Page 1

Umfe rðarslys 221

20 8

21 2

Fjöldi

20 0

20 0

10 0

10 0

50

37 7

379

38 7

0 2010 3.4 74

3.5 00

2012

20 11

Fjöldi

2.5 00 2.0 00

1.0 00

200

50 0

0 2011

1.200

630 506

2011

20 12

20 13

1.07 2

1.000

2.2 69 800

600 400

2010

Innbrot

800

1.5 00

0

20 10

00 fnaðir 1.4Þjó 1.209 1.200 2.543 1.0 00 2.504

3.0 00

20 13

Fjöldi

0

Fjöl

Ofbeld isbrot

30 0

15 0

4.0 00

45 5

40 0

187 Fjöldi

25 0

50 0

89 9

800

75 5 66 1

600 400 200

2010 20 12

2011 20 13

2012

2013

Eignaspjöll

0 20 10

2011

2012

20 13

Lykiltölur 2013 og samanburður við fyrri ár – júní -


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Helstu breytingar  Staðan miðað við fyrri ár  Alls hafa verið skráðir 2.269 þjófnaðir á höfuðborgarsvæðinu það sem af er árinu 2013, 506 innbrot, 661 eignaspjöll og 387 ofbeldisbrot. Fjöldi umferðarslysa er 208 það sem af er ári.  Þjófnuðum hefur fækkað um 9% samanborið við sama tímabil árið 2012 og innbrotum um fimmtung, eignaspjöllum um 12,5% en ofbeldisbrotum hefur fjölgað um tvö prósent. Umferðarslysum fjölgaði um 11% á milli ára. Sé miðað við markmið embættisins og tölur ársins 2013 bornar saman við sama tímabil 2010-2012 sést að þjófnuðum fækkaði um 20%, innbrotum um 42,5%, eignaspjöllum um 27% og ofbeldisbrotum fækkaði um 4%. Umferðarslysum hefur fjölgað um tæplega 1% á tímabilinu.  Þróun milli mánaða eftir brotaflokkum  Tilkynnt var um 300 þjófnaði í júní sem er fjórðungs fækkun frá síðasta mánuði. Á sama tíma á síðasta ári voru brotin um 400. Eftirtektarvert er að fjöldi tilkynninga um þjófnaði á gsm símum var tvöfalt meiri í síðasta mánuði en í júní, og ekki er síður eftirtektarvert að reiðhjólaþjófuðum fækkaði í sama hlutfalli. Reiðhjólaþjófnaðir hafa ekki verið færri í sumarmánuði síðan í júlí 2007 og voru þeir t.a.m. næstum þrefalt fleiri á sama tíma í fyrra. Þá fækkaði innbrotum, þjófnaði á eldsneyti, skráningarmerkjum og bensíni, en tilkynningum um hnupl fjölgaði.  Tilkynnt var um 73 innbrot í júní sem er lítilsháttar fækkun frá síðasta mánuði. Innbrot voru mun fleiri á sama tíma á síðasta ári. Innbrotum fækkaði á heimili, í ökutæki og fyrirtæki á meðan þeim fjölgaði í verslanir.  Fjöldi tilkynninga um eignaspjöll stóð nánast í stað á milli mánaða og voru 102 talsins í júní. Þetta er nokkur fjölgun tilkynninga miðað við sama tíma á síðasta ári. Tilkynningum um rúðubrot fjölgaði en tilkynningum um veggjakrot fækkaði á milli mánaða.  Skráð voru 49 ofbeldisbrot (217. og 218. gr. hgl.) á höfuðborgarsvæðinu í júní sem er lítilsháttar fækkun frá síðasta mánuði. Tilkynningum um ofbeldisbrot fjölgaði hinsvegar lítillega í Miðborg. Fjöldi brota var svipaður á sama tíma á síðasta ári.  Umferðarslys voru 29 í júní sem er fækkun frá síðasta mánuði.  Löggæslusvæði 1  Á löggæslusvæði 1 fækkaði tilkynningum um þjófnaði nokkuð á milli mánaða. Fjöldi þjófnaða var mun meiri í júní í fyrra. Þjófnuðum fækkaði í Háaleiti og Laugardal, en stóð í stað í Hlíðum.  Fjöldi innbrota stóð nánast í stað á milli mánaða á svæðinu. Þó átti sér stað fækkun í Hlíðum á meðan innbrotum fjölgaði í Laugardal. Fjöldi innbrota var minni í júní í fyrra.  Tilkynningum um eignaspjöll fjölgaði á svæði 1, en á meðan tilkynningum fjölgaði í Laugardal og Háaleiti, þá fækkaði þeim í Hlíðum.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fjölgaði lítillega í júní.  Umferðarslysum fækkaði á milli mánaða á svæðinu.  Löggæslusvæði 2  Tilkynningum um þjófnaði fækkaði lítillega á milli mánaða á löggæslusvæði 2. Fækkunin átti sér eingöngu stað í Garðabæ en á sama tíma fjölgaði þjófnuðum lítillega í Hafnarfirði. Fjöldinn var minni á sama tíma í fyrra.  Fjöldi innbrota stóð nánast í stað á milli mánaða á svæði 2. Þó fjölgaði innbrotum í Hafnarfirði á meðan þeim fækkaði í Garðabæ.  Tilkynningum um eignaspjöll fækkaði á milli mánaða á svæðinu. Fækkunin átti sér stað í Hafnarfirði.  Fjöldi tilkynninga um ofbeldisbrot breyttist lítið í júní og voru þær alls fimm á svæðinu.  Þrjú umferðarslys urðu á svæði 2 í júní, sem er sami fjöldi og í maí en þrefalt minna en á sama tíma í fyrra. 2

Lykiltölur júní 2013


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild  Löggæslusvæði 3  Tilkynnt var um 69 þjófnaði á svæði 3 í júní, sem er nokkur fækkun annan mánuðinn í röð. Fækkunin var mest í Kópavogi.  Innbrotum fækkaði á milli mánaða á svæðinu.  Tilkynningum um eignaspjöll fækkaði lítillega á milli mánaða á svæði 3. Fjöldinn var þó minni á sama tíma á síðasta ári. Fækkunin átti sér eingöngu stað í Breiðholti.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fækkaði á svæðinu í júní, og var fækkunin eingöngu í Breiðholti.  Sex umferðarslys áttu sér stað á svæði 3 í júní og hefur fjöldinn verið svipaður fjóra mánuði í röð.  Löggæslusvæði 4  Brotum fækkaði almennt á svæði 4. Tilkynningum um þjófnaði fækkaði verulega á milli mánaða á svæðinu. Fjöldinn var þrefalt meiri á sama tíma á síðasta ári.  Tilkynningum um innbrot fækkaði á milli mánaða á svæði 4. Fjöldinn var mun meiri á sama tíma á síðasta ári.  Tilkynningum um eignaspjöll fækkaði í júní, mest í Árbæ.  Tilkynningum um ofbeldisbrot fækkaði á milli mánaða á svæðinu og voru þau alls þrjú.  Fimm umferðarslys áttu sér stað á svæði 4 í júní sem er nokkur fækkun frá síðasta mánuði.  Löggæslusvæði 5  Tilkynningum um þjófnaði fækkaði lítillega á milli mánaða á svæði lögreglustöðvar 5, og var fjöldinn jafnframt ívið meiri á sama tíma á síðasta ári. Þjófnuðum fækkaði nokkuð í Miðborg á sama tíma og þeim fjölgaði í Vesturbæ og á Seltjarnarnesi.  Tilkynningum um innbrot fjölgaði lítillega í júní. Mest var fjölgunin í Miðborg.  Fjöldi tilkynninga um eignaspjöll breyttist lítið á milli mánaða á svæði 5.  Fjöldi tilkynninga um ofbeldisbrot hélst einnig nánast óbreyttur á milli mánaða.  Átta umferðarslys urðu á svæði 5 í júní, en það er fjölgun á milli mánaða og nokkru meira en á sama tíma í fyrra. Umsjón með skýrslu: Snorri Örn Árnason UÁD snorri.arnason@lrh.is

3

Lykiltölur júní 2013


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Samantekt Tafla 1. Fjöldi brota 2010 til 2013 og breytingar frá meðaltali ‘10-’12 (sama tímabil ár hvert). Breytingar Meðaltal Breytingar frá '10-'12 2010 2011 2012 2013 % frá '12 '10-'12 % % m.v. íbúa Þjófnaðir 3.474 2.543 2.504 2.269 -9,4% 2.840 -20,1% -21,5% - þar af innbrot 1.209 800 630 506 -19,7% 880 -42,5% -43,5% Eignaspjöll 1.072 899 755 661 -12,5% 909 -27,3% -28,5% Ofbeldisbrot 455 377 379 387 2,1% 404 -4,1% -5,8% Skýring: Bláar tölur < -5%; Grænar tölur milli -5% og 0%; Rauðar tölur > 0% (sbr. markmið embættisins).

Þróun eftir brotaflokkum Þjófnaðir alls

500 450

417

403

Reiðhjólaþjófnaðir

432

411

400 350

327

318

347

369

365 301

280

300 Fjöldi

363

347

250 200 150

112

83

100

99

65

50

50

31

37

26

32

nóv

des

jan

feb

74

70

50

39

0 jún

júl

águ

sept

okt

mar

apr

maí

jún

Mynd 1. Fjöldi allra tilkynntra þjófnaða og þar af reiðhjólaþjófnaða síðustu 13 mánuði. 120 100

Fjöldi

80 60 40 20 0

jan

feb

mar

apr

maí

jún

Þjófnaður - innbrot

83

76

66

86

81

73

Þjófnaður - hnupl

57

85

104

85

64

76

Þjófnaður - gsm

53

66

66

57

60

33

Þjófnaður - reiðhjól

26

32

50

70

74

39

Þjófnaður - eldsneyti

14

9

10

11

8

3

Þjófnaður - skráningarmerki

3

6

8

7

10

6

Þjófnaður - ökutæki stolið

2

0

1

0

3

1

Mynd 2. Fjöldi þjófnaða síðustu 6 mánuði eftir tegundum þjófnaða. 4

Lykiltölur júní 2013


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

100

93

89

90

85

86

83

81 76

80

70

66

63 56

60 Fjöldi

73

69

68

50 40

30 20 10 0 jún

júl

ág

sept

okt

nóv

des

jan

feb

mars

apr

maí

jún

Mynd 3. Fjöldi innbrota síðustu 13 mánuði.

45 40 35 30

Fjöldi

25 20 15 10 5 0

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

Heimili

39

17

22

20

19

14

41

38

25

14

22

23

20

Ökutæki

14

14

20

14

11

15

17

14

7

11

10

13

10

Fyrirtæki

7

8

7

4

3

6

7

4

10

8

10

9

8

Stofnanir

3

4

2

3

2

0

4

5

8

2

5

7

7

Verslun

5

9

2

4

7

4

1

9

5

11

11

3

6

Mynd 4. Fjöldi innbrota á höfuðborgarsvæðinu síðustu 13 mánuði eftir vettvangi. 5

Lykiltölur júní 2013


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

140 120

120

113

112

107

105

101

98

100

87

Fjöldi

83

103

102

maí

jún

87

80

80 60 40 20

0 jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

Mynd 5. Fjöldi mála vegna eignaspjalla síðustu 13 mánuði.

80

Rúðubrot

Veggjakrot

72

Annað

70

70

67

66

63

62

61

60 53

50

Fjöldi

51

48

46

37

35

32

48

45

44

40

52

49

35 31

30

30

35

32

29

24

20 10

6

4

4

4

3

2

1

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

9

8

4

2

3

3

mar

apr

0 des

jan

feb

maí

jún

Mynd 6. Fjöldi mála vegna rúðubrota og veggjakrots síðustu 13 mánuði.

6

Lykiltölur júní 2013


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Ofbeldisbrot á höfuðborgarsvæðinu í heild

Ofbeldisbrot í Miðborg

90 79

80 69

70

63

Fjöldi

62

59

60 50

64

60 56 52

49

48

40 30

49

44

27

27

22

31 26

25

27

31

22

17

20

16

18

20

apr

maí

jún

10 0 jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

Mynd 7. Fjöldi ofbeldisbrota (217. og 218. gr. hgl.) síðustu 13 mánuði.

40 36

35

32

35

30

29

28

29 27

26

24

25

Fjöldi

33

32

31

21

20 15 10 5 0

jún

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

jan

feb

mar

apr

maí

jún

Mynd 8. Fjöldi slysa í umferðinni síðustu 13 mánuði.

7

Lykiltölur júní 2013


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild

Brot eftir svæðum Tafla 2. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 1. Þjófnaðir Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Innbrot Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Eignaspjöll Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Ofbeldisbrot Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur Umferðarslys Há a l ei ti Hl íða r La uga rda l ur

jún 115 31 25 59 13 5 2 6 20 6 9 5 6 2 3 1 7 4 1 2

júl 136 28 43 65 29 5 12 12 30 10 7 13 11 3 2 6 8 5 1 2

ág 117 36 28 53 22 8 7 7 16 6 6 4 14 5 6 3 13 4 4 5

sep 67 20 16 31 11 5 0 6 18 6 8 4 8 1 4 3 6 4 0 2

okt 84 28 12 44 18 5 3 10 15 2 7 6 5 0 0 5 8 2 2 4

nóv 58 20 11 27 10 5 2 3 15 4 10 1 8 1 3 4 6 2 3 1

des 67 25 15 27 11 3 2 6 13 2 7 4 8 1 2 5 6 4 0 2

jan 73 22 13 38 16 7 4 5 21 7 4 10 4 2 1 1 9 7 0 2

feb mar 79 98 17 21 20 24 42 53 15 24 4 4 5 6 6 14 16 26 4 3 7 9 5 14 9 17 5 7 4 5 0 5 5 8 4 3 0 5 1 0

apr maí 101 85 29 30 21 14 51 41 17 21 6 6 2 6 9 9 17 18 3 5 5 7 9 6 7 5 3 1 2 1 2 3 6 9 2 2 0 3 4 4

jún Alls 70 1.150 20 327 14 256 36 567 20 227 6 69 3 54 11 104 27 252 11 69 4 90 12 93 7 109 2 33 1 34 4 42 6 97 3 46 1 20 2 31

Breyting* -17,20 -3,80 -4,40 -9,00 1,40 0,60 -1,60 2,40 7,40 6,60 -2,40 3,20 -1,40 -1,60 -1,60 1,80 -1,40 -0,60 -0,60 -0,20

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

Tafla 3. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 2. Þjófnaðir Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður Innbrot Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður Eignaspjöll Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður Ofbeldisbrot Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður Umferðarslys Ál fta nes Ga rða bær Ha fna rfjörður

jún 27 0 5 22 8 0 2 6 15 0 2 13 4 0 1 3 9 0 4 5

júl 34 0 11 23 4 0 1 3 15 0 3 12 5 0 2 3 3 1 1 1

ág 36 0 11 25 13 0 2 11 13 2 2 9 3 0 0 3 4 0 4 0

sep 24 2 8 14 7 0 2 5 15 1 4 10 6 0 1 5 5 1 1 3

okt 40 2 9 29 16 2 1 13 18 1 2 15 7 1 1 5 2 0 1 1

nóv 34 0 11 23 13 0 7 6 9 0 3 6 7 1 2 4 1 0 1 0

des 61 0 25 36 17 0 10 7 16 1 2 13 6 0 0 6 6 0 3 3

jan 36 0 14 22 11 0 2 9 8 0 2 6 11 0 2 9 7 0 2 5

feb mar 24 35 0 1 5 16 19 18 5 3 0 0 1 0 4 3 14 12 0 1 4 1 10 10 3 10 0 0 1 1 2 9 5 6 0 0 1 0 4 6

apr maí 28 41 1 0 10 16 17 25 7 6 0 0 3 5 4 1 11 14 0 0 1 2 10 12 5 4 0 0 0 1 5 3 6 3 0 0 2 0 4 3

jún 39 0 12 27 7 0 1 6 11 0 4 7 5 0 3 2 3 0 1 2

Alls 459 6 153 300 117 2 37 78 171 6 32 133 76 2 15 59 60 2 21 37

Breyting* 6,20 -0,40 -0,20 6,80 0,60 0,00 -1,20 1,80 -0,80 -0,20 2,00 -2,60 -1,60 0,00 2,00 -3,60 -2,40 0,00 0,00 -2,40

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

8

Lykiltölur júní 2013


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild Tafla 4. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 3. Þjófnaðir Brei ðhol t Kópa vogur Innbrot Brei ðhol t Kópa vogur Eignaspjöll Brei ðhol t Kópa vogur Ofbeldisbrot Brei ðhol t Kópa vogur Umferðarslys Brei ðhol t Kópa vogur

jún 74 27 47 20 7 13 13 6 7 4 2 2 4 0 4

júl 76 26 50 19 10 9 16 11 5 6 6 0 3 1 2

ág 100 32 68 11 4 7 21 10 11 9 6 3 3 2 1

sep 62 15 47 15 4 11 17 10 7 16 8 8 10 3 7

okt 72 26 46 13 6 7 31 17 14 9 6 3 3 1 2

nóv 61 14 47 15 3 12 18 5 13 13 5 8 5 1 4

des 81 29 52 29 10 19 25 11 14 9 4 5 10 4 6

jan 82 16 66 28 5 23 38 11 27 18 8 10 8 3 5

feb mar 83 86 23 17 60 69 27 19 9 6 18 13 18 17 9 8 9 9 13 8 6 3 7 5 9 6 3 3 6 3

apr maí 107 95 32 32 75 63 25 25 7 11 18 14 21 24 13 16 8 8 8 11 4 7 4 4 5 6 1 2 4 4

jún Alls 69 1.048 28 317 41 731 18 264 7 89 11 175 22 281 13 140 9 141 7 131 2 67 5 64 6 78 4 28 2 50

Breyting* -21,60 4,00 -25,60 -6,80 -0,60 -6,20 -1,60 1,60 -3,20 -4,60 -3,60 -1,00 -0,80 1,60 -2,40

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

Tafla 5. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 4. Þjófnaðir Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Innbrot Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Eignaspjöll Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær Ofbeldisbrot Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Mos fel l s bær Kjós a hreppur Kja l a rnes Umferðarslys Árbær Gra fa rhol t Gra fa rvogur Kja l a rnes Kjós a hreppur Mos fel l s bær

jún 89 34 5 35 3 1 11 37 17 3 7 3 1 6 14 7 2 4 0 0 1 7 1 0 4 2 0 0 6 2 1 1 2 0 0

júl 72 30 4 15 2 2 19 24 4 0 5 2 1 12 17 3 1 8 1 1 3 4 2 0 0 2 0 0 5 2 0 1 1 0 1

ág 54 21 5 17 2 1 8 11 3 3 3 1 0 1 20 8 2 8 1 0 1 7 3 0 2 2 0 0 6 2 0 1 0 0 3

sep 70 17 17 26 2 0 8 24 5 8 7 2 0 2 22 8 2 9 1 0 2 5 2 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2

okt 53 17 7 21 2 0 6 14 2 5 3 1 0 3 14 3 1 9 1 0 0 6 4 0 1 1 0 0 8 2 1 4 0 0 1

nóv 44 7 10 20 3 0 4 13 1 2 6 2 0 2 19 1 3 13 0 0 2 3 1 1 1 0 0 0 9 3 0 2 1 0 3

des 68 20 12 27 0 0 9 27 4 7 13 0 0 3 22 7 3 8 1 0 3 2 0 0 2 0 0 0 9 4 0 1 0 0 4

jan 51 27 5 15 0 0 4 21 10 3 5 0 0 3 27 6 1 17 0 0 3 9 2 1 5 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0

feb mar 57 41 19 12 7 6 20 12 3 1 0 2 8 8 22 13 7 2 4 0 6 5 2 1 0 2 3 3 15 18 4 4 2 1 6 5 1 2 0 0 2 6 2 8 1 2 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 5 6 1 5 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0

apr maí 45 54 21 15 1 4 16 20 3 6 0 1 4 8 13 19 4 4 1 0 5 2 0 6 0 1 3 6 12 16 2 4 1 2 5 7 0 1 0 0 4 2 4 5 1 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5 9 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0 0 2

jún 30 11 2 10 0 0 7 15 7 0 5 0 0 3 10 0 1 8 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 5 1 1 1 1 0 1

Alls 728 251 85 254 27 7 104 253 70 36 72 20 5 50 226 57 22 107 10 1 29 65 24 4 26 11 0 0 80 27 7 22 7 0 17

Breyting* -19,60 -7,80 -2,60 -6,60 -2,60 -0,60 0,60 -2,60 1,60 -1,60 0,40 -1,80 -0,60 -0,60 -7,60 -4,00 -0,40 0,00 0,20 0,00 -3,40 -2,60 0,20 -0,40 -1,60 -0,80 0,00 0,00 -0,80 -1,20 0,40 -1,20 0,60 0,00 0,60

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

9

Lykiltölur júní 2013


Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Upplýsinga- og áætlanadeild Tafla 6. Fjöldi brota síðustu 13 mánuði á löggæslusvæði 5. Þjófnaðir Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Innbrot Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Eignaspjöll Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Ofbeldisbrot Mi ðborg Sel tja rna rnes Ves turbær Umferðarslys Mi ðborg Ves turbær Sel tja rna rnes

jún 89 58 2 29 11 6 1 4 19 17 0 2 26 22 0 4 4 1 3 0

júl 87 60 4 23 9 6 0 3 31 19 2 10 28 27 0 1 0 0 0 0

ág 107 81 4 22 7 7 0 0 28 24 0 4 29 27 0 2 5 4 1 0

sep 84 65 2 17 11 8 0 3 33 26 1 6 29 25 0 4 4 3 0 1

okt 90 59 2 29 2 2 0 0 34 26 0 8 22 17 0 5 5 5 0 0

nóv 77 63 0 14 5 2 0 3 18 15 0 3 30 26 0 4 8 7 1 0

des 79 57 6 16 7 6 0 1 25 18 0 7 34 31 0 3 4 2 2 0

jan 68 52 1 15 7 2 0 5 26 19 1 6 26 22 0 4 6 6 0 0

feb mar 88 98 77 70 1 5 10 23 6 7 5 5 0 0 1 2 22 34 18 27 0 0 4 7 29 35 27 31 0 0 2 4 3 5 3 4 0 1 0 0

apr maí 113 85 79 68 4 2 30 15 24 9 11 4 2 2 11 3 26 31 17 19 2 3 7 9 18 26 16 18 0 1 2 7 2 5 1 2 1 3 0 0

jún Alls 81 1.146 57 846 5 38 19 262 13 118 8 72 1 6 4 40 32 359 21 266 1 10 10 83 27 359 20 309 0 1 7 49 8 59 6 44 2 14 0 1

Breyting* -9,40 -12,20 2,40 0,40 2,40 2,60 0,20 -0,40 4,20 1,00 -0,20 3,40 0,20 -2,80 -0,20 3,20 3,80 2,80 1,00 0,00

* Breytingar eru reiknaðar með því að draga meðalfjölda brota síðustu fimm mánaða frá þeim mánuði sem er til umfjöllunar.

Aðferð Í skýrslu þessari eru teknar saman upplýsingar um öll þau brot sem tilgreind eru í stefnu LRH og lögregla hefur vitneskju um. Miðað er við stöðu mála 15. hvers mánaðar og uppfærast allar tölur miðað við þann tíma. Því geta niðurstöður verið frábrugðnar áður birtum tölum. Í umfjöllun um brot er aðeins fjallað um þau mál sem farið hafa í formlegan farveg, þ.e. þeim hefur ekki verið lokið með ferlinum verkefni lokið, hætt við eða eru í stöðunni drög. Um viðmiðunartölur er að ræða sem ekki eru ætlaðar til birtingar, enda breytingum háðar.

10

Lykiltölur júní 2013

Mánaðarskýrsla LRH - júní 2013  

Mánaðarlega eru birtar lykiltölur í afbrotatölfræði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, en í skýrslunni er gerð grein fyrir mánaðarlegri þróu...