Page 1

Näin etähuolenpitojärjestelmä toimii

1

v a nhukse n kot i Tietokone analysoi turvaranneketta kantavan vanhuksen liikkeitä. Ranneke lähettää tietokoneelle hälytyssignaalin, jos vanhus poistuu pihapiiristä, viipyy poikkeuksellisen pitkään kylpyhuoneessa tai on liikkumatta liian pitkään. Tietokonelle syötettävät hälytyssäännöt voi määritellä yksilöllisesti vanhuksen terveyden ja arkirutiinien mukaan.

Turvaranneke paikantaa vanhuksen sijainnin huoneen tarkkuudella ja välittää jatkuvasti informaatiota tietokoneelle. Valvontaalue kattaa kodin ja pihapiirin noin 300 metrin säteellä. web-kamera

2

Kotitietokone välittää hälytyksen valvontakeskukseen, omaisille ja hätäkeskukseen tekstiviestinä ja internetin välityksellä. Tarvittava laitteisto: - etähuolenpito- kotitietokone - internet-yhteys - gsm-modeemi

ohjelmisto - paikannusanturit oville - turvaranneke

kaiuttimet

hälytys

3

4

o ma i s et Omaiset saavat viestin muutamassa sekunnissa. Viesti kertoo esimerkiksi vanhuksen olinpaikan.

v a l v ontake sku s Valvontakeskuksessa tarkkaillaan etähuolenpitoasiakkaiden tietokoneiden välittämiä viestejä. Hälytyksen tullessa vanhukseen koetetaan saada yhteys puhelimella tai avaamalla kuvapuheluyhteys. Vanhuksen sijainti paikannetaan GPS-seurannalla.

Lähde: ArctiCare

GRAFIIKKA: LOTTA HAGLUND / HS, KUVA: KIMMO MÄNTYLÄ / LK, TEKSTI: STEFANI URMAS

Vanhusten etähuolenpitojärjestelmä  
Vanhusten etähuolenpitojärjestelmä  
Advertisement