Page 1


Aðferð Í skýrslu þessari eru teknar saman mánaðarlega lykiltölur embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Einungis er um bráðabirgðatölur að ræða. Fjöldinn getur breyst með brotum sem kærð eru seint og því verið frábrugðinn endanlegum tölum. Hér að neðan er fjöldi afbrota í september borinn saman við meðalfjölda brota síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan út frá staðalfrávikum. Með því að reikna staðalfrávik er hægt að áætla neðri og efri mörk brota síðastliðna sex og 12 mánuði á undan sem nýtast til þess að leggja mat á hve marktækar breytingarnar í september eru miðað þessi mörk.

Ágúst 2017 Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili

853 397 73 97 6 19 5 114 37 127 1.128 133 82 27

September Staða breytinga Staða breytinga 2017 m.v. 6 mán. m.v. 12 mán. 874 401 81 105 3 23 8 130 41 98 698 128 78 25

Mikil fjölgun Mikil fjölgun Fjölgar Innan marka Innan marka Fjölgar Mikil fjölgun Innan marka Fjölgar Mikil fækkun Mikil fækkun Innan marka Fækkar Innan marka

Mikil fjölgun Mikil fjölgun Innan marka Innan marka Innan marka Fjölgar Mikil fjölgun Fjölgar Mikil fjölgun Fækkar Fækkar Innan marka Innan marka Innan marka


Skráðar voru 874 tilkynningar um hegningarlagabrot í septembermánuði. Eru það fleiri tilkynningar en bárust í ágúst.

Skráðum hegningarlagabrotum fjölgaði mikið í september miðað við útreiknuð eftri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði.

Það sem af er ári hafa borist um þrjú prósent fleiri tilkynningar um hegningarlagabrot en að meðaltali sl. þrjú ár á undan.

Hegningarlagabrot

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

1.000 900 800

Hegningarlagabrot 3 ára meðaltal

600 500 400

763

853

803 708

300

766

760 658

715

764 671

599

874

709

200

Fjöldi brota

Fjöldi brota

700 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

6.984 5.923

2014

100 0 sep

okt

Hegningarlagabrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

Mörk September Breyting frá meðalt. Meðalt. Staða breytinga 2017 Neðri Efri +/% 874 746 688 804 143 20% Mikil fjölgun 874 731 665 804 128 17% Mikil fjölgun

2015

6.399

6.711

2016

2017

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Skráð var 401 tilkynning um þjófnað í september. Tilkynntum þjófnuðum fjölgaði miðað við ágústmánuð.

Tilkynningum um þjófnaði fjölgaði mikið miðað við útreiknuð efri mörk síðustu sex og síðustu 12 mánaða á undan.

Tilkynningum um innbrot, hnupl og annras konar þjófnaði fjölgaði á milli mánaða. Tilkynntum farsíma- og reiðhjólaþjófnuðum fækkaði.

Það sem af er ári hefur tilkynningum um þjófnaði fækkað um fjögur prósent samanborið við meðalfjölda síðustu þriggja ára á undan. 450

397

400

360

337

350

337

336 286

300

334

314

327

314

316

Þjófnaðir

267

250 200

Fjöldi brota

Fjöldi brota

401

150

100 50 0

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

Þjófnaður - innbrot

66

60

95

69

92

49

70

88

65

60

52

73

81

Þjófnaður - hnupl

83

97

85

79

96

85

97

77

88

59

67

68

83

Þjófnaður - gsm

36

40

48

47

39

36

45

27

41

49

38

49

31

Þjófnaður - reiðhjól

68

48

19

13

7

12

15

31

51

48

47

68

50

Þjófnaður - annað

107

92

89

78

103

85

107

91

82

98

112

139

156

Þjófnaður alls

360

337

336

286

337

267

334

314

327

314

316

397

401

342

342

342

3 mánaða meðaltal

September Þjófnaður Meðalt. 12 mánaða meðaltal 327 327 327 327 2017 6 mánaða meðaltal 401 334 12 mánaða meðaltal 401 327

Mörk Breyting frá meðalt. Staða327 breytinga 327 327 327 327 327 327 327 Neðri Efri +/% 304 363 67 20% Mikil fjölgun 295 359 74 23% Mikil fjölgun

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

3 ára meðaltal

3.484

3.042

2014

2015

2.862

3.007

2016

2017

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Í september barst 81 tilkynning um innbrot til lögreglu. Tilkynntum brotum fjölgaði á milli mánaða.

Fjöldi tilkynninga um innbrot fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex mánuði á undan.

Á milli mánaða fjölgaði innbrotum í fyrirtæki, verslanir og stofnanir mest, eða um rúmlega 64 prósent.

Það sem af er ári hefur tilkynningum um innbrot fækkað um 11 prósent samanborið við meðaltal síðustu þriggja ára á undan.

95

Fjöldi brota

100

92

88

90

81

80 70

66

Innbrot

73

70

69

65

60

60

60

52

49

Fjöldi brota

50 40

30 20 10 0

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

Annað

0

2

1

1

2

2

1

4

2

1

0

1

1

Fyrirtæki/stofnun

12

19

28

18

40

12

19

24

20

18

14

12

21

Heimili/einkalóð

36

20

36

32

37

16

33

38

26

25

22

28

33

Ökutæki

19

19

30

18

13

20

18

22

17

16

16

31

26

Innbrot alls

66

60

95

69

92

49

70

88

65

60

52

73

81

62 62 Breyting frá meðalt.

62

3 mánaða meðaltal

Innbrot

12 mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

3 ára meðaltal

Mörk September Meðalt. 70 2017 70 70 70 Neðri 70 70Efri 70 81 68 11 57 81 70 14 56

70 +/79 84

70

%70 13 11

Staða breytinga 70 70 Fjölgar Innan marka

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

799 677

2014

2015

637

630

2016

2017

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Í september bárust 105 tilkynningar um ofbeldisbrot. Tilkynningum fjölgaði á milli mánaða.

Skráð ofbeldisbrot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa 14 prósent fleiri tilkynningar um ofbeldisbrot borist lögreglu samanborið við meðaltal fyrir sama tímabil síðustu þriggja ára á undan. 140 118

120 103

100

116

113

112 103

100

97

95

105

97

Ofbeldisbrot 3 ára meðaltal

87

1.000

60

800

Fjöldi brota

Fjöldi brota

81

80

40 20

0

nóv

des

jan

feb mar apr

maí

jún

júl

ág

sep

Líkamsárás, minniháttar

72

93

88

85

92

65

93

85

99

68

88

78

86

Líkamsárás, meiriháttar/stórfelld

20

18

8

12

16

11

13

10

11

13

8

15

17

Önnur ofbeldisbrot

3

7

7

6

4

5

7

2

6

6

4

4

2

Ofbeldisbrot alls

95

81

113

97

116

87

100

97

105

95

95

95

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

2015

2016

908

642

400

0 okt

Ofbeldisbrot 12 mánaða meðaltal

854

200

sep

3 mánaða meðaltal

600

886

118 103 103 112

Mörk September Breyting frá meðalt. 102 Meðalt. 102 102 102 102 102 102 102 102 102Staða 102 breytinga 102 2017 Neðri Efri +/% 105 102 92 112 3 3% Innan marka 105 102 91 113 3 3% Innan marka

2014

2017

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Í september voru skráð þrjú tilvik þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi.

Það sem af er ári hafa verið skráð um þrjú prósent fleiri tilvik þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi og að meðaltali síðustu þrjú ára á undan.

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni 

Í september voru skráð fimm tilvik þar sem lögreglumanni var hótað ofbeldi.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 37 prósent fleiri tilvik en að meðaltali síðustu þrjú ára áður. Ofbeldi gagnvart lögreglumanni

Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Fjöldi

Fjöldi brota

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

41

3 ára meðaltal

42

39 31

2014

2015

2016

2017

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni

7

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni 6

6

6

Fjöldi

6 5

5

5

5

3 ára meðaltal

30

5 4

4

4

4 4

4 3

3

3

3

3

3 2

2

2 2

2

Fjöldi brota

Fjöldi brota

25

4

20

27

22

22

15 15

10

5

2

2

0 2014

1

2015

2016

2017

1

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 0 sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep


Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust 23 tilkynningar um kynferðisbrot sem áttu sér stað í september.

Fjöldi tilkynninga um kynferðisbrot í september fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex mánuði á undan.

Tilkynningar um kynferðisbrot voru um þrjú prósent fleiri samanborið við meðalfjölda fyrir sama tímabil árin 2014 til 2016.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

25

Fjöldi

20

3 ára meðaltal

15

22

10

22

21

17

23

17

23

22

19

191

150 100

166

170

2016

2017

140

50 0

11

5

200

19

16

15

Fjöldi brota

Fjöldi brota

250

2014

2015

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. sep

okt

Kynferðisbrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

nóv

des

jan

feb

mar

apr

Mörk September Meðalt. 2017 Neðri Efri 23 20 18 23 23 19 15 22

maí

jún

júl

ág

sep

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 3 14% Fjölgar 4 23% Fjölgar


Alls bárust 14 beiðnir um leit að týndum börnum og ungmennum í september.

Beiðnum fækkaði í september miðað við útreiknuð neðri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist 50 prósent fleiri leitarbeiðnir en bárust að meðaltali síðustu tvö ár á undan.

Leitarbeiðnir

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

35

30

Fjöldi 250

Fjöldi verkefna

25

Fjöldi verkefna

2 ára meðaltal

20 32

15 26

31 26

25

10

25

14

16

14

200 150 100

143

124

50

23

19 15

200

0

14

5

2015

2016

2017

Fjöldi verkefna það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. sep

okt

Leitarbeiðnir 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

nóv

des

jan

feb

Ágúst 2017 Meðalt. 16 16

26 22

mar

apr

Mörk Neðri Efri 21 30 18 28

maí

jún

júl

ág

sep

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% -10 -37% Mikil fækkun -6 -28% Fækkar


Í september voru skráðar 138 tilkynningar um eignaspjöll.

Tilkynningum fjölgaði í september miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Á milli mánaða fjölgaði tilkynningum um veggjakrot, meiriháttar eignaspjöll og öðrum minniháttar eiginaspjöllum.

Það sem af er ári hafa borist 12 prósent fleiri tilkynningar um eignaspjöll samanborið við meðalfjölda síðustu þriggja ára á undan.

160

144

140

113

105 96

100

103 97

113

119 Fjöldi

3 ára meðaltal

99 1.200

1.000

80

Fjöldi brota

Fjöldi brota

120

128

124

123

138

60 40

800

920

971

998

2015

2016

1081

600 400

200

20

0

0

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

Rúðubrot

33

34

41

37

37

41

43

55

56

39

40

39

33

Veggjakrot

10

4

2

6

1

5

2

0

6

8

6

3

5

Önnur minniháttar eignaspjöll

59

84

49

53

77

54

53

73

79

62

64

72

92

Meiriháttar eignaspjöll

3

1

4

1

9

3

1

0

3

4

3

5

8

105

123

96

97

124

103

99

128

144

113

113

119

138

115

115

115

Eignaspjöll alls 3 mánaða meðaltal 12Eignaspjöll mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

Mörk September Breyting frá meðalt. Meðalt. 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114Staða 114breytinga 114 2017 Neðri Efri +/% 138 119 105 133 19 16% Fjölgar 138 114 100 128 24 21% Fjölgar

2014

2017

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Skráð var 41 tilkynning um nytjastuld á vélknúnum farartækjum í september.

Tilkynninga um nytjastuldi fjölgaði í september miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um þrjú prósent færri tilkynningar um nytjastuldi miðað við meðalfjölda síðustu þriggja ára á undan.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

45 40 Fjöldi

35 350

30

300

25 41

20

37

15 10

27 21

24

26

29

30

16

295

250

275 245

200 150

184

100

28

50

22

17

Fjöldi brota

Fjöldi brota

3 ára meðaltal

0

16

2014

2015

2016

2017

5

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. sep

okt

Nytjastuldir 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

nóv

des

jan

feb

mar

apr

Mörk September Meðalt. 2017 Neðri Efri 41 26 18 34 41 24 18 31

maí

jún

júl

ág

sep

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 15 58% Fjölgar 17 68% Mikil fjölgun


Í september voru skráð 100 fíkniefnabrot á höfuðborgarsvæðinu. Skráðum brotum fækkaði á milli mánaða.

Skráðum fíkniefnabrotum fækkaði miðað við útreiknuð neðri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Skráð voru tvö stórfelld fíkniefnabrot í september.*

Það sem af er ári hafa verið skráð álíka jafn mörg fíkniefnabrot og að meðaltali fyrir sama tímabil síðustu þrjú ár á undan. Fíkniefnabrot

Þar af stórfelld brot

3 mánaða meðaltal

200

12 mánaða meðaltal

187 171

180

Fjöldi

160

145

139 112

120 100

135

118 108

100

98

100 80 60

Fjöldi brota

Fjöldi brota

135

130

140

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

20

1.427 1.146

2014

40 7

2

4

5

4

2

4

3

3

5

7

8

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

2

Fíkniefni 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

Mörk September Breyting frá meðalt. Meðalt. 2017 Neðri Efri +/% 98 146 124 167 -48 -33% 98 127 101 153 -29 -23%

2015

1.219 1.066

2016

2017

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 sep

3 ára meðaltal

sep

Staða breytinga Mikil fækkun Fækkar

* Hafa ber í huga að fíkniefnabrot eru oft skilgreind sem stórfelld seinna á rannsóknarstigi og því geta tölur hér tekið breytingum á milli skýrslna.


Skráð voru 698 umferðarlagabrot* í september. Skráðum umferðarlagabrotum fækkaði á milli mánaða.

Skráðum umferðarlagabrotum fækkaði í september miðað við reiknuð neðri mörk fyrir síðustu sex og 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 12 prósent fleiri umferðarlagabrot samanborið við meðalfjölda fyrir sama tímabili síðustu þriggja ára á undan.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

1.400 1.200

Fjöldi 25.000

1.000

20.000

Fjöldi brota

Fjöldi brota

3 ára meðaltal

800 600

20.493

20.047

2016

2017

17.665

15.000 15.303

10.000 5.000

400

0 2014

819

732

770

689

699

726

974

1.073

1.186

1.005

1.189

1.128

698

200

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

0

Umferðarlagabrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

September Meðalt. 2017 698 1.093 698 916

Mörk Neðri Efri 1.009 1.176 727 1.105

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

Breyting frá Staða breytinga +/% -395 -36% Mikil fækkun -218 -24% Fækkar

2015

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Akstur undir áhrifum ávana– og fíkniefna 

Skráð voru 128 brot þar sem ökumaður var grunaður um akstur undir áhrifum ávana– og fíkniefna í september.

Skráðum brotum fjölgaði mikið miðað við útreiknuð eftir mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Brotum hefur fjölgað um 60 prósent það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Ölvun við akstur 

Í september voru skráð 78 brot þar sem ökumaður var grunaður um ölvun við akstur.

Skráðum brotum í september fækkaði miðað við útreiknuð neðri mörk fyrir síðustu sex mánuði á undan.

Brotum hefur fjölgað um 33 prósent samanborið meðalfjölda fyrir sama tímabili síðustu þriggja ára á undan. Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna

Ölvun við akstur 1200

Fjöldi brota

180 159

160 143 134

140

133

130

123

128

Fjöldi brota

120 100 80

94

87 79

89 87 74

93

79

94

90

1000 800

772 639

600

768

711

647

504

583

400

104

97

Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur 1137

85

91

200

92 82

75

78

0 2014

67

60

2015

2016

2017

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

40 20 0 sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

Mánaðarskýrsla LRH - september 2017  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni eru teknar saman upplýsingar um helstu a...

Mánaðarskýrsla LRH - september 2017  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni eru teknar saman upplýsingar um helstu a...