Doc3

Page 1


OS NOSOS EXPERIMENTOS! - Cos seguintes datos sobre os materiais, pasos e explicación científica dos experimentos, deberás: ESCRIBE O TÍTULO DO EXPERIMENTO CON LETRA ROTULADA 1.-

Redactar

de

xeito

secuenciado,

empregando

os

marcadores

temporais

(primeiro, logo, a continuación, de seguido,... por último, para rematar,...) o proceso. 2.- Deberás realizar ilustracións para os diferentes pasos. 3.- Rematar cunha oración que exprese sorpresa, ánimo, admiración... 4.- Adxúntase un modelo orientativo. 5.- Deberás facelo no modelo que se entrega. 6.- As ilustracións realizaralas nos recadros dados. Recortas e pegas nos lugares axeitados, dependendo do paso que ilustres. 7.- Como mínimo deberás entregar dous experimentos. A data límite será o vindeiro luns, 17 de novembro.
Alumnado de 4ยบ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.