Page 1

400 350 300 250 200 150 100 50 0

354

223 183

2011

1.200

1070

1.000

Þjófnaðir 3 ára meðaltal 1063 985 862

800 600 400 200

0 2011

2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2037

2011

Hegningarlagabrot 3 ára meðaltal 2028 1987 1736

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Innbrot 3 ára meðaltal 281

2012

2013

2014

240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Ofbeldisbrot 3 ára meðaltal 213 212 171

179

2011

2012

2013

2014

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Eignaspjöll 3 ára meðaltal 383

2011

344

2012

314

312

2013

2014

Nytjastuldir 3 ára meðaltal

100 77

80 60

53

46 31

40 20

0 2011

2012

2013

2014


Aðferð Í skýrslu þessari eru teknar saman mánaðarlega lykiltölur embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Einungis er um að ræða bráðabirgðatölur. Tölurnar kunna að breytast með brotum sem kærð eru seint og geta því verið frábrugðnar endanlegum tölum. Hér er fjöldi afbrota í mars borinn saman við meðalfjölda brota síðustu þrjá mánuði. Á tímabilinu fækkaði: 

Nytjastuldum

Umferðarslysum

Á tímabilinu fjölgaði: 

Hegningarlagabrotum

Þjófnuðum

Innbrotum í heild / Innbrotum á heimili

Ofbeldisbrotum

Ofbeldi gagnvart lögreglumönnum

Kynferðisbrotum

Eignaspjöllum

Fíkniefnabrotum

Umferðarlagabrotum

Akstri undir áhrifum ávana- og fíkniefna fækkaði

Ölvunarakstri

Hegningarlagabrot Hegningarlagabrot

7%

Þjófnaður

5%

Innbrot

12%

Innbrot á heimili

35%

Ofbeldisbrot

2%

Ofbeldi gagnvart lögreglumanni

50%

Kynferðisbrot

7%

Eignaspjöll Nytjastuldur

27% -46%

Fíkniefni

21%

Umferðarlagabrot Umferðarlagabrot

149%

Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna

34%

Ölvun við akstur

34%

Umferðarslys Skylduverk - umferðarslys

-26%

Hlutfallsleg breyting á fjölda brota í mars samanborið við meðaltal síðustu þriggja mánaða á undan.


607 hegningarlagabrot voru skráð í mars.

Hegningarlagabrotum fjölgaði á milli mánaða.

Brotin voru fleiri en að meðaltali síðustu 3 mánuði.

Þeim hefur fækkað um 14% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Brotin voru færri en að meðaltali síðustu 12 mánuði.

Hegningarlagabrot

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

800 706 700

685

687

681 645

600

594

600

569

607

591 538

Hegningarlagabrot 3 ára meðaltal

500 400

2.500

300

2.000

2.037

1.987

2.028 1.736

Fjöldi brota

Fjöldi brota

663 628

1.500

200

1.000

100

500

0

0 mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

2011

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


294 tilkynningar um þjófnaði voru skráðar í mars og fjölgaði þeim á milli mánaða.

Þetta eru fleiri þjófnaðir en að meðaltali síðustu þrjá mánuði.

Tilkynningum um þjófnaði hefur fækkað um 17% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Fjölgun var á innbrotum, þjófnuðum á gsm símum og reiðhjólaþjófnuðum.

Nú fer sá tími í hönd þegar hjólreiðafólk tekur fram hjólin sín og fjölgun tilkynninga um reiðhjólaþjófnaði fylgir jafnan í kjölfarið. Það er full ástæða til að benda fólki á að ganga alltaf tryggilega frá hjólum sínum, bæði heima fyrir og að heiman. 450 400

410 383

391 340

350

327

310

317

1200

301 271

300

290

278

294

250

200 150 100

985

3 ára meðaltal 1063 862

800

600 400 200

50 0

Þjófnaðir 1070

1000

Fjöldi brota

Fjöldi brota

385

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

Þjófnaður - innbrot

65

85

82

77

59

71

59

60

62

71

61

53

69

Þjófnaður - hnupl

109

84

71

88

56

84

85

81

82

64

83

73

73

Þjófnaður - gsm

67

57

66

37

55

78

60

47

64

48

50

44

45

Þjófnaður - reiðhjól

52

70

78

49

53

62

32

33

19

9

12

16

22

Þjófnaður - annað

90

114

94

89

87

90

91

96

74

79

84

92

85

Þjófnaður alls

383

410

391

340

310

385

327

317

301

271

290

278

294

280

280

280

334

334

334

3 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal 334

334

334

334

334

334

334

334

334

0 2011

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


69 tilkynningar um innbrot eru skráðar í mars og fjölgaði þeim milli mánaða.

Þetta eru fleiri innbrot en að meðaltali síðustu þrjá mánuði á undan.

Fjöldinn er svipaður og verið hefur að meðaltali síðustu 12 mánuði.

Innbrotum hefur fækkað um 36% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Innbrotum á heimili, í fyrirtæki og verslanir fjölgaði á milli mánaða. 90

85

82 77

80 70

71

71

65 59

59

60

62

69

60

40 30 20

223

250

183

200 150 100

10

50

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

Heimili/einkalóð

14

21

23

27

19

29

22

12

26

11

15

14

18

Akbraut/bifreiðastæði

11

9

14

10

7

5

8

13

8

16

9

7

6

Fyrirtæki

8

12

10

8

9

11

4

13

9

11

8

7

10

Verslun

12

11

3

6

4

6

4

6

6

16

8

6

7

Annað

20

32

32

26

20

20

21

16

13

17

21

19

28

Grand Total

65

85

82

77

59

71

59

60

62

71

61

53

69

62

62

62

67

67

67

3 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

3 ára meðaltal

281

300

50

0

Innbrot 354

350

53

Fjöldi brota

Fjöldi brota

400

61

67

67

67

67

67

67

67

67

67

0 2011

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


75 ofbeldisbrot voru skráð í mars en það er fækkun á milli mánaða.

Á sama tíma og meiriháttar líkamsárásum fækkaði á milli mánaða fjölgaði minniháttar líkamsárásum.

Ofbeldisbrotum hefur fjölgað um 12% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Fjöldinn er yfir meðaltali síðustu 3 mánaða.

90

85

81 76

80 70

63 55

54

60

56

47

50

75

Ofbeldisbrot 3 ára meðaltal 250

46

200

40

Fjöldi brota

Fjöldi brota

60

77

74

30 20

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

Líkamsárás, minniháttar

74

37

39

40

41

31

51

70

62

67

49

56

69

Líkamsárás, meiriháttar/stórfelld

9

9

15

13

11

12

7

6

8

11

7

19

5

Önnur ofbeldisbrot

2

1

1

1

4

3

5

0

4

3

4

2

1

Ofbeldisbrot alls

85

47

55

54

56

46

63

76

74

81

60

77

75

73

73

73

65

65

65

3 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

179

2011

2012

212

2013

2014

150

100 50

10

0

171

213

65

65

65

65

65

65

65

65

65

0

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Sex tilvik eru skráð í mars þar sem lögregla hefur verið beitt ofbeldi.

Fjöldinn það sem af er ári er meiri en að meðaltali síðustu þrjú ár.

Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Fjöldi

Þrjár hótanir um ofbeldi gagnvart lögreglumanni voru skráðar í mars.

3 ára meðaltal 13

14

Fjöldi brota

12

10

11

10

10

8 6

4 2

0 Ofbeldi gagnvart lögreglumanni

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni

2011

9

2012

2013

2014

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni

8 8 7

Fjöldi

7

3 ára meðaltal

7 6

6

5

5

5

5

5

5

5 4

4

4

4 3

3

3 3

3

3 2

2

2 1 1

1 0

0

0 apr

maí

jún

júl

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

9 7 6

2

2011

1

mar

Fjöldi brota

Fjöldi brota

6

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Tilkynningum um kynferðisbrot fjölgaði á milli mánaða og voru alls 10 í mars.

Fjöldinn er svipaður og að meðaltali síðustu þrjá mánuði, en heldur minni en að meðaltali síðustu 12 mánuði.

Kynferðisbrotum hefur fækkað um 64% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

35 30

29

25

Fjöldi

19

20 16

100 15

14

15

15

12

12

3 ára meðaltal 94

80

13 10

10

10 5 5

Fjöldi brota

Fjöldi brota

21

62 60

51

40

25

20 0

0 mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

2011

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


23 tilkynningar um heimilisofbeldi voru skráðar í mars sem er svipaður fjöldi og undanfarna mánuði.

Tilkynningum hefur fjölgað um 36% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

35 31 29

30

27 25

24

23

20 20

23 21

18

15

Fjöldi

80

3 ára meðaltal 67

70 13

13

60 12

Fjöldi brota

Fjöldi brota

25

10

54

52

50

44

40 30 20

5

10

0

0 mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

2011

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


118 tilkynningar um eignaspjöll eru skráðar í mars en það er nokkur fjölgun á milli mánaða.

Fjöldinn er yfir meðaltali síðustu 3 mánaða og líka síðasta árið.

Eignaspjöllum hefur fækkað um 10% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Tilkynningum um öll minniháttar eignaspjöll fjölgaði.

140

130

120 120

107

100

104

105

103

87 80

Fjöldi brota

75

80

118

115

Eignaspjöll

85

79

Fjöldi brota

60 40

20 0

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

Rúðubrot

35

30

31

35

18

38

33

48

31

24

37

30

37

Veggjakrot

2

3

9

3

5

7

3

14

6

12

5

2

4

Önnur minniháttar eignaspjöll

67

51

62

63

49

74

69

65

43

46

72

45

76

Meiriháttar eignaspjöll Eignaspjöll alls

3

3

2

2

3

1

0

3

0

3

1

2

1

107

87

104

103

75

120

105

130

80

85

115

79

118

93

93

93

99

99

99

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

99

99

99

99

99

99

99

99

99

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

3 ára meðaltal

383 344

2011

2012

314

312

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Tilkynningum um nytjastuld á vélknúnum farartækjum fækkaði á milli mánaða og voru þær alls 10 í mars.

Fjöldinn er undir meðaltali síðustu þriggja mánaða og einnig síðustu 12 mánaða.

Tilkynningunum hefur fækkað um 12% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

30

24

Fjöldi brota

20

19

18

15

13

14

14

20

21

Nytjastuldir

90

14

15

14

3 ára meðaltal

77

80 70

10

10

10

5

Fjöldi brota

25

60

53 46

50 40

31

30 20

10 0

0 mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

2011

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


142 fíkniefnabrot voru skráð í mars en það er fækkun á milli mánaða.

Fjöldinn er yfir meðaltali síðustu mánaða.

Brotunum hefur fjölgað um 40% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

180

170 156

160 140

139

138

142

135 127

120

116

120

111

107

Fjöldi 450

100

400

76

80

324

350

Fjöldi brota

Fjöldi brota

151

60 40

300 250

3 ára meðaltal 419 341

234

200

150 100

20

50

0

0 mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

2011

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


1.934 umferðarlagabrot voru skráð í mars en það er veruleg fjölgun á milli mánaða. Skýrist það að mestu leyti af því að mun afskastameiri tækjabúnaður hefur verið tekinn í notkun við hraðamyndatökur.

Fjöldinn er nokkuð yfir meðaltali síðustu 12 mánaða.

Brotunum fækkaði um 6% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Brotin eru þó fleiri en á sama tímabili í fyrra.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

2500

1.934

1.847

1.397

1500

1.497

Fjöldi 1.289

1.261

1.349 1.352

3 ára meðaltal

6.000

1.194

5.000

990

1000

913 676

Fjöldi brota

Fjöldi brota

2000

743

500

4.841 3.829

4.000

3.590 2.779

3.000 2.000 1.000

0

0 mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

2011

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Skráðum brotum vegna aksturs undir áhrifum ávana- og fíkniefna fjölgaði á milli mánaða.

Sama gildir um brot vegna ölvunar við akstur.

Brotum vegna aksturs undir áhrifum ávana- og fíkniefna fjölgaði um 50% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Fjöldi brota vegna ölvunar við akstur fjölgaði um 8% samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára.

Fjöldi tilvika aksturs undir áhrifum ávana- og fíkniefna er yfir meðaltali síðustu mánaða.

Fjöldi tilvika ölvunar við akstur er einnig yfir meðaltali síðustu mánaða.

Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna

Ölvun við akstur

120

97

96

Fjöldi brota

80

81

79

73 63

73

67 69 61

Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna 82

79

72 62 63 61

94

90

87

Ölvun við akstur

231

201

73 66

61

250 200

64 64

60

Fjöldi brota

98

100

54

40

150

199 168

154

200

164

130

100

50 0

20

2011 0 mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

2012

2013

2014

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Umferðaslysum fækkaði á milli mánaða í mars.

Fjöldinn er svipaður samanborið við fyrri ár en undir meðaltali samanborið við síðustu mánuði.

Umferðarslys -26% Umferðaróhöpp tengd akstri undir áhrifum ávana- og fíkniefna

Umferðaróhöppum sem tengjast akstri undir áhrifum fíkniefna fjölgaði um 58% samanborið við síðustu 3 mánuði. Fjöldi

3 mánaða meðaltal

58%

Umferðaróhöpp tengd ölvunarakstri -28%

12 mánaða meðaltal

45 40 40 35

37 34

32

30

28

28

29

30

29

25

Fjöldi

25

24

100

94

3 ára meðaltal 94

94

2013

2014

83 80

20

Fjöldi brota

Fjöldi brota

34

32

15 10

60 40

5

20

0

0

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

2011

2012

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

Mánaðarskýrsla LRH - mars 2014  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, en í skýrslunni er gerð grein fyrir mánaðarlegri þróu...

Mánaðarskýrsla LRH - mars 2014  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, en í skýrslunni er gerð grein fyrir mánaðarlegri þróu...