Page 1


Aðferð Í skýrslu þessari eru teknar saman mánaðarlega lykiltölur embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Einungis er um bráðabirgðatölur að ræða. Fjöldinn getur breyst með brotum sem kærð eru seint og því verið frábrugðinn endanlegum tölum. Hér að neðan er fjöldi afbrota í janúar borinn saman við meðalfjölda brota síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan út frá staðalfrávikum. Með því að reikna staðalfrávik er hægt að áætla neðri og efri mörk brota síðastliðna sex og 12 mánuði á undan sem nýtast til þess að leggja mat á hve marktækar breytingarnar í janúar eru miðað þessi mörk.

Hegningarlagabrot Þjófnaður Þjófnaður - innbrot Manndráp og líkamsmeiðingar Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Kynferðisbrot Eignaspjöll (Meiriháttar skemmdarverk) Eignaspjöll (Minniháttar skemmdarverk) Nytjastuldur vélknúinna farartækja Fíkniefni Umferðarlagabrot Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur Innbrot á heimili

Desember 2017

Janúar 2018

702 289 77 120 5 13 3 122 23 127 767 125 94 41

711 254 90 96 9 22 3 140 26 124 780 155 83 35

Staða breytinga Staða breytinga m.v. 6 mán. m.v. 12 mán. Fækkar Mikil fækkun Innan marka Fækkar Mikil fjölgun Innan marka Innan marka Mikil fjölgun Innan marka Fækkar Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka

Innan marka Fækkar Innan marka Innan marka Mikil fjölgun Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka Innan marka Fjölgar Innan marka Innan marka


Skráð voru 711 hegningarlagabrot í janúarmánuði. Eru það fleiri tilkynningar en bárust í desember.

Skráðum hegningarlagabrotum fækkaði í janúar miðað við útreiknuð neðri mörk fyrir síðustu 12 mánuði.

Það sem af er ári hafa borist um eitt prósent færri tilkynningar um hegningarlagabrot en bárust að meðaltali á sama tímabili síðustu þrjú ár á undan.

Hegningarlagabrot

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

1.000 Hegningarlagabrot 3 ára meðaltal

900 800

Fjöldi brota

Fjöldi brota

700 600 500 400

867 772

768

300

726

778 681

602

932

858

715

785 702

711

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

667

2015

200

730

768

2016

2017

711

2018

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

100 0 jan

feb

Hegningarlagabrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

mar

apr

maí

jún

Janúar 2018 Meðalt. 711 711

810 766

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

Mörk Breyting frá meðalt. Staða breytinga Neðri Efri +/% 726 893 -55 -7% Innan marka 679 893 -99 -12% Fækkar


Skráðar voru 254 tilkynningar um þjófnað í janúar. Tilkynntum þjófnuðum fækkaði miðað við desember.

Tilkynningum um þjófnaði fækkaði miðað við útreiknuð neðri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánaða á undan.

Tilkynningum um innbrot og farsíma þjófnaði fjölgaði á milli mánaða. Tilkynningum um hnupl, reiðhjóla og annars konar þjófnaði fækkaði.

Það sem af er ári hefur tilkynningum um þjófnaði fækkað um 17 prósent miðað við meðalfjölda á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 500 440

450 400

413 389 342

336

322

330

315

318

300

Þjófnaðir

289

269

200 150 100 50 0

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

Þjófnaður - innbrot

94

49

69

90

65

59

52

75

82

84

99

77

90

Þjófnaður - hnupl

99

86

98

77

88

58

65

69

86

73

67

63

38

Þjófnaður - gsm

39

36

45

27

41

49

38

50

32

32

31

25

27

Þjófnaður - reiðhjól

7

12

16

31

51

48

47

71

57

56

16

10

2

Þjófnaður - annað

103

86

108

97

85

101

116

148

183

144

182

114

97

Þjófnaður alls

342

269

336

322

330

315

318

413

440

389

395

289

254

3 mánaða meðaltal

Þjófnaður

Mörk Breyting frá meðalt. 358 358 358 Staða breytinga Efri 347 +/347 347 Neðri 347 347 347 347 %347 347 347 374 321 427 -120 -32% Mikil fækkun 347 297 396 -93 -27% Fækkar

Janúar 2018 Meðalt.

12 mánaða meðaltal 347

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

347

254 254

3 ára meðaltal

254

250

Fjöldi brota

Fjöldi brota

350

395

400 350 300 250 200 150 100 50 0

342 279

2015

300 254

2016

2017

2018

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Í janúar bárust 90 tilkynningar um innbrot til lögreglu. Tilkynntum brotum fjölgaði á milli mánaða.

Fjöldi tilkynninga um innbrot er innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Á milli mánaða fækkaði tilkynningum um innbrot á heimili og í ökutæki, en tilkynningum fjölgaði um innbrot í fyrirtæki/stofnanir.

Það sem af er ári hafa borist um 11 prósent fleiri tilkynningar um innbrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl .þrjú ár á undan. Fjöldi tilkynninga er svipaður og var í janúar árin 2015 og 2016.

120 100

99

94

90

90 77

75

80

69

Innbrot

84

59 60

52

49

40

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

Annað

2

2

1

4

2

1

0

2

0

2

1

0

2

Fyrirtæki/stofnun

42

12

19

26

20

18

14

12

22

21

32

17

36

Heimili/einkalóð

37

16

33

38

26

24

22

29

35

34

45

41

35

Ökutæki

13

20

17

22

17

16

16

32

25

28

22

19

18

Innbrot alls

94

49

69

90

65

59

52

75

82

84

99

77

90

Innbrot

12 mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

60

86

94

90

2017

2018

64

40

0 jan

3 mánaða meðaltal

80

20

20 0

3 ára meðaltal

100

65

Fjöldi brota

Fjöldi brota

82

Janúar 2018 Meðalt.

75

75

90 90

75

75

78 75

Mörk 87 87 87 Breyting frá meðalt. Staða breytinga 75 75 Efri 75 75 75 75 75 Neðri +/%75 14 64 92 12 Innan marka 16 59 90 15 Innan marka

2015

2016

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Í janúar bárust 96 tilkynningar um ofbeldisbrot. Tilkynningum fækkaði nokkuð á milli mánaða.

Skráðum ofbeldisbrotum fækkaði miðað við útreiknuð neðri mörk fyrir síðustu sex mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um 12 prósent færri tilkynningar um ofbeldisbrot en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 140 120

111

109 101

97

100

120

106

Ofbeldisbrot 3 ára meðaltal

96

95 89

83

120

80

114

100

Fjöldi brota

Fjöldi brota

120

117

112

60 40

80

111

96

94

60 40

20

20

0 0

2015 jan

feb mar apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

Líkamsárás, minniháttar

92

66

92

84

99

67

87

76

88

88

100

88

80

Líkamsárás, meiriháttar/stórfelld

15

11

13

10

12

16

10

15

18

12

16

26

13

Önnur ofbeldisbrot

4

6

7

3

6

6

4

4

3

6

4

6

3

111

83

112

97

117

89

101

95

Ofbeldisbrot alls 3 mánaða meðaltal

Ofbeldisbrot

12 mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

96

Mörk Breyting frá meðalt.115 115 115 Staða breytinga Efri 105 +/% 105 105 105 105 105 105Neðri 105 105 105 105 105 109 99 118 -13 -12% Fækkar 105 93 117 -9 -9% Innan marka

Janúar 2018 Meðalt. 96 96

109 106 120 120

2016

2017

2018

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Ofbeldi gagnvart lögreglumanni Ofbeldi gagnvart lögreglumanni

Í janúar voru skráð níu tilvik þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 80 prósent fleiri tilvik þar sem lögreglumaður var beittur ofbeldi en skráð voru að meðaltali síðustu þrjú ár á undan.

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni 

Í janúar voru skráð þrjú tilvik þar sem lögreglumanni var hótað ofbeldi.

Það sem af er ári hafa verið skráð um 50 prósent fleiri tilvik þar sem lögreglumanni var hótað ofbeldi en skráð voru að meðaltali síðustu þrjú ár á undan.

Fjöldi

3 ára meðaltal

10

Fjöldi brota

9

8

6 6 5

4 4 2 0 2015

Ofbeldi gagnvart lögreglumanni

2016

2017

2018

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni

10

Hótun um ofbeldi gagnvart lögreglumanni 9

9

Fjöldi

8

4

7

3

6

6

6

6

Fjöldi brota

Fjöldi brota

3 ára meðaltal

6 5

5

5

5

5

5 4

4

4 4 3

3

3

3

3

3 2

2

2

1

mar

apr

2

2

1

1 2016

2017

2018

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0 feb

2

2015

1

jan

3

0

2

2 1

3

1

4

2

3

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan


Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust 22 tilkynningar um kynferðisbrot sem áttu sér stað í janúar.

Tilkynnt kynferðisbrot eru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa borist um 16 prósent fleiri tilkynningar en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

30

25

Fjöldi

3 ára meðaltal

30

25

15 26

24

23

10

20

22

Fjöldi brota

Fjöldi brota

20

28 23

20

22

15 10

14

15

2016

2017

5

16

15

0

13

11

5

22

20

28

2015

2018

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. jan

feb

Kynferðisbrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

mar

apr

maí

jún

Janúar 2018 Meðalt. 22 22

22 20

júl

ág

Mörk Neðri Efri 17 27 15 25

sep

okt

nóv

des

jan

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 0 0% Innan marka 2 10% Innan marka


Alls bárust 23 beiðnir um leit að týndum börnum og ungmennum í janúar.

Beiðnum um leitir í janúar fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex mánuði á undan.

Fjöldi beiðna um leit að týndum börnum hafa verið um 12 prósent fleiri það sem af er ári miðað við meðalt fjölda á sama tímabili á sl. þremur árum á undan. Leitarbeiðnir

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

35

30

Fjöldi 25

Fjöldi verkefna

Fjöldi verkefna

25

3 ára meðaltal

20 32

15

31 26

10

25

23

23 20

19 16

14

18

15

17 14

10 8

5 0

14

2015

11

5

23

20

2016

2017

2018

Fjöldi verkefna það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. jan

feb

Leitarbeiðnir 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

mar

apr

maí

jún

Janúar 2018 Meðalt. 23 23

17 21

júl

ág

Mörk Neðri Efri 13 21 17 27

sep

okt

nóv

des

jan

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% 6 35% Fjölgar 2 11% Innan marka


Í janúar voru skráðar 143 tilkynningar um eignaspjöll. Skráðum brotum fjölgaði á milli mánaða.

Skráðum brotum fjölgaði í janúar miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Á milli mánaða fjölgaði tilkynningum veggjakrot og annars konar minniháttar eignapsjöll.

Það sem af er ári hafa borist um 12 prósent fleiri tilkynningar um eignaspjöll en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. 160 140

146

113

103

112

118

125

117

100

Fjöldi

95

100 80

Fjöldi brota

Fjöldi brota

128

124

120

143

139

60 40 20

0

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

Rúðubrot

36

41

44

55

56

39

39

39

34

36

20

46

40

Veggjakrot

1

5

2

0

6

8

6

3

5

4

8

4

7

Önnur minniháttar eignaspjöll

77

53

53

73

81

62

64

71

93

73

66

72

93

Meiriháttar eignaspjöll

10

4

1

0

3

4

3

5

7

4

1

3

3

Eignaspjöll alls

124

103

100

128

146

113

112

118

139

117

95

125

143

3 mánaða meðaltal

Eignaspjöll

12 mánaða meðaltal

6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

Mörk Breyting frá meðalt.112 112 112 Janúar 2018 Meðalt. Staða breytinga Neðri Efri +/- 118 118 % 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 143 118 104 131 25 22% Fjölgar 143 118 104 133 25 21% Fjölgar

160 140 120 100 80 60 40 20 0

3 ára meðaltal

147

143 124

106

2015

2016

2017

2018

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Skráðar voru 26 tilkynningar um nytjastuld á vélknúnu farartæki í janúar.

Fjöldi tilkynninga um nytjastuldi í janúar voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánaða á undan.

Það sem af er ári hafa borist um fimm prósent fleiri tilkynningar um nytjastuldi en bárust að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

50 45 Fjöldi

40

30

Fjöldi brota

Fjöldi brota

35

25 46 20

38

15 10

23

26

30

29

37

30 16

19

16

23

26

40 35 30 25 20 15 10 5 0

35

23

26

19

2015

5

3 ára meðaltal

2016

2017

2018

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra. jan

feb

Nytjastuldir 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

mar

apr

maí

jún

Janúar 2018 Meðalt. 26 26

32 28

júl

ág

Mörk Neðri Efri 23 41 19 37

sep

okt

nóv

des

jan

Breyting frá meðalt. Staða breytinga +/% -6 -19% Innan marka -2 -6% Innan marka


Í janúar voru skráð 127 fíkniefnabrot á höfuðborgarsvæðinu. Skráðum brotum fækkaði á milli mánaða.

Skráðum fíkniefnabrotum fækkaði miðað við útreiknuð neðri mörk fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Skráð voru þrjú stórfelld fíkniefnabrot í janúar.*

Það sem af er ári hafa verið skráð um fimm prósent fleiri fíkniefnabrot en voru skráð að meðaltali á sama tímabili sl. þrjú ár á undan. Fíkniefnabrot

Þar af stórfelld brot

200

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

188 173

180

Fjöldi

160

147

140

140

136

127

120

122

130

132

140

127

120

120

Fjöldi brota

Fjöldi brota

139

98 100 80

100

124

120

120

2015

2016

2017

127

80 60

40 20

60

0

40 20

3 ára meðaltal

5

1

4

2

3

4

7

8

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

1

2

4

5

3

sep

okt

nóv

des

jan

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

0

Fíkniefni 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

Janúar 2018 Meðalt. 124 124

129 134

Mörk Breyting frá meðalt. Neðri Efri +/% 124 133 -5 -4% 111 156 -10 -7%

2018

Staða breytinga Fækkar Innan marka

* Hafa ber í huga að fíkniefnabrot eru oft skilgreind sem stórfelld seinna á rannsóknarstigi og því geta tölur hér tekið breytingum á milli skýrslna.


Skráð voru 780 umferðarlagabrot* í janúar. Fjöldi skráðra umferðarlagabrota stendur í stað á milli mánaða.

Skráðum umferðarlagabrotum í janúar eru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex mánuði á undan.

Það sem af er ári hafa verið skráð um tvisvar sinnum fleiri umferðarlagabrot á höfuðborgarsvæðinu en að meðaltali á sama tíma sl. þrjú ár á undan.

Fjöldi

3 mánaða meðaltal

12 mánaða meðaltal

1.400 Fjöldi

1.200

3 ára meðaltal

3.000

1.000

Fjöldi brota

Fjöldi brota

2.500

800 600

2.586

2.000

2.037

1.500 1.000

1.176

500

400

699

0 2015

699

719

974

1.078

1.184

1.001

1.182

1.132

710

932

836

767

780

200

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

0

Umferðarlagabrot 6 mánaða meðaltal 12 mánaða meðaltal

Janúar 2018 Meðalt. 780 780

927 935

Mörk Neðri Efri 749 1.104 757 1.112

* Fjöldi umferðarlagabrota að hraðamyndavélum undanskildum.

Breyting frá Staða breytinga +/% -147 -16% Innan marka -155 -17% Innan marka

2016

2017

2018

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.


Akstur undir áhrifum ávana– og fíkniefna 

Skráð voru 155 brot þar sem ökumaður var grunaður um akstur undir áhrifum ávana– og fíkniefna í janúar.

Skráðum brotum fjölgaði miðað við útreiknuð efri mörk fyrir síðustu sex mánuði á undan.

Brotum hefur fjölgað um 103 prósent það sem af er ári samanborið við meðaltal á sama tímabili síðustu þrjú ár.

Ölvun við akstur 

Í janúar voru skráð 83 brot þar sem ökumaður var grunaður um ölvun við akstur.

Skráð brot voru innan útreiknaðra marka fyrir síðustu sex og síðustu 12 mánuði á undan.

Brotum hefur fjölgað um 52 prósent það sem af er ári samanborið við meðaltal á sama tímabili síðustu þrjú ár. Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna

200

156

160

155

143 133

140

Fjöldi brota

135

128

125 107

105 97

94

87

139

155 150

97

100

86

91

92

89 81

75

50

75

72

60

120

80

131

128

123

Fjöldi brota

180

100

Akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna Ölvun við akstur

Ölvun við akstur

42

83

47

94 83

78

0 2015

67

60

2016

2017

2018

Fjöldi brota það sem af er ári samanborið við sama tímabil síðustu þriggja ára og meðaltal þeirra.

40 20 0 jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ág

sep

okt

nóv

des

jan

Mánaðarskýrsla LRH - janúar 2018  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni eru teknar saman upplýsingar um helstu a...

Mánaðarskýrsla LRH - janúar 2018  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni eru teknar saman upplýsingar um helstu a...