Join herfst editie 2010 - Brazilië special actueel

Page 24

Zijn al onze inspanningen in Uruzgan voor niets geweest of hebben we er straks – mede dankzij ons – een vakantieparadijs bij? 'Ik heb nog nooit zo'n mooi gebied gezien.' Het is 25 maart 2043. Uruzgan-veteraan Michael Sanders kijkt naar buiten door het raampje van de Boeing 989. Hij kan zijn ogen niet geloven. Onder hem ligt het luxueuze vliegveld van Tarin Kowt met daarom heen wolkenkrabbers en hightech-snelwegen. Het enige dat hij nog herkent van vroeger zijn de enorme bergen aan de horizon, die van goud lijken te zijn. Hij heeft heel veel zin in zijn vakantie. De Lavaberg in Deh Rawod schijnt prachtig te zijn, en je kunt heerlijk wandelen in de talloze nationale parken die Afghanistan rijk

24

join

»


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.