Mánaðarskýrsla LRH - ágúst 2022

Page 1

Afbrotatölfræði Ágúst 2022


Samantekt Aðferð Í skýrslu þessari eru teknar saman mánaðarlega lykiltölur embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Einungis er um bráðabirgðatölur að ræða. Fjöldinn getur breyst með brotum sem kærð eru seint og því verið frábrugðinn endanlegum tölum. Hér að neðan er fjöldi afbrota í ágúst borinn saman við meðalfjölda brota síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan út frá staðalfrávikum. Með því að reikna staðalfrávik er hægt að áætla neðri og efri mörk brota síðastliðna sex og 12 mánuði á undan sem nýtast til þess að leggja mat á hve marktækar breytingarnar í ágúst eru miðað við þessi mörk.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili

2

Júlí 2022

Ágúst 2022

813 367 84 119 7 18 4 134 32 73 880 102 116 29

904 418 118 122 4 16 3 150 31 87 746 106 60 43

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mán. m.v. 12 mán. Mikil fjölgun Fjölgar Mikil fjölgun Innan marka Fækkar Fækkar Innan marka Mikil fjölgun Fjölgar Innan marka Innan marka Innan marka Fækkar Mikil fjölgun

Fjölgar Fjölgar Mikil fjölgun Innan marka Fækkar Fækkar Innan marka Fjölgar Fjölgar Innan marka Innan marka Innan marka Fækkar Fjölgar


Hegningarlagabrot •

Skráð voru 904 hegningarlagabrot í ágústmánuði. Brotunum fjölgaði á milli mánaða.

Skráðum hegningarlagabrotum fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um fimm prósent færri tilkynningar um hegningarlagabrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Hegningarlagabrot

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

1.000 900

Hegningarlagabrot 3 ára meðaltal

800

600 500 400

878

880

909 705

771

763 661

300

726

754

834

904 813

601

200 100

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

6.996 6.181

6.265

2019

2020

6.056

2021

2022

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 ág

Hegningarlagabrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

3

Fjöldi brota

Fjöldi brota

700

sep

okt

nóv

des

Ágúst 2022 Meðalt. 904 904

749 775

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

Mörk Breyting frá meðalt. Staða breytinga Neðri Efri +/% 673 824 129 17% Fjölgar 685 824 156 21% Mikil fjölgun


Þjófnaðir •

Í ágúst bárust 418 tilkynningar um þjófnaði. Tilkynningum fjölgaði á milli mánaða.

Tilkynningum um þjófnaði fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist sjö prósent færri tilkynningar um þjófnaði en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

450 400

386

403

418

412 370 322

350

Fjöldi brota

300

270

311

367

306 270

256

Þjófnaðir

250

205

200

3.500

150

3.000

Fjöldi brota

100 50 0

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

Þjófnaður - innbrot

86

89

86

61

67

66

47

65

68

62

105

84

118

Þjófnaður - hnupl

59

70

90

51

77

59

52

80

41

53

54

68

62

Þjófnaður - gsm

20

22

33

15

39

15

9

12

17

23

22

15

24

Þjófnaður - reiðhjól

52

71

66

26

15

13

3

18

36

52

58

58

56

Þjófnaður - annað

169

151

137

117

124

103

94

136

108

116

131

142

158

Þjófnaður alls

386

403

412

270

322

256

205

311

270

306

370

367

418

3 mánaða meðaltal

Þjófnaður

4

Mörk Breyting frá meðalt. 348 348 Staða breytinga 323 323 Neðri 323 323 323 323 %323 323 323 Efri 323 +/305 248 362 113 37% Fjölgar 323 261 386 95 29% Fjölgar

Ágúst 2022 Meðalt.

12 mánaða meðaltal 323

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

3 ára meðaltal

323

418 418

2.500 2.000

2.972 2.584

2.542

2019

2020

2.503

1.500 1.000 500 0 2021

2022

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Innbrot •

Í ágúst bárust lögreglunni 118 tilkynningar um innbrot.

Tilkynningum um innbrot fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um eitt prósent færri tilkynningar um innbrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 140 118

Fjöldi brota

120 100

105 87

89

86

80 61

67

65

60

Innbrot

85

66 68

700

62

600

47

Fjöldi brota

500

40 20 0

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

Annað

0

3

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

Fyrirtæki/stofnun

26

29

23

22

30

28

17

29

29

20

59

37

45

Heimili/einkalóð

38

47

51

29

29

17

18

28

26

30

28

29

43

Ökutæki

22

12

11

10

7

21

11

8

13

11

18

19

30

Innbrot alls

87

89

86

61

67

66

47

65

68

62

105

85

118

Innbrot

12 mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

5

626

602

2019

2020

639

615

2021

2022

400 300 200 100

ág

3 mánaða meðaltal

3 ára meðaltal

Ágúst 2022 Meðalt.

74

74

118 118

74

74

72 74

Mörk 84 84 84 Breyting frá meðalt. Staða breytinga 74 74 74 74 74 Neðri 74 Efri74 +/%74 18 53 90 46 Mikil fjölgun 15 58 89 44 Mikil fjölgun

0

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Ofbeldisbrot •

Skráðar voru 122 tilkynning um ofbeldisbrot í ágúst.

Skráð ofbeldisbrot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um fimm prósent fleiri tilkynningar um ofbeldisbrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 160

120

134

133

140 115

119

118

115

112

105

122

103

100

Fjöldi brota

130

126

Ofbeldisbrot 3 ára meðaltal

89

80

1.000

60

Fjöldi brota

800

40 20

835

905

936

941

2020

2021

2022

600 400 200

0

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb mar apr

maí

jún

júl

ág

Líkamsárás, minniháttar

85

86

99

83

80

71

69

101

99

97

101

99

97

Líkamsárás, meiriháttar/stórfelld

22

21

25

17

17

25

15

22

17

15

20

19

21

Önnur ofbeldisbrot

8

5

9

15

8

7

5

3

18

6

9

1

4

Ofbeldisbrot alls

Ágúst 2022

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

122 122

3 mánaða meðaltal

6

Mörk 115 112 133 115 105 103 89 126 134 118 130 119 122 Breyting frá meðalt.

Ofbeldisbrot

Meðalt.

Staða breytinga Neðri Efri +/% 122 122 122 119 117 105 134 117 117 3 117 2% marka 117 117 117 117 117 117 Innan 117 117 117 104 129 5 5% Innan marka

0 2019

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Ofbeldi gagnvart lögreglumanni

Í ágúst voru skráð fjögur tilvik þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi.

Það sem af er ári hafa verið skráð um fjögur prósent færri tilvik þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi en skráð voru að meðaltali síðustu þrjú ár á undan.

Fjöldi 60 50

Fjöldi brota

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni •

Ekkert tilvik var skráð í ágúst þar sem lögreglumanni var hótað ofbeldi.

Það sem af er ári hafa verið skráð 15 prósent færri tilvik þar sem lögreglumanni var hótað ofbeldi og skráð voru að meðaltali síðustu þrjú ár á undan.

54

40

48

46

2021

2022

42

30 20 10 0 2019

Ofbeldi gagnvart lögreglumanni

3 ára meðaltal

2020

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni

9 8

8

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni

8

8 7 7

7

7

7

Fjöldi

7

3 ára meðaltal

7 6

6 5

25

5

Fjöldi brota

Fjöldi brota

5

30

5 4

4

4 3

3

4

4

3

4

3

2

2

28

20

28 22

22

15 10 5

2

2

0 2019

2020

2021

2022

1 0

0

0 ág

7

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Kynferðisbrot—dags. brots •

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust 16 tilkynningar um kynferðisbrot sem áttu sér stað í ágúst.

Tilkynningum um kynferðisbrot fækkaði miðað við útreiknuð neðri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um 21 prósent færri tilkynningar um kynferðisbrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. Hér er fyrir neðan er fjöldi kynferðisbrota sem áttu sér stað í hverjum mánuði fyrir sig á tímabilinu. Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

35 30

Fjöldi

3 ára meðaltal

300

25 20 32

15

32 28

26

25 10

Fjöldi brota

Fjöldi brota

250

19

19

18

25

242

150

178

204 165

100 50

18

16

200

18

16

0 2019

5

2020

2021

2022

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. ág

sep

Kynferðisbrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

8

okt

nóv

des

jan

Ágúst 2022 Meðalt. 16 16

22 23

feb

mar

Mörk Neðri Efri 17 26 18 28

apr

maí

jún

júl

ág

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% -6 -27% Fækkar -7 -30% Fækkar


Kynferðisbrot—dags. tilkynnt •

Skráð voru 33 tilkynningar um kynferðisbrot í ágúst.

Skráð kynferðisbrot voru innan útreiknaðra marka fyrir sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 10 prósent færri kynferðisbrot en voru skráð að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Hér er fyrir neðan er fjöldi kynferðisbrota sem voru tilkynnt í hverjum mánuði fyrir sig, burt séð frá því hvenær brotið átti sér stað. Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

45 40

Fjöldi

3 ára meðaltal

35

350 300

Fjöldi brota

Fjöldi brota

30 25 42

20 34 15

40

39

38

34

33

30

28

33

21

294 239

200 187

150 100 0

20

2019

5

2020

2021

2022

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 ág

sep

Kynferðisbrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

9

312

50 25

10

250

okt

nóv

des

jan

Ágúst 2022 Meðalt. 33 33

31 32

feb

mar

Mörk Neðri Efri 24 38 25 39

apr

maí

jún

júl

ág

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 2 7% Innan marka 1 3% Innan marka


Heimilisofbeldi •

Alls bárust 67 tilkynningar um heimilisofbeldi í ágúst.

Tilkynningar um heimilisofbeldi voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um tvö prósent fleiri tilkynningar um heimilisofbeldi en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

90 80

Fjöldi

70

700 600

Fjöldi brota

Fjöldi brota

60 50 40

78

73 30

56

55

59

64

75

68

63

67

60

54

57

500 400

539

572

536

471

300 200 100 0 2019

20 10

2020

2021

2022

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 ág

sep

Heimilisofbeldi 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

10

3 ára meðaltal

okt

nóv

des

jan

Ágúst 2022 Meðalt. 67 67

65 64

feb

mar

Mörk Neðri Efri 56 74 56 71

apr

maí

jún

Breyting frá meðalt. +/% 2 3% 4 6%

júl

ág

Staða breytinga Innan marka Innan marka

Um er að ræða bráðabirgðartölur sem geta tekið breytingum vegna yfirferðar á skráningum í tengslum við nýtt verklag


Leit að týndum ungmennum •

Alls bárust 11 beiðnir um leit að börnum og ungmennum í ágúst.

Skráðar leitarbeiðnir voru innan útreiknaðra maka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um 34 prósent færri leitarbeiðnir en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Leitarbeiðnir

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

25

Fjöldi

3 ára meðaltal

Fjöldi verkefna

Fjöldi verkefna

20

15

21

10

5

11

11

13

12 10

9

8

7

15 12

11

8

160 140 120 100 80 60 40 20

138

142 104 84

0 2019

2020

2021

2022

Fjöldi verkefna það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. ág

sep

Leitarbeiðnir 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

11

okt

nov

des

jan

feb

mar

Mörk Ágúst 2022 Meðalt. Neðri Efri 11 11 8 13 11 11 8 15

apr

maí

jún

jul

ág

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 1 5% Innan marka 0 -4% Innan marka


Eignaspjöll •

Í ágúst voru skráðar 153 tilkynningar um eignaspjöll.

Tilkynningar um eignaspjöll fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um tvö prósent fleiri tilkynningar um eignaspjöll en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 180 160

149

153

158

153 129

120

136

128

121

124

131

138

Fjöldi

102

1.400

80 60 40

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

Rúðubrot

39

39

36

32

54

40

26

44

34

28

31

49

44

Veggjakrot

6

1

15

2

1

4

1

0

2

1

2

2

2

Önnur minniháttar eignaspjöll

99

111

106

67

73

90

64

79

82

92

95

83

104

Meiriháttar eignaspjöll

5

2

1

1

1

2

3

5

3

3

3

4

3

149

153

158

102

129

136

94

128

121

124

131

138

153

Eignaspjöll

12 mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

12

1.149

1.000 800

907

948

2019

2020

1.025

600 200

0

3 mánaða meðaltal

1.200

400

20

Eignaspjöll alls

3 ára meðaltal

94

100

Fjöldi brota

Fjöldi brota

140

Ágúst 2022 130

153 153

Mörk Breyting frá meðalt.131 131 131 Staða breytinga Neðri Efri +/- 130 130 % 130 130 130 130 130 130 130 130 130 123 109 137 30 25% Mikil fjölgun 130 112 148 23 17% Fjölgar Meðalt.

0 2021

2022

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama


Nytjastuldur ökutækja •

Skráðar voru 31 tilkynningar um nytjastuld á vélknúnum ökutækjum í ágúst.

Tilkynningum fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um 10 prósent færri tilkynningar um nytjastuldi en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

35 30 Fjöldi 300 250

20 32

31

15

27 10

31

27

26

23 20

19

17

19

14

200

246 213

150

sep

Nytjastuldir 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

okt

nóv

des

jan

Ágúst 2022 Meðalt. 31 31

25 23

feb

mar

Mörk Neðri Efri 19 30 17 28

apr

197

2021

2022

100

0 2019

ág

200

50

16

5

13

Fjöldi brota

Fjöldi brota

25

3 ára meðaltal

maí

jún

júl

ág

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 7 27% Fjölgar 8 37% Fjölgar

2020

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Fíkniefnabrot •

Í ágúst voru skráð 92 fíkniefnabrot á höfuðborgarsvæðinu.

Skráð fíkniefnabrot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Fimm stórfelld fíkniefnabrot voru skráð á höfuðborgarsvæðinu í ágúst.*

Það sem af er ári hafa verið skráð um 24 prósent færri fíkniefnabrot en voru skráð að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. Fíkniefnabrot

Þar af stórfelld brot

3 mánaða meðaltal

120

114

Fjöldi brota

92

97

95

Fjöldi

92 81

77

76

75

61

3 ára meðaltal

1.200

78

74

1.000

Fjöldi brota

100

80

12 mánaða meðaltal

61

60

1.022

800 805

600

825 672

400 200

40

0 2019

20 1

5

0

2

2

2

4

okt

nóv

des

jan

feb

3

5

mar

apr

9 4

1

5

sep

Fíkniefni 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

Ágúst 2022 Meðalt. 87 87

79 79

Mörk Neðri Efri 63 95 65 92

maí

jún

Breyting frá meðalt. +/% 8 10% 8 11%

júl

2021

2022

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 ág

2020

ág

Staða breytinga Innan marka Innan marka

14 * Hafa ber í huga að fíkniefnabrot eru oft skilgreind sem stórfelld seinna á rannsóknarstigi og því geta tölur hér tekið breytingum á milli skýrslna.


Umferðarlagabrot •

Skráð voru 746 umferðarlagabrot* í ágúst. Skráðum umferðarlagabrotum fækkaði á milli mánaða.

Skráð umferðalagabrot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 16 prósent færri umferðarlagabrot á höfuðborgarsvæðinu en að meðaltali á sama tíma síðustu þrjú ár á undan.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

1.200

Fjöldi

1.000

3 ára meðaltal

10.000 8.000

Fjöldi brota

Fjöldi brota

800

600

8933

6.000

6391

4.000

5880

5961

2021

2022

2.000

400

0 2019

701

662

812

733

503

523

498

678

787

977

872

880

746

200

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

0

Umferðarlagabrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

15

Ágúst 2022 Meðalt. 746 746

782 719

Mörk Neðri Efri 625 939 569 868

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

Breyting frá +/% -36 -5% 27 4%

Staða breytinga Innan marka Innan marka

2020

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. Heildarfjöldi brota—með hraðamyndavélum.


Akstur undir áhrifum Akstur undir áhrifum ávana– og fíkniefna •

Skráð voru 106 brot þar sem ökumaður var grunaður um akstur undir áhrifum ávana– og fíkniefna í ágúst.

Skráð brot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 24 prósent færri brot en voru skráð að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Ölvun við akstur •

Í ágúst voru skráð 60 brot þar sem ökumaður var grunaður um ölvun við akstur.

Skráðum brotum fækkaði miðað við útreiknuð neðri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 10 prósent fleiri brot en voru skráð að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. Bann við akstri undir áhrifum ávana- og fíkniefna og lyfja Ölvun við akstur

Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur

140

1.400

123

Fjöldi brota

100

109 94

101

98

97 88

84 80

107

98

94

113

1.200

116 108 104 102

106

91

89

83

82

60

55

810 535

600

583

680

0 2019

2020

2021

2022

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

40 20 0 ág

16

800

967

946 779

200

66

60

1.000

400

75 69

Fjöldi brota

120

1.280

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág


Þróun á löggæslusvæði 1 •

Hér er fjöldi afbrota í ágúst borinn saman við meðalfjölda brota síðustu þrjá mánuði á svæði lögreglustöðvar 1, sem nær yfir Miðborg, Vesturbæ, Seltjarnarnes, Háaleiti, Hlíðar og Laugardal.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot* Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili Slys

Júlí 2022

Ágúst 2022

417 210 45 64 4 5 2 64 15 43 370 44 60 14 19

462 223 50 65 1 5 2 67 9 48 303 44 30 10 15

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

17

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mán. m.v. 12 mán. Fjölgar Fjölgar Fjölgar Innan marka Fækkar Fækkar Fjölgar Fjölgar Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka

Fjölgar Innan marka Innan marka Innan marka Fækkar Fækkar Fjölgar Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka


Þróun á löggæslusvæði 2 •

Hér er fjöldi afbrota í ágúst borinn saman við meðalfjölda brota síðustu þrjá mánuði á svæði lögreglustöðvar 2, sem nær yfir Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot* Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili Slys

Júlí 2022

Ágúst 2022

104 32 12 14 1 5 1 23 5 10 117 9 11 6 12

96 41 17 16 0 1 0 19 4 16 142 25 14 5 9

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

18

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mánuði m.v. 12 mánuði Innan marka Mikil fjölgun Mikil fjölgun Innan marka Fækkar Fækkar Mikil fækkun Innan marka Innan marka Innan marka Fjölgar Mikil fjölgun Innan marka Innan marka Innan marka

Innan marka Fjölgar Mikil fjölgun Innan marka Fækkar Fækkar Fækkar Innan marka Fjölgar Innan marka Fjölgar Mikil fjölgun Innan marka Innan marka Innan marka


Þróun á löggæslusvæði 3 •

Hér er fjöldi afbrota í ágúst borinn saman við meðalfjölda brota síðustu þrjá mánuði á svæði lögreglustöðvar 3, sem nær yfir Breiðholt og Kópavog.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot * Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili Slys

Júlí 2022

Ágúst 2022

151 67 16 19 0 6 1 25 8 12 130 14 22 5 9

174 89 35 20 3 2 1 27 10 10 120 20 8 19 9

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

19

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mánuði m.v. 12 mánuði Mikil fjölgun Mikil fjölgun Mikil fjölgun Innan marka Mikil fjölgun Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Fækkar Mikil fjölgun Innan marka

Fjölgar Mikil fjölgun Mikil fjölgun Innan marka Mikil fjölgun Innan marka Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka Innan marka Fækkar Mikil fjölgun Innan marka


Þróun á löggæslusvæði 4 •

Hér er fjöldi afbrota í ágúst borinn saman við meðalfjölda brota síðustu þrjá mánuði á svæði lögreglustöðvar 4, sem nær yfir Árbæ, Grafarvog, Grafarholt, Mosfellsbæ, Kjalarnes og Kjósarhrepp.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot* Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili Slys

Júlí 2022

Ágúst 2022

101 41 10 19 2 0 0 21 4 8 255 34 23 1 5

142 54 16 21 0 4 0 33 8 13 164 15 7 4 7

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

20

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mánuði m.v. 12 mánuði Mikil fjölgun Mikil fjölgun Innan marka Fjölgar Fækkar Innan marka Fjölgar Mikil fjölgun Mikil fjölgun Innan marka Innan marka Mikil fækkun Innan marka Innan marka Innan marka

Fjölgar Fjölgar Innan marka Innan marka Fækkar Fjölgar Fækkar Mikil fjölgun Mikil fjölgun Innan marka Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka Innan marka