ArchiComm 06 2016

Page 90

BOUW EENS MET STRO Duurzaam bouwen staat bij elke architect hoog op de agenda. Daarbij is onder andere de keuze voor ecologische materialen erg belangrijk. Naast bioboerderij Le Pic-Vert wordt in La Glanerie (Henegouwen) een woning gebouwd met houtskeletbouw en strobalen. “Stro wordt minder toegepast in houtskeletbouw, maar is een uitstekend isolatiemateriaal”, aldus architect Marc Jacobs, die samen met zijn zoon Jelle een ecologische site ontwikkelt. In de komende edities volgen we het project op de voet. Tekst Jens Demets | Beeld Marc Jacobs

Houtskeletbouw met strobalen is in Vlaanderen minder bekend maar in Wallonië is Paille-Tech, zo heet de fabrikant, aan een opmars bezig. Architect Marc Jacobs ziet er de voordelen van en wil het ecologische aspect van de boerderij doortrekken in zijn woning. “Ik was al gewonnen voor strobalen-

90

bouw, maar de oplossingen van Paille-Tech boeiden mij”, vertelt Marc. “De graad van afwerking en de ideale omstandigheden waarin je de constructie kan voorbereiden, vielen in de smaak.” Bij het systeem worden de strobalen verwerkt in houten cassettes en reeds voorzien van 4 centimeter leempleister

aan de binnenzijde. De buitenzijde bestaat uit houtwolplaten waarop een kalkpleister of een houten bekleding wordt aangebracht. Ook in de dakpanelen zitten strobalen. Het grote voordeel van het systeem: de plaatsing van de panelen neemt slechts een grote week in beslag.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.