT, Postbus 286, 2040 AG ZANDVOORT, telefoon (023) 5716841, telefax (023) 5712088, notarissen@zandvoort.knb.nl, geassocieerd met Mr. F.G.M. van der Valk, kantoornaam Van der Valk & Swart Notarissen ZANDVOORT Mr. F.G.M. van der Valk Kostverlorenstraat 121, 2042 PE ZANDVOORT, Postbus 286, 2040 AG ZANDVOORT, telefoon (023) 5716841, telefax (023) 5712088, notarissen@zandvoort.knb.nl, geassocieerd met Mr. M.A. Swart, kantoornaam Van der Valk & Swart Notarissen

ZEEWOLDE

ZEIST Mr. K. van Geet Zusterplein 22-A, 3703 CB ZEIST, Postbus 250, 3700 AG ZEIST, telefoon (030) 6314683, telefax (030) 6918751, info@woortmanncs.nl, www.woortmanncs.nl, geassocieerd met Mr. J. Haveman, Mr. A. W. Woortmann, kantoornaam Woortmann C.S. Notarissen en Estate Planners ZEIST Mr. J. Haveman Zusterplein 22-A, 3703 CB ZEIST, Postbus 250, 3700 AG ZEIST, telefoon (030) 6314683, telefax (030) 6918751, info@woortmanncs.nl, www.woortmanncs.nl, geassocieerd met Mr. A. W. Woortmann, Mr. K. van Geet, kantoornaam Woortmann C.S. Notarissen en Estate Planners ZEIST Mr. J.A. Kool Slotlaan 68, 3701 GP ZEIST, Postbus 79, 3700 AB ZEIST, telefoon (030) 6916234, telefax (030) 6912187, notaris@kool. knb.nl, ZEIST Mw. Mr. A.W. Woortmann Zusterplein 22-A, 3703 CB ZEIST, Postbus 250, 3700 AG ZEIST, telefoon (030) 6914683, telefax (030) 6918751, info@woortmanncs.nl, www.woortmanncs.nl, geassocieerd met Mr. J. Haveman, Mr. K. van Geet, kantoornaam Woortmann c.s. notarissen en Estate Planners

ZELHEM

Mr. J.A. Blankesteijn Doetinchemseweg 71, 7021 BR ZELHEM, Postbus 8, 7020 AA ZELHEM, telefoon (0314) 621141, telefax (0314) 623327, notaris@pera.knb.nl, (privé: Mijndert Hobbemanstraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon (0314) 621300), ZELHEM Mr. A. Pera Doetinchemseweg 71, 7021 BR ZELHEM, Postbus 8, 7020 AA ZELHEM, telefoon (0314) 621141, telefax (0314) 623327, notaris@pera.knb.nl, (privé: Doetinchemseweg 71, 7021 BR Zelhem, telefoon (0314) 625203),

ZETTEN

Mr. D.L. Rang, Hoofdstraat 28 6671 CD ZETTEN, Postbus 50, 6670 AB ZETTEN, telefoon (0488) 451338, telefax (0488) 454819, info@notarisrang.nl, www.notarisrang.nl, (privé: St. Willibrordusstraat 32, 6674 BH Herveld, telefoon (0488) 421379), Notariskantoor RANG

Mr. R.C.M. Schaap Kerkplein 12 A, 3891 ED ZEEWOLDE, Postbus 130, 3890 AC ZEEWOLDE, telefoon (036) 5472490, telefax (036) 5472499, info@notarisschaap.nl, www.notarisschaap.nl, kantoornaam Notaris Schaap

ZEVENAAR

ZEEWOLDE Mw. Mr. L.C. van der Valk-Post Strandweg 65, 3891 AG ZEEWOLDE, Postbus 165, 3890 AD ZEEWOLDE, telefoon (036) 5225195, telefax (036) 5225380, notaris@vandervalk.knb.nl, www.notarisvandervalk.nl, kantoornaam Notaris Mr. L.C. van der Valk-Post

ZEVENAAR Mr. M. Hofman, Arnhemseweg 55 6901 DV ZEVENAAR, Postbus 2070, 6900 CB ZEVENAAR, telefoon (0316) 524641, telefax (0316) 528533, notaris@vanhoutum.knb.nl, www.vanhoutumnotarissen.nl, (privé: Stresemannstraat 25, 6904 NT Zevenaar, telefoon (0316) 334333), geassocieerd met Mr. M. van Lawick van Pabst, Notariskantoor Prick & Van Houtum notarissen

ZEIST Mr. F.G. Bakker Woudenbergseweg 3-5, 3701 BA ZEIST, Postbus 70, 3700 AB ZEIST, telefoon (030) 6920866, telefax (030) 6925176, notarissen@vanrhijnnotarissen.nl, www.vanrhijnnotarissen. nl, (privé: Fransen van de Puttelaan 5, 3707 EE Zeist, telefoon (030) 6919595), geassocieerd met Mw. Mr. M.M. Elings-van Hooidonk, kantoornaam Van Rhijn Notarissen ZEIST Mw. Mr. M.M. Elings-van Hooidonk Woudenbergseweg 3-5, 3701 BA ZEIST, Postbus 70, 3700 AB ZEIST, telefoon (030) 6920866, telefax (030) 6925176, notarissen@vanrhijn.knb.nl, www.vanrhijnnotarissen.nl, (privé: Prof. Lorentzlaan 95, 3707 HB Zeist, telefoon (030) 6939002), geassocieerd met Mr. F.G. Bakker, kantoornaam Van Rhijn Notarissen

98

Mw. Mr. A.A.M.J. Cobussen Mercurion 32-A, 6903 PZ ZEVENAAR, Postbus 2004, 6900 CA ZEVENAAR, telefoon (0316) 333568, telefax (0316) 343441, info@notariaatcobussen.nl, www.notariaatcobussen.nl, kantoornaam Cobussen

ZEVENAAR Mr. M. van Lawick van Pabst Arnhemseweg 55, 6901 DV ZEVENAAR, Postbus 2070, 6900 CB ZEVENAAR, telefoon (0316) 524641, telefax (0316) 528533, notaris@vanhoutum.knb.nl, www.vanhoutumnotarissen. nl, (privé: Wittenburgstraat 24-A, 6901 AN Zevenaar, telefoon (0316) 373835), geassocieerd met Mr. M. Hofman, Notariskantoor Prick & Van Houtum notarissen ZEVENAAR Mr. J.E.M.J. Prick Arnhemseweg 55, 6901 DV ZEVENAAR, Postbus 2070, 6900 CB ZEVENAAR, telefoon (0316) 524948, telefax (0316) 523265, info@notarisprick.nl, www.notarisprick.nl, (privé: Roodwilligen 117, 6903 TC Zevenaar, telefoon (0316) 331858), Notariskantoor Prick & Van Houtum notarissen


Lijst van NOTARISSEN ZEVENBERGEN Mw. Mr. J.D.M. de Rooij Gildelaan 11, 4761 BA ZEVENBERGEN, Postbus 64, 4760 AB ZEVENBERGEN, telefoon (0168) 325050, telefax (0168) 323630, info@notariskantoorzevenbergen.nl, www.notariskantoorzevenbergen.nl, (privé: Boterbloem 5, 4761 WL Zevenbergen, telefoon (0168) 330372), geassocieerd met mr. A.F.M. de Vos, kantoornaam De Vos & De Rooij Netwerk Notarissen ZEVENBERGEN Mr. A.F.M. de Vos Gildelaan 11, 4761 BA ZEVENBERGEN, Postbus 64, 4760 AB ZEVENBERGEN, telefoon (0168) 325050, telefax (0168) 323630, info@notariskantoorzevenbergen.nl, www.notariskantoorzevenbergen.nl, (privé: De Lint 117, 4761 XN Zevenbergen, telefoon (0168) 327064), geassocieerd met Mw. Mr. J.D.M. de Rooij, kantoornaam De Vos & De Rooij Netwerk Notarissen

ZEVENHUIZEN Mr. J.W. Van Der Hammen Dorpsstraat 100, 2761 AH ZEVENHUIZEN, Postbus 91, 2760 AB ZEVENHUIZEN, telefoon (0180) 631611, telefax (0180) 633443, notaris@vdhammen.knb.nl, www.notariszevenhuizen. nl, kantoornaam Notariskantoor Van der Hammen

ZEVENHUIZEN ZH Mr. E.H. Jansen, Dorpsstraat 100, 2761 AH ZEVENHUIZEN Zh, Postbus 91, 2760 AB ZEVENHUIZEN Zh, telefoon (0180) 631611, telefax (0180) 633443, notaris@ernsth.jansen.knb. nl, (privé: Jasmijnhof 14, 2665 GS Bleiswijk, telefoon (010) 5220306),

ZIERIKZEE Mw. Mr. S. Andriessen-Zwanink Havenpark 21, 4301 JG ZIERIKZEE, Postbus 60, 4300 AB ZIERIKZEE, telefoon (0111) 415051, telefax (0111) 413655, notarissen@andriessenzonnevylle.nl, www.andriessenzonnevylle.nl, (privé: Guldenroedesraat 17, 4451 LP Heinkenszand, ), geassocieerd met Mr. R. Zonnevylle, kantoornaam Andriessen & Zonnevylle Notarissen ZIERIKZEE Mr. S. Lettinga Havenpark 40, 4301 CE ZIERIKZEE, Postbus 187, 4300 AD ZIERIKZEE, telefoon (0111) 698181, telefax (0111) 698191, info@klaassennotarissen.nl, www.klaassennotarissen.nl, (privé: Havenpark 40, 4301 CE Zierikzee, telefoon (0111) 412429), geassocieerd met Mw. Mr. N.E. Soeters-Schot, kantoornaam Klaassen Notarissen ZIERIKZEE Mw. Mr. N.E. Soeters-Schot Havenpark 40, 4301 CE ZIERIKZEE, Postbus 187, 4300 AD ZIERIKZEE, telefoon (0111) 698181, telefax (0111) 698191, info@klaassennotarissen.nl, www.klaassennotarissen.nl, geassocieerd met Mr. S. Lettinga, kantoornaam Klaassen Notarissen ZIERIKZEE Mr. R. Zonnevylle Havenpark 21, 4301 JG ZIERIKZEE, Postbus 60, 4300 AB ZIERIKZEE, telefoon (0111) 415051, telefax (0111) 413655, notarissen@andriessenzonnevylle.nl, www.andriessenzonnevylle.nl, (privé: Dorpsstraat 108, 4424 EA Wemeldinge, telefoon (0113) 622214), geassocieerd met Mw. Mr. S. Andriessen-Zwanink, kantoornaam Andriessen & Zonnevylle Notarissen

ZOETERMEER Mr. A.J. van der Bijl Engelandlaan 192, 2711 DX ZOETERMEER, Engelandlaan 192, 2711 DX ZOETERMEER, telefoon (079) 3239761, telefax (079) 3210098, notaris@vanderbijl.knb.nl, (privé: Tweede Stationsstraat 253, 2718 AB Zoetermeer), Just Notaris van der Bijl

ZOETERMEER Mr. R. de Groot Moeder Teresasingel 88, 2719 AZ ZOETERMEER, Postbus 7205, 2701 AE ZOETERMEER, telefoon (079) 3294455, telefax (079) 3294466, info@vanloenen-degroot.nl, www.vanloenendegroot.nl, kantoornaam Van Loenen & De Groot ZOETERMEER Mw. Mr. J. Wolf, Rokkeveenseweg 44 A, 2712 XZ ZOETERMEER, Rokkeveenseweg 44 A, 2712 XZ ZOETERMEER, telefoon (079) 3515255, telefax (079) 3513121, info@notaris-adacta.nl, www.notaris-adacta.nl, kantoornaam Notariskantoor Ad Acta ZOETERMEER Mr. H.R. Doorduyn Jacob Leendert van Rijweg 139, 2713 HZ ZOETERMEER, Postbus 7230 , 2701 AE ZOETERMEER, telefoon (079) 3539111, telefax (079) 3539139, info@jhdnotarissen.nl, www.jhdnotarissen.nl, (privé: Javastraat 6, 2585 AN ‘S-Gravenhage, telefoon (070) 3628891), geassocieerd met mr. R.J. Krol, Mr. M.G. Kroese, Mr. O. de Groot, kantoornaam Jacobse Hulsebosch & Doorduyn Notarissen ZOETERMEER Mr. O. de Groot Jacob Leendert van Rijweg 139, 2713 HZ ZOETERMEER, Postbus 7230, 2701 AE ZOETERMEER, telefoon (079) 3539111, telefax (079) 3539139, info@jhdnotarissen.nl, www.jhdnotarissen.nl, geassocieerd met mr. R.J. Krol, Mr. M.G. Kroese, Mr. H.R. Doorduyn, kantoornaam Jacobse Hulsebosch & Doorduyn Notarissen ZOETERMEER Mr. J. Hulsebosch Ierlandlaan 5, 2713 HG ZOETERMEER, Postbus 7230 , 2701 AE ZOETERMEER, telefoon (079) 3539111, telefax (079) 3539139, info@jhdnotarissen.nl, www.jhdnotarissen.nl, (privé: Dorpsstraat 1, 2712 AA Zoetermeer, telefoon (079) 3168797), geassocieerd met Mr. H.R. Doorduyn, Mr. M.G. Kroese, Mr. O. de Groot, kantoornaam Jacobse Hulsebosch & Doorduyn Notarissen ZOETERMEER Mr. M.G. Kroese Jacob Leendert van Rijweg 139, 2713 HZ ZOETERMEER, Postbus 7230 , 2701 AE ZOETERMEER, telefoon (079) 3539111, telefax (079) 3539139, info@jhdnotarissen.nl, www.jhdnotarissen.nl, (privé: Eerste Stationsstraat 69, 2712 HC Zoetermeer, telefoon (079) 3165104), geassocieerd met Mr. H.R. Doorduyn, mr. R.J. Krol, Mr. O. de Groot, kantoornaam Jacobse Hulsebosch & Doorduyn Notarissen ZOETERMEER mr. R.J. Krol Jacob Leendert van Rijweg 139, 2713 HZ ZOETERMEER, Postbus 7230, 2701 AE ZOETERMEER, telefoon (079) 3539111, telefax (079) 3539139, info@jhdnotarissen.nl, www.jhdnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. H.R. Doorduyn, Mr. M.G. Kroese, Mr. O. de Groot, kantoornaam Jacobse Hulsebosch & Doorduyn Notarissen ZOETERMEER Mr. J.TH. van Loenen Moeder Teresasingel 88, 2719 AZ ZOETERMEER , Postbus 7205, 2701 AE ZOETERMEER, telefoon (079) 3294455, telefax (079) 3294466, notaris@vanloenen.degroot.knb.nl, (privé: Derde Stationsstraat 350, 2718 AK Zoetermeer, telefoon (079) 3612314), kantoornaam Van Loenen & De Groot

99


Lijst van NOTARISSEN ZUIDHORN

ZUTPHEN

Mr. Tj. Smid De Gast 6, 9801 AD ZUIDHORN, Postbus 103, 9800 AC ZUIDHORN, telefoon (0594) 503131, telefax (0594) 503848, info@notariszuidhoorn.nl, www.netwerknotarissen.nl/ smid, (privé: De Gast 6, 9801 AD Zuidhoorn, telefoon (0594) 507196), kantoornaam Mr. Tj. Smid Netwerk Notarissen

Mr. G.J.P. Renskers Piet Heinstraat 1, 7204 JN ZUTPHEN, Postbus 245, 7200 AE ZUTPHEN, telefoon (0575) 584584, telefax (0575) 512695, info@dwrnotarissen.nl, www.dwrnnotarissen.nl, (privé: Zutphenseweg 51, 7245 NT Laren Gld, telefoon (0573) 402324), geassocieerd met Mr. R.G. de Wilde, DWR Notarissen

ZUIDLAREN Mr. E. Akkerman Stationsweg 30, 9471 GR ZUIDLAREN, Postbus 146, 9470 AC ZUIDLAREN, telefoon (050) 4091281, telefax (050) 4091410, notarissen@zuidlaren.knb.nl, www.notariaatzuidlaren.nl, geassocieerd met Mw. Mr. G. Haak, Mr. K. Wildeboer, kantoornaam Zuidlaren, Notariaat

ZUTPHEN Mr. A.C.J. Rouweler IJsselkade 16, 7201 HC ZUTPHEN, Postbus 363, 7200 AJ ZUTPHEN, telefoon (0575) 513237, telefax (0575) 513293, info@notarisrouweler.nl, www.notarisrouweler.nl, (privé: Hobbemakade 468, 7204 TH Zutphen, telefoon (0575) 542818), Notariskantoor Rouweler

ZUIDLAREN Mw. Mr. G. Haak Stationsweg 30, 9471 GR ZUIDLAREN, Postbus 146, 9470 AC ZUIDLAREN, telefoon (050) 4091281, telefax (050) 4091410, notarissen@zuidlaren.knb.nl, www.notariaatzuidlaren.nl, (privé: C.W. Lubbersstraat 26, 9648 LB Wildervank, ), geassocieerd met Mr. E. Akkerman, Mr. K. Wildeboer, kantoornaam Zuidlaren, Notariaat

ZUTPHEN Mr. R.G. de Wilde Piet Heinstraat 1, 7204 JN ZUTPHEN, Postbus 245, 7200 AE ZUTPHEN, telefoon (0575) 584584, telefax (0575) 512695, info@dwrnotarissen.nl, (privé: Hoekendaalseweg 9, 7231 RK Warnsveld, telefoon (0575) 510073), geassocieerd met Mr. G.J.P. Renskers, DWR Notarissen

ZUIDLAREN Mr. K. Wildeboer Stationsweg 30, 9471 GR ZUIDLAREN, Postbus 146, 9470 AC ZUIDLAREN, telefoon (050) 4091281, telefax (050) 4091410, notarissen@zuidlaren.knb.nl, www.notariaatzuidlaren.nl, geassocieerd met Mw. Mr. G. Haak, Mr. E. Akkerman, kantoornaam Zuidlaren, Notariaat

ZWIJNDRECHT

ZUIDOOSTBEEMSTER Mr. Drs. P.J. Rietbergen Zuiderpad 82, 1461 BV ZUIDOOSTBEEMSTER, Postbus 179, 1440 AD PURMEREND, telefoon (0299) 427051, telefax (0299) 427085, info@notarisrietbergen.nl, kantoornaam Notaris Rietbergen

ZUID-SCHARWOUDE Mw. Mr. J. Dobbinga Dorpsstraat 418, 1722 EH ZUID-SCHARWOUDE, Postbus 222, 1723 ZL NOORD-SCHARWOUDE, telefoon (0226) 318345, telefax (0226) 320649, info@dobbinga.com, www.dobbinga.com, kantoornaam Notariskantoor Dobbinga ZUID-SCHARWOUDE Mr. F.M. de Vries Korte weide 220, 1722 VL ZUID-SCHARWOUDE, Postbus 109, 1722 ZJ ZUID-SCHARWOUDE, telefoon (0226) 315041, telefax (0226) 316619, langedijk@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, (privé: Loopakker 1, 1722 VN ZuidScharwoude, telefoon (0226) 312922), kantoornaam Actus Notarissen

ZUIDWOLDE DR. Mr. J.A.H. Bruggemann Meppelerweg 6, 7921 VP ZUIDWOLDE DR., Postbus 14, 7920 AA ZUIDWOLDE DR., telefoon (0528) 371228, telefax (0528) 372959, j.bruggemann@lexisnotarissen.nl, www.lexisnotarissen.nl, (privé: Lisdodde 15, 7944 PL Meppel, telefoon (0522) 244337), geassocieerd met Mr. Drs. H.A. Enting, kantoornaam Lexis Notarissen ZUIDWOLDE DR. Mr. drs. H.A. Enting Meppelerweg 6, 7921 VP ZUIDWOLDE DR., Postbus 14, 7920 AA ZUIDWOLDE DR., telefoon (0528) 371228, telefax (0528) 372959, info@dewolden.lexisnotarissen.nl, www.lexisnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J.A.H. Bruggemann, kantoornaam Lexis Notarissen

ZUNDERT Mw. Mr. M.A.W. Rombouts Meirseweg 13-B, 4881 DH ZUNDERT, Postbus 1, 4880 AA ZUNDERT, telefoon (076) 5972600, telefax (076) 5976260, notarissen@vgogh.nl, www.vgogh.nl, (privé: Meirseweg 13b, 4881 DH Zundert, telefoon (076) 5962390), geassocieerd met Mr. M.F.G. Hoedeman, kantoornaam Van Gogh Notarissen

100

Mw. Mr. J.C.H. Bierenga Burg. De Bruïnelaan 134, 3331 AJ ZWIJNDRECHT, Burg. De Bruïnelaan 134, 3331 AJ ZWIJNDRECHT, telefoon (078) 6194105, telefax (078) 6120888, info@notarisbierenga.nl, www. notarisbierenga.nl, kantoornaam Notariskantoor Bierenga ZWIJNDRECHT Mr. drs. Ph.H.M.J. Slangen Kerkstraat 41, 8064 DM ZWARTSLUIS, Postbus 36 8064 ZG ZWARTSLUIS, telefoon (038) 3867484, telefax (038) 3866982, info@ notarisdevries.nl, www.elannotarissen.nl, Notaris mr. A.C. de Vries ZWIJNDRECHT Mr. E.J. van Leusden Burg. de Bruinelaan 5, 3331 AB ZWIJNDRECHT, Burg. de Bruinelaan 5, 3331 AB ZWIJNDRECHT, telefoon (078) 6121355, telefax (078) 6121991, notaris@vanleusden.nl, www.vanleusden.nl, (privé: Abeelstraat 121, 3329 AC Dordrecht, telefoon (078) 6210214), Van Leusden Notaris

ZWOLLE Mw. Mr. H.K. de Boer Eekwal 7, 8011 LA ZWOLLE, Postbus 1200, 8001 BE ZWOLLE, telefoon (038) 4211100, telefax (038) 4216944, info@trip-deboer.nl, www.trip-deboer.nl, (privé: Verwoldsebeek 27, 8033 DA Zwolle, telefoon (038) 4536109), geassocieerd met Mr. H.J. Trip, kantoornaam Trip & De Boer Notarissen ZWOLLE Mr. J.A. Duret Eekwal 14-16, 8011 LD ZWOLLE, Postbus 1575, 8001 BN ZWOLLE, telefoon (038) 4215876, telefax (038) 4228068, info@duretdekroon.nl, www.duretdekroon.nl, (privé: Wipstrikkerallee 77, 8023 DW Zwolle, telefoon (038) 4537510), geassocieerd met Mr. J. de Kroon, Mr. A.R.W. Scheper, kantoornaam Duret De Kroon Netwerk Notarissen ZWOLLE Mr. A.P. Fijn Eekwal 8 , 8011 LD ZWOLLE, Postbus 1493, 8001 BL ZWOLLE, telefoon (038) 4273410, telefax (038) 4222219, info@hetnotarieel.nl, www.hetnotarieel.nl, geassocieerd met mr. D. Timmerman, Het Notarieel ZWOLLE Mr. E.M. de Jong Ter Pelkwijkstraat 11-13, 8011 SE ZWOLLE, Postbus 1144, 8001 BC ZWOLLE, telefoon (038) 4215507, telefax (038) 4226324, info@notaris-dejong.nl, www.notaris-dejong.nl, Notariskantoor Mr. E.M. de Jong


Lijst van NOTARISSEN ZWOLLE Mr. J. de Kroon Eekwal 16, 8011 LD ZWOLLE, Postbus 1575, 8001 BN ZWOLLE, telefoon (038) 4215876, telefax (038) 4228068, info@duretdekroon.nl, www.duretdekroon.nl, (privé: Van Nagellstraat 13, 8011 EA Zwolle, telefoon (038) 4233474), geassocieerd met Mr. J.A. Duret, Mr. A.R.W. Scheper, kantoornaam Duret De Kroon Netwerk Notarissen ZWOLLE Mr. J. van Leeuwen Burgemeester Roelenweg 11, 8021 EV ZWOLLE, Postbus 600, 8000 AP ZWOLLE, telefoon (038) 4259200, telefax (038) 4259252, h.a.vandoorn@nysingh.nl, www.nysingh.nl, (privé: Loolaan 34, 7315 AC Apeldoorn, telefoon (055) 5215835), kantoornaam Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. ZWOLLE Mw. Mr. C.J. Melsbach Postbus 1333, 8001 BH ZWOLLE, telefoon (06) 53767221, christa@melsbachnotariaat.nl, www.melsbachnotariaat.nl, (privé: Vossen 11, 3888 NW Uddel, ZWOLLE Mr. A.R.W. Scheper Eekwal 16, 8011 LD ZWOLLE, Postbus 1575, 8001 BN ZWOLLE, telefoon (038) 4215876, telefax (038) 4228068, info@duretdekroon.nl, www.duretdekroon.nl, (privé: Heidemeer 17, 8445 SC Heerenveen, telefoon (06) 29043022), geassocieerd met Mr. J. de Kroon, Mr. J.A. Duret, kantoornaam Duret De Kroon Netwerk Notarissen ZWOLLE Mw. mr. H.J. Selles Thorbeckegracht 15, 8011 VL ZWOLLE, Postbus 1091, 8001 BB ZWOLLE, telefoon (038) 4215265, telefax (038) 4226961, notaris@elzerman.nl, www.elzerman.nl, (privé: Steenstaat 13, 8011 TT Zwolle, telefoon (038) 4201317), kantoornaam Notariaat Elzerman ZWOLLE Mr. D. Timmerman Eekwal 8 , 8011 LD ZWOLLE, Postbus 1493, 8001 BL ZWOLLE, telefoon (038) 4273410, telefax (038) 4222219, info@hetnotarieel.nl, www.hetnotarieel.nl, geassocieerd met Mr. A.P. Fijn, Het Notarieel ZWOLLE Mr. H.J. Trip, Eekwal 7, 8011 LA ZWOLLE, Postbus 1200, 8001 BE ZWOLLE, telefoon (038) 4211100, telefax (038) 4216944, info@trip-deboer.nl, www.trip-deboer.nl, (privé: Anrijperdiep 20, 8032 NP Zwolle, telefoon (038) 4540332), geassocieerd met Mw. Mr. H.K. de Boer, kantoornaam Trip & De Boer Notarissen

ARUBA Mw. Mr. H.M. Rodriguez-Taekema Sucu/De la Sallestraat 60, ARUBA, Sucu/De la Sallestraat 60, ARUBA, telefoon (00 297) 5882400, telefax (00 297) 5882500, notarisrodriguez@setarnet.aw,

BONAIRE

CURAÇAO Mr. H.Th.M. Burgers Neptunusweg 52, CURAÇAO, Neptunusweg 52, CURAÇAO, telefoon (00 599) 9 7370877, telefax (00 599) 9 7370677, hburgers@burgersfungaloi.com, www.burgersfungaloi.com, (privé: Charles Debrotweg 13, Curaçao, telefoon -7375023), kantoornaam Burgers & Fung-A-Loi Notarissen CURAÇAO Mw. Mr. A.R. Chatlein Rooi Catootjeweg 16, CURAÇAO, telefoon (00 599) 9 7381414, telefax (00 599) 9 7381400, notaris@chatlein.com, (privé: Semikok A-11, Curaçao, telefoon (00 599) 9 5121414), kantoornaam Notariskantoor Chattlein B.V. CURAÇAO Mw. Mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi Neptunusweg 52, CURAÇAO, Neptunusweg 52, CURAÇAO, telefoon (00599) 9 7370877, telefax (00599) 9 7370677, ffungaloi@burgersfungaloi.com, www.burgersfungaloi.com, kantoornaam Burgers & Fung-A-Loi Notarissen CURAÇAO Mr. A.M.P. Eshuis Rooi Catootjeweg 1, CURAÇAO, Rooi Catootjeweg 1, CURAÇAO, telefoon (00 599) 9 7365222, telefax (00 599) 9 7365223, eshuis@notaris-eshuis.com, www.notaris-eshuis.com, (privé: Ala Blancaweg 11, Curaçao), kantoornaam Notariskantoor Eshuis CURAÇAO Mr. M.F. Hu-A-NG Mercuriusstraat 15, CURAÇAO, Mercuriusstraat 15, CURAÇAO, telefoon (00 599) 9 4628111 , telefax (00 599) 9 4628144, huang@huang.an, (privé: Curaçao, ), CURAÇAO Mr. J.R.E. Kleinmoedig Caracasbaaiweg 125, CURAÇAO, P.O. Box 4242, CURAÇAO, telefoon (00 599) 9 4654900, telefax (00 599) 9 4654755, notary@ cura.net, CURAÇAO Mr. I.W.R. Naaldijk Castorweg 24, CURAÇAO, telefoon (00599) 9 4612219, telefax (00599) 9 4612422, info@naaldijk.com, Notariskantoor Naaldijk CURAÇAO Mr. H.Th.G. Simon Gaitoweg 2, CURACAO, P.O. Box 4900, CURAÇAO, telefoon (00 599) 9 7371111, telefax (00 599) 9 7371133/7371115), antilleslaw@alexander-simon.com, (privé: Kaya Cupido 8, Curaçao, ), geassocieerd met Mr. M.L. Alexander, kantoornaam Alexander & Simon, Notarissen

EMMAPLEIN PHILIPSBURG Mr. F.E. Gijsbertha Fouress Building, Suite 4D, EMMAPLEIN, PHILIPSBURG, Fouress Building, Suite 4D, EMMAPLEIN, PHILIPSBURG, telefoon (00599) 5422684, telefax 00599) 5424978, notary@gijsbertha.com, www.gijsbertha.com,

Mw. Mr. A.H. Schouten Kaya Gresia, BONAIRE, P.O. Box 83, BONAIRE, telefoon (00 599) 7178540, telefax (00 599) 7178054, info@bonairenotaris.com, www.notarisbonaire.com (privé: Kaya Neerlandia 11 Bonaire, telefoon (00 599) 7178540), kantoornaam Notariskantoor Mr. A. H. Schouten

ORANJESTAD ARUBA

CURAÇAO

ORANJESTAD ARUBA Mr. R.E. Yarzagaray L.G. Smithboulevard 20/Avenida Milio Groes 97, ORANJESTAD, ARUBA, telefoon (00 297) 5822850 , telefax (00 297) 5824390, info@notarisaruba.com, (privé: G. Madurostraat 34, Aruba, telefoon (00297) 5822850 Fax: (00297) 2524390), geassocieerd met Mr. J.W. Bodeker, Mr. M.A. Eman, kantoornaam Notariskantoor Yarzagaray Bodeker & Eman

Mr. M.L. Alexander Gaitoweg 2, CURAÇAO, P.O. Box 4900, CURAÇAO, telefoon (00 599) 9-7371111, telefax (00 599) 9-7371133/7371115, antilleslaw@alexander-simon.com, www.alexander-simon. com, (privé: Ala Blancaweg 75, Curaçao, telefoon 59997371419/7371318), geassocieerd met Mr. H.Th. G. Simon, Alexander & Simon Civil Law Notaries

Mw. Mr. F.E.E. Tjon Ajong Irausquin Boulevard 22, ORANJESTAD, ARUBA, P.O. Box 1048, ORANJESTAD, ARUBA, telefoon (00 297) 5883488, telefax (00 297) 5883444, info@notaris.aw, kantoornaam Notariaat Tjon Ajong

101


Lijst van NOTARISSEN PHILIPSBURG SINT MAARTEN Mr. ir. H. Parisius Frontstreet 7, Suite 4, 0239 AE PHILIPSBURG, SINT MAARTEN, P.O. Box 150, PHILIPSBURG, SINT MAARTEN, telefoon (00599) 542 2339, telefax (00599) 542 2439, henry@notarysps.com, www.notarysps.com, kantoornaam Notary Office SPS PHILIPSBURG SINT MAARTEN Waarnemend: mr. P.J.E.M. Steeman Osprey Drive 1, Unit 2B, PHILIPSBURG, SINT MAARTEN, P.O. Box 5278, PHILIPSBURG, SINT MAARTEN, telefoon (00 599) 54 25388/429926, telefax 00599 5421760/429929, pjem@ sintmaarten.net,

POINT BLANCHE PHILIPSBURG Mw. Mr. M.M. Boekhoudt Prof Office Park, Osprey Drive 1, Unit 2B, POINT BLANCHE, PHILIPSBURG, Prof Office Park, Osprey Drive 1, Unit 2B, POINT BLANCHE, PHILIPSBURG, telefoon (00599) 54 29926, telefax (00599) 54 29929, mboekhoudt@sintmaarten.net, kantoornaam Boekhoudt, mw. Mr. M.M.

SANTA CRUZ Mw. Mr. M.J.C. Tromp Santa Cruz 35, SANTA CRUZ, Santa Cruz 35, SANTA CRUZ, telefoon (00 297) 585 3500 / 5857900, telefax (00 297) 585 4222, info@notaristromp.com, (privé: Boegoeroei 34-C, Noord, Aruba, telefoon (00 297) 5872957), kantoornaam Mr. M.J.C. Tromp N.V.

WILLEMSTAD CURAÇAO Mw. Mr. A.P. van der Pluijm-Vrede Neptunusweg 18, WILLEMSTAD CURAÇAO, P.O. Box 196, WILLEMSTAD CURAÇAO, telefoon 00 599 9 7374377, telefax 00 599 9 7365318, notaris@notarisvanderpluijm-vrede.com, (privé: Parallelweg 17, Curaçao, telefoon 00 599 9 5606856), Notariskantoor Mr. A.P. van der Pluijm-Vrede

,

102


LIJST INSTELLINGEN EN STICHTINGEN A Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Stichting AAP, Opvang voor uitheemse dieren Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere, Postbus 50313, 1305 AH Almere, Tel.: (036) 523 87 87, Fax: (036) 538 42 40, E-mail: info@aap.nl, Internet: www.aap.nl, ING 2777530, Contactpersoon: Petra Sleven. K.v.K. Lelystad (onder nr.: 41200553) Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor apen en uitheemse zoogdieren, die vaak ernstig mishandeld of verwaarloosd zijn. Na een intensieve herstelperiode herplaatsen wij de dieren in een reservaat of gerenommeerde dierentuin. AAP is grotendeels afhankelijk van donaties en draagt het CBF Keurmerk.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Aart Huisman Stichting Frans Halsstraat 35, 3583 BL Utrecht Utrecht Bevordering van het kankeronderzoek en/of de kankerbestrijding in het Diakonessenhuis te Utrecht.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

G.A. van der Lugt Stichting Akkerwinde 4, 7242 MX Lochem, Tel.: (0573) 258823 Borculo Stichting tot bevordering van het instandhouden van (natuur)monumenten, landschap, cultuur en streektaal in Oost Gelderland.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Alertis - stichting voor beer- en natuurbescherming Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen, Tel.: (0317) 65 02 00, E-mail: info@alertis.nl, www.alertis.nl Rhenen Alertis beschermt de beer in het wild en helpt de beer in nood. Alertis doet dit door steun op het gebied van natuurbescherming, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie, zoeken naar opvangmogelijkheden voor beren in nood en ontwikkeling van opvangmogelijkheden zoals Het Berenbos in Rhenen. ING 85860.

Naam Adres

: :

Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek Business Park Stein 108, 6181 MA Elsloo LB, Tel.: (0800) 022 88 80, Internet: www.alzheimer.nl, E-mail: info@alzheimer.nl Maastricht De Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek is een in 1993 opgerichte non-profit organisatie. Zij heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en behandelingsmethoden voor de ziekte van Alzheimer en verwante vormen van dementie te ondersteunen en voorlichting te geven over de ziekte. ABN AMRO, Reknr. 64.10.28.490.

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling : Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

AMIVEDI Nederland / Stichting AMIVEDI Postbus 53018, 2505 AA Den Haag, Tel.:(0900)264 83 34 (€ 0,15/min), E-mail: secretariaat@amivedi.com, Internet: www.amivedi.nl KvK Den Haag onder nr. 41149609 Registratie van vermiste en gevonden dieren. Stichting steunfonds AMNESTIE p/a President Wilsonlaan 33, 4334 GB Middelburg, Tel.: (0118) 63 59 89 Elst (Gld.) Kankerbestrijding. De stichting stelt zich ten doel kankerbestrijding door onderzoek naar en toepassing van de Moermantherapie te bevorderen. Zij tracht zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de waarde van deze therapie, ook ter voorkoming van kanker. Zij verleent daartoe o.m. steun aan het voorlichten en het begeleiden van patiënten die met de Moermantherapie worden behandeld. ING bank 3290997.

103


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Ango - Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Postbus 850, 3800 AW Amersfoort, Tel.: (033) 465 43 43, e-mail: info@ango.nl, Internet: www.ango.nl K.v.K. Amersfoort 32072748 Belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke functiebeperking in Nederland, juridisch advies, individuele financiële hulpverlening, informatie verstrekking via website www.ango.nl en tijdschrift Aanzet.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Apenheul Postbus 97, 7300 AB Apeldoorn, Internet: www.apenheul.nl. Apeldoorn, 41040007 Stichting Apenheul is een ideële organisatie die zich met hart en ziel inzet voor apen en hun leefgebieden.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting De Apenhof Schoutenstraat 12, 3771 CJ Barneveld, Tel.: (0342) 41 47 84 Barneveld 410470454 Opvang van uitheemse dieren o.m. apen, papegaaien, slangen, schildpadden enz. Na resocialisatie herplaatsen in dierentuin, safariparken en zo mogelijk terug naar land van herkomst.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Artis Fonds p/a Herengracht 462, 1017 CA Amsterdam, Tel. (020) 624 90 90 Amsterdam Het financieren van projecten, die binnen de normale sfeer van de Diergaarde Artis te Amsterdam, niet te verwezenlijken zijn. Zij tracht dit doel te bereiken door van te verwerven fondsen de opbrengsten ter beschikking te stellen aan Artis.

B Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Postbus 999, 3700 AZ Zeist, Tel. (030) 693 50 50, Internet: www.steunbartimeus.nl Zeist Bartiméus Sonneheerdt zet zich al bijna 100 jaar in voor mensen met een visuele en/of meervoudige beperking. Met de steun van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en uit nalatenschappen maken wij innovatieve projecten mogelijk voor hen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden St. Elisabethstraat 4, 5361 HK Grave, Tel.: (088) 585 85 61, E-mail: info@ksbs.nl, internet: www@ksbs.nl Grave Geldelijke steun aan projecten voor Blinden en Slechtzienden in Nederland en ontwikkelingslanden.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Visio Onderwijs Huizen Oud Bussummerweg 76, 1272 RX Huizen, Tel. (088) 586 17 00, Internet: www.visio.org Amsterdam Zonder winstoogmerk bieden van verzorging, onderwijs en onderwijskundige begeleiding aan blinde en slechtziende kinderen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, Tel. (088) 585 50 00, Internet: www.visio.org Amsterdam Verbetering van het lot van visueel gehandicapte kinderen en volwassenen, van alle gezindten, in de ruimste zin van het woord.

104


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, Tel.: (088) 585 50 00, E-mail: info@visio.org, Internet: www.visio.org Huizen Koninklijke Visio wil zelfstandigheid, ontwikkeling en welzijn van mensen met een visuele beperking bevorderen. Zij moeten zo goed mogelijk aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Daartoe levert Koninklijke Visio op professionele wijze in heel Nederland verschillende diensten zoals onderzoek, onderwijs, wonen en dagbesteding, revalidatie, behandeling, begeleiding, informatie en voorlichting Stichting Blindenhulp, gevestigd te ’s-Gravenhage. Opgericht in 1899. Vliegenvangerlaan 16, 2566 RN ‘s-Gravenhage, Tel.: (070) 368 39 66, e-mail: info@blindenhulp.nl, Internet: www.blindenhulp.nl. ’s-Gravenhage (K.v.K. 41149688) a. het verlenen van financiële hulp aan visueel gehandicapten b. het verlenen van financiële steun aan: - personen werkzaam in- of in opleiding voor onder meer de blindenzorg, ongeacht gezindte of leeftijd; - instellingen werkzaam op het gebied van de voorkoming, bestrijding en/of genezing van gehele of gedeeltelijke blindheid dan wel op het gebied van de revalidatie van visueel gehandicapten; - personen en instellingen anderszins direct of indirect werkzaam ten behoeve van visueel gehandicapten; Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van eenmalige giften, periodieke uitkeringen of het verlenen van voorschotten.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Vrienden van de Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem Postbus 131, 3850 AC Ermelo 41035061 Steun verlenen aan het werk van de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. De CBB verzorgt lectuur en informatie in braille, op cd-rom, in grootletterdruk en digitaal voor allen die op enigerlei wijze leesgehandicapt zijn. Tel.: (0341) 56 54 99, Fax: (0341) 56 24 88, E-mail: secretariaat@cbb.nl, Giro 196900.

Naam Adres

: :

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) Postbus 19224, 3501 DE Utrecht, Tel.: (030) 231 15 43, E-mail: lsbs@lsbs.nl, Internet: www.lsbs.nl. Utrecht, 411 77 635 Uniek is dat de LSBS (opgericht in 1864) financiële of materiële steun verleent aan particulieren met een visuele beperking. Daarnaast biedt de LSBS financiële steun aan wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek en instellingen die actief zijn voor de doelgroep (projecten).

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtziendenbond (N.C.B.) Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel.: (0521) 51 90 64 Amsterdam Behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen van zijn leden in het bijzonder en van blinden en slechtzienden in het algemeen, zowel voor het persoonlijke als voor het maatschappelijke leven. ING 46871.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid Postbus 207, 3940 AE Doorn Doorn Bevorderen van onderzoek naar oorzaken van Blindheid en bevorderen van maatregelen, ook op maatschappelijk gebied, ter voorkoming van Blindheid.

105


Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Diergaarde Blijdorp (Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde) Postbus 532, 3000 AM Rotterdam, Tel.: (010) 433 14 25, E-mail: directie@diergaardeblijdorp.nl Rotterdam Het bieden van een inspirerende vrijetijdsbesteding voor een breed publiek, waardoor bewustzijn ontstaat van de waarde en kwetsbaarheid van de natuur. Door deelname aan een groot aantal internationale fokprogramma’s levert Blijdorp een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van met uitsterven bedreigde diersoorten.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) Plesmanlaan 125, Postadres: Postbus 9236, 1006 AE Amsterdam Amsterdam, nr. 34154900 De BOOG is de Nederlandse onderzoekgroep, waarin een groot aantal specialisten hun expertise heeft gebundeld om (inter)nationale studies voor nieuwe behandelingsmogelijkheden van borstkanker op te zetten, uit te voeren en zodanig te stimuleren dat resultaten eerder voor de patiënt beschikbaar komen.

Naam Adres

: :

Stichting Museum Boijmans Van Beuningen Postbus 2277, 3000 CG Rotterdam, Tel: (010) 441 94 00, Fax: (010) 436 05 00 E-mail: stichting@boijmans.nl Rotterdam 41128020 Ondersteuning van de belangen van het museum met financiële middelen; door verwerving en inbruikleengeving van kunstwerken; uitgifte van publicaties en opbouw van een kring Bijzondere Begunstigers. Penningmeester Drs. S.J. van der Groot, bankrekeningnr. 42.68.30.784.

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting tot bevordering van gedragsonderzoek van dieren “Lucie Burgers” Antoon v. Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem, Tel.: (026) 445 03 73 Arnhem De bevordering van het onderzoek van dieren, in de ruimste zin van het woord, zowel in gevangenschap als in de natuur, teneinde te komen tot verbetering van hun leefmilieu en -condities.

Naam Adres

: :

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Postbus 620, 2003 RP Haarlem, Tel.: (023) 514 61 46, Fax: (023) 534 20 95, E-mail: info@bijbelgenootschap.nl, Internet: www.bijbelgenootschap.nl Haarlem Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt zich ten doel om de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en – in het kader van de wereldbond van Bijbelgenootschappen – wereldwijd. Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden en andere relaties.

Zetel : Doelstelling :

C Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Noordelijke Cara Stichting Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen, Tel.: (050) 361 35 32, Fax: (050) 361 93 20 Groningen Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, op het gebied van longziekten, allergologie en longfunctie verricht door het UMC Groningen en het verlenen van steun bij preventie en behandeling van longziekten en allergologie.

Naam Adres

: :

3xM Postbus 643, 3800 AP Amersfoort, Tel.: (033) 286 41 03, E-mail: info@3xm.nl, Internet: www.3xm.nl, ING 1144 IBAN: NL13INGB0000001144. K.v.K: 41192798 3xM bereikt mensen met het evangelie in landen waar het niet of nauwelijks doordringt, door middel van televisieprogramma’s die aansluiten bij de lokale taal en cultuur.

Zetel : Doelstelling :

106


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest Jacob Obrechtstraat 51, 1071 KJ Amsterdam, Tel.: (020) 305 10 10 E-mail: w.steijn@concertgebouworkest.nl (directeur Wouter Steijn), Internet: www.concertgebouworkest.nl/donateurs. Amsterdam, 41199824 Door te schenken aan de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest investeert u in het behoud van dit wereldberoemde orkest voor toekomstige generaties. Uw donatie maakt het mogelijk om de musici van het Concertgebouworkest te voorzien van de beste muziekinstrumenten, u helpt jonge talenten op weg naar het concertpodium en brengt schoolkinderen in contact met klassieke muziek. Draagt u bij aan het behoud van dit Nederlandse culturele erfgoed? Wij gaan graag met u in gesprek over de diverse mogelijkheden tot schenken, denkt u bijvoorbeeld aan een fiscaal aantrekkelijke lijfrenteregeling, een eenmalige schenking, een Fonds op Naam of een nalatenschap. Bankrekeningnummer: 44.67.58.906 t.n.v. St. Donateurs KCO Stichting Congregatie van de Heilige Geest Spoorstraat 159, 6591 GT, Postbus 48, 6590 AA Gennep, Tel.: (0485) 33 65 55, Fax: (0485) 33 65 59, E-mail-adres: CSSP-NL@missie-geest.nl De Congregatie heeft als kenmerkend doel de lastige bedieningen waarvoor de kerk moeilijk werkers kan vinden. De Congregatie legt zich toe o.m. missionering in Afrika en Zuid-Amerika. De Congregatie draagt verder zorg voor bejaarde en zieke missionarissen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen K.v.k. Centraal Gelderland 40145291 Behoud en herstel van het agrarische cultuurlandschap, een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden, en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.

Naam Adres

: :

Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam, Tel.: (020) 531 03 15, Fax: (020) 531 03 11, E-mail: vrienden@jhm.nl, Internet:www.jhm.nl., ING. 55 33 15, Bankrekening: ABN-Amro Bank 41.60.79.814. Amsterdam KvK nr: 41198780 Het verlenen van steun aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam. De steun wordt verleend o.a. door de financiering van tentoonstellingen en projecten en aankopen voor de collectie van het museum. De Stichting beheert een aantal particulieren fondsen op naam. Door deze fondsen worden, binnen het kader van hun specifieke doelstelling, activiteiten van het museum gesteund of aankopen gedaan.

Zetel : Doelstelling :

D Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Nederlands Dachau Comité Postbus 453, 2240 AL Wassenaar KvK Den Haag nr. S151070. Bijeenbrengen van gelden t.b.v. nagedachtenis Oud-Dachauers.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Daniel den Hoed Stichting Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam, Tel.: (010) 70 32 381 en (06) 290 45 778 41128623 De stichting bevordert onderzoek, welzijn en zorg in het Erasmus MC Kanker Instituut te Rotterdam.

107


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Diabetesvereniging Nederland (DVN) Postbus 470, 3830 AM Leusden, Fokkerstraat 17, 3833 LD Leusden, Tel.: (033) 463 05 66, E-mail: info@dvn.nl, Bank: ING 65.27.30.000; Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland 40476341 Diabetesvereniging Nederland behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een beter leven. Onder het motto: ‘voluit leven met diabetes’ is DVN betrokken, strijdbaar en ondernemend. De vereniging helpt mensen met diabetes een normaal en actief leven te leiden door voortdurend te pleiten voor betere diabeteszorg bij overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners. Zij biedt mensen met diabetes voorlichting, educatie, informatie en organiseert tal van activiteiten. DVN heeft ruim 50.000 leden en is daarmee de grootste patiëntenvereniging van Nederland. Alle activiteiten worden betaald uit de contributiegelden van leden en uit giften. Met uw gift, legaat of erfstelling helpt u DVN helpen. Besteding in het belang van mensen met diabetes in Nederland is verzekerd. Meer informatie: www.dvn.nl www.sugarkids.nl www.dvnwinkel.nl

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting van de Afschaffing van Dierproeven (SAD) Postbus 93027, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 383 36 99, Fax: (070) 381 92 55 Amsterdam 4120863 Totale afschaffing van alle dierproeven om ethische en medisch-wetenschappelijke redenen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Stichts Asyl voor Dieren Koningsweg 141, 3585 LA Utrecht. E-mail: info@dierenasielutrecht.nl, Internet: www.dierenasielutrecht.nl. Utrecht De opvang en de huisvesting van zwerfdieren en van kansarme dieren, met name honden en katten, met als doel om voor elk dier in onze opvang een nieuw baasje te vinden.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Dierenambulance Gouda en Omstreken Ambachtsstraat 11, 2802 AM Gouda. Gouda Dierenhulpverlening en vogelopvang

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Dierenambulance Rotterdam Rijnmond Korperweg 35, 3084 NC Rotterdam, Tel.: (0181) 64 30 43, Fax: (0181) 63 00 10 Rotterdam KvK 24414316 Verzorgt vervoer van zieke gewonde en overleden dieren. Bank ABN-AMRO 55.30.93.975 Voorzitter: J. Bungenaar.

Naam Adres

: :

Nederlands KankerFonds voor Dieren Kraaijertsedijk 12, 4441 TR Ovezande,Tel.:(0113) 655 233, Internet: www.nkfd.nl, E-mail: info@nkfd.nl Terneuzen Kankerbestrijding bij dieren o.a. door informatieverstrekking aan diereigenaren, stimuleren en ondersteunen van onderzoek naar behandelmethoden van de ziekte en het bevorderen van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en diagnostiek van kanker bij gezelschapsdieren.

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

108

: : : :

Vereniging Vrienden van Blijdorp Secretariaat: Sonoystraat 6a, 3039 ZT Rotterdam Rotterdam Geld inzamelen voor het ontwikkelen van moderne dierenverblijven in Diergaarde Blijdorp. Giro 13 57 803. Voorzitter: Drs. M. Kreuger, Tel.: (010) 411 49 34, E-mail: mkreuger@planet.nl (N.B. de vereniging is vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht o.g.v. de artt. 32,1 sub 11 en 33, 1 sub 13 Successiewet).


Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Nederlandse Vereniging Tot Bescherming Van Dieren, Rijnmond A.v. Stolkweg 33, 3041 JA Rotterdam, Tel.: (088) 34 37 112. Rotterdam Opvang, huisvesting en herplaatsing van zwervend aangetroffen dieren, alsmede het uitdragen van de doelstelling van de Vereniging. Gironummer: 198100.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Dierenbescherming Afdeling Groningen Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 18, 9712 SH Groningen, Tel.: (050) 313 52 01 Groningen, 02064459 Bescherming van alle dieren, o.a. d.m.v. exploitatie van 2 asielen, 2 dierenambulances, inspectiewerk, voorlichting en politieke lobby. ANBI Erkend nr: 8077.20.628

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Dierenbescherming Stichting Dierenopvang De Wissel i.o. Kalverdijkje 76-1 Leeuwarden Beschermen en opvangen van dieren, hun belangen behartigen en hun welzijn bevorderen. Postbank 839995, Bankrek.nr. 29.64.88.410, Tel.: (058) 266 43 00

Naam

:

Adres

:

Dierenbescherming Nederland Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Postadres: Postbus 85980, 2508 CR Den Haag, Bezoekadres: Scheveningseweg 58, 2517 KW, Den Haag, Tel.: (088) 8113 000, E-mail: info@dierenbescherming.nl, Internet: www.dierenbescherming.nl. KvK 40407319 De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. De Dierenbescherming heeft tientallen afdelingen verdeeld over het hele land. Hier zijn dagelijks duizenden actieve vrijwilligers in touw voor het welzijn van dieren

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Dierenbescherming Rijnmond Zuideinde 80, 2991 LK Barendrecht. 24384086 Rotterdam Vervoer, opvang, verzorging en herplaatsing van dieren.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Vereniging Dierenasiel Almere e.o. Groene kadeweg 24, 1332 BW Almere 39068486 te Lelystad Opvang van noodlijdende dieren met als doel het dier weer te herplaatsen in een goed tehuis. Het Dierenasiel laat geen dieren inslapen. Dieren die op medische gronden zodanig ziek zijn worden op zachte wijze ingeslapen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Vereniging Dierenasiel Crailo, Streekasiel voor het Gooi e.o. Nieuwe Crailoseweg 14, 1222 AB Hilversum Hilversum Opvang van noodlijdende dieren met als doel het dier weer te herplaatsen in een nieuw goed tehuis. Het Dierenasiel laat geen dieren inslapen. Dieren die op medische gronden zodanig ziek zijn worden op zachte wijze ingeslapen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming Groene Zoom 16, 1171 JB Badhoevedorp, Tel.: (020) 659 29 26 Amsterdam Ondersteunen rechtspersonen en natuurlijke personen op het gebied van de dierenbescherming.

109


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam

:

Adres : Zetel : Doelstelling :

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren (opgericht in 1867) Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterdam, Tel: (020) 623 61 67, E-mail: info@sophia-vereeniging.nl, Internet: www.sophia-vereeniging.nl, Rekeningnummer: 30 69 58 Amsterdam 40 53 15 76 De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren komt op voor huisdieren in Nederland, al sinds 1867. Niet alleen als het kwaad is geschied, maar ook preventief. Zo voorkomt de Sophia-Vereeniging dierenleed door voorlichting te geven over het natuurlijke gedrag, de aanschaf en de verzorging van huisdieren. Via politieke lobby zet zij zich in voor beschermende wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop. Het uiteindelijke doel is een samenleving waarin dieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het vaak onzichtbare leed dat huisdieren wordt aangedaan. STICHTING DIERENTEHUIZEN VOOR LEIDEN E.O. Streek-Dierentehuis Leiden ‘Stevenshage’ Kenauweg 1, 2331 BA Leiden, Internet: www.dierenasielleiden.nl, E-mail: asiel@dierenasielleiden.nl KvK 41165007 Doel van de Stichting is het beheren van Streek-Dierentehuis Leiden ‘Stevenshage’. Het dierentehuis heeft een asielfunctie voor het opvangen van zwerf- en afstandsdieren uit de regio. Het gaat hierbij om honden, katten, konijnen, knaagdieren en tamme vogels. ‘Stevenshage’ is een erkend asiel en heeft ANBI status. Bank: ING 14650 t.n.v. St. Dierentehuizen Leiden e.o.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Dierenopvangcentrum WATERLAND Westerweg 70, 1446 AG Purmerend, Tel.: (0299) 64 06 40 41234622 Opvang, verzorging en herplaatsing van thuisloze en noodlijdende dieren uit de regio Waterland.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Diergeneeskundig onderzoek Gezelschapsdieren (Stichting D.O.G.) Postbus 80.154, 3508 TD Utrecht, Internet: www.stichtingdog.nl. Utrecht, ANBI 8042 06 363 Financiële steun aan onderzoek naar ziekten van gezelschapsdieren, uitgevoerd binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht, mits proefdiervrij wordt gewerkt.

Naam Adres

: :

Stichting EDEV-Een DIER Een VRIEND Postbus 93029, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 38 33 699, Fax: (070) 38 19 255, Internet: www.edev.nl Haaglanden Het bevorderen van de rechten voor en van dieren om vrij van mishandeling te leven.

Zetel : Doelstelling : Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Doopsgezind Wereldwerk Treilerstraat 73, 1503 JC Zaandam Amsterdam De stichting stelt zich ten doel om geïnspireerd door het christelijk geloof binnen en buiten de Doopsgezinde Broederschap in woord en daad vorm te geven aan de dienst in de wereld, gericht op vredesgetuigenis, het uitdragen van het evangelie en het opheffen van geestelijke en stoffelijke noden in binnen- en buitenland. Doopsgezind Wereldwerk komt voort uit de fusie tussen de Stichting voor Bijzondere Noden in de Doopsgezinde Broederschap en daarbuiten en de Doopsgezinde Vredesgroep.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Het Dorp Postbus 532, 6800 AM Arnhem, Tel.: (026) 377 91 01. Arnhem Het financieel of anderszins ondersteunen van activiteiten, en met name het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele activiteiten, ten behoeve van mensen met een handicap. De stichting beoogt niet het maken van winst.

110


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam, Tel.: (020) 574 59 45, Teksttel.: (020) 57 45 950, Fax: (020) 574 59 20, E-mail: nsdsk@nsdsk.nl, Internet: www.nsdsk.nl Amsterdam De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind spant zich al 60 jaar in voor het welzijn van dove en slechthorende kinderen en hun gezinnen. De stichting is een multidisciplinaire kennisorganisatie die, wetenschappelijk gefundeerd en praktisch getoetst, zorg verleent en innovaties realiseert. De NSDSK staat voor de gehele keten van zorg en innovatie: van signalering naar onderzoek en ontwikkeling, toepassing, professionalisering en (landelijke) implementatie. De inspanningen van de NSDSK richten zich op het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen met gehoor of communicatie. Daarnaast ontwikkelt de NSDSK steeds nieuwe programma’s en hulpmiddelen om de kinderen zich zo goed mogelijk te helpen ontwikkelen. Bankrekeningnr.: 552293059 Fonds Instituut voor Doven Bestuur Fonds IvD, t.a.v. mevrouw C. van Loenen, Postbus 7, 5270 BA Sint-Michielsgestel, tel: (073) 5588572, E-mail: c.vanloenen@kentalis.nl. Sint-Michielsgestel Het Fonds IvD stimuleert activiteiten/projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en (wetenschappelijke) projecten die tot doel hebben mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking ondersteuning te bieden in hun maatschappelijke begeleiding en behandeling of geestelijke verzorging, dan wel gericht zijn op verbetering van onderwijs en opvoeding van deze doelgroepen. Het Fonds IvD treedt op als fondsbeheerder voor deze projecten en ziet toe op een goede uitvoering daarvan. Met auditieve en communicatieve beperkingen wordt gedoeld op de volgende doelgroepen: doof, doofblind, ernstig slechthorend en mensen met ernstige spraak- taalproblemen (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, ASS (autisme spectrum stoornis), culturele linguïstische diversiteit, psychiatrische problematiek, overige problematiek). Het Fonds IvD is gelieerd aan Koninklijke Kentalis.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind t.a.v. Mr. J.P. Barth, Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam Amsterdam De stichting biedt financiële steun aan de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) en aan andere Nederlandse instellingen die onderzoek uitvoeren voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Ook geeft zij financiële steun aan deze instellingen, wanneer het gaat om voorlichting- en informatiemateriaal en/of bijeenkomsten voor ouders en of verzorgers van die kinderen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Vrienden van Effatha, Postbus 5095, 2701 GB Zoetermeer, Tel.: (079) 360 27 72 Zoetermeer Het verlenen van steun aan projecten voor doven, slechthorenden en communicatief beperkten. Bankrekeningr. 22.73.29.880

E Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, Texel, Telefoon: (0222) 31 77 41, Fax: (0222) 31 77 44, E-mail: infobalie@ecomare.nl, Internet: www.ecomare.nl 41239214 (Kamer van Koophandel) Ecomare werkt aan natuurbescherming in wadden en Noordzee door voorlichting, educatie en opvang van vogels en zeehonden.

111


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

European Cultural Foundation (ECF) Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam, Internet: www.culturalfoundation.eu. Amsterdam Het steunen en bevorderen van grensoverschrijdende culturele activiteiten in Europa, die een bijdrage leveren aan een innovatieve, creatieve en open samenleving.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Koningin EMMA Fonds Parkweg 238, 2271 BG Voorburg Den Haag Het verlenen van maandelijkse, financiële steun aan bejaarden die tachtig jaar of ouder zijn, een inkomen hebben van alleen A.O.W. en zelfstandig wonen in Den Haag.

Naam Adres

: :

Stichting Steun EMMA Kinderziekenhuis AMC Meibergdreef 9 (TKs0-253), 1105 AZ Amsterdam, Tel.: (020) 566 39 33, Internet: www.steunemma.nl, e-mail: steunemma@amc.uva.nl Amsterdam De Stichting stelt zich ten doel: - Het verblijf van kinderen en hun ouders in het Emma Kinderziekenhuis AMC veraangenamen door financiering van activiteiten en benodigde voorzieningen. - Verbetering van de behandeling en begeleiding van zieke kinderen door financiële ondersteuning van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. In bezit van CBF-keurmerk. Meer informatie: www.steunemma.nl

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Epilepsie Vereniging Nederland Postbus 8105, 6710 AC Ede, Tel.:(0318) 672772, Internet: www.epilepsievereniging.nl Ede Het optimaliseren van de (maatschappelijke) positie van mensen met epilepsie en hun naasten, waarbij de vraag van de patiënt sturend is.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Ons Erfdeel Rijvoortshoef 265, 4941 VJ Raamsdonksveer, Internet: www.onserfdeel.nl Leiden De Stichting Ons Erfdeel is in levensbeschouwelijk en politiek opzicht onafhankelijk, en stelt zich ten doel: - het bekendmaken in het buitenland van de cultuur van Nederland en Vlaanderen. - het bevorderen van de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden;

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Euthanasie, NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam, Tel.: (0900) 606 06 06 (Euro 0,10 p.m.). K.v.k. Amsterdam De NVVE streeft naar erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij. Uitgave van Euthanasieverzoek, Behandelverbod, Niet-reanimerenpenning.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Pres. Kennedylaan 311, 6883 AK Velp, Tel.: (026) 364 82 49, E-mail: info@bondveg.nl Dordrecht De Bond is een kerkgenootschap en vertegenwoordigt de aangesloten gemeenten.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Evangelische Broedergemeente in Nederland Zusterplein 20, 3703 CB Zeist, Tel.: (030) 692 22 13, Fax: (030) 692 26 77 Zeist De Evangelische Broedergemeente in Nederland is een erkend protestants kerkgenootschap. Ze weet zich geroepen tot de dienst aan de mensen door het evangelie in woord en daad.

112


F Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

De Faunabescherming Amsteldijk-Noord 135, 1183 TJ Amstelveen, Tel.: (020) 641 07 98, E-mail: info@faunabescherming.nl Amstelveen Een ethisch en wetenschappelijk verantwoord beheer van de fauna en het toetsen en bevorderen van diervriendelijke wetgeving voor in het wild levende dieren.

Naam Adres

: :

FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag, E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl, Internet: www.verenigingvanfondsen.nl ‘s-Gravenhage Belangenbehartiging van (300) particuliere vermogensfondsen; Bevorderen van professionalisering en optimaal functioneren van de leden; Stimuleren van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie; Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie.

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Alde Fryske Tsjerken Emmakade 59, Postbus 137 8900 AC Leeuwarden, Tel.: (058) 213 96 66, E-mail: info@aldefrysketsjerken.nl, Internet: www.aldefrysketsjerken.nl Leeuwarden De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor historische kerkgebouwen in de provincie Friesland en de instandhouding ervan, in de ruimste zin. Bestuur: drs. J. Kersbergen, voorzitter; drs. J.-M. Postma; drs. H.T. Algra, vice-voorzitter; ir. J.D. Niemeyer; secretaris; E. Hidding RA, penningmeester. ING 2207600. Bank: Friesland Bank Rek.nr. 29.81.00.703. FSHD Stichting Kievietslaan 34, 2243 GD Wassenaar Kvk Den Haag, Nr. 41160397 Het stimuleren, faciliteren en financieren van het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de spierziekte FSHD, teneinde genezingswijzen te ontdekken.

G Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Vereniging: Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten/OLG Jasmijn 15, 7742 SE Coevorden, E-mail: landelijkbestuur@o-l-g.nl, Internet: www.o-l-g.nl K.v.k. en fabrieken Hilversum: 40516071 De bevordering van de integratie in de samenleving van lichamelijk gehandicapten van alle gezindten uit heel Nederland door middel van het bieden van ontspanning en recreatie en het verrichten van alle andere daartoe geëigende middelen in de ruimste zin des woords, welke nuttig zijn of kunnen zijn voor de verwezenlijking van voornoemde doelstelling.

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Centraal Bureau voor Genealogie Prins Willem-Alexanderhof 22, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, Tel: (070) 315 05 75/76, Internet: www.cbg.nl, e-mail: notarieel@cbg.nl Den Haag Betrouwbaar onderzoek naar gerechtigden in nalatenschappen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

Stichting Kind en Groei Westzeedijk 106, 3016 AH Rotterdam, Tel.:(010) 225 15 33 41200060 Utrecht Zet zich in voor kinderen met groeiproblemen, door o.a. landelijk onderzoek naar groeistoornissen.

: : : :

113


Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Steunstichting H.D. Guyot Rijksstraatweg 63, 9752 AC Haren Haren Het bevorderen en steunen van onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten, m.n. het verlenen van financiële steun aan de Koninklijke Kentalis (voorheen de Stichting Effatha Guyot Groep).

H Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Health Foundation Limburg Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht, Tel.:(043) 407 73 63, E-mail: info@hfl.nl 41077893 Health Foundation Limburg werft fondsen ten behoeve van wetenschappelijk medisch onderzoek naar hart- en vaatziekten, kanker, geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten. Heimans en Thijsse Stichting Plantage Middenlaan 2c, Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam, Tel.: (020) 622 81 15, Internet: www.heimansenthijssestichting.nl Amsterdam De Heimans en Thijsse Stichting beheert een bibliotheek en een documentatiecentrum betreffende de ontwikkeling in het denken over het omgaan met de natuur. Vereniging Hendrick de Keyser Herengracht 172, 1016 BP Amsterdam Tel.: (020) 521 06 30, E-mail: info@hendrickdekeyser.nl, Internet: www.hendrickdekeyser.nl Amsterdam Verwerving van historisch of architectonisch waardevolle huizen, met de bedoeling deze te restaureren en te behouden voor de toekomst. Koninklijke Vereniging tot bevordering der Homeopathie in Nederland (KVHN) Postbus 59329, 1040 KH Amsterdam, Tel: (020) 617 83 08, E-mail: info@vereniginghomeopathie.nl, Internet: www.vereniginghomeopathie.nl 40407429 Het bevorderen van de homeopathische geneeswijze, wetenschappelijk onderzoek en homeopathische opleidingen in Nederland. Het uitgeven van het Homeopathie magazine.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting HVO-Querido Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam, Tel.: (020) 561 90 90, Internet: www.hvoquerido.nl Amsterdam Opvang, huisvesting, begeleiding, verzorging en dagbesteding van dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische problemen, vrouwen, gezinnen en jeugdigen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Steunpunt huiselijk geweld Internet: http://www.vooreenveiligthuis.nl/huiselijkgeweld

114

Bij (vermoedens van) financiële uitbuiting van ouderen kunt u voor hulp en advies contact opnemen met het landelijk telefoonnummer van het steunpunt huiselijk geweld. Tel.: (0900) 1 26 26 26


I Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Stichting Interplast Holland Postbus 2189, 2301 CD Leiden, Bezoekadres: Poortgebouw/Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden, Tel.: (071) 521 01 65, E-mail: info@interplastholland.nl, Internet: www.interplastholland.nl, ING 1520638/ABN AMRO 44 88 00 926, Voorzitter: Drs. R.J. Zeeman, Penningmeester: Dhr. H.J.A. Koster Leiden Het uitvoeren van reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden bij kinderen en (jong) volwassenen met brandwondverminkingen, lip- en gehemeltespleten, tumoren en andere aangeboren of verworven afwijkingen. De operaties worden kosteloos uitgevoerd. Tevens wordt lokaal medisch personeel opgeleid. Centrum Informatie en Documentatie over Israel (CIDI) Postbus 11646, 2502 AP Den Haag, Tel.: (070) 364 68 62, Fax: (070) 365 33 72, cidi@cidi.nl, www.cidi.nl, ABM AMRO 50.02.40.469 CIDI komt op voor het recht van Israël en het Joodse volk om in vrede en veiligheid te leven. De stichting zet zich op een betrouwbare wijze in voor vrede tussen Israël en de Palestijnen en keert zich tegen alle vormen van racisme en antisemitisme. CIDI heeft een ANBI status. Voorzitter: de heer O. Hoes, Directeur: mevrouw E.H. Voet.

J Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting p.a. Secr. Longafdeling, St. Antonius Ziekenhuis, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein, Tel.: (030) 609 20 59

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Johanniter Orde in Nederland Lange Voorhout 48, 2514 EG Den Haag, Tel.:(070) 364 99 20 Den Haag Hulp bieden aan zieken, bejaarden en anderszins hulpbehoevenden zonder onderscheid des persoons.

Naam Adres

: :

Stichting Joods Nationaal Fonds Van Leijenberghlaan 197d, Postbus 78030, 1070 LP Amsterdam, Tel.: (020) 646 64 77, Fax: (020) 646 64 54, E-mail: info@jnf.nl, Internet: www.jnf.nl Amsterdam Het ontginnen, ontwikkelen, cultiveren en bebossen van gronden in Israël. De stichting is gerangschikt als een ANBI.

Zetel : Doelstelling :

Het verlenen van financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van longziekten voor zover dat onderzoek is gericht op het verbeteren van diagnostische en therapeutische mogelijkheden.

K Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Afweer tegen Kanker Postbus 1491, 6501 BL Nijmegen, E-mail: info@afweertegenkanker.nl, Internet: www.afweertegenkanker.nl. Nijmegen Doel het initiëren en bevorderen van onderzoek naar en behandeling van afweermechanismen tegen kanker in de meest ruime zin, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van gelden voor immunologisch onderzoek. Bestuur: Prof. dr. T. de Witte, ir. J.F. de Haan, mw. W. de Mulder-Mertens.

115


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ Schouwstede 2b, 3431 JB Nieuwegein, Tel: (030) 2422944, Fax: (030) 2422945 Internet: www.vokk.nl, E-mail: bureau@vokk.nl Zwolle, 40061941 Steun en begeleiding van kinderen met kanker en hun gezin tijdens en na ziekte en behandeling en bevorderen van kwaliteit van zorg. Bankrekening 93.84.00.045 SNS Bank. Antoni van Leeuwenhoek Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam, Tel.:(020) 512 28 56, E-mail: fondsenwerving@nki.nl, Internet: www.avl.nl. De stichting Antoni van Leeuwenhoek – Nederlands Kanker Instituut (NKI-AVL) werkt continu aan het bevorderen van genezingskansen en de kwaliteit van leven van patiënten met kanker. Het NKI doet belangrijk en toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en het AVL behandeld uitsluitend patiënten met kanker. De ambitie is een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het kankervraagstuk. Het NKI-AVL is hierin succesvol door de unieke samenwerking tussen onderzoek en kliniek. Nieuwe kennis opgedaan in het researchlaboratorium kan direct ten goede komen aan de patiënt.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Karel Doorman Fonds MPC 58 A, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag, Tel.: (070) 316 29 94 Den Haag Steunfonds voor leden en gewezen leden van het militair personeel van de Koninklijke marine die als gevolg van het vervullen van hun taak in oorlogsomstandigheden, waaronder begrepen VN - operaties, bij een ramp of een ongeval slachtoffer van hun taakuitvoering zijn geworden, alsmede voor hen die van die (ex-) militairen direct financieel afhankelijk zijn.

Naam Adres

: :

Nederlandse Kastelenstichting Markt 24, 3961 BC Wijk bij Duurstede, Tel.: (0343) 578 995, E-mail: info@kastelen.nl Wijk bij Duurstede De Nederlandse kastelenstichting zet zich in voor het behoud van de Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen, hun boven- en ondergrondse resten, alsmede voor het bijbehorende historisch groen en de historische omgeving.

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (Voorheen: Katholieke Raad voor Israël) Biltstraat 121, 3572 AP Utrecht, Tel:(030) 232 69 25; Internet: www.kri-web.nl Utrecht Het bijdragen tot bewustwording en tot verdere ontwikkeling van de relatie tussen RK Kerk en Jodendom in Nederland.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Kattenbos Beldam 2, 9825 TJ Lucaswolde, Tel.: (0594) 54 90 28, E-mail: info@kattenbos.nl 41012815 Herbouw vanwege brand van opvang niet meer herplaatsbare katten

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Vrienden van Kempenhaeghe p/a Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze, Tel.: (040) 227 90 22 Gemeente Heeze-Leende Financiële ondersteuning van de epilepsiezorg, in het bijzonder in relatie tot het Epilepsie-centrum Kempenhaeghe, onder meer door bevordering van wetenschappelijk onderzoek. Bankrelatie: Rabobank Heeze, rekeningnr. 12.03.20.851.

116


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Koninklijke Kentalis Secretariaat Raad van Bestuur, Postbus 7, 5270 BA Sint-Michielsgestel, Tel. (073) 5588111, e-mail: i.steenwijk@kentalis.nl, website: www.kentalis.nl statutair gevestigd te Haren. Het verlenen van diensten aan mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking (doof, doofblind, ernstig slechthorend en mensen met ernstige spraaktaalproblemen*) die het mogelijk maken dat zij zelf de regie voeren over hun eigen leven. Dit door hen de best passende en meest adequate toegang te bieden tot alle actuele mogelijkheden van taal, communicatie en informatie. De organisatie richt zich op diagnostiek, audiologie, -zorg (behandeling en begeleiding), verblijf en speciaal onderwijs. De vestigingen zijn verspreid over het gehele land. * al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, ASS (autisme spectrum stoornis), culturele linguïstische diversiteit, psychiatrische problematiek, overige problematiek.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Ver. Vrienden v.d. Grote of St. Bavo Kerk Haarlem Duiveland 12, 2036 GS Haarlem Haarlem In stand houden en restaureren van dit middeleeuwse bouwwerk en de toebehorende, vele waardevolle objecten. De vereniging zoekt financiële steun bij leden uit alle gezindten. De vereniging is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar. ING 3618800.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Steun Heilig Land E-mail: secretariaat@heilig-land.nl, Internet: www.heilig-land.nl Kvk Gooi-, Eem- en Flevoland 41193470. Door de Belastingdienst erkend als ANBI. Het ondersteunen van de werken van de katholieke kerk in het Heilig Land.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Oud-Katholieke Kerk van Nederland Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, Tel.: (033) 462 08 75 Amersfoort K.v.K. 32164529 Kerkgenootschap.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Protestantse Kerk Dachau Postbus 453, 2240 AL Wassenaar, ABN AMRO 49.87.59.898. KvK Den Haag nr. S157085 Bijeenbrengen van gelden voor Protestante kerk in Dachau en uitwisseling predikanten.

Naam Adres

: :

Kerk in Actie Postbus 456, 3500 AL Utrecht, Tel.: (030) 88 01 456, E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl, Internet: www.kerkinactie.nl, ING 456 IBAN: NL62INGB0000000456 Utrecht Kerk in Actie is het wereldwijde diaconale- en zendingswerk van de Protestantse Kerk. Dit werk wordt uitgevoerd in samenwerking met ICCO, en voor een deel namens tien oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties in Nederland. Kerk in Actie ondersteunt jaarlijks ongeveer 700 projecten in binnen- en buitenland. De projecten zijn ondermeer gericht op armoedebestrijding, noodhulp en zending en worden uitgevoerd door kerken en (christelijke) partnerorganisaties.

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Stichting Oude Gelderse Kerken Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, Tel.:(026) 355 25 55, E-mail: info@oudegeldersekerken.nl, Internet: www.oudegeldersekerken.nl Arnhem Instandhouding oude kerkgebouwen en synagogen in de provincie Gelderland.

117


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K.) Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam, Tel.: (020) 301 84 84, Fax (020) 301 84 85, E-mail: info@nik.nl 34371061 Het voorstaan van Joodse belangen. Art. 8 Reglement: Zonder voorafgaande goedkeuring van de Permanente Commissie (dagelijks bestuur van het NIK) kunnen Joodse Gemeenten hun onroerende zaken of hun roerende zaken van religieuze aard of historische betekenis noch geheel, noch ten dele vervreemden of bezwaren. Sekretaris: R.E. Vis.

Naam : Adres Zetel : Doelstelling :

Stichting Kind en Brandwond Postbus 527, 1940 AM Beverwijk, Tel.: (0251) 26 57 60 Beverwijk De stichting heeft ten doel de zorg voor kinderen met brandwonden in Nederland. Zij doet dit door het organiseren van vakantieweken, logeerprojecten en gezinsdagen. De aanschaf van speciaal speelgoed, het opfleuren van de ziekenhuiskamers, installeren van les- en spelcomputers. Het bijdragen in de exploitatie van de Kiwanishuizen (ouderverblijven). Het verzorgen van voorlichtingsmateriaal voor ouders en patiëntjes. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.kindenbrandwond.nl Ons rekeningnummer ABN-AMRO 44.43.66.865

Naam Adres

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) Leyweg 299, 2545 CJ Den Haag, Postbus 43515, 2504 AM Den Haag, Tel.: (070) 367 45 45, Fax: (070) 367 08 68, E-mail: info@skion.nl KvK Dossiernr.: 27250697 SKION is een landelijke samenwerking van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen en streeft naar optimale diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met kanker. Hiertoe wordt (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek naar kanker bij jeugdigen bevorderd.

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Nationaal Fonds Kinderhulp Wismarstraat 7, Postbus 2130, 7420 AC Deventer, Tel.: (0570) 61 18 99, Fax: (0570) 64 56 02, E-mail: info@kinderhulp.nl., Internet : www.kinderhulp.nl Deventer Sporten, een dagje uit of muziekles is voor tienduizenden kinderen in de jeugdzorg niet vanzelfsprekend. Kinderhulp wil dat ook deze kinderen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen en de aansluiting houden bij hun leeftijdsgenoten. Want elk kind verdient een mooie toekomst!

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Emerge Kinder Fonds (St.) (vh Wereld Nood Hulp) Keizersgracht 62-64, 1015 CS Amsterdam, email: info@emergekinderfonds.nl 41215052 Internationale hulporganisatie die zich inzet voor een beter leven voor kinderen waarbij de nadruk ligt op voedsel, water, scholing, veiligheid en gezondheidszorg.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Kinderfonds MAMAS Klaaskampen 20a, 1251 KP Laren K.v.K. 34111231 (KvK te Amsterdam) Kinderfonds MAMAS steunt fantastische Zuid-Afrikaanse vrouwen die zich inzetten voor kinderen in ernstige armoede. Deze MAMAS geven in ruim 25 projecten al meer dan 15.000 kinderen dagelijkse zorg, opvang en bescherming.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Kinderpostzegels Nederland Schipholweg 73/75, 2316 ZL Leiden, Tel.: (071) 525 98 00, E-mail: info@kinderpostzegels.nl 41167934 Leiden Stichting Kinderpostzegels zet zich in voor de veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland en werft hiervoor fondsen.

118


Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Boulevard 12, 3707 BM Zeist, Tel.: (030) 231 47 97, E-mail: bureau@knnv.nl Internet: www.knnv.nl KvK 40530820, Midden Nederland Vereniging voor veldbiologie: het bestuderen, beleven en beschermen van flora en fauna.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Kruisvaarders van Sint Jan Postbus 224, 2210 AE Noordwijkerhout, Tel.: (0252) 37 34 40, E-mail: van.mullekom@kpnmail.nl Noordwijkerhout Ondersteuning projecten in Panama.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) Harmoniehof 65, 1071 TD Amsterdam, Tel.: (020) 673 94 79; (06) 206 167 43 Zetel: Amsterdam, K.v.K. 40531579 Evaluatie van alternatieve behandelwijzen en bestrijding van kwakzalverij in de ruimste zin van het woord. De VtdK geeft viermaal per jaar een blad uit, het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, heeft een website, www.kwakzalverij.nl en organiseert jaarlijks een congres. Giro: 32237 Amsterdam. Bestuur: Drs. C. de Jong, voorzitter; Prof. Dr. F.S.A.M. van Dam, secretaris; Drs. R. Giebels, penningmeester.

L Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Stichting Het Drentse Landschap Postbus 83, 9400 AB Assen, Tel.: (0592) 31 35 52, E-mail: info@drentslandschap.nl, Internet: www.drentslandschap.nl. K.v.K. Noord Nederland Het bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en landschap waardevol wordt geacht, alsmede het verwerven, restaureren en onderhouden, beheren en exploiteren van (rijks)monumenten.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

LEPRASTICHTING Postbus 95005, 1090 HA Amsterdam, Tel.: (020) 595 05 00 Amsterdam 41199723 De Leprastichting wil dat lepra niet langer levens verwoest. Wij zorgen voor vroege opsporing om handicaps te voorkomen. Voor genezing om de keten van besmetting te doorbreken. En voor medische, sociale en (soms) economische revalidatie, zodat ex-leprapatiënten gewoon weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat doen we samen met lokale organisaties en overheden. Dankzij de steun van vele donateurs, partners en sponsoren.

Naam Adres

: :

Liliane Fonds Havensingel 26, 5211 TX ‘s-Hertogenbosch, Tel.: (073) 518 94 20, Fax: (073) 518 94 21, E-mail: voorlichting@lilianefonds.nl, Internet: www.lilianefonds.nl, Bank 30.30.80.000 ‘s-Hertogenbosch Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap.

Zetel : Doelstelling :

119


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Longfonds (voorheen Astma Fonds) Stationsplein 127, Postbus 627, 3800 AP Amersfoort, Tel. 033 4341212, internet: www.longfonds.nl, e-mail: info@longfonds.nl, rekening NL95INGB0000055055 Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) strijdt voor gezonde longen en tegen longziekten. Dat doen we al meer dan 50 jaar. Zo werken we aan een vaccin tegen astma, zetten we ons in voor rookvrije schoolpleinen en willen we dat er geen nieuwe scholen naast de snelweg komen. Het Longfonds is er voor iedereen met een longziekte, zoals astma, COPD en longfibrose. En we willen gezonde longen gezond houden. De naam Astma Fonds dekte de lading niet meer. Daarom is Longfonds de nieuwe naam van het Astma Fonds. Lunet zorg, Vrienden van Croy 5, 5653 LC Eindhoven. Eindhoven, 17155084 De Vrienden van Lunet zorg zetten zich in voor de ruim 2400 mensen met een verstandelijke beperking die door Lunet zorg worden ondersteund bij wonen, dagbesteding en vrije tijd.

M Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Maaszicht (Opvang Zwerfjongeren), Stichting Walenburgerweg 31, 3039 AC Rotterdam, Tel.: (010) 243 41 41, E-mail: vrienden@maaszicht.nl, Internet: www.maaszicht.nl Rotterdam 41133492 (Stichting Vrienden Maaszicht-ANBI) 24-uursopvang, begeleiding en nazorg zwerfjongeren met complexe problematiek (17-23 jaar) Rotterdam.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Rokin 114 b, 1012 LB Amsterdam, Tel.: (020) 624 17 63, E-mail: info@drenkeling.nl. Amsterdam Alles bevorderen dat kan strekken ter voorkoming van verdrinking en tot ontwikkeling van het Reddingswezen.

Naam Adres

: :

Stichting Magen David Adom Nederland Postbus 34, 3155 ZG Maasland, Tel.: (010) 599 02 02, Fax: (010) 599 02 03, e-mail: info@mda-nederland.nl. Donateursadministratie, Tel. (06) 524 106 11, e-mail: daria@mda-nederland.nl KvK Haaglanden nr. 41141509 Financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israel. Magen David Adom geeft medische en humanitaire hulp aan alle gezindten in Israel. Internet. www. mda-nederland.nl, Banknummers: NL09 INGB 0003 6494 83, NL42 RABO 0336 2540 67. Bestuur: drs. M. Sprecher – Israëls, arts, voorzitter; W.van Baalen, secretaris; Mw. Y.van Aalst- van der Graaf, penningmeester; Daria Chkalova, donateursadministratie; Mw. N. Blitz- Verdooner, coördinator van het Yochai Porat z”l jeugdvrijwilligers-ambulanceproject. Bestuurslid, A.A. van Dijk. Giften aan MDA zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits deze minimaal 1% van het drempelinkomen bedragen, tot 10% van dat bedrag. Wat betreft schenkingen, legaten en erfstellingen; MDA is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

120

ME/CVS-Stichting Nederland Noordse Bosje 16, 1211 BG Hilversum, Tel.: (0900) 7003000 (€ 0,15 p/min), internet: www.me-cvs-stichting.nl 41206783 te Hilversum De ME/CVS-Stichting Nederland is een patiëntenorganisatie met als doelstelling: meer bekendheid te geven aan het bestaan van Chronisch Vermoeidheids Syndroom en de sociale gevolgen daarvan. Het geven van voorlichting over de ziekte aan patiënten, artsen en belangstellenden. Het stimuleren van lotgenotencontacten tussen ME/CVS patiënten. Het ondersteunen van Wetenschappelijk onderzoek. Het bevorderen van de erkenning van de ziekte door artsen/specialisten zorgverzekeraars en uitkeringsinstanties.


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Stichting Menno van Coehoorn Mariaplaats 51, 3511 LM Utrecht, Tel.: (030) 231 22 30, E-mail: info@coehoorn.nl, Internet : www.coehoorn.nl Utrecht Het bevorderen van de instandhouding en de herkenbaarheid van voormalige verdedigingswerken en de daarbij behorende of andere militair-historische infrastructuur (o.a. linies, stellingen, bouwwerken) in Nederland of daarbuiten, in het laatste geval mits met een Nederlands verleden. Daarmee wil de stichting een bijdrage leveren aan het behoud van het militair-cultureel erfgoed en aan het begrip voor historie, kunst en cultuur. Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, Tel.: (020) 552 27 08, Fax: (020) 552 27 14 Amsterdam Geld inzamelen, om steun te verlenen aan behoeftige (oud)-militairen en/of nagelaten betrekkingen via de aangesloten militaire (steun-)Fondsen. Voorzitter: J.L.A. van Aalst, Secr. Penningmeester: Jhr. F.C. Six.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Mensen met een Missie Postbus 16442, 2500 BK Den Haag, Tel.: (070) 31 36 700, Fax: (070) 31 36 777 Den Haag Overal waar ongelijkheid ertoe leidt dat mensen buitengesloten worden staan mensen op die geloven in verandering. Mensen die de moed hebben zich uit te spreken tegen onrecht en er ook daadwerkelijk iets aan doen. Mensen met een missie! Ze inspireren anderen om samen het verschil te maken. Zij brengen hoop, en staan aan de basis van maatschappelijke veranderingen. Mensen met een Missie steunt deze mensen in hun strijd tegen armoede, onrecht en geweld. Én bij het werken aan vrede en gerechtigheid. In totaal maken we, samen met onze partners, jaarlijks een kleine 400 kleinschalige projecten mogelijk in zestien landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In Nederland behartigen we de belangen van Nederlandse missionarissen en oud-missionarissen en zorgen we voor de uitvoering van de campagne “Week Nederlandse Missionaris”.

Naam Adres

: :

Missieburo Roermond/De Kerkelijke Stichting Missiebureau van het Bisdom Roermond Neerstraat 49, 6041 KB Roermond, Postbus 198, 6040 AD Roermond, Tel.: (0475) 38 68 80, Fax: (0475) 31 07 97, E-mail: info@missieburo.nl, Internet: www.missieburo.nl.

Zetel : Doelstelling :

Het Missieburo Roermond ondersteunt de geloofsverkondiging van de Katholieke Kerk in Missielanden waar ook ter wereld, en wel in de ruimste zin van het woord. Het Missieburo draagt bij aan de realisatie van diverse projekten in diezelfde Missielanden. ANBI: Groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke kerkprovincie - Utrecht

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Propaganda Missie-congregatie v.d. H. Geest Postweg 6, 6571 CS Berg en Dal Gennep A. het animeren van de missiegeest onder de katholieken van Nederland, o.a. door het verspreiden van literatuur over de missie; B. het verwerven van en het beheer over fondsen, welke zullen worden aangewend voor het missiewerk en priesteropleidingen in Afrika en Brazilië.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk Herenstraat 47, 2215 KE Voorhout Tel.: (0252) 21 53 40, E-mail: neprif@tiscali.nl Den Haag De Stichting heeft ten doel de Rooms Katholieke priesters van Nederlandse nationaliteit, werkzaam in de zielzorg van het Europees gedeelte van Frankrijk, in hun geestelijke en materiële behoefte bij te staan. Bankrelatie Rabobank Bollenstreek IBAN NL09 RABO 0357 2735 91 en ING, IBAN NL56 INGB 0000 6008 00 t.n.v. Stichting Thuisfront NEPRIF, Voorhout. ANBI.

121


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

MISSIO NEDERLAND, Pauselijke Missiewerken Laan van Nieuw-Oost-Indië 191, postbus 93140, 2509 AC Den Haag, Tel.: (070) 304 74 44, Fax: (070) 381 83 55, E-mail: missio@missio.nl, Internet: www.missio.nl. ING 8725, Missio Den Haag. Den Haag Steun verlenen aan het werk van de kerken in de derde wereld. Voorts specifiek aan kinderen via MISSIO KINDEREN en specifiek aan de vorming en opleiding van landeigen kerkelijk kader via MISSIO OPLEIDING NEDERLAND. CBF-keur en ANBI.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

MMV Natuurrijk leven, Moerman p/a President Wilsonlaan 33, 4334 GB Middelburg, Tel.: (0118) 63 59 89 Elst (Gld) Bevordering van natuurlijke bestrijding van kanker d.m.v. de Moermantherapie en -voedingswijze. Zie Stichting Steunfonds AMNESTIE”.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam, Tel.: (020) 623 87 03 Amsterdam Het verwerven en beheren van fondsen ter ondersteuning van De Hollandsche Molen, zodat deze vereniging molens kan restaureren, onderhouden en eventueel aankopen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

De Hollandsche Molen Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam, Tel.: (020) 623 87 03 Amsterdam De Hollandse Molen is dé vereniging voor alle wind- en watermolens in Nederland. De organisatie staaat voor de beleving, de bescherming en de belangenbehartiging van molens en hun omgeving.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Nationaal Dachau-Monument Postbus 453, 2240 AL Wassenaar KvK Den Haag nr. S158536 Het inzamelen van gelden ten behoeve van het Nationaal Dachau-monument in Amsterdam.

N Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

122

: : : :

Stichting Gooisch Natuurreservaat Postbus 1001, 1200 BA Hilversum, Tel.: (035) 621 45 98, E-mail: gooisnatuurreservaat@gnr.nl, Website: www.gnr.nl Hilversum 41223080 Het Goois Natuurreservaat is in 1932 opgericht met als doel, de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dagen als natuurreservaat te behouden en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen. Onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren. NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) Van Miereveldstraat 9, 1071 DW Amsterdam, Tel.: (020) 679 12 00, info@nsgk.nl, www.nsgk.nl KvK Amsterdam, S 41199157 NSGK maakt het voor kinderen en jongeren met een handicap mogelijk om te spelen, leren, wonen, sporten, werken, op vakantie of uit te gaan. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers, want NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen subsidie. Helpt u mee? Uw bijdrage is welkom op giro 552000 van NSGK.


Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Neurofibromatose Vereniging Nederland Postbus 53386, 2505 AJ Den Haag, Internet: www.neurofibromatose.nl ’s-Gravenhage, K.v.K. nr. 40410724 De NFVN heeft tot doel patiënten en iedereen die met de erfelijke aandoening neurofibromatose te maken heeft met elkaar in contact te brengen en wegen te zoeken om hun belangen optimaal te behartigen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Vrienden van Neve Shalom/Wahat al-Salam Kruisweg 1103, 2131 CV Hoofddorp, Tel: 023 5615104; internet: www.nswas.nl KvK Midden Nederland, doss.nr.41059729 Het bijdragen aan de realisering van de doelstelling van het dorp Neve Shalom/Wahat al-Salam in Israel, t.w. het vreedzaam samenwonen van Joden en Palestijnen met begrip voor elkaars eigen identiteit.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Novum Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, Tel. (088) 585 50 00, Internet: www.visio.org Amsterdam Bevorderen van welzijn en onderwijs van slechtziende en blinde en meervoudig gehandicapte slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Nijbakker-Morra Stichting p/a Jachthavenweg 121, 1080 KM Amsterdam, Tel.: (020) 678 94 36, Internet: www.nijbakker-morra.nl Amsterdam Kankerbestrijding door ondersteuning wetenschappelijk onderzoek.

O Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Oogfonds Nederland, Stichting Catharijnesingel 40, 3511 GC Utrecht, Tel.: (030) 254 57 11, info@oogfonds.nl, www.oogfonds.nl Utrecht Ernstig slechtziend of zelfs blind worden. Door de vergrijzing overkomt dit steeds meer mensen in Nederland. De verwachting is zelfs dat er in 2020 maar liefst een half miljoen Nederlanders blind of slechtziend zullen zijn. Dat wil het Oogfonds niet laten gebeuren. Daarom zorgen wij voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventieve screenings bij ouderen. Het Oogfonds, voor een zichtbaar betere toekomst. Stichting AF Deutman Oogheelkunde Research fonds Postbus 1491, 6501 BL Nijmegen, Tel.: (024) 354 14 05, E-mail: researchfondsohk@aol.nl Nijmegen Het verstrekken van aanvullende financiële middelen ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek en geavanceerde medische zorg op het gebied van de oogheelkunde. Het fonds richt zich daarbij op wetenschappelijke projekten, het (doen) houden van cursussen en symposia, het doen bezoeken door wetenschappelijke medewerkers van onderwerp-gerichte nationale en internationale congressen, het bevorderen van buitenlandse stages en het uitnodigen van buitenlandse sprekers en onderzoekers, en het incidenteel aanschaffen van apparatuur.

123


Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Leids Oogheelkundig Ondersteuningsfonds (L.O.O.F.) Rembrandt van Rijnlaan 2, 2343 SV Oegstgeest, Tel.: (071) 526 23 74, Bank: 51 88 33 364 ABN AMRO, Wassenaar Rijnland 41166158 (Leiden) Deze stichting is verbonden aan de afdeling oogheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum en zet zich in voor het behoud en de verbetering van het gezichtsvermogen bij patiĂŤnten met oogziekten die slechtziendheid en blindheid veroorzaken. De stichting doet dit sinds 1974 door wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden ďŹ nancieel te ondersteunen. De stichting is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw schenking of legaat zal volledig worden besteed aan onderzoek en de stichting houdt een door u aan te wijzen contactpersoon uiteraard op de hoogte over de voortgang van het door u ondersteunde project. Bij grotere donaties is het mogelijk deze te vermelden in de tekst van de (internationale) wetenschappelijke publicaties die voortkomen uit het onderzoek.

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

124

Oorlogsgravenstichting Postbus 85981, 2508 CR Den Haag, Tel.:(070) 313 10 80, Fax:(070) 362 15 46, E-mail: info@ogs.nl, Website: www.ogs.nl, ING. 401000 K.v.K. Den Haag 41149180 Het aanleggen, inrichten, in stand houden en verzorgen van het Nederlandse oorlogsgraf van zowel burgers als militairen, waar ter wereld dit zich ook moge bevinden, alsmede het onderhoud der in Nederland verspreid liggende graven van leden der geallieerde strijdkrachten, voor zover daarvoor niet door het betrokken land wordt zorggedragen. Tevens worden bezoeken van nabestaanden in groepsverband aan de oorlogsgraven in het buitenland georganiseerd. Ook beheert de Stichting een databank met de namen van ruim 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit Slachtofferregister is te raadplegen via de website. Beschermheer : Z.M. de Koning Raad van Toezicht: Mr. R.S. Croll, president; Mr. J.P.H. Donner, vice-president; J.A. van Diepenbrugge,vice-president; C.N.J. Neisingh, algemeen secretaris, Prof. Dr. E.J.J.M. Kimman, Jhr. W.L. den Beer Poortugael, Mw. drs. M.R. van Lanschot-van Vloten Directeur-bestuurder: de heer G. Flieringa

Stichting Opkikker Kerkstraat 92, 1354 AC Almere, Tel.: (036) 538 66 60, E-mail: info@opkikker.nl, Internet: www.opkikker.nl Flevoland S412 471 69 Het verzorgen van Opkikkerdagen voor gezinnen met een kind dat in verband met een ziekte een langdurige behandeling ondergaat in een ziekenhuis. Stichting OUDEZIJDS 100 Oudezijds Achterburgwal 100, 1012 DS Amsterdam, Tel.:(020) 626 66 34, Fax:(020) 627 72 83, E-mail: info@oudezijds100.nl, Internet: www.oudezijds100.nl Amsterdam Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam is zij open en gastvrij om de zorg voor elkaar te delen met anderen. De zorg krijgt vorm door het maatschappelijk werk, medische zorg voor onverzekerden (Kruispost) en de maatschappelijke opvang.


P Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Stichting De Paardenkamp,Nationaal Rusthuis voor Oude Paarden en Pony’s Secretariaat: Birkstraat 122b, 3768HL SOEST, Tel.: (035)6025462 Internet: www.paardenkamp.nl /www.gagelgat.nl Opnemen en verzorgen van oude paarden en pony’s. Zorg voor flora en fauna

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Reservaten Przewalski Paard Boomdijk 43, 3286 LD Klaaswaal, Tel.: (0186) 57 44 93, Privé tel.: (0186) 57 24 57, E-mail: frph@antenna.nl Klaaswaal De reïntroductie van het laatste wilde paard, het Przewalski paard het behoud en de bescherming in het Nationaal Park Hustain Nuruu, Mongolië.

Naam Adres

: :

Stichting Internationaal Parkinson Fonds Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp, Tel.: (023) 5540754, E-mail: info@parkinsonfonds.nl, Internet: www. Parkinsonfonds.nl Haarlem 34103067 Financieren van medisch onderzoek naar Parkinson

Zetel : Doelstelling : Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Vrienden Parnassia Groep Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag, Tel.: (088) 35 77 256 Haaglanden 27 18 43 15 De Stichting ondersteunt de Parnassia Groep in haar missie om de kwaliteit van leven van haar patiënten te bevorderen. De Stichting bevordert de maatschappelijke integratie van de geestelijke gezondheidszorg, door extra’s te bieden voor patiënten op het gebied van werken, wonen, studeren en recreëren.

Naam Adres

: :

Philharmonie zuidnederland Vestiging Eindhoven: Postbus 230, 5600 AE Eindhoven, Tel.: (040) 265 56 99 Vestiging Maastricht: Postbus 482, 6200 AL Maastricht, Tel.: (043) 350 70 00 E-mail: info@philharmoniezuidnederland.nl, Internet: www.philharmoniezuidnederland.nl

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

philharmonie zuidnederland De overdracht van symfonische muziek op kwalitatief hoog niveau. Primair in de provincies Zeeland, NoordBrabant en Limburg en secundair elders in het land, in de Euregio en internationaal. Het orkest brengt een veelzijdig, gevarieerd en nieuw repertoire dicht bij het publiek, met volop educatie en initiatieven, afgestemd op bestaande en nieuwe doelgroepen. De organisatie is zodanig ingericht, dat het soepel kan inspelen op vragen uit en ontwikkelingen in de samenleving en daar ook middenin staat. De betrokken en enthousiaste medewerkers werken voortdurend aan de kwalitatieve en kwantitatieve groei van hun orkest. De philharmonie zuidnederland werkt- vanuit de vestigingsplaatsen Maastricht en Eindhoven- aan lokaal en regionaal herkenbare verbindingen met andere (culturele) partners en geeft zo concreet invulling aan de verschillende identiteiten van het speelgebied. Daardoor is het orkest een van de belangrijke culturele ambassadeurs van Zuid-Nederland. Stichting De Poezenboot Singel 38-G, 1015 AB Amsterdam, Tel. (020) 625 87 94, Internet: www.depoezenboot.nl Amsterdam 41206494 De Poezenboot helpt, zoveel mogelijk, poezen in nood. Zij geeft hen onderdak, (medische) verzorging, veel liefde en een toekomst. En dankzij uw steun kunnen wij dat blijven doen.

125


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Politie Dieren- en Milieubescherming Sparrenlaan 26, 7642 VC Wierden, Tel.: (0546) 57 95 01, Fax : (0546) 57 94 99, E-mail: secr@politiedierenenmilieu.nl, website: www.politiedierenenmilieu.nl Utrecht De beginselen waarop dieren- en milieubescherming behoren te rusten, meer ingang te doen vinden onder handhavings- en opsporingsambtenaren en de leden te activeren het dier en het milieu te beschermen tegen elke gedraging die hiermee in strijd is, binnen het kader van de geldende rechtsregels.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Prinses Christina Concours Prinses Catharina-Amaliastraat 5, 2496 XD Den Haag, Tel.: (070) 338 21 51 K.v.K. Den Haag, nr. S155432 Het Prinses Christina Concours zet zich in voor de promotie van klassieke muziek en jazz onder jonge mensen.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Koninklijke PIT Pro Rege Frankenlaan 38, 7312 TD Apeldoorn, Tel: (055) 355 4039, Internet: www.pitprorege.nl. Apeldoorn – K.v.K. 40477601 Wij vragen aandacht, erkenning en steun voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. Daarbij werven we steun voor welzijnsprojecten: ECHOS Homes en ontmoetingscentra waar nuldelijnsondersteuning wordt geboden, Project Veteranenbond voor veteranen met ernstige PTSS, enz. Giro 386 000.

Naam Adres

: :

Stichting Vrienden van Philadelphia Zorg Postbus 22, 8070 AA Nunspeet, Tel.: (0341) 27 81 17, Fax: (0341) 27 85 11, E-mail: stichtingvrienden@philadelphia.nl Nunspeet De Stichting steunt het werk van de landelijke netwerkorganisatie Stichting Philadelphia Zorg die zorg en/of ondersteuning biedt aan mensen, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. Philadelphia wil naast mensen staan op basis van een christelijke levensvisie.

Zetel : Doelstelling :

Stichting Vrienden van Philadelphia wil aanvullende activiteiten en/of voorzieningen realiseren die het leven van cliënten van Philadelphia meer inhoud geven in termen van kwaliteit, plezier en beleving. Het gaat om zaken die het leven van de cliënten veraangenamen en verrijken, waarvoor geen reguliere financiering is en die niet (voldoende) bekostigd worden uit gelden van de AWBZ, WMO etc. Op verzoek kunnen de criteria voor ondersteuning door Stichting Vrienden worden toegestuurd. Bank: ABN AMRO Nunspeet 40.03.26.361.

R Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Nationaal Rampenfonds Leeghwaterplein 27, 2521 CV Den Haag, Tel.: (070) 445 56 66, Postrekening 9575 Den Haag De stichting heeft ten doel, door het bijeenbrengen van gelden en goederen, mede te werken tot leniging van de noden, ontstaan door rampen, welke de bevolking van enig deel van het Koninkrijk treffen en welke van zodanige aard en omvang zijn, dat zij, naar het oordeel van het bestuur, als nationale rampen moeten worden beschouwd, zulks met uitzondering van noden, ontstaan door oorlog, oorlogsomstandigheden of molest.

Naam

:

Stichting Vrienden van Reade Reade Het Centrum voor Revalidatie en Reumatologie in Amsterdam Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam, Tel.: (020) 607 16 01, Contactpersoon: Mw. Mr. N. Lopes Cardozo KvK 34311379 De Stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van Reade en haar cliënten door financiering van voorzieningen, activiteiten, projecten en evenementen die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget.

Adres : Zetel : Doelstelling :

126


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) Haringkade 2, Postbus 434, 1970 AK IJmuiden, Tel.: 0255 548454, Fax: 0255 522572, E-mail: info@knrm.nl, Internet: www.knrm.nl KvK 41199789 De KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) redt en helpt mensen in nood op zee, het strand en de ruime binnenwateren. Dat doet de KNRM snel, professioneel en kosteloos. 24 uur per dag en onder alle weersomstandigheden. De 70 reddingboten op 45 reddingstations worden bemand door gemotiveerde en professioneel opgeleide vrijwilligers. De KNRM werd opgericht in 1824 en ontvangt geen overheidssubsidie. De inkomsten bestaan uit donaties, schenkingen en nalatenschappen. Voor schenkingen en nalatenschappen kunnen speciďŹ eke doelen binnen de KNRM worden benoemd, desgewenst met naamgeving naar wens van de schenker. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de KNRM. De KNRM heeft ANBI-status en CBF-keur. ING Bank rek.nr. 26363, Rabobank rek.nr. 37.35.46.181

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Landelijk Katholiek Reumacentrum Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen Tel.: (024) 365 92 30, Internet: www.lkrc.nl Nijmegen Het Landelijk Katholiek Reumacentrum richt zich op het doen verrichten van reuma-onderzoek in het bijzonder bij de Radboud Universiteit en de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Naast onderzoek verleent het Centrum in bepaalde gevallen steun aan activiteiten die de behandeling, ontspanning en voorlichting van reumapatiĂŤnten betreft.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Revalidatie Friesland Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag, Internet: www.revalidatie-friesland.nl Leeuwarden Revalidatie, arbeid en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Revalidatie Friesland heeft behandellocaties in Beetsterzwaag, Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Heerenveen, Emmeloord en Meppel.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest Postbus 962, 3000 AZ Rotterdam KvK Rotterdam 40342041 De Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest is een ANBI erkende instelling die het Rotterdams Philharmonisch Orkest steunt. Een groot aantal musici van het orkest speelt op instrumenten die door de Vereniging ter beschikking worden gesteld. Ook steunt de Vereniging vele projecten van het orkest.

S Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Boswijklaan 7, 3941 ZM Doorn KvK Utrecht 187812 Humanitaire hulporganisatie voor Papua, vrijwilligersorganisatie, zie www.sdsp.nl

Naam Adres

: :

Singelzicht (Opvang zwerfjongeren), Stichting Wittevrouwenkade 1, 3512 CR Utrecht, Tel.: (030) 23 03 777, E-mail: vrienden@singelzicht.nl, Internet: www.singelzicht.nl. Utrecht 30202459 (ANBI) 24-uursopvang, begeleiding en nazorg zwerfjongeren met complexe problematiek (17-23 jaar) Utrecht.

Zetel : Doelstelling :

127


Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Skanfonds Utrechtseweg 40 - 1213 TV Hilversum - tel.: 035 - 624 96 51 www.skanfonds.nl. Hilversum Skanfonds (voorheen Stichting Katholieke Noden) is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te vinden. Skanfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Skepsis Postbus 2657, 3500 GR Utrecht

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Fonds Slachtofferhulp Postbus 93166, 2509 AD Den Haag, Tel.: (070) 392 52 00, Internet: www.fondsslachtofferhulp.nl KvK nr.: 41155922 Fonds Slachtofferhulp maakt zich sterk voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen in Nederland. Wij financieren projecten en organisaties, geven noodhulp en brengen de belangen van slachtoffers onder de aandacht bij hulpverlenende organisaties, politiek en media. Keurmerken: ANBI en CBF.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) Postbus 129, 3990 DC Houten, Tel.: (030) 261 76 16, Fax: (030) 261 66 89 Amsterdam De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van alle mensen in Nederland die problemen hebben met het gehoor, zulks in de meest uitgebreide zin. Tot de doelgroepen behoren in ieder geval: mensen met verschillende vormen van gehoorverlies, tinnitus, hyperacusis, Ménière, brughoektumor en cochleair implantaten.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting SOKA (Sociaal -Culturele en Kunst Activiteiten) Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam, www.soka.nl KvK nr.: 41077071 Actuele thema’s en vraagstukken op basis van christelijke waarden. Activiteiten met een godsdienstige inhoud zijn toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de R.K. Kerk.

Naam Adres

: :

Spierziekten Nederland Lt. Gen. van Heutszlaan 6, 3743 JN Baarn, Tel.: (035) 548 04 80, E-mail: mail@spierziekten.nl, Internet: www.spierziekten.nl. Baarn Spierziekten Nederland behartigt de belangen van 200.000 volwassenen en kinderen met een spierziekte.

Zetel : Doelstelling : Naam Adres Zetel Doelstelling

128

: : : :

Op wetenschap gebaseerd onderzoek naar en voorlichting over pseudowetenschap en paranormale verschijnselen. Blad: Skepter (hoofdredacteur R.H. Nanninga), website: www.skepsis.nl, Skepsis organiseert elk jaar een congres. Voorzitter: prof. dr. F.P. Israel, secretaris: dr. J.W. Nienhuys (040) 2216791.

Stichting MS Research Leidseweg 557-1, 2253 JJ Voorschoten, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten Den Haag Het bijeen brengen van gelden voor wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose, voor het optimaal doen inrichten van zorg aan mensen met MS en voor het geven van voorlichting over wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van MS. De Stichting is in het bezit van het CBF-keurmerk.


Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Nationale Stichting Stijgbeugel Steenplaat 2, 1274 EK Huizen, Tel/fax: (035) 624 24 69 Utrecht Integratie van gehandicapten in de recreatieve sector d.m.v. bouwkundige aanpassingen.

T Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Tekke Huizingafonds (STHF) Postbus 1191, 9701 BD GRONINGEN, Tel.: (050) 36 10 694 41009008 Ondersteunt onderzoek in de transfusiegeneeskunde gericht op rode bloedcellen, bloedplaatjes en geïsoleerde stamcellen uit bloed/beenmerg voor teruggave aan patiënten met stamceltransplantaten of orgaanregeneratie. Het fonds stelt middelen ter beschikking voor onderzoek of stage in de bloedbank of ziekenhuiswereld. Het fonds richt haar activiteiten op onderzoeksprojecten in Noordoost Nederland.

Naam Adres

: :

The Hunger Project Korte Elisabethstraat 19-21, 3511 JG Utrecht, Postadres: Postbus 1546, 3500 BM Utrecht, E-mail: info@thehungerproject.nl. 41201198 – Utrecht The Hunger Project zet zich in voor een wereld zonder chronische honger.

Zetel : Doelstelling : Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Trombosestichting Nederland Postbus 100, 2250 AC Voorschoten KvK Haaglanden Stimuleren en financieren van (medisch) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose.

V Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

vFAS, vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators Postbus 65707, 2506 EA Den Haag, Tel.: (070) 362 62 15, Fax: (070) 427 32 63 Haaglanden 27255227 Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het personen- en familierecht, alsmede het bevorderen van de bekendheid bij het publiek met de mogelijkheid de gevolgen van scheiding door middel van mediation te regelen.

Naam Adres

: :

De Vlinderstichting – voor een natuur vol vlinders en libellen Postbus 506, 6700 AM Wageningen, tel. (0317) 467346, Internet: www.vlinderstichting.nl, E-mail: info@vlinderstichting.nl. Wageningen Waar veel vlinders zijn, gaat het goed met de natuur. Maar ze redden het niet alleen. Help De Vlinderstichting ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de vlinders blijven fladderen!

Zetel : Doelstelling :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

VluchtelingenWerk Nederland Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam, Tel: (020) 346 72 00 K.v.K. Amsterdam 40532333 VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.vluchtelingenwerk.nl.

129


Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Vogelrampenfonds Visserseinde 20, 2063 JD Spaarndam West, Tel.: (023) 532 68 76 41222647 Directe hulp aan in nood verkerende in het wild levende vogels. Deze hulp omvat o.a. voederacties tijdens strenge winters. Hulp aan olieslachtoffers, Botulismeslachtoffers en verkeersslachtoffers. Grootbrengen van ouderloze jonge vogels. Hulp aan raamslachtoffers en kattenslachtoffers. Het Vogelrampenfonds beschikt over een modern ingericht vogelhospitaal aan de Kweektuinstraat 1 in Haarlem N. De Reductie op schenkingen en legaten als bedoeld in art. 24 der Successiewet is van toepassing. ING: 199399.

Naam Adres

: :

Stichting Vrienden van Het Dorp Postbus 532, 6800 AM Arnhem, Tel.: (06) 39 59 58 11, e-mail: vriendenvanhetdorp@siza.nl

Zetel : Doelstelling :

Stichting Vrienden van Het Dorp Postbus 532 Het Dorp is een Arnhemse woonwijk waar circa 280 mensen met een 6800 AM ARNHEM veelal ernstige lichamelijke – en/of meervoudige handicap wonen. Deze wijk kon gebouwd worden mede dankzij de bekende tv-actie “Open Het Dorp” op 26 november 1962, gepresenteerd door Mies Bouman en wijlen dokter A. Klapwijk, toenmalig revalidatiearts. Het Dorp is thans onderdeel van zorgaanbieder Siza (meer informatie: www.siza.nl)

De Stichting Vrienden van Het Dorp werd een jaar later opgericht. Deze Stichting beheert een fonds dat in de loop der jaren uit talrijke bijdragen van zeer vele “Vrienden van Het Dorp” een kapitaal heeft opgebouwd. Daaruit worden talrijke activiteiten voor en door bewoners van Het Dorp betaald die niet kunnen worden gefinancierd vanuit de AWBZ of andere wettelijke regelingen. Bijdragen van Stichting Vrienden van Het Dorp kunnen bestemd zijn voor individuele bewoners, maar ook voor groepen. De Stichting kent geen winstoogmerk, maar wil uitsluitend het welzijn en de ontwikkeling van bewoners van Het Dorp ontwikkelen en stimuleren. Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers Burg. Wijnaendtslaan 15, 3042 CA Rotterdam KvK Rotterdam nr. S126591 De Vriendenkring heeft tot doel, zorg en hulp verlenen aan vm. gevangenen en nabestaanden van het vm. Nacht und Nebel concentratiekamp Natzweiler-Struthof, gelegen in de Elzas-Frankrijk.

Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

STICHTING VRIENDEN VAN VERZAMELINGEN VAN DE ORDE VAN VRIJMETSELAREN-VVO Secretariaat Michelangelostraat 44 II, 1077 CD Amsterdam, Tel.: (020) 470 13 23 Fax: (020) 471 31 40, E-mail: J.Treffers@inter.NL.net K.v.K. ’s Den Haag 41157590 1. De stichting heeft ten doel de bevordering van de instandhouding en uitbreiding van maçonnieke verzamelingen, inzonderheid die van de Orde en al hetgeen daarmee verband houdt. Onder verzamelingen wordt verstaan archieven, bibliotheken en museale collecties.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting VPSG Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem, E-mail: info@vpsg.nl, Internet: www.vpsg.nl Gemeente Haarlem, nr. 41225329 Advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld/misbruik, godsdienst en zingeving.

Naam Adres

: :

Stichting VUmc Fonds Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam, Tel.: (020) 444 31 65, E-mail: fondsenwerving.info@VUmc.nl, Internet: www.VUmc.nl\fondsenwerving KvK Amsterdam 34141228 Stichting VUmc Fonds steunt projecten van VU medisch centrum door het werven van aanvullende middelen in geld en natura voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Zetel : Doelstelling :

130


W Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

WIZO Nederland A.J. Ernststraat 735-a, 1082 LJ Amsterdam, Tel.: (020) 646 30 17, E-mail: info@wizo.nl, Internet: www.wizo.nl, ING 535617 Amsterdam, no. 405.30307 WIZO is een internationale organisatie van joodse vrouwelijke vrijwilligers. WIZO zorgt voor kwetsbare groepen binnen de Israelische samenleving, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging in 800 WIZO projecten. WIZO Nederland werft hiervoor fondsen en organiseert activiteiten ter bevordering van de joodse identiteit van haar leden. WIZO Nederland is ANBI gecertiďŹ ceerd.

Z Naam Adres

: :

Zetel : Doelstelling :

Stichting Zending over Grenzen Postbus 1222, 1300 BE ALMERE, Tel.: (036) 536 36 15, e-mail: info@zendingovergrenzen.nl, Internet: www.zendingovergrenzen.nl 411 88 479 Gooi-, Eem- en Flevoland ANBI / RfB-keurmerk Met het christelijk geloof als uitgangspunt heeft Zending over Grenzen als doel: Samen met sponsors, donateurs en vrijwilligers kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa, ongeacht ras, geloof of politieke voorkeur op weg helpen naar een zelfstandig bestaan. Mensen in Nederland bewust maken van de schrijnende armoede waarin mensen in Oost-Europa leven, en hen betrekken bij de hulp.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Zorg en Bijstand Kloveniersburgwal 43, 1011 JW Amsterdam, Tel.: (020) 557 33 33 Amsterdam Ondersteuning maatschappelijke dienstverlening.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar (Stichting) Rodenburglaan 80, 2241 WT Wassenaar, Tel.: (070) 5118933 Den Haag Bieden van dagbesteding onder professionele begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Bieden van educatie voor basisscholen en mensen in contact brengen met dieren. Bankrek.nr.: 3680.50.556.

131


AANTEKENINGEN
DECEMBER

WEEK 49

5

6

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

7

ZATERDAG

8

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 50

DECEMBER

9

MAANDAG

10

DINSDAG

11

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


DECEMBER

WEEK 50

12

13

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

14

ZATERDAG

15

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 51

DECEMBER

16

MAANDAG

17

DINSDAG

18

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 51

19

DECEMBER

20

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

21

ZATERDAG

22

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 52

DECEMBER

23

MAANDAG

24

DINSDAG

25

WOENSDAG

1e kerstdag (r.-k.) z.h. prins Bernhard jr. 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722


WEEK 52

26

DECEMBER

27

DONDERDAG

VRIJDAG

28

ZATERDAG

29

ZONDAG

2e kerstdag (r.-k.) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 01

DEC - JAN

30

MAANDAG

31

1

DINSDAG

WOENSDAG

Oudjaar

Nieuwjaar

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722


WEEK 01

2

JANUARI

3

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

4

ZATERDAG

5

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 02

JANUARI

6

7

MAANDAG

8

DINSDAG

Driekoningen (r.-k.) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 02

9

JANUARI

10

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

11

ZATERDAG

12

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 03

JANUARI

13

MAANDAG

14

DINSDAG

15

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 03

16

JANUARI

17

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

18

ZATERDAG

19

ZONDAG

h.k.h. prinses Margriet

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 04

JANUARI

20

MAANDAG

21

DINSDAG

22

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 04

23

JANUARI

24

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

25

ZATERDAG

26

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 05

JANUARI

27

MAANDAG

28

DINSDAG

29

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 05

30

JAN - FEBR

31

DONDERDAG

VRIJDAG

1

ZATERDAG

2

ZONDAG

h.m. koningin Beatrix 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 06

FEBRUARI

3

4

MAANDAG

5

DINSDAG

h.h. prinses Marilène 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 06

6

FEBRUARI

7

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

8

ZATERDAG

9

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 07

FEBRUARI

10

MAANDAG

11

DINSDAG

12

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 07

13

FEBRUARI

14

DONDERDAG

VRIJDAG

15

ZATERDAG

16

ZONDAG

Valentijnsdag 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 08

FEBRUARI

17

MAANDAG

18

DINSDAG

19

h.k.h. prinses Christina 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 08

20

FEBRUARI

21

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

22

ZATERDAG

23

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 09

FEBRUARI

24

MAANDAG

25

DINSDAG

26

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 09

27

FEBR - MRT

28

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

1

ZATERDAG

2

ZONDAG

Begin carnaval

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 10

MAART

3

4

MAANDAG

5

DINSDAG

Vastenavond (r.-k.)

Aswoensdag (r.-k.)

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 10

6

MAART

7

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

8

ZATERDAG

9

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 11

MAART

10

MAANDAG

11

DINSDAG

12

WOENSDAG

Biddag voor gewas en arbeid (pr.) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722


WEEK 11

13

MAART

14

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

15

ZATERDAG

16

ZONDAG

Poerimfeest (isr.)

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 12

MAART

17

MAANDAG

18

DINSDAG

19

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 12

20

MAART

21

DONDERDAG

VRIJDAG

22

ZATERDAG

z.h. prins Pieter-Christiaan 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

23

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 13

MAART

24

MAANDAG

25

DINSDAG

26

Mariaboodschap (r.-k.) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 13

27

MAART

28

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

29

ZATERDAG

30

ZONDAG

Begin zomertijd

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 14

APRIL

31

1

MAANDAG

2

DINSDAG

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 14

3

APRIL

4

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

5

ZATERDAG

6

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 15

APRIL

7

8

MAANDAG

9

DINSDAG

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 15

10

APRIL

11

DONDERDAG

VRIJDAG

12

ZATERDAG

13

ZONDAG

h.k.h. prinses Ariane z.h. prins Floris 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

Palmzondag (r.-k.)

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 16

APRIL

14

MAANDAG

15

DINSDAG

16

Pésach (isr. pasen) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 16

17

APRIL

18

DONDERDAG

z.h. prins Maurits Secretaressedag Witte Donderdag

VRIJDAG

19

ZATERDAG

20

ZONDAG

h.h. prinses Annette Goede Vrijdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

Pasen

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 17

APRIL

21

MAANDAG

22

DINSDAG

23

Pasen 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 17

24

APRIL

25

DONDERDAG

VRIJDAG

26

ZATERDAG

Koningsdag 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

27

ZONDAG

z.k.h. prins Willem-Alexander

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 18

APRIL - MEI

28

MAANDAG

29

DINSDAG

30

WOENSDAG

mr. Pieter van Vollenhoven 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722


WEEK 18

1

MEI

2

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

3

ZATERDAG

4

ZONDAG

Herdenking der gevallenen

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 19

MEI

5

6

MAANDAG

7

DINSDAG

Bevrijdingsdag 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 19

8

MEI

9

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

10

ZATERDAG

11

ZONDAG

Moederdag

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 20

MEI

12

MAANDAG

13

DINSDAG

14

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 20

15

MEI

16

DONDERDAG

VRIJDAG

17

ZATERDAG

h.k.h. prinses Máxima 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

18

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 21

MEI

19

MAANDAG

20

DINSDAG

21

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 21

22

MEI

23

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

24

ZATERDAG

25

ZONDAG

h.h. prinses Laurentien

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 22

MEI

26

MAANDAG

27

DINSDAG

28

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 22

29

MEI - JUNI

30

DONDERDAG

VRIJDAG

31

ZATERDAG

Hemelvaartsdag (r.-k.) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

1

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 23

JUNI

2

3

MAANDAG

4

DINSDAG

WOENSDAG

Wekenfeest (isr.) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722


WEEK 23

5

JUNI

6

DONDERDAG

VRIJDAG

7

ZATERDAG

8

ZONDAG

Wekenfeest (isr.) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

Pinksteren (r.-k.)

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 24

JUNI

9

MAANDAG

10

DINSDAG

11

Pinksteren (r.-k.) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 24

12

JUNI

13

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

14

ZATERDAG

15

ZONDAG

Vaderdag

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 25

JUNI

16

MAANDAG

17

DINSDAG

18

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 25

19

JUNI

20

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

21

ZATERDAG

22

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 26

JUNI

23

MAANDAG

24

DINSDAG

25

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 26

26

JUNI

27

DONDERDAG

VRIJDAG

28

ZATERDAG

Begin Ramadan (islam.)

h.k.h. prinses Alexia-Juliana 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

29

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 27

JUNI/JULI

30

1

MAANDAG

2

DINSDAG

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 27

3

JULI

4

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

5

ZATERDAG

6

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 28

JULI

7

8

MAANDAG

9

DINSDAG

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 28

10

JULI

11

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

12

ZATERDAG

13

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 29

JULI

14

MAANDAG

15

DINSDAG

16

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 29

17

JULI

18

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

19

ZATERDAG

20

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 30

JULI

21

MAANDAG

22

DINSDAG

23

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 30

24

JULI

25

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

26

ZATERDAG

27

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 31

JULI

28

MAANDAG

29

DINSDAG

30

Indul-ямБtr (einde Ramadan, Islam.) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 31

31

AUGUSTUS

1

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

2

ZATERDAG

3

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 32

AUGUSTUS

4

5

MAANDAG

6

DINSDAG

h.k.h. prinses Irene 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 32

7

AUGUSTUS

8

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

9

10

ZATERDAG

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 33

AUGUSTUS

11

MAANDAG

12

DINSDAG

13

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 33

14

AUGUSTUS

15

DONDERDAG

VRIJDAG

16

ZATERDAG

17

ZONDAG

Maria-ten-hemelopneming (r.-k.) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 34

AUGUSTUS

18

MAANDAG

19

DINSDAG

20

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 34

21

AUGUSTUS

22

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

23

ZATERDAG

24

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 35

AUGUSTUS

25

MAANDAG

26

DINSDAG

27

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 35

28

AUGUSTUS

29

DONDERDAG

VRIJDAG

30

ZATERDAG

h.h. prinses Mabel 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

31

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 36

SEPTEMBER

1

2

MAANDAG

3

DINSDAG

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 36

4

SEPTEMBER

5

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

6

ZATERDAG

7

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 37

SEPTEMBER

8

9

MAANDAG

DINSDAG

10

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 37

11

SEPTEMBER

12

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

13

ZATERDAG

14

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 38

SEPTEMBER

15

MAANDAG

16

DINSDAG

17

Prinsjesdag 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 38

18

SEPTEMBER

19

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

20

ZATERDAG

21

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 39

SEPTEMBER

22

MAANDAG

23

DINSDAG

24

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 39

25

SEPTEMBER

26

DONDERDAG

VRIJDAG

27

ZATERDAG

28

ZONDAG

Israëlisch Nieuwjaar (5775)

Israëlisch Nieuwjaar (5775) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 40

SEP - OKT

29

MAANDAG

30

1

DINSDAG

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 40

2

OKTOBER

3

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

4

ZATERDAG

5

ZONDAG

Werelddierendag Yom Kippur, Grote Verzoendag (isr.) Idul-Adha (slachtfeest, Islam.)

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 41

OKTOBER

6

7

MAANDAG

8

DINSDAG

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 41

9

OKTOBER

10

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

z.k.h. prins Constantijn

Loofhuttenfeest (isr. -7dagen) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

11

12

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 42

OKTOBER

13

MAANDAG

14

DINSDAG

15

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 42

16

OKTOBER

17

DONDERDAG

VRIJDAG

18

ZATERDAG

h.h. prinses Aimée 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

19

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 43

OKTOBER

20

MAANDAG

21

DINSDAG

22

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 43

23

OKTOBER

24

DONDERDAG

VRIJDAG

25

ZATERDAG

Islamitisch nieuwjaar (1436) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

26

ZONDAG

Begin Wintertijd

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 44

OKTOBER

27

MAANDAG

28

DINSDAG

29

h.h. prinses Anita 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 44

30

OKT - NOV

31

DONDERDAG

VRIJDAG

1

ZATERDAG

Allerheiligen (r.-k.) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

2

ZONDAG

Allerzielen (r.-k.)

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 45

NOVEMBER

3

4

MAANDAG

5

DINSDAG

WOENSDAG

Dankdag voor gewas en arbeid (pr.) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722


WEEK 45

6

NOVEMBER

7

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

8

ZATERDAG

9

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 46

NOVEMBER

10

MAANDAG

11

DINSDAG

12

Sint Maarten (r.-k.) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 46

13

NOVEMBER

14

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

15

ZATERDAG

16

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 47

NOVEMBER

17

MAANDAG

18

DINSDAG

19

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 47

20

NOVEMBER

21

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

22

ZATERDAG

23

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 48

NOVEMBER

24

MAANDAG

25

DINSDAG

26

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 48

27

NOVEMBER

28

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

29

ZATERDAG

30

ZONDAG

1e zondag van de Advent (r.-k.)

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 49

DECEMBER

1

2

MAANDAG

3

DINSDAG

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 49

4

DECEMBER

5

DONDERDAG

VRIJDAG

Pakjesavond 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

6

ZATERDAG

Sint Nicolaas

7

ZONDAG

h.k.h. prinses Catharina-Amalia

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 50

DECEMBER

8

9

MAANDAG

DINSDAG

10

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 50

11

DECEMBER

12

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

13

ZATERDAG

14

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 51

DECEMBER

15

MAANDAG

16

DINSDAG

17

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 51

18

DECEMBER

19

DONDERDAG

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

VRIJDAG

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

20

ZATERDAG

21

ZONDAG

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 52

DECEMBER

22

MAANDAG

23

DINSDAG

24

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 52

25

DECEMBER

26

DONDERDAG

1e Kerstdag z.h. prins Bernhard jr.

VRIJDAG

27

ZATERDAG

28

ZONDAG

2e Kerstdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 01

DECEMBER

29

MAANDAG

30

DINSDAG

31 Oudjaar

30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


WEEK 01

1

JANUARI

2

DONDERDAG

VRIJDAG

3

ZATERDAG

4

ZONDAG

Nieuwjaar 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 6, 14, 24

WWW.MISSIEBURO.NL

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven, Tel. 0172-615883, ING nr. 46871

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, ING nr. 809898


WEEK 02

JANUARI

5

6

MAANDAG

7

DINSDAG

Driekoningen (r.-k.) 30

30

30

45

45

45

9

9

9

15

15

15

30

30

30

45

45

45

10

10

10

15

15

15

30

30

30

45

45

45

11

11

11

15

15

15

30

30

30

45

45

45

12

12

12

15

15

15

30

30

30

45

45

45

13

13

13

15

15

15

30

30

30

45

45

45

14

14

14

15

15

15

30

30

30

45

45

45

15

15

15

15

15

15

30

30

30

45

45

45

16

16

16

15

15

15

30

30

30

45

45

45

17

17

17

15

15

15

30

30

30

45

45

45

18

18

18

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk

Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

WOENSDAG


AANTEKENINGEN
AANTEKENINGEN
notaris-online.nl tEFHPFEFEPFMFOTJUFt

Dé startpagina voor consument, notariaat en andere betrokkenen, over stichtingen en instellingen Sinds enige tijd is er specifiek voor de consument, notariaat en andere betrokken de portaalsite www.notaris-online.nl. Middels deze startpagina kan met één muisklik, in een kort tijdsbestek veel informatie worden verkregen over stichtingen en instellingen en hun activiteiten. Op heldere en overzichtelijke kunt u hier alle relevante informatie en hun activiteiten, alfabetisch en duidelijk gerubriceerd, snel vinden. Zo kan de bezoeker makkelijk en snel een keuze maken uit een uitgebreid aanbod uit de goede doelen.

Kijk snel op www.notaris-online.nl Het regelen van schenkingen, legaten en erfenissen vormt een belangrijk onderdeel van uw maatschappelijke functie. Op dit terrein wil ons bedrijf u graag op adequate wijze terzijde staan bij het bevorderen van de efficiency via internet. Terzake de bestemming van schenkingen en andere “overdrachten om niet” wordt uiteraard door de gever beslist. Soms zal deze de gegevens van de door hem of haar favoriete begunstigde expliciet en correct vermelden. In andere gevallen, met name bij het geven aan zogenaamde “goede doelen” ligt dat veelal anders. De exacte gegevens van deze categorie begunstigden heeft u niet altijd makkelijk voorhanden. Op dit punt reikt www.notaris-online.nl u de helpende hand. Per charitatieve instelling staan op heldere en overzichtelijke wijze de doelstelling met de N.A.W.- en internetgegevens van deze maatschappelijke organisaties gepresenteerd. Donaties, giften, schenkingen, nalatenschappen en dergelijke zijn een belangrijke inkomstenbron voor stichtingen en instellingen, dus presenteer uw stichting/instelling op www.notaris-online.nl om de bezoeker naar uw website te leiden om uw stichting/instelling te steunen.

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert, Nederland, T +31 (0)495 450095, F +31 (0)495 521335, E info@louwersuitgevers.nl, W www.louwersuitgevers.nl


U ziet obstakels Wij zien mogelijkheden Blinde en slechtziende mensen kunnen heel veel, ondanks hun beperking. Spelen. Leren. Werken. Daartoe ďŹ nanciert de Vereniging BartimĂŠus Sonneheerdt diverse projecten. Help mee, geef op banknummer NL94INGB0004004040.

Kijk ook op steunbartimeus.nl.

Postbus 999 3700 AZ Zeist Tel. (030) 693 50 50

www.steunbartimeus.nl


Notaris agenda 2014  
Notaris agenda 2014