Mánaðarskýrsla LRH - október 2023

Page 1

Afbrotatölfræði Október 2023


Samantekt Aðferð Í skýrslu þessari eru teknar saman mánaðarlega lykiltölur embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Einungis er um bráðabirgðatölur að ræða. Fjöldinn getur breyst með brotum sem kærð eru seint og því verið frábrugðinn endanlegum tölum. Hér að neðan er fjöldi afbrota í október borinn saman við meðalfjölda brota síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan út frá staðalfrávikum. Með því að reikna staðalfrávik er hægt að áætla neðri og efri mörk brota síðastliðna sex og 12 mánuði á undan sem nýtast til þess að leggja mat á hve marktækar breytingarnar í október eru miðað við þessi mörk.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot* Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili

September 2023

Október 2023

739 317 59 107 3 15 3 123 27 54 644 70 99 25

790 345 64 133 8 19 6 137 20 71 734 109 92 19

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

2

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mán. m.v. 12 mán. Innan marka Innan marka Innan marka Mikil fjölgun Fjölgar Innan marka Innan marka Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Fækkar

Innan marka Innan marka Innan marka Fjölgar Fjölgar Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Fækkar


Hegningarlagabrot •

Skráð var 790 hegningarlagabrot í október. Brotunum fjölgaði á milli mánaða.

Skráð hegningarlagabrot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um fjögur prósent færri tilkynningar um hegningarlagabrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 12 mánaða meðaltal

3 mánaða meðaltal

Hegningarlagabrot 1.000 900

Hegningarlagabrot 3 ára með altal

800

10.000

600 500

949

400

940 808

741

300

593

662

724

851

848

843

739

719

790

8.000 8.116

8.883

8.129

7.924

2022

2023

6.000 4.000 2.000

200

0 2020

100 0 okt

nóv

Hegningarlagabrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

3

Fjöldi brota

Fjöldi brota

700

des

jan

Október 2023 790 790

feb

mar

Meðalt. 823 785

apr

maí

Mörk Neðri Efri 749 898 682 898

jún

júl

ág

sep

okt

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 5 1% Innan marka -33 -4% Innan marka

2021

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Þjófnaðir •

Í október bárust 345 tilkynningar um þjófnaði. Tilkynningum fjölgaði á milli mánaða.

Tilkynningar um þjófnaði voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um fjögur prósent færri tilkynningar um þjófnaði en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 500 450

459 417 385

400 337

350

312

345 317

298

300

265

271

Þjófnaðir

200 150 100 50 0

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

Þjófnaður - innbrot

108

84

53

81

65

78

92

59

64

125

76

59

64

Þjófnaður - hnupl

57

60

46

50

62

56

45

54

55

57

61

52

57

Þjófnaður - gsm

20

13

12

11

17

21

21

9

16

17

22

25

14

Þjófnaður - reiðhjól

79

45

26

6

16

24

43

51

68

71

59

61

52

Þjófnaður - annað

153

110

90

117

111

158

153

125

158

189

167

120

158

Þjófnaður alls

417

312

227

265

271

337

354

298

361

459

385

317

345

3 mánaða meðaltal

Október

Þjófnaður

12 mánaða meðaltal 3342023 334

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

4

3 ára með altal

227

250

Fjöldi brota

Fjöldi brota

361

354

345 345

Meðalt.

334

Mörk

387 387 387 Breyting frá meðalt. Staða breytinga 334 %334 334 334 -17 -5% Innan marka 11 3% Innan marka

Efri 334 +/334 Neðri 334 334 334

362 334

310 270

414 397

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

3.812 3.359

2020

2021

3.423

3.392

2022

2023

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Innbrot •

Í október barst lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 64 tilkynningar um innbrot.

Tilkynningar um innbrot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um sex prósent færri tilkynningar um innbrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 140

Fjöldi brota

120

125 109 81

100

92

Innbrot

85 78

80

76

65

59

53

64

59

64

Fjöldi brota

60 40 20 0

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

Annað

0

0

0

1

1

0

3

1

1

0

0

0

0

Fyrirtæki/stofnun

52

33

18

41

29

34

35

20

28

37

25

28

34

Heimili/einkalóð

33

35

25

20

23

35

34

25

23

65

39

25

19

Ökutæki

23

17

7

19

12

9

23

14

13

23

12

6

11

Innbrot alls

109

85

53

81

65

78

92

59

64

125

76

59

64

3 mánaða meðaltal

Mörk 87 87 87 Október Breyting frá meðalt. Meðalt. Staða breytinga 79 2023 79 79 79 79 79 79 79 79 Neðri 79 Efri79 +/%79 64 79 24 56 103 -15 Innan marka 64 79 21 58 99 -15 Innan marka

Innbrot

12 mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

5

okt

3 ára með altal

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

768

2020

819

2021

857 763

2022

2023

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Ofbeldisbrot •

Skráðar voru 133 tilkynningar um ofbeldisbrot í október.

Skráðum ofbeldisbrotum fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um eitt prósent færri tilkynningar um ofbeldisbrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 160 140

137 123

116

120

122 115

115

117

118 107

106

100

133

128

Ofbeldisbrot 3 ára með altal

100 1.200

Fjöldi brota

Fjöldi brota

1.400

80 60 40 20 0

des

jan

feb

mar apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

Líkamsárás, minniháttar

101

93

85

91

93

75

100

95

92

88

103

85

103

Líkamsárás, meiriháttar/stórfelld

22

21

11

18

19

22

16

15

20

26

18

14

27

Önnur ofbeldisbrot

14

9

4

7

3

9

6

5

5

4

7

8

3

12 mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

6

1.206

1.223

1.177

2021

2022

2023

800 600 400 0

nóv

3 mánaða meðaltal Ofbeldisbrot

1.124

200

okt

Ofbeldisbrot alls

1.000

137 123 100 116 115 106 122 115 117 118 128 107 133

Mörk Október Breyting frá meðalt.118 118 118 Meðalt. Staða breytinga 2023 117 117 117Neðri Efri 117 +/% 117 117 117 117 117 117 117 117 133 118 111 124 15 13% Mikil fjölgun 133 117 107 127 16 14% Fjölgar

2020

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Ofbeldi gagnvart lögreglumanni

Í október voru skráð átta tilvik þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 21 prósent færri tilvik þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi en skráð voru að meðaltali síðustu þrjú ár á undan.

Fjöldi 70 60

Fjöldi brota

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni •

Skráð voru tvö tilvik í október þar sem lögreglumanni var hótað ofbeldi.

Það sem af er ári hafa verið skráð 20 prósent færri tilvik þar sem lögreglumanni var hótað ofbeldi en skráð voru að meðaltali síðustu þrjú ár á undan.

3 ára með altal

62

50

57

55

40

46

30 20 10 0 2020

Ofbeldi gagnvart lögreglumanni

2021

2022

2023

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni

9

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni

8 8 7

7

7

Fjöldi

7 6

6 6

6 5

4

4

Fjöldi brota

Fjöldi brota

5 5

4

4 3

3

3

3

3

3 3

3

3 2

2

2

2

37 30

27

25

0

1

1

2020

1

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

2021

2022

2023

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 0

7

40 35 30 25 20 15 10 5

3 ára með altal

okt


Kynferðisbrot—dags. brots •

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust 19 tilkynningar um kynferðisbrot sem áttu sér stað í október.

Tilkynningar um kynferðisbrot voru innan útreiknaðra marka miðað fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um 21 prósent færri tilkynningar um kynferðisbrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. Hér er fyrir neðan er fjöldi kynferðisbrota sem áttu sér stað í hverjum mánuði fyrir sig á tímabilinu. Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

35

30

Fjöldi 300

25

20

15

28

Fjöldi brota

Fjöldi brota

250

10

3 ára með altal

30

22

22 14

21

20

200

278 253

261 208

150 100 50

21

19

18 15

14

0 2020

2021

2022

2023

5 7

okt

nóv

Kynferðisbrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

8

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

des

jan

Október 2023 19 19

feb

mar

apr

maí

Mörk Meðalt. Neðri Efri 18 15 21 19 13 25

jún

júl

ág

sep

okt

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 1 5% Innan marka 0 -2% Innan marka


Kynferðisbrot—dags. tilkynnt •

Skráðar voru 43 tilkynningar um kynferðisbrot í október. Tilkynningum fjölgaði á milli mánaða.

Skráð kynferðisbrot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 12 prósent færri kynferðisbrot en voru skráð að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Hér er fyrir neðan er fjöldi kynferðisbrota sem voru tilkynnt í hverjum mánuði fyrir sig, burt séð frá því hvenær brotið átti sér stað. Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

50 45 40

Fjöldi

35

25 20

43 38

37

34

15

33

31 27

23

10

23

21

19

350

320 282

247

0

20

2020

2021

2022

2023

12

5

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 okt

nóv

Kynferðisbrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

9

Fjöldi brota

Fjöldi brota

30

400 350 300 250 200 150 100 50

3 ára með altal

des

jan

feb

mar

apr

maí

Mörk September Meðalt. 2023 Neðri Efri 33 27 20 34 33 27 19 34

jún

júl

ág

sep

okt

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 6 22% Innan marka 7 25% Innan marka


Heimilisofbeldi •

Alls bárust 72 tilkynningar um heimilisofbeldi í október.

Tilkynningum um heimilisofbeldi fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um átta prósent færri tilkynningar um heimilisofbeldi en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

80 70

Fjöldi

50 40 30

69

65

67

73

70

66 55

60

54

48

72 59 45

20

800 700 600 500 400 300 200 100

670

696

2020

2021

673

623

0

10

2022

2023

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 okt

nóv

Heimilisofbeldi 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

10

Fjöldi brota

Fjöldi brota

60

3 ára með altal

des

jan

Október 2023 72 72

feb

mar

Meðalt. 60 61

apr

maí

Mörk Neðri Efri 51 70 54 68

jún

júl

ág

Breyting frá meðalt. +/% 12 20% 11 18%

sep

okt

Staða breytinga Fjölgar Fjölgar

Um er að ræða bráðabirgðartölur sem geta tekið breytingum vegna yfirferðar á skráningum í tengslum við nýtt verklag


Leit að týndum ungmennum •

Alls bárust 37 beiðnir um leit að börnum og ungmennum í október.

Skráðum leitarbeiðnum fjölgaði töluvert miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um 17 prósent fleiri leitarbeiðnir en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Leitarbeiðnir

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

40

Fjöldi

30

200

25

150

20 37 15

Fjöldi verkefna

Fjöldi verkefna

35

3 ára með altal

180

171 136

100

122

50

25 10

18

20 16 11

5

7

okt

nov

Leitarbeiðnir 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

11

20

0

16

des

jan

Október 2023 37 37

11

10

feb

mar

apr

2020

15

maí

Mörk Meðalt. Neðri Efri 16 11 21 15 10 20

10

jún

júl

ág

2021

2022

2023

Fjöldi verkefna það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. sep

okt

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 21 129% Mikil fjölgun 22 148% Mikil fjölgun


Eignaspjöll •

Í október voru skráðar 143 tilkynningar um eignaspjöll.

Tilkynningarum um eignaspjöll voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um sjö prósent fleiri tilkynningar um eignaspjöll en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 200

180

180

164 152

160 117 120

111

143

138

131

126

117

Fjöldi

100 80 60 40 20 0

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

Rúðubrot

33

31

35

30

41

39

34

39

68

50

38

26

32

Veggjakrot

5

1

0

1

10

5

0

0

7

2

5

1

1

Önnur minniháttar eignaspjöll

91

82

75

74

65

115

116

88

102

96

86

96

104

Meiriháttar eignaspjöll

4

3

1

2

1

5

2

4

3

3

9

3

6

Eignaspjöll alls

133

117

111

107

117

164

152

131

180

151

138

126

143

3 mánaða meðaltal

Eignaspjöll

12 mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

12

Október 2023136 143 143

Mörk Breyting frá meðalt.138 138 138 Staða breytinga +/- 136 136 % 136 136 136 136 136 Neðri 136 136Efri136 136 146 129 164 -3 -2% Innan marka 136 113 158 7 5% Innan marka Meðalt.

3 ára með altal

107

Fjöldi brota

Fjöldi brota

140

133

151

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200

1.464 1.285

1.197

1.409

0 2020

2021

2022

2023

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Nytjastuldur ökutækja •

Skráðar voru 20 tilkynningar um nytjastuld á vélknúnum ökutækjum í október.

Tilkynningum fækkaði miðað við útreiknuð neðri mörk voru fyrir síðustu sex mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um átta prósent færri tilkynningar um nytjastuldi en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

60

50

Fjöldi 350

40

300

Fjöldi brota

Fjöldi brota

3 ára með altal

30 52 20

39 25 20

17

23 18

22

271

200

290 248

247

150 100 50

31 10

250

26

27

21

0

20

2020

2021

2022

2023

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. okt

nóv

Nytjastuldir 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

13

des

jan

Október 2023 20 20

feb

mar

Meðalt. 28 27

apr

maí

Mörk Neðri Efri 22 34 17 36

jún

júl

ág

sep

okt

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% -8 -28% Fækkar -7 -25% Innan marka


Fíkniefnabrot •

Í október voru skráð 74 fíkniefnabrot á höfuðborgarsvæðinu.

Skráð fíkniefnabrot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Þrjú stórfelld fíkniefnabrot voru skráð á höfuðborgarsvæðinu í október.*

Það sem af er ári hafa verið skráð um 27 prósent færri fíkniefnabrot en voru skráð að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Fíkniefnabrot 120

Þar af stórfelld brot

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

112 105 Fjöldi

100 87

84

1.200

82

79

1.000

66

62

60

54

60

Fjöldi brota

74

80

Fjöldi brota

3 ára með altal

93

58

1.014

1.023

800

939

600

720

400 200

40

0 2020

20

10 2

2

1

1

okt

nóv

des

jan

2

5

1

4

5

jún

júl

2

4

3

Fíkniefni 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

Október 2023 71 71

mar

Meðalt. 70 75

apr

Mörk Neðri Efri 57 83 57 93

maí

ág

sep

okt

Breyting frá meðalt. +/% 1 1% -4 -6%

2022

2023

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 feb

2021

Staða breytinga Innan marka Innan marka

14 * Hafa ber í huga að fíkniefnabrot eru oft skilgreind sem stórfelld seinna á rannsóknarstigi og því geta tölur hér tekið breytingum á milli skýrslna.


Umferðarlagabrot •

Skráð var 634 umferðarlagabrot* í október.

Skráð umferðalagabrot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð sjö prósent færri umferðarlagabrot á höfuðborgarsvæðinu en skráð voru að meðaltali á sama tíma síðustu þrjú ár á undan.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

1.000 900

Fjöldi

800

600

Fjöldi brota

Fjöldi brota

700

500 400 300 200

672

579

642

630

776

772

621

778

876

676

644

734

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

0

Umferðarlagabrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

15

7991

2020 886

100

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Október 2023 734 734

Meðalt. 728 713

Mörk Neðri Efri 639 817 615 810

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

Breyting frá +/% 6 1% 21 3%

Staða breytinga Innan marka Innan marka

3 ára með altal

7375

7688

2021

2022

7149

2023

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. Heildarfjöldi brota—með hraðamyndavélum.


Akstur undir áhrifum Akstur undir áhrifum ávana– og fíkniefna •

Skráð voru 109 brot þar sem ökumaður var grunaður um akstur undir áhrifum ávana– og fíkniefna í október.

Skráðum brotum fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 16 prósent færri brot en voru skráð að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Ölvun við akstur •

Í október voru skráð 92 brot þar sem ökumaður var grunaður um ölvun við akstur.

Skráð brot voru innan útreiknaðara marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 10 prósent fleiri brot en voru skráð að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. Akstur undir áhrifum ávan a- og fíkniefna

Akstur undir áhrifum ávan a- og fíkniefna Ölvun við akstur

Ölvun við akstur

140

1.400

121 110

107

104

Fjöldi brota

95 97 96 97

96

100

72

74

91

104

93

99 89

73

72

109

108

92

88

1166 1001

1.000 800

662

902

762

941

856

600 400

77 70

66

200

62

0

60

2020

2021

2022

2023

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

40

20

0 okt

16

Fjöldi brota

120

80

1.199

1.200

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt


Þróun á löggæslusvæði 1 •

Hér er fjöldi afbrota í október borinn saman við meðalfjölda brota síðustu þrjá mánuði á svæði lögreglustöðvar 1, sem nær yfir Miðborg, Vesturbæ, Seltjarnarnes, Háaleiti, Hlíðar og Laugardal.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot* Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili Slys

September 2023 394 198 37 56 1 6 3 57 10 26 288 30 51 13 19

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

17

Október 2023 434 215 44 66 4 11 4 65 7 35 367 60 54 9 15

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mán. m.v. 12 mán. Innan marka Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Fjölgar Fjölgar Innan marka Fækkar Innan marka Fjölgar Mikil fjölgun Fjölgar Innan marka Innan marka

Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka Innan marka


Þróun á löggæslusvæði 2 •

Hér er fjöldi afbrota í október borinn saman við meðalfjölda brota síðustu þrjá mánuði á svæði lögreglustöðvar 2, sem nær yfir Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot * Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili Slys

September 2023 69 32 6 10 2 1 0 12 2 6 87 3 12 3 12

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

18

Október 2023 87 28 6 12 2 4 0 24 5 13 96 13 11 1 9

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mánuði m.v. 12 mánuði Innan marka Mikil fækkun Fækkar Innan marka Fjölgar Mikil fjölgun Innan marka Fjölgar Innan marka Mikil fjölgun Innan marka Innan marka Fækkar Fækkar Innan marka

Innan marka Fækkar Fækkar Innan marka Fjölgar Mikil fjölgun Innan marka Fjölgar Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka Fækkar Fækkar Innan marka


Þróun á löggæslusvæði 3 •

Hér er fjöldi afbrota í október borinn saman við meðalfjölda brota síðustu þrjá mánuði á svæði lögreglustöðvar 3, sem nær yfir Breiðholt og Kópavog.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot * Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili Slys

September 2023 138 46 8 21 0 3 0 27 7 8 118 13 18 2 9

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

19

Október 2023 158 65 10 31 1 1 1 28 7 12 100 16 10 5 9

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mánuði m.v. 12 mánuði Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka

Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Fjölgar Fækkar Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka


Þróun á löggæslusvæði 4 •

Hér er fjöldi afbrota í október borinn saman við meðalfjölda brota síðustu þrjá mánuði á svæði lögreglustöðvar 4, sem nær yfir Árbæ, Grafarvog, Grafarholt, Mosfellsbæ, Kjalarnes og Kjósarhrepp.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot * Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili Slys

September 2023 118 36 8 20 0 3 0 26 7 11 126 22 13 4 5

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

20

Október 2023 85 26 3 23 1 0 1 18 1 10 143 17 16 2 7

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mánuði m.v. 12 mánuði Fækkar Fækkar Fækkar Fjölgar Fækkar Mikil fækkun Mikil fjölgun Fækkar Fækkar Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka

Fækkar Fækkar Fækkar Innan marka Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka Innan marka


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.