Page 1

600

Umfe rðarslys 246

23 2

210

20 0

100

50

0

Fj

10 0

50 0

2 0 10

20 13

50 0

2.870

87 2.800 1.5

00 0

Fjöldi

.50 0

.00 0

.50 0

1.400

Innbrot

00 0

1.4 36 2.6 18

1.000

701

57 4

1.0 00

0 2010

2011

20 12

2 0 13

85 9

800

74 6

60 0

20 0

0

2 0 12

400

50 0

50 0

2011

1.0 12

1.000

877

428

1.2 23

1.200

Fjöldi

2010 4.0 85

442

300 200

2012 20 11 ðir fna00 Þjó2.0

422

400

15 0

0

Ofbeld isbro t

506

500 Fjöldi

25 0

23 3

1013 2020

2011

2012

2013

Eignaspjöll

0 20 10

2011

2012

20 13


Helstu breytingar  Staðan miðað við fyrri ár  Alls hafa verið skráðir 2.618 þjófnaðir á höfuðborgarsvæðinu það sem af er árinu 2013, 574 innbrot, 746 eignaspjöll og 428 ofbeldisbrot. Fjöldi umferðarslysa er 233 það sem af er ári.  Þjófnuðum hefur fækkað um 9% samanborið við sama tímabil árið 2012 og innbrotum um 18%, eignaspjöllum um 13% og ofbeldisbrotum hefur fækkað um þrjú prósent. Umferðarslysum fjölgaði um 11% á milli ára. Sé miðað við markmið embættisins og tölur ársins 2013 bornar saman við sama tímabil 2010-2012 sést að þjófnuðum fækkaði um 20%, innbrotum um 43%, eignaspjöllum um 28% og ofbeldisbrotum fækkaði um 6%. Umferðarslysum hefur fjölgað um tæplega 2% á tímabilinu.  Þróun milli mánaða eftir brotaflokkum  Tilkynnt var um 286 þjófnaði í júlí sem er fækkun fjórða mánuðinn í röð. Á sama tíma á síðasta ári voru brotin um 417. Eftirtektarvert er að fjöldi tilkynninga um hnuplmál var næstum tvöfalt meiri í síðasta mánuði en í júlí. Þá fækkaði innbrotum fjórða mánuðinn í röð og einnig fækkaði þjófnaði á eldsneyti. Þjófnuðum á gsm símum fjölgaði, reiðhjólaþjófuðum og þjófnuðum á skráningarmerkjum.  Tilkynnt var um 61 innbrot í júlí sem er nokkur fækkun milli mánaða. Innbrot voru jafnframt mun fleiri á sama tíma á síðasta ári. Innbrotum fækkaði á heimili, í ökutæki og verslanir, en þó mest í stofnanir. Í viðauka er að finna kort sem sýna dreifingu innbrota á höfuðborgarsvæðinu í júlí eftir svæðum innan höfuðborgarsvæðisins.  Tilkynningum um eignaspjöll fækkaði umtalsvert á milli mánaða og voru 74 talsins í júlí. Þetta eru mun færri tilkynningar miðað við sama tíma á síðasta ári. Tilkynningum um rúðubrot fækkaði verulega en tilkynningum um veggjakrot fjölgaði lítillega á milli mánaða.  Skráð voru 48 ofbeldisbrot (217. og 218. gr. hgl.) á höfuðborgarsvæðinu í júlí eða einu færra en í síðasta mánuði. Tilkynningum um ofbeldisbrot fækkaði um fimm í Miðborg og voru nú 15 talsins. Fjöldi ofbeldisbrota var mun meiri á sama tíma á síðasta ári.  Umferðarslys voru 36 í júlí sem er nokkur fjölgun frá síðasta mánuði og næstum tvöfalt meiri fjöldi en á sama tíma á síðasta ári.  Svæði lögreglustöðvar 1  Á svæði lögreglustöðvar 1 fækkaði tilkynningum um þjófnaði nokkuð á milli mánaða fjórða mánuðinn í röð. Fjöldi þjófnaða var tvöfalt meiri í júlí í fyrra. Þjófnuðum fækkaði í Hlíðum og Laugardal, en fjölgaði um einn í Háaleiti. Sjá má skýringarmynd á forsíðu skýrslunnar um svæðaskiptingu lögreglunnar.  Tilkynningum um innbrot fækkaði á milli mánaða á svæðinu. Þó átti fækkunin sér eingöngu stað í Laugardal. Fjöldi innbrota var næstum tvöfalt meiri í júlí í fyrra.  Tilkynningum um eignaspjöll fækkaði í öllum hverfum á svæði 1, og var fjöldinn tvöfalt meiri í síðasta mánuði og sömuleiðis á sama tíma í fyrra.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fjölgaði um eitt í júlí.  Umferðarslysum fækkaði um eitt á milli mánaða á svæðinu.  Svæði lögreglustöðvar 2  Tilkynningum um þjófnaði fækkaði verulega á milli mánaða á svæði lögreglustöðvar 2. Fækkunin átti sér stað í Garðabæ og í Hafnarfirði. Fjöldinn var mun meiri á sama tíma í fyrra.  Innbrotum fækkaði um eitt á milli mánaða og voru alls sex á svæðinu. Fjöldinn hefur verið svipaður fjóra mánuði í röð.  Tilkynningum um eignaspjöll fjölgaði lítillega á milli mánaða á svæði 2 og voru alls 13. Fjöldi tilkynninga hefur verið svipaður síðasta hálfa árið og var einnig svipaður á sama tíma í fyrra.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fækkaði um eitt í júlí og voru einungis fjórar á svæðinu öllu.  Alls urðu 11 umferðarslys á svæði 2 í júlí, sem er umtalsverð fjölgun á milli mánaða, en í júní voru slysin þrjú líkt og í júlí í fyrra. 2


 Svæði lögreglustöðvar 3  Tilkynnt var um 64 þjófnaði á svæði 3 í júlí, sem er lítilsháttar fækkun á milli mánaða og ef miðað er við á sama tíma á síðasta ári. Fækkunin varð aðallega í Breiðholti.  Fjöldi tilkynntra innbrota stóð nánast í stað á svæðinu.  Tilkynningum um eignaspjöll fækkaði lítillega á milli mánaða á svæði 3.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fjölgaði á svæðinu í júlí, og var fjölgunin eingöngu í Breiðholti því á sama tíma fækkaði brotunum í Kópavogi.  Átta umferðarslys áttu sér stað á svæði 3 í júlí en það eru mun fleiri slys en á sama tíma í fyrra.  Svæði lögreglustöðvar 4  Tilkynningum um þjófnaði fjölgaði á milli mánaða á svæði 4, en eingöngu í Mosfellsbæ og Árbæ. Fjöldinn var næstum tvöfalt meiri á sama tíma á síðasta ári.  Tilkynningum um innbrot fækkaði á milli mánaða á svæðinu. Fækkunin átti sér stað í Árbæ og Grafarvogi, en á sama tíma fjölgaði innbrotum í Mosfellsbæ.  Tilkynningum um eignaspjöll fjölgaði lítillega í júlí, aðallega í Árbæ. Á sama tíma í fyrra var fjöldinn meiri.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fjölgaði á milli mánaða á svæðinu en fjölgunin átti sér eingöngu stað í Árbæ og Grafarvogi. Fjöldinn var tvöfalt minni í júlí í fyrra.  Níu umferðarslys áttu sér stað á svæði 4 í júlí. Það er nokkur fjölgun á milli mánaða, og einnig ef miðað er við sama tíma í fyrra.  Svæði lögreglustöðvar 5  Tilkynningar um þjófnaði voru alls 88 í júlí á svæði lögreglustöðvar 5 sem er fjölgun um einn á milli mánaða, og hefur fjöldinn verið svipaður þrjá mánuði í röð. Jafnframt var fjöldinn svipaður á sama tíma á síðasta ári. Þjófnuðum fækkaði á Seltjarnarnesi en fjölgaði í Miðborg og lítillega í Vesturbæ.  Tilkynningar um innbrot voru næstum tvöfalt færri á svæðinu í júlí heldur en í júní. Fækkunin átti sér aðallega stað í Miðborg. Fjöldi innbrota var sá svipaður í júlí á síðasta ári.  Tilkynningar um eignaspjöll voru tvöfalt færri í júlí heldur en í júní. Fjöldinn var jafnframt tvöfalt meiri á sama tíma í fyrra.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fækkaði á milli mánaða og má rekja þá fjölgun til Miðborgar og Vesturbæjar. Tilkynningarnar á svæðinu í heild voru mun fleiri á sama tíma á síðasta ári.  Þrjú umferðarslys urðu á svæði 5 í júlí, en það er veruleg fækkun á milli mánaða. Umsjón með skýrslu: Snorri Örn Árnason UÁD snorri.arnason@lrh.is

3


Samantekt Tafla 1. Fjöldi brota 2010 til 2013 og breytingar frá meðaltali ‘10-’12 (sama tímabil ár hvert). Breytingar Meðaltal Breytingar frá '10-'12 2010 2011 2012 2013 % frá '12 '10-'12 % % m.v. íbúa Þjófnaðir 4.085 2.870 2.887 2.618 -9,3% 3.281 -20,2% -21,6% - þar af innbrot 1.436 877 701 574 -18,1% 1.005 -42,9% -43,9% Eignaspjöll 1.223 1.012 859 746 -13,2% 1.031 -27,7% -28,9% Ofbeldisbrot 506 422 442 428 -3,2% 457 -6,3% -7,9% Skýring: Bláar tölur < -5%; Grænar tölur milli -5% og 0%; Rauðar tölur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Þróun eftir brotaflokkum Þjófnaðir alls

500 450

432

417

410

400

373

364

347

350

330

318

369

347

316 286

280

300 Fjöldi

Reiðhjólaþjófnaðir

250 200 150 100

99

83

65

50

50

31

37

28

32

nóv

des

jan

feb

51

70

75 43

50

jún

júl

0 júl

águ

sept

okt

mar

apr

maí

Mynd 1. Fjöldi allra tilkynntra þjófnaða og þar af reiðhjólaþjófnaða síðustu 13 mánuði. 120 100

Fjöldi

80 60 40 20 0

feb

mar

apr

maí

jún

júl

Þjófnaður - innbrot

76

66

85

81

75

61

Þjófnaður - hnupl

85

107

85

65

79

43

Þjófnaður - gsm

66

66

57

62

34

50

Þjófnaður - reiðhjól

32

51

70

75

43

50

Þjófnaður - eldsneyti

9

10

11

8

6

4

Þjófnaður - skráningarmerki

6

8

8

11

6

9

Þjófnaður - ökutæki stolið

0

1

0

3

2

2

Mynd 2. Fjöldi þjófnaða síðustu 6 mánuði eftir tegundum þjófnaða. 4


100

93

90

85

85

83

75

69

68

70

66

63

61 56

60 Fjöldi

81

76

80

50 40

30 20 10 0 júl

ág

sept

okt

nóv

des

jan

feb

mars

apr

maí

jún

júl

Mynd 3. Fjöldi innbrota síðustu 13 mánuði.

45 40 35 30

Fjöldi

25 20 15 10 5 0

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

Heimili

17

22

20

19

14

41

38

25

14

22

23

24

21

Ökutæki

14

20

14

11

15

17

14

7

11

9

13

10

8

Fyrirtæki

8

7

4

3

6

7

4

10

8

10

9

8

8

Stofnanir

4

2

3

2

0

4

5

8

2

5

7

7

2

Verslun

9

2

4

7

4

1

9

5

11

11

3

6

4

Mynd 4. Fjöldi innbrota á höfuðborgarsvæðinu síðustu 13 mánuði eftir vettvangi. 5


140 120

120

113

112 105

100

106

101

98

103

87

103

87

Fjöldi

80

80

74

60 40 20

0 júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl

Mynd 5. Fjöldi mála vegna eignaspjalla síðustu 13 mánuði.

80

Rúðubrot

Veggjakrot

72

Annað

70

70

66

63

66

63

61

60 53

Fjöldi

50 40

51

48

52

49

48

45

37

35

47

46

35 30

30

35

31

31

29

24 19

20 10

4

4

3

2

1

júl

ágú

sep

okt

nóv

9

8

6

4

2

3

mar

apr

3

5

0 des

jan

feb

Mynd 6. Fjöldi mála vegna rúðubrota og veggjakrots síðustu 13 mánuði.

6

maí

jún

júl


Ofbeldisbrot á höfuðborgarsvæðinu í heild

Ofbeldisbrot í Miðborg

90 79

80 69

70

Fjöldi

60

63

64

62

59

56 52

49

50

49

48

44

40 30

60

27

27

31

31

27

26

25

22

17

20

16

18

20

apr

maí

jún

15

10 0 júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

júl

Mynd 7. Fjöldi ofbeldisbrota (217. og 218. gr. hgl.) síðustu 13 mánuði.

40

37

36

35

35 30

29

28

29 27

26

24

25

Fjöldi

33

32

31

21

20 15 10 5 0

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Mynd 8. Fjöldi slysa í umferðinni síðustu 13 mánuði.

7

jan

feb

mar

apr

maí

jún

júl


Brot eftir svæðum Tafla 2. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 1. Þjófnaðir Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Innbrot Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Eignaspjöll Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Ofbeldisbrot Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Umferðarslys Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur

júl 136 28 43 65 29 5 12 12 30 10 7 13 11 3 2 6 8 5 1 2

ág 117 36 28 53 22 8 7 7 16 6 6 4 14 5 6 3 13 4 4 5

sep 67 20 16 31 11 5 0 6 18 6 8 4 8 1 4 3 6 4 0 2

okt 84 28 12 44 18 5 3 10 15 2 7 6 5 0 0 5 8 2 2 4

nóv 58 20 11 27 10 5 2 3 15 4 10 1 8 1 3 4 6 2 3 1

des 67 25 15 27 11 3 2 6 13 2 7 4 8 1 2 5 6 4 0 2

jan 73 22 13 38 16 7 4 5 21 7 4 10 4 2 1 1 9 7 0 2

feb mar 79 98 17 21 20 24 42 53 15 24 4 4 5 6 6 14 16 26 4 3 7 9 5 14 9 17 5 7 4 5 0 5 5 8 4 3 0 5 1 0

apr maí 99 85 28 30 21 14 50 41 16 21 5 6 2 6 9 9 17 17 3 5 5 7 9 5 7 5 3 1 2 1 2 3 6 9 2 2 0 3 4 4

jún 75 20 16 39 21 6 3 12 27 11 4 12 7 2 1 4 6 3 1 2

júl Alls 62 1.100 21 316 7 240 34 544 17 231 6 69 3 55 8 107 14 245 3 66 3 84 8 95 8 111 4 35 0 31 4 45 5 95 4 46 0 19 1 30

Breyting* -25,20 -2,20 -12,00 -11,00 -2,40 1,00 -1,40 -2,00 -6,60 -2,20 -3,40 -1,00 -1,00 0,40 -2,60 1,20 -1,80 1,20 -1,80 -1,20

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

Tafla 3. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 2. Þjófnaðir Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður Innbrot Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður Eignaspjöll Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður Ofbeldisbrot Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður Umferðarslys Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður

júl 34 0 11 23 4 0 1 3 15 0 3 12 5 0 2 3 3 1 1 1

ág 36 0 11 25 13 0 2 11 13 2 2 9 3 0 0 3 4 0 4 0

sep 24 2 8 14 7 0 2 5 15 1 4 10 6 0 1 5 5 1 1 3

okt 40 2 9 29 16 2 1 13 18 1 2 15 7 1 1 5 2 0 1 1

nóv 34 0 11 23 13 0 7 6 9 0 3 6 7 1 2 4 1 0 1 0

des 62 0 25 37 17 0 10 7 16 1 2 13 6 0 0 6 6 0 3 3

jan 36 0 14 22 11 0 2 9 8 0 2 6 11 0 2 9 7 0 2 5

feb mar 24 36 0 1 5 17 19 18 5 3 0 0 1 0 4 3 14 12 0 1 4 1 10 10 3 10 0 0 1 1 2 9 5 6 0 0 1 0 4 6

apr maí 28 41 1 0 10 16 17 25 7 6 0 0 3 5 4 1 11 14 0 0 1 2 10 12 5 4 0 0 0 1 5 3 6 3 0 0 2 0 4 3

jún 39 0 13 26 7 0 1 6 11 0 4 7 5 0 3 2 3 0 1 2

júl 23 1 7 15 6 1 0 5 13 1 4 8 4 0 2 2 11 2 1 8

Alls 457 7 157 293 115 3 35 77 169 7 34 128 76 2 16 58 62 4 18 40

Breyting* -10,60 0,60 -5,20 -6,00 0,40 1,00 -2,00 1,40 0,60 0,80 1,60 -1,80 -1,40 0,00 0,80 -2,20 6,40 2,00 0,20 4,20

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

8


Tafla 4. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 3. Þjófnaðir Brei ðhol t Kópa vogur Innbrot Brei ðhol t Kópa vogur Eignaspjöll Brei ðhol t Kópa vogur Ofbeldisbrot Brei ðhol t Kópa vogur Umferðarslys Brei ðhol t Kópa vogur

júl 76 26 50 19 10 9 16 11 5 6 6 0 3 1 2

ág 100 32 68 11 4 7 21 10 11 9 6 3 3 2 1

sep 62 15 47 15 4 11 17 10 7 16 8 8 10 3 7

okt 72 26 46 13 6 7 31 17 14 9 6 3 3 1 2

nóv 61 14 47 15 3 12 18 5 13 13 5 8 5 1 4

des 81 29 52 29 10 19 25 11 14 9 4 5 10 4 6

jan 84 17 67 28 5 23 38 11 27 18 8 10 8 3 5

feb mar 83 86 23 17 60 69 27 19 9 6 18 13 18 17 9 8 9 9 13 8 6 3 7 5 9 6 3 3 6 3

apr maí 107 95 32 32 75 63 25 25 7 11 18 14 21 24 13 16 8 8 8 11 4 7 4 4 5 6 1 2 4 4

jún 69 28 41 18 7 11 23 13 10 7 2 5 6 4 2

júl Alls 64 1.040 24 315 40 725 19 263 9 91 10 172 19 288 10 144 9 144 10 137 7 72 3 65 9 83 4 32 5 51

Breyting* -24,00 -2,40 -21,60 -3,80 1,00 -4,80 -1,60 -1,80 0,20 0,60 2,60 -2,00 2,60 1,40 1,20

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

Tafla 5. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 4. Þjófnaðir Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Innbrot Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Eignaspjöll Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Ofbeldisbrot Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Mos fel l s bær Kjós a hreppur Kja l a rnes Umferðarslys Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær

júl 72 30 4 15 2 2 19 24 4 0 5 2 1 12 17 3 1 8 1 1 3 4 2 0 0 2 0 0 5 2 0 1 1 0 1

ág 54 21 5 17 2 1 8 11 3 3 3 1 0 1 20 8 2 8 1 0 1 7 3 0 2 2 0 0 6 2 0 1 0 0 3

sep 70 17 17 26 2 0 8 24 5 8 7 2 0 2 22 8 2 9 1 0 2 5 2 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2

okt 53 17 7 21 2 0 6 14 2 5 3 1 0 3 14 3 1 9 1 0 0 6 4 0 1 1 0 0 8 2 1 4 0 0 1

nóv 44 7 10 20 3 0 4 13 1 2 6 2 0 2 19 1 3 13 0 0 2 3 1 1 1 0 0 0 9 3 0 2 1 0 3

des 68 20 12 27 0 0 9 27 4 7 13 0 0 3 22 7 3 8 1 0 3 2 0 0 2 0 0 0 9 4 0 1 0 0 4

jan 51 27 5 15 0 0 4 21 10 3 5 0 0 3 27 6 1 17 0 0 3 9 2 1 5 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0

feb mar 57 41 19 12 7 6 20 12 3 1 0 2 8 8 22 13 7 2 4 0 6 5 2 1 0 2 3 3 15 17 4 4 2 1 6 5 1 2 0 0 2 5 2 8 1 2 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 5 6 1 5 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0

apr maí 45 55 21 15 1 4 16 20 3 6 0 1 4 9 13 19 4 4 1 0 5 2 0 6 0 1 3 6 12 17 2 4 1 2 5 8 0 1 0 0 4 2 4 5 1 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5 9 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0 0 2

jún 33 14 2 10 0 0 7 15 7 0 5 0 0 3 10 0 1 8 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 5 1 1 1 1 0 1

júl 40 17 1 7 0 0 15 11 2 1 1 0 0 7 13 3 1 8 0 1 0 8 0 0 4 4 0 0 9 3 1 3 0 0 2

Alls 683 237 81 226 24 6 109 227 55 34 66 17 4 51 225 53 21 112 10 2 27 66 23 4 26 13 0 0 83 28 7 24 5 0 19

Breyting* -6,20 0,80 -3,00 -8,60 -2,60 -0,60 7,80 -5,40 -2,80 0,00 -3,60 -1,80 -0,60 3,40 -1,20 0,20 -0,40 1,60 -1,00 1,00 -2,60 3,60 -1,80 -0,20 2,20 3,40 0,00 0,00 3,00 1,20 0,20 0,80 -0,60 0,00 1,40

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

9


Tafla 6. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 5. Þjófnaðir Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Innbrot Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Eignaspjöll Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Ofbeldisbrot Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Umferðarslys Mi ðborg Ves turbær Sel tja rna rnes

júl 87 60 4 23 9 6 0 3 31 19 2 10 28 27 0 1 0 0 0 0

ág 107 81 4 22 7 7 0 0 28 24 0 4 29 27 0 2 5 4 1 0

sep 84 65 2 17 11 8 0 3 33 26 1 6 29 25 0 4 4 3 0 1

okt 90 59 2 29 2 2 0 0 34 26 0 8 22 17 0 5 5 5 0 0

nóv 77 63 0 14 5 2 0 3 18 15 0 3 30 26 0 4 8 7 1 0

des 79 57 6 16 7 6 0 1 25 18 0 7 34 31 0 3 4 2 2 0

jan 69 52 1 16 7 2 0 5 26 19 1 6 26 22 0 4 6 6 0 0

feb mar 88 101 77 70 1 5 10 26 6 7 5 5 0 0 1 2 22 34 18 27 0 0 4 7 29 35 27 31 0 0 2 4 3 5 3 4 0 1 0 0

apr maí 114 89 80 70 4 3 30 16 24 9 11 4 2 2 11 3 26 31 17 19 2 3 7 9 18 26 16 18 0 1 2 7 2 5 1 2 1 3 0 0

jún 87 59 6 22 14 8 1 5 32 21 1 10 27 20 0 7 8 6 2 0

júl Alls 88 1.160 64 857 1 39 23 264 8 116 3 69 0 5 5 42 14 354 10 259 0 10 4 85 17 350 15 302 0 1 2 47 3 58 2 45 1 12 0 1

Breyting* -7,80 -7,20 -2,80 2,20 -4,00 -3,60 -1,00 0,60 -15,00 -10,40 -1,20 -3,40 -10,00 -7,40 -0,20 -2,40 -1,60 -1,20 -0,40 0,00

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

Aðferð Í skýrslu þessari eru teknar saman upplýsingar um öll þau brot sem tilgreind eru í stefnu LRH og lögregla hefur vitneskju um. Miðað er við stöðu mála 15. hvers mánaðar og uppfærast allar tölur miðað við þann tíma. Því geta niðurstöður verið frábrugðnar áður birtum tölum. Í umfjöllun um brot er aðeins fjallað um þau mál sem farið hafa í formlegan farveg, þ.e. þeim hefur ekki verið lokið með ferlinum verkefni lokið, hætt við eða eru í stöðunni drög. Um viðmiðunartölur er að ræða sem ekki eru ætlaðar til birtingar, enda breytingum háðar.

10


Mynd 9. Innbrot í júlí 2013 sem skráð voru á heimilisfang.

11

= Innbrot

Höfuðborgarsvæðið Júlí 2013

Viðauki. Dreifing innbrota á svæðum

Mánaðarskýrsla LRH - júlí 2013  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, en í skýrslunni er gerð grein fyrir mánaðarlegri þróu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you