Page 1

Umferðarslys

2010 6.211

000

00 0

368

370

340

Fjöldi

407

2013

r 2 2011Þjófnaði201

2.50 0 4.724

00 0

4.340

2.190

4.0402 2.00

2.000

1.466 Fjöldi

3.000

2.00 0

996

1.000 500

500

0

2010

2011

2012

2010

2011

2012

0 2013

20 12

20 13

1.539 1.285

1.00 0

20013

20 11

72 8

1.914

1.500

837 1.000

69 6

66 6

2.500 Innbrot

1.500

.000

Ofbe ld isbro

82 8

20 10

Fjöldi

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

90 0 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0

1.199

Eignaspjöll 2010

2011

2012

2013


Helstu breytingar  Samantekt fyrir árið 2013  Alls voru skráðir 4.042 þjófnaðir á höfuðborgarsvæðinu á árinu 2013, 837 innbrot, 1.199 eignaspjöll og 728 ofbeldisbrot. Fjöldi umferðarslysa í árslok var 370 slys. Í viðauka I í skýrslulok má sjá fjöldatölur fyrir síðustu fjögur ár í helstu brotaflokkum. Þar kemur fram að á meðan þjófnaðarbrotum og eignaspjöllum hefur fækkað hefur ofbeldisbrotum fjölgað. Stærsta breytingin frá fyrri árum er fækkun innbrota, en þau voru hátt í þrisvar sinnum tíðari árið 2010 heldur en árið 2013.  Þjófnuðum fækkaði um 7% samanborið við árið 2012, innbrotum um 16%, eignaspjöllum um 7% en ofbeldisbrotum fjölgaði um tæp 5% prósent. Umferðarslysum fjölgaði um 9% á milli ára. Séu tölur ársins 2013 bornar saman við meðaltal áranna 2010-2012 sést að þjófnuðum fækkaði um 21%, innbrotum um 46%, eignaspjöllum um 24% og að fjöldi ofbeldisbrota var nánast sá sami. Umferðarslysum fækkaði um 0,4% á tímabilinu.  Þróun milli mánaða eftir brotaflokkum  Tilkynnt var um 248 þjófnaði í desember sem er fækkun fjórða mánuðinn í röð og jafnframt minnsti fjöldi þjófnaða í einum mánuði sem skráður hefur verið hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynningum um flestar tegundir þjófnaða fækkaði, þ.á.m. hnupli, en á sama tíma fjölgaði innbrotum og þjófnuðum á ökutækjum.  Tilkynningum um innbrot fjölgaði á milli mánaða og voru þau 67 í desember. Þetta eru færri innbrot en á sama tíma á síðasta ári. Innbrotum á heimili fækkaði verulega og voru ekki nema níu í desember, sem er minnsti fjöldi í einum mánuði síðan skráningar hófust. Á sama tíma fjölgaði öðrum innbrotum Í viðauka er að finna greiningu á innbrotum ársins 2013 eftir vettvangi og tíma.  Tilkynningum um eignaspjöll fjölgaði lítillega á milli mánaða og voru 83 talsins í desember. Fjöldi tilkynninga var meiri á sama tíma á síðasta ári. Tilkynningum um rúðubrot fækkaði á sama tíma og veggjakrotstilkynningum fjölgaði á milli mánaða, svo og tilkynningum um annars konar eignaspjöll.  Skráð voru 75 ofbeldisbrot (217. og 218. gr. hgl.) á höfuðborgarsvæðinu í desember sem er lítilsháttar fjölgun frá síðasta mánuði. Að sama skapi fjölgaði tilkynningum um ofbeldisbrot í Miðborg lítillega. Fjöldi ofbeldisbrota var minni á sama tíma á síðasta ári.  Fjöldi umferðarslysa stóð nánast í stað á milli mánaða og voru þau 32 í desember, en slysum hefur fjölgað lítillega síðustu mánuði. Fjöldinn var meiri í desember á síðasta ári.  Þróun milli mánaða og samantekt á árinu 2013 eftir svæðum Umdæmi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er skipti í fimm svæði og hefur hvert sína lögreglustöð. Á forsíðu skýrslunnar má sjá kort af svæðaskiptingu LRH.  Svæði lögreglustöðvar 1  Á svæði lögreglustöðvar 1 fjölgaði tilkynningum um þjófnaði lítillega. Þjófnuðum fjölgaði Hlíðum og Laugardal en á sama tíma fækkaði tilkynningum í Háaleiti. Þjófnaðir voru 15% færri á svæðinu árið 2013 samanborið við 2012.  Tilkynningum um innbrot fjölgaði á milli mánaða á svæðinu. Á meðan innbrotum fjölgaði í Hlíðum og Háaleiti, fækkaði þeim í Laugardal. Innbrotum fækkaði um 7% á milli ára á svæðinu, en hlutfallslega var fækkunin mest í Hlíðum.  Fjöldi tilkynninga um eignaspjöll stóð í stað á svæði 1 á milli mánaða. Þeim fækkaði um 12% á milli ára.  Tilkynningar um ofbeldisbrot voru einni fleiri í desember heldur en í nóvember. Árið 2013 voru brotin 9% færri en 2012.  Umferðarslysum fækkaði um eitt á milli mánaða á svæðinu. Slysunum fjölgaði um 9% milli ára.

2


 Svæði lögreglustöðvar 2  Tilkynningum um þjófnaði fjölgaði á milli mánaða á svæði lögreglustöðvar 2. Þjófnuðum fjölgaði lítillega bæði í Hafnarfirði og Garðabæ, en enginn þjófnaður var tilkynntur á Álftanesi fjórða mánuðinn í röð. Árið 2013 var tilkynnt um 13% færri þjófnaði en árið 2012.  Innbrotum fækkaði á milli mánaða á svæðinu og átti fækkunin sér eingöngu stað í Hafnarfirði. Á sama tíma fjölgaði þeim um eitt í Garðabæ. Innbrotum fækkaði um 40% á milli ára.  Tilkynningum um eignaspjöll stóð nánast í stað á milli mánaða á svæði 2. Árið 2013 voru tilkynningarnar 10% færri en 2012.  Lítilsháttar fjölgun var á tilkynningum um ofbeldisbrot á milli mánaða og voru þau alls sjö í desember. Brotunum fjölgaði um 11% á milli ára.  Alls urðu þrjú umferðarslys á svæði 2 í desember eða mun færri en undanfarna mánuði. Umferðarslys voru 46% tíðari árið 2013 en 2012.  Svæði lögreglustöðvar 3  Tilkynnt var um 68 þjófnaði á svæði 3 í desember sem er nokkur fækkun frá síðasta mánuði. Á sama tíma og þjófnuðum fjölgaði í Breiðholti fækkaði þeim í Kópavogi. Árið 2013 voru þjófnaðir 5% fleiri en árið 2012.  Tilkynningum um innbrot fjölgaði á svæðinu og voru alls 27 sem er mesti fjöldi í einum mánuði síðan í febrúar. Innbrotum fjölgaði um 3% á milli ára.  Nokkur fjölgun var á tilkynningum um eignaspjöll á milli mánaða á svæði 3. Fjöldi eignaspjalla var sá sami árið 2012 og 2013.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fjölgaði lítillega á svæðinu í desember, en fjölgunin átti sér bara stað í Kópavogi. Skráðum ofbeldisbrotum fjölgaði um 19% á milli ára. Fjölgunin var hlutfallslega meiri í Breiðholti en Kópavogi.  Sex umferðarslys áttu sér stað á svæði 3 í desember. Slysunum fjölgaði um 1% á milli ára.  Svæði lögreglustöðvar 4  Tilkynningar um þjófnaði stóðu nánast í stað á milli mánaða á svæði 4. Næstum fjórðungs fækkun var á þjófnuðum á milli ára á svæðinu.  Tilkynningum um innbrot fjölgaði lítillega á milli mánaða á svæðinu. Fjölgun átti sér aðallega stað í Árbæ, en fækkun á Kjalarnesi. Innbrot voru fjórðungi færri árið 2013 en árið á undan.  Tilkynningum um eignaspjöll fækkaði verulega í desember, annan mánuðinn í röð. Mest var fækkunin í Grafarvogi og var fjöldinn þar með því minnsta sem sést hefur í einum mánuði á árinu 2013. Tilkynningunum fjölgaði um 1% á milli ára.  Fjöldi tilkynninga um ofbeldisbrot stóð nánast í stað á milli mánaða á svæðinu. Árið 2013 fjölgaði brotunum um 14% frá árinu á undan.  Tíu umferðarslys áttu sér stað á svæði 4 í desember sem er fjölgun á milli mánaða. Slysunum fækkaði um 6% á milli ára.  Svæði lögreglustöðvar 5  Tilkynningum um þjófnaði fækkaði verulega á milli mánaða á svæði lögreglustöðvar 5. Fækkunin átti sér eingöngu stað í Miðborg. Fjöldi þjófnaða árið 2013 var sá sami og árið á undan.  Fjöldi tilkynninga um innbrot stóð nánast í stað á milli mánaða á svæðinu í desember og voru einungis fimm. Árið 2013 fækkaði innbrotum um fjórðung frá árinu á undan.  Tilkynningum um eignaspjöll fækkaði á svæðinu í desember. Tilkynningum fækkaði í Miðborg og Seltjarnarnesi, á sama tíma og þeim fjölgaði á Vesturbæ. Eignaspjöllum fækkaði um 11% á milli ára.  Fjöldi tilkynninga um ofbeldisbrot stóð nánast í stað á milli mánaða. Brotin voru 2% fleiri árið 2013 en árið 2012.  Fjögur umferðarslys urðu á svæði 5 í desember. Slysunum fjölgaði um 10% á milli ára. 3

Umsjón með skýrslu: Snorri Örn Árnason UÁD snorri.arnason@lrh.is


Samantekt Tafla 1. Fjöldi brota 2010 til 2013 og breytingar frá meðaltali ‘10-’12 (sama tímabil ár hvert). Breytingar Meðaltal Breytingar frá '10-'12 2010 2011 2012 2013 % frá '12 '10-'12 % % m.v. íbúa Þjófnaðir 6.211 4.724 4.340 4.042 -6,9% 5.092 -20,6% -22,0% - þar af innbrot 2.190 1.466 996 837 -16,0% 1.551 -46,0% -47,0% Eignaspjöll 1.914 1.539 1.285 1.199 -6,7% 1.579 -24,1% -25,4% Ofbeldisbrot 828 666 696 728 4,6% 730 -0,3% -2,0% Skýring: Bláar tölur < -5%; Grænar tölur milli -5% og 0%; Rauðar tölur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Þróun eftir brotaflokkum Þjófnaðir alls

450 400

Reiðhjólaþjófnaðir

409

388

380

364 334

350

379

344

338

321

310

308

289

Fjöldi

300

248

250 200

150 100 50

37

28

32

jan

feb

70

52

77 48

53

59 30

29

14

5

nóv

des

0 des

mar

apr

maí

jún

júl

águ

sept

okt

Fjöldi

Mynd 1. Fjöldi þjófnaða síðustu 13 mánuði. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Þjófnaður - innbrot

59

70

57

59

58

67

Þjófnaður - hnupl

56

84

84

82

84

58

Þjófnaður - gsm

55

76

60

46

61

44

Þjófnaður - reiðhjól

53

59

30

29

14

5

Þjófnaður - eldsneyti

6

5

6

6

9

8

Þjófnaður - skráningarmerki

9

7

8

6

10

9

Þjófnaður - ökutæki stolið

2

1

3

4

0

2

Mynd 2. Fjöldi þjófnaða síðustu 6 mánuði eftir tegundum þjófnaða. 4


100

93

90

85

83

80

82

77

75

70

70

59

60 Fjöldi

67

65 57

59

58

sept

okt

nóv

50 40

30 20 10 0 des

jan

feb

mars

apr

maí

jún

júl

ág

des

Mynd 3. Fjöldi innbrota síðustu 13 mánuði.

45 40 35 30

Fjöldi

25 20 15 10 5 0

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Heimili

41

38

25

14

21

23

27

19

29

22

12

24

9

Ökutæki

17

14

7

11

9

14

10

7

5

8

12

8

15

Fyrirtæki

7

4

10

8

12

10

8

9

10

4

13

8

10

Stofnanir

4

5

8

2

5

8

7

2

1

6

1

1

2

Verslun

1

9

5

12

11

3

6

4

6

4

6

6

16

Mynd 4. Fjöldi innbrota á höfuðborgarsvæðinu síðustu 13 mánuði eftir vettvangi. 5


140

130 120

119

120

107

104

101

100

88

105

103

87

Fjöldi

80

83

79

74

60 40 20

0 des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Mynd 5. Fjöldi mála vegna eignaspjalla síðustu 13 mánuði.

80

Rúðubrot 70

70

Veggjakrot

Annað74 69

67

65

64

63

62

60 50 Fjöldi

51

48

40

35 30

43

41 33

31

31

24

24 18

20 10

48 38

35

31 30

48

47

6

9

8 4

15

2

3

mar

apr

3

5

7

13 7

3

0 des

jan

feb

maí

jún

júl

ágú

sep

okt

Mynd 6. Fjöldi mála vegna rúðubrota, veggjakrota og annarra eignaspjalla síðustu 13 mánuði.

6

nóv

des


Ofbeldisbrot á höfuðborgarsvæðinu í heild 90

Ofbeldisbrot í Miðborg

82

80

75 68

70 60

57

Fjöldi

60

56

54

51

50

46

50 40 30

43

32

31

75 71

27 22

20

17

18

20

apr

maí

jún

15

19

19

ágú

sep

32

34

nóv

des

23

10 0 des

jan

feb

mar

júl

okt

Mynd 7. Fjöldi ofbeldisbrota (217. og 218. gr) síðustu 13 mánuði á höfuðborgarsvæðinu í heild og í Miðborg.

40 36

37 35

34

35 30

32 28

27

28

29

30

24

25

Fjöldi

34

32

20 15 10 5 0

des

jan

feb

mar

apr

maí

Mynd 8. Fjöldi slysa í umferðinni síðustu 13 mánuði.

7

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des


Brot eftir svæðum Tafla 2. Fjöldi brota árið 2013 á löggæslusvæði 1. Þjófnaðir Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Innbrot Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Eignaspjöll Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Ofbeldisbrot Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Umferðarslys Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur

jan 74 22 13 39 16 7 4 5 21 7 4 10 4 2 1 1 9 7 0 2

feb mar 79 100 16 23 20 24 43 53 15 24 4 4 5 6 6 14 17 26 5 3 7 9 5 14 9 17 5 7 4 5 0 5 5 8 4 3 0 5 1 0

apr maí 96 91 28 29 21 16 47 46 16 21 5 6 2 6 9 9 18 17 3 5 5 7 10 5 7 5 3 1 2 1 2 3 6 9 2 2 0 3 4 4

jún 79 21 16 42 21 6 3 12 27 11 4 12 7 2 1 4 6 3 1 2

júl 71 25 8 38 15 4 3 8 13 2 3 8 9 5 0 4 5 4 0 1

ág 73 15 15 43 15 3 5 7 15 5 1 9 6 3 2 1 5 2 1 2

sep 72 27 10 35 12 5 0 7 19 4 5 10 11 2 7 2 11 7 0 4

okt 67 20 11 36 12 4 1 7 18 7 4 7 8 2 4 2 8 3 1 4

nóv 51 20 9 22 11 1 2 8 14 8 2 4 9 4 3 2 8 2 3 3

des 53 17 10 26 15 5 5 5 14 7 3 4 10 3 1 6 7 3 2 2

Alls 2013 906 263 173 470 193 54 42 97 219 67 54 98 102 39 31 32 87 42 16 29

Breyting* -15% -21% -29% -5% -7% -7% -18% -1% -12% -6% -38% 7% -9% 3% 15% -32% 9% 0% 23% 16%

júl 25 1 7 17 6 1 0 5 13 1 4 8 4 0 2 2 11 2 1 8

ág 38 1 11 26 14 1 7 6 21 0 11 10 2 0 0 2 5 0 3 2

sep 26 0 5 21 6 0 2 4 16 1 5 10 4 0 1 3 6 0 1 5

okt 26 0 8 18 5 0 0 5 23 1 5 17 11 0 0 11 6 0 1 5

nóv 24 0 5 19 9 0 1 8 10 0 0 10 5 1 0 4 9 0 4 5

des 30 0 7 23 6 0 2 4 12 0 2 10 7 0 2 5 3 0 1 2

Alls 2013 381 4 122 255 84 2 24 58 165 4 41 120 72 1 13 58 70 2 17 51

Breyting* -13%

* Hlutfallslegar breytingar á fjölda milli áranna 2012 og 2013.

Tafla 3. Fjöldi brota árið 2013 á löggæslusvæði 2. Þjófnaðir Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður Innbrot Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður Eignaspjöll Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður Ofbeldisbrot Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður Umferðarslys Ál ftanes Ga rða bær Ha fna rfjörður

jan 38 0 14 24 11 0 2 9 8 0 2 6 11 0 2 9 7 0 2 5

feb mar 24 35 0 1 5 17 19 17 5 2 0 0 1 0 4 2 14 12 0 1 4 1 10 10 3 10 0 0 1 1 2 9 5 6 0 0 1 0 4 6

apr maí 31 41 1 0 10 16 20 25 7 6 0 0 3 5 4 1 11 14 0 0 1 2 10 12 6 4 0 0 0 1 6 3 6 3 0 0 2 0 4 3

jún 43 0 17 26 7 0 1 6 11 0 4 7 5 0 3 2 3 0 1 2

* Hlutfallslegar breytingar á fjölda milli áranna 2012 og 2013. Hlutfallstölur eru ekki birtar þar sem tölur eru lágar.

8

-15% -12% -40% -50% -34% -10% 11% -13% 11% 18% 14% 46% -15% 104%


Tafla 4. Fjöldi brota árið 2013 á löggæslusvæði 3. Þjófnaðir Brei ðhol t Kópa vogur Innbrot Brei ðhol t Kópa vogur Eignaspjöll Brei ðhol t Kópa vogur Ofbeldisbrot Brei ðhol t Kópa vogur Umferðarslys Brei ðhol t Kópa vogur

jan 84 17 67 28 5 23 38 11 27 17 8 9 8 3 5

feb mar 81 86 22 17 59 69 27 19 9 6 18 13 18 17 9 8 9 9 14 8 7 3 7 5 9 6 3 3 6 3

apr maí 106 101 32 31 74 70 25 25 7 11 18 14 20 25 12 17 8 8 8 13 4 8 4 5 5 6 1 2 4 4

jún 75 31 44 18 7 11 23 13 10 8 3 5 6 4 2

júl 70 25 45 19 9 10 19 10 9 10 7 3 9 4 5

ág 76 18 58 20 5 15 25 13 12 10 6 4 6 1 5

sep 80 21 59 22 7 15 23 15 8 14 10 4 3 2 1

okt 88 18 70 20 2 18 23 10 13 15 9 6 4 1 3

nóv 88 19 69 21 7 14 15 7 8 11 8 3 6 2 4

des 68 25 43 27 10 17 24 9 15 13 6 7 6 3 3

Alls 2013 1.003 276 727 271 85 186 270 134 136 141 79 62 74 29 45

Breyting* 5% -20% 20% 3% -27% 26% 0% -2% 1% 19% 23% 15% 1% 21% -8%

júl 47 20 2 7 0 0 18 11 2 1 1 0 0 7 13 3 1 8 0 1 0 8 0 0 4 4 0 0 9 3 1 3 0 0 2

ág 52 19 6 14 0 1 12 13 3 0 3 0 0 7 21 7 0 10 0 0 4 3 1 0 2 0 0 0 12 2 2 3 0 1 4

sep 45 21 3 13 1 0 7 14 5 3 3 1 0 2 22 5 2 11 0 0 4 6 2 0 2 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0

okt 48 14 4 20 1 4 5 16 3 0 6 0 3 4 38 6 4 27 0 0 1 12 6 1 4 1 0 0 5 2 0 1 0 0 2

nóv 35 7 3 16 3 1 5 11 1 1 3 3 1 2 18 5 0 12 0 0 1 6 4 0 1 1 0 0 5 2 1 0 1 0 1

des 34 11 1 14 1 0 7 13 6 0 4 0 0 3 13 3 4 5 1 0 0 7 4 1 1 1 0 0 10 7 0 0 1 0 2

Alls 2013 545 202 43 176 19 10 95 182 56 13 46 13 8 46 222 49 19 121 6 1 26 75 28 4 29 14 0 0 79 29 8 21 4 3 14

Breyting* -24% -13% -48% -35% -14% 43% -9% -25% -2% -66% -48% -7%

* Hlutfallslegar breytingar á fjölda milli áranna 2012 og 2013.

Tafla 5. Fjöldi brota árið 2013 á löggæslusvæði 4. Þjófnaðir Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Innbrot Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Eignaspjöll Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Ofbeldisbrot Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Mos fel l s bær Kjós a hreppur Kja l a rnes Umferðarslys Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær

jan 52 27 5 16 0 0 4 21 10 3 5 0 0 3 26 6 1 16 0 0 3 9 2 1 5 1 0 0 5 3 0 1 0 1 0

feb mar 55 41 19 12 6 6 19 12 3 1 0 2 8 8 21 12 7 2 4 0 5 4 2 1 0 2 3 3 15 17 4 4 2 1 6 5 1 2 0 0 2 5 2 10 1 2 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 5 6 1 5 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0

apr maí 45 56 20 15 1 4 16 20 3 6 0 2 5 9 13 20 4 4 1 0 5 2 0 6 0 2 3 6 12 17 2 4 1 2 5 8 0 1 0 0 4 2 4 5 1 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5 11 1 1 2 1 2 6 0 0 0 1 0 2

jún 35 17 2 9 0 0 7 17 9 0 5 0 0 3 10 0 1 8 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1

* Hlutfallslegar breytingar á fjölda milli áranna 2012 og 2013. Hlutfallstölur eru ekki birtar þar sem tölur eru lágar.

9

7% 1% -25% -21% 23%

13% 14% 12% 45% -13%

-6% -12% 11%

-26%


Tafla 6. Fjöldi brota árið 2013 á löggæslusvæði 5. Þjófnaðir Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Innbrot Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Eignaspjöll Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Ofbeldisbrot Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Umferðarslys Mi ðborg Ves turbær Sel tja rna rnes

jan 69 52 1 16 7 2 0 5 26 19 1 6 26 22 0 4 6 6 0 0

feb mar 89 103 78 72 1 5 10 26 6 7 5 5 0 0 1 2 22 35 18 28 0 0 4 7 29 36 27 32 0 0 2 4 3 5 3 4 0 1 0 0

apr maí 114 94 80 73 4 3 30 18 24 9 11 4 2 2 11 3 26 31 17 19 2 3 7 9 19 26 17 18 0 1 2 7 2 5 1 2 1 3 0 0

jún 92 61 7 24 14 8 1 5 32 21 1 10 28 20 0 8 8 6 2 0

júl 86 62 1 23 8 3 0 5 15 10 0 5 17 15 0 2 3 2 1 0

ág 114 84 6 24 6 4 2 0 35 28 3 4 22 19 0 3 6 2 4 0

sep 88 79 0 9 3 2 0 1 25 15 0 10 21 19 0 2 6 3 2 1

okt 71 58 3 10 4 3 0 1 28 21 0 7 28 23 0 5 6 6 0 0

nóv 86 71 2 13 4 2 1 1 21 17 2 2 39 32 2 5 1 0 1 0

des 56 40 3 13 5 2 0 3 18 14 0 4 38 34 0 4 4 2 1 1

Alls 2013 1.062 810 36 216 97 51 8 38 314 227 12 75 329 278 3 48 55 37 16 2

Breyting* 0% 8% -20% -21% -25% -33% -27% -12% -11% -16% -14% 12% 2% -2% 26% 10% -3% 45%

* Hlutfallslegar breytingar á fjölda milli áranna 2012 og 2013. Hlutfallstölur eru ekki birtar þar sem tölur eru lágar.

Aðferð Í skýrslu þessari eru teknar saman upplýsingar um öll þau brot sem tilgreind eru í stefnu LRH og lögregla hefur vitneskju um. Miðað er við stöðu mála 15. hvers mánaðar og uppfærast allar tölur miðað við þann tíma. Því geta niðurstöður verið frábrugðnar áður birtum tölum. Í umfjöllun um brot er aðeins fjallað um þau mál sem farið hafa í formlegan farveg, þ.e. þeim hefur ekki verið lokið með ferlinum verkefni lokið, hætt við eða eru í stöðunni drög. Um viðmiðunartölur er að ræða, enda breytingum háðar.

10


Viรฐauki I. Fjรถldi brota 2010-2013 7.000

2.500

รžjรณfnaรฐir

6.211

6.000 4.724

2.000

4.340

4.042

1.466

1.500

4.000

Fjรถldi

Fjรถldi

5.000

Innbrot

2.190

3.000

996 1.000

837

2.000 500

1.000

0

0 2010

2011

1000

2012

2010

2013

Reiรฐhjรณlaรพjรณfnaรฐir

2.500

708

2.000

808 800 650

1.285

1.199

2012

2013

1.000

200

500

0

0

2011

2012

2010

2013

400

Ofbeldisbrot

828 666

728

696

2011

365

300

Fjรถldi

Fjรถldi

1.914

Fjรถldi

Fjรถldi

497

2010

Ofbeldi Miรฐborg 259

283

278

2012

2013

200 100 0

2010

2011

2012

2010

2013

Umferรฐarslys

Fjรถldi

2013

Eignaspjรถll

1.500

400

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2012

1.539

600

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2011

407

2010

368

2011

340

2012

370

2013

11

2011


Viðauki II. Tíðni innbrota árin 2009-2012 eftir vettvangi og tíma brots.

Heimili/einkalóð

Akbraut/bifreiðastæði

2010 Fyrirtæki

2011 2012 2013

Verslun

Stofnanir

0

100

200

300

400

500

600

700

Fjöldi

Mynd v1. Fjöldi innbrota á höfuðborgarsvæðinu árin 2010-2013 eftir vettvangi.

Heimili/einkalóð Fyrirtæki Verslun

50

Ökutæki Stofnanir

45

40 35

Fjöldi

30 25 20 15 10 5 0 Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

Mynd v2. Fjöldi innbrota á höfuðborgarsvæðinu 2013 eftir vettvangi og vikudögum sem tilkynnt var.

12


Tími

00:00-05:59

22,8%

06:00-11:59

24,8%

12:00-17:59

24,4%

18:00-23:59

28,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

%

Mynd v3. Hlutfallsleg skipting allra tilkynninga um innbrot á höfuðborgarsvæðinu árið 2013 eftir tíma sólarhrings sem tilkynnt var.

00:00 23:00 10,0%

01:00

22:00

02:00 8,0%

21:00

03:00

6,0%

20:00

04:00

4,0% 19:00

05:00

2,0%

18:00

06:00

0,0%

17:00

07:00

16:00

08:00

15:00

09:00 14:00

10:00 13:00

11:00 12:00

Mynd v4. Hlutfallsleg skipting allra tilkynninga um innbrot á höfuðborgarsvæðinu árið 2013 eftir tíma sólarhrings sem tilkynnt var.

13


Tími

00:00-05:59

15,6%

06:00-11:59

27,8%

12:00-17:59

28,5%

18:00-23:59

28,1% 0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

%

Mynd v5. Hlutfallsleg skipting tilkynninga um innbrot í heimili á höfuðborgarsvæðinu árið 2013 eftir tíma sólarhrings sem tilkynnt var.

23:00

00:00 25

01:00

22:00

02:00 20

21:00

03:00

15

20:00

04:00

10 19:00

Heimili/einkalóð 05:00

5

18:00

06:00

0

17:00

07:00

Ökutæki Fyrirtæki Stofnanir Verslun

16:00

08:00

15:00

09:00 14:00

10:00 13:00

11:00 12:00

Mynd v6. Hlutfallsleg skipting tilkynninga um innbrot á höfuðborgarsvæðinu árið 2013 eftir vettvangi og tíma sólarhrings sem tilkynnt var.

14

Mánaðarskýrsla LRH - desember 2013  
Mánaðarskýrsla LRH - desember 2013  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, en í skýrslunni er gerð grein fyrir mánaðarlegri þróu...